Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DE LECŢIE

DATA: 22.03.2021
CLASA: a III –a C
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION CREANGĂ”
PROFESOR: POPA DRAGOŞ - GABRIEL
ARIA CURRICUARĂ: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII
DISCIPLINA: MATEMATICĂ
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: ÎNMULȚIREA NUMERELOR NATURALE 0 - 10000
SUBIECTUL: ÎNMULȚIREA NUMERELOR NATURALE 0 - 10000
TIPUL LECŢIEI: RECAPITULARE

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
A. COGNITIVE:
OC1: să rezolve înmulțiri formate din ZU sau SZU cu un număr de o cifră sau
două;
OC2: să efectueze exerciții utilizând termenii matematici;
OC3: să compare rezultatele înmulțirilor date;
OC4: să rezolve exerciții respectând ordinea efectuării operațiilor;
OC5: să rezolve probleme cu 2- 3 operații respectând etapele metodice de rezolvare.
B. AFECTIVE:
OA 1: vor manifesta interes faţă de oferta didactică;
OA 2: se vor mobiliza pentru realizarea sarcinilor date;

C. PSIHOMOTORII:
OPM 1: să-şi dirijeze efortul oculomotor către centrul de interes sugerat de institutor;
OPM 2: să-şi reprime tendinţa de a practica mişcări inutile în timpul orei.

1
RESURSE:
A. BIBLIOGRAFICE:
- ŞTIINŢIFICE:
1. Ştefan Pacearcă, Mirela Mihăescu (2015) – „Matematică”,manual pentru clasa a
III-a , Editura INTUITEXT, Bucureşti.
- OFICIALE:
1. M.E.C. (2014) – Programe şcolare pentru clasa a III -a – Matematică, Bucureşti
- METODICO – DIDACTICE:
1. Ioan Dănilă, Elena Ţarălungă (coord.) (2003) – „Lecţia în evenimente. Ghid de
proiectare didactică”, Editura EGAL, Bacău.
2. Dumitru Săvulescu (2008) – „Metodica predării matematicii în ciclul primar”,
Editura GHEORGHE ALEXANDRU, Craiova.
B. METODOLOGICE:
a) strategia didactică: inductivă, algoritmică
b) metode şi procedee:
M1: Conversaţia
M2: Explicaţia
M3: Demonstraţia
M4: Exercițiul
M6: Joc didactic
c) mijloace didactice:
m1: Manual
m2: Caiet
m3: Planşe cu obiectivele
m4: Fişe de lucru
m5: Fişe de evaluare
d) forme de organizare:
F1: Frontală
F2: Individuală
F3: Pe grupe
C. TEMPORALE: 45 minute

2
D. UMANE: 25 elevi.
STRATEGII EVA-

OPERAŢIONALE
Nr ETAPELE CONŢINUTUL LECŢIEI DIDACTICE LUAREA

OBIECTIVE
Crt LECŢIEI

Mijloace
Metode

Forme
1. Captarea OA2 Elevii vor rezolva exercițiile de M1 m4 F2 Capaci-
atenţiei OC1 înmulțire date. M6 tatea de a
( Anexa 1) completa
rebusul.

2. Enunţarea Astăzi vom consolida lecţia: „Înmulțirea Observarea


m2
temei şi a OA2 numerelor naturale de la 0 la 10 000”. M1 F1 sistematică
obiectivelor Voi scrie titlul lecţiei pe tablă. Voi a elevilor
explica pe înţelesul elevilor conţinutul
învăţării şi nivelul performanţelor
aşteptate.
3. Actualizarea OA1 Ce aţi învăţat ora trecută la M1 m4 F3 Aprecierea
conţinutului OA2 matematică? M2 verbală.
învăţat ( „Probleme”). M4
anterior
Voi verifica cantitativ şi calitativ tema
pentru acasă.

3
STRATEGII EVA-

OPERAŢIONALE
Nr ETAPELE CONŢINUTUL LECŢIEI DIDACTICE LUAREA

OBIECTIVE
Crt LECŢIEI

Mijloace
Metode

Forme
4. Prezentarea OA1 Le prezint elevilor conținutul învățării M1 m1 F1 Observarea
și le explic modul de lucru. M2
optimă a m2 sistematică
M3
noului a elevilor
conţinut

OC2 Voi lucra cu elevii fișa de lucru M1 m1 F1 Capaci-


M2
5. Dirijarea din Anexa 2. m2 tatea de a
M3
consolidării M4 rezolva
1. Calculați : înmulțiri
formate
F1
17 x 10 = din
275 x 100 = M1 ZU/SZU
M2
143 x 5 = cu un nr de
M3
43 x 62 = M4 o
cifră/două
cifre
OC4 2. Produsul numerelor 47 și 89
m1
OC5 este ..... Capacitate
m2
3. Încincitul numărului 842 este .... a de a
4. Află diferența dintre produsul rezolva
numerelor 354 și 25 și suma lor. exerciții
5. Suma dintre împătritul numărului utilizând

