Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Data :19.10.2011
Invăţător, Mihart Ramona
Clasa: a III- a
Aria curriculara: Matematica si stiinte ale naturii
Disciplina: Matematica
Unitatea de învăţare: Numerele naturale de la 0 la 1 000 000
Subiectul: :Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 -1000 cu si fara trecere peste ordin
Tipul lecţiei: Consolidare
Scopul lecţiei:
- consolidarea deprinderilor de operare cu numere cuprinse între 0 -1000 ;
Obiective de referinţă:
- să efectueze operaţii de adunare şi scădere cu numere naturale mai mici decât 1000,cu si fara trecere peste ordin;
- să exprime oral şi concis semnificaţia calculelor făcute în rezolvarea unei probleme;
- să exprime oral , prin cuvinte proprii, etapele rezolvării unor probleme;
- să manifeste iniţiativă în a transpune diferite situaţii în context matematic, propunând modalităţi diverse de abordare a unei
probleme.
Obiective operaţionale:
Pe parcursul şi la sfârşitul activităţii, elevii vor deveni capabili:
1: - să folosească terminologia specifică matematicii, pentru cele două operaţii (termeni, suma, diferenta, descazut, scazator) ;
2: - să calculeze oral exerciţiile propuse ;
3: - să rezolve în scris adunări şi scăderi;
4: - să rezolve exerciţii matematice respectând ordinea operaţiilor;
5: - să afle termenul necunoscut dintr-o relaţie matematică;
6: - să rezolve probleme cu două operatii
7: - să redacteze corect planul de rezolvare a problemei;
8: - să rezolve problemele propuse.
RESURSE
a).Procedurale:- Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, observaţia, metoda “ciorchinele”, munca independentă, calcul
mintal, problematizarea, jocul didactic, brainstorming, metoda „ştiu, vreau să ştiu, am aflat”,
Forme de organizare: frontală, pe grupe şi individuală.
b) Materiale: fişe de lucru, , jetoane, plicuri, marker, cretă colorată.
c). Temporale : 50 minute
Bibliografice:
Viorica Paraiala, Dumitru Paraiala, Matematica, manual pentru clasa a IIIa Editura Euristica
Curriculum Naţional, 2004 – Programe şcolare pentru învăţământul primar, Bucureşti,
Dumitru Săvulescu (coordonator), Costică Lupu, Ioan Cuceu, Melania Sârbu, Silvia Rotaru, 2006
- Metodica predării matematicii în ciclul primar ,
Editura “Gheorghe Alexandru” ,Craiova

Nr. ETAPELE ACTIVITATEA ÎNVĂŢĂTOAREI ACTIVITATEA ELEVILOR RESURSE


crrt LlECŢIEI PROCEDURALE
1 .Moment Asigur condiţiile necesare bunei Se pregătesc pentru începerea orei Conversaţia
organizatoric desfăşurări a lecţiei.
Pregătesc materialul didactic necesar.
2 Verificarea Verific cantitativ şi calitativ tema pentru acasă Câţiva elevi să citesc tema în timp ce ceilalţi Conversaţia
temei trecând printre bănci. ceilalţi vor urmări.

3 Reactualizarea Rog elevii sa raspunda la cateva intrebari pentru Elevii vor raspunde la intrebari Conversaţia
cunoştinţelor a ne amintii anumite cunostinte
1.Cum se numesc numerele care se adună?Dar
anterioare
cele de la scadere? Termeni/descazut,scazator
2.Cum se numeşte semnul matematic folosit la
adunare?
3. Cum se numeşte rezultatul adunării ?Dar al Plus
scaderii?
4.Ce se întâmplă dacă într-un exerciţiu se Suma sau total/rest sau diferenta
schimbă ordinea termenilor?
La adunare rezultatul ramane acelasi iar la
scadere se schimba
4 . Captarea Le voi prezenta elevilor o plansa pe care sunt Elevii citesc cu atentie Doi elevi vor trece Explicaţia
atenţiei doua ghicitori si ii voi ruga sa raspunda raspunsul corect pe plansa
„Colo-n vale jos pe lac
Opt răţuşte baie fac.
Două pleacă supărate
Câte au rămas să-noate?”
„În grădiniţa cu flori (8- 2= 6 răţuşte)
Scădere
Au înflorit douăzeci de bujori.
Mai stau gata-mbobocite
Cinci lalele rumenite.
Căte flori eu voi avea
În buchet când ţi-l voi da ?” (20+ 5=25 flori)
Adunare

5 Anunţarea Astăzi la matematică vom rezolva exerciţii şi Elevii noteaza titlul in caiete Explicaţia
temei şi a probleme cu adunări şi scăderi, cu numere de la
0 la 1000.
obiectivelor
-Astfel, la sfârşitul orei veţi fi capabili să
efectuaţi exerciţii cu operaţiile de adunare şi
scădere, cu şi fără trecere peste ordin, să aflaţi
termenul necunoscut, să rezolvaţi şi să
compuneţi probleme.
6 Dirijarea Se realizeaza,cu ajutorul elevilor,un ciorchine Elevii raspund cu atentie si completeaza Ciorchinele
învăţării pe tabla ANEXA 1 ciorchinele in caiete

Explic elevilor modul de lucru


Pe catedra se afla un cos in care sunt formele
decupate ale unor fructe de toamna ,iar pe spate
au scrisa cate o sarcina de lucru. Elevii vor
lucra in grup. Cele patru grupe vor rezolva
exercitiile dupa care vor agata fructele in
copacul toamnei

MERE ghicitori
Pe spatele marului se afla o ghicitoare care
presupune efectuarea unui calcul mintal Cate un reprezentant al fiecarei echipe va citii
ANEXA 2 ghicitoarea si impreuna cu colegii de grupa va
raspunde
Jocul didactic
GUTUI Rezolvă exerciţiileANEXA 3
Elevii din fiecare echipă vin şi rezolvă
exerciţiile corespunzătoare. Gutuia va fi ştafeta
pentru fiecare coechipier. Exerciţiul
PERE Grupează-te în jurul căpitanului şi
rezolvă numărul necunoscut. ANEXA 4
Fiecare echipa are de aflat numarul Elevii notează pe caiete.
necunoscut.
PRUNE Adresează întrebări echipelor. (anexa
5)
Fiecare echipă primeşte un exerciţiu cu Un reprezentant al fiecarei echipe va rezolva
terminologia specifică, pe care trebuie să-l la tabla un exercitiu Exerciţiul
citească, iar cealaltă echipă să răspundă.
Vom rezolva la tabla o problema
La un magazin s-au vândut 329 kg banane, iar
prune cu 269 kg mai mult.
Câte kg de prune s-au vândut? Elevii pun intrebari colegilor din alta grupa

Exerciţiul

Problematizarea

7 Fixarea Elevii vor primii cate o fisa de evaluare Elevii vor lucra individual fisa de evaluare Exerciţiul
cunostintelor ANEXA 6

8 . Încheierea Fac aprecieri asupra modului cum au participat Elevii vor nota in caiete tema Conversatia
activităţii elevii la lecţie si le voi comunica tema de casa

S-ar putea să vă placă și