Sunteți pe pagina 1din 1

COORDONAT

Preşedinte al Consiliului
Superior al Procurorilor
semnat Angela MOTUZOC
07.09.2022

Ordinea de zi a ședinței
Consiliului Superior al Procurorilor
din 09.09.2022, ora 1300

Solemnitatea de depunere a jurământului

1. Ordinele Procurorului General interimar cu privire la asigurarea interimatului.


Raportor – domnul Eduard Varzar

2. Aprobarea cumulului funcției de procuror cu activitatea didactică (procurori:


Dumitru Calendari și Ion Covalciuc).
Raportor – doamna Lilia Potîng

3. Desemnarea interimarilor pentru funcții de procuror conducător.


Raportor – domnul Constantin Șușu

4. Desemnarea persoanelor ce vor face parte din componența Grupurilor de lucru


coordonatoare implicate în asigurarea implementării mecanismului de coordonare a
procesului de aderare a RM la UE.
Raportor – domnul Eduard Varzar

5. Evaluarea etapei de recepționare a cererilor depuse în cadrul concursurilor anunțate


prin Hotărârile CSP nr.1-148/2022 din 15.07.2022.
Raportor – doamna Angela Motuzoc

6. Anunțarea concursurilor pentru suplinirea unor funcții vacante procuror conducător.


Raportor – domnul Constantin Șușu

Subiecte adiționale:
- adresarea doamnei Galina Oghinscaia;
- cererea procurorului Alexandru Gordilă de înscriere în concursul anunțat prin
Hotărârea CSP nr.1-114/2022 din 17.06.2022;
- identificarea și desemnarea membrilor în componența Comisiei de evaluare a
dosarelor candidaților la funcția de procuror-şef al Procuraturii UTA Găgăuzia;
- adresarea președintelui Adunării Populare a UTA Găgăuzia;
- detalii organizatorice cu privire la concursul public pentru selectarea unui
membru în Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor, din rândul reprezentanților
societății civile;
- identificarea și formularea propunerilor pentru amendarea Legii nr.3/2016 cu
privire la Procuratură;
- avizul asupra proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de Lege
cu privire la Curtea Supremă de Justiție (număr unic 609/MJ/2022);
- scrisoarea de informare a procurorului Victor Furtuna.

Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor

S-ar putea să vă placă și