Sunteți pe pagina 1din 10

Facultatea de Automatică și Calculatoare

Calculatoare și Tehnologia Informației [CA,TI-lic., ro.]; anul 1, seria A (2021/22, sem. 2)

ANALIZĂ MATEMATICĂ II
Calcul integral și ecuații diferențiale

conf. univ. dr. MIRCEA RUS


Analiză Matematică II
Cursul 14

INTEGRALA DUBL Ă (2)


Schimbarea de variabilă în integrala dublă

Φ ZZ ZZ
←− 
(x , y) ∈ D (u, v ) ∈ E ⇒ f (x , y) dx dy = f Φ(u, v ) · |J(u, v )| du dv
−→
Φ−1 D E
| {z } | {z }
(x ,y) dx dy
x u′ ′‹

xv
J(u, v ) = det Φ′ (u, v ) = det (Jacobianul în formă explicită)
y v′ yu′
dx dy = |J(u, v )| du dv (forma explicită a schimbării de variabilă)

ZZ ZZ

f (x , y) · |J(x , y)| dx dy = f Φ(u, v) du dv
D
 E′
u u ′y
′ ‹
J(x , y) = det Φ−1 (x , y) = det ′x (Jacobianul în formă implicită)
vx v y′
du dv = |J(x , y)| dx dy (forma implicită a schimbării de variabilă)
J(u, v ) · J(x , y) = 1
Integrala dublă în coordonate polare

x′ x t′
 ‹
J(r, t ) = det r′
yr y t′
 ‹
cos t −r · sin t
= det
sin t r · cos t

= r cos2 t + r sin2 t

¨
r 2 = x 2 + y2 =r
x = r · cos t
§
y
y = r · sin t tg t =
x dx dy = r dr dt
r ≥ 0, t ∈ [0, 2π) sau t ∈ (−π, π]
(sau orice interval de lungime 2π)
Ex. 1 Să se calculeze aria mult, imii mărginite de cardiodida de parametru a.

(a se vedea Cursul 11)

[rezolvarea la tablă]
ZZ
Ex. 2 D : x 2 + y 2 ≤ 2ax (a > 0 fixat); (x 2 + y 2 ) dx dy = . . .
D
Solut, ie: la tablă
Reducerea figurilor plane la dreptunghiuri prin schimbări de variabilă
ZZ
2x − y = −2, x + y = −1
§
Ex. 3 (paralelogram) D mărginit de ; (x −2y) dx dy =
2x − y = 1, x +y =3
[rezolvarea la tablă] D
ZZ
x + 2y = 1, y=x 1
§
Ex. 4 (trapez) D mărginit de ; dx dy =
x + 2y = 4, y = 2x x2
D

[rezolvarea la tablă]
y ≤ x 2 ≤ 4y
(
Ex. 5 (paralelogram parabolic) D : 2x ≤ y 2 ≤ 5x ; σ(D) =
x , y ̸= 0

[rezolvarea la tablă]
x 2 − y 2 = 1, x 2 + y2 = 3
§
Ex. 6 D din primul cadran, mărginit de
x 2 − y 2 = 2, x 2 + y2 = 5
ZZ
x y dx dy = (studiu individual)

S-ar putea să vă placă și