Sunteți pe pagina 1din 5

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

PTE-91

REFACERE SISTEM RUTIER TIP MACADAM

1. SCOP
Scopul procedurii este de a documenta modul de executie a fundatiilor din piatra
sparta ce se realizeaza la drumuri.

2. DOMENIUL DE APLICARE
Se aplica la lucrarile de fundatie din piatra sparta aferente reabilitarilor de drumuri.

3.DEFINITII SI PRESCURTARI:
SMC- sistemul de management al calitatii
MC-Manualul calitatii
PS - Procedura de sistem
PO – procedura operationala
PTE- procedura tehnica de executie
PCCVI - Plan control calitate ,verificari si incercari.
C.Q. - Control calitate

4. DOCUMENTE DE REFERINTA
- Caietul de sarcini pentru executarea lucrarilor obiectului.
- Proiectele de executie specifice obiectului care se executa.
- STAS 6400/84 – Strat de baza si fundatii la drumuri.
- SR 179/95 – Lucrari de drumuri. Macadam
- Documentatia de semnalizare rutiera.

5. RESPONSABILITATI
5.1. Seful punctului de lucru raspunde de aplicarea intocmai a prezentei proceduri si
a documentatiei de executie, de intocmirea inregistrarilor de calitate si semnalizarea
rutiera.
5.2. Responsabilul CQ pe lucrare urmareste aplicarea intocmai a prezentei proceduri,
a proiectului de executie si intocmirea corecta a inregistrarilor de calitate.
5.3. Inginerul sef mecanic raspunde de existenta si buna functionare a sculelor si
utilajelor din dotare.

6. PROCEDURA
6.1. Conditii prealabile:
6.1.1. Existenta la executant a proiectului de executie, caiete de sarcini si prezenta
procedura.
6.1.2. Asigurarea utilitatilor: semnalizare rutiera, mijloace de transport, utilaje si
echipamente in stare de functionare.
6.1.3. Instruirea personalului pentru respectarea normelor de protectia muncii, PSI si
siguranta circulatiei.
6.1.4. Dotarea muncitorilor cu echipament de lucru si protectie (salopete, cisme, veste
avertizoare).

6.2. Actiuni implicate


6.2.1. Executia lucrarilor pregatitoare
6.2.2. Materiale pentru strat de macadam
6.2.3. Execuţia stratului de macadam
6.2.4. Intreruperi neplanificate.
6.2.5. Controlul calitatii.

6.3. Descrierea procedurii


6.3.1. Executia lucrarilor pregatitoare
La execuţia stratului de fundaţie din piatră spartă se va trece numai după
receţionarea lucrărilor la stratul de fundaţie din balast.
6.3.2. Materiale
Materiale granulare utilizate la executia macadamurilor
- piatra sparta sort 40-60 conform STAS 667-01
- split , sort 8-16 sau 16-25 conform STAS 667-01
- savura, sort 0-8 conform STAS 667-01
- nisip natural, sort 0-3 sau 0-7 conform STAS 662-02
Apa pentru stropirea materialelor granulare daca nu este potabila trebuie sa in-
deplinasca conditiile prevazute in STAS 790-84.
Cantitatile de materiale in stare uscata folosite le executarea macadamului
sint date orientativ in tabel; consumul real urmind a fi stabilit prin incercari pe
santier, in functie de calitatea materialelor granulare, iar pentru apa in functie de
temperatura aerului din timpul executiei

