Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE FINANTE SI BANCI - BUCURESTI Subiecte pregatitoare n vederea sustinerii examenului de licenta sesiunea iulie

2011 la disciplina

MONEDA SI CREDIT

____ 1. Precizati care dintre urmatoarele riscuri afecteza direct pozitia monetara a unei banci: a. riscul de lichiditate; b. riscul de reglementare; c. riscul de credit; d. riscul de capital e. riscul de piata; ____ 2. O firma produce ciment, n urmatoarele conditii: - riscul asociat portofoliului (beta- b) = 1,30; - rata rentabilitatii titlului lipsit de risc = 8%; - rate rentabilitatii portofoliului = 12%. Firma doreste sa-si diversifice activitatea, investind n productia de var, care are un coeficient beta (b) de 1,5, astfel nct productia de var sa detina 30% din productia totala. Determinati rata rentabilitatii necesara productiei de var- RRN(V).14% ____ 3. Despre moneda bancara se poate afirma urmatoarele: a. are un curs fortat; b. este o moneda fictiva; c. este un semn arbitrar; d. poate fi o moneda cos. Alegeti varianta incorecta de raspuns dintre cele enumerate mai sus. e. constituie un etalon metric; ____ 4. mprumutul public prezinta urmatoarele caracteristici: 1) este pe termen mediu si lung ; 2) are un caracter contractual ; 3) presupune o contraprestatie ; 4) este convertibil ; 5) este rambursabil : 6) are destinatie speciala . ____ 5. Fie o investitie de capital de 50.000 euro, care dispune de 3 alternative posibile ale fluxurilor de capital(de ncasari) pe o perioada data. Rata interna a rentabilitatii n cazul celor trei alternative (RRi) este de: -20%, 15%, 50%, iar probabilitatile asociate de realizare ale acestora sunt. 25%, 45%, 30%.Sa se determine statistic, exprimat procentual, riscul asociat investitiei de capital.25,9% ____ 6. n termeni relativi randamentul unei investitii de capital se exprima n functie de urmatoarele elemente: a. valoare actualizata a investitiei de capital; b. ncasarile din perioada de existenta a investitiei c. valoarea initiala a investitiei de capital; d. valoarea finala a investitiei de capital. Indicati care dintre variantele de mai sus nu este adevarata. ____ 7. O obligatiune cu valoarea de 1.500 lei si maturitatea de 8 ani, are valoarea fixa a cuponului de 75 lei. Cuponul este platit anual, prima data la sfrsitul primului an al plasamentului, ultima oara nmomentul rascumpararii obligatiunii. Rata de piata a dobnzii, presupusa constanta, este de 7,5%.Determinati valoarea prezenta a titlului si durata acestuia.1.281lei;6,667lei ____ 8. Elemente constitutive ale sistemului de plati sunt: Indicati care dintre variantele de raspuns nu este adevarata. a. Institutiile; b. Transferurile; c. Tehnicile.

