Sunteți pe pagina 1din 51

Drept civil succesiuni cursul 1

Precizari terminologice

Mostenire sau succesiune sunt sinomime. Prin mostenire intelegem transmiterea patrimoniului de persoana decedata catre una sau mai multe persoane in viata. Persoana decedata sau defunctul, de cujus succesiune agitur adica despre a carui succesiune este vorba. De cujus este sinonim cu defunct sau persoana decedata. Moartea defunctului moartea lui de cujus se va folosi in locul moartea defunctului. Mostenitor sau succesor sau eredele (heredes erede - mostenitor ). Masa succesorala este masa de bunuri si drepturi patrimoniale care vor face obiectul succesiuni. Masa succesorala nu se suprapune identic cu patrimoniul pentru ca sunt drepturi patrimoniale care nu se transmit prin mostenire (ex dr de uzufruct, dreptul de a primi renta) Patrimoniul lui de cujus intra dr patrimoniale (uzufruct , renta) dar la moartea acestuia nu se transmit ci se sting.
Felurile succesiuni sunt de 2 feluri: succesiunea legala si succesiunea testamentara. Succesiunea legala se refera la transmisiunea patrimoniala care se face conform legii , conform vointei legiuitorului. Mostenirea testamentara este aceea prin care transmisiunea patrimoniala se face conform vointei lui de cujus. Mostenitori mostenirea legala mostenitori universali adica mostenitori care au o vocatie, o chemare la mostenire, la intreaga masa succesorala. Mostenirea testamentara mostenitori testamentarii sunt legatari. Legatari pot fi legatari universali care au o vocatie la o universalitate, legatari cu titlu universali care au o vocatie la o cota parte dintr-o universalitate si legatari cu titlu particular care au o

Page 1 of 51

Drept civil succesiuni cursul 1

vocatie la bunuri individual determinate sau la un singur bun individual determinat. Exemple Legat universal las intreaga mea avere sotii mele care a avut grija de mine Legat cu titlu universal las iubitei mele sotii cota de unu pe doi sau ii las toate bunurile mele imobile. Legatul particular las sotiei mele casa mea de la munte , casa de la munte impreuna cu siragul de perle si trotineta mea.

Succesiunea legala extraordinara sau anomala Anomala -de la nomos in greaca nomos inseamna lege ---a nomos in afara legii- este supusa unor alte legii decat cele in care functioneaza succesiunea. Succesiunea anomala Legile care guverneaza succesiunilor -sediul materiei se gaseste in Codul Civil unde vom regasi dispozitii de mostenirea legala a rudelor defunctului la care se adauga decretul lege 319/1944 care se refera la drepturile succesorale ale sotului supravietuitor. Succesiunea anomala se refera la atribuirea bunurilor succesorale dupa alte reguli ale devolutiuni. Decretul lege 319/1944 care se refera la drepturile succesorale ale sotului supravietuitor. Reglementeza pe langa altele ca sotul supavietuitor are in plus fata de o cota de drept care este mai mica sau mai mare in functie de rudele cu care intra in concurs, are anumite bunuri pe care legea le califica bunuri mobile, obiecte ale gospodariei,casnice , darurile de nunta pe care legiuitorul le atribuie in intregime cu o singura exceptie daca vine in concurs cu copii mortului chiar si bunurile se vor imparti si intre descendenti. Daca vine in concurs cu celelalte rude ale mortului va retine in exclusivitate aceste bunuri pt el.
Legea 105/1992 reglementeaza raporturile de drept international privat (conflictele de legii). Legea reglementeaza conflictul de legii.

Page 2 of 51

Drept civil succesiuni cursul 1

Regula este urmatoarea: in lege bunurile imobile vor fi supuse legii locului unde ele sunt situate lex rei site iar bunurile mobile sunt supuse legii nationale adica legea cetateniei lui de cujus. Alt tip de succesiune anomala legea asigurarilor sociale si pensiilor concediu sau ultima pensie legile care reglementeaza aceste sume de banii cuvenite cu titlu de indemnizatie, cu titlu de salariu neincasat se cuvin sotului supravietuitor , copiilor , parintiilor cu reglementari diferite. Acestea sunt date indiferent daca mostenirea este acceptata sau nu, iar primirea acestei sume de banii nu echivaleaza cu acceptarea de mostenire. Alt caz de succesiune locurile de vecii, mormintele,amintirile de familie (ex de cujus nu a avut copii, sotie dar a avut o concubina dar a avut fratii si surorii dar defunctul lasa tot concubinei; in masa succesorala intra tablouri amintiri de familie cavourile dar de care concubina nu are nevoie trebuie atribuite dupa alte reguli celor care le revneau de drept, aceasta nu este reglementata in codul civil)

Caracterele juridice ale transmisiuni succesorale

Transmisiune pt cauza de moarte sau mortis causa Vorbim despre mostenire numai dupa decesul unei persoane. Vorbim de statutul juridica al bunurilor si regimul juridic a acestora dupa moartea persoanei. Felul cum se transmit - Caracterul universal al transmisiuni In sensul ca transmisiunea se refera la toate bunrile si dr cu caracter patrimonial si exceptia ca nu chiar toate bunurile intra (cele intuito persoane care se sting la moartea persoanei si dr nepatrimoniale dr personale). - Caracterul unitar al transmisiuni
-

Page 3 of 51

Drept civil succesiuni cursul 1

Are in vedere faptul ca toate dr patrimoniale si buurile aferente se transmit dupa aceleasi reguli si prin exceptie noi am analizat succesiunea anomala care se fac dupa alte legii. - Caracterul indivizibil Se refera la faptul ca optiunea succesorala nu paote fi divizata ,optiunea mostenitorului imbraca forma acceptarii sau renuntarii la mostenirii. Repudieaza renunta la ea Caracterul indivizibil-nu poate accepta numai anumite bunuri si sa renunta la altele. Prin renuntare sau acceptare de mostenire, mostenitorul nu accepta sau renunta la un anumit patrimoniu ci el accepta sau renunta la o anumita calitate a lui de mostenitor sau nu. Prin acceptare de mostenire accepta calitatea de mostenitor al lui de cujus nu a patrimoniului lui de cujus.

Ril ICCJ mostenirea indivizibila dar au drept la aceasta mostenire cei care au o atitudine ambigua cei care nu au aceeptat si nici nu au renuntat.

Data deschiderii succesiunii Este data decesului unei persoane. Constatarea mortii se face de catre un medic, de regula care examineaza cadavrul si elibereaza un certificat constator de deces prin care persoana a murit in jurul orei D si cauza mortii. Pe baza acestui certificat constatator una din rudele defunctului iar in lipsa de rude un vecin se prezinta la starea civila la primaria unde s-a produs decesul. Decesul si nasterea nu sunt la mana cetateanului. Se inregistreaza la primaria unde s-a produs decesul se incheie cu aceasta ocazie actul de deces (registul mare ) iar ce primim in mana este actul de deces care este doar un act extrem de concentrat un act rezumativ. Precizarea datei deschiderii succesiuni are o mare importanta

Page 4 of 51

Drept civil succesiuni cursul 1

- In primul rand in functie de data deschiderii succesiuni se stabilesc persoanele chemate la mostenire (trebuie sa aiba capacitatea de a mostenii adica sa existe sa fie in viata la data deschiderii succesiuni chiar daca dupa aceea au decedat). - O alta importanta este data pana la care retroactiveaza acceptarea sau renuntarea la mostenire. - O alta importanta in functie de data deschiderii se aprecieaza compunerea si valoarea masei succesorale. (mostenitorii, masa succesorala) - O alta importanta: se deschide starea de indiviziune cu exceptia cazului in care starea de indiviziune nu se naste deoarece anteorior dechiderii succesiuni de cujus a incheiat partajul de ascendent. - O alta importanta se stabileste legea aplicabila succesiunii (o succesiune deschisa in 1916 o dezbatem in 2011 si aici legea este numai codul civil aflat in vigoare care era in anul 1916 codul civil austriac si nu se aplica decretul lege din 1944 ) atat in ceea ce priveste clasele de mostenitori cat si compunerea masei scucesorale.

