Sunteți pe pagina 1din 19

LICEUL TEHNOLOGIC ,,ARHIMANDRIT CHIRIAC NICOLAU”

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1


VÂNĂTORI-NEAMȚ

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

Data: 25.03.2021

Prof. înv. preşc. DASCĂLU ALEXANDRA

SCENARIUL ZILEI
GRUPA: Mică ,,Fluturașii”
TEMA ANUALĂ: Cum este/a fost și va fi pe Pământ ?
PROIECTUL: Cele patru zâne – Primăvara!
SUBTEMA: Legume timpurii
TEMA ZILEI: Grădina cu legume vesele
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată
ADP + ALA I + ADE (DLC + DEC) + ALA II

MIJLOC DE REALIZARE: Povestirea educatoarei/pictură prin tehnica


amprentării/dramatizare

TIPUL ACTIVITĂȚII: Consolidare cunoștințe, deprinderi, priceperi

SCOPUL ACTIVITĂȚII: Consolidarea, sistematizarea şi verificarea cunoştinţelor


copiilor referitoare la temele propuse

INVENTAR DE ACTIVITĂŢI

I. ADP (Activităţi de dezvoltare personală)


Î.D. Legume vesele!
RUTINE: Salutul, prezența, calendarul naturii, activitatea de grup, regula/
mesajul zilei, noutatea zilei
TRANZIŢII : Gimnastică ,,Dacă vreau să cresc voinic!”

II. ALA I (Activităţi liber alese)


CONSTRUCŢII: ,,Lădițe pentru legume”

JOC DE MASĂ: ,,Copiii caută legume”- traseu mozaic

ARTĂ: ,,Legume vesele”- colorare

III. ADE (Activităţi pe domenii experienţiale)


DLC - Educarea limbajului: Ridichea uriașă – povestirea educatoarei
DEC – Activitate artistico-plastică: Ridichea – pictură prin tehnica amprentării
cu dopul de plută
IV: ALA II (Activităţi liber alese)
DRAMATIZARE: ,,Ridichea uriașă”

DURATA: 1 zi
ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ

GRUPA: Mică ,,Fluturașii”


TEMA ANUALĂ DE ÎNVĂŢARE: Cum este/a fost și va fi pe Pământ?
PROIECTUL: Cele patru zâne – Primăvara!
SUBTEMA: Legume timpurii!
TEMA ZILEI: Grădina cu legume vesele
MIJLOC DE REALIZARE: Activităţi de dezvoltare personală

SCOP: Participarea activă a copiilor în vederea stimulării comunicării, împărtăşirii cu ceilalţi


şi formării comportamentului empatic la preşcolari.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
 să utilizeze formule de salut adecvate momentelor zilei sau în diferite împrejurări;
 să sesizeze absenţa sau prezenţa unui coleg, cunoscându-i chipul şi în acelaşi timp
numele;
 să observe cu atenţie vremea de afară oferind verbal câteva caracteristici ale acesteia,
marcându-le prin simbolul adecvat;
 să adopte un comportament de relaxare, bună dispoziţie, empatie.

SRATEGII DIDACTICE

 METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, problematizarea


 MIJLOACE DIDACTICE: calendarul naturii, catalogul grupei, regula zilei
 FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual

DURATA: 15 minute

BIBLIOGRAFIE:
- Curriculum pentru educația timpurie, M.E.N, 2019;
- Ezechil, L., Lăzărescu, M., Laborator preșcolar, ghid metodologic, București, 2008;
- Dumitriu, G., Didactica activităților instructiv-educative pentru învățământul preșcolar,
Ed. Dacia Nova, Craiova, 2005

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEATĂ
SCENARIU

I. SALUTUL
E zi de sărbătoare. Sala de grupă este pregătită să-şi aştepte copiii grupei mici care s-au
îmbrăcat frumos şi au venit la grădiniţă curioşi să vadă ce surprize le mai oferă şi această zi,
dar poate şi emoţionaţi ştiind că vor avea musafiri.
Când toţi copiii au sosit, vor intra în sala de grupă, apoi se vor opri în locul destinat
întâlnirii de dimineaţă în semicerc.
Educatoarea recită versurile: ,,Dimineaţa a sosit,/Toţi copiii au venit,/A-nceput o nouă
zi,/Bună dimineaţa fluturașilor!”, după care salută copiii iar aceștia la rândul lor vor saluta
educatarea.

