Sunteți pe pagina 1din 10

NUMERELE NATURALE DE LA 0 LA 1 000

Formarea, citirea şi scrierea numerelor naturale de la 100 la 1 000


Numere pare, numere impare
Câmpiile

Reţinem! → o sută, → o zece, → o unitate


10 unităţi = 1 zece, 10 zeci = 1 sută

1. Scrie cu cifre, apoi cu litere, numerele reprezentate de Matei.

2. Scrie numai cu cifre numerele de mai jos, apoi încercuieşte-le cu albastru pe cele pare
şi cu portocaliu pe cele impare.
5 sute 4 zeci 7 unităţi, 6 zeci 3 unităţi 9 sute, 5 zeci 3 sute, 4 unităţi 2 sute 9 zeci, 7 sute 6 unităţi,
2 sute 5 zeci 4 unităţi, 8 zeci 4 sute 9 unităţi, 5 unităţi 4 zeci 4 sute

3. Pune numerele în tabele, după model.


109, 412, 645, 988, 320, 400, 347, 628, 999, 508
sute zeci unităţi sute zeci unităţi
1 0 9

4. Scrie: a) cu cifre numerele impare dintre 248 şi 263;


b) cu litere numerele pare mai mari decât 602 şi mai mici sau egale cu 608.

16
5. Descoperă regula fiecărui şir şi completează-l cu încă 3 numere.
a) 240, 250, 260, ….., ….., …..; c) 101, 202, 303, ….., ….., …..;
b) 974, 970, 966, ….., …..., …..; d) 123, 234, 345, ….., ….., ….. .
6. Descrie fiecare număr, după model.
624 are: 108 are: 357 are: 980 are:
• cifra sutelor 6
• numărul sutelor 6
• cifra zecilor 2
• numărul zecilor 62
• cifra unităţilor 4
• numărul unităţilor
624

7. Scrie numerele de forma abc care au suma cifrelor 3.

8. a) Ce numere din sute, zeci şi unităţi se pot forma cu cifrele pare mai mari decât 3,
folosite o singură dată?
b) Subliniază cu o linie ordinul zecilor fiecărui număr scris la a).

9. a) Pune pe legume numerele de 3 cifre, cu cifra sutelor 5, care au cifra zecilor egală cu
cifra unităţilor.

b) Scrie pe fructe 5 numere de forma abc, care sunt egale cu răsturnatele lor.

10. Realizează corespondenţe potrivite.


Are cifra sutelor pară. Are cifra zecilor mai mică
Are cifra unităţilor 4. decât cifra sutelor.

174 255 341 492 541 228 537 724 300


17
11. Completează spaţiile punctate cu termeni din listă.
Câmpia, numită şi …………… este o formă de ……………… aproape ……………….,
cu ……………….. cuprinsă între 0 şi 300 m. La câmpie pământul este ……………………..,
de aceea se cultivă ……………………., ………………………… şi ………………… . În
ţara noastră, câmpia ocupă ……………………. din suprafaţă. Pe hartă, câmpia este repre-
zentată de culoarea ……………. .
Listă de termeni: verde, o treime, cereale, şes, netedă, roditor, zarzavaturi, relief, înălţime, legume

12. Pune numerele la locul lor în tabel şi vei afla din ce categorie face parte fiecare plantă.
Cereale – numere cu cifra Legume – numere cu cifra Zarzavaturi – numere cu
zecilor pară unităţilor egală cu cifra sutelor cifra sutelor impară

421 232 119 247 990 252 858 667 636

13. Uneşte fiecare animal cu mediul lui de viaţă.

18
Înmulţirea când unul dintre factori este 6
Pădurea

1. Scrie fiecare înmulţire ca adunare repetată de termeni egali, apoi rezolvă.


4 × 6 = 6 + 6 + 6 + 6 = 24 6×7= 10 × 6 =
6×2= 5×6= 6× 9=
6×4= 2×6= 8× 6=
2. Să se rezolve operaţiile de mai jos.
6×4= 6×1= 6 × 10 = 9 × 6 =
6×6= 5×6= 7× 6= 6 × 8 =
2×6= 3×6= 4× 6= 10 × 6 =

3. Să se afle înşesitul numerelor următoare: 7, 2, 3, 9, 4, 10, 8.

4. Din fiecare număr mai mare decât 42 şi mai mic decât 51 să se scadă produsul lui 6 cu
el însuşi.

5. Să se scrie fiecare dintre următoarele numere ca produs de 2 factori, dintre care unul
este egal cu 6.
54, 12, 36, 30, 6, 24, 42

