Sunteți pe pagina 1din 148
e “TRIFU DUMITRESCU ~- IULIAN ROSU i | PEDITURA | ALBATROS TRIFU DUMITRESCU IULIAN ROSU yosBat YOsDAC MONTAJE PENTRU RADIOAMATORI 1990 EDITURA ALBATROS BUCURESTI CUVINT INAINTE O carte adresata radioamatorilor este un eveniment asteptat de largi categorti de cititori, atit de cei avansali, dar $i de incepatorn dornici de @ cunoaste cit mai muite din acest domeniu al electronicii. in volumul de fafa, radioamatorii experimentati vor gasi posibilita~ tea sa&si verifice, sa-si compare $i sa-si completeze propriile constructii de radio-emitatoare si de aparatura de laborator, in general mai putin tra- tata in alte lucrari. Radioamatorii incepatori, la rindul ior, yor descoperi Posibilitatea de a-si construi singuri montajele necesare activitatil vii~ toare, avind totodata certitudinea ca acestea vor [unctiona corespunz3- tor, ferindu-i astfel de dezamagirile incercate de cei carora primele con- structii nu Je-au reusit si care, descurajafi, au abandonat 0 [ume si un ori- zont capabil sa le aduca mari satisiactii Prin continutul, precum $i prin modul de redactare, cu descriéri améanuntite si scheme detaliate, lucrarea are In vedere posibilitatea reali- zarit In minimum de timp @ unor constructii verificate, functionale, care nu necesita experimentéri indelungate Scris@ de doi maestri ai sportului la radioamatorism si multipli cam- pioni nationali si internationali in benzile de unde uitrascurte, cartea este © reusila @ genulut, oferind intr-o forma concis@ un maximum de intor- matii materializate prin analiza profunda a functionarii schemelor pro- use si feprezentind prin aceasta un prefios indrumar. Un marit al cartit consta si in faptul c& toate montajele propuse de autor! au fost construite de acestia $i ay functionat sau mai functioneaza inca pe mesele lor de Iucru, unele dintre ele fiind cele cu care au obtinut titlurite de campioni nationali si de maestri ai sportului. Dorind sé vina in ajutoru! practicantilor acestui sport, autorii au prezentat nu numai sche- male de principiu, ci $i indicafir constructive, inclusiv cablajele si sche- mele de implantare, asigurind astiel repetabilitatea periormantolor de- clarate. izvorita din pasiune, rezultat al une/ multilaterale $i temeinice cu- noasteri 2 radioelectronicti, cartea de faté Impartaseste tuturor celor in- teresati o parte din vasta experienta de radioconstructori a autorilor, constituindu-se ca un ghid competent in multitudinea de probleme pe care le ridica construcpiile radio. Prin caracterul séu larg accesibil, volumul constituie o valoroasé coniribujie a autoritor la dezvoltarea disciplinei radioamatorismului in fara noasira si totodata Ia perfectionarea educafiel tehnice a tineretulul (si nu numai a lui), formatie necesara in actuala etapa de aplicare a celor mai noi cuceriri ale stiinjei $i tehnicii in toate ramurile de producfie. Dr. ing. EUGEN RADU STRAJESCU Youras