Sunteți pe pagina 1din 48

UNIVERSITATEA ORADEA DEPARTAMENTUL PENTRU PERFECTIONAREA PERSONALULUI DIDACTIC SPECIALIZAREA SCRIEREA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR MASTER ANUL I , SEMESTRUL I

REFERAT SCRIERE PROIECTE

PROIECT - CERERE DE FINANTARE

PENTRU

REALIZAREA DE LOCUINTE SOCIALE PENTRU

13 FAMILII DE ROMI DIN BEIUS

INDRUMATOR STIINTIFIC:

PROF. UNIV. DR. HOREA DROC

ORADEA

2008

1

MASTERAND :

BOGDAN ADRIAN

PROIECTUL

1. Descriere

1.Titlu

13 locuinte pentru romii din Beius., in sistem duplex, din lemn, incalzite cu sobe de teracota

1.2 Loc (locuri) de desfasurare

Judet(e), regiune(i), localitate(ati)

• Judet: Bihor

• Regiunea Nord-vest

• Municipiul Beius

1.3 Suma solicitata de la Autoritatea Contractanta

Costul total eligibil al proiectului

Suma solicitata de la Autoritatea Contractanta

% din costul totalul al proiectului

242.980

<EUR>

199.410 <EUR>

82,07

%

1.4 Rezumat

Maximum 10 randuri (a se include informatii despre (a) scopul proiectului, (b) grupul(rile) tinta si (c) activitatile principale). Acolo unde este cazul, indicati sectorul, tema sau zona geografica specificate in cererea de oferta de proiecte careia ii corespunde proiectul dvs. Scopul proiectului: Imbunatatirea calitatii vietii romilor din municipiul Beius. Grupul tinta al proiectului nostra este constituit din:

• 200 de persoane din comunitatea de romi din municipiul Beius;

• Intreaga comunitate locala a municipiului Beius;

Serviciile publice din municipiul Beius; Beneficiarii directi sunt:

13 familii de romi (aproximativ 70 de persoane) din comunitatea de romi din municipiul Beius care vor fi selectati (dispozitie de primar pentru comisie formata din partenerii proiectului si comunitatea de romi), vor primi o locuinta decenta si sigura pe baza unui contract de folosinta gratuita (chirie 0) si dupa 5 ani vor deveni proprietari prin transferul dreptului de proprietate.

14 romi din comunitatea de romi din municipiul Beius, care vor fi selectati, calificati (vor primi diplome de calificare recunoscute la nivel national) si vor fi angajati pe perioada de executie a lucrarilor si a utilitatilor necesare pentru locuinte. Beneficiarii indirecti sunt:

• Societatea in ansamblu;

• Organizatiile neguvernamentale din municipiul Beius. Activitatile proiectului sunt:

1. Formarea echipei de proiect si anuntul proiectului

2. Achizitia de servicii de proiectare (utilitati+constractia caselor)

2

3.

Semnarea contractului de proiectare si executarea/plata proiectului tehnic

4. Achizitia de lucrari si de utilitati publice;

5. Selectia executantilor de lucrari si incheierea contractelor de executie;

6. Semnarea contractului de servicii pentru dirigentele de santier;

7. Selectia celor 14 romi care vor fi calificati in meseria de zidar pietrar tencuitor, curs de calificare de nivel 1 pe o perioada de 3 luni;

 

8.

Semnarea contractelor de munca pentru cei 14 romi;

9.

Executia lucrarilor de constructie a locuintelor si a utilitatilor;

I.

Amenajarea terenului;

II.

Executarea locuintelor;

III. Executarea retelelor exterioare de apa;

IV. Executarea retelelor de canalizare;

V.

Executarea retelelor exterioare electrice;

VI.

Executarea drumurilor de acces;

VII.

Amenajarea pentru protectia mediului;

 

10.

Receptia partiala a lucrarilor conform legislatiei in vigoare;

11.

Selectia beneficiarilor care vor locui locuinte;

12.

Semnarea contractelor de folosinta gratuita;

13.

Realizarea contractelor de utilitati de catre beneficiari;

14.

Darea in functiune a locuintelor cu conferinta de presa;

15.

Elaborarea raportului narativ si fmanciar, elaborarea raportului de audit.

1.5

Obiective

Va rugam sa bifati Domeniul caruia i se adreseaza prezentul proiect:

X Domeniul I - Domeniul II Domeniul III

Maximum 1 pagina. Descrieti obiectivul(ele) general(e) si obiectivele specifice ale proiectului.

Scopul proiectului: Imbunatatirea calitatii vietii romilor din localitatea Beius

DESCREERE A OBIECTIVULUI GENERAL

Ipoteza proiectului: Price familie, inclusiv familiile de romi pot fi incluse social (evitand segregarea rezidentiala), daca in primul rand au un spatiu decent si sigur de locuit urmate de educatie, crearea de locuri de munca, protectia sociala, protectia sanatatii.

Propunere de rezolvare a acestei probleme: Vom construi 13 locuinte pentru 13 familii de romi aflate in rise social extrem, pentru a le oferi cadrul de incluziune sociala.

Pe termen scurt - primul nivel de incluziune sociala a romilor pe care dorim sa il realizam:

In urma analizelor efectuate de catre partenerii proiectului si comunitatea de romi, s-a constatat ca romii din municipiul Beius sunt supusi exluziunii sociale (saracie extrema) din cauza ca: lipsa totala a conditiilor de igiena, saracia este extrema, nu exista sistem de canalizare, exista toalete exterioare primitive care se folosesc de catre toate familiile, apa de baut ti de spalat se aduce in galeti de la cismele construite ilegal, in baracile existente nu exista un spatiu unde elevii romi sa poata invata, acestia avand rezultate scolare foarte slabe, nu exista sanse ca numai comunitatea de romi sa poata rezolva aceste probleme extrem de grave.

In acest sens, partenerii din proiect si comunitatea de romi din municipiul Beius, doresc sa se implice decisiv in rezolvarea acestor probleme prin implementarea a 3 proiecte pilot in cadrul rundei de finantare PHARE 2006 in domeniile: 1. constructie de locuinte, 2. angajare si calificare la locul de munca, 3. sanatate. In acest sens, dorim sa oferim o serie de servicii integrate pentru ca romii sa fie inclusi social.

3

Pe termen mediu si lung - Al doilea nivel de incluziune sociala a romilor - strategii de dezvoltare, planuri locale de actiune, atragere de fonduri structurale:

Rezolvarea problemelor romilor din municipiu, sunt incluse in Strategia de Dezvoltare a municipiului nostru (anexa la proiect), care este propusa pentru o perioada de 5 ani. Trebuie mentionat ca in cadrul strategiei, problemele romilor sunt tratate clar pentru ca se bazeaza pe includerea in strategie a planului local de imbunatatirea

situatiei romilor aprobat prin H

Pe baza acestor documente strategice si pe baza construirii de viitoare parteneriate public-private, dorim ca romii din municipiu sa fie inclusi in toate proiectele structurale viitoare (POR, POSDRU, POS Mediu, POS Competitivitate, Infrastructure, Agricultura).

Mentionam ca in municipiu, locuiesc aproximativ 230 de romi sub pragul minim de saracie.

CL.

a Consiliului Municipal Beius (anexa la proiect).

Ce

dorim

sa

realizam

in

cadrul

proiectului

pe

Domeniul

de

activitate

I

MICA

INFRASTRUCTURE

CQMUNITARA

Si

RENOVARE

SI/SAU

CONSTRUCTIA

DE

LOCUINTE SOCIALE

In cadrul proiectului nostru vom realiza constructia de 13 locuinte noi (activitate care este in conformitate cu ghidul solicitantului), la constructia carora vor lucra si un numar de 14 romi, care inainte de perioada de executia a lucrarii, vor fi calificati in meseria de zidar pietrar tencuitor, vor primi diplome de calificare recunoscute la nivel national, si apoi vor fi angajati pe perioada de executie a lucrarilor de catre firma care va fi selectata in urma licitatiei de lucrari.

Vor fi considerate beneficiare ale acestui proiect doar acele familii numeroase cu un nivel scazut al veniturilor. Selectia beneficiarilor finali va avea loc in baza unor criterii stabilite printr-un proces transparent si in colaborare cu partenerii si asociatii.

Transferul de proprietate (locuinta) se va face catre beneficiarii finali la cinci ani de la incheierea proiectului, in urma respectarii clauzelor unui contract de folosinta gratuita semnat cu proprietarul imobilelor (Consiliul Municipal Beius). Contractul de folosinta se incheie de catre primar sau de catre o persoana imputernicita de acesta, cu beneficiarul, pe o perioada de 5 ani. Contractul de folosinta gratuita va fi cu chirie 0, in care vor fi stipulate obligatiile si drepturile partilor in conformitate cu legislatia in vigoare.

Sustenabilitatea proiectului pe perioada de 5 ani in care beneficiarii proiectului vor avea contractele de folosinta gratuita, va consta in faptul ca beneficiarii isi vor plati cheltuielile de intretinere aferente fiecarei locuinte si aplicantul (Consiliul Municipal Beius) va asigura costurile de intretinere a sistemului de utilitati.

Beneficiari finali: Cheltuieli de intretinere lunare care vor fi suportate de catre fiecare familie beneficiara vor consta in cheltuieli de apa, canal, curent, salubritate.

Consiliul Municipal Beius: Cheltuielile de intretinere a utilitatilor publice suportate de Consiliul Municipal Beius vor consta in asigurarea furnizarii utilitatilor la regimul de presiune normal, evacuarea deseurilor menajere in conformitate cu legislatia in vigoare, asigurarea iluminatului public.

Obiectivul 1 Imbunatatirea situatiei locative a unui numar de 13 familii de romi din municipiul Beius. Cele 13 locuinte vor fi amplasate pe o fundatie de beton la adancimea de fundare de -1 m, elevatia fiind de 90 cm. Fiecare locuinta va fi dotata cu obiectele sanitare necesare atat in bucatarie cat si in baie.

Fiecare locuinta va beneficia de utilitatile (contributie proprie financiara a aplicantului) care se vor realiza: apa, canal, curent electric, contractele de furnizare vor fi realizate de catre beneficiarii proiectului pe baza contractelor de folosinta gratuita (chirie 0 lei).

4

cu

contorizare, instalatie interioara de canalizare menajera.

Incalzirea locuintei efectuandu-se prin sobe de teracota, care la fel vor fi construite prin proiect. Prepararea apei calde menajere se va realiza prin montarea de boilere electrice de 100 de litri pentru fiecare locuinta.

Locuintele

vor fi dotate cu instalatia

electrica

interioara,

instalatie

de apa

menajera

Pierderile de energie (caldura din interiorul locauintei) sunt foarte mici. La Studiul de fezabilitate exista atasat avizul energetic din partea unui auditor energetic care specifica faptul ca izolatia termica este moderna si eficienta si indeplinesc standardele actuale.

Dupa contructia locuintelor, fiecare dintre acestea vor avea numar de casa, pe baza carora se vor realiza contractele de folosinta gratuita intre aplicant si beneficiarii finali (chirie 0 lei) si se vor realiza contractele de furnizare pentru utilitati si buletinele de identitate, certificatele de nastere, etc.

Un aspect foarte important pe care 1-am analizat este locatia terenului care pe de o parte nu este in zona inundabila si mai ales distanta de la viitoarele locuinte si centrul orasului este de aproximativ 1500 de metri.

Drumul care face legatura dintre viitoarele locuinte si centrul orasului este asfaltat. Dupa ce se vor construi locuintele, familiile de romi, vor putea avea acces foarte facil la toate serviciile publice, distanta putandu-se efectua in 15 minute de mers pe jos.

Qbiectivul 2 Imbunatatirea nivelului de pregatire profesionala pentru un numar de 14 romi din comunitatea de romi din Beius si incurajarea participarii active a acestora in procesul de constructie a celor 13 locuinte In acelasi context vom urmari ca 14 romi sa se califice in ocupatii ca zidar, pietrar, tencuitor, parchetari, teracotisti, acestia vor primi diplome de calificare la nivel national si vor fi angajati de catre firma care va executa lucrarea pentru locuinte. Existenta acestor diplome de calificare recunoscute la nivel national, vor putea sa constituie o oportunitate deosebita pentru acesti romi, pentru a se putea angaja ca si muncitori calificati.

Obiectivul 3 Dezvoltarea unui parteneriat durabil si echitabil intre comunitatea de romi din municipiul Beius si Consiliul Municipal Beius

Justificare: Partenerii proiectului in colaborare cu comunitatea de romi am decis ca pe termen mediu si lung dorim sa rezolvam problemele romilor din municipiul Beius si dorim sa depunem proiecte pe urmatoarele fonduri structurale si de coeziune in care sa includem si populatia de romi:

POSDRU, POR, POS Competitivitate, POS Mediu, Agriculture. La aceste proiecte, vom avea o contributie financiara de aproximativ 500.000 Euro. Unul dintre proiecte va fi avea un grup tinta de 500 de persoane, pentru runda de finantare pe POSDRU (D.M.I. 5 si D.M.I. 6), componenta de granturi de pana la 500.000 Euro, unde vom incerca sa realizam un parteneriat strategic cu toate localitatile din zona municipiului Beius, scopul acestuia fund punerea in practica a politicilor de incluziune sociale avand la baza principiile de dezvoltare comunitara si incluziune sociala, eliminarea disparitatilor sociale prin dezvoltarea resurselor umane in zona Beiusului si in special pentru familiile dezavantajate.

Implementarea acestui proiect va constitui un model de incluziune sociala pe care vom Tncerca sa il promovam la nivel regional, national, european, pentru ca si alte administratii publice locale sa preia modelul nostru, pentru ca este imperios necesar ca romii sa beneficieze de aceleasi drepturi ca si populatia majoritara.

Pentru acest deziderat vom promova dezbateri publice cu populatia de romi, sindicatele, antreprenorii, angajatori, patronat, administratia publica locala, judeteana, nationala. Dupa aceste dezbateri, vom realiza parteneriate strategice, in care populatia de romi sa fie cuprinsa si sa poata beneficia in mod egal rezultatele viitoarelor proiecte.

5

1.6 Justificare

Maximum 3 pagini. Furnizati urmatoarele informatii:

relevanta proiectului pentru obiectivele componentei programului

Proiectul este relevant pentru obiectivele componentei Programului multianual PHARE 2004-2006 „Accelerarea implementarii Strategiei de imbunatatire a situatiei romilor" si Programul National Phare 2006/01-147.01.01, prin care a fost aprobata Fisa proiectului Phare 2006/01-147.01.01 -„ Sector Minority". Programul Sectorial pentru "Minoritati" sta la baza procesului de "accelerare a implementarii Strategiei Nationale pentru Imbunatatire a Situatiei romilor". Ca program, acesta abordeaza aspecte continute in sectoarele de dezvoltare comunitara si administratie, sanatate si educatie ale Strategiei de sector 2004-2006. Alte aspecte ale acestei Strategii, incluzand ocuparea fortei de munca, locuirea, economia si protectia copilului, sunt abordate prin agentiile si ministerele de resort, ca parte integranta a responsabilitatilor lor nationale. Acest lucru corespunde principiului prioritizarii problemelor romilor, ca parte a procesului de pregatire pentru accesarea fondurilor structurale.

Obiectivele acestei componente sunt:

Prezenta schema de grant este menita sa aduca o imbunatatire a calitatii vietii

romilor,

prin reabilitarea/constructia de locuinte si de mica infrastructura.

Imbunatatirea nivelului de calificare profesionala a membrilor comunitatilor rome si de incurajare a participarii active a acestora in procesul de reabilitare/ constructie si mica infrastructura.

ProiectuI nostru se subscrie ambelor objective ale programului la nivel national.

In acest sens, in cadrul proiectului nostru vom realiza constructia de 13 locuinte noi (activitate care este in conformitate cu ghidul solicitantului), la care vor lucra si un numar de 14 romi, care inainte de perioada de executia a lucrarii, vor fi calificati in meseria de zidar pietrar tencuitor, alte meserii solicitate in executia lucrarilor de locuinte sau a utilitatilor, vor primi diplome de calificare recunoscute la nivel national, si apoi vor fi angajati pe perioada de executie a lucrarilor de catre firma care va selectata in urma licitatiei de lucrari. In acest sens pe toata perioada proiectului vom pune in practica politicile de incluziune sociale avand la baza principiile egalitatii de sanse, de dezvoltare comunitara, eliminarea disparitatilor sociale prin dezvoltarea resurselor umane in zona Beiusului si in special pentru familiile dezavantajate.

Unul dintre partenerii importanti in cadrul acestor viitoare proiecte va fi grupul de intiativa al romilor care se va transforma in organizatia neguvernamentala a romilor (in prezent nu exista) pe perioada prezentului proiect.

(a) relevanta proiectului pentru prioritatile componentei programului

ProiectuI este relevant fata de prioritatile componentei programului PHARE RO 2006/018-147.01.01 care specifica faptul ca Prin intermediul schemei de grant vor fi finantate proiecte in domeniile locuire, mica infrastructura, sanatate, pregatire vocationala si activitati seneratoare de venit, conceptul de baza fiind eel de dezvoltare comunitara.

Prin proiectul nostru vom realiza Imbunatatirea calitatii vietii romilor din municipiul Beius.

(b) identificarea necesitatilor si constrangerilor percepute in tarile/ regiunile vizate

Municipiul Beius are aproximativ 10.500 de locuitori si este situat judetul Bihor, Regiunea de Dezvoltare Nord-vest, intr-o zona muntoasa, cu potential turistic si economic deosebit si in plina dezvoltare. Beiusul este invecinat cu Oradea, Arad, Hunedoara,Cluj.