Tabel 1

Nr. Materiale Macadam folosit Macadam folosit


Crt. ca imbracaminte ca strat de baza
3
1. Piatra sparta kg/m 175 ... 180 140 ... 145
3
2. Split kg/m 20 ... 24 * 16 ... 20
3. Savura sau nisip 35 .. . 18 ** 30 ... 35 *
4. kg/m3sau savura
Nisip 15 ... 18 15 ... 18
5. Apa (l) 30 ... 35 25 ... 30
6.3.3 Executia stratului de macadam
Fundatia pe care se aseaza macadamul folosit ca strat de baza sau
ca îmbracaminte se executa conform STAS 6400.
Piatra sparta se asterne pe fundatie într-un strat uniform si se cilindreaza la
uscat pîna la fixare, apoi se asterne splitul de împarare în minim doua reprize, se
stropeste succesiv cu apa si se continua cilindrarea pîna la înclestare. Umplerea
golurilor ramase se face cu savura sau nisip asternute uniform in doua reprize
stropite si cilindrate concomitent pina la fixarea definitiva .
La asternerea pietrei sparte se va avea in vedere ca grosimea acesteia sa
fie cu 25% mai mare decit grosimea prevazuta dupa cilindrare, procentaj ce se va
regla prin încercari.
Asternerea pietrei sparte se face in grosime uniforma, folosindu-se in acest
scop benzi-reper din agregatele asternute.Asternerea se face in asa fel incit suprafata
imbracaminti, elementele geometrice si abaterile limita sa fie respectate si sa se in-
cadreze in tolerantele impuse de caietul de sarcini, respectiv normativele tehnice.
Cilindrarea pietrei sparte se face cu compactori rulouri netede usoare
(6....8t) si apoi cu compactori cu rulouri netede mijlocii (10...14t) pina la fixare.
Asternerea si cilindrarea pietrei sparte se face prin verificarea continua la sablon
Dupa fixarea pietrei sparte se face impanarea scheletului macadamului prin
asternerea uniforma a splitului in minim doua reprize si prin stropire succesiva cu apa,
concomitent cu cilindrarea. Cilindrarea se face cu rulouri netede, mijlocii sau
grele (peste 14 t) pina la înclestare.
Dupa asternerea fiecarei reprize se trece de 2-3 ori cu compactorul cu ru-
louri netede, se uda cu apa si se continua cilindrarea pina la completa înclestare a
stratului de macadam.
Dupa inclestare se face umplerea golurilor ramase cu savura sau nisip
asternut
uniform în doua reprize stropite cu apa si cilindrate concomitent pina la fixare defini-
tiva.
Fixarea definitiva a macadamului se considera terminata cind tamburii
unui compactor cu rulouri netede nu mai lasa nici un fel de urme pe suprafata
macadamului, iar mai multe pietre de aceeasi marime si natura cu piatra concasata
folosita nu mai patrund in macadam si sint sfarimate de rulouri (tambure).
Dupa fixarea definitiva se asterne un strat de nisip grauntos sau savura in
grosime
de circa 1cm pentru protectie.
Suprafata macadamului trebuie sa prezinte un aspect de mozaic cu pietre
raspindite uniform.
Acostamentele se executa concomitent cu stratul de macadam daca acesta
este folosit ca imbracaminte.
In profilele cu doua pante, cilindrarea se începe de la acostamente si se con-
tinua spre ax pe fisii paralele si succesive.Fiecare fisie, se va suprapune pe fisia ante-
rioara, pe minim 20cm. Se incepe cu un numar de treceri pe prima banda de circu-
latie. Se trece apoi simetric cu acelasi numar de treceri pe banda de sens opus, con-
tinuindu-se spre ax. Pe axul drumului, cilindrul compactor va calca ambele benzi de
circulatie in mod egal. In profilele cu o singura panta sau in curbe suprainaltate,
cilindrarea se incepe de la piciorul pantei si se continua spre partea opusa.
Nu este permisa schimbarea de directie a compactorului în cuprinsul sec-
torului care se cilindreaza. Deplasarea utilajelor va fi liniara si fara serpuiri.
Viteza rulourilor compresoare folosite la cilindrarea macadamului, trebuie
sa fie constanta si mai redusa la cilindrarea la uscat.
Pentru stabilirea numarului optim de treceri, potrivit naturii pietrei folosite se
recomanda sa se execute sectoare de incercare, la inceperea lucrarii.
Numarul informativ de treceri necesare pentru întreaga faza de cilindrare a
macadamului de 8 cm grosime, dupa cilindrare, este dupa cum urmeaza :
- 100.......130 treceri pentru roci dure ;
- 90.......100 treceri pentru roci cu duritate mijlocie ;
- 50....... 70 treceri pentru roci moi.