Locul deschiderii succesiuni Este locul unde defunctul a avut ultimul domiciliul. De regula domiciliul este cel inscris pe cartea de indentitate sau buletin. Aceasta prezumtie poate fi rasturnanta, domiciliul este unde a avut locuinta lui statornica si si se poate face dovada prin orice mijloc de proba ca a avut domiciliul in alta parte. Competenta notarilor pe cale necontencioasa si instanta pe cale contencioasa locul de la ultimul domiciliu. -legea 36/1995 legea notarilor pub spune ca in cazul in care decujus nu a avut ultimul domiciliu in tara mostenirea se dezbate la locul unde acesta a avut principalele bunuri. A aparut o institutie numita INFONOT este o societate comerciala care are asociat unic Uniunea nationala a notarilor. Aceasta societate

Page 5 of 51

Drept civil succesiuni cursul 1

conduce pe suport electronic 5 registre: RNOS, RNTA, RNSE, RNPR,RNED. RNOS-Registul national al optiunilor succesorale se evidenteaza toate optiunile succesoarele de la toti notarii din tara RNTA-Registrul national al testamentelor autentice orice notar care atutentifica sau revoca un testament trebuie sa il inscrie in registru RNSE- Registul national al succesiunilor cu element de extraneitate RNRP- Registul national al revocarii procurilor RNED- Registrul national al evidentei divorturilor - prin consimtamant muttual, pe cale notarial. Se va mai adauga in INFONOT registrul national al conventiilor matrimoniale RNCM prin noul cod civil. Importanta stabilirii locului deschiderii succesiuni - Determina locul unde se dezbate succesiunea adica compententa notarului sau a instantei de judecata Analizarea conditiilor cerute pentru a succede

Conditii:

1. capacitatea succesorala; 2. lipsa nedemnitatii succesorale; 3. vocatia succesoarala;

1.capacitatea succesorala:

Page 6 of 51

Drept civil succesiuni cursul 1

- capacitatea succesorala este foarte succint prevazuta in codul civil are capacitatea de a mosteni persoana care este in viata la deschiderea succesiunii, persoana trebuie sa existe la data deschiderii succesiunii;

O persoana este in viata din momentul nasterii acesteia, au capacitate succesorala si copii conceputi desi nenascuti cu conditia sa se nasca vii si nu viabili; (infants conceptus) persoanele neconcepute nu au dreptul la mostenire; persoanele disparute nu pot forma obiect de dosar succesoral si de mostenire, o persoana este considerata in viata pana la pronuntarea decesului; persoanele juridice este considerata in viata de la data inregistrarii in registrul comertului sau in cazul unor alte persoane juridice care au alte legi speciale, la data la care legea speciala prevede nasterea lor. Persoana juridica la fel ca si persoana juridica are o perioada, cuprinsa intre conceptiei si momentul inregistrarii ei ca persoana juridica si persoana juridica beneficiaza de anumite drepturi, dar numai in situatia in care bunurile mostenite de p j sunt strict necesare nasterii ei valabile;

Persoanele care nu au capacitate succesorala:

comorientii peroana care find decedate in aceiasi imprejurare, neputand stii care cum au murit, se considera ca au murit in acelasi timp; (sunt comorienti persoanele intre care exista o vocatie succesorala reciproca, nu se mostenesc unul pe celalalt); (copil si parinte); situatia codecedatiilor si care ca si comorientii au acelasi regim juridic;

Page 7 of 51

Drept civil succesiuni cursul 1

***facem diferenta intre cele doua categorii prin faptul ca comorienti au murit in aceiasi imprejurare si codecedatii au murit in acelasi timp dar in imprejurari diferite.

Vocatia la mostenire chemarea la mostenire, rude care sunt chemate la mostenire si rude care nu sunt chemate. Vocatia abstracta si vocatia concreta la mostenire.

Vocatie abstracta de a mosteni o au toate rudele defunctului in linie dreapta ascendenta si descendenta la infinit , iar in linie colaterala pana la gradul 4 de rudenie. (varul primar este ruda de gradul 4)

exemplu: decujus are grade din toate clasele de rudenie, el moare, termenul incepe sa curga de la data mortii timp de 6 luni, in acest timp ce ce vor sa mosteneasca trebuie sa isi exprime optiunea succesorala. Copii descendentului renunta la mostenire, frati si parintii renunta si ei, toti renunta la mostenire, printr-un sir de renuntari din toate clasele le confera cale liber veriilor primari; neexprimarea in timp de 6 luni face ca mostenirea sa se piarda;

Vocatia concreta este chemarea la mostenire concreta, dintre rudele care au vocatie abstracta nu vor veni toate la mostenire.

Page 8 of 51

Drept civil succesiuni cursul 1

Lipsa nedemnitatii succesibilul sa nu fie nedemn

Conform noului cod civil multiplica cauzele care atrag nedemnitatea, stabileste incapacitatatea pentru mult mai multe persoane;

nedemnitatea = sanctiune civila care il impiedica pe nedemn sa mosteneasca;

legea stabileste cine este nedemn, legea stabileste urmatoarele cazuri de nedemnitate:

atentatul la viata lui decuius (condamnatul pentru ca a omorat sau a incercat sa il omoare pe defunct); Infractiunea de omor trebuie sa fii fost condamnat printr-o hotarare definitiva; nu se considera nedemn cand omorul a savarsit din culpa sau cand a fost in legitima aparare; acuzatia capitala calomnioasa presupune o acuzatie la adresa unei persoane cum ca aceasta persoana a savarsit o infractiune care ii atrage acestei persoane o pedeapsa capitala; daca nu mai exista pedeapsa cu moartea acest caz de nedemnitate este desuet, pentru ca nu mai exista pedeapsa cu moartea; nedenuntarea omorului a carui victima a cazut decuius, aceasta oblgatie de a denunta un omor o are orice cetatean;

Efectele nedemnitatii succesorale:

normele cu privire la nedemnitate sunt niste norme imperative,


Page 9 of 51

Drept civil succesiuni cursul 1

victima nedemnului nu poate sa il ierte pe nedemn;

****nedeminitatea nu intervine de drept ea trebuie constatata de o hotarare judecatoreasca;

Efectele nedemnitatii fata de nedemn este impiedicat realmente sa mosteneasca, daca e a mostenit titlul va fii desfiintat retroactiv; Instanta constata si desfiinteaza certificatul de mostenitor;

Fata de copii nedemnului ce efecte produce:

de cuius a decedat in anul 2009, el a avut 2 copii c1 si c2, c1 a murit in 2008, c 1 a avut un nepot n1, c2 a murit si el in anul 2010 si a avut 2 copii, n2 si n3

cine vine la mostenirea lui de cuius? - c2 si n1 mostenirea va fi transmisa catre c2 si catre n1, apoi c 2 va imparti lui n2 si n3. mostenirea lui de cuius va fi impartita in cote egale ptr c1 s ptr c 2

Institutia reprezentarii legale care presupune accederea copilului in locul celui predecedat culegand mostenirea pe care a cules-o persoana reprezentata daca ea ar fi fost in viata.

Page 10 of 51

Drept civil succesiuni cursul 1

c1 este nedemn de mostenirea lui de cuius, tentativa de omor contra lui de cuius si a fost declarat nedemn; in cazul in care c1 a fost declarat nedemn atunci n1 nu va avea dreptul sa il reprezinte pe c1, n1 nu va avea dreptul la mostenire;

IL VA EXCLUDE DE LA MOSTENIRE SI PE COPILUL NEDEMNULUI NU NUMAI PE NEDEMN

****In noul cod civil copilul nedemnului va avea dreptul de a accede la mostenire facandu-se exceptie de nedemnitatea persoanei reprezentate.

Ratiunea actualului cod civil: reprezentarea succesorala ii permite reprezentantului sa urce in locul reprezentatului si sa culeaga mostenirea acestuia; daca c1 era demn avea dreptul la mostenire, daca era nedemn nu avea dreptul sa participe la succesiune;

Efectele fata de terti:

teoria mostenirii aparente, desfiintarea titlului vanzatorului, atrage desfiintarea titului cumparatorului; toate titulurile sunt desfiintate retroactiv; (pg 69)

Cele 3 principii care guverneaza devolutiunea legala a mostenirii:

Page 11 of 51

Drept civil succesiuni cursul 1

1. transmisiunea succesiunii se face in functie de clasele de mostenitori, pe care clase sunt structurate rudele defunctului: Legiuitorul a stabilit o anumita ierarhie in care rudele vin la mostenire;

Clasa 1 de mostenitori:

descendentii de cuius a avut c1 si c 2, care au avut copii n1 si n 2, care au avut copii sn1 i sn2 ................ sn D

C1

C2

N1

N2

SN1

SN2

Page 12 of 51

Drept civil succesiuni cursul 1

Sn

Clasa a 2 a clasa mixta ascendenti privilegiati si colaterali privilegiati:

tata

mama

De cujus

frate sora

Clasa a III a ascendentii ordinari sunt bunicul si bunica, strabunicul si strabunica

Clasa a IV a este clasa colateralilor ordinari fratele tatalui si fratele mamei, unchii si matusile decedatului; unchiul mare adica fratele bunicului decedatului, sotia sau sotul defunctului;

mostenitori rezervatari sunt: sotia sau sotul, parintii decedatului si copii decedatului;

Conform principiului devolutiunii mostenirea se atribuie rudelui defunctului in aceasta ordinde si pe gradele respective

Page 13 of 51

Drept civil succesiuni cursul 1

Principiul al II lea

Principiul proximitatii gradului de rudenie rudele mai apropiate in grad fata de defunct inlatura de la mostenire rudele mai indepartate in grad

Exceptile acestui principiu:


reprezentarea succesorala clasa a doua de mostenitori sau clasa mixta

Principiul III rudele de acelasi grad mostenesc in cote egale

Exceptiile acestui principiu: reprezentarea succesorala prin intermediul reprezentarii succesorale mostenesc rude de acelasi grad dar nu mostenesc in acelasi cote; atribuirea pe linii colateriali privilegiati

Institutia reprezentarii succesorale:

Page 14 of 51

Drept civil succesiuni cursul 1

Caracteristicile reprezentarii succesorale:

Reprezentarea succesorala este un beneficiu pe care legea il creaza anumitor mostenitori care urca in locul parintelui sau fratelui decedat pentru a culege partea din mostenire pe care ar fi cules-o acesta daca era in viata;

Ca domeniu de aplicare noi regasim reprezentarea succesorala numai in cazul descendentiilor si a descendentiilor din frati si surori; Clasa I de mostenitori si din clasa a 2 numai colaterali privilegiati, adica fratii si suroriile defunctului.

