Sunteți pe pagina 1din 29

N= 8

REZERVOR CIRCULAR PRECOMPRIMAT DIN BETON ARMAT PENTRU


INMAGAZINAREA APEI POTABILE

1o Obiectul temei
Alcatuirea, calculul si dimensionarea structurii unui rezervor circular precomprimat pentru inmagazinarea apei.
Se vor elabora calcule pentru determinarea starii de eforturi si a modului de armare a pricipalelor elemente structurale.

2o Date de tema
2.1
2.2
2.3
2.4

capacitate rezervor : V=5000m3;


inaltime apa: Ha= 5.00 + 0.05*N =
5.4
m;
nivelul terenului natural se gaseste la cota +1.50m fata de cota de fundare a rezervorului;
grosimea peretelui cilindric : hpc =
0.25 m;

3o Se cere :
3.1 predimensionare rezervor;
3.2 stabilire incarcari;
3.3.1.1 determinarea starii de eforturi pentru ansamblulul structural perete cilindric - inel din actiunea
greutatii proprii( GP);
3.3.1.2 determinarea starii de eforturi pentru ansamblulul structural perete cilindric - inel din actiunea
presiunii hidrostatice( Ph);
3.3.1.3 determinarea starii de eforturi pentru ansamblulul structural perete cilindric - inel din actiunea
precomprimarii;
3.3.2.1 determinarea starii de eforturi pentru greutate proprie + presiune hidrostatica;(G.P.+P.H.)
3.3.2.2 determinarea starii de eforturi pentru greutate proprie + precomprimare(rezervor gol);(G.P.+P.R.)
3.3.2.3 determinarea starii de eforturi pentru greutate proprie + presiune hidrostatica + precomprimare
(proba de etanseitate);(G.P.+P.H.+P.R.)
3.4 verificarea conditiei de stabilitate generala a ansamblului din actiunea seismica, a ansamblului talpa
inelara de fundare - perete cilindric;
3.5 dimensionarea si armarea ansamblului structural perete cilindric - inel la starea limita de rezistenta
si starea limita de deschidere a fisurilor;
3.6 plan de situatie;
3.7 plansa armare si cofraj pentru ansamblul strutural perete cilindric - inel.

Vi =

5000

m3

Ha =

5.4
m3
Di = ( 4*Vi / (*Ha)) 0,5 =

35

hpc =

0.25 m
Ri = Di / 2 =
17.5 m
l=
0.3
m
Ri = 3.41 m
nr. chesoane: n =2*p*Ri' / l =
72
L = 2**Re/n= 1.52 m
Re = Ri - 0.25 + 0.12 =
17.37
l = 2**Ri'/n=
0.3
nr.
1
2
3
4

chesoane
m
m

strat
placa cheson
sapa egalizare(mortar)
bariera vapori(1c+2b)
termoizolatie(polistiren)

h
5
2

(tf/m3)
2.5
2.2

qin (tf/m3)
0.13
0.04
0.01
0

n1 = 1.1
ni = 1.2

sapa protectie(1b+1c)

0.01

n8 = 1.4

6
7

hidroizolatie(2p+1c+4b)
strat protectie hidroizolatie(nisip)

0.02
0

q8 = 0.1

I = 27
tf/m3

q = qi*ni =
0.37
m=
2.5
tf/m3
l0 = 13.96 m

tf/m2
l0 ' =

P1 = q*L/ 2 + m*1.1* bn* hn =


bn =
0.12
hn =
0.35

13.84

'

tf/ml

0.17

tf/ml

'

hn' =
R1=
R2=

0.4
m

m
P2 = q* l/ 2 + m*1.1* bn* hn =
Q1 = m*1.1*bn*hn*L/2 =
0.09 tf
Q2 = m*1.1*bn*hn*l/2 =
0.02 tf
Q3 = m* 1.1*bn *hn *(L + l) / 2 =
bn' =
0.05

2.37
1.58

0.05

0.01 tf/ml
m
m

tf
tf

M2 = 0

V1*l0' - Q1*l0' - R2*l0' *2/3 - R1*l0' *1/2 = 0

V1 =

2.33

tf

M1 = 0

V2*l0' - Q2*l0' - R2*l0' *1/3 - R1*l0' *1/2 = 0

V2 =

1.73

tf

v = n * V1 / ( * Rv ) =
Rv = Ri - 0.25 + 0.06 =

3.08
17.31

tf/ml

DETERMINAREA STARII DE EFORTURI A ANSAMBLULUI STRUCTURAL PERETE


CILINDRIC - INEL DIN ACTIUNEA GREUTATII PROPRII (G.P.)
-facem o modelare a structurii reale:
--modelare geometrica -reducerea placii la suprafata mediana a acesteia cu
pastrarea grosimii placii;
--modelare fizica -comportare liniar-elastica a materialului;