6. Din produsul numerelor 6 şi 8 să se scadă suma lor.

7. La produsul numărului 10 cu predecesorul lui 7 să se adauge răsturnatul lui 35.

8. Pentru întinerirea unei păduri, elevii clasei a II-a A au plantat 9 puieţi de fag, de 6 ori
mai mulţi stejari decât fagi, iar frasini cu 6 mai puţini decât numărul de stejari. Câţi pomi au
plantat copiii?
58
9. De Ziua Internaţională a Pădurii, elevii şcolii noastre au adunat din pădurea de lângă
oraş 2 saci cu sticle, de 6 ori mai mulţi saci cu pet-uri, iar saci cu ambalaje şi cartoane cu 6 mai
mulţi decât sacii cu sticle. Să se afle câţi saci cu gunoi au adunat elevii şcolii noastre.

10. În urma unei furtuni, într-o pădure s-au rupt 3 mesteceni, iar ulmi de 6 ori mai mulţi.
Câţi copaci a rupt furtuna din acea pădure?

11. Completează tabelul, respectând cerinţa.


2 4 3 6 5
dublu
triplu
împătrit
încincit
înşesit

12. Care este flora şi fauna pădurilor de deal, respectiv de munte? Dă câte 3 exemple în
fiecare caz.
Deal Munte

13. Care sunt foloasele pe care le au oamenii de la pădure? Discută în clasă cu colegii des-
pre acest subiect.

14. Omul poate face rău pădurii? Bifează imaginile care arată acest lucru.

59
Împărţirea la 8. Împărţirea la 9
Igiena alimentelor

1. Să se efectueze împărţirile.
16 : 8 = 48 : 8 = 24 : 8 = 80 : 8 =
27 : 9 = 54 : 9 = 45 : 9 = 40 : 8 =
36 : 9 = 64 : 8 = 18 : 9 = 72 : 9 =

2. Să se calculeze câtul numerelor: 45 şi 9, 56 şi 8, 63 şi 9, 80 şi 8, 8 şi 8, 72 şi 9, 81 şi 9,


72 şi 8, 9 şi 9, 54 şi 9, 32 şi 8.

3. Să se afle numerele:
a) de 8 ori mai mari decât: 7, 2, 6, 10, 5;

b) de 9 ori mai mici decât: 72, 9, 27, 54, 45;

c) cu 9 mai mici decât: 17, 36, 45, 24, 81;

d) de 8 ori mai mici decât: 40, 8, 24, 16, 72;

e) cu 8 mai mici decât: 40, 24, 8, 20, 38.

4. Împărţitorul este 8, iar câtul este cuprins între 3 şi 9. Să se afle deîmpărţitul.

5. Dacă deîmpărţitul este un număr cuprins între 25 şi 68 şi câtul este 9, să se afle


împărţitorul.

6. La câtul numerelor 48 şi 8 adaugă, pe rând, fiecare dintre numerele de două cifre for-
mate cu cifrele 5 şi 3.

7. Să se afle valorile necunoscutelor.


48 : 8 : a = 2 36 : 9 : b = 1 c:2:4=9
42 : d : 3 = 2 e : 9 : 1 = 4 72 : 8 : f = 3
82
8. Mama a cumpărat pentru conserve 18 kg de legume şi de 9 ori mai puţine fructe pen-
tru consum. Cât au cântărit cumpărăturile făcute de mama?

9. Cele 16 kg de vinete pe care mama le-a copt pentru iarnă le-a pus în 8 pungi, distribuite
în mod egal. Câte kilograme de vinete a pus mama într-o pungă?

10. Dragoş a cules din livadă 72 kg de mere, de 9 ori mai puţine gutui, iar prune cu 8 kg
mai puţine decât mere. Câte kilograme de fructe a cules Dragoş?

11. În fiecare dimineaţă Diana mănâncă 40 de seminţe decojite de dovleac, iar curmale de
8 ori mai puţine. Câte curmale mănâncă fata în 3 dimineţi?

12. a) Corina foloseşte pentru compot 16 kg de caise, iar pentru o prăjitură de 8 ori mai
puţine caise. Câte kilograme de caise îi trebuie Corinei pentru acea prăjitură?
b) Pune întrebarea astfel încât problema să se rezolve prin două operaţii.
13. Ordonează crescător rezultatele operaţiilor şi vei descoperi un proverb demn de urmat.

măr pe un medicul

zi ţine departe
14. Barează imaginile care arată un comportament nesănătos.

15. Scrie în tabel ce trebuie, şi ce nu trebuie să faci pentru a avea o alimentaţie sănătoasă.
Aşa da! Aşa nu!

83
Recapitulare

1. Să se efectueze împărţirile.
20 : 10 = 48 : 8 = 12 : 2 = 0:6=
49 : 7 = 50 : 5 = 40 : 8 = 18 : 3 =
36 : 9 = 9:9= 27 : 9 = 5:1=

2. Dintre numerele următoare să se sublinieze doar cele care se împart exact la 8.


25 8 0 26 64 2 16 74

3. Să se împartă la 1 câtul perechilor de numere:


45 şi 5, 16 şi 2, 32 şi 4, 63 şi 7, 8 şi 8, 3 şi 1.

4. Să se afle numerele:
a) de 3 ori mai mici decât: 9, 3, 30, 21, 6;

b) cu 9 mai mici decât: 9, 15, 36, 45, 24;

c) de 7 ori mai mici decât: 56, 14, 28, 49, 70;

d) de 2 ori mai mari decât: 4, 9, 10, 3, 5.


5. Să se compare câturile.
25 : 5 36 : 4 6 : 1 36 : 6 40 : 5 24 : 4
15 : 3 56 : 8 45 : 5 21 : 3 12 : 2 42 : 7

6. Să se efectueze operaţiile.

4 × 8 – 2 × 10 = (42 – 14) : 7 =
3 × 8 + 27 : 9 = (15 + 12) : 3 =
2 × 3 × 4 – 12 = 5 × (12 – 7) =

7. Să se compună probleme care să se rezolve prin următoarele expresii.


a) 16 + 16 : 8 b) (6 + 8) : 2
89
8. Să se completeze tabelul.

a b c a:b b:c a:b:c
72 9 1
36 6 3
16 4 2
32 8 4
100 10 5
80 8 2

EVALUARE
1. Să se aleagă rezultatul corect, barându-le pe cele greşite.
28 : 7 = 3 4 5 18 : 3 = 3 6 7 56 : 8 = 8 7 6
30 : 5 = 4 5 6 12 : 2 = 4 5 6 80 : 10 = 8 9 10

2. Să se compare câturile împărţirilor.

32 : 8 27 : 9 12 : 6 25 : 5 42 : 6 49 : 7
30 : 3 10 : 1 0:2 6 : 6 24 : 6 16 : 8

3. Calculează numerele de 8 ori mai mici decât numerele pare, respectiv cu 8 mai mici
decât numerele impare.
16, 25, 32, 27, 40, 64, 55, 21, 80, 35

4. La suma numerelor impare cel mult egale cu 11 să se adauge câtul dintre 56 şi succe-
sorul lui 7.

5. Să se compună enunţul unei probleme în care să se folosească expresia „de două ori
mai puţin“ şi să se rezolve prin două operaţii.