Conditiile reprezentarii:

persoana reprezentata trebuie sa fie decedata, ceea ce ar da comorientiilor posibilitatea sa fie reprezentati;

**** Dan Chirica sustine ca un comorient nu poate fi reprezentat, ei sunt comorienti si nu se mostenesc reciproc;

in locul celui reprezentat sa fie util al reprezentarii acel reprezentat daca ar fi fost in viata el ar fi avu posibilitatea sa mosteneasca efectiv; reprezentantul sa indeplineasca celalalte conditii ptr a succede, sa aiba capacitate, vocatie succesorala, sa nu fie nedemn;

Page 15 of 51

Drept civil succesiuni cursul 1

Modul cum opereaza reprezentarea:

in toate cazurile in care apar descendenti si colaterali privilegiati; Normele sub care opereaza reprezentarea sunt norme imperative, reprezentarea operand de drept; reprezentarea opereaza din treapta in treapta si nu poate sari o treapta;

***Noul cod civil ii va permite copilului nedemnului sa vina la mostenire, facandu-se abstractie de nedemnitatea tatalui;

Clasele de mostenitori si caracterele juridice ale acestora

Clasa 1 - clasa descendentiilor copii - nepoti dupa copil, stranepoti dupa copil; Descendentii mortului atat copii pe cale naturala, atat copii prin adoptiune, exista egalitate de tratament; Legea actuala a adoptiunii prevede doar varianta adoptiunii cu efecte depline;

Caracterele juridice:

descendentii sunt mostenitori rezervatari; copii sunt mostenitori SEZINARI aceasta institutie numita sezina provine din dreptul francez si inseamna posesia de drept a
Page 16 of 51

Drept civil succesiuni cursul 1

titulului de mostenitor si a bunurilor succesiunii; copilul benefciaza de reprezentare (se aplica in cazul descendentiilor sau in cazu colateralilor privilegiati); copii sunt obligati la raportul donatiilor;

*** toti copii la decesul tatalui lor sunt obligati sa declare toate donatiile pe care le-au primit in timpul vietii lui de cuius , fiecare mostenitor trebuie sa declare donatia primita; aceasta obligatie nu o au toti mostenitorii, ea este o caracteristica a clasei descendentiilor;

Clasa a II a Ascendentiilor privilegiati si a colateralilor privilegiati, clasa mixta tatal, mama defunctului, frati, surori, nepoti de frati sau de surori;

Tatal si mama defunctului pot fi tata si mama firesti sau rezultati din adoptiune, fie cu efecte depline, fie cu efecte partiale;

Caracterele juridice ale ascendentiilor privilegiati: 2. 3. 4. 5. sunt mostenitori rezervatari; sunt sezinari, seziana o au toti mostenitori in linie dreapta; nu beneficiaza de reprezentare; nu sunt obligati la raportul donatiei;

Colaterali privilegiati:

frati si surori,sunt cei rezultati in mod natural, consacvin sau conuterini, dar regasim si frati si surori din adoptiunea cu efecte

Page 17 of 51

Drept civil succesiuni cursul 1

depline; Caractere juridice:

nu sunt mostenitori rezervatari; nu sunt seznari; beneficiaza de reprezentare succesorala; nu sunt obligati la raportul donatiilor; singura caracteristia a lor este faptul ca regasim reprezentarea succesorala;

Clasa a III a ascendenti ordinari bunicul bunica, strabunicul, strabunica

Caractere juridice:

nu sunt mostenitori rezervatari; sunt mostenitori sezinari; nu are dreptul la reprezentare; nu sunt obligati sa raporteze donatia;

!!!!!REPREZENTAREA O GASIM NUMAI LA DESCENDENTI SI LA DESCENDENTII DIN FRATI SI SURORI, ADICA COLATERALI PRIVILEGIATI

Page 18 of 51

Drept civil succesiuni cursul 1

Clasa a IV a colateralilor ordinari unchii, matusile, unchiul mare, verii primari

4.!!!!! SOTUL SUPRAVIETUITOR NU FACE PARTE DIN CLASELE DE MOSTENITOR, CLASELE DE MOSTENITOR REPREZINTA NUMAI RUDELE DE SANGE;
Potrvit legii 319/1944 conditii ca sotul supravietuitor sa vina la mostenire: este necesar ca sotul sa aiba calitatea de sot supravietuitor la data deschiderii succesiunii, daca sotii divortasera intre timp cel care ramane in viata nu mai are dreptul la mostenire, datorita divortului isi pierde calitatea de sot;

Hotararea de divort isi produce efecte de la data hotarari defintiva; la diortul pe cale amiabila de la data scrisa in certificatul de divort; Aceasta hotarare amiabila trebuie inscrisa la locul incheierii casatoriei; (resgistrul starii civile); Sotul supravietuitor are 3 categori de drepturi conform decretului 319/1944: 1. sotul supravietuitor are un drept la mostenire cu fiecare clasa de mostenitori cu care vine in concurs; 2. are un drept la mostenire, un drept special asupra bunurilor mobile si obiectelor apartinand gospodariei casnice precum si asupra darurilor de nunta; 3. are un drept de abitatie asupra casei de locuit;

Page 19 of 51

Drept civil succesiuni cursul 1

1.Sotul supravietuitor are o cota de drept care i se cuvine din masa succesorala, cota pe care el o culege in raport cu ficare clasa de mostenitori cu care el vine in concurs. - S.S. ----raport ------> descendenti in aceasta situatie legea supune ca s.s. ia si descenentii iau ; - S.S. ---raport ----> ascendenti privilegiati si colaterali privilegiati ascendenti privilegiati sau colaterali privilegiati => sotul supravietuitor ia 1/3; =>ascendentii privilegiati ia 1/3 =>colaterali privilegiati iau 1/3; - cand exista numai ascendenti sau numai colaterali => s.s ia si ascenentii sau colaterali tot - s.s. -------raport ---> clasa a III a sau a IV a => s.s. ia 1/4 => III sau IV ia cand nu sunt rude s.s. ia intreaga avere;

*** noul cod civil merge mai departe pe legea 319/1944 si a marit cotele de rezerva si drepturile sotului supravietuitor;

Sotul supravietuitor:

mostenitor rezervatar; este un mostenitor obligat la raportul donatiilor , numai atunci cand vine la mostenire in concurs cu descendentii;

2.Drepturile apartinand gospodariei casnice, darurile de nunta


Page 20 of 51

Drept civil succesiuni cursul 1

aceasta categorie speciala de drepturi sotul supravietuitor beneficiaza in intregime adica se adauga peste cota lui succesorala cu exceptia situatiei in care sotul supravietuitor vine la mostenire in concurs cu descendentii; Sotul supravietuitor daca nu vine in concurs cu copii defunctului i se cuvine tot; (concurs cu descendentii); 3.Dreptul de abitatie pe care sotul supravietuitor il are asupra casei de locuit : dreptul de abitatie = este dreptul sotului supravietuitor de a locui in casa in care au locuit impreuna, numai ca acest drept este conditionat de:

ptr a dobandi acest drept de abitatie este necesar ca sotul supravietuitor sa fii locuit cu defunctul in casa respectiva, acest drept nu ii poate fi recunoscut decat in casa in care a locuit; sotul supravietuitor sa nu aiba o locuinta proprie; respectiva casa sa faca parte din mostenire, adica casa era proprie sau facuta de soti impreuna; sotul supravietuitor sa nu devina prin mostenire proprietarul excusiv al acestei case; acest drept este limitat pe o perioada de timp, cel putin 1 an de la data deschiderii succesiunii;

Data deschderi succesiunii -------------------x iesirea din indiviziune -----------> 1 an (de la data deschiderii succesiunii pana la 1 an chiar daca s-a iesit din indiviziune; (de la data deschiderii succesiunii pana la iesirea din indiviziune chiar daca iesirea se face dupa ce a trecut 1 an);

sotul isi pierde dreptul de abitatie in cazul recasatoriri lui;

