Sunteți pe pagina 1din 16

SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL INTERDISCIPLINAR AL

PROFESORILOR ŞI DASCӐLILOR DE PRETUTINDENI :


INOVAŢIE ȊN EDUCAŢIE ŞI FORMAREA PROFESIONALᾸ
29 august 2022
Prezenţa fizică : str. Alexei Şciusev 23A, 2001, Chişinău, R.Moldova
Indirect/online prin aplicaţia ZOOM

PROGRAM DE FORMARE CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALᾸ :


SUCCES ŞI PERFORMANŢᾸ ȊN MANAGEMENTUL EDUCAŢIONAL
29 august – 6 septembrie 2022
Prezenţa fizică : str. Mihai Eminescu 44/1, 2012, Chişinău, R.Moldova
Indirect/online prin aplicaţia ZOOM

PROIECT EDUCAŢIONAL TRANSFRONTALIER


Dezvoltarea profesionalӑ continuǎ a cadrelor didactice prin voluntariat, instruire şi
cercetӑri interdisciplinare OPEN YOURSELF TO EDUCATION! ”
Continuous professional development of teachers through volunteering, training and
interdisciplinary research OPEN YOURSELF TO EDUCATION!
29 august – 6 septembrie 2022
INTRODUCERE

Organizat pentru prima oară ȋn 2019, Simpozionul Internaţional Interdisciplinar al


Profesorilor și Dascӑlilor de Pretutindeni, se aflǎ la a VI-a ediţie şi continuǎ sǎ fie un demers
educațional inovativ, inițiat de Grupul Profesorilor și Dascӑlilor Romȃni de Pretutindeni prin
Institutul de Cercetӑri, Politici și Evaluare în Educație (Asociaţia Profesorilor şi Dascǎlilor de
Pretutindeni, https://instituteducatie.ro).
Cu sprijinul Institutului de Politici Socio-Educaționale şi a Grupului Profesorilor și Dascӑlilor
de Pretutindeni am organizat la Balcic (Bulgaria), Chişinău (Republica Moldova), Zadar (Croaţia),
Viena (Austria) diferite evenimente şi manifestări, revenind şi anul acesta, spre sfârşit de vacanţă, cu
o selecţie de cursuri intensive (sincron şi asincron), workshop-uri şi prelegeri predate în limba romȃnӑ
sau ȋn limba englezӑ ale reprezentanților partenerilor noştri educaţionali.
Cursurile, atelierele pedagogice și workshop-urile din prezenta ediție acoperӑ o gamă e
subiecte, în principal pe domeniul EDUCAŢIEI, INOVᾸRII, CERCETᾸRII, PERFORMANŢEI
derulȃndu-se în perioada 29 august – 06 septembrie concomitent la Chişinău (Republica Moldova) şi
Bucureşti (România) atât cu prezenţă fizică la Centrul de Conferinţe PREMIER CITY (str. Alexei
Şciusev 23A, 2001, Chişinău, R.Moldova) şi online (prin platforma Zoom).
Situația postpandemicǎ și intenția de a proteja sănătatea și bunăstarea comunităților, au
determinat continuarea organizării în paralel a acestei ediții cu prezența fizicӑ la Chişinău (pentru
comitetul de organizare / profesorii invitaţi) și în mediul online (pentru participanţii care au optat ȋn
fişa de ȋnscriere astfel).
Simpozionul, programul de formare, workshop-urile şi activităţile din proiect sunt organizate
sub egida Institutul de Cercetӑri, Politici și Evaluare în Educație în colaborare cu diferite instituții de
învӑțӑmȃnt preuniversitar și universitar din țarӑ și strӑinӑtate (Şcoala Doctorală a Universităţii
Pedagogice de Stat ION CREANGӐ din Chișinӑu, R. Moldova, Casa Corpului Didactic Neamț, Casa
Corpului Didactic Olt, Universitatea de Stat din Tiraspol, cu sediul in Chişinău, Republica Moldova,
Asociaţia Obştească Inovație în Educație de Performanță, Chişinău, Republica Moldova, Asociația
Cadrelor Didactice de Etnie Romȃnӑ din Ucraina, Cernӑuți, Asociaţia Interculturală Româno-Elenă
DACIA și Școala de Limba Română, Cultură și Civilizație DACIA din Atena, Grecia, Alianţa
Internaţională UNIFERO din Atlanta, SUA şi Colegiul Universitar SPIRU HARET din Bucureşti) și
altele menționate în acest document) prin derularea ca activitate III în cadrul proiectului proiectului
educațional Dezvoltarea profesionalӑ continuǎ a cadrelor didactice prin voluntariat, instruire şi
cercetӑri interdisciplinare OPEN YOURSELF TO EDUCATION! ” / Continuous professional
development of teachers through volunteering, training and interdisciplinary research OPEN
YOURSELF TO EDUCATION!