II. PREZENŢA
Se realizează cu ajutorul catalogului grupei. În momentul în care copilul își va auzi
numele, va saluta cu mâna.

III. NOUTATEA ZILEI

Educatoarea va îndrepta atenţia spre musafirii din sala de grupă, doamna metodist, care
a venit la ei sa îi vadă cât sunt de cuminţi şi cât de multe lucruri ştiu ei.

IV. CALENDARUL NATURII


Prima dată, se analizează cu ajutorul copiilor, imaginea reprezentativă a anotimpului
existent.Copiii denumesc ziua săptămânii, data, luna şi anul, iar educatoarea indică imaginea
pe care este scrisă denumirea acestora. În continuare, copiii sunt îndemnaţi să spună ce au
obsevat ei dimineaţă când au veni la grădiniţă, pentru a stabili cum este vremea şi cum ne
îmbrăcăm în acest anotimp.

V. ÎMPĂRTĂŞIREA CU CEILALŢI

Educatoarea solicită doi, trei copii să spună ce le place cel mai mult la anotimpul
Primăvara .

VI. MESAJUL ZILEI


,,Colorăm și pictăm frumos și îngrijit”

VII. REGULA ZILEI


,,Să fim politicoși și prietenoși!”

VIII. ACTIVITATEA DE GRUP


Educatoarea le va povesti copiilor despre Zâna Primăvară care le-a adus astăzi un coș plin
cu legume timpurii. Zâna este nerăbdătoare să afle cât de multe știu copiii despre legumele
timpurii și este foarte curioasă să vadă ce activități interesante vor desfășura astăzi.

În scenariul zilei urmează activitatea desfășurată la centrele de interes.

ACTIVITĂȚI LIBER ALESE (ALA I)


TEMA ANUALĂ DE ÎNVĂŢARE: Cum este / a fost și va fi pe Pământ?
PROIECTUL: Cele patru zâne – Primăvara!
SUBTEMA: Legume timpurii
TEMA ZILEI: Grădina cu legume vesele
TIPUL ACTIVITĂŢII: mixt
FORMA DE REALIZARE: frontală, pe grupuri, individual

SCOPUL ACTIVITĂŢII:
Dezvoltarea unor deprinderi de conduită civilizată care să permită desfăşurarea simultană
a unor activităţi preferate de copii, individuale sau colective fără să se stingherească unii pe
alţii.
Stimularea imaginației creatoare a copiilor în inițierea și desfășurarea jocurilor.

I. Sectorul ,,Construcții”
Tema: ,,Lădițe pentru legume”
Obiective operaționale:
 să îmbine piesele lego, realizând construcții originale;
 să respecte regulile și partenerii de lucru.

II. Sectorul ,,Joc de masă”


Tema: ,,Copiii caută legume”- traseu mozaic
Obiective operaţionale:
 să aranjeze piesele conform traseului indicat;
 să accepte și să ofere sprijin atunci când este nevoie.

III. Sectorul ,,Artă”


Tema: ,,Legume vesele”- colorare
Obiective operaționale:
 să respecte conturul dat;
 să rezolve independent sarcinile primite.

DURATA: 15 min.

STRATEGII DIDACTICE
METODE ȘI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, lucrul individual, problematizarea,
observaţia, exerciţiul

MIJLOACE DIDACTICE: piese lego, creioane colorate, fișe cu imagini, tabla mozaic

BIBLIOGRAFIE :
- Curriculum pentru educația timpurie, M.E.N, 2019;
- Preda, V., Ghid pentru proiecte tematice, Ed. Humanitas

Etapele activității Conținut instructiv-educativ Strategii Evaluare


didactice
1. Momentul - Se vor pregăti sala de grupă şi
organizatoric materialele necesare pentru
fiecare centru de interes.