d. Circuitele; e. Modalitatile; ____ 9. Componentele definitorii ale managementului financiar al bancii sunt: a. managementul creditului; b. managementul lichiditatii; c. managementul pasivelor. Alegeti varianta falsa de raspuns de mai sus. d. managementul adecvarii capitalului; e. managementul activelor; ____ 10. Obiectivul politicii monetare, preferat de catre teoria monetarista, l reprezinta a. rata dobnzii; b. volumul creditului; c. rezervele minime obligatorii. d. cantitatea de moneda; ____ 11. Un importator eueopean va importa peste 3 luni marfuri din S.U.A. n valoare de 10 mil.dolari,platibili n momentul realizarii tranzactiei comerciale. Pentru a se acoperii mpotriva riscului deapreciere a cursului dolarului exportatorul ncheie un contract la termen( foward) de cumparare ,contra euro, a sumei necesare la un curs de 1 1 euro=1,2315 dolari, cursul la vedere al euro fiind de 1 euro = 1, 2205 dolari.Sa se determine prima(discontul) anual al operatiunii de acoperire, exprimat procentual .3,65 ____ 12. Agregatele monetare se delimiteaza, dupa caracteristicile comune, n trei grupe : 1) moneda primara 2) moneda mijloc de plata ; 3) moneda bancara ; 4) moneda fiduciara ; 5) moneda mijloc de detinere a averii ____ 13. Moneda scripturala are urmatoarele caracteristici: Precizati care dintre variantele enumerate nueste corecta. a. este moneda de cont. b. circulatia acesteia se realizeza prin viramente; c. este emisa de catre banca centrala; d. se poate transfera prin cecuri; ____ 14. Pentru a fi acceptata de catre toti moneda trebuie sa se bazeze primordial pe: a. stabilitate; b. transferabilitate. c. autoritate; d. ncredere; e. divizibilitate ____ 15. Tarile A, B, C, D constituie o moneda comuna (cos), n conditiile n care situatiile monetare ale acestor tari se caaracterizau astfel:Tara Rata dobnzii active (%) Ponderea n cos a monedelor (%) Rata inflatiei (%) A 6 20 5 B 4 30 5 C 9 15 7 D 11 35 10 Sa se determine rata nominala a dobnzii la moneda cos si nivelul ratei reale a dobnzii n tara n caare mprumuturile sunt cele mai avantajoase pentru banci.7,6% ; 1,87% ____ 16. n sistemul bancar se nregistreaza cresterea depozitelor, prin nprumuturi externe, n valoare de 400 mld. lei. n conditiile n care rata rezervelor minime obligatorii este de 15%, sa se determine nivelul maxim de crestere a creditelor care se va realiza n sistem.2266 mld lei ____ 17. n anul 2000 pretul produsului x n Germania a fost de 200 marci si acelasi produs n SUA avea un pret de 120 dolari, n conditiile n care cursul valutar a fost de 1 dolar = 1,9 marci. Sa se determine paritatea puterii de cumparare a marcii comparativ cu dolarul, exprimata procentual.87,7% ____ 18. Se considera urmatoarele variabile financiare ale unei firme: 1) capital propriu;

2) datorii totale ; 3) active totale ; 4) active financiare ; 5) pasive exigibile Determinarea levierului financiar se face ca raport al urmatoarelor variabile 2 si 1 ____ 19. Un dealer de autoturisme vinde unui client un autoturism, a carei valoare este de 8000 euro, printrun credit comercial pe 3 ani, cu o rata anuala a dobnzii de 15%.Sa se determine dobnda totala platita de client pentru creditul comercial obtinut.1.983,52 ____ 20. Operatii ale bancii sunt urmatoarele: Precizati care dintre operatiile enumerate constituie operatia de baza a bancii. a. constituirea depozitelor; b. finantarea mprumuturilor; c. transformarea activelor; d. capitalizarea fondurilor; e. plasarea resurselor. ____ 21. Principii de creditare sunt: 1) Planificarea creditelor; 2) Respectarea destinatiei creditului; 3) Optimizarea portofoliului; 4) Garantarea creditelor; 5) Analiza si evaluarea solicitantului de credit; 6) Rambursarea creditelor la scadenta. ____ 22. Canalul bilantier de transmitere a efectelor politicii monetere se realizeaza n urmatoarele moduri:Precizati varianta de raspuns care nu este corecta. a. trezoreria firmei; b. modificarea neprevazuta a preturilor. c. lichiditatea polulatiei; d. valoarea activului net; e. valoarea actiunilor prin economisire; ____ 23. Daca o banca detine depozite n valoare de 650 milioane lei, rezerve la Banca centrala de 80milioane lei, iar rata rezervelor obligatorii trebuie sa fie de 11%, determinati excesul de rezerve al bancii. 8,5 ____ 24. Riscul de ilichiditate are urmatoarele caracteristici: Precizati care dintre caracteristicile enumerate nu este corecta. a. afecteaza direct capitalul bancii; b. banca nregistreza pierderi rapide; c. banca se protejeaza prin armonizarea scadentelor activelor si pasivelor. d. semnifica incapacitate bancii de a-si reconstitui pasivele; e. banca nu-si poate efectua plaile curente; ____ 25. Caile principale prin care banca minimizeaza riscul de credit sunt: Precizati care dintre caile enumerate nu este corecta a. diversificarea. b. armonizarea scadentelor; c. limitarea creditului; d. asigurarea colateralului; e. evaluarea mprumutului; ____ 26. Dupa destinatia creditului se disting urmatoarele categorii. a. credit neproductiv; b. credit comercial; c. credit amortizabil; d. credit ipotecar; e. creditul de acoperire. ____ 27. Normele prudentiale reglementeaza a. raportul dintre riscuri si ratele dobnzii. b. structura bilantiera c. capacitatea de finantare; d. corelatiile dintre bilant si contul de rezultate;

