Sunteți pe pagina 1din 7

Data: 09.12.

2021
Disciplina: matematica
Durata: 45 minute
Clasa: a IV-a
Tipul lecţiei: consolidare şi sistematizare a cunoştinţelor.
Subiectul lecţiei: Înmulţirea şi împărţirea în concentrul 0-1 000 000. Consolidarea şi dezvoltarea materiei.
Competenţe:
1. Aplicarea operaţiilor aritmetice şi a proprietăţilor acestora în contexte variate, manifestând
atenție și interes pentru calcul corect, rațional, fluent.
2. Rezolvarea şi formularea de probleme, utilizând achiziţiile matematice, valorificând gândirea critică
în adoptarea unui plan pertinent de rezolvare.
Unităţi de competenţe:

3.1. Efectuarea operaţiilor de înmulţire şi împărţire în


concentrul 0 - 1 000 000, fără şi cu treceri peste
ordin.

3.2. Explicarea modului de calcul şi a ordinii


efectuării operaţiilor în exerciţii cu şi fără
paranteze.

Produsul 8 Rezolvarea unui exercițiu fără/cu paranteze.


1. Determin ordinea efectuării operaţiilor.
2. Efectuez calculele.
3. Scriu răspunsul.
Obiective operaţionale: Pe parcursul şi până la sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
 să utilizeze un vocabular matematic adecvat (factori, produs, deîmpărţit, împărţitor, rest);
 să efectueze operaţii de înmulţire şi împărţire a numerelor naturale în concentrul 0-1 000 000.
 să efectueze exerciții respectând ordinea operațiilor;
 să rezolve probleme utilizând operațiile de înmulțire, împărţire.

Strategii didactice:
Metode şi tehnici: conversaţia, descoperirea, problematizarea, explicaţia, exerciţiul, întrebări multiprocesuale, aprecierea, jocul
didactic, triada, Wordwall.
Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, planşe, manual, imagini, PPT.
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupuri.

Referinţe bibliografice:
1. Ludmila Ursu. Matematică, manual pentru clasa a IV-a, Republica Moldova: Editura: Prut, 2020.
2. Sarabaş Eugenia, Proiecte Didactice la Matematică, Republica Moldova: Editura INTERPRINT
3. Curriculum naţional, Ministerul Educaţiei al RM, Chişinău, 2018
4. www.didactic.ro
5. https://wordwall.net/ro/resource/26245339
Etapele Activitatea învăţătorului Activitatea elevului Metode,
cadrului procedee
Pregătirea elevilor pentru buna desfăşurare a activităţii. Elevii se pregătesc de lecţie.
Evocare Învăţătorul salută respectuos elevii. Salută respectuos învăţătorul.
Verific tema de acasă, ascult doar răspunsurile elevilor. Conversaţia
Ştiu că vă plac ghicitorile, de aceea v-am adus şi astăzi
câteva. Hai, ghiciţi! Cutiuţa cu
Pe fereastră prinde flori întrebări
Şi-n obraji prinde bujori (gerul)
Număraţi din 1 în 1, de la 468 până la 472
Intră pe horn/Noaptea când dorm. (Moş Crăciun)
Număraţi din 2 în 2, de la 594 până la 610
Cine pune darul său/În ghetuţe la copii? Este sfânt şi este
bun, Spune-i numele acum. (Moş Nicolae)
Număraţi din 5 în 5, de la 900 până la 950
Albă ca şi creta/Moale ca lâna/Uşoară ca pana/Piere ca
spuma. (zăpada)
Număraţi din 10 în 10, de la 820 până la 700.
Mic, uşor, purtat de vânt/Cade, cade la pământ /Ţine cald
ca un veşmânt! (fulgul de nea)
Număraţi din 50 în 50, de la 1 000 până la 500 Iarna
Iarnă-n frig, vară la soare,
Neschimbat e la culoare. (bradul)
Număraţi din 3 în 3, de la 457 până la 461 Decembrie
Cu ce anotimp puteţi asocia aceste răspunsuri? Mie îmi Iarna
place foarte mult acest anotimp, doar când este multă Ianuarie, februarie, decembrie.
zăpadă, doresc la această lecţie să chemăm iarna la noi şi să
creem o atmosferă de sărbătoare! A 9-a
1. În ce lună ne aflăm?
2. A cărui anotimp e această lună?
3. Numiţi lunile de iarnă.
4. Numiţi sărbătorile de iarnă.
5. A câta zi din luna decembrie suntem?
Faceţi portretul matematic al numărului 9.
Nr. par, este un număr compus din 3x3, succesorul-10,
predecesorul-8, este format dor din unităţi.
Rezolvăm exerciţiile de pe word wall
Să începem a aduce iarna la noi. La unii la marginea mesei Vom rezolva exerciţii înmulţire,
sunt acroşaţi nouraşi numerotaţi, vom citi consecutiv împărţire.
însărcinările de pe ele.