6

Oportunitatile si facilitatile oferite de catre municipiul Beius pentru locuitorii beiuseni din municipiului sunt:

Facilitati de ordin serviciilor sociale:

spital municipal care ofera servicii de chirurgie, primire urgente, interne, infectioase (boli transmisibile, sectie de nasteri - obstretica ginecologie si sectia de nou nascuti);

• 2 sectii ale Facultatii Oradea;

• serviciu de pompieri;

• politie municipala;

• tribunal, procuratura, judecatorie, carte funciara;

• 6 farmacii umane;

• 3 farmacii veterinare;

• central de management in afaceri si agricultura;

• agentie locala de ocupare profesionala;

licee in diferite domenii profesionale (Colegiul tehnic loan Ciordas, Colegiul National Samuil Vulcan, Scoala Normala Nicolae Bolcas, Scoala generala cu clasele 1-12 Nicolae Popoviciu),

Facilitati de ordin ocupational:

• fabrica de mobila care are 500 de angajati;

• intreprinderea de prelucrare a metalelor care are cam 250 de angajati;

• firma de prelucrare a lemnului si geamuri termopan cu 100 de angajati;

• firma care VERONELA, produce textile, incaltaminte si pielarie cu 300 de angajati;

• firma de cabluri ALCOA care are aproximativ 500 de angajati;

• aproximativ 350 de mici si mijlocii intreprinzatori cu diferite servicii si care au cam 2.000 de angajati;

• firme care lucreaza in domeniul constructiilor care au cam 4.000 de angajati.

Un punct tare pentru aceste facilitati si servicii este legat de faptul ca de aceste servicii beneficiaza si cele 31 de comune (cu toate satele aferente) care sunt in jural municipiului si care au numar de aproximativ 150.000 de locuitori. Locuitorii acestor comune, acceseaza toate serviciile din municipiul nostru, pentru ca sunt arondati la aceste servicii, inclusiv populatia de romi care locuieste in aceste localitati.

In acest sens, aceasta zona care cuprinde municipiul Beius si cele 31 de localitati din jur, se numeste Tara Beiusului, care are aproximativ 160.000 de locuitori.

In urma analizelor efectuate de partenerii proiectului si comunitatea de romi sa constatat ca in 12 localitati (Dumbravita, Remetea, Cabesti, Rosia, Rabagani, Budureasa, Capalna, Beius, Dobresti, Finis, Soimi, Tinea) din cele 31 de comune, loeuiese aproximativ 1.500 de familii 8750 de romi, care dorim sa beneficieze de serviciile si facilitatile oferite de municipiul nostra.

Un punct slab este ca acestia au un nivel de trai sub nivelul minim de saracie, existand situatii de abandon scolar, nu au locuri de munca, traiesc izolati, nu acceseaza serviciile publice, exista riscuri mari de abandon, nu au o infrastructura minimala, locuintele sunt construite ilegal.

In acest sens, proiectul nostra se va adresa familiilor de romi din municipiul Beius, si dorim ca pe termen scurt, mediu si lung sa rezolvam aceste probleme foarte grave cu care se confrunta localnicii nostri romi.

(c) lista grupurilor tinta si numaral estimat de beneficiari directi si indirecti Grupul tinta al proiectului nostra este constituit din:

• 200 de persoane din comunitatea de romi din municipiul Beius;

• Intreaga comunitate locala a municipiului Beius;

Serviciile publice din municipiul

7

Beius; Beneficiarii directi sunt:

13 familii de romi (aproximativ 70 de persoane) din comunitatea de romi din municipiul Beius, care vor fi selectati (dispozitie de primar pentru comisie formata din partenerii proiectului si comunitatea de romi), vor primi o locuinta decenta si sigura pe baza unui contract de folosinta gratuita (chirie 0) si dupa 5 ani vor deveni proprietari prin transferal dreptului de proprietate.

14 romi din comunitatea de romi din municipiul Beius, care vor fi selectati, calificati (vor primi diplome de calificare recunoscute la nivel national) si vor fi angajati pe perioada de executie a lucrarilor si a utilitatilor necesare pentru locuinte. Beneficiarii indirecti sunt:

• Societatea in ansamblu;

• Organizatiile neguvernamentale din municipiul Beius

(d) motivatia alegerii grupurilor tinta si a activitatilor

Analiza nevoilor grupului tinta constituit din comunitatea de romi din municipiul nostru Consiliul Municipal Beius in stransa colaborare cu comunitatea de romi din municipiul Beius si in parteneriat cu Agentia Judeteana de Formare Profesionala Bihor, au analizat si au decis impreuna ca sa realizeze urgent acest proiect datorita faptului ca cea mai grava problema a romilor este legata de locuinte si de asigurarea unor conditii decente de locuit pentru familiile de romi si mai ales pentru copiii care au o sensibilitate crescuta la factorii de imbolnavire.

Cauze principale:

• lipsa totala a conditiilor de igiena;

• saracia este extrema;

• nu exista sistem de canalizare;

• exista gandaci, sobolani;

• exista toalete exterioare primitive care se folosesc de catre toate familiile;

• apa se aduce in galeti de la cismele;

• in baracile existente nu exista un spatiu unde elevii romi sa poata invata, acestia avand rezultate scolare foarte slabe.

nu exista sanse ca numai comunitatea de romi sa poata rezolva aceste probleme extrem de grave.

Propunere de rezolvare a acestei situatii stringente:

Investitia desfasurata de partenerii si asociatii proiectului prin programul PHARE 2006 privind programul de „Accelerarea Implementarii Strategiei Nationale de Imbunatatire a Situatiei Romilor" va contribui la incluziunea sociala a populatiei de romi din localitatea Beius, cu efectele favorabile care decurg din aceasta. Aceste aspecte sunt scoase in evidenta mai ales prin legislatia nationala si europeana cu privire la incluziunea sociala a romilor, recomandarile Comisiei Europene si a Parlamentului European.

Aceste probleme ne preocupa si dorim ca familiile de romi din municipiul nostra sa beneficieze de procesul de dezvoltare comunitara si de incluziune sociala pe care dorim sa le promovam prin acest proiect.

Implementarea acestui proiect are o abordare integrata si aici dorim sa subliniem ca am depus deja si proiectul pentru crearea de locuri de munca (depus pentru Phare 2006 domeniul II) si proiectul cu privire la imbunatatirea stani de sanatate (depus pentru Phare 2006 domeniul III). In viitoral apropiat vom depune un proiect pe fonduri structural pe POSDRU in cadral unui parteneriat strategic, proiect in care vom propune rezolvarea problemelor familnlor de romi legate de locurile de munca si obtinerea de calificari recunoscute la nivel national si international.

(e) relevanta proiectului pentru grupurile tinta

In conformitate cu Planul National privind Accelerarea Implementarii Strategiei Nationale Guvernului Romaniei de Imbunatatire a Situatiei Romilor, in domeniile MICA INFRASTRUCTURA COMUNITARA RENOVARE SI/S-AU CONSTRUCTIA DE LOCUINTE

8

SOCIALE, cuprinse in programul PHARE 2006, si avand la baza Strategia de Dezvoltare a Mumcipiului Beius 2007-2013 (anexata la proiect), in care este cuprins si Planul local de

imbunatatirea situatiei romilor asumat formal prin hotarare de consiliu local (anexa la proiect), s-

a decis in colaborare cu comunitatea de romi, implicarea reala a autoritatii publice locale in

rezolvarea problemelor cu care se confrunta familiile de romi si pentru acest lucru foarte important s-a decis intocmirea documentatiei pentru accesarea fondurilor din cadral programului.

Din documentele existente in baza de date a Primariei rezulta ca cei 173 de cetateni de etnie Roma locuiesc in 17 case, adica un numar mediu de peste 10 cetateni pe locuinta, iar in ce priveste suprafata constraita a caselor/baracilor/cosmeliilor existente rezulta o suprafata de 20 de metri patrati pe locuinta, rezultand in final de aproximativ 2 mp/cetatean de etnie Roma. In acelasi context, datorita saraciei extreme in care se afla toate familiile de romi din localitate, sansele ca aceste familii sa poata sa isi imbunatateasca conditiile de viata sunt nule.

Cei mai afectati sunt copiii din familiile de romi. care sunt expusi unor riscuri de imbolnavire foarte mari.

O alta necesitate urgenta este legata de faptul ca un numar de 3 familii de romi care locuiesc in

central orasului, au pnmit decizie din partea judecatoriei ca trebuie sa paraseasca urgent fevacuare fortata) imobilele in care locuiesc pentru ca aceste locuinte au fost retrocedate prin sentinta definitiva irevocabila.

In contextul celor enumerate mai sus, rezulta necesitatea asigurarii unor spatii minime necesare convietuirii sociale conform recomandarilor Comisiei Europene, Parlamentului European si normelor europene.

Prin implementarea acestui program se urmareste in primul rand ca romii din localitatea noastra sa aiba conditii decente de locuit, avand in vedere ca se urmareste crearea unor locuinte confortabile, care vor fi date in folosinta gratuita pentru 13 familii de romi si dupa perioada de 5 ani se vor transfera dreptul de proprietate. Din studiile si anahzele referitoare la costuri, efectuate a rezultat posibilitatea constrairii a 13 locuinte (6 duplex si 1 simpla din matenale usoare, avand asigurate toate utilitatile ce vor fi puse la dispozitie (reprezinta contributie financiara propne de aproximativ 34.000 Euro) de Consiliul Municipal Beius. Amplasarea locuintelor in zona strazii Traian pe terenul aflat sub nr. topo 983/41, intr-o locatie cu mari perspective de dezvoltare locative, a fost facuta cu scopul de a include social (respectarea conceptelor de incluziune sociala si dezvoltare comunitara) in societate familiilor de romi din localitatea noastra. In acest sens, pozitionarea locuintelor pe terenul de 5000 mp (costul pe mp in aceasta zona este de 15 Euro pe mp), care este in domeniul public al municipiului Beius, se va face in asa fel incit sa evitam cu tarie segregarea rezidentiala (a se vedea piesele scrise cu pozitionarea locuintelor la SF) Asigurarea conditiilor unui nivel de trai in conditii de civilizatie (cu toate utilitatile) vor duce in final la scolarizarea unui numar cat mai mare de copii de etnie Roma.

1.7 Descrierea detaliata a activitatilor

Maximum 9 pagini. Includeti titlul si descrierea detaliata a fiecarei activitati avute in vedere pentru obtinerea rezultatelor, specificand, unde este cazul, rolul fiecarui partener (sau al asociatilor sau subcontractorilor) in proiect. In acest sens, descrierea detaliata a activitatilor nu trebuie confundata cu planul proiectului (a se vedea sectiunea 1.9).

Activitatea 1 Formarea echipei de proiect si anuntul proiectului

In prima saptamana din prima luna a proiectului, partenerii si grupul de initiativa al romilor implicati in proiect vor fi instiintati in scris de semnarea contractului de finantare si a cererii de plata.

Coordonatorul proiectului si responsabilul PR, vor elabora in conformitate cu Manualul de identitate Vizuala, un comunicat de presa care va cuprinde informatii legate de scopul, obiectivele, activitatile si rezultatele proiectului, data conferintei de presa, locatia (va fi la sediul Consiliului Municipal Beius). Comunicatul de presa va fi trimis coordonatorului de grant din partea Autoritatii de implementare spre verificare si aprobare.

9

Dupa aprobare, se va trimite o invitatie pentru conferinta de presa catre ziarele locale, judetene, regionale.

Se va efectua conferinta de presa. Responsabil cu aceasta activitate este coordonatorul proiectului, asistentul de proiect si responsabilul PR.

Echipa proiectului va realiza o monitorizare a presei, in acest sens pentru a se putea observa numarul de articole aparute si calitatea articolelor.

Rezultate propuse: promovarea proiectului la nivel local, judetean, comunicat de presa si conferinta de presa, informarea publicului larg si a populatiei de romi cu referire la oportunitatile propuse in proiect, monitorizarea presei, aparitii in presa locala.

Responsabili: coordonatorul proiectului, asistentul de proiect, responsabilul PR, responsabili pentru partea de mediere si consiliere profesionala, facilitatorul comunitar rom.

Copii dupa documente vor fi anexate la raportul narativ si financiar.

Rolul partenerilor:

Aplicant Rolul Consiliului Municipal Beius: coordoneaza activitatea, responsabila cu indeplinirea indicatorilor Partener 1 Rolul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca, Bihor: participa la elaborarea documentelor cu expertiza tehnica de specialitate. Asociat 1 Rolul Agentiei Nationale pentru Egalitate de Sanse: participa la elaborarea documentelor cu expertiza tehnica de specialitate. Asociat 2 Rolul Grupului de initiativa al Romilor: participa la elaborarea documentelor cu informatii specifice despre comunitatile de romi.

Activitatea 2 Achizitia de servicii de proiectare (utilitati+constructia caselor)

Comisia de selectie este numita prin dispozitie de primar si in cadrul acesteia vor face parte toti partenerii proiectului si grupul de initiativa al romilor. Echipa de proiect, va elabora documentatia de achizitie pentru achizitiile serviciu, in conformitate cu procedurile de achizitii specifice contractului de grant, aceasta documentatie va fi trimisa spre aprobare catre coordonatorul de grant, si dupa primirea acceptului, se va realiza achizitia de serviciu efectiva. In cadrul comisiei de selectie, vor face parte si reprezentanti ai comunitatii de romi. Criteriile de selectie vor fi cele prevazute in legislatia specifica.

Responsabili: coordonatorul proiectului, asistentul de proiect, responsabilul achizitii, dirigintele de santier, contabilul, responsabili pentru partea de mediere si consiliere profesionala, facilitatorul comunitar rom.

Rezultate propuse: se va realiza achizitia de serviciu pentru proiectele tehnice necesare pentru realizarea achizitiilor de lucrari.

Copii dupa documente vor fi anexate la raportul narativ si financiar.

Aplicant Rolul Consiliului Municipal Beius: coordoneaza activitatea, responsabila cu indeplinirea indicatorilor, Partener 1 Rolul Agentiei Judetene pentru Qcuparea Fortei de Munca, Bihor:

participa la indeplinirea activitatilor, Asociat 1 Rolul Agentiei Nationale pentru Egalitate de Sanse:

participa la indeplinirea activitatilor. Asociat 2 Rolul Grupului de initiativa al Romilor: participa la indeplinirea activitatilor.

Activitatea 3 Semnarea contractului de proiectare si executarea/plata proiectului tehnic

Comisia de selectie este numita prin dispozitie de primar si in cadrul acesteia vor face parte toti partenerii proiectului si grupul de initiativa al romilor.

10

Dupa selectia proiectantului tehnic, se va realiza proiectul tehnic pentru achizitia de lucrari de locuinte si pentru utilitati. Pe perioada de elaborare a proiectului tehnic, se vor respecta indicatorii propusi in proiect si elementele tehnice prevazute in cadrul studiului de fezabilitate. Efectuarea platilor partiale pentru proiectul tehnic va fi parte din contractul de servicii, la fel si indicatorii care trebuie urmariti.

Responsabili: coordonatorul proiectului, asistentul de proiect, responsabilul achizitii, dirigintele de santier, contabilul, responsabili pentru partea de mediere si consiliere profesionala, facilitatorul comunitar rom.

Rezultate propuse: realizarea proiectului tehnic pentru lucrarile de locuinte si a utilitatilor aferente.

Copii dupa documente vor fi anexate la raportul narativ si financiar.

Rolul partenerilor Aplicant Rolul Consiliului Municipal Beius: coordoneaza activitatea, responsabila cu indeplinirea indicatorilor, Partener 1 Rolul Agentiei Judetene pentru Qcuparea Fortei de Munca, Bihor:

participa la indeplinirea activitatilor. Asociat 1 Rolul Agentiei Nationale pentru Egalitate de Sanse:

participa la indeplinirea activitatilor. Asociat 2 Rolul Grupului de initiativa al Romilor: participa la indeplinirea activitatilor.

Activitatea 4 Achizitia de lucrari si de utilitati publice

Comisia de selectie este numita prin dispozitie de primar si in cadrul acesteia vor face parte toti partenerii proiectului si grupul de initiativa al romilor.

Pe baza documentatiei aferente proiectelor tehnice cu privire la lucrarile de locuinte si a utilitatilor aferente, se va realiza documentatia de achizitii de lucrari specifica, respectandu-se toate prevederile existente in procedurile de achizitii existente la contractul de grant si mai ales evitarea conflictului de interese. Aceasta documentatie va fi trimisa spre aprobare catre coordonatorul de grant, si dupa primirea acceptului, se va realiza achizitia de lucrari efectiva. In cadrul comisiei de selectie, vor face parte si reprezentanti ai comunitatii de romi.

Responsabili: coordonatorul proiectului, asistentul de proiect, responsabilul achizitii, dirigintele de santier, contabilul, responsabili pentru partea de mediere si consiliere profesionala, facilitatorul comunitar rom. Rezultate propuse: anuntarea achizitiei de lucrari pentru locuinte si pentru utilitatile publice.

Copii dupa documente vor fi anexate la raportul narativ si fmanciar.

Rolul partenerilor Aplicant Rolul Consiliului Municipal Beius: coordoneaza activitatea, responsabila cu indeplinirea indicatorilor, Partener 1 Rolul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca, Bihor: participa la indeplinirea activitatilor. Asociat 1 Rolul Agentiei Nationale pentru Egalitate de Sanse: participa la indeplinirea activitatilor. Asociat 2 Rolul Grupului de initiativa al Romilor: participa la indeplinirea activitatilor.

Activitatea 5 Selectia executantilor de lucrari si incheierea contractelor de executie

Comisia de selectie este numita prin dispozitie de primar si in cadrul acesteia vor face parte toti partenerii proiectului si grupul de initiativa al romilor.

Echipa proiectului va inregistra toate ofertele depuse pentru achizitiile de lucrari, care vor trebuie depuse in plic sigilat, asa cum se prevede in legislatia specifica in vigoare si in cadrul comisiei de selectie a executantilor de lucrari. Se va selecta executantul de lucrari care va respecta prevederile

11

solicitate. In cadrul comisiei de selectie va face parte si reprezentanti ai comunitatii de romi. La finalul procedurilor de selectie, se vor semna contractele de lucrari pentru inceperea lucrarilor efective.

Responsabili: coordonatorul proiectului, asistentul de proiect, responsabilul achizitii, dirigintele de santier, contabilul, responsabili pentru partea de mediere si consiliere profesionala, facilitatorul comunitar rom.

Rezultate propuse: selectia executantilor de lucrari si semnarea contractelor de executie respectandu- se prevederile specifice in vigoare.

Copii dupa documente vor fi anexate la raportul narativ si financiar.

Rolul partenerilor Aplicant Rolul Consiliului Municipal Beius: coordoneaza activitatea, responsabila cu indeplinirea indicatorilor, Partener 1 Rolul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca, Bihor: participa la indeplinirea activitatilor. Asociat 1 Rolul Agentiei Nationale pentru Egalitate de Sanse: participa la indeplinirea activitatilor. Asoci-it 2 Rolul Grupului de initiativa al Romilor: participa la indeplinirea activitatilor.