6. Să se rezolve exerciţiul (24 – 15 + 18) : 9 + (15 – 9) × 4 =

90
CUPRINS
NUMERELE NATURALE DE LA 0 LA 100 Înmulţirea numerelor naturale. Viaţa plantelor şi
Recunoaştere, formare, citire, scriere. Numere pare, numere animalelor........................................................................... 49
impare. Planetele................................................................... 3 Înmulţirea când unul dintre factori este 2. Omul................ 50
Compararea, ordonarea şi rotunjirea numerelor naturale Înmulţirea când unul dintre factori este 3. Nevoile
de la 0 la 100. Pământul, mişcări de rotaţie........................... 5 de bază ale vieţuitoarelor..................................................... 52
Evaluare ............................................................................... 7 Înmulţirea când unul dintre factori este 4. Medii
ADUNAREA ŞI SCĂDEREA NUMERELOR NATURALE de viaţă – Balta ................................................................... 54
DE LA 0 LA 100 Înmulţirea când unul dintre factori este 5. Acvariul meu..... 56
Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 100 fără Înmulţirea când unul dintre factori este 6. Pădurea ............. 58
trecere peste ordin. Forme de relief. Munţii........................... 8 Înmulţirea când unul dintre factori este 7, 8, 9 sau 10
Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 100 cu Parcul.................................................................................. 60
trecere peste ordin. Dealurile............................................... 11 Înmulţirea când unul dintre factori este 0 sau 1
Recapitulare......................................................................... 13 Proprietăţile înmulţirii ........................................................ 62
Evaluare ............................................................................. 15 Ordinea efectuării operaţiilor ............................................. 63
NUMERELE NATURALE DE LA 0 LA 1 000 Probleme care se rezolvă prin una, două sau mai multe
Formarea, citirea şi scrierea numerelor naturale de la 100 operaţii ............................................................................... 64
la 1 000. Numere pare, numere impare. Câmpiile............... 16 Recapitulare......................................................................... 65
Compararea numerelor naturale de la 100 la 1 000 Evaluare.............................................................................. 66
Nevoile de bază ale plantelor............................................... 19 ÎMPĂRŢIREA CU REST 0 A NUMERELOR
Ordonarea numerelor naturale de la 100 la 1 000 DE LA 0 LA 100
Fracţii. Delta Dunării ......................................................... 67
Nevoile de bază ale animalelor ............................................ 21
Împărţirea numerelor folosind scăderea repetată. Marea
Rotunjirea numerelor naturale de la 100 la 1 000
Neagră ................................................................................ 69
Nevoile de bază ale oamenilor............................................. 22
Împărţirea – operaţia inversă a înmulţirii. Deşertul ............. 71
Recapitulare......................................................................... 23
Recapitulare......................................................................... 73
Evaluare ............................................................................. 25
Evaluare.............................................................................. 75
ADUNAREA ŞI SCĂDEREA NUMERELOR NATURALE
Împărţirea la 2. Împărţirea la 3. Polul Nord şi Polul Sud .... 76
DE LA 100 LA 1 000
Împărţirea la 4. Împărţirea la 5. Igiena corporală ................ 78
Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 100 la 1 000 Împărţirea la 6. Împărţirea la 7. Igiena dinţilor ................... 80
fără trecere peste ordin. Rezervaţii naturale ......................... 26 Împărţirea la 8. Împărţirea la 9. Igiena alimentelor ............. 82
Adunarea numerelor naturale de la 100 la 1 000 cu trecere Cazuri speciale de împărţire. Igiena hainelor....................... 84
peste ordinul unităţilor. Omul şi natura.............................. 28 Aflarea numărului necunoscut ............................................ 85
Adunarea numerelor naturale de la 100 la 1 000 cu trecere Ordinea efectuării operaţiilor. Igiena pantofilor................... 86
peste ordinul zecilor............................................................ 30 Probleme care se rezolvă prin mai mult de două operaţii...... 88
Adunarea numerelor naturale de la 100 la 1 000 cu trecere Recapitulare......................................................................... 89
peste ordinul zecilor şi al unităţilor. Extinderea Evaluare ............................................................................. 90
localităţilor.......................................................................... 32 ELEMENTE INTUITIVE DE GEOMETRIE
Recapitulare......................................................................... 35 Figuri plane. Pătratul şi dreptunghiul. Igiena casei .............. 91
Evaluare.............................................................................. 36 Triunghiul. Cum ne hrănim sănătos? .................................. 93
Scăderea numerelor naturale de la 100 la 1 000 cu împrumut Cercul. Facem gimnastică ................................................... 94
la ordinul zecilor. Ploaia şi grindina..................................... 37 Interiorul şi exteriorul unei figuri geometrice. O dietă
Scăderea numerelor naturale de la 100 la 1 000 cu împrumut nesănătoasă ........................................................................ 95
la ordinul sutelor. Seceta şi canicula .................................... 39 Axa de simetrie. Bolile copilăriei ......................................... 96
Scăderea numerelor naturale de la 100 la 1 000 cu împrumut Corpuri geometrice. Boala mâinilor murdare...................... 97
la ordinul zecilor şi al sutelor. Bruma .................................. 41 Recapitulare......................................................................... 99
Aflarea numărului necunoscut............................................. 43 Evaluare ........................................................................... 100
Probleme care se rezolvă prin operaţia de adunare ............... 44 UNITĂŢI DE MĂSURĂ
Probleme care se rezolvă prin una sau două operaţii ............ 45 Măsurarea lungimii. Gripa ............................................... 101
Recapitulare......................................................................... 46 Măsurarea capacităţii vaselor. Cum prevenim bolile .......... 103
Evaluare ............................................................................. 47 Masa corpurilor. Vaccinurile ............................................. 105
ÎNMULŢIREA NUMERELOR NATURALE Măsurarea timpului. Calendarul. Ceasul. Magneţi ............ 107
DE LA 0 LA 100 Banii. Despre electricitate ................................................. 109
Adunarea repetată de termeni egali. Adaptarea vieţuitoarelor la Organizarea datelor. Unde şi vibraţii ................................. 111
mediu ................................................................................. 48 Recapitulare finală.............................................................. 112
120

S-ar putea să vă placă și