Ne dorim ca aceste evenimente să fie un loc de întâlnire între profesorii din învӑțӑmȃntul
universitar și preuniversitar, teoreticieni și practicieni în științele educației, doctoranzi, masteranzi,
studenți, elevi din școli/licee din Romȃnia și de peste hotare (Republica Modova,
Bulgaria,Turcia,Franţa, Belgia, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, India, Grecia,
Ucraina, Statele Unite ale Americii).

PROIECT EDUCAŢIONAL TRANSNAŢIONAL. OBIECTIVE


Proiectul educațional trasnațional Dezvoltarea profesionalӑ continuǎ a cadrelor didactice
prin voluntariat, instruire şi cercetӑri interdisciplinare OPEN YOURSELF TO EDUCATION! ”
/Continuous professional development of teachers through volunteering, training and interdisciplinary
research OPEN YOURSELF TO EDUCATION! îşi propune prin partenerii sӑi:
- Să promoveze învățarea interculturală;
- Să integreze educația interculturale în proiectele școlare;
- Sӑ creascӑ nivelul de conștientizare a importanței lucrului cu tinerii pe probleme de
diversitate și dezvoltarea unor proiecte naționale și internaționale în acest domeniu.
- Sӑ îmbunӑtӑțeascӑ nivelul competențelor digitale de bază ale cadrelor didactice (inclusiv
de predare prin instrumente digitale - digital literacy) prin stimularea și utilizarea resurselor
didactice inovative și transferul de informație;
- Sӑ promoveze educația pentru bunӑstare, educația prin atașament, educația pentru empatie
în școli;
- Sӑ recunoașcӑ și sӑ valorizeze rezultatelor activității profesorilor din învățământul primar,
gimnazial, liceal şi universitar care au o contribuție remarcabilă în educaţie şi cercetare;
- Sӑ promoveze colaborarea între organizațiile non-guvernamentale și instituțiile școlare;
- Sӑ valorizeze modelele de bună practică în vederea îmbunătățirii actului instructiv-
educativ;
- Să realizeze un volum de cercetӑri interdisciplinare cu sprijinul editurii Alfa a Casei
Corpului Didactic Neamţ (având alocat ISBN 978-606-667-254-2) .

Un model de bună practică în educație presupune cunoașterea sistematică a nevoilor și intereselor


fiecărui copil, adaptarea creativă a strategiilor didactice la specificul său (dar și la specificul
clasei/unității de învățământ/zonei socio-economice și culturale), implicarea actorilor din școală și
din comunitate în activitățile de învățare și promovarea unei învățări vizibile, inclusiv în condiții
speciale de urgență.
Prin implementarea acestui proiect ne dorim sӑ descoperim și sӑ promovӑm acele cadre didactice
(din comunitatea Asociației Profesorilor și Dascӑlilor de Pretutindeni) care:
 Sӑ deținӑ competențele-cheie pe care să le dezvolte la elevi/studenți/ mentorați/ cursanți/
formabili,
 Sӑ promoveze activități și practici didactice eficiente ce se pot multiplica în structurarea
achizițiilor elevilor/studenților/ mentoraților/ cursanților/ formabililor,
 Sӑ inspire și sӑ sprijine parcursul educațional începȃnd cu educația timpurie și terminȃnd cu
educația adulților.
PARTENERI PROIECT EDUCAŢIONAL TRANSNAŢIONAL
INSTITUŢII EDUCAŢIONALE ŞI PROFESIONALE CARE SUSŢIN ACTIVITӐTILE DIN
PROIECT:
Şcoala Doctorală a Universităţii Pedagogice de Stat ION CREANGӐ din Chișinӑu (R. Moldova)
Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul in Chişinău, Republica Moldova)
Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov (România)
Casa Corpului Didactic Neamț (Piatra-Neamţ)
Casa Corpului Didactic Olt (Slatina)
DEVSTAT Statistical and Education Consulting (Valencia, Spania)
Asociația Profesorilor și Dascӑlilor de Pretutindeni, filiala Austria (Viena)
Yunus Emre Îlkokulu Osmaniye (Turcia)
Mehmet Akif Ersoy Îlkokulu Emirgazi- Konya (Tucia)
Asociația Profesorilor și Dascӑlilor de Pretutindeni, filiala Republica Moldova (Dondușeni, Corbu)
Asociația Cadrelor Didactice de Etnie Romȃnӑ din Ucraina (Cernӑuți, Ucraina)
Asociaţia Interculturală Româno-Elenă DACIA, Școala de Limba Română, Cultură și Civilizație
DACIA (Atena, Grecia)
Verband Innovativer Bildungsberater (Viena, Austria)
Asociaţia Consultanţilor educaţionali Inovativi (Dâmboviţa),
Asociația Centrul de Perfecționare Before & After School CONIL (București),
Asociația CTCM - Centrul de Training, Consultanță și Mediere Onești
Asociaţia Obstească Inovație în Educație de Performanță (Chişinău, Republica Moldova)
Asociaţia Internaţională UNIFERO (Atlanta, SUA)
Liceul Teoretic MIHAI EMINESCU, Sudarca (R. Moldova)
Colegiul Universitar SPIRU HARET (București)
Colegiul Național IULIA HASDEU (București)
Colegiul Național RADU NEGRU (Fӑgӑraș)
Consiliul Mondial Romȃn (fil. București)
Liceul Tehnologic Special "Regina Elisabeta" (Bucureşti)
Liceul Tehnologic Topoloveni (Argeş)
Liceul Teoretic GRIGORE GHEBA ( Dumitrești, Vrancea)
Liceul Teoretic BRATCA (Bratca, Bihor)
Şcoala Primară MONTERRA (Bucureşti)
Şcoala Primarӑ CONIL (București)
Şcoala Gimnazialӑ nr. 32 (București)
Şcoala Gimnazialӑ nr. 46 (București)
Şcoala Gimnazialӑ nr. 39 (București)
Şcoala Gimnazialä Giuvărăşti (Giuväräşti, Olt)
Şcoala Gimnazialä nr.1 PETREU (Petreu, Bihor)
Şcoala Gimnazialä nr.2 Piatra Neamţ (Neamţ)
Şcoala Gimnazialӑ PETREŞTI (Petrești, Dȃmbovița)
Grădiniţa cu Program Prelungit Aripi Deschise (Piteşti)
Grӑdinița SCUFIŢA ROŞIE (București)
Grӑdinița nr.283 (București)
Grӑdinița nr. 97 (București)
Asociația Cultural Artistică JOC-B M R (București)
Asociația GRӐDINIŢA FLUTURAŞILOR ZGLOBII (Petrești, Dȃmbovița)
Biblioteca Orӑșeneascӑ AUREL IORDACHE, Gӑești (Dȃmbovița)
MODALITATEA DE ÎNSCRIERE:
Se completeazӑ formularul disponibil online: https://forms.gle/zQ3PsdUngqyCSefu6