____ 28. Precizati care dintre urmatoarele categorii de variabile monetare pot fi controlate direct de catre Banca centrala: a. ratele dobnzii; b. lichiditatea sistemului bancar; c. moneda scripturala. d. rata scontului; e. cursurile valutare; ____ 29. Contractul futures reprezinta: a. fixarea ratei dobnzii, n avans, pentru o perioada determinata, independent de suma mprumutata ; b. vnzarea si cumpararea ferma de active cu livrarea la o data ulterioara; c. posibilitatea de a cumpara sau vinde un activ, la un pret determinat, ntr-o perioada specificata de timp; d. convertirea mprumuturilor cu dobnda flotanta n viitor n mprumuturi cu dobnda fixa; e. conversia viitoare a pretului unui titlu de valoare. ____ 30. Pe ansamblul sistemului bancar se cunosc urmatoarele valori ale unor variabile monetare:N = 25mld. lei; D = 225 mld.lei; ro = 15% ; RE = 5 mld.lei.Sa se determine: a) baza monetara; 63,75 b) multiplicatorul monetar, al bazei monetare; 3,926 c) masa monetara.250,28 ____ 31. Principalele categorii de riscuri cu care se confrunta piata monetara sunt: a. riscul de de ndatorare. b. riscul de rata a dobnzii; c. riscul de reglementare; d. riscul de lichiditate; e. riscul de neplata; ____ 32. Se dau urmatoarele valori ale unor variabile monetare: numerarul n circulatie = 20 mld. lei;depozite = 350 mld. lei; rata rezervelor minime obligatorii = 14%; excesul de rezerve al bancilor 10 mld. lei.Determinati masa monetara din sistem.369 mld lei ____ 33. Diferentele dintre creditele bancare si plasamentele financiare constau n urmatoarele: Precizati care din variantele de raspuns nu e corecta. a. transformarea scadentelor; b. gradul de lichiditate; c. formarea ratei dobnzii; d. modul de intermediere; e. gestiunea riscurilor. ____ 34. n momentul t, cotatiile valutare pe trei piete semnificative au fost urmatoarele: Piata franceza: 1 dolar american = 0,750 euro; 1 lira sterlina = 1,44 euro. Piata britanica. 1 dolar american = 0,49 lire sterline; 1 euro = 0,72 lire sterline. Piata americana: 1 lira sterlina = 1,98 dolari; 1 euro = 1,31 dolari. Sa se determine rata de cstig, exprimata procentual, pe care o nregistreaza un francez prin realizarea unui arbitraj favorabil ntre cele trei valute, acesta investind 5 mil. euro.2,7% ____ 35. Din punct de vedere al maturitatii titlurilor, pietele financiare sunt urmatoarele : 1) primare ; 2) de capital ; 3) monetare ; 4) necotate ; 5) derivate . ____ 36. Fie cosul de produse reprezentetive, format din 5 produse, ale caror preturi (p) si ponderi n cos (a) sunt prezentate n tabel:

