Sunteți pe pagina 1din 1

Directia Judeteana de Statistica Cluj 

functioneza ca institutie publica aflata


in subordinea Institutului National de Statistica si implicit în subordinea
Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului, prin Secretariatul General al
Guvernului, in baza Legii nr. 226/2009 a organizarii si functionarii statisticii oficiale
din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.

Statistica oficiala reprezinta ansamblul activitatilor organizate pentru colectarea,


procesarea, analiza, diseminarea datelor statistice, date necesare formularii,
implementarii, modernizarii si evaluarii politicilor nationale, a planurilor de
dezvoltare nationale si locale.

INFORMATIILE furnizate de Dvs. au caracter  CONFIDENTIAL , vor fi


anonimizate si vor fi utilizate exclusiv in scopuri statistice.  Datele furnizate de
dvs. sunt agregate si prelucrate pierzandu-si in final orice element de
identificare. Nicio informatie despre unitatea dvs. nu va fi transmisa
autoritatilor locale, factorilor decizionali la nivel central, presei sau publicului.

Legea nr. 226/2009 a organizarii si functionarii statisticii oficiale din Romania se


aplica tuturor persoanelor fizice si juridice din Romania, precum si celor
nerezidente, care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei.

Astfel, potrivit art. 25 din legea mai sus mentionata, unitatile furnizoare de


date, selectate de INS, au obligatia sa transmita institutiei noastre, in mod
gratuit,  date corecte, actuale si complete la termenele, periodicitatile, in forma
si dupa metoda de colectare prevazute in Programul Statistic National Anual si
in conformitate cu normele metodologice.

Totodata, va fac cunoscut ca potrivit Legii nr. 226/2009 privind organizarea


statisticii oficiale, refuzul, intarzierea transmiterii datelor statistice,
comunicarea de date eronate sau incomplete, constituie contraventie si se
sanctioneaza cu amenda de la 2.000 la 50.000 lei (ron).

Respectăm Regulamentul UE pentru Protecţia Datelor 2016/679


Prin LEGEA 333/2019 şi 190/2018, cu referinţã la aplicarea
REGULAMENTULUI GENERAL PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL (UE) 2016/679 

“Prevederile art. 15, 16, 18 și 21 din Regulamentul general privind protecția


datelor nu se aplică în cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în
scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice”