Sunteți pe pagina 1din 7

dosar nr.

1- 1728/2022
1-22095886-12-1-05072022

SENTINŢĂ
În Numele Legii

02 august 2022 mun. Chișinău

Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani)


Instanţa compusă din:
Preşedintele şedinţei
Judecător Ana Cucerescu
Grefier Cristian Vinogradov

Cu participarea:
Acuzator de Stat- - Iulia Ghimp
Avocatului inculpatului: - Sîrbu Violeta
Inculpatul: - Severin *****

examinînd în şedinţă de judecată publică în procedura specială prevăzută de art. 364/1 CPP
în baza probelor administrate la faza de urmărire penală, cauza penală privind învinuirea lui:

Severin *****, a.n.*****, IDNP: *****, domiciliat *****, reşedinţa în *****, supus
militar, studii superioare incomplete, căsătorit, doi copii minori la întreţinere, de naţionalitate
moldovean, cetăţean al Republicii Moldova, nesupus militar, neangajat în câmpul muncii,
anterior judecat, nu are grad de invaliditate, nu dispune de careva titluri speciale, grade de
calificare şi distincţii de stat, anterior judecat:
- Sentința Judecătoriei Buiucani din 15 mai 2013, condamnat în baza art 264 alin. 3 Cod
penal la pedeapsă penală sub formă de 200ore muncă neremunerată în folosul comunității cu
privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de 3 ani
- Sentința Judecătoriei Chișinău sediul Buiucani din 02 iunie 2022 în baza art 320/1 Cod
penal, încetată cauza penală în temeiul art. 2 a Legii privind amnistia în legătură cu aniversarea
a XXX-a de la proclamarea independenţei Republicii Moldova, nr. 243 din 24 decembrie 2021.
în comiterea infracţiunii prevăzute de art. 281 Cod penal

Datele referitoare la termenul de examinare a cauzei:


Cauza penală s-a aflat în examinare în instanţa de judecată de la data de 07 iulie 2022 pînă
la 02 august 2022
Procedura de citare legal executată

A CONSTATAT:

Fapta prejudiciabilă săvîrșită de inculpat, considerată ca fiind dovedită:


Inculpatul Severin ***** la 27 martie 2022, aproximativ ora 21:15, aflându- se în
mun.Chişinău, b*****, ap.36, fiind în stare de ebrietate cu grad avansat, urmărind scopul
comunicării mincinoase cu bună-ştiinţă despre pregătirea unor explozii, dându-şi seama de
caracterul prejudiciabil al acţiunilor sale, prevăzând urmările lor dorind în mod conştient
survenirea acestora, acţionând cu intenţie directă, îndreptată spre atingerea scopului stabilit,
folosindu-se de telefonul mobil în care activa cartela SIM cu nr.069330883, a efectuat 3 apeluri
către Instituţia Publică „Serviciul Naţional Unic pentru Apelurile de Urgenţă 112” comunicând
că în incinta magazinului „Kaufland”, situat pe bd.Mircea cel Bătrân 25/1, mun. Chişinău, sunt
instalate dispozitive explozibile, fapt ce nu corespunde realităţii, deoarece în urma verificării
sediului dat, careva obiecte explozibile nu au fost depistate.
Prin acţiunile sale intenţionate, Severin ***** a săvârşit infracţiunea prevăzută de art.281
din Codul penal, adică comunicarea mincinoasă cu bună-ştiinţă despre pregătirea unor explozii,
care periclitează viaţa oamenilor, cauzează daune materiale în proporţii mari sau provoacă alte
urmări grave.

Procedura examinării cauzei penale:


În şedinţa de judecată, pînă la începerea cercetării judecătoreşti, inculpatul Severin *****
a recunoscut în totalitate faptele indicate în rechizitoriu, necerînd administrarea de noi probe, a
solicitat prin cerere scrisă personal examinarea cauzei penale în baza probelor administrate la
faza urmăririi penale, pe care le cunoaşte şi asupra cărora nu are obiecţii.
Avocatul inculpatului Sîrbu Violeta de asemenea a pledat pentru examinarea prezentei
cauze penale în procedura specială prevăzută de art. 364/1 CPP în baza probelor administrate la
faza de urmărire penală.
Acuzator de Stat – Iulia Ghimp a considerat pasibilă de a fi admisă cererea înaintată de
inculpatul Severin ***** privind examinarea cauzei penale în baza art. 364/1 CPP.