2. Captarea - Se va realiza cu ajutorul poeziei


atenţiei Legume timpurii
,,Pentru că e primăvară
Și s-a facut cald afară,
Au apărut dragi copii, Conversaţia Verificare orală
Legumele timpurii.
Am găsit astăzi în piață:
Salată verde și creață,
Ridichi mici și roșioare,
Ceapă verde, bună tare!
Pe toate le duc acasă
Să fac salată gustoasă!”
- Copii vor descoperii coșul cu
legume timpurii, adus chiar de
Zâna Primăvară.
- Apoi vom trece la descoperirea
centrelor de interes şi a
materialelor didactice specifice
fiecărui centru.
- Copiii recunosc şi denumesc
materialele de pe măsuţe.
3. Anunţarea temei - Copiii sunt anunţaţi că astăzi se
şi a obiectivelor vor juca în mai multe feluri la Conversaţia
operaționale diferite centre. Observă că aceste
centre au legătură cu discuţia
anterioară purtată la întâlnirea de
dimineaţă pentru că: vor construi
lădițe pentru legume cu ajutorul Observarea curentă
pieselor lego, vor colora legumele Explicaţia
vesele ale primăverii și vor ajuta
la găsirea drumului către ridichea
cea drăgălașă.
4. Dirijarea - Copiii vor descoperi centrul la
învăţării care își vor desfășura activitatea Exerciţiul Observarea
în funcție de simbolul pe care îl comportamentului
au prins în piept, și anume: la copiilor
centrul artă va fi salata, la centrul
joc de masă, ridichea și la centrul
construcții, ceapa verde.
- Educatoarea trece pe la fiecare
centru şi va da indicaţii cu privire
la ceea ce au de făcut.
- Copiii îşi desfăşoară activitatea
colaborând, comunicând liber,
exersând deprinderile de lucru
învăţate pentru a duce la bun
sfârşit sarcina specifică centrului
ales.
5. Obţinerea - După ce copiii au îndeplinit
performanţei sarcinile, se va face o scurtă
evaluare a activității împreună cu Conversația Analiza lucrărilor
aceștia. copiilor
- Se va trece pe la fiecare centru,
cei care au lucrat acolo vor
explica ce au avut de făcut, iar
restul preşcolarilor vor aprecia în
ce măsură au realizat sarcina de
lucru .
6. Îcheierea - Aprecierea copiilor pentru Conversația Aprecieri verbale
activităţii modul în care au desfăşurat
activitatea.
PROIECT DIDACTIC

DOMENIUL EXPERIENȚIAL: Domeniul Limbă și comunicare


CATEGORIA DE ACTIVITATE: Educarea limbajului

TITLUL ACTIVITĂȚII: Ridichea uriașă!

TIPUL ACTIVITĂȚII : Verificare și consolidare de cunoștințe

MIJLOC DE REALIZARE: Povestirea educatoarei


SCOPUL ACTIVITĂȚII: Consolidarea deprinderii de a asculta cu atenție conținutul unui
text literar aparținând literaturii pentru copii ,,Ridichea uriașă”

OBIECTIVE OPERATIONALE:

 să asculte cu atenție conținutul poveștii;


 să identifice personajele din poveste;
 să răspundă la întrebările adresate pentru a reda întâmplări din poveste ;
 să înțeleagă mesajul transmis de textul literar;
 să participle cu plăcere la activitate.

STRATEGII DIDACTICE

METODE ȘI PROCEDEE: conversația, observația, explicația, povestirea


MIJLOACE DIDACTICE: ,,ridichea uriașă”(material textil), siluete din polistiren cu
personajele din poveste, recompense
FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual
DURATA: 15 min.