--modelarea incarcarilor.
Placa cilindrica este incarcata in ipoteza de
incarcare G.P. de eforturile uniform distribuite urmatoare:
-X1 , X2 , X3 , X4 (eforturi necunoscute)
-gpx=gm*hpc*I*(1-x)*1,1 -incarcarea din greutatea peretelui
-gi=gm*gi*bi*1,1 -incarcarea din greutatea inelului
Inelul este incarcat cu eforturile uniform distribuite X2 , X3
si X4 si efortul uniform distribuit v(provenit din greutatea acoperisului) si
gi (greutatea pe m.l. a inelului).
OBS: In ipoteza de incarcare G.P. placa cilindrica este incarcata
doar dupa directia generatoarei (in planul placii nu exista incarcare dupa
directia normalei la planul median alplacii (directia razei))

a = R i + h pc / 2 =
17.63 m
Hpc = Ha + 0.75 + 0.10 =
6.25
m
K = factor de amortizare al placii cilindrice
K= (3* (1 - m2))1/4/ (a* hpc)1/2 =
K= 0.62
= 1/6=

0.17

x4 = (v* Rv+ gi* RGi)/ a =


x4 =
3.37
gi = m* hi* bi* 1.1 =
hi = 0.25 m
bi = hpc+ 0.25 =
0.5
RGi =

17.5
Mi = x4 * bx4 + v * bv =
bx4 =
bv =
k*l=

i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

F(k*l*)
598.37
599.29
599.83
598.83
0.46
598.83
-17.93
-16.67
1.23
-34.6

3.37
0.34
m

m
1.01
0.13

0.19
m
3.89

Fi(k*l)

Ii = b*h3/12 =
A= b*h =

E11c = 2 * a2 * k / h * ( F4 / F1) =
E22c = 4 * a2* k3 / hpc *( F3 / F1) =

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0 m4
0.13

1548.36
1202.26

E23c = 2 * a2* k2 / hpc *( F2 / F1) =

964.71
E33c = 2 * a2 * k / h * ( F4 / F1) =
1548.36
E22i = a * R Gii / Ii =
473760
E23i =

a* RGi / Ii* hi/ 2 =


-59220
E33i = a* R Gii / Ii *( Ii/ Ai+ hi2 /4) =
9870
E2pi = M i * R GI2 / I i =
E3pi =

473390.1
M i * R GI2 / I i * hi / 2 =
-59173.76

tfm/ml

E11c*x1 + E1pc = 0

x1 =

E22"*x2+ E23"*x3+

E2p" = 0 ;
E3p" = 0 ;

E32"*x2+ E33"*x3+

32" =

22" =

22c +

33" =

33c +

22i = 474962.26
33i = 11418.36

23" =

23c +

23i = -58255.29

474962.26 * x2

-58255.29

* x3 +

473390.1

= 0

-58255.29 * x2 +

11418.36

* x3 +

-59173.76

= 0

x3 =
x2 =

0.26
-0.96

Pentru a determina starea de eforturi din actiunea G.P. vom incarca placa cilindrica cu momentul X2= 1,291008768 tfm/ml ,
cu efortul uniform distribuit radial X3=0,26165208 tf/ml si cu incarcarile exterioare X4 =4,19866 tf/ml si gp=0,6875 tf/m2 .
Folosindu-ne de principiul suprapunerii efectelor gasim starea de eforturi pentru placa cilindrica pentru ipoteza de incarcare
a greutatii proprii .
Pentru inelul circular:
P=X3*a/RGi=

0.26 tf/ml

m2=X2*a/RGi=

0.97 tfm/ml

m3=X2*(a/RGi)*(hi/2)=

0.03 tfm/ml

mi=v*bv+X4*bx4=

1.01 tfm/ml
0 tfm/ml

mt=m2+m3-mi=
NQi=P*RGi=

-4.58 tf/ml
-0.03 tfm/ml

Mi=mt*RGi=
verificare:
Edri= -P*RGi2/A+mt*(RGi2/I)*(hi/2)=

-528.07

Edrc=Ed32c*X2+Ed33c*X3+ED3Pc=
Edri -

Edrc==>

528.07

-528.07
-528.07 =0 ==>O.K.