GRUP ŢINTӐ:

- Cadre didactice din învățământul românesc și internațional (preuniversitar și


universitar);
- Masteranzi și doctoranzi, cercetӑtori din Romȃnia, Bulgaria, Ucraina, Republica
Moldova, Turcia, Grecia și alte țӑri;
- Decidenți ai comunitӑților locale.

DERULAREA ACTIVITӐŢILOR
- Cu prezențӑ fizicӑ la adresa : PREMIER CITY Conference Centre (str. Alexei Şciusev 23A,
2001, Chişinău, R.Moldova)
- Online prin platforma ZOOM cu obligativitatea conectӑrii, link ul utilizat fiind
LUNI 29 august (ora 19.15 Republica Moldova)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81195972249
Meeting ID: 811 9597 2249
MARŢI 30 august (ora 19.15 Republica Moldova)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81816093206
Meeting ID: 818 1609 3206
MIERCURI 31 august (ora 9.30 Republica Moldova)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/84426989379
Meeting ID: 844 2698 9379
MARŢI 06 septembrie (ora 20.30 România)
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/84426989379
Meeting ID: 844 2698 9379
(se acceseazӑ link-ul apoi veți fi direcționați într-un conference waiting room iar la ora indicatӑ se va
permite de cӑtre administratorul host ICPEE/ APDP accesul dvs).

SUSŢINEREA ACTIVITӐŢILOR DIN PROIECT SE POATE FACE PRIN SPONSORIZARE.


(sponsorizare ȋn valoare de 100 lei)
Aveți la dispoziție următoarele modalitӑți:
- în contul RO31INGB0000999911088811, titular cont Asociația Profesorilor și
Dascӑlilor de Pretutindeni, banca ING, Swift INGBROBU, Bic INGB
- prin E-mandat, serviciu în parteneriat cu Poșta Romȃnӑ (https://www.posta-romana.ro/e-
mandat-cu-plata-online.html)
- prin mandat poștal (Poșta Romȃnӑ) cӑtre Ionuț Manole – APDP, str Principalӑ 555, of
Valea Mare, DB, 137492 cu specificatia „DONAŢIE și numele dvs”
Vă rugăm să ne trimiteţi copia electronicӑ (OP/mandar poștal) la adresa:
instituteducatie.secretariat@gmail.com
TIPURI DE PARTICIPARE:
- Ca audient (participare gratuitӑ);
- Ca membru susţinător cu cotizaţia achitată pentru perioada 01 august 2022- 01 august 2023
(participare gratuită)
- Ca student(ӑ) la specializarea PIPP/ Pedagogie/ Ştiințele Educației (participare gratuitӑ);
- Ca vorbitor în plenul simpozionului (keynote speaker invitat) – (participare gratuită)
- Ca membru în comitetul de organizare/ de referenți științifici;
- Ca participant activ (pe bazӑ de înregistrare) și eliberare de documente care sӑ ateste
înscrierea, participarea și susținerea activitӑții prin sponsorizare.
Participant activ= cadrul didactic își asumӑ participarea la evenimente, a completat formularul
de înregistrare, este membru afiliat și susține financiar prin sponsorizare evenimentul APDP.
(Pentru participanții conectați pe platforma Zoom)

