Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului Centrul Naional de Evaluare i Examinare

Examenul de bacalaureat 2011 Proba E.d) Proba scris la GEOGRAFIE BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE Varianta 9 Filiera teoretic, profilul umanist, specializrile: filologie, tiine sociale; filiera tehnologic, profilul servicii, toate specializrile; Filiera vocaional: profil artistic, specializrile: muzic, coregrafie, arta actorului, arhitectur, arte ambientale i design, arte plastice, arte decorative; profil sportiv, toate specializrile; profil pedagogic, specializrile: nvtor/educatoare, bibliotecar-documentarist, instructor-animator, instructor pentru activitile extracolare, pedagog colar; profil ordine i securitate public (Licee ale Ministerului Administraiei i Internelor) specializarea tiine sociale; profil teologic, toate specializrile. Se puncteaz oricare alte modaliti de rezolvare corect a cerinelor. Nu se acord punctaje intermediare, altele dect cele precizate explicit prin barem. Nu se acord fraciuni de punct. Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului total acordat pentru lucrare la 10. SUBIECTUL I A. Se acord cte 2p pentru fiecare rspuns corect: 1. E Belarus; 2. 12 Moscova. B. Se acord cte 2p pentru fiecare rspuns corect: 1. Polonia; 2. Atena; 3. Dublin. C. Se acord cte 2p pentru fiecare rspuns corect: 1. b; 2. a; 3. b; 4. d; 5. d. (30 de puncte) Total (1+2) = 4 puncte Total (1+2+3) = 6 puncte Total (1+2+3+4+5) = 10 puncte

D. Se acord cte 2p pentru fiecare deosebire corect formulat ntre clima Italiei i clima Regatului Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord. Pentru rspunsuri parial corecte se acord cte 1p. Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmtoarele elemente de clim: tip de clim, etaj climatic, factori genetici, temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termic, precipitaii medii anuale/vara/iarna, vnturi cu frecven ridicat. Nota 1: Punctajul complet va fi acordat numai dac deosebirile vor fi tratate comparativ i nu separat. Pentru tratarea separat a celor dou state se acord jumtate din punctaj. Nota 2: Se poate face referire la statele respective fie cu literele cu care sunt marcate pe hart, fie cu denumirile lor reale. Total 6 puncte E. Se acord cte 2p pentru fiecare cauz prezentat corect. Pentru rspuns parial corect se poate acorda punctaj intermediar (1p). Total 4 puncte SUBIECTUL al II -lea A. Se acord cte 2p pentru fiecare rspuns corect: 1. 2 Giurgiu; 2. 8 Arge. B. Se acord cte 2p pentru fiecare rspuns corect: 1. Trotu; 2. E; 3. Sfntu Gheorghe. C. Se acord cte 2p pentru fiecare rspuns corect: 1. d; 2. a; 3. a; 4. c; 5. b.
Prob scris la Geografie Barem de evaluare i de notare 1

(30 de puncte) Total (1+2) = 4 puncte Total (1+2+3) = 6 puncte Total (1+2+3+4+5) = 10 puncte
Varianta 9

Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului Centrul Naional de Evaluare i Examinare

D. Se acord cte 2p pentru fiecare deosebire corect formulat ntre relieful Podiului Brladului i relieful Masivului Dobrogei de Nord. Pentru rspunsuri parial corecte se acord cte 1p. Deosebirile se pot referi la oricare dintre urmtoarele aspecte ale reliefului: mod de formare, tipuri de roci, altitudini, gradul de fragmentare, nclinare, tipuri genetice de relief, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice ale reliefului. Nota 1: Punctajul complet va fi acordat numai dac cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ i nu separat. Pentru tratarea separat a celor dou uniti de relief se acord jumtate din punctaj. Nota 2: Se poate face referire la unitile de relief respective fie cu literele cu care sunt marcate pe hart, fie cu denumirile lor reale. Total 6 puncte E. 1. Se acord 2p pentru o cauz corect prezentat. Pentru rspuns parial corect se poate acorda punctaj intermediar (1p). 2. Se acord 2p pentru o cauz corect prezentat. Pentru rspuns parial corect se poate acorda punctaj intermediar (1p). Total 4 puncte SUBIECTUL al III-lea A. Se acord 4p astfel: 1. se accept orice valoare cuprins ntre 23 i 24oC 1p; 2. se accept orice valoare cuprins ntre -2,5oC i -2,8oC 1p; B. Se acord cte 2p pentru fiecare rspuns corect: 1. d; 2. b; 3. b. Total (1+2+3) = 6 puncte C. Se acord cte 1p pentru fiecare element: 1. dou state vecine, membre ale Uniunii Europene 2p (cte 1p pentru fiecare); 2. o peninsul ce aparine acestui stat 1p; 3. dou uniti de relief 2p; 4. dou fluvii 2p; 5. trei orae 3p. Total (1+2+3+4+5) = 10 puncte D. a. Se acord 1p pentru explicarea ponderii mari a serviciilor n PIB-ul Greciei; se acord 1p pentru explicarea ponderii reduse a agriculturii n PIB-ul Greciei. b. Se acord 2p pentru o explicaie corect. Pentru rspuns parial corect se poate acorda punctaj intermediar (1p). c. Se acord 2p pentru o explicaie corect. Pentru rspuns parial corect se poate acorda punctaj intermediar (1p). Total 6 puncte E. 1. Malta: 1265,8 loc./km2 (se accept i 1265 sau 1266 loc./km2) 2p 2. Se acord 2p pentru o explicaie corect. Pentru rspuns parial corect se poate acorda punctaj intermediar (1p). Total 4 puncte (30 de puncte) iulie 1p; ianuarie 1p. Total (1+2) = 4 puncte

Prob scris la Geografie Barem de evaluare i de notare

Varianta 9 2