Page 21 of 51

Drept civil succesiuni cursul 1

- Acest drept de abitatie este un drept special al sotului supravietuitor,


este creat numai ptr sotul supravietuitor sotul supravietuitor neputand inchiria partea din imobil pe care nu o locuieste; Acest drept de abitatie este stabilit gratuit, adica sotul supravietuitor nu poate fi obligat sa achite contravaloarea lui;

Drepturile statului asupra succesiunii vacante (data viitoare); Drepturile statului asupra succesiunilor vacante In lispa de mostenitori legali sau testamentari bunurile trec in proprietatea statului. In lipsa de mostenitori a fost interpretata in doctrina. Sugereaza ca nu exista mostenitori legali sau testamentari. (lipsesc fizica). Ipoteze: Daca exheredarea mostenitorilor legali va produce efecte cu privire la intreaga masa succesorala sau nu-ca mostenitori avem pe mostenitorii rezervatari pt rezerva succesorala si statul pt cotitatea disponibila (nu are cine sa o mosteneasca, ca mostenitori au fost dezmostenisti ). Daca prin desmostenire de cuius l-a dezmostenit pe si pe stat si nu a stabilit mostenitori testamentarii. Daca bunul nu are cui sa raman si ramane un bun fara stapan statul i-a bunul. Statul vine la mostenire la mostenitori ca succesiune vacanta care oricum le-ar fi cules pt ar fi bunuri fara stapan. Textul actula este nesatisfacator pt ca vizeaza numai o singura ipoteza numai situatia in care fizic nu exista mostenitori. Regula este ca succesiuena este vacanta in conditiile in care mostenitori legali sau testamentari existenti nu acoperta in intregime masa succesorala. Vocatia pe care o au mostenitori nu acopera in intregime

Page 22 of 51

Drept civil succesiuni cursul 1

masa succesorala. Pt diferenta mostenitorul va fi statul. S-a arata ca mai exista si alte ipoteze prin care statul poate mosteni

Natura juridica a dreptrurile statului asupra drepturilor vacante 2 teorii 1. Sustine ca statul culege bunurile succesiuni in virtutea calitatii puterii lui de suveran pe terioriu. 2. Statul culege succesiunile vacante nu in virtutea calitatii lui de suveran ci in virtutea calitatii sale de mostenitor Notarul elibereaza statului nu un certificat de mostenitor ci de vacanta succesorala de aici concluzia ca statul nu este mostenitor. Statul nu are un drept de optiune succesorala. Statul este mostenitor. Legea 105/92 pt bunurile mobile aflate in proprietatea mortului se aplica regula lex patrie sau les domicilies adica legea nationala a defunctului sau a mostenitorilor. Pt bunurile imobile se aplica regula lex rei site legea locului situarii bunurilor. Teoria statului suveran asupra mostenirii prezinta relevanta Caracteristicile dreptului statului asupra succesiunilor vacante Caracterele juridice - Statului nu i se elibereaza un certificat de mostenitor ci un certificat de vacanta succesorala la cererea organelor abilitate. La cererea directie financiare un notar sau instanta de judecata prin exceptie (nu numai la cererea organelor de specialitate directia finantelor ci si la cererea altor persoane) in urma cosntatarii vacantei succesorale bunul intra in domeniul privat al statului. - Statul nu are drept de optiune succesorala pt ca statului ii este inutil (a opta inseamna a avea mai multe variante) statul daca refuza dar tot va culege mostenirea ca bun fara stapan. Statul are doar optiunea acceptarii mostenirii. Vacanta

Page 23 of 51

Drept civil succesiuni cursul 1

succesorala se constat numai dupa termenul de 6 luni- argument ca statul nu beneficiaza de drept de optiune - Responsabilitatea statului pt datoriile mostenirii numai in limitele activelor succesorale ceea ce ar echivala cu o acceptare a mostenirii sub beneficiu de inventar. - Statul nu este un mostenitor sezinar asta insemana ca el nu are posesia de drept nici a calitatii de mostenitor si nici a bunurilor succesiunii astea impreuna insemna sezina. Certificatul de mostenitor are un dublu rol arata calitatea de mostenitor si este un mijloc de sezinare (punere in posesie a lor cu privire la mostenire)

Mostenirea testamentara Testamentul Este un act revocabil prin care testatorul dispune pt timpul incetarii sale din viata de tot sau de parte din avutul sau. Definitia este de fapt a legatului nu a testamentului. Testamentul trebuie sa dispuna pt averea defunctului. Testamentul poate sa contina legate sau fara legate. Caracterele juridice - Testamentul este un act juridic unilateral vointa testatorului o exprima. Legatarul prin acceptarea succesiuni nu transforma actul in unul bilateral. - Este un act revocabil. Caracterul revocabil este esential pt testament nu exista testament daca nu este revocabil. Este revocabil pana in momentul mortii lui de cuius. Doar dupa moarte se constata care dintre testamente este valabil- de obiecei ultimul daca toate testamentele sunt universale. - Este un act personal al lui de cuius adica nu poate fi incheiat prin mandatar (alte acte care nu se incheie prin mandatar casatoria dar si divortul).

Page 24 of 51

Drept civil succesiuni cursul 1

- Este un act juridic solemn si pt cauza de moarte. Este solemn ca urmare a dispozitiilor legale chiar daca avem o forma testamentara cum este testamentul olograf si care nu presupune o forma deosebita (daca nu este autentic). Solemnitatea deriva din lege. este de cauza de moarte produce efecte dupa moarte. Clauze ce poate cuprinde un testament A. Legatul - Dispozitii cu privire la bunurile lui de cuius. B. Pe langa legate sau chiar in afara lor testamentul mai poate cuprinde dezmosteniri (dezheredari) C. Recunoastere filiatiei D. Desemnarea unui executor testamentar E. Revocarea expresa a unor testamente facute anterior F. Anumite sarcini impuse anumitor mostenitori G. Partajul de ascendent o imparteala facuta de ascendent. Partajul evita ce se face de obicei la deschiderea succesiuni starea de indiviziune. Caracteristica importanta a dispozitiilor testamentare. Relativa lor autonomi. Revocabilitatea nu afecteaza toate in aceeasi masura. Ea in principiu afecteaza legatele (recunoasterea filiatiei unei pers nu este revocabila isi produce efecte din momentul incheieri testamentului). Formele pe care le indeplinesc toate tipurile de testament Conditiile generale de forma a oricaror tipuri de testament - Toate testamentele trebuie incheiate in forma scrisa nu exista testamente verbale recunoscute de dr romanesc (daca nu in) - Forma actului separat. Orice testament trebuie incheiat printrun act separat adica nu pot exista tot sub sanctiunea nulitatii absolute testamentele facute de doua sau mai multe facute impreuna. Datorita caracterului revocabil daca doua sau mai multe pers testeaza impreuna prin acelasi act in favoarea unicului copilnu se poate. Actul separat nu presupune

Page 25 of 51

Drept civil succesiuni cursul 1

intodeauna utilizarea mai multor foi de hartie, adica testamentul scris pe aceeasi foaie de hartie sotii sa testeze separtat dar pe aceeasi foaie. Pe aceeasi foaie sunt doua testamente nu un testament comun(conjunctive- acestea sunt lovite de nulitate absoluta)testament conjunctiv (testarea de doua sau mai multe persone in comun ) testamentul conjunct testatorul dispune in favoarea a doua sau mai multe pers de averea lui, testament permis de lege. Nerespectarea conditiilor de forma adica forma scrisa si fomra actului separat sunt sanctionate cu nulitatea absoluta. Conditiile de validitate - de fond (capacitate ,consimtamant, obiect, cauza) CAPACITATEA TESTATORULUI adica a autorului Sunt persone care nu au capacitate de a testa : minori sub 16 ani si cei pusi sub interdicite minorii 16-18 pot dispune de jumatate. Lipsa de discernamant nu este prezumata de lege in cazul minoritatii- ci este o stare de fapt care se paote intalni si la pers majore. Trebuie dovedita concret si poate avea cauza o anumita boala din alte cauze nu datorate varstei. Lipsa capacitatii se analizeaza in momentul incheirii actului.
1.

Persoane care au o incapacitate de a primi prin testament: medici farmacisti preoti (ca la donatie ) ofiterii de nava de marina. Momentul in care se apreciaza incapacitatea de a primi prin testament este la momentul deschiderii succesiuni. CONSIMTAMANTUL ca unica manifestare de vointa Trebuie sa fie neviciata prin viciile de consimtamant (dolul, eroareaprin aceea ca testatorul este in eroare cu privire la bunul pe care il lasa testament el nu stie ca bunul este a lui , violenta iar dolul imbraca forma sugestiei si captatiei). Mai adesea este dolul (prin sugestie si captatie)
2.

