Sunteți pe pagina 1din 4

Metoda sporului mediu

Ajustarea seriilor de timp pe baza sporului mediu se utilizează când termenii variază
aproximativ după o progresie aritmetică.
Termenii seriei ajustate se calculează după urmatoarea relaţie, care nu este altceva decât
formula termenului general al unei progresii aritmetice:

yt = y0 + t
in care : yt – reprezintă oricare termen ajustat;
y 0 – termenul luat drept bază de ajustare (este considerat acel termen al seriei
empirice care se apropie în cea mai mare măsura de tendinţa medie trasată vizual);
t – variabila timp, respectiv numărul de intervale în sens negativ şi pozitiv, faţă
de baza de ajustare aleasă;

– sporul mediu.

Ajustarea prin metoda sporului mediu presupune efectuarea urmatoarei succesiuni de


operaţii:
1. reprezentarea grafică a seriei şi aproximarea viziuală a tendinţei variaţiei evolutive a
caracteristicii colectivităţii:
2. calcularea sporului mediu:
3. alegerea bazei de ajustare (y0) (acel termen al seriei empirice care se apropie, în
reprezentare grafică, de linia tendintei medii);
4. determinarea şirului variabilei t în raport cu baza de ajustare aleasă;

5. calcularea termenilor seriei ajustate dupa relaţia: yt = y0 + t* ;


6. verificarea reprezentativităţii tendinţei pe baza relaţiei de egalitate ce trebuie să existe
între suma valorilor empirice şi a celor ajustate .

Metoda ritmului mediu


Ajustarea pe baza ritmului mediu se aplică în cazul seriilor de timp ale caror termeni
variază aproximativ după o progresie geometrică.
Termenii seriei ajustate se calculează dupa relatia:

yt = y0 * t

în care: yt – termenii seriei ajustate;


y 0 – termenul considerat ca bază de ajustare. Este ales acel termen al seriei
empirice care se apropie cel mai mult, în reprezentarea grafică, de linia tendinţei medii;
t – variabila timp determinată în raport cu baza de ajustare;

– ritmul mediu.
Calcularea termenilor seriei ajustate, în condiţiile aplicării metodei ritmului mediu,
presupune efectuarea aceleiasi succesiuni de operaţii prezentate pentru metoda sporului mediu de
ajustare.
Atât metoda sporului mediu cât şi metoda ritmului mediu de ajustare a seriilor cronologice
dau valori aproximative. Datorită uşurinţei de aplicare a lor, se folosesc în mod curent, deoarece,
cunoscându-se sporul mediu, respectiv ritmul mediu şi baza de ajustare, singurul element ce se
modifică este doar „t”.

Pentru concretizarea modului de ajustare pe baza metodei sporului mediu şi a metodei


ritmului mediu, vom considera datele prezentate în tabelul urmator:

Tabelul nr. 2 Dinamica ratei şomajului la femei în România în perioada 1998-2005.


Anul yi ti yti = 8.7 +ti*(-0.44) yti = 8.7*0.94t
1998 9.0 -5 10.9 11,91
1999 10.09 -3 10.02 10,48
2000 10.8 -1 9.14 9,25
2001 8.7 0 8.7 8,7
2002 9.2 1 8.24 8,17
2003 6.8 3 7.38 7,22
2004 6.0 5 6.5 6,38
2005 5.9 7 5.32 5,64
Total 67.49 66.2 67,75
Sursa : Anuarul Statistic al României. 2006

Se admite ipoteza evoluţiei dupa o progresie aritmetică, cu un spor mediu egal cu:

= = -0.44

Ca baza de ajustare se poate alege y0 = 8.7 faţă de care se determină variabila timp „t”.
Valorile variabilelor lui „t” sunt prezentate în tabelul nr.2 , coloana 3, alături de valorile ajustate,
calculate dupa relaţia:

yti = y0 + ti * = 8.7 + ti * (- 0.44)

Valorile calculate sunt prezentate în coloana 4 din tabelul nr. 3.


Valorile ajustate, calculate prin metoda sporului mediu, se compara cu valorile empirice şi
se observa în ce masură modelul de evoluţie ales corespunde sau nu cu tendinţa de dezvoltare a
fenomenului. În analiza noastră, abaterile valorilor ajustate de la valorile empirice sunt relativ mici.
Pentru aceeaşi analiză, admitem ipoteza evoluţiei după o progresie geometrică. Rata
progresiei geometrice, exprimată prin ritmul mediu, este egală cu:

Admitem ca bază de ajustare tot nivelul din anul 2001, prin urmare şi valorile variabilei t
sunt aceleaşi. Cu ajutorul metodei de ajustare bazată pe ritmul mediu calculăm valorile teoretice ale
seriei dupa relaţia:

yt = y0 * t
= 8.7 *
sau, pentru facilitarea calculelor, se logaritmează relaţia şi se obţine:

log yt = log y0 + t * log


Valorile teoretice, calculate cu ajutorul metodei ritmului mediu, sunt prezentate în tabelul
nr. 3, coloana 5.
Făcând comparaţia între valorile ajustate obtinute prin metoda ritmului mediu cu valorile
empirice ale termenilor seriei, se constată că nu există abateri faţă de valorile individuale, cu
excepţia termenilor extremi. Prin urmare, modelul de evoluţie construit pe baza acestui procedeu
corespunde cu tendinţa obiectivă de dezvoltare a fenomenului.

Tabelul nr. 3 Dinamica ratei şomajului la bărbaţi în România în perioada 1998–2005.


Anul yi ti yti = 9.24+ti*(-0.45) yti = 9.24*
1998 9.6 -5 11.49 12,65
1999 11.62 -3 10.59 11,13
2000 11.38 -1 9.69 9,82
2001 9.24 0 9.24 9,24
2002 10.78 1 8.79 8,68
2003 8.30 3 7.89 7,67
2004 7.48 5 6.99 6,74
2005 6.41 7 6.09 5,99
Total 74.81 70.77 71,92
Sursa : Anuarul Statistic al României pe 2006

Comparând valorile ajustate obtinute prin metoda ritmului mediu cu valorile empirice ale
termenilor seriei, se constată abateri într-un singur sens de la valorile individuale, cu excepţia
termenilor centrali, precum şi o abatere relativ mare a sumelor acestora. Prin urmare, modelul de
evoluţie construit pe baza acestui procedeu nu corespunde cu tendinţa obiectivă de dezvoltare a
fenomenului