4
STRATEGII EVA-

OPERAŢIONALE
Nr ETAPELE CONŢINUTUL LECŢIEI DIDACTICE LUAREA

OBIECTIVE
Crt LECŢIEI

Mijloace
Metode

Forme
67 și triplul răsturnatului său termenii
este..... matematici
6. Adevărat sau fals Capacitate
OA2
a de a
a) Produsul vecinilor nr. 88 este mai compara
mare decât 8400. rezultatele.
b) Suma dintre 345 și 0 este egală cu
produsul lor.
c) Îndoitul predecesorului nr. 41 este
800.

7. O pereche de ghete costă 75 lei, o


fustă de 2 ori mai mult, iar un Capaci-
palton costă de 4 ori mai mult decât tatea de a
ghetele și fusta la un loc. rezolva
Îi ajung mamei 1500 lei pentru a probleme.
cumpăra cele 3 produse?

6. Obţinerea OC4 Elevii vor rezolva exercițiile de mai M1 m4 F3 Capaci-


perfor- jos: ( Anexa 3) M5 tatea de a
manţei rezolva
exerciții
respectând
ordinea
efectuării
operațiilor.

5
STRATEGII EVA-

OPERAŢIONALE
Nr ETAPELE CONŢINUTUL LECŢIEI DIDACTICE LUAREA

OBIECTIVE
Crt LECŢIEI

Mijloace
Metode

Forme
7. Feedback OA1 Numesc elevii pentru a răspunde la M1 m4 F1 Aprecierea
OA2 sarcinile date. verbală

8. Evaluarea OC1 Elevii vor rezolva testul de evaluare. M1 m5 F2 Apreciere


OC2 ( Anexa 4). M2 verbală
OC5 M4

9. Retenţia OA2 Ce am recapitulat azi la ora de M1 F1 Capaci-


OC2 matematică? tatea de a
( „ Înmulțirea numerelor naturale de la M4 efectua
0 la 10 000”) operaţii de
F3
Voi purta un dialog cu elevii: m4 adunare a
- Cum se numesc numerele care se numerelor
înmulțesc? formate
- Cum se numeşte rezultatul înmulțirii? din mii,
- Care sunt proprietăţile înmulțirii? sute, zeci
şi unităţi.
a) Intern: Precizez elevilor importanţa M1 m1 F1 Observarea
10. Transferul OA1 lecţiei învăţate cu cele ulterioare. m2 sistematică
OA2 b) Extern: Explic elevilor tema pentru a elevilor.
acasă: ex. 1,2,3 de pe fișa de lucru .

ANEXA 1

6
1. Calculați următoarele înmulțirile :

8 7 3 5
X x
6 8

2 8 7 5 6 3
x
X
4 5

ANEXA 2

7
Fișă de lucru

1. Calculați :

17 x 10 =
275 x 100 =
143 x 5 =
43 x 62 =

2. Produsul numerelor 47 și 89 este .....


3.Încincitul numărului 842 este ....
4.Află diferența dintre produsul numerelor 354 și 25 și suma lor.
5.Suma dintre împătritul numărului 67 și triplul răsturnatului său este.....
6. Adevărat sau fals

a.Produsul vecinilor nr. 88 este mai mare decât 8400.


b.Suma dintre 345 și 0 este egală cu produsul lor.
c. Îndoitul predecesorului nr. 41 este 800.

7. O pereche de ghete costă 75 lei, o fustă de 2 ori mai mult, iar un palton
costă de 4 ori mai mult decât ghetele și fusta la un loc.
Îi ajung mamei 1500 lei pentru a cumpăra cele 3 produse?

ANEXA 3

8
1. Calculați următoarele exerciții respectând ordinea efectuării
operațiilor:

a) ( 24 : 8 + 207 ) - ( 6 x 4 – 4 ) =
b) ( 150 + 150 ) x 10 – 90 : 10 =
c) Adevărat sau fals:
1644 + 33 x 9 + 72 : 8 = 5 x 100 + 2 x 10

ANEXA 4

9
TEST DE EVALUARE

1. Rezolvă cerințele:

a) Împătritul numărului 547 este .........


b) Suma dintre dublul numărului 35 și triplul răsturnatului său
este.....

2. Dintr-o livadă s-au strâns 24 de coșuri cu mere și 36 de coșuri cu


pere. Știind că în fiecare coș sunt câte 20 kg, află câte kilograme de
fructe s-au strâns în total.
Rezolvați problema printr-un exercițiu.

10

S-ar putea să vă placă și