BIBLIOGRAFIE:

- Curriculum pentru educația timpurie, M.E.N, 2019;

- Ezechil, L., Lăzărescu, M., Laborator preșcolar, ghid metodologic, București, 2005

Etapele Stategii
Conținutul instructiv-educativ Evaluarea
activității didactice

1. Moment - Se aerisește sala de grupă.


organizatoric - Se pregătește materialul didactic,
apoi copiii intră ordonat în sala de
grupă și se așeză pe scaune.
2. Captarea - Se realizează cu ajutorul surprizei Observarea
Conversația
atenției trimise de Zâna Primăvară. Însă comportamentului
pentru a descoperi surpriza, vor copiilor
trebui să asculte o poveste
interesantă, chiar depre o ridiche.
3. Anunțarea - ,,Dragii mei, eu știu povestea
temei și a acestei ridichi și astăzi o să v-o
obiectivelor spun și vouă. Povestea se Observarea
Explicația
numește ,,Ridichea uriașă” comportamentului
copiilor
- Voi repeata titlul poveștii cu 2-3
copii, pentru fixare
- Totodată, îi voi atenționa să
asculte cu mare atenție această
poveste, astfel, vor putea să o
povestească la rândul lor,
părinților, fraților sau bunicilor.
4. Dirijarea -Voi expune povestea (Anexa1)
învățării
clar, accesibil și expresiv. Observarea
- Expresivitatea expunerii o voi implicării copiilor

realiza prin modularea vocii,


schimbarea ritmului vorbirii pe Povestirea

parcursul expunerii, pauze


dramatice, accentuări și scăderi ale
intensității vocii, repetiții, mimică
și gestică. Conversația

- Pe măsură ce apar personajele în


poveste, voi scoate și ,,surpriza”
Zânei: personajele poveștii
realizate din polistiren, pictate.
5. Obținerea - Se va realize o scurtă conversație Observarea
performanței pe baza povestirii și a materialului comportamentului
copiilor
didactic:
Conversația
,, - V-a plăcut povestea?
- Ce personaje am întâlnit în
această povestee?
- Cum era ridichea? Observația
- A reușit moșul să scoată ridichea
din pământ singur?
- Cine l-a ajutat pe moș prima
dată?”
- Se va insista pe mesajul educativ
al poveștii ,,Unde-s mulți puterea
crește
6. Asigurarea - Este reamintit titul poveștii și
retenției și a mesajul transmis de aceasta:
Observarea
transferului ,,- Cum se numește povestea pe
atenției copiilor
Conversația
care ați ascultat-o astăzi?
- Ce am învățat noi din această
poveste?”
7. Încheierea Se fac aprecieri asupra participării Aprecieri
activității la activitate, asupra modului cum individuale și
au răspuns la întrebările adresate și Conversația colective
asupra comportamentului copiilor.
Se împart stimulente.

PROIECT DIDACTIC

DOMENIUL EXPERIENŢIAL: Domeniul esthetic și creativ


CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate artistico-plastică
TITLUL ACTIVITĂȚII: Ridichea
TIPUL ACTIVITĂŢII: Verificare și consolidare
MIJLOC DE REALIZARE: Pictură – tehnica amprentării

SCOPUL: Consolidarea deprinderii de a realiza o compoziție plastică, după o temă dată


OBIECTIVE OPERATIONALE:

 să identifice corect materialele de lucru puse la dispoziţie;


 să execute mișcări pentru încălzirea mâinilor;
 să utilizeze tehnica de lucru specifică – amprentare;
 să păstreze o poziție corectă a corpului în timpul lucrului;
 să participle cu interes la activitate;
 să exprime o opinie față de lucrarea proprie și a colegilor.