Edri - deplasarea radiala in punctul A pe inel


Edrc - deplasarea radiala in punctul A pe cilindru
P -efortul uniform distribuit pe cercul de raza RGi
Valoarea fortei axiale NQi in inel va fi egala cu P*RGi unde P
este torsorul fortei (rezulta din reducerea fortelor exterioare aplicate pe inel
in centrul de greutate al inelului
mt -efortul uniform distribuit pe cercul de raza Rgi
Valoarea momentului incovoietor intr-o sectiune transversala pe inel
este calculata cu relatia Mi=mt*RGi , unde mt este momentul incovoietor in
centrul de greutate al inelului dat de fortele exterioare

DETERMINAREA STARII DE EFORTURI A ANSAMBLULUI STRUCTURAL PERETE


CILINDRIC - INEL DIN ACTIUNEA PRESIUNII HIDROSTATICE (P.H.)
Datorita faptului ca cilindrul este lung rezulta ca detetminarea
necunoscutelor X2 si X3 se face folosind urmatorul sistem de ecuatii
de compatibilitate:
E22"*x2+ E23"*x3+
E32"*x2+ E33 *x3+
"

E2p"PH = 0 ;
E3p"PH = 0 ;

E2p"PH = - po*a2/(hpc*l) =
po=ga*Ha=
E3p"PH = 0

-1073.57
5.4 tf/m2

22" =

22c +

22i =

474962.26

33

33i =

11418.36

23c +

23i =

-58255.29

"

32" = 23" =

c
33

474962.26 * x2

-58255.29 * x3 +

-58255.29 * x2 +
x3 =
x2 =

11418.36 * x3 +

-1073.57
0

= 0
= 0

0.03 tfm/ml
0.01 tf/m

X1= (p0/2*k)*(F4/F1) =

4.34 tf/m

Pentru inelul circular:


P=X3*a/RGi=
mt=X2*a/Rgi-X3*(a/Rgi)*(hi/2)=
NQi=P*RGi=

0.03 tf/ml
0 tfm/ml
-0.54 tf/ml
0.04 tfm/ml

Mi=mt*RGi=

DETERMINAREA STARII DE EFORTURI A ANSAMBLULUI STRUCTURAL PERETE


CILINDRIC - INEL DIN ACTIUNEA PRECOMPRIMARII (P.R.)
Valoarea incarcarilor se determina pornind de la faptul ca in placa cilindrica sa avem un efort NQ de compresiune si un
efort normal remanent sQremanent =10 daN/cm2
p1PR=100*hpr/a=
a=
hpr=

1.42 tf/m2

17.63 m
0.25 cm

p0PR=p1PR+p0

6.82 tf/m2

In cazul de incarcare al precomprimarii , din incarcarile exterioare , eforturile Nx , Qx si Mx pot fi neglijate , doar NQ
are urmatoarele valori :
NQ =p1PR*a+po*(1-x)*a

ED2pc,PR= po*a2/(hpc*l) =
ED3pc,PR=- p1PR*a2/(hpc*l) =

1073.57
-282

ED2pi,PR=0
ED3pi,PR=0
E11c = 2 * a2 * k / h * ( F4 / F1) =
E22c = 4 * a2* k3 / hpc *( F3 / F1) =

1548.36

E23c = 2 * a2* k2 / hpc *( F2 / F1) =

964.71

1202.26

E33c = 2 * a2 * k / h * ( F4 / F1) =
E22i = a * R Gii / Ii =

473760

E23i =

-59220

a* RGi / Ii* hi/ 2 =

E33i = a* R Gii / Ii *( Ii/ Ai+ hi2 /4) =

1548.36

9870

22" =

22c +

22i =

###

33

33i =

11418.36

"

c
33

32" = 23" =

23c +

23i =

474962.26 * x2
-58255.29 * x2 +
x3 =
x2 =

-58255.29
-58255.29 * x3 +

1073.57

= 0

11418.36 * x3 +

-282

= 0

0.04 tf/ml
0 tfm/ml

Pentru inelul circular:


P=X3*a/RGi=

0.04 tf/ml
0 tfm/ml

mt=X2*a/Rgi-X3*(a/Rgi)*(hi/2)=
NQi=P*RGi=

-0.62 tf/ml

Mi=mt*RGi=

-0.04 tfm/ml

DIMENSIONARE CORDON ELASTIC


Lc1=
6 cm =
0.06 m
Hc=
5 cm
0.05 m
f=(Hc*P*1,2)/[2*(1+c)*K1*Gc*Lc1]
P=Nxmax/2=
4.12 tf/m2 (din diagrama G.P.)
c
0.47
K1
1.1
Gc=
95 tf/m2
f=
0.01 m =
1.34 cm
FL=p0RP/[2*k+(Hc-f)*Eb*hpc/Lc*Gc*a2]
k=
0.54
Eb=
3500000 tf/m2 (BC30)
hpc=
0.25 m
a=
17.63 m
p0PR=
6.82 tf/m2
Lc=2*Lc1=
FL =X1

12 cm =
0.67

0.12

Nx

FL=X1

tf/ml

ARMARE ANSAMBLU STRUCTURAL PERETE CILINDRIC - INEL


Armare inel
I- pentru GP :
NQi=P*RGi=
Mi=mt*RGi=

-4.58 tf/ml
-0.03 tfm/ml

II- pentru GP+PR :


NQi=P*RGi=
Mi=mt*RGi=
III- pentru GP+PR+PH:
NQi=P*RGi=
Mi=mt*RGi=

-5.2 tf/ml
-0.08 tfm/ml

eforturile la care dimensionez inelul

-5.75 tf/ml
-0.04 tfm/ml

-solocitarea in inel este de compresiune excentrica ==>schema de calcul:


NQi=
Mi=

-5.2 tf/ml
-0.08 tfm/ml

5203.61 N/ml - compresiune


751128.02 N*mm =
0.75 kN*m

b=
500 mm
0.5 m
h=
250 mm
2.5 m
1. Se apreciaza a
a=
40 mm =
0.4 m
2. Sectiunea este intr-o zona plastica potemtiala la solicitari seismice? DA
3. Ho=h-a
ho=
210 mm
4.x=N/b*ho*Rc
x=
Rc=

0
15 N/mm2

5. xb=0,55 -PC52
6. x<xb ?
8. x<0,4 ?

DA
DA

10. ea=h/30 =20mm

e a=
e a=

8.33 mm =

8.33 <=20 mm ==>

20 mm

11. Mc=M+N*ea
Mc=
### N*mm
12. Se calculeaza :
n=N/(b*h*Rc)=
0
0
m=M/(b*h2*Rc)=
a/h=
0.16
13. Din tabelul 9 se scoate a
a=
0.01
14. Aa=A'a=*b*h*Rc/Ra
Aa=A'a=
68.75 mm2
103.13 mm2
AaSLDF=A'aSLDF=1,5*Aa=
Ra=
300 N/mm2
15. Se stabileste Aa si A' aefectiva si dispozitia lor cu respectarea regulilor constructive privind diametrele minime de bare si
distantele maxime si minime intre bare.
Aa=
314.16 mm2 (410)
A'a=
314.16 mm2 (410)
16 Se calcleaza Aa(total)/sectiune
Aa(total)/sectiune=
628.32 mm2
17. p(pe o latura)=Aaef*100/(b*h)
4 10
p(pe o latura)=
0.25 %
p(total)=Aa(total)*100/(b*h)
p(total)=
0.5
18. Din tabelul 6B se scot valorile :
pmin=
0.2 %
pmax=
2%
19. p(total)<pmax ? DA
20. Se verifica:
p(pe o latura)>0,2% ?
DA
p(total)>pmin ?
DA
4 10
21. Armarea stabilita la 15. este buna

Aa

A'a

Armare perete circular:


a) stabilirea incarcarilor necesare din precomprimare
Valoarea incarcarilor se determina pornind de la faptul ca in placa cilindrica sa avem un efort NQ de compresiune si un
efort normal remanent sQremanent =10 daN/cm2
p0PR=100*hpr/a=
a=
17.63 m
hpr=
0.25 cm

1.42 tf/m2

p1PR=p1PR+p0

6.82 tf/m2

b) stabilire numar nervuri de ancorare


-se stabilesc din doua conditii:
*numarul nervurilor trebuie sa fie minim 4, dar par
*lungimea unui fascicol sa nu depaseasca 40---45 m pentru a nu creste exagerat de mult pierderile de tensiune din frecare
Aleg:
numar nervuri=
8
numar fascicole=
4
==>lungime fascicol=2**a/4=
27.69 m <40---45m
Pentru a uniformiza incarcarile din precompreimare dealungul unui cerc paralel, ancorarea fascicolelor se decaleaza de la rand la
rand dupa urmatoarea regula: fascicolele dupa randurile fara sot se ancoreaza in nervurile cu sot
-pentru precomprimare folosesc ancoraje inel si con 247
forta de tragere pe fascicol Npk
Npk=pk*Ap , unde:
pk - efortul unitar de control in armatura
pk= 0,9*Ra
11520 daN/cm2
Ra=
12800 daN/cm2
Ap -aria sarmelor din fascicol
Ap=
9.24 cm2
Npk=
### daN =
106.402 tf
c) determinarea capacitatii portante a unui fascicol in faza finala:
Daca facem media eforturilor unitare pe armatura dealungul unui cerc paralel rezulta forta pe care contez dupa ce s-au produs

pierderile de tensiune in starea finala ppmed,f


ppmed,f=0,7*pk
ppmed,f=

8064 daN/cm2
Ncapfasc=ppmed,f*Ap
Ncapfasc=

74481.38 daN =
74.48 tf
d) determinarea numarului de randuri de fascicole necesare:
P=(po+p1)*l/2
l=
6.25 m
P=
25.74 tf/m
NQtotal=P*a -compresiunea totala ce trebuie introdusa pe intreaga structura
NQtotal=