Page 26 of 51

Drept civil succesiuni cursul 1

In cazul viciilor de consimtamant sanctiunea este intodeuna nulitatea relativa. Recunoasterea trebuie sa provina de la pers pt care sunt diminuate dr lor. Executarea testamentului nul de catre mostenitori care sunt frustatii de testamentul respectiv. 3. OBIECTUL TESTAMENTULUI Trebuie sa fie in circuitul civil sa fie licit moral sa fie un bun prezent sau viitor. 4. CAUZA TESTAMENTULUI Sa fie reala ,licita si morala. Cauza consta in ce anume il determina pe testator sa faca testamentul. Diferite forme de testamente Forme testamente ordinare si care sunt 3 tipiuri de testamente: olograf, autentic si mistic Testamente extraordinare sau privilegiate : testamentul militarilor in timp de bola contoagioasa testamentul maritim. Testamentul olograf Def : Testamentul olograf este testamentul scris, datat si semnat de mana testatorului. Conditii de validitate: Scrierea, datatea si semnarea de mana testatorului trebuie indeplinite cumulativ. Este un act juridic solemn pt ca toate tipurile de testamente sunt acte juridice. Scrierea testamentulului presupune ca intregul continut sa fie scris de mana testatorului cu alte cuvinte nu se accepta un testament scris la masina sau la calculator si semnat apoi de testator. Conditiile de validitate trebuie interpretate restrictiv.

Page 27 of 51

Drept civil succesiuni cursul 1

Suportul pe care se produce scrierea nu conteaza suportul poate fi hartia, plasticul, scrierea pe coaja copacului. Orice tip de scriere pe orice tip de suport ar putea fi valabila. In ce limba sa se produca scrierea : in orice limba chiar si intr-o limba moarta. Scrierea trebuie sa apartina testatorului. Avantaje ale testamentului ologrf - este cel mai lesnicios tip de testament nu presupune nici un fel de cheltuieli, nici un fel de deplasari, poate fi facut oricand si oricine cu conditita sa stie sa scrie - asigura secretul dispozitiilor testamentare Dezavantaje - nu poate fi intocmit de o persoana care nu stie sa scrie - este supus deteriorarii (in padure se taie copacul si se ramane fara testament) - Testatorul poate fi supus unor influente negative din partea unor persoane( Captatia si sugestia vicii) - Depozitarea unui asemenea testament este deficitara pt ca testatorul nu este grijuliu ca testamentul sa il predea unui notar ca sa il tina intr-un depozit si sa il scoata numai in momentul deschiderii succesiuni. Datarea testamntului Trebuie sa fie determinabila. (25.12.2010 sau in ziua de craciun 2010 sau ziua de paste ) Daca testamentul nu este datat? teoria daca se poate stabili prin orice mijloace de proba data chiar aproximativa a testamentului testamentul ar putea fi valabil. Daca datarea este falsa postadateaza sau antedateaza. Importanta datarii in sensul ca in fucntie de data testamentului putem sti daca alte testamente anterioare sau posterioare cu data au revocate. Daca avea capacitatea ceruta o putem afla daca testamentul este data.

Page 28 of 51

Drept civil succesiuni cursul 1

Daca se poate dovedi ca testamentul cuprinde o data falsa in sensul posdataorii antreneaza nulitatea testamentului inclusiv in situatia opusa adica antedateaza testamentul. Regula conform careia data testamentului nu atrage nulitatea acestuia in toate cazurile: in cazul lipsei date in cazul falisitatii datei in cazul stabilirii indirecte a datei. Prezumtia este relativa poate fi rasturnata. Cine contesta data trebuie si sa arate adevarata data a testamentului. Semnatura Trebuie sa fie scrisa de mana testatorului. Semnatura poate fi in orice forma. Parafa nu face dovada semnaturii. Forta probanta a testametnului este cea a inscrisurilor sub semnatura privata.

Regim juridic In cadrul procedurii succesorale notariale in cazul in care notarul dispune efectuarea unu invetar al bunurilor ocazie cu care notarul gaseste un testament notarul are oblig sa faca un proces -verbal cu privire la conditiile si starea testemtnului olograf in sensul ca este deteriorat sau nu scris sau nu de testator daca este datat dupa care il depune in depozitul notarial.

Pr echivalentei testamentelor indiferent de forma in care au fost facute- orice testament poate fi modificat, revocat prin oricare altul indiferent de forma lui.
Cui i se opune si ce atributii are notarul in cazul unui testament olograf Notarul are umratorul comportament obligatorii: - Face un proces verbal cu privire la starea testamentului

Page 29 of 51

Drept civil succesiuni cursul 1

- Notarul este obligat sa ii citeze sa ii cheme la dezbaterea succesiuni p mostenitorii legali ai defunctului chiar daca nu sunt rezervatari Testamentul autentic Este acel testament autentificat de un notar. Autentificat de notar nu trebuie scris de notar neaparat. Semnarea se face in fata notarului. Avatajele testametnului autentic - Pot testa in forma autentica si persoanele care nu stiu sa scrie si sa citeasca(la locul semnaturii ramane un loc gol iar notarul precizeaza in incheiere ca pers nu stie carte si persoanei i s-a citit si el isi da consimtamantulin cazul in care persoana nu stie sa scrie sau sa citeasca) - Nu se pierde nu se deterioreaza nu dispare pt ca chiar daca dispare exepmplarul testatorului un exemplar al testamentului exista in arhiva notarului. - Fiind in fata unui notar influentele peresoaneleor colaterale sunt minime si aproape inexistente in sensul ca dolul sau eroarea sau violenta se manifesta foarte rar - Decurge din forta probanta a testamentului autentic. Fiind un act autentic testamentul face deplina dovada pana la scrierrea in fals cu privire la cele constatate personal de catre notar iar cu privire la celelelate mentiuni ale testamentului ele fac dovada pana la proba contrarie. Ce elemente constata notarul cu propriile simturii - Faptul ca testatorul a venit intr-o anumita zi intr-o anumita ora la boriul notarial data testamentului autentic (posdatarea sau antedatarea este exclusa ar fi un fals). - Numele prenumele notarului - Locul semnarii testamentului (la sediul biroului notarial sau poate si in alt loc la sediul spitalului unde cetateanul este internat la locuinta sa unde are domiciului sau resedinta sau

Page 30 of 51

Drept civil succesiuni cursul 1

locuinta unui copil al lui locul trebuie precizat cu mare acuratete) - Identitatea persoanei numele prenumele pers respective, domiciuliul codul numeric persoanl datele de indetificar cu cartea de identitate , seria data eliberarii politia care l-a eliberat - Consimtamantul testatorului (testatorul a citit testamentul sau notarul a citit iar testatorul a inteles si a semnat) Fac deplina dovada pana la scrierea in fals,Acestea fac ca actu sa faca actul sa fie valabil (nu se accepta nici o dovada contratrie nu poate fi contestat) daca este fals atrag rasp notarului. Ceea constata cu propriile simturi face dovada pana la si ceea ce nu constata cu prorpiile simturi pe baza declararite acestea fac dovada pana la proba contrarie. Dezavantaje Legate de costurile lui. Un testament costa aproximativ 100 de lei dar si costuri legate de deplasarea testatorului la un birou notarial. Testamentul autentic in fata notartului Intrucat nu poate fi contestat de rudele defuncntului testamentul respectiv nu paote fi opus decat mosteitorilor rezervatari daca exista. Atunci notarul avand in fata lui un testament autentic ii chema numai e mostentiroii rezervatari daca nu sunt el nu are obligatia sa cheme celelalte rude, care nu au dreptul sa il conteste cu privire la veridiciatatea dispozitiilor testamentare. Testmentul mistic A nu se intelege ca are vreo conotatie religioasa. Mistic secret dpdv juridic Acest testament se face in urmatoarel conditii Un cetatean fie ca isi scrie cu mana lui sau pe calculator. Acest testament este semnat si este bagat in plic sigilat si preda plicul la cea mai apropiata judecatorie cu precizarea ca in plic se afla testamentul persoanei respective. Doua acte intocmite

Page 31 of 51

Drept civil succesiuni cursul 1

- Testamentul in sine si care act are forta probanta a uni inscris sub semnatura privata - Pe langa testamentul in sine grefierul caruia i se preda plicul intcomeste un act de supascriere un fel de proces verbal din care rezulta ca un cetatean i-a dat un plic. Actul de suprascriere este un act autentic Testamentul mistic a fost abandonat. A cazut in desuetudine. Noul cod civil nu mai prevede existenta testamentului mistic.