Vӑ rugӑm ca în timpul derulӑrii evenimentului sӑ vӑ faceți o capturӑ de ecran (print screen) în


eventualitatea în care vӑ vom cere sӑ ne faceți dovada participӑrii.
De asemenea asigurați-vӑ cӑ AVEŢI MICROFONUL OPRIT din respect pentru participanți.
Colegii care nu respectӑ aceastӑ rugӑminte vor fi invitați sӑ pӑrӑseascӑ întȃlnirea.
COMITETUL ŞTIINŢIFIC:
Prof.univ.dr.hab. Sergiu BӐLTӐŢESCU, Facultatea de Ştiințe Socio-Umane, Universitatea din
Oradea (Romȃnia)
Prof.univ.dr. Eduard COROPCEANU, Rector, Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul ȋn
Chișinӑu (R. Moldova)
Prof.univ.dr. Laura GORAN, Facultatea de Psihologie și Ştiințele Educației USH (Romȃnia)
Conf.univ.dr. Larisa SADOVEI, Director, Şcoala Doctorală a Universităţii Pedagogice de Stat ION
CREANGӐ din Chișinӑu (R. Moldova)
Conf.univ.dr. Bogdan DANCIU, Institutul de Filosofie și Psihologie C. RӐDULESCU-MOTRU,
Academia Romȃnӑ/ Facultatea de Psihologie și Ştiințele Educației USH (Romȃnia)
Conf.univ.dr. Ludmila PAPUC, Universitatea Pedagogicӑ de Stat ION CREANGӐ din Chișinӑu (R.
Moldova)
Conf.univ.dr. Corina ZAGAIEVSCHI, Universitatea Pedagogicӑ de Stat ION CREANGӐ din
Chișinӑu (R. Moldova)
Conf.univ.dr. Sebastian CHIRIMBU, Facultatea de Psihologie și Ştiințele Educației USH /director,
Institutul de Cercetӑri Politici și Evaluare în Educație APDP (Romȃnia)
Conf.univ.dr. Svilen STANCHEV, Universitatea ST CYRIL şi ST METHODIUS din Veliko Turnovo
(Bulgaria)
Conf.univ.dr. Vesela BELCHEVA, Universitatea ST CYRIL şi ST METHODIUS din Veliko Turnovo
(Bulgaria)/ coordonator Asociația Profesorilor și Dascӑlilor de Pretutindeni, filiala Bulgaria (Veliko
Turnovo)
Prof. dr. Smaranda LIVESCU, University of Virginia Endorsement Courses (USA)/ English
Language Lecturer, ELI-University of Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia/ PhD studies in Curriculum
& Education Management
Lect.univ.dr. Panagiotis ASIMOPOULOS, Hellenic Military Academy, Atena (Grecia)
Lect.univ.dr. Victoria STAN, Facultatea de Psihologie și Ştiințele Educației USH (Romȃnia)
Lect.univ.dr. Maria ALEXE, Universitatea Politehnica din București (România)
Lect.univ.dr. Mihaela Adina BARBU-CHIRIMBU, Facultatea de Psihologie și Ştiințele Educației
USH, București(Romȃnia)
Prof.dr. Amalia Cardona LEITES, Instituto Federal Catarinense (Brazilia)
Prof.dr. Crin MARCEAN, director, Şcoala Postlicealӑ Sanitarӑ FUNDENI, București (Romȃnia)
Prof.dr. Maria RACU, Director, Colegiul Național RADU NEGRU , Fӑgӑraș (Romȃnia)
Prof.dr. Ileana IONESCU, Director,, Grӑdinița Scufița Roșie, București/ Institutul de Cercetӑri
Politici și Evaluare în Educație, vicepreședinte APDP (Romȃnia)
Prof.dr. Mariana Lili BADEA, Colegiul Naţional IULIA HASDEU/ inspector şcolar, Inspectoratul
Şcolar al Municipiului Bucureşti (România)
Prof. dr. Vasile FLUERAŞ, Liceul Teoretic AVRAM IANCU, Cluj-Napoca (România)
Prof.dr. Vedrana ŠAREC, Vocational school Županjacu (Croaţia)
Prof. dr. Maria RACU, director, Colegiul Național RADU NEGRU, Fӑgӑraș (România)
Prof. drd. Florina BICULESCU, director, Liceul Tehnologic Topoloveni Argeş (România) / drd.
Şcoala Doctoralǎ a Universitǎţii Pedagogice de Stat ION CREANGᾸ din Chişinǎu (Republica
Moldova)
Prof.drd. Irina BȊRSAN, director adj. Şcoala Gimnazȋală nr.2 Piatra Neamţ/ drd. Şcoala Doctorală a
Universităţii Pedagogice de Stat ION CREANGӐ din Chișinӑu (R. Moldova)
COMITET ORGANIZATORIC & CONSULTANŢI EDUCAŢIONALI:
Prof. Gabriela BANU, director, Casa Corpului Didactic Neamţ (România)
Prof. Daniela NICOLESCU, director Corpului Didactic Olt, Slatina (România)
Prof. Daniela Jenica ENACHE, Inspector Şcolar, Inspectoratul Şcolar al Municipiului București
(sect.2) (Romȃnia)
Conf.univ.dr. Sebastian CHIRIMBU, Facultatea de Psihologie și Ştiințele Educației USH /director,
Institutul de Cercetӑri Politici și Evaluare în Educație APDP (Romȃnia)/ drd. Universitatea Pedagogicӑ
de Stat ION CREANGӐ din Chișinӑu (R. Moldova)
