Sunteți pe pagina 1din 2

COLEGIUL NAŢIONAL „SPIRU HARET”, TECUCI

Bd. Victoriei, nr. 12


Telefon/Fax 0236 8116952020 1
E-mail: cnsh.tecuci@gmail.com
Site: www.spiruharet-tecuci.ro

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr. / .2022

Avizat,
responsabil comisie
PLANIFICARE ANUALĂ
An școlar 2022-2023
Disciplina: Educatie tehnologica și aplicatii practice
Clasele: aVI-a
Prof. Melinte Cornelia
Nr. ore/ săptămână: 1

Modulul Nr. crt. Conţinuturi Nr. ore Observaţii

I 1. Lectie introductivă 1
2. Clădirile 3
3. Alimentarea şi distribuţia utilităţilor 3
II 1. Transporturi 2
2. Protejarea şi siguranţa mediului construit 5
3. Recapitulare/Evaluare 1

III 1. Designul locuinţei 3


2. Machete pentru locuinţe 3
IV 1. Oamenii şi munca lor 2

2. Recapitulare/Evaluare 1
3. Designul şcolii 3
V 1. Scheme funcţionale pentru şcoli 2
2. Machete pentru clasă,şcoală 5
3. Recapitulare 1
Recapitulare finala 1
TOTAL 35 1ora Scoala Altfel
ORE