Sunteți pe pagina 1din 1

SESIUNE EXTRAORDINARĂ

ORDINEA DE ZI
a ședinței în plen a Parlamentului
din 8 septembrie 2022

Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 10.00

1 Proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul


2022 nr.205/2021 (art.1, 2, 3, 4, 5, 6, ș.a.)
nr. 337 din 24.08.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
2 Proiectul de lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale
de stat pe anul 2022 nr.206/2021 (art.1, 9, Anexa nr.1, Anexa nr.2)
nr. 338 din 24.08.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Muncii și Protecției
Sociale)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
3 Proiectul de lege pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii
de asistență medicală pe anul 2022 nr.207/2021 (art.1, 9, Anexa nr.1,
Anexa nr.1.1, Anexa nr.1.2, Anexa nr.2)
nr. 339 din 24.08.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Sănătății)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
4 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (privind
instituirea unor funcții în autoritățile publice) (Legea nr.158/2008 cu
privire la funcția publică și statutul funcționarului public - art.8; Legea
nr.80/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică
- art.2; 8; ș.a.)
nr. 340 din 24.08.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Cancelaria de Stat)
Raportor - Comisia administrație publică

S-ar putea să vă placă și