Activitatea 6 Semnarea contractului de servicii cu dirigentele de santier

In prima luna a proiectului se va semna contractul de prestari servicii cu dirigintele se santier, care are o experienta foarte mare in astfel de activitati.

Responsabili: coordonatorul proiectului, asistentul de proiect, responsabilul achizitii, dirigintele de santier, contabilul, responsabili pentru partea de mediere si consiliere profesionala, facilitatorul comunitar rom.

Rezultate propuse: semnarea contractului de servicii cu dirigintele de santier

Copii dupa documente vor fi anexate la raportul narativ si financiar.

Rolul partenerilor Aplicant Rolul Consiliului Municipal Beius: coordoneaza activitatea, responsabila cu indeplinirea indicatorilor, Partener 1 Rolul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca, Bihor: participa la indeplinirea activitatilor. Asociat 1 Rolul Agentiei Nationale pentru Egalitate de Sanse: participa la indeplinirea activitatilor. Asociat 2 Rolul Grupului de initiativa al Romilor: participa la indeplinirea activitatilor. Activitatea 7 Selectia celor 14 romi care vor fi calificati in meseria de zidar pietrar tencuitor, curs de calificare de nivel 1 pe o perioada de 3 luni

Comisia de selectie este numita prin dispozitie de primar si in cadrul acesteia vor face parte toti partenerii proiectului si grupul de initiativa al romilor.

Pentru selectia beneficiarilor, echipa proiectului va oferi servicii de mediere si consiliere profesionala care vor continua pe tot parcursul proiectului.

Comisia de selectie este numita prin dispozitie de primar si in cadrul acesteia vor face parte toti partenerii proiectului si grupul de initiativa al romilor si vor selecta un numar de 14 de persoane pentru a fi angajate.

Dosarele de inscriere se vor depune la registratura aplicantului (Consiliul Municipal Beius) si vor primi numar de inregistrare.

Pe toata perioada de depunere a dosarelor, echipa proiectului, va oferi direct pe teren servicii de mediere si consiliere profesionala si vor ajuta si vor incuraja ca oamenii:

• sa inteleaga cum se completeaza un dosar de inscriere pentru a se angaja;

12

• ce avantaje sociale vor avea daca vor fi angajati si mai ales ce avantaje vor avea copiii acestor

beneficiari;

la depunerea dosarelor, echipa proiectului va sprijini ca acolo unde lipsesc documente, se va incerca incurajarea potentialilor sa isi completeze dosarul, pentru ca toate dosarele sa poate fi evaluate.

Responsabili: coordonatorul proiectului, asistentul de proiect, responsabilul PR, responsabili pentru partea de mediere si consiliere profesionala, facilitatorul comunitar rom.

Rezultate propuse: acordarea de servicii si mediere si consiliere profesionala, depunerea de dosare pentru selectie, efectuarea selectiei, 14 de romi vor fi selectati si calificati, vor primi diplome de calificare.

Copii dupa documente vor fi anexate la raportul narativ si financiar.

Rolul partenerilor Aplicant Rolul Consiliului Municipal Beius: coordoneaza activitatea, responsabila cu indeplinirea indicatorilor, Partener 1 Rolul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca, Bihor:

participa la indeplinirea activitatilor. Asociat 1 Rolul Agentiei Nationale pentru Egalitate de Sanse:

participa la indeplinirea activitatilor. Asociat 2 Rolul Grupului de initiativa al Romilor: participa la indeplinirea activitatilor.

Activitatea 8 Semnarea contractelor de munca pentru cei 14 romi Un rol important in cadrul acestei activitati, il va avea facilitatorul comunitar rom, care va putea sa comunice mult mai usor cu potentialii nostri beneficiari, tocmai pentru ca foarte multi romi din aceasta sunt vorbitori nativi de limba romani.

In conformitate cu legislatia romaneasca in domeniul ocuparii, dupa selectia celor 14 de persoane, se vor realiza vor incheia contractele de munca si acestea vor fi inregistrate la Inspectoratul Teritorial de Munca.

Responsabili: coordonatorul proiectului, asistentul de proiect, responsabilul PR, responsabili pentru partea de mediere si consiliere profesionala, facilitatorul comunitar rom.

Rezultate propuse: 14 romi vor avea contracte de munca inregistrate la ITM si vor lucra la construtia locuintelor si a utilitatilor.

Copii dupa documente vor fi anexate la raportul narativ si financiar.

Rolul partenerilor Aplicant Rolul Consiliului Municipal Beius: coordoneaza activitatea, responsabila cu indeplinirea indicatorilor, Partener 1 Rolul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca, Bihor:

participa la indeplinirea activitatilor. Asociat 1 Rolul Agentiei Nationale pentru Egalitate de Sanse: participa la indeplinirea activitatilor. Asociat 2 Rolul Grupului de initiativa al Romilor: participa la indeplinirea activitatilor.

Activitatea 9 Executia lucrarilor de constructie a caselor si a utilitatilor

Executia lucrarilor este detaliata in cadrul studiului de fezabilitate, unde exista o esalonare clara a activitatilor si a platilor intreprinse. Aceste activitati vor fi detaliate si in cadrul contractului de lucrari care va fi respectat si mai ales va fi urmarit de catre dirigintele de santier, care va coordona aceasta activitate foarte importanta.

I. Amenajarea terenului;

II. Executarea locuintelor;

13

III.

Executarea retelelor exterioare de apa;

IV. Executarea retelelor de canalizare;

V. Executarea retelelor exterioare electrice;

VI. Executarea drumurilor de acces;

VII. Amenajarea pentru protectia

mediului;

Aplicarea programului si alegerea variantei numarul III permite construirea unui duplex cu urmatoarele dimensiuni: 14 m/6,9 m, care vor avea urmatorii indici de constructie:

• arie construita 96.60 mp.

• aria desfasurata 96,90 mp.

• aria utila 83,70 mp.

• arie locuibila pentru fiecare familie este de 48.30 mp.

De asemenea, prin constructia cu materialele usoare care se gasesc in zona, implicit vor scadea costurile de transport si de montaj, fiecare locuinta fiind prevazuta si cu spatii de depozitare a combustibilului necesar incalzirii. La prezentul SF este anexata adresa 1068/04.09.2008 din partea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta CRISANA in care se specifica ca nu este necesara autorizatia de securitate la incendiu pentru aceasta faza de executie, prin urmare solutia tehnica aleasa este conforma cu legislatia specifica in vigoare.

Un aspect foarte important pe care 1-am analizat este locatia terenului care pe de o parte nu este in zona inundabila si mai ales distanta de la viitoarele locuinte si centrul orasului este de aproximativ 1500 de metri.

Drumul care face legatura dintre viitoarele locuinte si centrul orasului este asfaltat. Dupa ce se vor construi locuintele, familii;e de romi, vor putea avea acces foarte facil la toate serviciile publice, distanta putandu se efectua in 15 minute de mers pe jos.

Fiecare locuinta are regim decomandat si va cuprinde:

• un camera de zi in suprafata de 19 mp formata si din bucatarie+debara;

• 2 dormitoare de 9 mp fiecare;

• baie de 3,35 mp;

• un coridor de7,53 mp, care face legatura printr-un sas (1,5 mp) dintre camera de zi si dormitoare.

Decizia de alegere a acestei variante de locuinte scoate in evidenta o locuinta decenta sigura, care in viitor se poate mansarda creand suprafete suplimentare de locuire si mai ales ca distanta dintre case este de 5 mp, aceste locuinte se vor putea extinde atat pe verticala cat si pe orizontala.

Duplexul va fi amplasat pe o fundatie de beton la adancimea de fundare de -1 m, elevatia fiind de 90 cm.

Fiecare duplex va fi dotat cu obiectele sanitare necesare atat in bucatarie cat si in baie.

Fiecare locuinta va beneficia de utilitatile care se vor realiza: apa, canal, curent electric, contractele de furnizare vor fi realizate de catre beneficiarii proiectului pe baza contractelor de folosinta gratuita.

Locuintele vor fi dotate cu instalatia electrica interioara, instalatie de apa menajera cu contorizare, instalatie interioara de canalizare menajera.

Incalzirea locuintei efectuandu-se prin sobe de teracota, care la fel vor fi construite prin proiect. Prepararea apei calde menajere se va realiza prin montarea de boilere electrice de 100 de litri pentru fiecare locuinta.

Pierderile de energie (caldura din interiorul locauintei) sunt foarte mici. La Studiul de fezabilitate exista atasat avizul energetic din partea unui auditor energetic care specifica faptul ca izolatia

14

termica este moderna si eficienta si indeplinesc standardele actuale.

Dupa contructia locuintelor, fiecare dintre acestea vor avea numar de casa, pe baza carora se vor realiza contractele de folosinta gratuita intre aplicant si beneficiarii finali (chirie 0 lei) si se vor realiza contractele de furnizare pentru utilitati si buletinele de identitate, certificatele de nastere, etc.

Responsabili: coordonatorul proiectului, asistentul de proiect, responsabilul achizitii, dirigintele de santier, responsabili pentru partea de mediere si consiliere profesionala, facilitatorul comunitar rom.

Rezultate propuse: se vor construi 13 locuinte si utilitatile aferente pentru familii de romi din municipiul Beius.

Copii dupa documente vor fi anexate la raportul narativ si financiar.

Rolul partenerilor Aplicant Rolul Consiliului Municipal Beius: coordoneaza activitatea, responsabila cu indeplinirea indicatorilor, Partener 1 Rolul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca, Bihor:

participa la indeplinirea activitatilor. Asociat 1 Rolul Agentiei Nationale pentru Egalitate de Sanse:

participa la indeplinirea activitatilor. Asociat 2 Rolul Grupului de initiativa al Romilor: participa la indeplinirea activitatilor.

Activitatea 10 Receptia partiala a lucrarilor conform legislatiei in vigoare

Dupa finalizarea locuintelor si a utilitatilor aferente, se va realiza receptia partiala la finalizarea lucrarilor in conformitate cu legislatia specifica in vigoare. In cadrul comisiei de receptie va face parte si reprezentant din partea comunitatii de romi.

Responsabili: coordonatorul proiectului, asistentul de proiect, responsabilul achizitii, dirigintele de santier, contabilul, responsabili pentru partea de mediere si consiliere profesionala, facilitatorul comunitar rom.

Rezultate propuse: receptia celor 13 locuinte si a utilitatilor aferente.

Copii dupa documente vor fi anexate la raportul narativ si financiar.

Rolul partenerilor Aplicant Rolul Consiliului Municipal Beius: coordoneaza activitatea, responsabila cu indeplinirea indicatorilor, Partener 1 Rolul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca, Bihor:

participa la indeplinirea activitatilor. Asociat 1 Rolul Agentiei Nationale pentru Egalitate de Sanse:

participa la indeplinirea activitatilor. Asociat 2 Rolul Grupului de initiativa al Romilor: participa la indeplinirea activitatilor.

Activitatea 11 Selectia beneficiarilor care vor locui in locuinte

Criteriile de selectie vor fi identificate de catre partenerii si asociatii din proiect. In cadrul comisiei de selectie, care fi realizata prin dispozitie de primar vor face parte si reprezentanti ai comunitatii de romi. Inainte de selectia celor 13 familii, criteriile de selectie vor fi trimise catre coordonatorul de grant din partea Autoritatii de management pentru clarificari si recomandari. In acelasi context in cadrul comisiei de selectie in calitate de observator, va fi invitat si coordonatorul de grant din partea autoritatii de management. Fiecare dintre potentialii beneficiari, va depune un dosar de inscriere pe baza caruia va fi analizata situatia potentialilor beneficiari. In cadrul celor 13 familii, vor avea prioritate cele 3 familii de romi, care au primit ordin de evacuare fortata pe baza unei sentinte de retrocedare definitiva si irevocabila. Cel mai important criteriu de selectie va fi constituit din fatul ca familiile trebuie sa demonstreze ca are venituri reduse.

15

Responsabili: coordonatorul proiectului, asistentul de proiect, responsabilul achizitii, dirigintele de santier, contabilul, responsabili pentru partea de mediere si consiliere profesionala, facilitatorul comunitar rom.

Rezultate propuse: selectia celor 13 familii beneficiare.

Copii dupa documente vor fi anexate la raportul narativ si financiar. Rolul partenerilor Aplicant Rolul Consiliului Municipal Beius: coordoneaza activitatea, responsabila cu indeplinirea indicatorilor, Partener 1 Rolul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca, Bihor:

participa la indeplinirea activitatilor. Asociat 1 Rolul Agentiei Nationale pentru Egalitate de Sanse:

participa la indeplinirea activitatilor. Asociat 2 Rolul Grupului de initiativa al Romilor: participa la indeplinirea activitatilor.

Activitatea 12 Semnarea contractelor de folosinta gratuita

Dupa selectia celor 3 familii de romi beneficiare, cu fiecare dintre aceste se va semna cate un contract de folosinta gratuita (chirie 0) cu drepturi si obligatii.

Beneficiari finali: Cheltuielile de intretinere lunare care vor fi suportate de catre fiecare familie beneficiara vor consta in cheltuieli de apa, canal, curent, salubritate.

Consiliul Municipal Beius: Cheltuielile de intretinere a utilitatilor publice suportate de Consiliul Municipal Beius vor consta in asigurarea furnizarii utilitatilor la regimul de presiune normal, evacuarea deseurilor menajere in conformitate cu legislatia in vigoare, asigurarea iluminatului public.

Fiecare dintre familii vor avea o casa decenta, care daca nu se va finanta acest proiect, nu o vor avea niciodata.

Prin implementarea acestui program se urmareste in primul rand ca romii din localitatea noastra sa aiba conditii decente de locuit, avand in vedere ca se urmareste crearea unor locuinte confortabile, care vor fi date in folosinta gratuita pentru 13 familii de romi si dupa perioada de 5 ani se vor transfera dreptul de proprietate. Din studiile si analizele referitoare la costuri, efectuate a rezultat posibilitatea construirii a 13 locuinte (6 duplex si 1 simpla din materiale usoare, avand asigurate toate utilitatile ce vor fi puse la dispozitie (reprezinta contributie fmanciara proprie de aproximativ 34.000 Euro) de Consiliul Municipal Beius.

Amplasarea locuintelor in zona strazii Traian pe terenul aflat sub nr. topo 983/41, intr-o locatie cu mari perspective de dezvoltare locativa, a fost facuta cu scopul de a include social (respectarea conceptelor de incluziune sociala si dezvoltare comunitara) in societate familiilor de romi din localitatea noastra. In acest sens, pozitionarea locuintelor pe terenul de 5000 mp, care este in domeniul public al municipiului Beius, se va face in asa fel incit sa evitam cu tarie segregarea rezidentiala (a se vedea piesele scrise cu pozitionarea locuintelor la SF) Asigurarea conditiilor unui nivel de trai in conditii de civilizatie (cu toate utilitatile) vor duce in final la scolarizarea unui numar cat mai mare de copii de etnie Roma.

Copii vor avea conditii de igiena, un spatiu adecvat unde sa poata invata, sa se joace in mod sigur. Subliniem ca aceste probleme ne preocupa si dorim ca familiile de romi din municipiul nostru sa beneficieze de procesul de dezvoltare comunitara si de incluziune sociala pe care dorim sa le promovam prin acest proiect.

Responsabili: coordonatorul proiectului, asistentul de proiect, responsabilul achizitii, responsabilul PR, dirigintele de santier, contabilul, responsabili pentru partea de mediere si consiliere profesionala, facilitatorul comunitar rom.

Rezultate propuse: semnarea contractelor de folosinta gratuita cu cele 13 familii de romi.

Copii dupa documente vor fi anexate la raportul narativ si financiar.

16

Rolul partenerilor Aplicant Rolul Consiliului Municipal Beius: coordoneaza activitatea, responsabila cu indeplinirea indicatorilor, Partener 1 Rolul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca, Bihor:

participa la indeplinirea activitatilor. Asociat 1 Rolul Agentiei Nationale pentru Egalitate de Sanse: participa la indeplinirea activitatilor. Asociat 2 Rolul Grupului de initiativa al Romilor: participa la indeplinirea activitatilor.

Activitatea 13 Realizarea contractelor de utilitati de catre beneficiari

Dupa contructia locuintelor, fiecare dintre acestea vor avea numar de casa, pe baza carora se vor realiza contractele de folosinta gratuita intre aplicant si beneficiarii finali (chirie 0 lei) si se vor realiza contractele de furnizare pentru utilitati si buletinele de identitate, certificatele de nastere, etc.

Responsabili: coordonatorul proiectului, asistentul de proiect, responsabilul achizitii, responsabilul PR, dirigintele de santier, contabilul, responsabili pentru partea de mediere si consiliere profesionala, facilitatorul comunitar rom.

Rezultate propuse: semnarea contractelor de utilitati de catre 13 familii de romi, fiecare locuinta va avea numar de casa, beneficiarii isi vor realiza acte de identitate si certificate de nastere, vor incepe o nou viata.

Copii dupa documente vor fi anexate la raportul narativ si financiar.

Rolul partenerilor Aplicant Rolul Consiliului Municipal Beius: coordoneaza activitatea, responsabila cu indeplinirea indicatorilor, Partener 1 Rolul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca, Bihor:

participa la indeplinirea activitatilor. Asociat 1 Rolul Agentiei Nationale pentru Egalitate de Sanse:

participa la indeplinirea activitatilor. Asociat 2 Rolul Grupului de initiativa al Romilor: participa la indeplinirea activitatilor.

Activitatea 14 Darea in functiune a locuintelor si realizarea unei conferinta de presa

Echipa proiectului, va elabora un comunicat de presa si va realiza o conferinta de presa la care va fi invitata presa locala si judeteana, alte persoane interesate. Materialele informative vor fi trimise spre verificare catre coordonatorul de grant. In cadrul conferintei de presa se va respecta protocolul oficial in conformitate cu legislatia romaneasca, situatie in care primarul orasului va purta tricolorul ca si insemn oficial. Acest proiect va fi dat ca si exemplu de buna practica. Dupa finalizarea activitatii se vor face activitati de monitorizare a articolelor aparute in presa.