Testamente extraordinare sau privilegiate Toate formele testamentare privilegiate insemana tot testamente autentice dar autentificarea lor se face intr-o forma privilegiata intr-o forma simpla nu neaparat notariala. Autentificarea este facuta in cazul de : Testamentul militarilor autentificarea se face de catre comandatului militar sau un ofiter superior Testamentul se face numai in situatia in care militarul se afla cu armatele pe teritoriu inamic intr-o localitate asediata fata in fata cu inamcul sau prozonier la inamic. Testamentul facut in timp de boala contagioasa In fata primarului sau in fata consilierului ei sunt autentificatorii in cazul acesta un functionar al primariei. Nu in toate localitatiile se paote regurge la un asemnea testament. Numai in localitatiile in care nu exista un notar un birou notarial se paote recurge la testamentul autentificat de primarul. Si medicul de circumscriptie poate fi autentificator. Testamentul maritim Se impun conditii nava sa se afle pe mare si nu ancorata in port. Pers poatetesta in fata comandatului navei sau un ofiter superio asistat de doi martori.

Page 32 of 51

Drept civil succesiuni cursul 1

Comandatul navei are obligatia ca in primul port sa depuna aceste documente autentificate de el sa le depuna la autoritatea porturara sper a fi trimise in tara. Testamentul privilegiat devine valabil in ipoteza in care pers moare in imprejurarile respective in care si-a facut testamentul. Daca pers care a facut testemantul nu moare in imprejurarile respective nu mai ramane valabil deoarece pers venite acasa trebuie sa testeze intr-o forma ordinara. Legea limiteaza la 6 luni in cazul testamentului militarilor si a celui facut in timp de boala contagioasa si la 3 luni la testamentul maritim.

Testamente privilegiate desi eu o alta forma decat cele 3 evocate Testamentul avand ca obiect sumele de banii depuse la CEC. Conform statutului CEC da posibilitatea incheieri printr-o clauza testamentara. Daca nu se incheie aceasta cauza nu se mai poate retrage suma de banii pt ca sumele vor intra in masa succesorala. Numai dupa eliberarea unui certificat de mostenitor pot scoate banii. Clauza testamentara are natura juridica a unui legat cu titlu particular in forma simplificata. Clauza este folosit si de alte bancii numai ca spre deosebire de CEC in cazul celorlate bancii nu exista un temei juridic expres.

Principalele dispozitii testamentare - Legatul Este acea dipsozitie testamentara prin care testatorul dispune de tot sau de o parte din avutul sau pt cazul incetarii sale din viata. Legatul se refera la strict atribuirea averii lui. Legatul trebuie sa cuprinda in esenta urmatoarele elemente: 1. Desemnat legatarul adica beneficiarul cui ii las averea

Page 33 of 51

Drept civil succesiuni cursul 1

Desemnarea nu este facuta in mod expres sau foarte precisposibilitatii Desmarea se poate face indirect prin stabilirea criteriilor prin care poate fi desemnata pers beneficiara a legatului. Legatarul ce conditii trebuie sa indeplineasca : - pers trebuie sa existe (sau sa fie conceputa) existenta capacitatii succesorale desemnarea indirecta se paote face si prin metoda printr-un intermediar adica eu las averea mea unei pers X pers X care ca stabili adevaratul beneficiar al legatului.

Clasificarea legatelor Dupa obiect - Legate universale sau testament universal - Testament cu titlu universal - Testamentul cu titlu particular sau legatul particular

Legatul universal - Este acel legat care creeaza legatarului o vocatie la universalitatea bunurilor Las intreaga mea avere sotiei mele ex Asta nu insemna ca va primi intrega avere. Legatul univesal cu titlu univesal sau cu titlu particular au o stransa legatura cu vocatia pe care o creeaza si nu cu emolumentul cules adica beneficiul. Acest legat exact ca si in cazul mostenitorilor legali creeaza aceasta vocatie succesorla legatului universal. Este recunoscut prin termeni specifici las intreaga mea avere , las tot ...

Page 34 of 51

Drept civil succesiuni cursul 1

Legatul cu titlu universal Acest legat cuprinde doar o fractiune din averea mea. Ex. las sotiei mele jumatate din intreaga mea avere Apare acea fractiune din avere. Formele legatului universal sunt precizate in mod restrictiv de codul civil averea mobiliara numai averea imobiliara las o cota din avverea mobiliara , las art 894 C. civil 5 forme .......de cautat Practica a mai adaugat a 6 forma de legat cu titlu universal Legatul facut de un minor intre 16-18 ani (numia de jumatate din averea testata in cond majoratului) Creeaza o vocatie numai cu titlu universal adica o vcatie restrnsa la fractiunea testata. Legatarul universal sunt considerati mostenitorii testamentarii adica continuatori ai personalitatii defunctului la fel ca si mostenitori legali.

Legatarul particular este acel legatar care dobandeste in virtutea legatului un singur bun sau mai multe bunuri dar individual determinate. Vocatia pe care o confera acest legat este o vovcatie restransa doar la acel bun sau acele bunuri strict determinate. Ex las copilului meu cel mai iubit casa mea din BV si terenul din BV adica cu datele clare ale bunurilor respective. NU SE INCALCA REZERVA SUCCESORALA. DACA SE INCALCA ACTELE CARE AU INCALCAT ACEASTA REZERVA SUNT SUPUSE REDUCTIUNI. Legatul particular legatul uzufructului Sunt testamente prin care testatorul dispune de nuda proprietate in favoarea copilului iar uzufructul viager il lasa sotiei lui. Ce valoare are legatul uzufructului?este legat particular ---de multi doctrinari alti

Page 35 of 51

Drept civil succesiuni cursul 1

doctrinari este un legat cu titlu universal intrucat creeaza o cota din averea succesiuni. Popa ii aproba pe doctrinari francezi uzufructul este un legat cu titlu universal uzufructul reprezinta 20% din valoarea fructului.

Page 36 of 51

Drept civil succesiuni cursul 1

Legatul bunului altuia Ce se intampla? Doctrina franceza in toate cazutrile legatul este nul, doctrina romana spune ca situatia difera dupa cum : - Testatorul nu a cunoscut ca bunul nu ii apartine (el a crezut ca bunul e al lui eroare ) eroare cu privire la bun care nu apartinea persoanei. Pt lipsa de consimtamant testamentul este nul absolut (eroare cu privire la bun eror in corpore sau in eroare cu privire la calitatea de proprietar eroare care nu impedica formarea consimtamantului ci era viciat nulitate relativa ???? de discutat ) - Testatorul cunoaste ca bunul nu ii apartine si cu toate astea il include in testament este valabil doctrinari sunt de acord ca este valabil. Desi stia testatorul a stabilit in mod indirect pt cei care trebuie sa exercite executiunea testamentara sa dobandeasca bunul si dupa care sa il dea mostenitorului. Daca testatorul nu lasa pe cineva sa exercite executiunea mostenitori il vor numi. Cine asigura execuarea unui legat particular mostenitori legali sau legatarul universal sau cu titlu universal asigura executiunea. Testatoul creeaza o obligatie de a dobandi bunul dupa care sa il dea mostenitorului.

Legatul bunului indiviz 1. Cand prin testament testatorul transmite numai cota lui de drept (cota lui indiviza) 2. Cand prin testament dispune de intregul bun dar avand numai o cota indiviza din intregul bun Este valabila pt cota de drept ce ii apartine testatorului iar pt restul ce nu ii apartine se judeca in acelasi fel cu judecarea bunului altuia (daca stia sau daca nu stia)

Legatul si modalitatile actului juridic

Page 37 of 51

Drept civil succesiuni cursul 1

Modalitatile actului juridic TERMENUL ,CONDITIA SI SARCINA TERMENUL : Suspensiv si extinctiv Termenul afecteaza numai executarea actului. Legat cu termen suspensiv este valabil dar executarea lui este amanata pana la termenul respectiv Termen extinctiv valabil si daca ajunge la termen executarea se desfiinteaza cu titlu retroactiv. CONDITIA: Afectarea insasi a existentei actului juridic. Actul sub conditie suspensiva nu exista pana la implinirea conditiei. Daca se implineste conditia atunci actul isi produce efectele retroactiv. Conditia rezolutorie efectele se produc ca si cum ar fi un act pur si simplu iar la implinirea conditiei efectele se desfiinteaza tot cu titlu retroactiv.

Efectele sunt la fel ca si la actul juridic la modalitatii


SARCINA Poate sa fie stipulata in favoarea unui tert, in favoarea testatorului sau in favoarea insusi a legatarului. In favoarea unui tert mecanism juridic stipulatiei pt altul In favoarea testatorului (iti las banii ca sa termini facultatea) Neexecutarea sarcini atrage ineficacitatea legatului.