Prof. Marcela ŢIBULEAC, sociolog, Colegiul Universitar Spiru Haret, Bucureşti (România)
Prof. Serkan Mustafa AKYOL, Director educațional metodist, Mehmet Akif Ersoy Îlkokulu
Emirgazi- Konya (Tucia)
Prof. Haçi Ismail KILIÇ, Director educațional, Yunus Emre Îlkokulu Osmaniye (Turcia)
Prof. dr. Ileana IONESCU, director, Grӑdinița SCUFIŢA ROŞIE, București (România)/
vicepreşedinte Asociaţia Profesorilor şi Dascălilor de Pretutindeni (România)
Maria FUNDER, psiholog Asociația Profesorilor și Dascӑlilor de Pretutindeni, filiala Austria (Viena)
Expert internațional José CERVERA FERRI, DEVSTAT Statistical and Education Consulting,
Valencia (Spania)
Lect.univ.dr. Ronakkumar R PARMAR, Children’s University, Gandhinagar (India)
Prof.drd. Lucia JUGAN, Director, Şcoala Gimnazialä nr.1 Petreu (Petreu, Bihor)/ drd. IOSUD,
Universitatea VALAHIA din Tȃrgoviște (Romȃnia)
Prof.drd. Roxana Elena IRINA, metodist Casa Corpului Didactic Neamţ (România)
Prof.drd. Atena ILIE, Grӑdinițӑ FLUTURAŞII ZGLOBII, Petrești (Dȃmbovița)/ drd. Universitatea
Pedagogicӑ de Stat ION CREANGӐ din Chișinӑu (R. Moldova)
Prof. Natalia ZAIAŢ, Director, Liceul Teoretic MIHAI EMINESCU, Sudarca (R. Moldova)
Prof. Vera MOŞNEAGU, Director, IP Gimnaziul Bujor Hîncești (R. Moldova)
Prof. Luminţa Stela ANDREI, Director, Şcoala Gimnazialä nr.2 Piatra Neamţ (Neamţ)
Prof. Ionuț BOLOG, metodist, Casa Corpului Didactic Teleorman (Romȃnia)
Prof. Victoriana Aprilia GӐLBENUŞ, Şcoala SF. ANDREI, Slobozia, Cӑlӑrași/ Președinte Asociația
AGCDR DӐSCӐLIMEA ROMÂNӐ (Romȃnia)
Prof. Daniela POPESCU, Preşedinta Asociaţiei Interculturale Româno-Elenă DACIA, Școala de
Limba Română, Cultură și Civilizație DACIA din Atena (Grecia)
Prof. Voica TACHE, Şcoala SF. ANDREI, Slobozia, Cӑlӑrași/ formator Asociația AGCDR
DӐSCӐLIMEA ROMÂNӐ (Romȃnia)
Prof. Virginia Smӑrӑndița BRӐESCU, membru fondator și Președinte, Centrul de Training,
Consultanță și Mediere Onești Bacӑu/ Colegiul Național GRIGORE MOISIL Onești (Romȃnia)
Prof. drd. Maria PETRESCU, consilier educațional Colegiul Universitar Spiru Haret, București /
Poliția Localӑ sect.2 București (Romȃnia)
Prof. Angelica MANEA, metodist ISMB / Şcoala Gimnazialӑ nr. 32 (București) (Romȃnia)
Prof. dr. Viorica BANCIU, Liceul Teoretic BRATCA (Bratca, Bihor) (Romȃnia)
Prof. Angelica NEGREA, Colegiul Național RADU NEGRU (Fӑgӑraș) (Romȃnia)
Prof. Lilia GOVORNEAN, Președinta Asociației Cadrelor Didactice de Etnie Romȃnӑ din Ucraina ,
Cernӑuți / metodist formator la Institutul Postuniversitar de Perfecţionare a Cadrelor Didactice din
regiunea Cernäuţi (Ucraina)
Prof. Corina POSTELNICESCU, director, Grădiniţa cu Program Prelungit Aripi Deschise (Piteşti)
Prof.drd. Nadejda CAZACIOC, Liceul Teoretic ŞTEFAN CEL MARE și SFÂNT Caușeni Taraclia
(R. Moldova)
Prof.drd. Cristian SERDEŞNIUC, Şcoala Doctoralä de Ştiinţe Umaniste, Universitatea de Stat din
Moldova / coordonator Institutul de Cercetӑri Politici și Evaluare în Educație APDP (R.Moldova)
Prof. Mirela CRAIU, Director, Şcoala Primarӑ MONTERRA (București) (Romȃnia)
Prof. Angela MORARU, specialist principal, Direcția de Educație a Consiliului Raional „Edineț”, R.
Moldova
Prof. Ionuț BOLOG, metodist, Casa Corpului Didactic Teleorman (Romȃnia)
Prof. Flori STOICA, Director, Şcoala Profesionalӑ Specialӑ pentru Deficienți de Auz SFÂNTA
MARIA, București (Romȃnia)
Prof. Marian CHIŢU, Director, Şcoala Gimnazialӑ nr. 32 (București) (Romȃnia)
Prof. Dragoş Adinel MARCU, Director, Şcoala Gimnazialä Giuväräşti (Giuväräşti, Olt) (Romȃnia)
Prof. Cristina Ramona TUDOR, Director, Grӑdinița nr.283, București (Romȃnia)
Prof. Luisa Cerasela DRӐGOI, Director, Grӑdinița nr.283, București (Romȃnia)
Prof. Aurelia RӐDUCAN, Director, Liceul Teoretic GRIGORE GHEBA, Dumitrești Vrancea
(Romȃnia)
Prof. Marilena STANCU, Şcoala Gimnazialӑ nr. 39 NICOLAE TONITZA, Constanța (Romȃnia)
AGENDA
LUNI 29 august 2022
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81195972249
Meeting ID: 811 9597 2249

