Sunteți pe pagina 1din 1

Management în educație - testul 9

1. Una dintre etapele din cadrul procesului de 6. Climatul motivațional din cadrul unei
comunicare organizațională este: organizații poate fi pozitiv, concretizat prin:

A eficiența C filtrarea A preluarea și valorizarea de către


manageri a ideilor și inițiativelor
B exactitatea venite de la subordonați

B absența feedback-ului pozitiv din


2. Principalele caracteristici ale partea managerilor
managementului resurselor umane sunt:
C insuficienta implicare în procesul
A orientarea spre actiune, spre individ, decizional a membrilor organizației
spre viitor

B instruirea, dezvoltarea, imbunatatirea 7. Stilul “delegator” deleagă subordonaţilor:


abilitatilor profesionale
A sarcini
C comunicarea, negocierea, planificarea
resurselor umane B obiective

C autoritatea de luare a deciziilor


3. Marketingul subliniază importanța a trei
trăsături cheie. Care dintre următoarele
afirmații nu fac parte dintre aceste trăsături: 8. Marketingul educațional pune accent pe:

A idei, "produse" și acțiuni tangibile


A orientarea spre acțiune
B "produse" și acțiuni intangibile
B orientarea spre client
C idei, "produse" și acțiuni intangibile
C efortul integrat

9. Stilul managerial în care controlul este strict


4. În procesul de evaluare, "efectul haloului"
menținut la nivelul conducerii superioare iar
este:
managerul pretinde ca subordonații să fie
loiali, docili și aserviți este:
A compararea persoanelor între ele, şi
nu a fiecăreia în parte cu standardele
de performanţă A stilul autoritar-binevoitor

B stilul autoritar-exploatator
B generat mai ales de prejudecăţile
evaluatorului legate de aspect sau C stilul consultativ
elemente arbitrae cum ar fi: vârsta,
etnia, religia, sexul, vechimea în
activitate 10. Managementul prin sondaj presupune:

C evaluarea de catre manager a unui A comunicarea directă cu subordonații


subordonat luând în considerare doar
unul dintre crtiteriile de evaluare şi B comunicarea indirectă cu
ignorându-le pe celelalte subordonații

C evitarea comunicării

5. Conceptul de “school improvement” nu se


bazează pe:

A obţinerea unor rezultate mai bune

B managementul calităţii

C creşterea stimei de sine