453.67 tf
-numarul de randuri:
n=NQtotal/Ncapfasc
n'=
6.09 ==> n=10 randuri

px1= po+a*x1
Px1=[(p0+ga*x1+po)*x1]/2 =po*x1+0,5*ga*x12
Px1*a=Ncapfasc =
74.48 tf

p1

4.23 tf/m

0.5 *X12 +
1.42 *x1
1.816 m
3.235 tf/m2
4.23 tf/m
la 2/3*x1'=
0.5 *x22 +
3.235 *x2
x2=
1.114 m
px2=
4.349 tf/m2
Px2=
4.23 tf/m
la 2/3*x1'=
0.5 *x22 +
4.349 *x3
x3=
0.882 m
px3=
5.231 tf/m2
Px3=
4.23 tf/m
la 2/3*x1'=
0.5 *x22 +
5.231 *x4
x4=
0.754 m
px4=
5.985 tf/m2
Px4=
4.23 tf/m
la 2/3*x1'=
0.5 *x22 +
5.985 *x5
x5=
0.669 m
px5=
6.654 tf/m2
Px5=
4.23 tf/m
la 2/3*x1'=
0.5 *x22 +
6.654 *x6
x6=
0.607 m
px6=
7.261 tf/m2
Px6=
4.23 tf/m
la 2/3*x1'=
0.5 *x22 +
7.261 *x7
x7=
0.560 m
px7=
7.821 tf/m2
Px7=
4.23 tf/m
la 2/3*x1'=
0.5 *x22 +
7.821 *x8
x8=
0.523 m
px8=
8.344 tf/m2
Px8=
4.23 tf/m
la 2/3*x1'=
0.5 *x22 +
8.344 *x9
x9=
0.492 m
px9=
8.836 tf/m2
Px9=
4.23 tf/m
la 2/3*x1'=
0.5 *x22 +
8.836 *x10
x10=
0.466 m
px10=
9.302 tf/m2
Px10=
4.23 tf/m
la 2/3*x1'=
X1=
px1=
Px1=

l'=x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7+x8+x9+x10=

x1

px1

e)distributia fascicolelor pe structura:

Px1=Ncapfasc/a=

C.G x1

Px1

-4.23

a=23.125

=0

1.211 m fata de partea superioara


-4.23
=0

2.559 m fata de partea superioara


-4.23
=0

3.519 m fata de partea superioara


-4.23
=0

4.315 m fata de partea superioara


-4.23
=0

5.012 m fata de partea superioara


-4.23
=0

5.640 m fata de partea superioara


-4.23
=0

6.216 m fata de partea superioara


-4.23
=0

6.752 m fata de partea superioara


-4.23
=0

7.254 m fata de partea superioara


-4.23
=0

7.728 m fata de partea superioara


7.884 m

l=7.075

N7
6

N3

N3
N

N7

N1

N1

N5

N5

fascicolele de pe

fascicolele de pe

Desfasurata peretelui cilindric:


N1

N2

N3

Armare perete circular:


M=Mxmax(GP+PR+PH)=
-2.57 tfm/ml
N=Nx(GP+PR+PH)=
7.26 tf/ml
h=hpc=
25 cm
b=
100 cm
a=a'=
4 cm
ho=h-a=
21 cm
ha=ho-a'=
17 cm
eo=M/N=
35.36 cm
ea=h/30=
0.83 cm==>ea=
2
eoc=eo+ea=
37.36 cm
Mc=N*ea=
14517.38 daNcm
x=N/b*Rc=
0.47
Rc=
155 daN/cm2
x=x/ho=
0.02 <0,6 ? DA
Ma=Mc+N*ha/2=
76216.22
x>2a' ?
NU
Aa=Aa'=Ma/(Ra*ha)-N/Ra=
Ra=
3000 daN/cm2
Amin=pmin*b*ho/100=
pmin=
0.2 %
AaefSLR=812/ml=
6.28 cm2
AaSLFD=1,5*AaefSLR=

9.42 cm2

AaefSLDF=1012/ml=

11.31 cm2

N4

256650.6 daNcm/ml
7258.69 daN/ml

cm

-0.93 cm2
4.2 cm2

N5

N7

N6

N8

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI


Facultatea de Hidrotehnica

PROIECT
CALCULUL STRUCTURILOR EDILITARE

1.1. incarcarea cu x2=


NxG.P.X2
x

0.96
NQG.P.X2

tfm/ml
MxG.P.X2

QxG.P.X2

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-0.73
-0.12
0.52
1.21
1.94
2.57
2.82
2.18
-0.11
-4.95

