Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC Profesor: Liceul: Disciplina: Chimie Tema : Monozaharide-proprietati chimice. Clasa: a -XI-a A 1.

Obiective operationale : 01: sa descrie pe baza cunostintelor anterioare compozitia chimica a glucozei si fructozei , precum si structurile lor chimice. 02:sa defineasca pe baza cunostintelor anterioare agentii oxidanti si reducatori 03: sa clasifice tipurile de reactii la care participa monozaharidele in functie de natura gruparii carbonil. 04: sa recunoasca dintr-un sir de zaharide pe acelea care au caracter reducator. 05: sa efectueze experimentele propuse de catre profesor 06: sa explice datele experimentale obtinute laoxidarea monozaharidelor. 2. Resurse: a) Materiale : - materiale informative (soft educational) - fisa de lucru experimental - fise cu intrebari b) Umane : colectivul de 28 elevi,omogen 3. Strategiile didactice: a) metode de instruire: - conversatia euristica , explicatia , problematizarea , experimentul , descoperirea dirijata , b) mijloace tehnice: tabla interactiva , videoproiector , calculator c) forme de organizare : frontal , pe grupe Scenariul didactic Evenimentul instruirii 1.Organizarea clasei si captarea atentiei Activitate de invatare Ce face profesorul Ce face elevul Verifica prezenta si Isi pregatesc caietele de noteaza absentii notite Repartizeaza fisele de Isi pregatesc materialul lucru experimental ajutator Prezinta materialul ilustrativ pentru captarea atentiei Comunica O1,.O6 Asculta, cu interes Scrie tema pe tabla Da elevilor spre rezolvare o fisa in care sunt intrebari referitoare la : - compozitia chimica a glucozei si respectiv a fructozei(elemente compo1 Rezolva cerintele din fisa

2.Enuntarea obiectivelor lectiei; 3.Reactualizarea cunostintelor ancora

-glucoza si fructoza sunt monozagaride care contin 6 atomi de carbon,12 atomi de

nente,tipuri chimice )

legaturi hidrogen si 6 atomi de oxigen,elemente legate intre ele prin legaturi covalente : simple intre atomii de carbon ,simple si intre atomii de carbon si cei de oxigen din gruparea hidroxil,simple si polare intre atomii de oxigen si cei de hidrogen si o legatura covalenta dubla intre atomul de carbon si cel de oxigen din gruparea carbonil. -proprietatile fizice ale -atat glucoza cat si fructoza monozaharidelor in functie sunt substante solide,solubile de structura moleculelor lor in apa si care au gust dulce (trei proprietati) -clasa de monozaharide din -glucoza este o aldohexoza in care fac parte glucoza si timp ce fructoza este o respectiv fructoza in functie cetohexoza. de doua criterii : -tipul de grupare carbonil ; -numarul de atomi de carbon -formulele structurale plane -scriu pe fisa de lucru pentru glucoza si fructoza structurile plane. -definirea agentilor reducatori -agentii reducatori sunt si respective oxidanti speciile chimice care se oxideaza iar agentii oxidanti sunt speciile care se reduc. Fiecare sarcina se rezolva pe rand si apoi se trece la urmatoarea 4.Prezentarea noului continut si conducerea invatarii Profesorul ii intreaba pe elevi care este principala proprietate pe care o prezinta compusii nesaturati Profesorul le cere elevilor sa scrie pe caiete ecuatia reactiei de aditie de hidrogen la glucoza si fructoza.Ce observatii au de facut? Profesorul comunica elevilor ca o proprietate prin care deosebim glucoza (aldohexoza ) de 2

de

raspund la intrebare noteaza informatiile scriu ecuatiile reactiilor

fructoza (cetohexoza) este reactia de oxidare care este posibila numai la aldoze.Care este deci monozaharida cu caracter reducator? Care este gruparea functionala capabila sa se oxideze? Profesorul imparte elevii pe grupe de lucru Profesorul explica elevilor experimentul pe care acestia il vor efectua in scopul compararii caracterului reducator al glucozei si respective al fructozei.

raspund la intreabare

efectueaza experimentul isi noteaza datele pe caiete compara comunica si noteaza concluziile experimentului Elevii fac selectia aldozelor si explica alegerea facuta.

Profesorul conduce experimentul (observa,explica,indruma)

5.Obtinerea performantei

Profesorul prezinta la tabla interactiva o serie de monozaharide dintre care elevii le vor selecta numai pe acelea care au caracter reducator. Profesorul da o fisa de Raspud la intrebari : lucru cu urmatoarele intrebari : 1-Care sunt tipurile de monozaharide in functie -aldoze de natura gruparii carbo- -cetoze nil? 2-Cum se clasifica monozaharidele dupa comportarea lor la oxidare?(cate un exemplu din fiecare) 3-Care sunt principalii oxidanti folositi (formula si denumire) ?(doua exemple) 3 a)monozaharide cu caracter reducator ,ex.:glucoza b)monozaharide nereducatoare ,ex.:fructoza 1) [Ag(NH3)2]OH reactiv Tollens 2) Cu(OH)2 -reactiv Fehling

6.Asigurarea feed-back-ului

7.Evaluare formativa

8.Intensificarea retentiei si a nivelului de cunostinte

4-Care sunt ecuatiile reactiilor cu oxidantii indicati si folositi in experimentul efectuat ? Profesorul comenteaza pe baza raspunsurilor elevilor atingerea obiectivelor : -majoritatea elevilor au atins obiectivele O1,O4,O5 Profesorul da spre rezolvare elevilor fisa de lucru prezentata mai sus Discuta cu elevii rezolvarea corecta Da tema de lucru pentru acasa: -completarea portofoliului cu datele obtinute in urma experimentului efectuat

scriu ecuatiile

recepteaza corecteaza eventual , rezolva sarcini suplimentare

Rezolva cerintele din fisa

Noteaza tema