Sunteți pe pagina 1din 5

2.

Metoda analitică de ajustare

Metoda analitică de ajustare constă în aproximarea tendinţei de variaţie în timp cu ajutorul


funcţiei trend yt = f(t), în care „t” reprezintă variabila timp, iar „y” variabila în timp. Prin folosirea
metodei analitice de ajustare se stabileste cu mai multă siguranţă legea de dezvoltare, de variaţie a
unui fenomen, deoarece se ţine seama de valorile empirice ale tuturor termenilor unei serii.
Parametrii ecuaţiei de trend se află, de regulă, cu ajutorul metodei celor mai mici patrate.

2.1 Trendul liniar


O variaţie în timp de forma unei funcţii liniare este specifică fenomenelor care se dezvoltă
rectiliniu. Ecuaţia de estimare a funcţiei de trend liniare este definită prin relaţia:
yt = a + bt + e

Determinarea parametrilor funcţiei de trend are la baza principiul celor mai mici patrate,
conform căruia trebuie să se satisfacă condiţia:

minim

Aflarea parametrilor presupune urmatoarele operaţii:


1. se află derivatele parţiale ale expresiei de mai sus în raport cu parametrii funcţiei
yt = f(t);
2. se anulează derivatele parţiale;
3. se rezolvă sistemul de ecuaţii normale obţinut.

Pentru un trend liniar, principiul celor mai mici pătrate cere să se satisfacă condiţia:

minim
Se stabilesc şi se anulează derivatele parţiale ale expresiei „S” în raport cu a şi b:

De aici rezultă urmatorul sistem de două ecuaţii normale:

În funcţia de trend, variabila timp reprezintă de regulă o serie de numere consecutive,

originea luându-se în centrul seriei şi deci = 0. Ca urmare, ecuaţiile normale pot fi


simplificate, luând urmatoarea formă:

De unde rezultă relaţiile de calcul pentru parametrii ecuaţiei de trend:

si

Valorile variabilei timp se masoară în unităţi întregi (intervale), dacă numărul termenilor
seriei este impar şi anume:
....,-2,-1,0,1,2....
sau în jumătăţi de interval, dacă numărul termenilor este par, astfel:
...., -5,-3,0,1,3,5...
Aflarea parametrilor se efectuează mai facil dacă elementele de calcul sunt grupate într-un
tabel.
Considerând datele prezentate în tabelul de mai jos cu privire la rata şomajului la femei,
într-o perioada de 8 ani, vom ajusta seria prin metoda analitică.

Tabelul nr.4 Elemente de calcul pentru determinarea tendinţei liniare privind rata şomajului la
femei
Anii yi ti ti*yi ti2 yti = 8.4+0.09ti

1998 9.0 -5 -45 25 7.95


1999 11.09 -3 -34.7 9 8.13
2000 10.8 -1 -10.8 1 8.31
2001 8.7 0 0 0 8.4
2002 9.2 1 9.2 1 8.49
2003 6.8 3 20.4 9 8.67
2004 6.0 5 30 25 8.85
2005 5.9 7 41.3 49 9.03
Total 67.49 10.7 119 67.83

Introducând datele, calculate în tabelul de mai sus, în sistemul de ecuaţii se va obtine:


8a = 67.49
119b = 10.7
de unde valoarea parametrilor:
a = 8.4 si b = 0.09

Ecuaţia tendinţei liniare va fi:


yt = a + bt = 8.4 + 0.09t , iar dreapta determinată pe baza acestei ecuaţii este prezentată în
coloana 6 a tabelului.
Verificarea exactităţii ajustării constă în compararea sumei valorilor empirice cu suma
valorilor ajustate (teoretice) ale termenilor seriei, care trebuie sa fie egale.
În seria considerată, abaterile în plus şi în minus faţă de tendinţa medie sunt oarecum mici,
ceea ce ne îndreptăţeşte să credem ca dreapta calculată oglindeşte corect trendul din perioada
cercetată.

Tabelul nr.5 Elemente de calcul pentru determinarea tendinţei liniare privind rata şomajului la
bărbaţi
Anii yi ti ti*yi ti 2 yti = 9.35+0.2ti

1998 9.6 -5 -48 25 8.35


1999 11.62 -3 -34.86 9 8.75
2000 11.38 -1 -11.38 1 9.15
2001 9.24 0 0 0 9.35
2002 10.78 1 10.78 1 9.55
2003 8.30 3 24.9 9 9.95
2004 7.48 5 37.5 25 10.35
2005 6.41 7 44.87 49 10.75
Total 74.81 23.8 119 76.2

Sistemul de ecuaţii va fi de forma:


8a = 74.81
119b = 23.8
de unde valoarea parametrilor:
a = 9.35 si b = 0.2
Ecuaţia tendinţei liniare va fi:
yt = a + bt = 9.35 + 0.2t , iar dreapta determinată pe baza acestei ecuaţii este prezentată
deasemenea în coloana 6 a tabelului.