Constatînd că din probele administrate în cursul urmăririi penale rezultă că acestea sunt
suficiente pentru a constata că fapta există, constituie infracţiunea prevăzută de art. 281 Cod
penal al Republicii Moldova, a fost săvîrşită de inculpat și sunt de natură să permită stabilirea
pedepsei.
Prin încheierea instanţei de judecată din data de 26 iulie 2022, cererea înaintată de
inculpatul Severin ***** privind judecarea cauzei penale în ordinea art. 364/1 CPP, pe baza
probelor administrate la faza de urmărire penală a fost admisă.

Argumentele inculpatului:
În şedinţa de judecată inculpatul, Severin *****, prin expunerea factologica ce nu
contravine învinuirii formulate în rechizitoriu, fiind audiat potrivit regulei de audiere a
martorului a recunoscut integral vinovăţia înaintată conform rechizitoriului.
Fiind audiat în ședința de judecată, inculpatul Severin *****, a recunoscut fapta
incriminată. A indicat că îi pare rău. A mai declarat că a făcut o faptă negîndită. A sunat la 112
de trei ori. Toate detaliile nu le ține minte, așa cum era în stare de ebrietate

Probele administrate la faza urmăririi penale:


Deși, inculpatul Severin ***** vina în învinuirea adusă a recunoscut-o, faptul comiterii
acțiunilor infracționale imputate ultimului este dovedită prin următoarele mijloace de probă:
- procesul-verbal de audiere martorului Severin *****, care a comunicat că Severin
Maxim îi este soţ din anul 2006 şi au la întreţinere doi copii. Soţul a fost plecat în Israel la muncă
pe o perioadă de 4 ani, în această perioadă ţineau legătură şi careva conflicte nu au avut. La
începutul anului 2021, soţul a revenit şi aproximativ în aceeaşi perioadă s-au început careva
conflicte în familie, astfel, pentru a diminua acestă situaţie din cauza ca copiii să nu fie afectaţi a
fost emisă ordonanţa de protecţie pe o perioadă de 3 luni, acesta a facut-o din considerentul ca
poate soţul îşi v-a reveni la normal, dar soţul a încălcat-o o data, astfel, a fost tras la răspundere.
După ce a trecut termenul ordonanţei de protecţie, acesta a început să aibă un comportament
adecvat, şi-a găsit un loc de muncă şi deja nu mai consuma alcool. La sfârşitul lunii martie,
acesta s-a aflat la apartamentul părinţilor săi care se afla în sectorul Ciocana. Soţul a stat acolo pe
o perioadă de o lună, din cauza că activa ca zidar într-un sat aprope de sectorul Ciocana, dar
venea acasă în fiecare weekend. In acea perioadă nu cunoaşte dacă soţul a consumat alcool
deoarece venea rar acasă si când vorbea la telefon nu a observant ca acesta să fie în stare de
ebrietate, dar venea acasă în fiecare weekend. Acesta o contacta de pe nr. de tel. 067330400 şi de
pe nr. 069330883, ceea ce se confirmă prin pozele care le-a transmis pentru a fi anexate la cauza
penală, dar acestea fiind introduse în telefoane diferite. Despre ceea ce a comis soţul a aflat de la
ofiţerul de sector Sergiu Curajos, la data de 21 aprilie 2022. Intrebându-1 pe soţ ce s-a întâmplat
acesta nu a dorit să-i comunice careva detalii, doar ştie că soţul la data de 27 martie 2022, a
apelat la 112 şi a comunicat că marketul „Kaufland” este minat. în acea zi a vorbit cu soţul, dar
nu a observant nimic suspect. /f.d.30-33/
- Procesul-verbal de ridicare din 05.05.2022, prin care de la cet.Ion Lisiuc, jurist-consult
al Serviciul Naţional Unic pentru Apelurile de Urgenţă 112 au fost ridicate înregistrări audio,
stocate pe un suport electronic DVD-R. / f.d.44/
- Procesul-verbal de cercetare la faţa locului din 10.05.2022, prin care a fost cercetat