0
0.01
0.01
0.01
-0.02
-0.09
-0.22
-0.4
-0.63
-0.86

0
-0.01
-0.01
0.02
0.07
0.14
0.22
0.3
0.34
0.27

-13.2

-0.96

1.2. incarcarea cu x3=


NxG.P.X3
x
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.3. incarcarea cu x4=


NxG.P.X4
x
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1

8.23
7.75
7.26
6.77
6.29
5.8
5.31
4.83
4.34
3.85
3.37

0.26
NQG.P.X3

tf/ml
MxG.P.X3

QxG.P.X3

-0.03
-0.17
-0.31
-0.42
-0.46
-0.35
0.03
0.83
2.17
4.13
6.54

0
0
0.01
0.02
0.04
0.07
0.1
0.14
0.15
0.12
0

0
0
-0.01
-0.02
-0.04
-0.05
-0.05
-0.04
0
0.1
0.26

3.37
NQG.P.X4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1. STAREA DE EFORTURI DIN G.P.


NxG.P.
NQG.P.
x
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1

8.23
7.75
7.26
6.77
6.29
5.8
5.31
4.83
4.34
3.85
3.37

-0.76
-0.29
0.22
0.8
1.48
2.22
2.85
3.01
2.07
-0.82
-6.66

x1= 0
x2= 0.96
x3= 0.26
x4= 3.37
gp= 0.69
l= 7.08
a= 23.13
k= 0.54
kl= 3.85

i
1
2
3

x
1
1
1

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Fi(k.l.x)

Fi
546.07
546.91
547.48

F1
F2
F3

546.5
0.42
546.49
-17.84
-15.13
2.68
-32.96
0.49
546.99
-2.71
-32.97
-15.14
-17.82

F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16

tf/ml si gp=0,6875 tf/ml


MxG.P.X4
QxG.P.X4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

x
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MxG.P.

QxG.P.

0
0.01
0.02
0.03
0.02
-0.02
-0.11
-0.26
-0.48
-0.73
-0.96

0
-0.02
-0.02
0
0.03
0.09
0.17
0.26
0.34
0.37
0.26

15
16

0
0

Fi(k.l.x)

Fi
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0

Nx din G.P.
1
0.8

0.6
0.4
0.2
0
-0.2

6
Nx

NQ din G.P.
1
0.8

0.6
0.4
0.2
0
-0.2

-8

-6

-4

-2
NQ

Mx din G.P.
1
0.8

0.6
0.4
0.2
0
-0.2

-1.2

-1

-0.8

-0.6
Mx

-0.4

-0.2

0.2

Qx din G.P.
1
0.8

0.6
0.4
0.2
0
-0.2

-0.05

0.05

0.1

0.15
0.2
Qx

0.25

0.3

0.35

0.4

0
-0.2

-0.05

0.05

0.1

0.15
0.2
Qx

0.25

0.3

0.35

0.4

2.1. incarcarea cu x1=


4.34 tf/ml
NxP.H.X1
NQP.H.X1
MxP.H.X1
x
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-125.06
-72.79
-32.92
-8.11
4.29
8.45
8.14
5.93
3.24
0.59
-1.99

0
-1.91
-2.23
-1.8
-1.18
-0.63
-0.26
-0.06
0.01
0.01
0

2.2. incarcarea cu x2=


0.01 tfm/ml
NxP.H.X2
NQP.H.X2
MxP.H.X2
x
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.01
0
0
-0.01
-0.01
-0.02
-0.02
-0.02
-0.01
0.03
0.11

QxP.H.X1
4.34
1.33
-0.24
-0.84
-0.87
-0.66
-0.4
-0.18
-0.04
0.02
0

x1=
x2=
x3=
l=
a=
k=
kl=

i
QxP.H.X2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.01
0.01

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2.3. incarcarea cu x3=


0.03 tf/ml
NxP.H.X3
NQP.H.X3
MxP.H.X3
QxP.H.X3
x
0
0
0.01
0
0
0.1
0
0
0
0
0.2
0
-0.02
0
0
0.3
0
-0.04
0
0
0.4
0
-0.06
0
0
0.5
0
-0.06
0
0
0.6
0
-0.03
0.01
-0.01
0.7
0
0.06
0.01
-0.01
0.8
0
0.23
0.02
0
0.9
0
0.52
0.01
0.01
1
0
0.89
0
0.03
2.4. Incarcarea cu fortele exterioare (membrana)
NxP.H.m
NQP.H.m
MxP.H.m
QxP.H.m
x
0
0
95.18
0
0.1
0
85.66
0
0.2
0
76.14
0
0.3
0
66.62
0
0.4
0
57.11
0
0.5
0
47.59
0
0.6
0
38.07
0
0.7
0
28.55
0
0.8
0
19.04
0
0.9
0
9.52
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2. STAREA DE EFORTURI DIN P.H.