Responsabili: coordonatorul proiectului, asistentul de proiect, responsabilul achizitii, responsabilul PR, dirigintele de santier, contabilul, responsabili pentru partea de mediere si consiliere profesionala, facilitatorul comunitar rom.

Rezultate propuse: darea in folosinta a locuintelor cu un eveniment oficial de promovare a proiectului.

Copii dupa documente vor fi anexate la raportul narativ si financiar.

Rolul partenerilor Aplicant Rolul Consiliului Municipal Beius: coordoneaza activitatea, responsabila cu indeplinirea indicatorilor, Partener 1 Rolul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca, Bihor:

participa la indeplinirea activitatilor. Asociat 1 Rolul Agentiei Nationale pentru Egalitate de Sanse:

participa la indeplinirea activitatilor. Asociat 2 Rolul Grupului de initiativa al Romilor: participa la indeplinirea activitatilor.

17

Activitatea 15 Elaborarea raportului narativ si financiar, elaborarea raportului de audit

Raportul narativ si financiar final va fi realizat de catre echipa proiectului si verificat de catre un audit autorizat si recunoscut de Camera auditorilor din Romania. Raportul de audit va fi anexat la raportul final. O copie dupa raportul final va fi trimis partenerilor din proiect.

Responsabili: coordonatorul proiectului, asistentul de proiect, contabilul. Rezultate propuse: raport narativ si financiar final

Copii dupa documente vor fi anexate la raportul narativ si financiar.

Rolul partenerilor Aplicant Rolul Consiliului Municipal Beius: coordoneaza activitatea, responsabila cu indeplinirea indicatorilor, Partener 1 Rolul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca, Bihor: primesc un exemplar al raportului. Asociat 1 Rolul Agentiei Nationale pentru Egalitate de Sanse: primesc un exemplar al raportului. Asociat 2 Rolul Grupului de initiativa al Romilor: primesc un exemplar al raportului.

1.8 Metodologia

Maximum 4 pagini. Descrierea detaliata a:

(a)

metodelor de implementare

(b)

motivelor pentru alegerea metodologiei propuse

 

1.

Imbunatatirea calitatii vietii comunitatii de romi

decizia alegerii constructiilor de locuinte noi pentru familiile de romi cu venituri reduse, a fost

luata

de

catre

partenerii proiectului si comunitatea de romi, in urma unor dezbateri.

2.

Managementul proiectului

Pentru asigurarea managementului de proiect din echipa proiectului vor face parte pe de o parte coordonatorul proiectului care are o larga experienta si expertiza in managementul de proiect, derularea de contracte cu fmantare, contabilul proiectului care o Tndelungata experienta in derularea legala si procedurala a activitatilor financiare, responsabilul achizitii si dirigintele de santier care au experienta tehnica directa in realizarea de investitii in lucrari de constructii.

Pentru asigurarea legaturii reale specifice cu populatia de romi in vederea promovarii dezvoltarii comunitare, in cadrul echipei de proiect exista facilitatorul comunitar rom, care este liderul comunitatii si care va fi angajat ca si expert local pe problemele romilor, situatie decisa in cadrul planului local de actiune pentru imbunatatirea situatiei romilor asumat formal de catre consiliul municipal. La fel la finalul proiectului grupul de initiativa se va transforma intr-o organizatie neguvemamentala a romilor care va deveni un actor social local si un partener in viitoarele proiecte pe care le vom dezvolta pentru comunitatea de romi.

Pentru o clarificare detaliata a sarcimlor membrilor echipei de proiect, in prima parte a proiectului, pentru toti membrii din echipa se vor finaliza fise de post in care se vor specifica detaliat si clar sarcinile, responsabilitatile si indicatorii care trebuie indepliniti. Fisele posturilor vor fi asumate de catre acestia prin semnatura.

Pentru realizarea activitatilor, membrii echipei de proiect vor avea fise de lucru si contracte de munca care vor contine drepturile si obligatiile fiecaruia.

Pe perioada de implementare a proiectului se va urmari cresterea capacitatii de cooperare intre parteneri si intre echipa proiectului si beneficiarii proiectului.

3.

Promovarea proiectului si a informatiilor legate de proiect

 

Diseminarea informatiei referitoare la implementarea proiectului cu fmantare europeana si oportunitatile oferite se va face prin editarea comunicate de presa, conferinte de presa, mentinerea permanenta cu

18

publicul

cu presa, beneficiarii proiectului, administratia publica locala, existand in echipa un responsabil PR.

larg,

Pentru ca informatiile referitoare la oportunitatile oferite de proiect sa ajunga la cat mai multe persoane potential interesate, se vor elabora si se vor realiza sesiuni de informari pe toata perioada proiectului.

4.

Respectarea prevederilor contractuale

 

Pe toata perioada

proiectului se

vor respecta in totalitate toate

prevederile si principiile

contractuale prevazute in contractul de grant si anexele aferente acestuia.

 

Pentru asigurarea transparentei, in cadrul comisiei de selectie, vor face parte aplicantul, partenerii, comunitatea de romi, care vor fi numite prin dispozitii de primar.

Pentru efectuarea achizitiilor de servicii si bunuri se vor respecta procedurile de achizitii prevazute in contractul de grant care vor fi numite prin dispozitii de primar.

Pe toata perioada de implementare a proiectului se va tine la zi elaborarea raportului narativ si financiar si in acest sens se va pastra contactul permanent contactul cu auditorul proiectului, urmarindu-se sa se rezolve toate recomandarile acestuia, tocmai ca la depunerea raportului final sa se scoata in evidenta respectarea in totalitate a obligatiilor contractuale si indeplinirea

indicatorilor propusi.

 

Pentru asigurarea principiilor de bun parteneriat si a transparentei necesare intre partenerii proiectului, si cu asociatul grupul de initiativa al romilor, la finalul proiectului, fiecare dintre partenerii proiectului va primi copii ale rapoartelor finale la care o sa fie anexat raportul de audit,

Toate activitatile financiare vor respecta in totalitate principiile eficientei cost-beneficiu si a managementului sanatos si se vor realiza prin sistemul de contabilitate in pallida dubla.

5.

Indeplinirea rezultatelor propuse si a indicatorilor de impact

 

Toate activitatile propuse in cadrul proiectului au fost selectate avand in vedere problemele grave

si

specificul

populatiei de romi.

Pentru asigurarea indicatorilor si pentru oferirea de servicii de calificare, s-a decis realizarea parteneriatului cu AJOFM, asocierea cu ANES si cu GIR tocmai pentru ca acestia detin expertiza formala, legala, metodologica.

Pentru punerea in practica a activitatilor propuse in cadrul proiectului s-a decis ca in echipa sa existe foarte clar o delegare a sarcinilor si responsabilitatilor in functie de experienta si expertiza fiecarui partener si fiecarui membru din echipa proiectului care vor fi coordonati si supervizati direct de catre coordonatorul proiectului. Acestia vor asigura interfata dintre activitatile propuse si grupul tinta romi carora li se adreseaza proiectul.

Activitatile de calificare si angajare vor fi coordonate de catre facilitatorul pe mediere

profesionala care are expertiza specifica in acest sens. Acesta va fi sustinut de catre

facilitatorul comunitar rom care va asigura interfata de comunicare si colaborare cu familiile de romi, mai ales atunci cand vor exista situatii de absente de la cursul de formare.

Pentru asigurarea selectiei celor 13 familii beneficiare, se va constitui o comisie de selectie prin dispozitie de primar si se va asigura transparenta necesara.

Cele 13 locuinte vor avea un climat de siguranta, vor fi decente si familiile de romi vor avea un camin, care in alta situatie nu 1-ar fi avut.

Pentru diseminarea informatiilor catre beneficiari se vor informa potentiali participanti, utilizand toate formele de comunicare existente.

Avand in vedere standardele ridicate de calitate pe care le are in furnizarea serviciilor specifice, vom pune la dispozitie tot ce este necesar pentru a ne indeplini indicatorii de impact, calitativi si cantitativi propusi.

Pentru asigurarea calitatii cursurilor de calificare vom pune in valoare calitatile pedagogice si practice ale furnizorilor de formare profesionala.

6. Asigurarea snstenabilitatii proiectului

Transferul de proprietate (locuinta) se va face catre beneficiarii finali la cinci ani de la incheierea proiectului, in urma respectarii clauzelor unui contract de folosinta gratuita semnat cu proprietarul imobilului. Contractul de folosinta se incheie de catre primar sau de catre o

19

persoana imputernicita de acesta, cu beneficiarul, pe o perioada de 5 ani.

Contractul de folosinta gratuita va fi cu chirie 0, in care vor fi stipulate obligatiile si drepturile partilor in conformitate cu legislatia in vigoare. Sustenabilitatea proiectului pe perioada de 5 ani in care beneficiarii proiectului vor avea contractele de folosinta gratuita, va consta in faptul ca beneficiarii isi vor plati cheltuielile de intretinere aferente fiecarei locuinte si aplicantul (Consiliul Municipal Beius) va asigura costurile de intretinere a sistemului de utilitati.

Beneficiari finali: Cheltuielile de intretinere lunare care vor fi suportate de catre fiecare familie beneficiara vor consta in cheltuieli de apa, canal, curent, salubritate.

Consiliul Municipal Beius: Cheltuielile de intretinere a utilitatilor publice suportate de Consiliul Municipal Beius vor consta in asigurarea furnizarii utilitatilor la regimul de presiune normal, evacuarea deseurilor menajere in conformitate cu legislatia in vigoare, asigurarea iluminatului public.

7. Pentru administrarea proiectului se vor pune la dispozitie:

8 birouri - birou coordonator, secretariat, achizitii, integrare europeana, contabilitate, relatii cu publicul, resurse umane, birou mediere profesionala si facilitator comunitar rom;

• 8 PC Pentium 4, 3 imprimante HP, 1 scanner HP, 2 copiatoare, 3 aparate foto, sistem de alarma computerizat,

• orice alte mijloace si echipamente necesare.

8. Pentru sustinerea activitatilor pe teren:

• 8 telefoane mobile, 1 telefon fix;

• autovehicul din partea aplicantului;

• arhiva, sala de asteptare;

• orice alte mijloace si echipamente necesare.

9. Pentru sustinerea cursurilor de calificare:

• flip-chart, video proiector, ecran pentru videoproiector, laptop, aparat foto;

• 8 telefoane mobile, 1 telefon fix, fax, e-mail;

• orice alte mijloace si echipamente necesare.

(c) cum intentioneaza proiectul sa continue un proiect anterior (unde

este cazul) nu este cazul

(d) proceduri de evaluare interna

Evaluarea interna a proiectului se va face de catre o echipa formata din parteneni implicati in acest proiect si reprezentantii comunitatii de romi. Evaluarea informatiei transmise catre beneficiari se va face in baza chestionarelor de evaluare aplicate cursantilor la sfarsitul proiectului. O analiza si chestionarele vor fi anexate la rapoartele narative.

Sistemul de evaluare:

Sedinte de analiza si progres: echipa manageriala va analiza starea reala a proiectului in sedinte de progres si o va inregistra in rapoarte periodice, comparand gradul de finalizare real cu eel estimat. Se vor realiza auto-evaluari periodice ale personalului angajat in proiect, chestionarele de evaluare, balanta contabila lunara sistemul de cash flow.

In rapoartele periodice si rapoartele finale se vor urmarii urmatorii itemi:

eficienta: raportul dintre rezultat si resursele investite.

eficacitatea: raportul dintre rezultatul obtinut si rezultaxul proiectat.

economia: raportul dintre costurile reale si costurile prevazute.

participarea: raportul dintre numarul real de beneficiari si numarul de beneficiari estimat in proiect.

adresabilitatea: raportul dintre grupurile real asistate si grupurile tinta din proiect.

20

disponibilitatea: numarul si calitatea serviciilor oferite.

adecvarea: raportul dintre serviciile oferite si nevoile beneficiarilor.

acceptabilitatea: raportul dintre serviciile oferite si satisfactia beneficiarilor.

In chestionarele de auto-evaluare a angajatilor din proiect se va urmari:

• disponibilitatea - gradul de acceptanta a realizarii de activitati care nu sunt stipulate in fisa postului;

• participarea - gradul de implicare in activitati;

• acceptabilitatea - gradul de multumire a sarcinilor efectuate;

• propuneri de ameliorare - numarul de propuneri in imbunatatirea metodelor de implementare.

Intalniri saptamanale de evaluare ale echipei de proiect pentru a evalua stadiul de implementare a activitatilor proiectului.

Intalniri regulate ale partenerilor in care se vor analiza activitatile intreprinse, cele viitoare in stransa relatie cu indicatorii propusi si indepliniti.

Dupa fiecare intalnire a echipei de proiect si a partenerilor se va realiza un proces verbal semnat de toti cei prezenti si in care se va specifica gradul de indeplinire in raport cu eel propus, intarzieri daca exista si justificarea lor, propuneri de activitati viitoare in raport direct cu indicatorii propusi in cadrul proiectului. Evaluare externa

• Chestionare de evaluare care sa scoata in evidenta schimbarile survenite dupa implementarea proiectului.

• Raport de evaluare intermediar cu recomandari.

• Raport de evaluare final cu recomandari.

(e) nivelul de implicare si activitatea altor organizatii (parteneri sau altii) in proiect

Aplicant: Consiliul Municipal Beius

• nivel ridicat;

• in toate activitatile proiectului;

• responsabilitate contractuala.

Parteneri: AJOFM Bihor - Agentia Judeteana pentru Ocupare Profesionala

• nivel ridicat;

• in toate activitatile proiectului,

• specialisti cu experienta vasta si expertiza pe domeniul ocuparii si formarii profesionale.

Asociat 1: ANES - Agentia Nationala pentru Promovarea Egalitatii de Sanse intre Femei si Barbati

• nivel ridicat;

• in toate activitatile proiectului;

• asigura expertiza pe domeniul egalitatii de sanse;

• specialisti cu experienta vasta si expertiza pe domeniul implementarii proiectelor si in management de performanta;

• promovarea proiectului la nivel national si european.

Asociat 2 Grupul de intiativa al romilor:

• nivel ridicat;

• in toate activitatile proiectului,

expertiza in comunitatile de romi, cunosc eel mai bine comunitatea, asigura legatura strans cu comunitatea de romi.

(e) justificarea rolului flecarui partener

21

Rolul solicitantului: Consiliul Municipal Beius

• responsabil de implementare a proiectului;

• contribuie financiar la implementarea proiectului;

• selectia beneficiarilor, monitorizeaza echipa proiectului;

• efectuarea achizitiilor, mentinerea contactului permanent cu Autoritatea de management;

gestionarea fondurilor si respectarea in totalitate a tuturor procedurilor si principiilor care guverneaza contractul de finantare, elaborarea si prezentarea rapoartelor intermediare si finale;

• indeplinirea obiectivelor;

• atingerea rezultatelor propuse;

asigurarea sustenabilitatii proiectului prin semnarea contractelor de folosinta gratuita si transferul dreptului de proprietate a locuintelor dupa perioada de 5 ani. Rolul Parteneri: AJOFM Bihor - Agentia Judeteana pentru Ocupare Profesionala

• participare la toate activitatile proiectului;

• contribuie financiar la implementarea proiectului;

• participare la evaluarea continua a activitatilor prevazute in cadrul proiectului;

participare la elaborarea materialelor de campanie, selectia beneficiarilor, achizitiile din proiect, indeplinirea indicatorilor ;

• sustinerea activitatilor de mediere si consiliere profesionala;

• supervizarea si monitorizarea derularii cursurilor de calificare la locul de munca;

Rolul Asociat 1: ANES - Agentia Nationala pentru Promovarea Egalitatii de Sanse intre Femei si Barbati

• participare la toate activitatile proiectului;

• participare la evaluarea continua a activitatilor prevazute in cadrul proiectului;

participare la elaborarea materialelor de campanie, selectia beneficiarilor, achizitiile din proiect, indeplinirea indicatorilor ;

• promovarea proiectului la nivel national si european.

are rol de partener strategic la nivel national si european Rolul Asociat 2 Grupul de intiativa al romilor:

• participare la toate activitatile proiectului;

participare la elaborarea materialelor de campanie, selectia beneficiarilor, achizitiile din proiect, indeplinirea indicatorilor ;

• participare in toate activitatile proiectului;

• asigura legatura strans cu comunitatea de romi.

(f) echipa propusa pentru implementarea proiectului (pe functii: nu este nevoie sa se includa aici numele persoanelor).

1. Coordonator proiect - 1 persoana - norma redusa - 2 ore pe zi (exista atasat CV) din partea aplicantului

• responsabil cu anuntarea proiectului, coordonarea echipei si implementarea proiectului;

coordoneaza componenta de resurse umane, elaborare fise de post, coordonarea efectuarii achizitiilor propuse, contactul cu grupul tinta, organizarea intalnirilor pe teren, responsabil cu indeplinirea obiectivelor propuse, efectuarea activitatilor de instruire;

Colaboreaza cu contabilul proiectului si cu dirigintele de santier pentru efectuarea platilor in sistem esalonat pentru plata lucrarilor de construire a locuintelor si pentru plata aferenta proiectului tehnic si a executiei de utilitati publice;

realizeaza legaturi de lucru si a comunicarii cu partenerii proiectului, responsabil cu promovarea proiectului, elaborarea rapoartelor financiare si narative, legatura cu auditorul proiectului;

• realizeaza legaturi cu coordonatorul de grant desemnat din partea Autoritatii de Management.

• activitatea din cadrul proiectului;

• elaborare, depunere proiect;

• construirea si mentinerea relatiei directe cu partenerii proiectului si cu beneficiarii;

22

• mentinerea relatiilor cu administratia publica locala;

• relatie directa de lucru cu Primaria Municipiului Beius;

relatie directa cu grupul de initiativa al romilor cu viitoarea organizatie a romilor cu comunitatea de romi in ansamblul ei, cu partenerul proiectului, cu alti actori locali, judeteni si nationali;

• promovarea conceptului dezvoltarii comunitare in cadrul Primariei Municipiului Beius;

• indeplinirea indicatorilor propusi;

• elaborarea si verificarea rapoartelor narative si financiare;

• vizite de monitorizare a proiectului direct pe teren;

• supervizare; 2. Asistent coordonator proiect - 1 persoana - norma redusa - 4 ore pe zi (exista atasat CV) din partea din partea aplicantului.