12.00-13.00 Înregistrarea participanţilor cu prezentă fizică / invitaţilor keynote speakers/ parteneri


educaţionali locali (PREMIER CITY Conference Centre (str. Alexei Şciusev 23A, 2001, Chişinău,
R.Moldova)

13.00 – 15.00 Întȃlnirea pentru vizitarea Casei Memoriale Alexei Şciusev (Chişinău)
Str. 31 August 1989 nr 121A, MD 2012, Chişinău

Vizitӑ de documentare și schimburi de bunӑ practicӑ ale cadrelor didactice participante


Vizită ghidată a centrului din Chişinău.

15.30-16.30
Prânz tradiţional

18.50-19.10
Logarea participanților în platforma Zoom folosind link-ul:
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81195972249
Meeting ID: 811 9597 2249
19.10
Cuvȃntul de deschidere:
- Conf.univ.dr. Sebastian CHIRIMBU, Facultatea de Psihologie și Ştiințele Educației USH /
director, Institutul de Cercetӑri Politici și Evaluare în Educație APDP
- Prof. Gabriela BANU, director, Casa Corpului Didactic Neamț (Romȃnia)
- Prof.dr. Smaranda LIVESCU, University of Virginia Endorsement Courses (USA)/ English
Language Lecturer, ELI-University of Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia/ PhD studies in
Curriculum & Education Management/Preşedinte UNIFERO INTERNATIONAL (Atlanta,
SUA);
- Conf.univ.dr. Corina ZAGAIEVSCHI, Universitatea Pedagogicӑ de Stat ION CREANGӐ
din Chișinӑu (R. Moldova)
- Prof.drd. Cristian SERDEŞNIUC, Şcoala Doctoralä de Ştiinţe Umaniste, Universitatea de
Stat din Moldova / coordonator Institutul de Cercetӑri Politici și Evaluare în Educație APDP
(R.Moldova)

19.10- 19.30
Prezentare ȋn plen
Conf.univ.dr. Corina ZAGAIEVSCHI
Universitatea Pedagogicӑ de Stat ION CREANGӐ din Chișinӑu (R. Moldova)
Arta discursului profesional / The art of professional discourse / Искусство профессионального
дискурса

19.30-19.50
Prezentare ȋn plen
Prof.dr. Vasile FLUERAŞ
Liceul Teoretic Avram Iancu, Cluj-Napoca (România)
Actualitatea filozofiei educaţiei ȋn Antichitate/ The actuality of the philosophy of education in antiquity/
Актуальность философии образования в античности

19.50-20.10
Prezentare ȋn plen
Prof.dr. Smaranda LIVESCU
University of Virginia Endorsement Courses (USA)/ English Language Lecturer, ELI-University of
Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia/ PhD studies in Curriculum & Education Management/ UNIFERO
INTERNATIONAL (Atlanta, SUA)
A fi profesor - ȋntre cele şapte minuni ale lumii antice/ Being a teacher - in the seven wonders of the
ancient world/ Быть учителем - в семи чудесах древнего мира

20.10-20.30
Workshop pedagogic cu participare internaţională
Prof.drd. Mirela SPIŢᾸ
Şcoala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza , Bacău (România) / drd. Şcoala Doctorală a Facultăţii de
Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, Chişinău (Republica Moldova)
Ȋmblânzirea elefantului. Managementul emoţiilor elevilor aflaţi ȋn ciclul primar / The taming of the
elephant. Management of emotions of primary school students / / Укрощение слона. Управление
эмоциями учеников начальной школы /
20.30-20.50
Prezentare ȋn plen
Conf.univ.dr. Sebastian Cristian CHIRIMBU
Facultatea de Psihologie și Ştiințele Educației USH / director, Institutul de Cercetӑri Politici și
Evaluare în Educație APDP / drd. Şcoala Doctorală a Universităţii Pedagogice de Stat Ion Creangă
din Chişinău (R. Moldova)
Comunicarea cu copiii- ȋntre flexibilitate ȋn gândireşi deschidere către nou / Communication with
children - flexibility in thinking and openness to the new / Общение с детьми – гибкость в
мышлении и открытость новому.