NxP.H.
NQP.H.
MxP.H.
QxP.H.
x
0
0
-29.86
0
4.34
0.1
0
12.86
-1.91
1.33
0.2
0
43.2
-2.23
-0.24
0.3
0
58.47
-1.8
-0.84
0.4
0
61.32
-1.17
-0.87
0.5
0
55.96
-0.62
-0.66
0.6
0
46.16
-0.25
-0.4
0.7
0
34.52
-0.04
-0.19
0.8
0
22.5
0.03
-0.04
0.9
0
10.65
0.03
0.03
1
0
-0.99
0.01
0.03

Fi(k.l.x)

4.34
0.01
0.03
7.08
23.13
0.62
4.4

Fi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1672.72
1674.54
1674.42
1673.84
0.91
1673.63
-12.39
-38.99
-26.61
-51.39
0.29
1674.13
26.59
-51.38
-39

16

-12.39

Fi(k.l.x)

Fi

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0

10
11
12
13
14
15
16

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
0
0

Nx din P.H.
1
0.8

0.6
0.4
0.2
0
-0.2

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5
Nx

0.6

0.7

0.8

0.9

NQ din P.H.
1
0.8

0.6
0.4
0.2
0
-0.2

-40

-20

20
NQ

40

60

80

-0.5

0.5

Mx din P.H.
1
0.8

0.6
0.4
0.2
0
-0.2

-2.5

-2

-1.5

-1
Mx

Qx din G.P.
1
0.8

0.6
0.4
0.2
0
-0.2

-2

-1

2
Qx

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16

po=
p1PR=
a=

6.15 tf/m2
1.85 tf/m3
16.23 m

3.1. Incarcarea cu fortele exterioare (membrana)


NxP.H.m
NQP.H.m
MxP.H.m
x
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1

0 -129.78361
0 -119.80524
0 -109.82686
0 -99.84849
0 -89.87011
0 -79.89174
0 -69.91336
0 -59.93499
0 -49.95661
0 -39.97824
0 -29.99986

2.1. incarcarea cu x1=


NxP.H.X1
x

-15.27608
-8.69705
-3.75914
-0.77758
0.63606
1.04912
0.94812

0
0
0
0
0
0
0

0.72508
0.21038
-0.05190
-0.14344
-0.14187
-0.10278
-0.05841

0.7
0.8
0.9
1

0
0
0
0

0.65361
0.32837
0.02352
-0.26698

0
0
0
0

-0.02345
-0.00224
0.00529
0.00000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.06
NQG.P.X2

tfm/ml
MxG.P.X2

QxG.P.X2

0.03321
0.01547
-0.00485
-0.03244
-0.07093
-0.11808
-0.15917
-0.15930
-0.05735
0.23231
0.79981

0
0
0
0
0
0
0.01
0.02
0.03
0.05
0.06

0
0
0
0
0
-0.01
-0.01
-0.02
-0.02
-0.02
0

0.5
NQG.P.X3

tf/ml
MxG.P.X3

QxG.P.X3

0.18280
-0.01611
-0.22483
-0.44751
-0.64916
-0.71832
-0.43550
0.53240
2.57382
5.95472
10.45928

0
-0.00177
-0.00303
0.00258
0.02174
0.06029
0.11979
0.19079
0.24289
0.21336
0

0
0.00362
-0.00154
-0.01606
-0.04000
-0.07037
-0.09714
-0.09821
-0.03553
0.14405
0.49645

MxG.P.

QxG.P.

0
-0.31
-0.36
-0.28
-0.15
-0.03
0.09
0.2

0.73
0.22
-0.05
-0.16
-0.18
-0.18
-0.17
-0.14

3. STAREA DE EFORTURI DIN P.R..


NxG.P.
NQG.P.
x
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7

0
0
0
0
0
0
0
0

-144.84
-128.5
-113.82
-101.11
-89.95
-79.68
-69.56
-58.91

x1= 0.73
x2= 0.06
x3= 0.5
po= 6.15
p1PR= 1.85

QxP.H.X1

0
0
0
0
0
0
0

3.3. incarcarea cu x3=


NxG.P.X3
x
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1

0.73 tf/ml
MxP.H.X1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6

3.2. incarcarea cu x2=


NxG.P.X2
x
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1

NQP.H.X1

QxP.H.m
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

l= 7.02
a= 16.23
k= 0.65
kl= 4.56

i
1
2
3
4
5

x
1
1
1
1
1

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Fi(k.l.x)