• Colaborare directa cu coordonatorul proiectului;

In calitate de membru al echipei de proiect va prelua sarcinile specifice activitatilor de proiect; incredintate de coordonatorul de proiect;

• Colaboreaza cu coordonatorul proiectului la tinerea la zi a rapoartelor narative si financiare;

• Realizeaza studii si lucrari de specialitate in functie de expertiza personala;

• Participa la elaborarea proiectului;

• Elaboreaza si pregateste rapoartele financiare si narative;

• Mentine relatiile cu partenerii proiectului si cu beneficiarii;

• Mentine relatiile cu administratia publica locala;

• Coordonarea activitatilor de training;

• Intalniri in teren;

• Verifica indeplinirea indicatorilor propusi;

• Diseminarea informatiilor legate de proiect cu ocazia participarii la diferite evenimente;

• Raspunde de calitatea lucrarilor si serviciilor efectuate;

• Indeplineste si alte sarcini dispuse de coordonatorul proiectului;

3. Contabil - 1 persoana - norma redusa - 2 ore pe zi (exista atasat CV) din partea din partea aplicantului

• Monitorizeaza respectarea regulilor si procedurilor financiare UE, aferente contractului de grant;

• Colaboreaza cu coordonatorul proiectului pentru realizarea sistemului curent de cash flow.

Colaboreaza cu coordonatorul proiectului si cu dirigintele de santier pentru efectuarea platilor in sistem esalonat pentru plata lucrarilor de construire a locuintelor si pentru plata aferenta proiectului tehnic si a executiei de utilitati publice;

• Raspunde de intocmirea proiectului de buget de venituri si cheltuieli;

• Raspunde pentru legalitatea si regularitatatea incadrarii in limitele bugetare aprobate;

• Urmareste asigurarea unei executii bugetare corespunzatoare in conformitate cu prevederile

legale;

• Organizeaza tinerea la zi a evidentei contabile;

• Raspunde de intocmirea tuturor situatiilor privind finantarea;

• Pregateste si elaboreaza rapoartele financiare;

• Este responsabil de disponibilitatea documentelor justificative, pentru a facilita accesul in cazul controlului;

• Indeplineste si alte sarcini dispuse de coordonatorul proiectului;

4. Responsabil PR - 1 persoana - 2 ore pe zi (exista atasat CV) din partea aplicantului

• Este responsabil cu elaborarea materialelor de informare in conformitate du Manualul de

identitate vizuala;

• Promoveaza proiectul;

• Mentine legatura cu publicul larg si cu presa locala si judeteana;

• Colaborare directa cu coordonatorul proiectului;

Stabileste conceptul de campanie si a produselor specifice precum si liniile directoare/obiectivele politicii de relatii publice;

• Controleaza si coordoneaza fluxul corect al informatiei transmise mass-mediei;

23

• Stabileste normele generale de comportament in relatia cu mass-media;

• Elaboreaza si pregateste raportul narativ;

• Elaboreaza materiale publicitare lunare si ori de cate ori este nevoie pentru sustinerea si promovarea proiectului;

• Diseminarea informatiilor legate de proiect in cadrul comunitatii locale;

• Indeplineste orice atributii stabilite de coordonatorul de proiect;

• Consiliere profesionala si cu facilitatorii comunitari pentru promovarea proiectului in

comunitatile de romi 5. Responsabil achizitii - 1 persoana - 2 ore pe zi (exista atasat CV) din partea aplicantului

• Elaborarea fiselor de date pentru achizitii de bunuri in conformitate cu legislatia specifica in vigoare;

• Colaboreaza cu coordonatorul proiectului pentru realizarea achizitiilor;

• Realizeaza procesele verbale de selectie, elaboreaza contractele de servicii si de furnizare de bunuri si le inainteaza pentru verificare, aprobare si semnare

• Comunicare SEAP deschidere licitatii;

• Organizare licitatii;

• Asigura pregatirea documentatiei pentru incheierea contractelor cu agentul economic castigator;

• Urmareste, din punct de vedere tehnic, indeplinirea corespunzatoare, de catre contractori, a activitatilor proiectului, astfel cum acestea sunt prevazute in contract;

• Acorda suport tehnic in punerea in aplicare si respectarea in totalitate a procedurilor contractuale privind achizitiile;

• Elaboreaza rapoarte financiare;

• Analizeaza rapoartele periodice de implementare a proiectului;

• Certifica realitatea, regularitatea si legalitatea cheltuielilor efectuate de catre contractor in cadrul contractului;

Asigura o arhivare corepunzatoare a tuturor documentelor aferente implementarii contractelor;

Indeplineste orice atributii stabilite de coordonatorul de proiect;

6.

Facilitator comunitar din partea comunitatii de romi -

1 persoana - 4 ore pe zi (exista

atasat 1 CV) din partea comunitatii de romi.

Participa la comisia de selectie a celor 14 beneficiari ai proiectului

Colaboreaza cu echipa proiectului pentru intocmirea dosarelor de inscriere la curs si pentru elaborarea dosarelor necesare pentru angajarea celor 14 beneficiari;

Rezolva toate problemele care tin de absentele celor 14 beneficiari la cursul de calificare si la locul de munca, in acest sens colaboreaza cu coordonatorul proiectului si cu responsabilul pe partea de mediere socio profesionala;

responsabil cu informarea corecta a membrilor comunitatii de romi cu privire la implementarea activitatilor din proiect, cu activarea tuturor membrilor din grupul de initiativa, pentru o participare larga si corecta a tuturor la procesul de dezvoltare comunitara propus in cadrul proiectului;

Coordoneaza activitatea de transformare a grupului de initiativa in organizatie neguvernamentala a romilor, colaborand strans cu coordonatorul proiectului si cu membrii comunitatii de romi, pentru ca in noua organizatie a romilor sa fie reprezentata corect toata comunitatea de romi interesata sa participe la astfel de proiecte care vizeaza punerea in aplicare a principiilor de incluziune sociala si de dezvoltare comunitara;

Realizeaza legatura intre administratia locala si minoritate;

Participa la toate activitatile proiectului ca si reprezentant al comunitatii de romi, inclusiv la comisiile de selectie pentru achizitiile de servicii si lucrari care se vor efectua in cadrul proiectului, sau va de;lega din partea comunitatii de romi, persoane care sa participe la aceste comisii de selectie;

Diseminarea informatiilor legate de proiect;

Indeplineste si alte sarcini dispuse de coordonatorul proiectului;

7.

Responsabil mediere si consiliere profesionala -

1 persoana - 4 ore pe zi (exista atasat CV)

24

din partea AJOFM

• Colaboreaza cu coordonatorul proiectului;

• Elaboreaza strategia pentru identificarea cursurilor de perfectionarea necesare proiectului;

• Coordoneaza persoanele selectionate pentru participarea la cursuri;

coordoneaza activitatea de derulare a cursului de calificare de nivel 1 in meseria de zidar pietrar tencuitor, si conduce activitatea de realizare a comisiei de selectie pentru acordarea diplomelor

• coordoneaza activitatea de acordare a diplomelor de calificare catre cei 14 beneficiari ai cursului

de calificare;

colaboreaza cu echipa proiectului pentru realizarea corecta a dosarelor pentru angajare a celor 14 beneficiari si se va asigura ca acestea sa se depuna la angajator, avand pe fiecare dintre aceste contracte de munca avizul specific din partea ITM;

• Elaboreaza rapoartele lunare de activitate si sunt trimise spre supervizare catre coordonatorul proiectului

• Asigura verificarea suport de curs;

8. Diriginte de santier - 1 persoana - 4 ore pe zi (exista atasat CV) din partea aplicantului

• responsabil cu coordonarea echipei si implementarea proiectului pe partea de constructii instalatii

utilitati;

• inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati;

• Colaboreaza cu coordonatorul proiectului si cu contabilul proiectului pentru efectuarea platilor in sistem esalonat pentru plata lucrarilor de construire a locuintelor si pentru plata aferenta proiectului tehnic si a executiei de utilitati publice;

asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale printr-un sistem propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia lucrarii;

solutionarea nonconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;

utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect, certificate sau pentru care exista argumente tehnice care conduc la realizarea cerintelor esentiale, precum si gestionarea probelor -martor, inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate;

• respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate;

1.9 Durata si planul proiectului

a Durata proiectului va fi de

luni.

Nota: In planul orientativ al proiectului nu trebuie sa fie mentionate date exacte/certe, ci numai sa se arate "luna 1", "luna 2" etc. Solicitantii sunt sfatuiti sa prevada o marja de siguranta in planul de proiect propus. Planul proiectului nu trebuie sa contina descrierea detaliata a activitatilor, ci doar titlurile lor (va rugam sa verificati ca acestea se potrivesc cu cele mentionate in sectiunea 1.7). Si lunile fara activitati trebuie incluse in planul proiectului si in durata proiectului.

Planul pentru implementarea proiectului trebuie sa fie suficient de detaliat pentru a furniza informatii cu privire la pregatirea si implementarea fiecarei activitati. Planul proiectului trebuie prezentat conform urmatorului model:

25

26

26

27

27

28

28

2. Rezultate preconizate 2.1 Impactul preconizat asupra grupurilor tinta Maximum 2 pagini. Indicati cum va

2. Rezultate preconizate

2.1 Impactul preconizat asupra grupurilor tinta

Maximum 2 pagini. Indicati cum va imbunatati

proiectul : (a) situatia grupurilor tinta

Rezultate cantitative

29

• crearea unor spatii de locuit decente pentru 13 familii de romi din localitatea Beius;

• aproximativ 70 de persoane vor avea acte de identitate, certificate de nastere

• cresterea calitatii vietii romilor din localitatea Beius;

• punerea in practica a conceptului de incluziune sociala si de dezvoltare comunitara,

• cresterea nivelului de socializare, de educatie si a starii de sanatate a tuturor cetatenilor de etnie roma prin convietuirea in locuinte sanatoase, igienice si decente;

• 14 romi care vor fi calificati (vor primi diplome de calificare recunoscute la nivel national) si angajati pe perioada de executie a lucrarilor si a utilitatilor;

• eliminarea in totalitate a sanselor de imbolnavire a copiilor romi care vor locui in aceste locuinte;

Implementarea proiectului va permite construirea unui duplex cu urmatoarele dimensiuni: 14 m/6,9 m, care vor avea urmatorii indici de constructie:

• arie construita 96.60 mp.

• aria desfasurata 96,90 mp.

• aria utila 83,70 mp.

• arie locuibila pentru fiecare familie este de 48.30 mp.

De asemenea, prin constructia cu materialele usoare care se gasesc in zona, implicit vor scadea costurile de transport si de montaj, fiecare locuinta fiind prevazuta si cu spatii de depozitare a combustibilului necesar incalzirii. La prezentul SF este anexata adresa 1068/04.09.2008 din partea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta CRISANA in care se specifica ca nu este necesara autorizatia de securitate la incendiu pentru aceasta faza de executie, prin urmare solutia tehnica aleasa este conforma cu legislatia specifica in vigoare.

Un aspect foarte important pe care 1-am analizat este locatia terenului care pe de o parte nu este in zona inundabila si mai ales distanta de la viitoarele locuinte si centrul orasului este de aproximativ 1500 de metri. Drumul care face legatura dintre viitoarele locuinte si centrul orasului este asfaltat. Dupa ce se vor construi locuintele, familiile de romi, vor putea avea acces foarte facil la toate serviciile publice, distanta putandu-se efectua in 15 minute de mers pe jos.

Fiecare locuinta are regim decomandat si va cuprinde:

• un camera de zi in suprafata de 19 mp formata si din bucatarie+debara;

• 2 dormitoare de 9 mp fiecare;

• baie de 3,35 mp;

• un coridor de7,53 mp, care face legatura printr-un sas (1,5 mp) dintre camera de zi si dormitoare.

Decizia de alegere a acestei variante de locuinte scoate in evidenta o locuinta decenta sigura, care in viitor se poate mansarda creand suprafete suplimentare de locuire si mai ales ca distanta dintre case este de 5 mp, aceste locuinte se vor putea extinde atat pe verticala cat si pe orizontala.

Duplexul va fi amplasat pe o fundatie de beton la adancimea de fundare de -1 m, elevatia fiind de 90 cm.

Fiecare duplex va fi dotat cu obiectele sanitare necesare atat in bucatarie cat si in baie. Fiecare locumta va beneficia de utilitatile care se vor realiza: apa, canal, curent electric, contractele de furnizare vor fi realizate de catre beneficiarii proiectului pe baza contractelor de folosinta gratuita.

Locuintele vor fi dotate cu instalatia electrica interioara, instalatie de apa menajera cu contorizare, instalatie interioara de canalizare menajera.

Incalzirea locuintei efectuandu-se prin sobe de teracota, care la fel vor fi construite prin proiect. Prepararea apei calde menajere se va realiza prin montarea de boilere electrice de 100 de litri pentru fiecare locuinta.

Pierderile de energie (caldura din interiorul locauintei) sunt foarte mici. La Studiul de fezabilitate exista atasat avizul energetic din partea unui auditor energetic care specifica faptul ca izolatia termica este moderna si eficienta si indeplinesc standardele actuale.

30

Dupa contructia locuintelor, fiecare dintre acestea vor avea numar de casa, pe baza carora se vor realiza contractele de folosinta gratuita intre aplicant si beneficiarii finali (chirie 0 lei) si se vor realiza contractele de furnizare pentru utilitati si buletinele de identitate, certificatele de nastere, etc.

Rezultate calitative si de impact

• cresterea nivelului de toleranta si dezvoltarea unor relatii principiale interetnice.

• Familiile vor locui intr-o zona fara rise impreuna cu majoritara si nu separata in mod segregationist;

• implementarea proiectului va deveni un exemplu de buna practica pentru toate familiile de romi din

regiune;

implementarea proiectului va fi un exemplu de buna practica si va fi promovat la nivel european, de catre Agentia Nationala pentru Egalitate de ~anse intre Femei si Barbati, care va promova metoda de angajare la locul de munca, ca si metoda care respecta principiile egalitatii de sanse, incluziunii sociale si a dezvoltarii comunitare;

pe termen mediu si lung se va urmari marirea impactului social prin rezolvarea problemelor comunitatilor de romi si in acest sens dorim sa depunem proiecte pe urmatoarele fonduri structurale si de coeziune: POSDRU, POR, POS Competitivitate, POS Mediu, Agricultura. La aceste proiecte, vom avea o contributie financiara de aproximativ 500.000 Euro. Unui dintre proiecte va fi avea un grup tinta de 500 de persoane, pentru runda de fmantare pe POSDRU (D.M.I. 5 si D.M.I. 6), componenta de granturi de pana la 500.000 Euro, unde vom incerca sa realizam un parteneriat strategic cu toate localitatile din zona municipiului Beius, scopul acestuia fiind punerea in practica a politicilor de incluziune sociale avand la baza principiile de dezvoltare comunitara, eliminarea disparitatilor sociale prin dezvoltarea resurselor umane in zona Beiusului si in special pentru familiile dezavantajate.

(b) capacitatile manageriale si tehnice ale grupurilor tinta sau ale partenerilor (unde este cazul)

• va creste substantial experienta si expertiza partenerilor si a facilitatorului comunitar romi;

insusirea abilitatilor de analiza a situatiilor specifice;

insusirea abilitatilor de interventie in situatii de lucru cu populatia de romi;

insusirea abilitatilor de mediere si negociere sociala;

insusirea abilitatilor de comunicare si depasirea barierelor de comunicare ;

• dezvoltarea abilitatilor de comunicare si relationare cu populatia de romi;

• cresterea gradului de incredere si motivatie in fortele proprii;

• imbunatatirea abilitatilor de selectare si integrare a problemelor in strategiile locale;

2.2 Publicatii si alte rezultate

Maximum 1 pagina. Fiti la obiect si cuantificati rezultatele cat de mult posibil.

1. Comunicate de presa, conferinte de presa la inceputul si finalul proiectului se vor respecta toate prevederile din Manualul de identitate vizuala.

Se vor scoate in evidenta:

• Stadiile de implementare, rezultatele obtinute;

necesitatea implementarii proiectului si implicarea tuturor actorilor sociali in rezolvarea problemelor cu care se confrunta populatia de romi.

2. Informatii despre project pe pagina de internet a aplicantului si a partenerilor. Pentru prezentarea proiectului se va posta pe pagina de internet a aplicantului si a partenerilor, informatiile, scopul, obiectivele, activitatile, rezultatele estimate, baza de date cu cursantii, materiale legate de programa de curs, fotografii, declaratii ale cursantilor, alte elemente.

2.3 Efecte multiplicatoare

31

Maxim 1 pagina. Descrieti posibilitatea replicarii si extinderii rezultatelor proiectului

Pe toata perioada proiectului vom scoate in evidenta rezultatele deosebite care trebuie sa fie preluate si de catre alte administratii publice locale, tocmai pentru ca misiunea administratiei publice locale din toate localitatile din Romania este sa protejeze toate familiile existente in acele localitati si implicit familiile de romi, care au o vulnerabilitate foarte mare in fata schimbarilor sociale survenite dupa 1989. Tocmai din acest motiv, trebuie scos in evidenta faptul ca prin protejarea familiilor de romi, vom proteja copii romi care chiar in aceasta perioada sunt foarte vulnerabili in fata dificultatilor extreme existente. In acest sens parteneriatul strategic cu asociatul 1 ANES va sprijini diseminarea rezultatelor obtinute prin proiect la nivel national si mai ales la nivel european in diferite dezbateri la nivelul Comisiei Europene si a Parlamentului European, tocmai ca acest model sa fie preluat si in alte tari, pentru ca si in alte tari sunt destule situatii de lentoare administrativa.

2.4 Impactul pe termen scurt si lung

Maxim 3 pagini. Va rugam sa faceti distinctia intre urmatoarele 3 dimensiuni ale impactului pe termen scurt si lung:

(a) Aspectul financiar (Cum vor fi finantate activitatile dupa incetarea finantarii nerambursabile? )

Transferul de proprietate (locuinta) se va face catre beneficiarii finali la cinci ani de la incheierea proiectului, in urma respectarii clauzelor unui contract de folosinta gratuita semnat cu proprietarul imobilului. Contractul de folosinta se incheie de catre primar sau de catre o persoana imputernicita de acesta, cu beneficiarul, pe o perioada de 5 ani.