răspunsul nr.01/11-172 din 04.05.2022 de la Serviciul Naţional Unic pentru Apelurile de Urgenţă
112 şi conţinutul suportului electronic DVD-R (înregistrări audio). în cadrul cercetării s-a
constatat că în Sistemul Informaţional Automatizat al Serviciului 112 de la numărul de telefon
nr. 069330883 la data de 27.03.2022 în intervalul de timp de la 21:12 min. şi pînă la 21:24 min.
au fost efectuate 3 apeluri telefonice. Prin examinarea stenogramei înregistrărilor audio
menţionate ce conţin discuţii a cet. Severin Maxim cu Operatorii serviciului 112 în cadrul
apelurilor efectuate s-a costatat că cet. Severin Maxim într-adevăr a comunicat mincinos despre
plasarea bombei la magazinul „Kaufland”. Totodată, în cadrul dicuţiei, cet. Severin Maxim s-a
prezentat, a comunicat că locuieşte şi se află la momentul efectuării apelului pe adresa
mun.Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn 27/2 ap. 36. /f.d. 48-54/
- Procesul-verbal de cercetare la faţa locului din 27.03.2022 cu planşa fotograficăj prin
care a fost consemnată cercetarea magazinului „Kaufland”, situat pe adresa mun. Chişinău, bd.
Mircea cel Bătrîn 25/1. în cadrul cercetării careva substanţe sau obiecte explozibile nu s-au
depistat. / f.d.10-11/
- Procesul-verbal de examinare a obiectului din 27.04.2022, prin care a fost examinat
procesul verbal al examinării medicale de constatare a faptului de consumare a alcoolului, stării
de ebrietate şi naturii ei, nr.3566 din 27.03.2022. Prin examinare s-a stabilit că la 27.03.2022, ora
22:54, cet. Severim Maxim se afla în stare de ebrietate cu grad avansat. / f.d.36/
- Mijloace materiale de probă:l) procesul-verbal al examinării medicale de constatare a
faptului de consumare a alcoolului, stării de ebrietate şi naturii ei, nr.3566 din 27.03.2022,
recunoscut în calitate de mijloc material de probă şi anexat la materialele cauzei prin ordonanţă
din 27.04.2022; 2) originalul răspunsului nr.01/11-172 din 04.05.2022 şi suportul electronic
DVD-R cu înregistrările apelurilor telefonice efectuate de cet. Severin Maxim către serviciul 112
din 27.03.2022, recunoscute în calitate de corpuri delicte şi anexate la materialele cauzei penale
prin ordonanţă din 10.05.2022. /f.d.37; 55/

Încadrarea juridică a faptei:


Încadrarea juridică a faptei: În acord cu art.93 alin.(l) CPP al RM, ”probele sunt elemente
de fapt dobîndite în modul stabilit de prezentul cod, care servesc la constatarea existenţei sau
inexistenţei infracţiunii, la identificarea făptuitorului, la constatarea vinovăţiei, precum şi la
stabilirea altor împrejurări importante pentru justa soluţionare a cauzei”.
Conform art.101 alin.(l)-(2) CPP al RM, „fiecare probă urmează să fie apreciată din punct
de vedere al pertinenţei, concludenţei, utilităţii şi veridicităţii ei, iar toate probele în ansamblu -
din punct de vedere al coroborării lor. Judecătorul apreciază probele conform propriei
convingeri, formate în urma examinării lor în ansamblu, sub toate aspectele şi în mod obiectiv,
călăuzindu-se de lege”.
Verificînd respectarea condiţiilor pevăzute de art. 3641 CPP al Republicii Moldova, audiind
inculpatul în coraport cu cercetarea tuturor probelor administrate la faza urmăririi penale,
instanţa a constatat că inculpatul recunoaşte în totalitate faptele indicate în rechizitoriu, acţiunile
căruia instanţa le încadrează în conformitate cu prevederile de art. 281 Cod penal - adică
comunicarea mincinoasă cu bună-ştiinţă despre pregătirea unor explozii, care periclitează viaţa
oamenilor, cauzează daune materiale în proporţii mari sau provoacă alte urmări grave.

