Sunteți pe pagina 1din 3

Cinci

*
Cinci copaci luminoși, puri și neasemuiți din Rai. În Biblie apar doi: Copacul
Vieții și cel al Cunoașterii. * Cei cinci copaci a căror fructe oferă nemurirea,
sunt, poate, cele cinci sfinte daruri, sau cele cinci fecioare cu ulei în lampă,
cinci părți ale naturii spirituale: gândul, sentimentul, reflecția (adică să-ți dai
seama ce gândești),intelectul (e un software) și rațiunea (care este
capacitatea procesorului, vb în terminologia arhitecturii unui computer, ptr că
omul a creat această mașină, după chipul și asemănarea sa). Așadar, avem
cinci daruri-calități care pot transforma Omul Vechi în Omul Nou. Și știi, cum
este cu vinul cel nou? Nu va mai încăpea în burduful vechi.
--
Așadar, citez pe teologi, „cei <cinci copaci ai Paradisului> nu sunt decât
expresia unui singur și aceluiași copac: Copacul Cunoașterii”. Cinci simúri
spirituale sau cinci p[rí ale naturii luminoase ale sufletului. Gnoza.
--