Contractul de folosinta gratuita va fi cu chirie 0, in care vor fi stipulate obligatiile si drepturile partilor in conformitate cu legislatia in vigoare.

Sustenabilitatea proiectului pe perioada de 5 ani in care beneficiarii proiectului vor avea contractele de folosinta gratuita, va consta in faptul ca beneficiarii isi vor plati cheltuielile de intretinere aferente fiecarei locuinte si aplicantul (Consiliul Municipal Beius) va asigura costurile de intretinere a sistemului de utilitati.

Beneficiari finali: Cheltuielile de intretinere lunare care vor fi suportate de catre fiecare familie beneficiara vor consta in cheltuieli de apa, canal, curent, salubritate.

Consiliul Municipal Beius: Cheltuielile de intretinere a utilitatilor publice suportate de Consiliul Municipal Beius vor consta in asigurarea furnizarii utilitatilor la regimul de presiune normal, evacuarea deseurilor menajere in conformitate cu legislatia in vigoare, asigurarea iluminatului public.

(b) Nivelul institutional (Vor maifunctiona structurile care sustin/permit implementarea activitatilor la

sfarsitul prezentului proiect? Va exista "proprietate"locala asupra rezultatelor proiectului?)

Avand in vedere ca acest proiect este un proiect pilot, pe termen mediu si lung se va urmari marirea impactului social prin rezolvarea problemelor comunitatilor de romi si in acest sens dorim sa depunem proiecte pe urmatoarele fonduri structurale si de coeziune: POSDRU, POR, POS Competitivitate, POS Mediu, Agriculture. Unul dintre proiecte va fi avea un grup tinta de 500 de persoane, pentru runda de fmantare pe POSDRU (D.M.I. 5 si D.M.I. 6), componenta de granturi de pana la 500.000 Euro, unde vom incerca sa realizam un parteneriat strategic cu toate localitatile din zona municipiului Beius, scopul acestuia fiind punerea in practica a politicilor de incluziune sociale avand la baza principiile de dezvoltare comunitara, eliminarea disparitatilor sociale prin dezvoltarea resurselor umane in zona Beiusului si in special pentru familiile dezavantajate.

Pentru acest deziderat vom promova dezbateri publice cu populatia de romi, sindicatele, antreprenorii, angajatori, patronat, administratia publica locala, judeteana, nationala. Dupa aceste dezbateri, vom realiza parteneriate strategice, in care populatia de romi sa fie cuprinsa si sa poata beneficia in mod egal rezultatele viitoarelor proiecte.

Proprietatea locala asupra rezultatelor proiectului apartine aplicantului, partenerilor si comunitatii de romi,

32

pentru ca acest proiect pilot este rezultatul negocierilor actorilor implicati in proiect.

(c) La nivelul politicilor (care va fi impactul structural al proiectului - de ex., va conduce acesta la imbunatatirea legislatiei, codurilor de conduita sau metodologiilor etc. ?).

La baza realizarii parteneriatului dintre aplicant (Consiliul Municipal Beius) si partenerii Agenda Judeteana pentru ocupare profesionala si Asociatii Agentia Nationala pentru Egalitate de sanse intre femei si barbati, Grupul de initiativa al romilor, au stat doua motivatii strategice:

partenerii proiectului au experienta vasta expertiza tehnica de specialitate in domeniul pregatirii profesionale, ocuparii si in promovarea conceptului de egalitate de sanse la nivel european, national si european. In acest sens aceste aspecte foarte importante se vor putea pune in practica in acest proiect dar se are in vedere ca prin implementarea proiectului sa putem continua pe termen nelimitat procesul de incluziune sociala a romilor din municipiul Beius. In acest sens vom mari impactul social prin alte proiecte pe fonduri structurale. In acest sens se va mari parteneriatul strategic la nivel de regiune, prin implicarea altor institutii publice locale

Asociatul 1 Agentia Nationala pentru Egalitate de sanse intre femei si barbati va promova acest proiect la nivel national si chiar european, mai ales ca asociatul 1 Agentia Nationala pentru Egalitate de sanse intre femei si barbati participa la diferite dezbateri la nivel guvernamental, european (Comisia Europeana si Parlamentul European)

Prezentul proiect se subscrie principiilor, recomandarilor si indicatorilor propusi in Cadrul National Strategic de Referinta, Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Recomandarile Parlamentului European cu privire la incluziunea sociala a romilor, Recomandarile Comisiei Europene cu privire la promovarea egalitatii de sanse.

3. Bugetul proiectului

Completati Anexa B (Tabelul 1) pentru durata totala a proiectului. Pentru informatii suplimentare, consultati Instructiunile pentru Solicitanti (Sectiunea 2.1.4).

Pentru a evita ca membrii Comitetului de Evaluare sa considere costurile nenecesare sau neeligibile, va rugam sa justificati costurile prevazute in Anexa B (bugetul proiectului).

4. Surse de finantare preconizate

Completati Anexa B (Tabelul 2) pentru furnizarea de informatii despre sursele de finantare preconizate pentru proiect.

Pentru a trece dintr-un tabel („Foaie de lucru" sau „Worksheet") in altul, folositi optiunile aflate pe banda din partea dejos a ecranului.

SOLICITANTUL

1. Identitate

Denumirea oficiala

CONSILIUL MUNICIPAL BEIU§

completa (numele

Acronim (unde este cazul):

-

Statutjuridic^:

Unitate Administrativ Teritoriala reprezentata prin autoritati publice locale

Cod fiscal:

4794567

Adresa oficiala:

Jud. Bihor , loc. Beius

Adresa postala:

Str. P-ta Samuil Vulcan , nr. 14 - 16

33

Persoana de contact:

Prof. Domocos. Adrian - Nicolae

Numar de telefon:

0259/321935

Numar de fax:

0259/321273

Adresa E-mail:

Website:

 

2. Detalii despre banca

Banca trebuie sa fie localizata in tara in care este inregistrat solicitantul.

Numele titularului de cont:

Consiliul Municipal Beius

Nr. cont bancar:

R074TREZ07824510220XXXXX

Codul bancii:

TREZROBU

Codul IBAN (optional):

R074TREZ07824510220XXXXX

Numele bancii:

Trezoreria municipiului Beius

Adresa bancii:

Str. Horea nr.20

Numele persoanei(lor) cu drept de semnatura:

Nicolae Maria Ioana

Functia(iile) persoanei(lor) cu drept de semnatura:

Sef serviciu buget finante contabilitate

NB: Inainte de semnarea contractului de finantare nerambursabila, solicitantii selectati vor trebui sa depuna o fi§a de identificare financiara, folosind modelul din Anexa V a contractului, certificata de banca mentionata mai sus.

Banca corespondents (unde este relevant)

1 Mentionati de exemplu daca aplicantul este o organizatie non-profit sau nu.

Numele titularului de cont:

Nr. cont bancar:

Codul bancii:

Cod IBAN (optional):

Numele bancii:

Adresa bancii:

3. Descrierea solicitantului (maximum o pagina)

3.1 Cand a fost infiintata organizatia dvs. si cand si-a Tnceput activitatea?

Solicitantul ca entitate administrativa responsabila cu implementarea proiectului a fost infiintat in baza

34

Hotararii Consiliului Local Beius nr. 3 din 20 iunie 2008. Localitatea Beius dateaza din 1410 si forma de organizare ca si consiliu local dateaza de aproximativ 150 de ani.

3.2 Care sunt in prezent principalele activitati ale organizatiei dvs.?

Responsabilitatile principale ale solicitantului sunt stipulate in legislatia romana specifica administratiei publice locale si se desfasoara prin: initiative si hotarari, in conditiile legii, in toate problemele de interes local sau in corelatie cu alte autoritati ale administratiei publice locale sau centrale.

Principalele activitati pentru asigurarea, potrivit competentelor sale si in conditiile legii sunt de interes local privind urmatoarele servicii:

• educatie;

serviciile sociale pentru protectia copilului , a persoanelor cu handicap, a persoanelor varstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri afiate in nevoie sociala

• sanatate;

• cultura;

• tineretul;

• sportul;

• ordinea publica;

• situatiile de urgenta;

• protectia si refacerea mediului;

• conservarea, restaurarea si punerea in valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor, a gradinilor publice si rezervatiilor naturale;

• dezvoltarea urbana;

• evidenta persoanelor;

• podurile si drumurile publice;

• serviciile comunitare de utilitate publica: alimentare cu apa, gaz natural, canalizare;

• salubrizare, energie termica, iluminat public si transport public local;

• serviciile de urgenta;

• activitatile de administrate social - comunitara;

• punerea in valoare, in interesul comunitatii locale, a resurselor naturale de pe raza unitatii administrativ -teritoriala.

Pentru bunul mers al organizatiei, aceasta isi desfasoara activitatea pe subcomisii de specialitate formate din cate 4-5 membri cu atributiuni si obligatii specifice, acestea fiind conduse de un presedinte sau in lipsa acestuia de un vicepresedinte.

3.3 Lista membrilor consiliului director al organizatiei dvs.

Nume

Profesie

Sex

Functie

Vechime (in ani) in consiliu

1.

Domocos Adrian

Profesor

M

Primar al

-

Nicolae

municipiulu

2. Ardelean loan

Teh.

M

Consilier

-

veterinar

3. Costin Gheorghe

Inginer

M

Viceprimar

8

4. Cozac Aurel

Medic

M

consilier

8

5. Fofiu Nicolae

Ing. chimist

M

consilier

-

6. Gavra Viorel

Profesor

M

consilier

8

7. He Nicolae

Profesor

M

consilier

-

8. Iuhas Viorel

Inginer

M

consilier

8

9. Kiss Janos

Jurist

M

consilier

-

10. Manea Ion

Inginer

M

consilier

-

11. Mlendea Calus Petru

Inginer

M

consilier

8

12. Monenciu Rodica

Inginer

F

consilier

4

13. Odobasianu Nicu Silviu

Economist

M

consilier

4

35

14. Pavel Lucian

Economist

M

consilier

-

15. Sferle loan

Profesor

M

consilier

-

16. Szatmari Stefan

Tehnician

M

consilier

8

17. Teaha Mihaela Monica

Medic

F

consilier

-

18. Teaha Monica Virginia

Medic

F

consilier

-

4. Capacitatea de a conduce si implementa proiecte

4.1. Experienta in derularea unor proiecte similare

Maximum 1 pagina per proiect. Va rugam sa furnizati o descriere detaliata a proiectelor derulate de organizatia dumneavoastra in ultimii cinci ani in domeniile acoperite de acest program, avand grija sa identificati pentru fiecare proiect:

1. Titlul proiectului: Imbunatatirea conditiilor de asistenta medicaid sj spitalizare la Spitalul Municipal Beius.

(a) scopul si localizarea proiectului

Scop: Imbunatatirea conditiilor de asistenta medicala si spitalizare la Spitalul Municipal Beius. Localizarea proiectului: Beius Grup tinta: 150.000 persoane, dintre care aproximativ 15.000 sunt de etnie Roma. Suma: 360.000 lei (101.694,91 Euro)

(b) rezultatele proiectului

Incepand din anul 2006 pana in anul 2008, s-au alocat din bugetul local suma de 360.000 lei pentru aducerea la standarde europene a laboratoarelor, bucatariei comunale, maternitatii, sectiei de contagioase, primiri urgente, creandu-se in acest scop conditii corespunzatoare de tratare a fiecarui bolnav internat, totodata Tmbunatatindu-se si fluxul de la internarea bolnavului pana la externare. Acest proiect a generat totodata si imbunatatirea sistemului de asistenta medicala asigurata si populatiei de etnie Roma, tinand cont de faptul ca Spitalul Municipal Beius asigura asistenta medicala si de urgenta unui numar de circa 150.000 locuitori, dintre care 8.750 sunt de etnie Roma.

Important Pe perioada implementarii acestui proiect, una dintre cele mai importante probleme pe care am identificat-o cu referire la populatia de romi, este legata de faptul ca cu toate multe familii de romi sunt inscrise la medicii de familie, datorita faptului ca sunt beneficiari de „ajutor social", nu vin la medicul de familie si la spitalele din municipiu, si aici ne referim la toate localitatile unde locuiesc familii de romi, nu fac isi realizeaza verificarile minimale de sanatate, exista si cazuri numeroase de lipsa de acte de identitate, proprietate, certificate de nasteri, nu merg la vaccinare cu copiii, nu se cunoaste deloc starea de sanatate a acestor familii, nu participa deloc la jcampaniile de identificare a problemelor de sanatate publica, nu merg frecvent la spital. Tocmai de aceea, prin prezentul proiect, dorim sa mergem direct in familiile de romi din aceste localitati si anume aproximativ 1500 de familii de romi (8.750 de persoane) din Dumbravita, Remetea, Cabesti, Rosia, Rabagani, Budureasa, Capalna, Beius, Dobresti, Finis, Soimi, Tinea.

(c) rolul organizatiei dumneavoastra (solicitant sau partener) si nivelul de implicare in proiect

Echipa Consiliului Local al municipiului Beius a intocmit documentatia necesara, a organizat licitatia de lucrari corespunzatoare, a selectat firma care a executat lucrarea, s-au semnat contractele de achizitii de bunuri, servicii, lucrari si pe perioada de implementare a proiectului (receptie a bunurilor, finalizarea corecta a contractelor de servicii, executie a lucrarilor, receptie a lucrarilor, urmarirea continua a sistemului cash flow), personalul de specialitate a acordat asistenta tehnica necesara desfasurarii in bune conditii a lucrarilor de reparatii, in conformitate de legislatia in vigoare. La finalizarea lucrarilor, echipa de proiect a realizat documentatia de raportare conform legislatiei in vigoare. Aceste documente au fost verificate de catre Curtea de conturi, in urma verificarii, nu au fost identificate nereguli. Dupa finalizarea

36

executiei de lucrari, Consiliul Local a alocat costuri din bugetul local pentru intretinerea pe termen lung a investitiei. Pe toata perioada de implementare a proiectului, echipa a respectat procedurile legale in vigoare, si pe toata perioada de implementare, toate activitatile proiectului au fost supervizate de catre primarul municipiului. Echipa de implementare au realizat lunar rapoarte de evaluare lunare care se afla la documented de raportare si aceste sunt pastrate la arhiva primariei.

(d) costul proiectului

Valoarea totala a proiectului este de 360.000 lei (101.694,91 Euro).

(e) finantatorii proiectului (nume, adresa si e-mail, nr. telefon, suma cu care au contribuit)

Consiliul Local al Municipiului Beius, Str. Piata Samuil Vulcan, nr. 14 - 16 , tel: 0259/321935

2. Titlul proiectului: Extinderea serviciilor de salubrizare in locatiile Beius si comunele Budureasa, Dobresti, Finis, Remetea, $oimi unde exista si populate Roma.

a) scopul si localizarea proiectului

Scop: Extinderea serviciilor de salubrizare in locatiile Beius si comunele Budureasa , Dobresti, Finis , Remetea, Soimi si cu populatie Roma. Localizarea proiectului: Beius si comunele Budureasa, Dobresti, Finis , Remetea, Soimi Grup tinta: 30.000 persoane din care Suma: 110.000 lei (31.073,44 Euro)

b) rezultatele proiectului

Incepand din anul 2006, Consiliul Local al Municipiului Beius, la solicitarea consiliilor locale din comunele Budureasa, Dobresti, Finis, Remetea, Soimi, au extins serviciile de salubrizare si in zonele compacte cu populatie Roma, realizand-se astfel o imbunatatire a conditiilor de viata a acestora. La finalizarea lucrarilor, echipa de proiect a realizat documentatia de raportare conform legislatiei in vigoare. Aceste documente au fost verificate de catre Curtea de conturi, in urma verificarii, nu au fost identificate nereguli. Dupa fmalizarea proiectului, institutia noastra a alocat costuri din bugetul local pentru Tntretinerea pe termen lung a investitiei. Pe toata perioada de implementare a proiectului, echipa a respectat procedurile legale in vigoare, si pe toata perioada de implementare, toate activitatile proiectului au fost supervizate de catre primarul municipiului. Echipa de implementare a realizat lunar rapoarte de evaluare/progres lunare care se afla la documentele de raportare narative si financiare si acestea sunt pastrate la arhiva primariei.

c) rolul organizatiei dumneavoastra (solicitant sau partener) si nivelul de implicare in proiect

Institutia noastra impreuna cu Consiliile Locale ale comunelor mentionate mai sus au pus la dispozitie costurile .financiare, logistice, infrastructura, am realizat documentatia de achizitii de bunuri in conformitate cu legislatia in vigoare si utilajele de salubrizare si gratuit pubele individuale de colectare a resturilor menajere. Dupa finalizarea acestui proiect, tntretinerea acestui sistem este asigurata de catre angajatii primariei.

d) costul proiectului

Valoarea totala a proiectului este de 110.000 lei (31.073.44 Euro), constand din achizitionarea unei autogunoiere compactoare si a 600 de euro-pubele individuale de deseuri menajere.

e) finantatorii proiectului (nume, adresa si e-mail, nr. telefon, suma cu care au contribuit).

Consiliul Local al Municipiului Beius si a comunelor Budureasa, Dobresti, Finis, Remetea, Soimi Str. Piata Samuil Vulcan , nr. 14 - 16 , tel: 0259/321935.

3. Titlul proiectului: imbunatatirea calitatii invatamantului prin modernizarea conditiilor de desfasurare a activitatilor educationale.