Ineficacitatea legatelor Avem in vedere 4 cauze de ineficacitatea 1. Nulitatea 2. Reductiunea

Page 38 of 51

Drept civil succesiuni cursul 1

3. Revocarea 4. Caducitatea legatului motive ulterioare actul se naste valabil dar nu produce efecte din motive ulteriore 1. NULITATEA LEGATULUI Este nulitatea relativa sau absoluta pe care o atrage nerespectarea legii a oricarui act juridic civil. Nulitate absoluta nerespectarea unor reguli imperative de testator. NA atrage nulitatea lipsa actului separat si nerespectarea formei scrise la orice tip de testament Nulitate relativa este atrasa de viciile de consimtamant: eroarea , dolul(sugestia si captatia) violenta. Nulitatea trebuie sa fie anterioara sau cel mult concomitenta cu momentul incheierii actului- actul nu s-a nascut in mod valabil ab initio. Inexistenta actului juridic ???la teoria nulitatilor sa ma uit Inexistenta trebuie sa fie atat de vadita astfel in cat orice pers sa isi dea seama ca un asemena act este lipsit de efecte. Nevalabilitatea actului inexistenta actului -----pe vremea cand divortul nu se facea la notar si vedeam un act de divort dat de notar spunem ca actul este inxistent pt ca inainte se facea numai la instatalucru stiut de toata lumea.

REVOCAREA LEGATULUI Revocarea unui testament se poate face in 2 modalitatii 1. Revocare expresa 2. Revocare tacita Revocarea expresa poate sa fie directa sau indirecta. Revocarea expresa insemana incheierea unui alt act care poate sa fie tot un testament sau un act autentic gen declaratie privind revocarea testamentului. (revoc testamenul ) Atat actul revocator cat si declaratia de revocare sunt date la INFONOT. Revocarea se face prin orice forma testamentara legal intocmita.

Page 39 of 51

Drept civil succesiuni cursul 1

Revocarea expresa indirecta revoc testamentul autentificat x sau orice alte dispozitii testamentare anterioare. Revocarea tacita trebuie sa existe anumite principii care sa guverneze aprecierea celui care aplica legea celui care dezbate mostenirea. 1. Testamentul este cel care exprima ultima vointa a testatorului ultimul testament in principiu ar trebui sa fie valabil. Produce efecte revocatorii asupra tutor celorlate testamente. (valabil in ipoteza in care ultimul testament este un testament universal). 2.Testamente care au o vaocatie mai mica decat vocatia la universalitae nu pot revoca asupra testamentului universal decat partial in masura bnunurilor legate cu titlu universal sau cu titlu particular datate cu date ulteriore. 3.Cand cuprinde dispozitii incompatibile sau contrare ultimul testamente in raport cu primul. Revocarea indirecta 1. Prin distrugerea voluntara a testamentului (in mod voluntar si stiind ceea ce distrug )are efectul revocarii 2. Prin instrainarea bunului testat (vandut unei terte persone). Vanzarea este echivalenta cu revocarea testamentului. (actiunea de vanzare trebuie sa fie constiineta) 3. Distruge bunul nu testamentul lasat prin testament distrugerea trebuie sa fie constienta (prin distrugere doreste ca testamentul sa fie revocat ) Revocarea se poate produce si judiciar. Legatarul fie nu isi indelineste sarcinile fie are o atitudine neconforma in raport cu memoria lui decuius.- echivaleaza cu revocarea donatiei. Cei care sunt primi lezati de existenta testamentului au primi calitatea pocesuala de revocarea a testamentului. Caducitatea Motivele intodeauna ulterioare Cauze de caducitate:

Page 40 of 51

Drept civil succesiuni cursul 1

- Decesul legatarului - trebuie sa se produca inaintea deschiderii suceesiuni. - Incapacitatea legatarului de a primi legatul,( las vila mea lui nicolas sarkozi desilegea nu permite ca el sa primeasca legatul pt ca nu are capacitate de a primi ) - Legatarul renunta la succesiune, legatul este valabil dar nu poate fi predat datorita renuntarii. Renunatarea la legatul particular nu afecteaza vocatia lui la mostenire Limite ale dreptului de dispozitie asupra mostenirii Decuius prin actele lui cu titlu gratuit nu poate dispune de averea lui pt ca exista anumite limite. (protejarea anumitor mostenitori adica mostenitorii rezervatarii) Principalele indetrdictii care decurg din lege care limiteaza pe de cuius 1. Oprirea pactelor asurpa unor succesiuni viitoare Intelege legea actele de renuntare a unor succesiuni inca nedeschise sau insstrainarea unor bunuri care evident ar fi mostenite in viitor (apartin inca lui de cuius care este inca in viata). Condii : - mostenirrea sa nu fie deschisa - pactul sa nu fie permis expres de lege 4 cazuri expres prevazute de lege cand este permis pactul a. legea 31/90 asociatii pot sa prevada in actul constitutiv ca in cazul decesului unui asociat societatea sa isi poata desfasura activitateamostenitorii celui decedat care dobandesc nu numai patrimoniului succesoral si calitatea de asociat b. Partajul de ascendent facut prin donatie (efect mostenitori dobandesc bunurile din timpul vietii lui de cuius dar partajul de ascendent este considerat ca mostenitori dobandesc aceste bunuri in exclusivitatea lui dupa moartea lui de cuius , un alt

Page 41 of 51

Drept civil succesiuni cursul 1

efect evita starea de indiviziune care se naste in mod normal la deschiderea unei succesiuni) c. Varianta art 845 C. civil prezumtia de donatie (daca face dovada platii pretului se restoarna prezumtia care eeste una relativa) d. (Inca nu este recunoscuta ) instituirea contractuala adica se refera la instituirea de mostenitori pe cale contractuala. Doctrina si jurisprudenta resping ideea aceasta de instituire de mostenitori pe cale contractuala. Actele sunt lovite de nulitate absoluta cu exceptia celor 3 plus 1 cazuri (cele 4 cazuri permise)

Oprirea substitutiilor fideicomisare Substitutie fiedeicomisara este inserata intr-un acteste o clauza contine 2 liberalitatii A ii da un anumit bun lui B care are B are obligatia de a conserva bunul si de a nu-l instraina pentru ca la moartea lui B bunul ramane lui C, dar C nu este stabilit de B ci de A. Daca

Deriva din institutia substitutiilor 1. Legatul fara obligatie A ii lasa lui B averea nu cu o obligatia lui de a nu il instraina sau conserva ci cu obligatia morala nu juridica (daca tu vrei vrea ii poti lasa cui vrei voi) este permis pt ca nu gasim cele doua elemente () 2. Legatul ramasitei A iti las bunurile tie B tu ai dreptul sa dispui de ele iar daca la moartea ta va ramne ceva acea ramasita ii va ajunge lui C. (ar putea sa fie valabil ca daca ramane sau nu ramane ceva pt ca este urmare a vointei mele B pt ca B stie de dinainte ca ramasita ii va da lui C si deci B poate face cu ele ce vrea inainte ca el sa moara). Daca bunul a stat un timp mult prea scurt in puterea lui B iar B moare subit

Page 42 of 51

Drept civil succesiuni cursul 1

3. Dublu legat conditional o dubla gratificare numai ca prima gratificare este sub cond rezolutorie iar a doua sub cond suspensiva. Prima gratificare iti las averea tie B cu cond ca tie sa ti se nasca un copil pe cale naturala atunci mostenirea sa ii revina lui C. B rezolutorie iar C sub cond suspensiva.

Substitutia vulgara Nu cuprinde o dubla liberalitate. Ii las averea mea lui B in ip in care B nu va putea primi atunci mostenirea ii va veni lui C. (B nu va putea primi daca este nedem sau nu accepta ) Substitutia vulgara , prin aceasta se face un legatar de rezerva care intra in actiune doar daca legatarul principal nu poate primi.

Limitarea dreptului de a dispune de catre un decuius institutiile rezerva succesorala si cotitate disponibila Rezerva succesorala este partea din mostenire de care de cuius nu poate dispune intrucat legea si nu de cuius interzice o asemenea dispozitie intrucat destinatia rezervei pe care legea o stabileste este catre mostenitori rezervatari. Cotitatea disponibila este aceea parte din mostenire de care de cuius poate dispunein mod liber neingradit. rezerva succesorala daca exista un act cu titlu gratuit care incalca dr mostenitorilor. Caracterele rezervei succesorale - Este o parte a mostenirii. - Este stabilita de lege prin norme imperative. Nu se poate deroga. Nu se pot stabili alte cote de rezerva decat cei stabilit de lege, dar se poate renunta la mostenitre de catre mostenitorul de drept. - Caracterul propriu al dr de rezerva indiferent ce acte face autorul rezervatarului aceste acte daca incala dr rezervatarului