Cilindrarea trebuie astfel efectuata ca sa se evite stabilirea impanarii prin ruperea


muchiilor si rotunjirii pietrelor, cauzate de un numar prea mare de treceri.
Se recomanda ca dupa executia, macadamului care serveste ca strat de baza si
în special, ca strat de baza la imbracaminti bituminoase, sa fie lasat in circulatie minim o
luna de zile, inainte de asternerea îmbracamintilor .
Pe timpul darii in circulatie a macadamului care serveste ca strat de baza, circu-
latia trebuie dirijata pe întreaga latime a caii, asa incit sa se asigure o compactare uni-
forma pe toata suprafata.
Capacitatea portanta a macadamului folosit ca strat de baza trebuie controlata în
conditiile prevazute de STAS 6400.
Înainte de începerea lucrărilor se va efectua experimentarea executării stratului de
fundaţie. Experimentarea se va face pe tronsoane de probă în lungime de minim 30 m şi
lăţime de cel puţin 3,5 m.
Realizarea sectorului de probă are drept scop stabilirea parametrilor compactării şi
anume:
- grosimea maximă a stratului de piatră spartă;
- condiţii de compactare.
Denivelările care se produc în timpul compactării straturilor de fundaţie sau care au
rămas după compactare se completează cu material de aport şi se cilindrează.
Cilindrarea se consideră terminată dacă roţile ruloului nu mai lasă nici un fel de urme pe
suprafaţa fundaţiei de piatră spartă iar alte pietre de aceeaşi mărime, puse în faţa
ruloului nu mai pătrund în stratul de fundaţie şi sunt sfărâmate.
Dupa realizarea stratului de fundatie, in aceasta solutie tehica, seful de santier
impreuna cu beneficiarul, receptioneaza lucrarea, intocmindu-se procesul verbal pentru
lucrari ce devin ascunse.
6.3.4. Intreruperi neplanificate
Se vor opri lucrarile in cazurile de precipitatii intese pe toata durata acestora si se
vor relua numai dupa verificarea umiditatii pietrei sparte.
6.3.5. Controlul calitatii
6.3.5.1. Controlul calitatii lucrarilor
Inainte de executia macadamului se verifica daca fundatia a fost reception-
ata si indeplineste conditiile tehnice prevazute in STAS 6400.
In cursul executarii lucrarilor se controleaza cel putin o data la 10 zile si cel putin la
fiecare 0,5 km de traseu executat, cantitatile de materiale folosite, fata de cele
aratate in tabel.
Elemente geometrice
- in profil longitudinal se verifica denivelarile pe axa drumului si pe doua genera-
toare, situate de o parte si de alta, la minim 1 m de la margine ;
- masurarea se face folosind un dreptar de 3 m lungime si o pana de 20 cm lungime
si maximum 3 cm latime cu inclinatia 1:10. Fata inclinata a penei trebuie sa aiba
gradatii corespunzatoare pentru fiecare diferenta de inaltime de 1 m. Pentru a
se citi denivelarea, pana se introduce intre imbracaminte si fata inferioara a dreptaru-
lui ;
- verificarea profilelor transversale se face la distanta de 25 m sau 50 m.
Masurarea se face prin constatarea denivelarilor sub sablon avind forma pro-
filului transversal tip, care se aseaza pe doua suporturi puse pe marginea
suprafetei imbracamintii.
Suportul din stinga are grosime de 4 cm, iar cel din dreapta, grosime vari-
abila in forma de pana in trepte. Suporturile se aseaza astfel ca sa asigure pozitia or-
izontala a sablonului.
Daca este necesar, se pot folosi, la stinga doua suporturi suprapuse avind 4
cm fiecare.
Masurarea diferentelor intre sablon si imbracaminte sau stratul respectiv se
face pe axa drumului si la distante de 1 m si 2 m de la margine. Pentru masurare se
foloseste o pana de 30 cm lungime si max. 30 mm latime cu grosimea la capete
de 15 mm si respectiv 90 mm.
Pana are inclinatia de 1 : 4 si fata superioara gradata corespunzator fiecarei
distante de 1mm pentru a se citi diferenta intre sablon si suprafata stratului
Diferenta in milimetri, intre doua citiri alaturate de sub sablon raportata la
distanta in metri dintre acestea nu trebuie sa depaseasca 2 mm/m.
Rezultatele verificarilor se inscriu in evidentele de santier si se predau administratorului
pentru cartea constructiei

7. MĂSURI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI


Deseurile rezultate vor fi depozitate pe categorii, in locuri amenajate
corespunzator (containere), dupa care vor fi transportate la firma de salubrizare cu care
este incheiat contractul sau dupa caz vor fi valorificate pentru reciclare.

S-ar putea să vă placă și