37

a) scopul si localizarea proiectului

Scop: imbunatatirea calitatii invatamantului prin modernizarea conditiilor de desfasurare a activitatilor educationale. Localizare: unitatile de invatamant gimnazial si liceal din municipiul Beius. Suma: 867.000 lei (244.915,25 Euro)

b) rezultatele proiectului

Echipa proiectului au implementat proiectul respectand in totalitate procedurile legale in vigoare si la finalizarea acestuia, Beiusul dispune la ora actuala de 4 unitati de invatamant gimnazial si liceal in care invata peste 5000 de elevi, dintre care aproximativ 71 sunt de etnie Roma. fncepand din anul 2007 pentru invatamantul Beiusean s-au alocat prin hotarari de guvern sume a caror valoare insumata este de 667.000 lei iar de la bugetul local sume de 200.000 lei.

c) rolul organizatiei dumneavoastra (solicitant sau partener) si nivelul de implicare in proiect

Consiliul local Beius a asigurat pregatirea documentatiilor de executie, a licitatiilor si delegarea de specialist! care au supervizat realizarea in bune conditii a lucrarilor desfasurate.

d) costul proiectului

Valoarea totala a proiectului este de 867.000 lei (244.915,25 Euro).

e) finantatorii proiectului (nume, adresa si e-mail, nr. telefon, suma cu care au contribuit) Consiliul Local al Municipiului Beius Str. Piata Samuil Vulcan , nr. 14 - 16 , tel: 0259/321935

Guvernul Romaniei prin hotarari de guvern 4. Titlul proiectului: Lucrari prioritare de extindere si reabilitare a retelelor de alimentare cu apa si canalizare

(f) scopul si localizarea proiectului

Scop Eliminarea pierderilor de apa pe retele si eliminarea exifiiltratiilor poluante asupra apelor subterane Localizarea proiectului: Beius Grup tinta: 10.996 locuitori a municipiului Beius din care aproximativ 150 sunt de etnie Roma. Suma:'4.999.281.72 lei (1.412.226.47 Euro)

, (g)

rezultatele proiectului

Incepand din anul 2006 s-a trecut la intocmirea studiilor de fezabilitate avand in vedere reducerea pierderilor de apa pe retelele magistrale a caror vechime depasesc 50 ani, extinderea retelelor principale spre consumatorii dezavantajati . in consecinmta s-a facut proiectarea tinand cont de o mai buna circulate a apei in zonele cu probleme de furnizare. Au fost cuprinse in proiect Inlocuirea a peste 2,5 km coloana de apa, extinderea retelelor de apa cu peste 1,5km, extinderea retelelor de canalizare cu peste 1,5 km. Printre marii beneficiari ai acestui proiect se numara si colectivitatea de romi situata pe strazile Plopilor, Devei, Finisului, Traian.

Important Pe perioada implementarii acestui proiect, una dintre cele mai importante probleme pe care am identificat-o cu referire la populatia de romi, este legata de faptul ca toate imobilele unde locuiesc familiile de romi nu erau racordate la retelele de utilitati, fapt ce crea un aspect necivilizat zonei prin folosirea necorespunzatoare a utilitatilor existente. Prin faptul ca comunitatile de romi vor beneficia de utilitatile puse la dispozitie de Consiliul Local va crea un cadru civilizat si va influenta ridicarea nivelului de trai.

rolul organizatiei dumneavoastra (solicitant sau partener) si nivelul de implicare in proiect

Echipa Consiliului Local al municipiului Beius in calitate de solicitant a intocmit documentatia

38

necesara, a organizat licitatia de lucrari corespunzatoare, a selectat firma care a executat lucrarea, s-au semnat contractele de achizitii de bunuri, servicii, lucrari si pe perioada de implementare a proiectului (receptie a bunurilor, finalizarea corecta a contractelor de servicii, executie a lucrarilor, receptie a lucrarilor, urmarirea continua a sistemului cash flow), personalul de specialitate a acordat asistenta tehnica necesara desfasurarii in bune conditii a lucrarilor de reparatii, in conformitate de legislatia in vigoare. La finalizarea lucrarilor, echipa de proiect a realizat documentatia de raportare conform legislatiei in vigoare. Aceste documente au fost verificate de catre Curtea de conturi, in urma verificarii, nu au fost identificate nereguii. Dupa finalizarea executiei de lucrari, Consiliul Local a alocat costuri din bugetul local pentru intretinerea pe termen lung a investitiei. Pe toata perioada de implementare a proiectului, echipa a respectat procedurile legale in vigoare, si pe toata perioada de implementare, toate activitatile proiectului au fost supervizate de catre primarul municipiului. Echipa de implementare au realizat lunar rapoarte de evaluare lunare care se afla la documentele de raportare si aceste sunt pastrate la arhiva primariei,

(c) costul proiectului 4.999.281,72 lei (1412.226.47 Euro)

(d)finantatorii proiectului (nume, adresa si e-mail, nr. telefon, suma cu care au contribuit) Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile, Bucuresti, Str. Apolodor nr.15, e-mail nicoleta szabofaimrndfmediu.ro; tel: 021/3117152, Consiliul Local al Municipiului Beius, Str. Piata Samuil Vulcan, nr. 14-16 ,e-mail integrare-beius@ cjbihor.ro, tel:

0259/321935

5. Titlul proiectului: Canalizare menajera sat Delani

(a ) scopul si localizarea proiectului

Scop:

Ridicarea nivelului de trai prin racordarea la reteaua public de canalizare si la statia de

epurare complementara acestei investitii. Localizarea proiectului: Delani Grup tinta: 396 locuitori, din care 3 familii de etnie roma cu un numar de 14 membri. Suma 2612 712,33 lei ( 738,058 Euro)

(b) rezultatele proiectului

S-a procedat la depunerea documentatiei privind grantul guvernamental exprimat prin Ordonanta 7/2006 avand in vedere ridicarea nivelului de civilizatie intr-un sat apartinator municipiului Beius. Astfel se vor introduce 2,5 km retea de canalizare si se vor executa peste 100 de racorduri. Reteaua de canalizare se va termina cu o statie de epurare monobloc ce va epura apele provenite din reteaua respectiva, Consiliul local depunand o activitate deosebita prin a convinge familiile de romi de necesitatea racordarii la utilitatile puse la dispozitie.

Important Pe perioada implementarii acestui proiect, una dintre cele mai importante probleme pe care am identificat-o cu referire la populatia de romi care locuieste in municipiu (aproximativ 90 de familii care locuiesc pe o strada de care are lungimea de 350 metri liniari), este legata de faptul ca toate imobilele unde locuiesc familiile de romi nu erau racordate la retelele de utilitati, fapt ce crea un aspect necivilizat zonei prin folosirea necorespunzatoare a utilitatilor existente si mai ales exista riscul major de imbolnaviri la copii mici care locuiesc in conditii improprii, Prin faptul ca comunitatile de romi vor beneficia de utilitatile puse la dispozitie de Consiliul Local va crea un cadru civilizat si va influenta ridicarea nivelului de trai pentru comunitatea de romi din municipiul nostru.

rolul organizatiei dumneavoastra (solicitant sau partener) §i nivelul de implicare in proiect

Echipa Consiliului Local al municipiului Beius in calitate de solicitant a intocmit documentatia

39

necesara, a organizat licitatia de lucrari corespunzatoare, a selectat firma care a executat lucrarea, s-au semnat contracted de achizitii de bunuri, servicii, lucrari si pe perioada de implementare a proiectului

(receptie a bunurilor, finalizarea corecta a contractelor de servicii, executie a lucrarilor, receptie a lucrarilor, urmarirea continua a sistemului cash flow), personalul de specialitate a acordat asistenta tehnica necesara desfasurarii in bune conditii a lucrarilor de reparatii, in conformitate de legislatia in vigoare. La finalizarea lucrarilor, echipa de proiect a realizat documentatia de raportare conform legislatiei in vigoare. Aceste documente au fost verificate de catre Curtea de conturi, in urma verificarii, nu au fost identificate nereguli. Dupa finalizarea executiei de lucrari, Consiliul Local a alocat costuri din bugetul local pentru intretinerea pe termen lung a investitiei. Pe toata perioada de implementare a proiectului, echipa a respectat procedurile legale in vigoare, si pe toata perioada de implementare, toate activitatile proiectului

au fost supervizate de catre primarul municipiului. Echipa de implementare au realizat lunar rapoarte de

evaluare lunare care se afla la documentele de raportare si aceste sunt pastrate la arhiva primariei.

(c) costul proiectului 2.612 712,33 lei ( 738,058 Euro)

d) finantatorii proiectului (nume, adresa §i e-mail, nr. telefon, suma cu care au contribuit) Guvernul Romaniei prin Cancelaria primului - ministru, P-ta Victoriei nr. 1 Consiliul Local Beiu§, Beius, P-ta Samuil Vulcan nr.14- 16, e-mail integrare-beius(a> cjbihor.ro,

tel.0259/321935

7. Titlul proiectului: Blocuri locuinje sociale, Bloc Pavilion A Beiu?

(a) scopul §i localizarea proiectului

Scop: Asigurarea de conditii decente de locuit persoanelor evacuate din casele nationalizate

Localizarea proiectului: Beius, cartier Cazarma Grup tinta: 48 de familii care au fost evacuate din casele nationalizate revendicate . Suma: 3.815.966,49 lei ( 1.077.956,50 euro )

(b) rezultatele proiectului

Prin darea in folosinta apartamentelor va fi rezolvata o problema stringenta legata de clarificarea situatiei cetatenilor evacuati din casele nationalizate si a caror situatie materiala nu le permitea cumpararea unei locuinte personale si nici plata unei chirii la pretul pietei, Printre cei in curs de evacuare se numara si 7 familii de romi situate pe str. Horea nr.3.

Important Pe perioada implementarii acestui proiect, una dintre cele mai importante probleme pe care am identificat-o cu referire la populatia de romi, este legata de faptul ca s-a mediat solutia de mutare a acestor familii in spatiul oferit si o mai buna intelegere cu viitoarele familii de romi.Compartimentul de asistenta sociala s-a implicat in rezolvarea micilor diferende aparute in filosofia repartizarii locuintelor.

Rolul organizatiei dumneavoastra (solicitant sau partener) si nivelul de implicare in proiect

Echipa Consiliului Local al municipiului Beius in calitate de solicitant a mtocmit documentatia necesara, a organizat licitatia de lucrari corespunzatoare, a selectat firma care a executat lucrarea, s-au semnat contractele de achizitii de bunuri, servicii, lucrari si pe perioada de implementare a proiectului (receptie a bunurilor, finalizarea corecta a contractelor de servicii, executie a lucrarilor, receptie a lucrarilor, urmarirea continua a sistemului cash flow), personalul de specialitate a acordat asistenta tehnica necesara desfasurarii in bune conditii a lucrarilor de reparatii, in conformitate de legislatia in vigoare. La finalizarea lucrarilor, echipa de proiect a realizat documentatia de raportare conform legislatiei

in vigoare. Aceste documente au fost verificate de catre Curtea de conturi, in urma verificarii, nu au fost

identificate nereguli. Dupa finalizarea executiei de lucrari, Consiliul Local a alocat costuri din bugetul local

pentru tntretinerea pe termen lung a investitiei. Pe toata perioada de implementare a proiectului, echipa

a respectat procedurile legale in vigoare, si pe toata perioada de implementare, toate activitatile

proiectului au fost supervizate de catre primarul municipiului. Echipa de implementare au realizat lunar rapoarte de evaluare lunare care se afla la documentele de raportare si aceste sunt pastrate la arhiva

40

primariei.

(c) costul proiectului 3.815.966,49 lei (1.077.956,50 Euro)

d) finantatorii proiectului (nume, adresa si e-mail, nr. telefon, suma cu care au contribuit)

Consiliul Local Beius, Beius, P-ta Samuil Vulcan nr.14- 16, e-mail integrare-beius@ cjbihor.ro,

tel.0259/321935

8. Titlul proiectului: Transformarea Teatrului Armatei in Casa de Cultura a Municipiului Beiu§

(a ) scopul si localizarea proiectului

Scop: Asigurarea unor conditii corespunzatoare desfasurarii activitatii culturale din municipiul Beius si punerea la dispozitie catre locuitorii municipiului Beius a unei Sali de spectacol corespunzatoare.

Localizarea proiectului: Beius, cartier Cazarma Grup tinta: 10.996 locuitori ai municipiului Beius Suma: 660.000 lei ( 169.491,53 Euro)

(b) rezultatele proiectului

Prin executia acestui proiect s-a confintit titulatura de oras cultural a Beiusului. Dotata si utilata cu echipamente moderne asigura celor peste 400 de spectatori conditii civilizate de urmarire a diverselor spectacole. Daca in urma cu catva timp spectacolele prezentate de formatiile de romi se desfasurau intr- un cadru neadecvat , acum au la dispozitie o sala moderna propice punerii in valoare a aspectelor culturale a romilor nu numai din municipiul Beius, ci si a comunelor ce graviteaza in jurul Beiusului care au puternice comunitati rome ( ex. Dobresti peste 700 de romi, Tinea peste 1200 de romi, Budureasa peste 400 de romi).

Important Pe perioada implementarii proiectului, echipa Casei de Cultura a municipiului Beius a identificat posibilitati de exprimare culturala a comunitatilor de romi, urmand ca in cursul trimestrului IV 2008 sa se organizeze activitati culturale in care sa fie implicate populatie de etnie roma (coruri, dansuri populare, solisti, instrumentisti. Acest aspect foarte important mai ale pentru promovarea pricipiulu interculturalitatii pe care instituia noatra doreste sa il promoveze, este cuprins pe de o parte in strate gia de dezvoltare a municipiului nostru, care este atasata la acest proiect si mai ales in planul local de imbuanattire a situatei romilor, care este aprobat prin HCL 19/august 2008.

Rolul organizatiei dumneavoastra (solicitant sau partener) si nivelul de implicare in proiect

Echipa Consiliului Local al municipiului Beius in calitate de solicitant a intocmit documentatia necesara, a organizat licitatia de lucrari corespunzatoare, a selectat firma care a executat lucrarea, s-au semnat contractele de achizitii de bunuri, servicii, lucrari si pe perioada de implementare a proiectului (receptie a bunurilor, fmalizarea corecta a contractelor de servicii, executie a lucrarilor, receptie a lucrarilor, urmarirea continua a sistemului cash flow), personalul de specialitate a acordat asistenta tehnica necesara desfa§urarii in bune conditii a lucrarilor de reparatii, in conformitate de legislatia in vigoare. La fmalizarea lucrarilor, echipa de proiect a realizat documentatia de raportare conform legislatiei in vigoare. Aceste documente au fost verificate de catre Curtea de conturi, in urma verificarii, nu au fost identificate nereguli. Dupa fmalizarea executiei de lucrari, Consiliul Local a alocat costuri din bugetul local pentru intretinerea pe termen lung a investitiei. Pe toata perioada de implementare a proiectului, echipa a respectat procedurile legale in vigoare, si pe toata perioada de implementare, toate activitatile proiectului au fost supervizate de catre primarul municipiului. Echipa de implementare au realizat lunar rapoarte de evaluare lunare care se afla la documentele de raportare si aceste sunt pastrate la arhiva primariei.

(c) costul proiectului 2.612 712,33 lei ( 738.058 euro)

41

d) finantatorii proiectului (nume, adresa si e-mail, nr. telefon, suma cu care au contribuit)

Guvernul Romaniei prin Cancelaria primului - ministru, P-ta Victoriei nr. 1

Consiliul Local Beius, Beius, P-ta Samuil Vulcan nr. 14- 16, e-mail integrare-beius@ cjbihor.ro,

tel.0259/321935

10. Titlul proiectului: Master Plan privind evacuarea apelor uzate in judetul Bihor

(a) scopul si localizarea proiectului

Scop: Evaluarea resurselor de apa pentru satisfacerea nevoilor de apa potabila, epurarea apelor uzate la parametrii cuprinji in normele Uniunii Europene in zona Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara

Localizarea proiectului: Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Tara Beiusului cu polul principal

de dezvoltare in municipiul Beius. Grup tinta: 60.000 locuitori din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Tara Beiusului, dintre care

Oficial Directia judeteana de Statistica

terne 8.750 romi Suma totala a proiectului : 265.500.000 lei (75 milioane euro)

are inregistrati 4.811 romi, iar neoficial din investigatiile pe

(h) rezultatele proiectului

Implementarea in Asociatia de dezvoltare intercomunitara a unui sistem modern si eficient a apei potabile cu indicatori fizico-chimici si biologici la standardele cerute de Uniunea Europeana la un pret

care sa impiedice risipa apei potabile, dar sa si asigure accesul tuturor familiilor la beneficiile rezultate din

folosirea

apei potabile. De asemenea, evacuarea apelor menajere, tratarea lor in statii moderne de epurare va duce in final la

insanatosirea mediului, evitarea poluarilor siu nu in ultimul rand crearea premiselor unei vieti civilizate.

De

asemenea pretul utilitatii va trebui sa indeplineasca conditiile de acces a tuturor cetatenilor la acest serviciu, inclusiv

a familiilor defavorizate.

Proiectul se adreseaza inclusiv familiilor de romi din comunitatile importante, cum ar fi: Budureasa,

Beius,

Finis, Soimi, Uileac, Remetea, Cabesti, Rosia.

Important

Pe perioada implementarii acestui proiect, una dintre cele mai importante probleme pe care am

identificat-o cu referire la populatia din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Tara Beiusului, inclusiv

a familiilor de romi ,

este legata de faptul ca majoritatea ( peste 95 %) familiilor de romi nu erau racordati la retelele de utilitati. rolul organizatiei dumneavoastra (solicitant sau partener) §i nivelul de implicare in proiect In calitate de partener in cadrul proiectului „Master Plan privind alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate in judetul Bihor " am furnizat toate datele necesare intocmirii proiectului consultantului Romair Consulting LTD.din Bucuresti si firmei de consultanta Pell Frischmann din Marea Britanie, am participat la gasirea solutiilor economice, tehnice impreuna cu consultantii mentionati anterior, am urmarit incadrarea

si conformarea cu Directivele 91/271/CEE, 98/83/CEE si 98/271/EEC in termenele asumate prin tratatele

de aderare.

(c) costul proiectului) 265,500.000 lei ( 75 milioane euro )

(d) finantatorii proiectului (nume, adresa sj e-mail, nr. telefon, suma cu care au contribuit) Banca

42

Mondiala, prin proiectul Servicii municipale ale Bancii Mondiale ( Servicii de Consultanta pentru pregatirea de proiecte in vederea finantarii de la Uniunea Europeana, Contractul 2- Servicii de Consultanta pentru judetele Bistrita- Nasaud, Arad, Sibiu, Bihor, Mmehedintisi Dolj). Consiliul Local al Municipiului Beius, Str. Piata Samuil Vulcan, nr. 14 - 16 , integrare-beius@ cjbihor.ro, tel: 0259/321935

11. Titlul proiectului: Construirea unei statii de transfer cu echipament de sortare

(a) scopul si localizarea proiectului

Scop: Eliminarea si neutralizarea deseurilor menajere si industriale din Asociat 2ia de Dezvoltare Intercomunitara Tara Beiusului

Localizarea proiectului: Beius Grup tinta: 60.000 locuitori din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Tara Beiusului, dintre care 4.811 sunt de etnie roma oficial, iar neoficial 8.750.