Fi
2260.16490
2262.11581
2261.79504
2261.48557
0.97545

F1
F2
F3
F4
F5

2261.14036
-7.45157
-46.96423
-39.52469
-54.42454
0.15474
2261.64030
39.51266
-54.41580
-46.97461
-7.44993

F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0

16

Fi(k.l.x)

Fi

0
0
0

-47.11
-33.77
-19.01

0.28
0.27
0.06

-0.06
0.13
0.5

Nx din P.R.
1
0.8
0.6

0.4
0.2
0
-0.2

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

Nx

NQ din P.R.
1
0.8
0.6

0.4
0.2
0
-0.2

-160

-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20

NQ

Mx din P.R.
1
0.8

0.6
0.4
0.2
0
-0.2

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0.1

0.2

0.3

0.4

Mx

Qx din P.R.
1
0.8
0.6

0.8
0.9
1

0.4
0.2
0
-0.2

-0.4

-0.2

0.2
Qx

0.4

0.6

0.8

4. STAREA DE EFORTURI DIN GP+PH


NxG.P.
NQG.P.
MxG.P.
x
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1

8.23
7.75
7.26
6.77
6.29
5.8
5.31
4.83
4.34
3.85
3.37

-30.62
12.57
43.41
59.26
62.8
58.19
49.01
37.53
24.57
9.84
-7.65

QxG.P.

0
-1.91
-2.21
-1.77
-1.16
-0.65
-0.36
-0.31
-0.45
-0.7
-0.96

4.34
1.32
-0.26
-0.84
-0.84
-0.57
-0.24
0.07
0.3
0.39
0.29

Nx
1
0.8
0.6

0.4
0.2
0
-0.2

20
NQ

40

60

80

Nx

NQ
1
0.8
0.6

0.4
0.2
0
-0.2

-40

-20

Mx
1
0.8
0.6

0.4
0.2
0
-0.2

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

Mx

Qx
1
0.8
0.6

0.4
0.2
0
-0.2

-2

-1

2
Qx

4. STAREA DE EFORTURI DIN GP+PR


NxG.P.
NQG.P.
MxG.P.
x
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1

8.23
7.75
7.26
6.77
6.29
5.8
5.31
4.83
4.34
3.85
3.37

-145.61
-128.79
-113.6
-100.31
-88.47
-77.45
-66.71
-55.9
-45.05
-34.59
-25.67

QxG.P.

0
-0.31
-0.34
-0.25
-0.14
-0.05
-0.02
-0.06
-0.2
-0.47
-0.91

0.73
0.2
-0.07
-0.16
-0.15
-0.09
0
0.12
0.28
0.49
0.76

Nx
1
0.8
0.6

0.4
0.2
0
-0.2

6
Nx

NQ
1
0.8
0.6

0.4
0.2
0
-0.2

-160

-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20

NQ

Mx
1
0.8

0.6
0.4
0.2
0
-0.2

-1

-0.9

-0.8

-0.7

-0.6

-0.5
Mx

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

Qx
1
0.8
0.6

0.4
0.2
0
-0.2

-0.4

-0.2

0.2

0.4
Qx

0.6

0.8

4. STAREA DE EFORTURI DIN GP+PH+PR


NxG.P.
NQG.P.
MxG.P.
x
0
8.23
-175.47
0
0.1
7.75
-115.93
-2.22
0.2
7.26
-70.4
-2.57
0.3
6.77
-41.84
-2.05
0.4
6.29
-27.15
-1.31
0.5
5.8
-21.49
-0.68
0.6
5.31
-20.55
-0.27
0.7
4.83
-21.38
-0.1
0.8
4.34
-22.54
-0.17
0.9
3.85
-23.93
-0.44
1
3.37
-26.66
-0.9

QxG.P.
5.07
1.53
-0.31
-1
-1.02
-0.75
-0.4
-0.07
0.24
0.52
0.79

Nx
1
0.8
0.6

0.4
0.2
0
-0.2

Nx

NQ
1
0.8
0.6

0.4
0.2
0
-0.2

-200

-180

-160

-140

-120

-100
NQ

-80

-60

-40

-20

Mx
1
0.8
0.6

0.4
0.2
0
-0.2

-3

-2.5

-2

-1.5
Mx

-1

-0.5

Qx
1
0.8
0.6

0.4
0.2
0
-0.2

-2

-1

2
Qx

PLAN ARMARE PERETE CILINDRIC


N1

N10
N9
N8
N7
N6
N5
N4
N3
N2
N1

N2

N3

N4

N5

N7

N6

N8

250

500

7075

10

250

200

50

50

300

12/ ml