Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Viaţa socio-culturală a imperiului Roman a căpătat un şir de trăsături caracteristice numai


acestuia:
 policentrismul
 interacțiunea
 romanizarea
 atitudinea dualistă
2. Etapele de dezvoltare a culturii romane:
Civilizația romană se clasifică în trei etape:
1. Epoca regală (sec. VIII-VI a. Chr.)
2. Epoca republicană (sec. VI a. Chr. (510)-I a. Chr.)
3. Epoca imperială (sec. I a. Chr.-sec. V p. Chr.)

3.
Fiecare activitate practică, mai ales din cele legate de cultivarea pământului: aratul, semănatul, secerișul
ş.a. – stăteau sub semnul unei divinități protec toare. Din acestea au derivat, mai târziu, zeitățile
propriu-zise, sub influenţă unor credințe religioase etr usce dar şi a panteonului grecesc. La fel
ca grecii, romanii împart zeii în categoria zeilor principali (zeii mari) și categoria zeilor mai puțin
însemnați (zeii mici).
4.
Romanizarea desemnează, în istorie și etnologie, trecerea unor populații inițial vorbitoare ale
altor limbi, la o limbă romanică. Romanizarea fiecărui popor prezentă un set de reguli proprii de
transformare gramaticală, lexicală, sintaxică și fonologică.
5.
Animismul 
Termenul de animism a fost introdus de etnograful englez Edward Burnett Tylor într-un studiu
apărut in anul 1871, pentru a desemna primul stadiu religios, un „minim de religie”, având ca
sursă dorința omului de a-și explica fenomene enigmatice din propria viață
(somnul, visele, halucinațiile, bolile) sau credința că orice om are un suflet autonom care-l poate
părăsi temporar (în somn sau în leșin) sau definitiv (prin moarte).
Politeism este un termen care provine din limba greacă,însemnând "mulți zei" sau
"mulți dumnezei". Sunt considerate politeiste acele religii care nu sunt monoteiste.
Termenul "politeism" s-a născut în lumea iudeo-creștina, fiind folosit pentru prima oara de Filon
din Alexandria, pentru a descrie religia grecilor în comparație cu cea iudeo-creștină. O dată cu
raspândirea creștinismului în bazinul mediteranean și în Europa, non-creștinii și non-iudeii erau
incluși în termenul "neamuri", termen folosit la început de către iudei pentru a-i desemna pe non-
iudei. Jean Bodin relansează în anul 1580 folosirea termenului.
Monoteism este credința în existența unui zeu sau în unitatea lui Dumnezeu. Monoteismul este
caracteristic religiilor avraamice și poate fi de asemenea recunoscut în numeroase alte religii,
precum în Zoroastrism, Credința Bahá'í, Sikhism, chiar și în Hinduism.
6.
Forumul cel mai vechi în Roma era considerat forumul republican Romanus (sec.VI a .Chr.), la care
se întâlneau toate drumurile (străzile) oraşului. Mai târziu, lângă el s-au construit Forumul lui Cezar, al
împăraților August, Nerva, Traian şi altora.
Spre sfârşitul perioadei republicane oraşul a început să se înfrumusețeze cu marmură, care se
folosea mai des ca material de construcţie. Primele edificii de marmură au fost templele Saturn
şi al Sfântului Iulian şi o bazilică. În anii 70-90 a fost construit cel mai mare amfiteatru din
Roma antică – renumitul Coliseum. În această perioadă este construit cel mai mare ansamblul
arhitectural al Romei antice (arhitector Apolodor din Damasc) – forumul împăratului Traian
O altă operă strălucită a lui Apolodor din Damasc – locul înmormântării celor mai merituoși
militari ai Imperiului Roman – Panteonul (a.125); alt exemplu este „Templul tuturor zeilor”
În sec. III pentru arhitectură e caracteristic un interes ridicat faţă de elementul decorativ, care
se aplică destul de larg. Astfel, au fost construite Termele lui Caracalla
8.
Conform informațiilor rămase de la Strabon, dacii locuiau în zona muntoasă (și indică râul
Mureș) până în partea superioară a Dunării (denumită Danubius - de la izvoare și până la
Drobeta), iar geții stăpâneau partea de la cataracte, (astăzi Cazane) denumită Istru până la
vărsarea acesteia în Marea Neagră. Tot el spune că „dacii au aceeași limbă cu geții” și că „elenii
i-au socotit pe geți de neam tracic”