Sunteți pe pagina 1din 2

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2022
Chișinău

Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru


modificarea Legii nr. 105/2018 cu privire la promovarea
ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj
------------------------------------------------------------

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă și se prezintă Parlamentului Avizul asupra proiectului de lege


pentru modificarea Legii nr. 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de
muncă și asigurarea de șomaj.

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA

Contrasemnează:

Ministrul muncii
și protecției sociale Marcel Spatari

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi

Ministrul economiei Sergiu Gaibu

Ministrul justiției Sergiu Litvinenco

Ministrul educației
și cercetării Anatolie Topală

Y:\300\2022\HOTARARI\21151\21151-redactat-ro.docx
3

Aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr.

AVIZ

asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 105/2018 cu privire


la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea Legii


nr. 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de
șomaj, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă (nr. 316 din 21 iulie 2022) de către
doamna Maria Pancu și domnul Dorian Istratii, deputați în Parlament, și
comunică susținerea acestuia cu următoarele propuneri și recomandări.

1. La articolul I:
1) noțiunea de voucher pentru formare profesională a șomerilor se va
expune în următoarea redacție:
,,Voucher pentru formare profesională a șomerilor – bon, reprezentând
contravaloarea serviciilor de formare profesională, emis de către Agenția
Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin care se atestă că posesorul
acestuia are drept să procure servicii de formare profesională de la prestatorii
acestora.”;
2) propunem includerea următoarelor modificări la Legea nr. 105/2018 cu
privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj:
la art. 31 alin. (2), cuvântul ,,furnizor” se va substitui cu cuvântul
,,prestator”;
3) pe tot parcursul textului proiectului de lege, cuvântul ,,furnizor” se va
substitui cu cuvântul ,,prestator”, iar cuvântul ,,temporar” se va substitui cu
cuvântul ,,provizoriu”.

2. Articolul II se va expune în următoarea redacție:


,,Articolul II – Prevederile prezentei legi intră în vigoare în termen de
3 luni de la data publicării, termen în care Guvernul va elabora mecanismul de
implementare a formării profesionale a șomerilor, cu utilizarea voucherelor
pentru formare profesională”.

3. Articolul III se va exclude.

Pe plan redacțional proiectul necesită a fi revizuit în raport cu normele de


tehnică legislativă și cu cerințele de calitate ale actului normativ stipulate în
Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative.

Y:\300\2022\HOTARARI\21151\21151-redactat-ro.docx

S-ar putea să vă placă și