20.50-21.10
Prezentare ȋn plen
Prof. Ana Sorana SCUTELNICU
Școala Gimnazială Axente Sever, Aiud, Alba (România)
Putem să lansăm o „modă” ȋn voluntariat? / Can we launch a "trend" in volunteering? / Можем ли
мы запустить «моду» в волонтерстве?

21.10-21.25
Prezentare ȋn plen
Prof. Anca Lucia MUCHA
Director, Liceul Teoretic nr.1 Bratca , Bihor (România) &
Prof.dr. Viorica BANCIU
Liceul Teoretic nr.1 Bratca , Bihor (România)
Stima de sine şi rolul său ȋn progresul elevului cu cerinţe educative speciale/ Self-esteem and his role
in the progress of the student with special educational needs/ Самооценка и его роль в успеваемости
студента с особыми образовательными потребностями.

21.00 – 23.00
Program de formare cu participare internaţională

MODUL 1
Conf.univ.dr. Sebastian Cristian CHIRIMBU
Facultatea de Psihologie și Ştiințele Educației USH / director, Institutul de Cercetӑri Politici și
Evaluare în Educație APDP / drd. Şcoala Doctorală a Universităţii Pedagogice de Stat Ion Creangă
din Chişinău (R. Moldova)
Abordări ale managementului educaţional şi al carierei didactice ȋn România şi Republica Moldova/
Approaches to educational management and teaching career in Romania and The Republic of
Moldova/ Подходы к управлению образованием и преподавательской карьере в Румынии и
Республике Молдова

23.00
Discuţii/ Dezbateri
Sunt invitate cadrele didactice participante sӑ disemineze / prezinte rezultatele proprii la clasӑ,
rezultatele și impactul proiectelor implementate, idei de noi proiecte și bune practici.
Prezentare de materiale didactice.
AGENDA
MARŢI 30 august 2022
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81816093206
Meeting ID: 818 1609 3206

12.00-13.00 Înregistrarea participanţilor cu prezentă fizică / invitaţilor keynote speakers/ parteneri


educaţionali locali (PREMIER CITY Conference Centre (str. Alexei Şciusev 23A, 2001, Chişinău,
R.Moldova)

13.00 – 15.00 Vizitarea Universităţii Pedagogice de Stat Ion Creangă din Chişinău
Str. Ion Creangă, nr. 1, MD-2069

Vizitarea Centrului Naţional de Inovaţii Digitale In Educaţie Clasa Viitorului

15.30-16.30
Prânz tradiţional

19.00-19.10
Logarea participanților în platforma Zoom folosind link-ul:
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81816093206
Meeting ID: 818 1609 3206
19.10
Cuvȃntul de deschidere:
- Conf.univ.dr. Sebastian CHIRIMBU, Facultatea de Psihologie și Ştiințele Educației USH /
director, Institutul de Cercetӑri Politici și Evaluare în Educație APDP
- Prof.drd. Cristian SERDEŞNIUC, Şcoala Doctoralä de Ştiinţe Umaniste, Universitatea de
Stat din Moldova / coordonator Institutul de Cercetӑri Politici și Evaluare în Educație APDP
(R.Moldova)
- Lect.univ.dr. Victoria STAN, Prodecan, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei,
Universitatea Spiru Haret, Bucureşti

19.15- 19.30
Prezentare ȋn plen
Drd. Gabriel STAN
Şcoala Doctorală a Universităţii Pedagogice de Stat ION CREANGӐ din Chișinӑu (R. Moldova)
Lect.univ.dr. Victoria STAN
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea Spiru Haret, Bucureşti
Faţete ale inteligenţei emoţionale/ Approaches to emotional intelligence/ Подходы к эмоциональному
интеллекту.