Suma totala a proiectului : 2

946.376,59

lei (832.309,77 Euro)

(i) rezultatele proiectului

Proiectul a fost conceput in baza ofertei preluate din Programul Phare 2005 RO 2005/017.553.04.01.04.01 , in care se prevedea o statie de sortare a deseurilor menajere, de compactare a hartiei si pet-urilor si o statie de epurare a levigatului . Proiectul a fost depus la A.D.R. Cluj, urmand a fi verificat si in caz de promovare va urma semnarea contractului si executia lucrarii.

Important In cazul admiterii la finantare statia de sortare va rezolva problema eliminarii noxelor degajate prin arderea necontrolata a deseurilor depuse la groapa de gunoi . Va elimina poluarea apelor subterane prin tratarea levigatului, va reduce poluarea cu materiale plastice ( peturi ) si va crea o sursa de venituri prin valorificarea deseurilor de hartie si altele.Prin implementarea proiectului se vor crea locuri de munca pentru populatia roma, iar in localitatile unde locuiesc si romi acestia vor avea acces la acest serviciu.

rolul organizatiei dumneavoastra (solicitant sau partener) si nivelul de implicare in proiect In calitate de solicitant in cadrul proiectului echipa Consiliului Local a intocmit toata documentatia necesara depunerii la A.D.R. Cluj in vederea admiterii la finantare.

(c)

costul proiectului: : 2,.946.376,59 lei (832.309,77 Euro)

(j)

finantatorii proiectului (nume, adresa sj e-mail, nr. telefon, suma cu care au contribuit)

Uniunea Europeana prin Programul PHARE 2005 RO 2005/017.553.04.01.04.01 , avand numarul de referinta LD 1/2007.

Consiliul Local al Municipiului Beiu§, Str.Piata Samuil Vulcan, nr.14- 16,integrare-beius@ cjbihor.ro,

tel.0259/321935

12. Titlul proiectului: Colectarea selectiva a deseurilor menajere in municipiul Beius

(a) scopul si localizarea proiectului

Scop: Colectarea selectiva, pe fractiuni, din deseurile menajere a: hartiei, plasticelor, metalelor si eliminarea deseurilor rezultate din demolari .

Localizarea proiectului: Beius Grup tinta: 10.996 locuitori ai municipiului Beius, dintre care 176 sunt de etnie roma. Suma totala a proiectului : 1.006.683,82 lei (284.373,96 Euro)

(k) rezultatele proiectului

Proiectul a fost conceput in baza ofertei preluate din Programul Phare 2006 RO 2006/01.- 147.04.01.04.01 , in care

43

se prevedea colectarea selectiva, pe fractiuni, din deseuri menajere a hartiei, plasticelor, metalelor etc. Si consta in achizitionarea si dotarea tuturor cetatenilor municipiului Beius Cu pubele si achizitionarea a doua masini pentru colectarea selectiva a deseurilor si amenajarea unor spatii pentru containere de 1,1 mc ce vor putea fi amplasate in locuri cu densitate mare apopulatiei. Proiectul a fost depus la A.D.R. Cluj, urmand a fi verificat si in caz de promovare va urma semnarea contractului si executia lucrarii.

Important In cazul admiterii la finantare se vor reduce depozitele neconforme si se vor colecta o cantitate mare de materiale reciclabile, se vor crea noi locuri de munca unde pot activa inclusiv cetatenii de etnie roma.

rolul organizatiei dumneavoastra (solicitant sau partener) si nivelul de implicare in proiect

In calitate de solicitant in cadrul proiectului

necesara depunerii la A.D.R. Cluj in vederea admiterii la finantare. (c) costul proiectului: 1.006.683,82 lei (284.373,96 Euro)

echipa Consiliului Local a intocmit toata documentatia

(1) finantatorii proiectului (nume, adresa si e-mail, nr. telefon, suma cu care au contribuit) Uniunea Europeana prin Programul PHARE 2005 RO 2005/017.553.04.01.04.01 , avand numarul de referinta LD 1/2007.

Consiliul Local al Municipiului Beius, Str.Piata Samuil Vulcan, nr. 14- 16, e-mail integrare-beius@ cjbihor.ro, tel.0259/321935

4.2 Resurse Maximum 3 pagini. Va rugam sa furnizati o descrierea detaliata a diferitelor resurse la care are acces organizatia dumneavoastra si, in special, a urmatoarelor aspecte:

- venitui anual in ultimii trei ani, incluzand o estimare a sumei Tn Euro si mentionand, unde este cazul, pentru fiecare an, numele principalilor finantatori si proportia din venitui anual cu care au contribuit acestia.

Anul

Venitui anual in ultimii 3 ani In RON

Venitui anual in ultimii 3 ani In Euro

Principalii finantatori In RON

Proporfia

din

   

venitui

 

anual

2005

10.295.440

2.908.316,38

Buget de stat - 6.089.170

59,14%

Buget local -

4.206.270

40

86%

2006

16.258.29

4.592.689,26

Buget de stat-9.515.700

58

53%

Buget local -

6.242.420

41

47%

2007

19.368.855

5.533.958, 96

Buget de stat - 10.655.830

55

01%

Buget local-8.712.970

44

99%

2008

12.905.449

3.687.271,25

Buget de stat - 9.551.558

74,01%

pana la 31 iunie

       

2008

Buget local

- 3.353.891

25,99%

- numarul angajatilor cu norma intreaga si partiala, pe categorii (de ex., numarul de coordonatori de proiect, contabili etc.), indicand locul unde sunt angajati

Numarul de angajati permanenti cu norma intreaga este de 57 de persoane, Mentionam ca nu avem angajati cu norma partiala de lucru. Avem aproximativ 40 colaboratori locali, judeteni, nationali pe diferite domenii de specialitate.

Descriem numarul si specializarile avute de angajatii nostri:

3 coordonatori de proiecte - atestati Institutul National de Administrate (I.N.A.) in managementul

44

proiectelor si cu vechime de la 7 la 18 ani in domeniu proiectelor;

4 contabili autorizati - absolventi de $tiinte economice cu diploma de licenta si master, cu experienta de la 5 la 10 ani in domeniu;

2 experti in achizitii publice - absolventi ai Institutului National de Administrate (INA) in domeniile manager de proiect si achizitii publice, cu experienta intre 15 si 18 ani in domeniu. Aceste diplome sunt recunoscute la nivel national;

2 juristi - absolventi a Facultatii de drept si cu experienta de la 5 la 18 ani in domeniul contenciosului administrativ, muncii, litigii, etc.;

1 arhitect - absolvent al Facultatii de constructs si arhitectura cu o experienta de 18 ani in domeniu;

2 specialist] in asistenta sociala - cu experienta intre 6 si 10 ani in domeniu;

2 specialist in resurse umane - cu experienta de la 4 la 8 ani in domeniu;

1 specialist in constructs - atestat MDLAP (MLPAT).

- echipamente si spatii de birouri:

Institutia noastra este situata in centrul municipiului si dispune de 16 spatii de birouri, in fiecare dintre acestea sunt dotari logistice standard: 2 PC Pentium 4, 1 imprimanta HP, sistem multifunctional, sistem de internet, mobilier specific. Totodata institutia noastra mai dispune de doua copiatoare de mare capacitate A3, A4, faxuri, conexiune internet in sistem wireless. Platile aferente acestor echipamente sunt platite din bugetul primariei. Mentionam ca la implementarea prezentului proiect vom pune la dispozitie tot ce este necesar din partea institutiei.

Spatiile de birouri deservesc mai multe servicii de specialitate precum: primar, viceprimar, secretariat,, secretar institute, urbanism, asistenta sociala, amenajarea teritoriului, fond funciar, integrare europeana, autoritate tutelara, serviciul buget finante, taxe si impozite, serviciul control comercial, serviciu juridic, situatii de urgenta, relatii cu publicul.

Avand in vedere ca prezentui Consiiiu local, functioneaza de foarte scurt timp, in cadrul planului local de Tmbunatatire a situatiei romilor (anexa la acest proiect), plan aprobat prin H.C.L nr. 19/14.08.2008, ne propunem ca in luna decembrie a acestui an sa anqajam si un expert local pe problemele romilor si acesta Tsi va desfasura activitatea in cadrul serviciului de asistenta sociala. Imediat dupa angajare, vom face demersurile necesare, ca acesta sa se califice in aceasta ocupatie care exista in Codul ocupatiilor din Romania la pozitia 247009, conform Monitorului Oficial.

Toate aceste servicii de specialitate, se bazeaza pe un sistem de lucru modern, bazat pe rezultate. Fiecare dintre aceste servicii sunt supervizate de catre conducerea institutiei.

La nivel de management, fiecare dintre servicii, este condus de cate un sef de serviciu care conduce si supervizeaza (management de mijloc) activitatea curenta si mai ales Tndeplinirea indicatorilor si a rezultatelor propuse de catre institute. Supervizarea tuturor serviciilor este realizata de catre primarul si viceprimarul municipiului care acorda suport, sprijina, colaboreaza, ofera recomandari, monitorizeaza, verifica, evalueaza activitatile acestora.

Toate aceste informatii, sunt prelucrate si analizate in functie de strategia de dezvoltare a municipiului si la finalul fiecarui an financiar, aceste informatii sunt cuprinse in raportul anual de activitate.

Pe parcursul anului, aceste informatii legate de rezultatele institutiei, sunt transmise spre publicul larg prin serviciul de PR (public relations). - alte resurse relevante (de ex., voluntari, organizatii asociate, retele care ar putea contribui de asemenea la implementarea proiectului)

Inca de la tnfiintarea institutiei noastre, am promovat crearea si dezvoltarea relatiei de parteneriat real dintre institutia noastra si locuitorii din Beius. In acest, avem o colaborare foarte stransa cu organizatii neguvernamentale ca Habitat pentru Umanitate, Asociatia judeteana pentru protejarea mediului din Beius, organizatii pentru persoane cu handicap, organizatii sindicale, organizatii de protectia si promovarea copiilor. In acelasi context, institutia noastra este membra in Asociatia de dezvoltare intercomunitara din care fac parte mai multe localitati din jurul nostru. Prin implicarea in activitatile sistemului societatii civile din localitatea noastra dorim sa contribuim mentinerea si dezvoltarea sistemului societatii civile, mai ales ca in cadrul strategie noastre de dezvoltare vom pune accent si ne vom baza pe implicarea locuitorilor in dezvoltarea viitoare a localitatii noastre. Pentru implementarea proiectelor pe care le vom depune pentru imbunatatirea situatiei romilor pentru

45

prezenta runda de finantare, vom lucra indeaproape cu Habitat pentru umanitate, unde exista foarte multi voluntari, printre ei chiar si din comunitatea de romi si in acelasj timp vom realiza demersurile necesare pentru ca familiile de romi care locuiesc in Beius. sa se organizeze intr-o organizatie neguvernamentala, cu care sa colaboram pe proiecte din domeniul fondurilor structurale: POSDRU; POS Competivitate, POR, Mediu, altele. Aceasta informatie va fi folosita pentru a evalua daca organizatia dumneavoastra are suficiente resurse pentru implementarea unui proiect de complexitatea celui pentru care solicitati finantare nerambursabila. In anul 2008, avem propus sa intarim relatia cu societatea civila din municipiului nostru, prin realizarea a mai multor activitati care vor avea ca si subiect principal: promovarea egalitatii de sanse intre femei si barbati, campanii antidicriminare, protectia mediului, dezvoltarea agriculturii ecologice, dezvoltarea de resurse umane, cresterea sj mentinerea numarului de locuri de munca, promovarea conceptului de locuinta sigura.

5. Alte cereri de finantare inaintate unor institutii europene, Fondului European de Dezvoltare (FED)

sau statelor membre UE

5.1 Finantari nerambursabile, contracte sau Tmprumuturi obtinute Tn ultimii trei ani de la institutii europene, FED sau statele membre UE .

5.2. Cereri de finantare inaintate (sau Tn curs de a fi inaintate) la institutii europene, FED sau state membre ale UE Tn anul Tn curs:

Titlul proiectului si numarul de referinta

Linia bugetara a CE, FED sau alte surse

 

Suma (EUR)

Construirea unei statii de transfer cu echipament de sortare LD 1/2007

Phare 2005 RO 2005/017.553.04.01.04.01 Proiect

832.309,77 Euro

depus pe domeniul de protectia mediului

 

Colectare selectiva a deseurilor menajere in Beius

Phare 2006 RO 2006/018-147.04.01

04.01

Proiect

284.373,96 Euro

depus pe domeniul protectia mediului

LD 1/2008

     

Reabilitarea si extinderea parcului Mihai Eminescu si a parcului Central din municipiul Beius

Programul national de imbunatatirea a calitatii

107.344,63 Euro

mediului prin realizarea de spatii verzi, sesiunea martie

2008

Sastipen - model de dezvoltare comunitara pentru romii din Tara Beiu§ului Referinta 03

PHARE2006/018-147.01.01

55.000

Euro

Accelerarea implementarii Strategiei Nationale de Imbunatatire a Situatiei Romilor - „Componenta Managementul Schemei de Grant pentru dezvoltare comunitara "

 

Locuri

de

munca

PHARE2006/018-147.01.01

64.000

Euro

pentru romi

Accelerarea implementarii Strategiei Nationale de imbunatatire a Situatiei Romilor - „Componenta Managementul Schemei de Grant pentru dezvoltare comunitara "

 

Referinta 02

 

Total: 1.499.028,36 Euro Contributia proprie: aproximativ 200.000 Euro

 

46

PARTENER1 Al SOLICITANTULUI CARE PART1CIPA LA PROIECT

1. Descrierea partenerilor

Aceasta sectiune trebuie completata pentru fiecare organizatie partener, tinand cont de prevederile sectiunii 2.1.2 a Instructiunilor. Asociatii, asa cum sunt defmiti in cadrul aceleiasi sectiuni, nu trebuie mentionati. Copiati acest tabel de cite ori aveti nevoie pentru a introduce informatii despre toti partenerii.

 

Partener 1

Descriere Asociat 1

Denumirea oficiala completa (numele organizatiei)

Agenda Judeteana pentru Ocupare Profesionala, Bihor

Agenda Nationals pentru Egalitatea de Sanse intre femei si barbati

Nationalitate

Romana

Romana

Statutjuridic^

Institutie Publica non profit Legea nr. 2002/2006 Legea privind organizarea si funtionarea ANOFM

Institutie Publica Legea de infiintare prevazuta Legea 202 din 19 aprilie 2002 referitoare la Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 84/2004 si aprobata cu modificari prin Legea nr.

501/2004.

Adresa oficiala

Oradea Str. Transilvaniei nr. 2

Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 6-8, Etajul 5, Sector 1, Bucuresti

Persoana de contact

Director Draghici Dorel

Presedinte Claudia Sorina Vlas

Nr. telefon:

0259/436821

021/316 20 44

Nr. fax:

0259/435802

021/316 20 43

Adresa e-mail

 

informatiitfSanes.ro

Numar de angajati

48

65

Important: Aceasta cerere de finantare trebuie sa insotita de o declaratie de parteneriat semnata, stampilata si datata atat de catre solicitantul principal, cat si de catre fiecare partener, in conformitate cu modelul din pagina urmatoare.

2. Declaratia de Parteneriat

Parteneriatul este o relatie de substanta intre doua sau mai multe organizatii, ce presupune impartirea responsabilitatilor in derularea proiectului finantat de catre Autoritatea Contractanta. Pentru a se asigura ca proiectul se deruleaza in bune conditii, Autoritatea Contractanta solicits tuturor partenerilor (inclusiv solicitantului principal care semneaza contractul) sa recunoasca aceasta, consimtind la principiile de buna practica a parteneriatului, stipulate mai jos:

Principiile de Buna Practica a Parteneriatului

1. Toti partenerii trebuie sa fi citit Cererea de Finantare si sa fi inteles care va fi rolul lor in proiect, inainte de a trimite Cererea de Finantare Autoritatii Contractante.

47

2.

Toti partenerii trebuie sa fi citit Contractul standard de finantare nerambursabila si sa fi inteles care

vor fi obligatiile lor contractuale in cazul acordarii finantarii nerambursabile. Partenerii autorizeaza solicitantul principal sa semneze contractul cu Autoritatea Contractanta si sa-i reprezinte in toate relatiile cu Autoritatea Contractanta, in contextul implementarii proiectului.

3. Solicitantul trebuie sa se consulte regulat cu partenerii sai si sa-i informeze asupra tuturor aspectelor

privind evolutia proiectului.

4. Toti partenerii trebuie sa primeasca copii ale rapoartelor - narative si financiare - inaintate Autoritatii

Contractante.

5. Propunerile de modificari substantiate ale proiectului (de ex., activitati, parteneri etc.) trebuie sa fie

consimtite de parteneri inainte de a fi trimise catre Autoritatea Contractanta. In cazul in care nu se poate ajunge la o intelegere, solicitantul trebuie sa informeze Autoritatea Contractanta cu privire la aceasta, atunci cand inainteaza spre aprobare propunerea de modificare.

6. Inainte de terminarea proiectului, partenerii trebuie sa consimta asupra unei distributii echitabile a

echipamentelor, vehiculelor si bunurilor dobandite din finantarea nerambursabila UE, intre partenerii locali situati in tarile vizate. Copii ale titlurilor de transfer trebuie ata§ate raportului final.

Declaratie de parteneriat

Am citit si aprobat continutul propunerii inaintate catre Autoritatea Contractanta. Ne angajam sa respectam principiile practicii unui bun parteneriat.

Nume:

Organizatie:

Functie:

Semnatura

si stampila:

Data si Locul:

DECLARATIA SOLICITANTULUI

Subsemnatul, in calitate de persoana responsabila din partea organizatiei solicitante pentru prezentul proiect, certific urmatoarele: informatia furnizata in aceasta cerere este corecta; si

(a) solicitantul si partenerii (unde este cazul) nu intra sub incidenta nici uneia din categoriile de la (a) la (f) mentionate in Sectiunea 2.1.1 (2) din Instructiunile pentru solicitanti, si

(b) solicitantul detine sursele de finantare si are competenta profesionala si calificarile mentionate in

Sectiunea 2.3 (3) din Instructiunile pentru solicitanti.

Nume:

Functie:

Semnatura

si stampila:

Data si Locul:

48