Individualizarea pedepsei:
Instanţa la individualizarea, stabilirea categoriei și termenului pedepsei inculpatului,
Severin *****, ține cont de prevederile art. 7, 61, 75 Cod Penal și anume de gravitatea
infracțiunii săvîrşite, de motivul acesteia, de personalitatea celui vinovat, de circumstanţele
cauzei care atenuează ori agravează răspunderea, de conditiile de viaţă ale familiei acestuia
precum și scopul pedepsei aplicate asupra corectării şi reeducării vinovatului.
În același context reținem prevederie art 61 alin.(l) Cod Penal al RM, conform căruia
pedeapsa penală este o măsură de constrîngere statală şi un mijloc de corectare şi reeducare a
condamnatului ce se aplică de instanţele de judecată, în numele legii, persoanelor care au săvîrşit
infracţiuni, cauzînd anumite lipsuri şi restricţii drepturilor.
Iar potrivit alin. (2) al aceleiaşi dispoziţii legale, pedeapsa are drept scop restabilirea
echităţii sociale, corectarea condamnatului, precum şi prevenirea săvîrşirii de noi infracţiuni atît
din partea condamnaţilor, cît şi a altor persoane. Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze
suferinţe fizice şi nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate.
În continuare notăm că din dispoziţiile art. 75 alin. (l) Cod Penal al RM se desprind trei
criterii generale cu valoare de principiu. Pedeapsa aplicată infractorului trebuie să fie echitabilă,
legală şi individualizată.
Astfel, notăm că pedeapsa penală este echitabilă şi atunci cînd este capabilă de a contribui
la realizarea altor scopuri ale pedepsei penale, cum ar fi corectarea condamnatului şi prevenirea
săvârşirii de noi infracţiunii atât de către condamnat, precum şi de alte persoane. Or, practica
judiciară demonstrează că, o pedeapsă prea aspră generează apariţia unor sentimente de
nedreptate, jignire, înrăire şi de neîncredere înțelege, fapt ce poate duce la consecinţe contrare
scopului urmărit.
Legalitatea pedepsei impune instanţei obligaţia de a stabili pedeapsa în limitele fixate în
Partea Specială şi în strictă conformitate cu dispoziţiile Părţii Generale a CP.
Iar individualizarea pedepsei constă în obligaţia instanţei de a stabili măsura pedepsei
concrete infractorului, necesară şi suficientă pentru realizarea scopurilor legii penale şi pedepsei
penale.
Cuantumul pedepsei, în afară de gravitatea infracţiunii săvîrşite, se stabileşte avînd în
vedere persoana celui vinovat, care include date privind gradul de dezvoltare psihică, situaţia
materială, familială sau socială, prezenţa sau lipsa antecedentelor penale, comportamentul
inculpatului pînă sau după săvîrşirea infracţiunii.
În contextul enunțat instanța de judecată menționează că pedeapsa şi modalitatea de
executare a acesteia trebuie individualizate în aşa fel încât inculpatul să se convingă de
necesitatea respectării legii penale şi evitarea în viitor a săvârşirii unor fapte similare.
Conform art.16 alin.(2) Cod penal infracțiunea imputată inculpatului Severin ***** face
parte din categoria celor ușoare, care se pedepsește cu amendă în mărime de la 550 la 850
unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore,
sau cu închisoare de pînă la 2 ani, totodată remarcăm că inculpatul beneficiază de reducerea cu o
treime a pedepsei aplicate în virtutea prevederilor art. 3641 alin. (8) Cod procedura penală.
În continuare notăm că din dispoziţiile art. 75 alin. (l) Cod Penal al RM se desprind trei
criterii generale cu valoare de principiu. Pedeapsa aplicată infractorului trebuie să fie echitabilă,
legală şi individualizată.
La aplicarea pedepsei, instanţa de judecată conchide că, conform prevederilor art. 76 CP
RM, nu s-a reţinut.
Conform prevederilor art. 77 CP RM, careva circumstanţe nu au fost stabilite.
În ședința de judecată acuzatorul de stat Iulia Ghimp a solicitat aplicarea pedepsei sub
formă de 1 an închisoare cu executare condiționată în temeiul art 90 Cod penal, pe un termen de
2 ani.
Avocatul Sîrbu Violeta a solicitat aplicarea pedepsei neprivative de libertate și anume sub
formă de amendă.
După această denotaţie, la stabilirea pedepsei penale, instanţa de judecată va ține cont de
gravitatea infracţiunii săvîrşite - inculpatul a comis o infracţiune ușoară, de persoana
inculpatului, care anterior a fos atras la răspundere penală de multiple ori, fără a trage concluzii
despre consecințe, de atitudinea față de fapta comisă.
La fel instanța de judecată reține și impactul social al faptei comise de inculpatul Severin
*****, care a dus la destabilizare și panică în societate.
Comunicarea cu bună știință despre existența de dispozitive explozibile, prezintă un grad
sporit de pericol social, așa cum o astfel de faptă are un impact negativ asupra funcționalității
autorităților și instituțiilor publice, subminînd prestigiul de care acestea se bucură în societate.
La fel, comunicare cu bună știință al existențeri dispozitivelor explozibile, a dus la
distragerea forțelor de ordine și serviciilor de intervenție în vederea prevenirii unui pericol
inexistent.
Conducîndu-se de principiile generale de aplicare a pedepsei consfinţite în prevederile art.
61 alin. (2) Cod Penal, reieşind din caracterul infracţiunii comise de inculpat, care potrivit
prevederilor art. 16 alin. (2) CP este una ușoară, de gravitatea urmărilor care sunt colosale atît
pentru instituția față de care s-a anunțat că este prezenta de dispozitive explozibile, fapt ce nu a
corespuns realităţii, de rolul inculpatului Severin ***** la comiterea faptei, de scopul pedepsei
penale care menirea de a educa nu doar inculpatul dar și alte persoane care tind a comite astfel de
fapte, instanţa de judecată consideră că în privinţa inculpatului Severin ***** pentru comiterea
infracţiunii prevăzute de art. 281 Cod penal, este echitabilă aplicarea unei pedepse principale cu
închisoare în limita prevăzută de art. 281 Cod penal cu executarea acesteia prin prisma art. 72
alin. (3) în penitenciar de tip semiînchis.
Cererea acuzatorului de stat privitor la aplicarea art 90 Cod penal, nu este întemeiată. Or,
inculpatul ne fiind la prima abatere de la Legea Penală, a continuat acțiunile sale de dispreț față
de valorile sociale, ocrotite de Legea penală.

