Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene

ORDIN Nr. 1.856


din 27 iulie 2022

privind aprobarea elementelor de cost semnificative pentru proiectele de infrastructură majoră de


apă - apă uzată şi deşeuri

Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 785 din 8 august 2022

În temeiul prevederilor art. 32 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2022
privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din
fonduri externe nerambursabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2022, şi ale art. 14
alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Investiţiilor şi Proiectelor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul investiţiilor şi proiectelor europene emite următorul ordin:

Art. 1 - Se aprobă elementele de cost semnificative pentru proiectele de infrastructură majoră


de apă - apă uzată, prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.
Art. 2 - Se aprobă elementele de cost semnificative pentru proiectele de infrastructură majoră
- deşeuri, prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin.
Art. 3 - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 4 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,


Marcel-Ioan Boloş

Anexa Nr. 1

Indicele de cost în construcţii defalcat pe elemente de cost semnificative pentru proiectele de


infrastructură majoră de apă - apă uzată, ce va fi utilizat începând cu data publicării de către
Institutul Naţional de Statistică, potrivit art. 33 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din
fonduri externe nerambursabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 472/2022

Nr. Denumirea elementelor de cost semnificative


crt.
1. Forţă de muncă
2. Combustibili
3. Amestecuri bituminoase pe bază de bitum şi de piatră naturală sau artificială (mixturi asfaltice, beton
asfaltic)
4. Agregate minerale de carieră şi balastieră
5. Maşini, echipamente, motoare, generatoare, transformatoare electrice, pompe şi compresoare
6. Articole de robinetărie
7. Construcţii metalice
8. Articole din beton, ciment, ipsos
9. Ţevi şi articole din fontă
10. Ţevi şi accesorii din material plastic şi fibră de sticlă

Indicele de cost în construcţii defalcat pe elemente de cost semnificative ce se va utiliza după publicarea
acestuia de către Institutul Naţional de Statistică se va regăsi în tabelul dedicat din Buletinul statistic de
preţuri, la tabelul 15.B "Indicii de cost în construcţii pe elemente de cost semnificative pentru aplicarea
prevederilor cap. VI din O.U.G. nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în
cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările şi completările ulterioare".

Anexa Nr. 2

Indicele de cost în construcţii defalcat pe elemente de cost semnificative pentru proiectele de


infrastructură majoră - deşeuri, ce va fi utilizat începând cu data publicării de către Institutul Naţional
de Statistică, potrivit art. 33 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2022 privind
ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe
nerambursabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 472/2022

Nr. Denumirea elementelor de cost semnificative


crt.
1. Forţă de muncă
2. Combustibili
3. Energie electrică şi gaze
4. Amestecuri bituminoase pe bază de bitum şi de piatră naturală sau artificială (mixturi asfaltice, beton
asfaltic)
5. Agregate minerale de carieră şi balastieră
6. Maşini, echipamente, motoare, generatoare, transformatoare electrice, pompe şi compresoare
7. Construcţii metalice
8. Sârmă din oţel trasă la rece
9. Articole din beton, ciment, ipsos
10. Panou tablă plană, emailată, vitrifiată

Indicele de cost în construcţii defalcat pe elemente de cost semnificative ce se va utiliza după publicarea
acestuia de către Institutul Naţional de Statistică se va regăsi în tabelul dedicat din Buletinul statistic de
preţuri, la tabelul 15.B "Indicii de cost în construcţii pe elemente de cost semnificative pentru aplicarea
prevederilor cap. VI din O.U.G. nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în
cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările şi completările ulterioare".
_____________

S-ar putea să vă placă și