19.30- 19.35
Prezentare ȋn plen
Prof. Grażyna GLADKI – GIEL
Przedszkole nr 9 im. Pluszowego Misia Tychy, Polonia
Abordări ale managementului clasei cu referire la ȋnvăţământul preşcolar/ Powerful Kindergarten
Classroom Management Tips/ Мощные советы по управлению классом детского сада

19.35- 19.50
Prezentare ȋn plen
Prof. Aliona MANCIU
Grădiniţa nr.110, Chişinău (Republica Moldova)
Practici de succes ȋn dezvoltarea holistică a copiilor de vârstă timpurie/ Successful practices in the
holistic development of early-age children/ Успешные практики в целостном развитии детей
раннего возраста/

19.50-20.05
Prezentare ȋn plen
Prof. Voica TACHE
Formator, Asociația Generală a Cadrelor Didactice din România Dăscălimea Română (România)
Prof. ȋnv.preşcolar Cătălina PEGULESCU
Grădiniţa Piticot, Dolj (România)
Performanţă prin joc şi lectură ȋn ciclul primar/ Performance through games and reading in primary
school/ Успеваемость через игры и чтение в начальной школе
20.05-20.20
Prezentare ȋn plen
Prof.univ.dr.hab. Sergiu BALTATESCU
Universitatea din Oradea (România)
Satisfacţia şcolară a elevilor români ȋn pandemia COVID-19/ School satisfaction of Romanian
students in the COVID-19 pandemic/ Школьная удовлетворенность румынских студентов
пандемией COVID-19/

20.20 – 20.35
Workshop pedagogic cu participare internaţională
Dir. Prof. Sorina PERŞINARU
Prof. Corina IONESCU
Şcoala Gimnazială Specială nr.2, Bucureşti (România)
Impactul proiectelor Erasmus+ asupra managementului instituţional / The impact of Erasmus+
projects on institutional management / Влияние проектов Erasmus+ на институциональное
управление

20.35-20.50
Workshop pedagogic cu participare internaţională
Prof.consilier şcolar Ani Emilia CERNEA-RADU
Drd. Şcoala Doctorală de Sociologie, Universitatea din Oradea
Factorii şi nivelurile satisfacţiei şcolare/ Factors and levels of school satisfaction/ Факторы и уровни
удовлетворенности школой.

20.50-21.05
Prezentare ȋn plen
Prof. Iuliana Mihaela MIHᾸILESCU,
Şcoala Gimnazialǎ „ Sfântul Vasile” Ploieşti, Prahova (România)
Managementul emoţiilor sau Săptămâna sănătăţii emoţionale / Emotion Management or Emotional
Health Week/ Управление эмоциями или Неделя эмоционального здоровья

21.05 – 23.00
Program de formare cu participare internaţională

MODUL 2
Director Prof. Dragoş Adinel MARCU,
Şcoala Gimnazialä Giuvărăşti (Giuväräşti, Olt) (Romȃnia)
Repere ȋn managementul organizaţiei şcolare/ Observations on the management of the school
organization/ Основные моменты в управлении школьной организацией/
MODUL 3
Conf.univ. dr. Bogdan DANCIU
Institutul de Filosofie şi Psihologie C.Rădulescu-Motru, Academia Română / Facultatea de Psihologie
şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea Spiru Haret, Bucureşti
Drd. Liliana DUMITRESCU
Şcoala Doctorală a Universităţii Politehnica din Bucureşti
Autoeficienţa şi performanţa profesională în cariera didactică / Self-efficiency and professional
performance in the teaching career / Самоэффективность и профессиональная
результативность в преподавательской карьере.

MODUL 4
Director Prof.drd. Florina BICULESCU
Liceul Tehnologic Topoloveni Argeş (România) / drd. Şcoala Doctoralǎ a Universitǎţii Pedagogice de
Stat ION CREANGᾸ din Chişinǎu (Republica Moldova)
Pregătirea cadrelor didactice pentru formarea referențialului axiologic prin autoeducație în
perspectiva prevenirii conflictelor școlare / Preparation of teachers for the formation of axiological
referential through self-education in the perspective of preventing school conflicts / Подготовка
педагогов к формированию аксиологического референта через самообразование в перспективе
предотвращения школьных конфликтов /
MODUL 5
Conf.univ.dr. Sebastian Cristian CHIRIMBU
Facultatea de Psihologie și Ştiințele Educației USH / director, Institutul de Cercetӑri Politici și
Evaluare în Educație APDP / drd. Şcoala Doctorală a Universităţii Pedagogice de Stat Ion Creangă
din Chişinău (R. Moldova)
Managementul stilurilor de predare / Management of teaching styles/ Управление стилями
преподавания

MODUL 6
Drd. Liliana DUMITRESCU
Şcoala Doctorală a Universităţii Politehnica din Bucureşti
Conf.univ. dr. Bogdan DANCIU
Institutul de Filosofie şi Psihologie C.Rădulescu-Motru, Academia Română / Facultatea de Psihologie
şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea Spiru Haret, Bucureşti
Aspecte ale stresului în cariera didactică/ Aspects of stress in the teaching career/ Аспекты
стресса в преподавательской карьере/

23.00
Discuţii/ Dezbateri
Sunt invitate cadrele didactice participante sӑ disemineze / prezinte rezultatele proprii la clasӑ,
rezultatele și impactul proiectelor implementate, idei de noi proiecte și bune practici.
Prezentare de materiale didactice.

S-ar putea să vă placă și