1. Rezolvaţi triada.
1, Factor 2. Termen 3.Deîmpărţit
4, Diferenţa 5. Produs 6. Scăzător
7, Cât 8. Împărţitor 9. Factor
10, Sumă 11. Descăzut 12. Termen
1-5-9 la înmulţire, 4-11-6 la scădere, 7-8-3 la împărţire
10-2-12 la adunare.

Cum credeţi ce vom face azi la lecţie?


Realizarea Astăzi la lecţie vom: (anunţarea temei şi a obiectivelor
sensului lecţiei)

 Vom efectua operaţii de înmulţire şi împărţire a


numerelor naturale în concentrul 0-1 000 000. Elevii ascultă cu atenţie.
 Vom efectua exerciții respectând ordinea operațiilor; Conversaţia
 Vom rezolva probleme utilizând operațiile de
înmulțire, împărţire.
În curând se apropie sărbătoarea sfântă Moş Nicolae. El va
pregătit cerculeţe pentru voi, verzi şi portocalii. Cerculeţele
Elevii raspund.
verzi vor primi elevii care vor fi activi la lecţie, iar
cerculeţe de culoare portocalie vor primi elevii care nu vor
fi atenţi! Cine va acumula cât mai multe cerculeţe verzi vor
fi remuneraţi, iar ceilalţi neatenţi cu o nuieluşă.
Ne amintim cum să înmulţim la un număr de o cifră, 2
cifre, împărţirea. Exerciţiul
123x3=369, 456x12=5472, 6985:3=2328
Determinăm cu câte cifre va fi scris câtul.
Să trecem la treabă.
2. Rezolvaţi exerciţiile. Ordonaţi crescător
rezultatele. Problematiza
La tablă scriu exerciţii şi rezolvă fiecare în caiet. rea
Rezultatele sunt scrise pe fulgi. 267x15=4005
658x40=26 320 27 096:3=9 032 6 114:3=2 038,
842:2=421 408x2=816 12x12=144 36:9=4
Ordonaţi în ordine crescătoare rezultatele de pe fulgi.
3. Lucraţi în perechi! (Ex. 2 pag. 64)
Numerele Suma Diferenţa Câtul Produsul
2 000 şi
500
2 400 şi 6
4 620 şi 30
4. Să ne batem cu bulgări de zăpadă! Faceţi un
derdeluş din bulgări de zăpadă! Daţi-vă cu sania!
Pe bulgări scriu exerciţii de înmulţire şi împărţire, fiecare ia
câte 2 bulgări. Ascult rezultatele elevilor. Le ascund în
jucarie “baba de zăpadă”.
5. Rezolvaţi problema de pe sanie. Problema 5 (b) p.
64.
Citeşte profesorul problema, 2 elevi citesc problema.
Reflecţie
Despre ce se vorbeşte în problemă?
Ce se zice despre caiete de matematică, dictando?
Care e întrebarea problemei?
Putem da răspuns la această întrebare? Prin ce operaţie?
Ce cu ce adunăm, scădem?
Rezolvăm problema la tablă.
Extindere 6. Alege rezultatul potrivit pentru exerciţiile de pe
omul de zăpadă.
243x10  243 00 132x12 1 320
243x100 2 430 132x23 1 584
243x1 000 24 300 132x10 3 036
7. Determină ordinea efectuării operaţiilor şi
calculează.
Fişă de autoevaluare. Lucrează independent. Man. p. 64
8. Împodobeşte bradul cu jucării.
Pe jucării voi scrie exerciţii de comparare.
9. Bilanţul lecţiei.
Ce v-a plăcut cel mai mult?
Ce v-a reuşit la lecţie?
Cel mai captivant moment a fost…
Unde aţi întâmpinat greutăţi?
Astăzi la lecţie am…
Număraţi cerculeţele! Primiţi câte un dar de la Moş
Nicolae!

Tema de acasă. Ex. 6 pag. 65

S-ar putea să vă placă și