Măsura preventivă:
Conform prevederilor art. 395 alin. 1 pct. 5 Cod de procedură penală, în dispozitivul
sentinței de condamnare trebuie să fie arătate dispoziția privitoare la măsura preventivă ce se va
aplica inculpatului până cînd sentința va deveni definitivă.
Luînd în considerație normele legale citate supra cît și pedeapsa penală ce urmează a fi
aplicată față de inculpatul, Severin *****, instanța de judecată consideră necesar a aplica măsura
preventivă- arest preventiv pînă la intrarea Sentinței în vigoare, în vederea asigurării executării
Sentinței.
Cheltuieli de judecată- nu au fost solicitate

Reieşind din cele expuse, potrivit prevederilor art. art. 364/1, 382-398 Cod de Procedură
Penală, instanţa de judecată,-

C o n d a m n ă:

Severin *****, a.n.***** se recunoaşte vinovat în comiterea infracţiunii prevăzute de art.


281 Cod penal al RM.

Se condamnă Severin *****, în baza art. 281 Cod penal cu aplicarea art. 3641 alin. (8) CPP
RM la o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 10/zece/luni, cu executare în
penitenciar de tip semiînchis.

Se aplică față de Severin ***** măsura preventivă până la intrarea sentinței în vigoare și
întru asigurarea executării sentinței cu închisoare - arestul preventiv.

Copia sentinței se remite pentru executare la Inspectoratul de Poliție Ciocana.

Copia sentinței se remite pentru informare Agenției Servicii Publice.

Sentința cu drept de apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile, prin intermediul
Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani).

Preşedintele şedinţei,
judecător Ana CUCERESCU