Page 43 of 51

Drept civil succesiuni cursul 1

aunci actele sunt inopozabile pt ca mostenitorul are dr dat de lege nu il prejudiciaza. calitatea de terti avandzi cauza??????. - Dr la rezerva in natura adica mostenitorul rezervatar aplica cota lui de rezerva la masa succesorala in natura nu la echivaentul ei. Daca s-a transmis un imobil iar eu am cota parte din imobil eu tresa primesc cota in natura a imobilului si nu echivalentul ei, dar se poate daca de ex donatarul a instrainat bunul donat inainte dedeschiderea succesiuni adica iainte de moartea lui de cuius atunci bunul poate fi dat in echivalenta bunului. - Caracterul colectiv al rezervei. Insemana ca rezerva succesorala se aplica clasei de rezervatar si nu unui anumit rezervatar in parte. (art. 841 C. civil cota se atribuie intregii clase a descendentiilor iar apoi in cadrul clasei mostenitori isi mostenesc cota lor). Caracterul colectiv dupa Deak nu il cuprinde si pe sotul supravietuitor pt ca sotul dobandeste rezerva in mod individual. Caracterul colectiv presupune atribuirea rezervei catre mostenitori rezervatari in temeiul acelorasi norme juridice. Mostenitori rezervatarii Sunt cei care iau dat nastere (parinti lui de cuius) si cei carora le-au dat nastere(copii descendentii in general). La care legea 319 il adauga si pe sotul supravietuitor. Dr de rezerva ale descendentilor Art 841 C. civil care spune liberalitatile nu pot depasi unu pe doi daca la moarte ii lasa un copil (de cuius lasa la moartea lui un copil) doi pe 3 daca lasa 2 copii iar 3 pe 4 daca lasa 3 sau mai multi copii. Copii lasati de de cuius legiutori copii care erau in viata la data deschiderii succesiuni. De cuius are 3 copii

Page 44 of 51

Drept civil succesiuni cursul 1

Rezerva este de 3 pe 4 pt ca a lasat 3 copii. Datorita caracterului colectiv cota de 3 pe 4 se aplica intregii clasei nu numai unuia dintre copii. Nu are relevanta cine a renuntat sau este nedem dintre copii.

Rezerva parintilor Legiuitorul stabileste o rezerva clara daca la moarte ii lasa ambi parinti atunci este unu pe 2 daca lasa un singur paritne rezerva este de 1 pe 4. Rezerva sotului supravietuitor Este de 1 pe 2 din cat ar fi mostenit daca nu era actul cu titlu gratuit. Adica rezerva sotului este o cota fixa de 1pe 2 dintr-o cota variabila. (noul cod civil toate cotele de rezerva vor deveni cota fixa dintr-o cota variabila) Cota fixa este unu pe doi din

De cuius lasa la moarte doi copii unsot supravietuitor si are si o concubina Eliescu sotul supravietuitor impreuna cu copii 1 copil 1 sot

se aduna numarul copiilor cu numarul sotiilor si rezulta 2 persoane rezerva este de + 0 pentru ca sotul nu este rezervatar se imparte toata la 3 pers.

Page 45 of 51

Drept civil succesiuni cursul 1

sotului nu i se poate da mai mult de sotului primeste dar ramane o diferenta de 1/12 care se atribuie sotului supravietuitor in si copilului

diferenta intre cotitatea speciala si cotitatea atribuita sotului supravietuitor se atribuie descendentiilor.

Rezerva si cotittatea disponibila

Pentru a calcula aceste 2 entitati juridice trebuie sa compunem patrimoniul succesoral, acest patrimoniu este compus din toate activele (case, terenuri), din toate pasivele (datoriile defunctului) (credite bancare, impozite, etc).

Activul 100.000 euro

Pasivul 20.000 euro

Activul net (se adauga donatiile) 80.000 euro + donatiile

Patrimoniul succesoral aprox. 150.000 euro

Exemplu:

Page 46 of 51

Drept civil succesiuni cursul 1

1 sot 3 copii 1 legatar universal

1.situatie cand donatiile au fost atribuite unor terte persoane Aceste donatii au o valoare de 70.000 euro, aceste donatii daca masa lor depaseste rezerva vor fi supuse reductiunii liberalitatii adica restrangerea actelor de liberalitate pana la limita reintregirii rezervei succesorale.

Reguli in materie de reductiune: 1.legatele se reduc inaintea dontiilor legiuitorul considera ca legatele sunt ultimele liberalitati care nu ar fi existat deci s-ar fi mentinut donatiile; donatiile sunt actele facute inainte de moarte, iar legatele sunt cele care isi produc efectele dupa moarte; Legatele se reduc inaintea donatiilor;

2.donatiile se reduc in ordinea in care ele au fost facute incepand cu cea mai noua dintre ele

d1-d2-d3------D9-------legatele ----atunci legatele trebuiesc reduse, dar daca se incalca rezerva se va reduce ultima donatie dinaintea decesului D9.....ATUNCI se vor reduce toate donatiile pana la
Page 47 of 51

Drept civil succesiuni cursul 1

intregirea rezervei, daca s-a reintregit rezerva din d1 se reduce partial luam 1/3 ptr rezerva si dam 2/3 la donatar;

Toatele legatele se reduc deodata si proportional. daca nu ar exista donatii deloc se va vedea cu cat legatele incalca rezerva si se va lua proportional din fiecare legat.

cine poate cere reductiunea liberalitatiilor?

5. mostenitori rezervatari; 6. creditori mostenitorilor rezervatari; Reductiunea liberalitatiilor se face in principiu in natura, prin exceptie rezerva se reintregeste in bani, in ipoteza in care donatarul a instrainat bunul inaintea decesului.

Raportul donatiilor

Este obligatia pe care o au descendentii mortului si sotul supravietuitor numai cand sotul vine in concurs la mostenire cu descendentii mortului.

Obligatia de raport are un alt principiu de functionar fata de reductiunea liberalitatii excesive unde principiul este acel al reconstituirii integrale rezervei succesorale indiferent in favoarea

Page 48 of 51

Drept civil succesiuni cursul 1

cui au fost facute, institutia raportului donatiilor inseamna a declara la deschiderea succesiunii toate donatiile primite de la defunct. Donatiile facute unuia sau unora dintre descendenti nu constituie altceva decat un avans din mostenire.

Donatiile pot fi facute cu scutire de raport, aceasta scutire se poate face de decujus in contractul de donatie facut. In momentul in care o donatie este facuta cu scutire de raport descendentul nu mai are obligatia de a raporta donatia.

sunt mostenitori rezervatari supusi la obligatia de raport.

Modul de calcul al raportului donatiei:

ele se aduc valoric la masa succesiunii, se raporteaza valoric, urmand ca mostenitori sa preia din masa succesorala prin 2 modalitati: - prin luare mai putin, cel care a luat o data donatie va lua mai putin, va mai lua doar restul ramas pana la intregirea cotei care ii apartine (are o donatie de 60.000, iar el trebuia sa ia prin mostenire 90.000, mai ia inca 30.000 nu mai ia tot); - prin imputatie i se atribuie ideal fiecarui donatar cota lui de drept din care i se imputa donatia pe care a primit-o deja.

Transmisiunea mostenirii

Page 49 of 51

Drept civil succesiuni cursul 1

Dreptul de optiune succesorala

Noul cod civil inlatura acceptarea mostenirii sub beneficiul de inventar.

Acest act de optiune succesorala are urmatorii subiecti:

mostenitori legali, pentru toti acest drept se naste in momentul deschiderii succesiunii, pentru toi exista acelasi termen de 6 luni de la deschiderea succesiunii sa isi exprime optiunea; mostenitori testamentari, legatarii. si legatarul cu titlu particular Daca nici unul din mostenitori nu opteaza in nici un fel, nu accepta, nu

refuza se aplica mecanismul actiunii oblice sau mecanismul actiunii pauliene.

Creditori mortului pot introduce actiune impotriva succesibilului astfel incat acesta va fi obligat sa opteze. Succesibilul poate sa refuze mostenirea. Creditori pot sa declanseze actiunea pauliana sau revocatorie, il determina pe mostenitorul care a fraudat drepturile lor, il obliga pe mostenitor sa accepte o mostenire pasiva.

Actiunea pauliana este actiunea pe care un creditor o promoveaza impotriva unui act fraudulos incheiat de debitorul sau.
Page 50 of 51

Drept civil succesiuni cursul 1

Debitor --- vinde o casa --------c-v--------tert debitorul este dator unui creditor

Creditorul ataca paulian vanzarea casei si are in vedere ca actul sa fie ONEROS, tertul sa fie complicitate la frauda.

Prin actiunea pauliana actul nu se anuleaza, actul se revoca.

Conditii de validitate ale actului de optiune succesorala:


consintamant neviciat; lipsa de capacitate are ca efect nulitate relativa in cazul viciilor de consintamant si nulitate absoluta in cazul viciilor de consintamant a eroriilor; este un act juridic unilateral act juridic voluntar pentru ca nimeni nu poate fi obligat sa opteze; este un act jurdic irevocabil de la acest caracter in cazul renuntarii la mostenire, renuntarea poate fi retractata; exista o singura exceptie; actul este indivizibil este un act declarativ de drepturi este un act nesusceptibil de modalitati.

Page 51 of 51