STRATEGII DIDACTICE

METODE ȘI PROCEDEE: explicația, conversația, demonstrația, turul galeriei


MIJLOACE DIDACTICE: fișă de lucru, dopuri de plută, paletă de culori, acuarele roșii,
verzi
FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual

DURATA: 15 min

BIBLIOGRAFIE:
- Curriculum pentru educația timpurie, M.E.N, 2019;
- Ezechil, L., Lăzărescu, M., Laborator preșcolar, ghid metodologic, București, 2008;
- Dumitriu, G., Didactica activităților instructiv-educative pentru învățământul preșcolar,
Ed. Dacia Nova, Craiova, 2005

Etapele activității Conținut instructiv-educativ Strategii Evaluare


didactice

1. Moment - Se asigură condițiile optime Observarea


organizatoric pentru realizarea activității. comporta-
mentului copiilor
- Se pregătesc materialele didactice
necesare pentru activitate.

2. Captarea atenției - Se va face cu ajutorul Zânei


Primăvara și a minunatei sale
Conversația
grădini de legume timpurii.

3. Anunțarea temei - Le voi prezenta copiilor o fișă din Conversația Observarea


și a obiectivelor care vom identifica împreună comportamentului
operaționale imaginea reprezentată (Anexa 2).
- Le voi explica copiilor că astăzi copiilor
vom picta ridichea, folosind tehnica
Explicația Aprecieri pozitive
amprentării cu dopul de plută.
asupra
răspunsurilor

4. Dirijarea învățării - Educatoarea și copiii, împreună,


vor descoperi materialele ce
Aprecierea
urmează a fi folosite.
individuală a
- Se prezintă copiilor modelul executării tehnicii
realizat, insistând asupra tehnicilor Conversația de lucru
de lucru și ordinea efectuării lor.

- Se explică și se demonstrează Explicația


modul de lucru: ,,Luăm dopul de
plută, îl scufundăm cu grijă în
culoare, apoi ,,amprentăm” ridichea
pe cerculețele desenate, pe
suprafața acesteia. Pentru ridiche se
va folosi culoarea roșie iar pentru
frunze, culoarea verde.

- Se realizează câteva exercitii de


încălzire a mâinilor și degetelor,
după care se va trece la realizarea
lucrării de către copii.

5. Obținerea - Se asigură un cadru afectiv


performanței potrivit cu ajutorul unui fond
Aprecieri
muzical.
Conversația verbale
- În timp ce copiii lucrează, se va
observa dacă întâmpină greutăţi în
utilizarea materialelor de lucru.

- Se dau indicaţii individuale şi


colective dacă este cazul și se
încurajează finalizarea lucrărilor.

- Se corectează poziţia corporală a


copiilor în timpul lucrului.
6. Asigurarea - Se organizează o expoziţie cu Conversaţia Aplauze
retenției și a lucrările copiilor. Turul Observarea
transferului galeriei comportanentului
copiilor

7. Încheierea - Se fac aprecieri verbale, globale și Aprecieri asupra


activității individuale asupra implicării lucrarilor
Conversația
copiilor în activitate.
Recompense
- Se împart stimulente.

ACTIVITĂŢI LIBER ALESE ( ALA II)

Tema: Hai ridiche uriașă!

Forma de realizare: Dramatizare!

Obiectiv fundamental: Reactualizarea şi consolidarea cunoştinţelor dobândite


anterior.

Obiective operaţionale:

 să-și formeze o ținută corporală corectă;


 să colaboreze la realizarea unei activităţi de grup;
 să respecte ordinea personajelor;
Desfăşurare: Copiii, pe rând, vor interpreta rolul personajelor din povestea ,,Ridichea
uriașă”. Vor purta măști aferente fiecărui personaj (moșul, baba, fetița, cățelul, pisica,
șoricelul). Pe măsură ce se alătură grupului, pentru a scoate ridichea, copiii recită următoarele
versuri:

,,Hei Rup, Hei Rup!

Hai Ridiche Uriașă,

Să te duc la mine acasă.

Dar ridichiii nici nu-i pasă,

Din pământ nu vrea să iasă!”

Activitatea se încheie pe ritmurile melodiei ,,O lume minunată!”.


ANEXA 1
ANEXA 2

S-ar putea să vă placă și