ProdusVariabila U.M e P Lei 20 45 35 55 10 a % 25 10 20 15 30 Sase detemine etalonul putere de cumparare al monedei nationale N.3,6 ____ 37. Teorii clasice asupra monedei sunt: Alegeti varianta incorecta de raspuns a. teoria metalista a banilor; b. teoria nominalista a banilor. c. teoria banilor ca instrument al schimbului; d. teoria cererii de bani; ____ 38. Banca centrala vinde 50.000 bonuri de tezaur cu valoarea nominala a titlului de 40.000 lei si scadenta peste 90 de zile, pretul de vnzare a titlului fiind de 38.000 lei.Sa se determine taxa scontului suportata de catre debitor, anul avnd 360 de zile.20,28% ____ 39. Principalele instrumente ale politicii monetare sunt : 1) ratele dobnzii ; 2) taxa scontului ; 3) rezervele minime obligatorie 4) cantitatea de moneda ; 5) operatiuni pe piata ; 6) cursul de schimb ____ 40. Mecanismul de emisiune a monedei scripturale se caracterizeza prin: Alegeti dintre variante,varianta care nu este adevarata a. este corelat cu soldurile debitoare ale bancilor la Banca centrala; b. se circumscrie procesului de creatie prin credite bancare; c. se circumscrie principiului multiplicatorului. d. se bazeaza pe moneda centrala; e. este o concretizare a principiului generarii reciproce a creditelor si depozitelor; ____ 41. Agregatele monetare delimitate n Sistemul conturilor nationale sunt: 1) al datoriei; 2) al valorilor mobiliare; 3) al monedei centrale 4) al lichiditatii; 5) al valutei; 6) al rezervelor 7) al creditului. ____ 42. Un european detine 20 mil. euro si doreste sa-i investeasca n active americane, exprimate ndolari, cu o rata a dobnzii de 10%, n timp ce rata dobnzii pentra investitia n active europene,exprimata n euro, este de 7%.Sa se determine rezultatul investitiei n active americane, comparativ cu investitia n activeeuropene, dupa un an, stiind ca n momentul realizarii investitiei cursul euro n dolari a fost de 1euro= 1,25 dolari, iar n momentul final, dupa un an, a fost de 1 euro= 1,28 dolari, nregistrndu-se deci o depreciere a dolarului.84.375 euro ____ 43. Multiplicatorul monetar se determina n functie de urmatoarele variabile monetare: a. rezerve obligatorii; b. numerarul. Precizati care este variabila incorecta. c. excedentul de rezerve; d. credite interbancare, e. depozite; ____ 44. Caracteristici ale ipotecii sunt urmatoarele: Indicati care dintre variantele de raspuns nu esteadevarata. a. este recuperabila ; b. este un drept accesoriu; c. este o garantie ; d. este indivizibila. ____ 45. n evolutia istorica tendinta definitorie a monedei este de : a. devalorizare b. dezaurizare; c. bancarizare;

d. informatizare; e. dematerializare; ____ 46. Tranzactii cu produse derivate pe piata valutara sunt: Precizati tranzactia incorecta. a. forward direct; b. futures pe valute; c. optiuni pe valute; d. aranjamente sintetice. e. swaps-uri valutare; ____ 47. O persoana fizica doreste sa cumpere o casa, n valoare de 55.ooo euro, contractnd un credit ipotecar pentru 70% din valoarea imobilului, pentru o perioada de 7 ani, creditul urmnd sa fie achitat prin plati anuale(anuitati) egale, fiecare plata efectundu se la sfrsitul anului, dobnda perceputa de catre banca fiind de 9% din valoarea creditului ramas nerambursat. Sa se determine dobnda totala platita de catre client(costul creditului).15.167 euro ____ 48. Masurarea riscului individual al firmei se realizeaza prin urmatoarele tehnici: 1) analiza arbitrajului riscurilor; 2) analiza scenariilor; 3) analiza coeficientilor contabili; 4) analiza actualizarii riscului; 5) analiza de sensibilitate ____ 49. n functie de performantele clientilor si de natura serviciilor datoriei acestora, creditele se clasifica n urmatoarele categorii: 1) Credite recuperabile; 2) Credite garantate; 3) Credite n observatie; 4) Credite pierdute; 5. Credite profitabile; 6) Credite ndoielnice. ____ 50. Factoringul reprezinta : a. tehnica de creditare pe baza garantarii unei firme de catre o alta firma sau grup de firme, numite factor de acoperire a riscului b. metoda de finantare a efectelor comerciale de primit, prin vnzarea de catre firma a creantelor unei firme specializaten numita factor; c. tehnica de acoperire a datoriilor firmelor prin finantarea factorilor de risc asociati acestora de catre banca; d. metoda de finantare a agentilor economici pentru procurarea de factori de productie; e. instrument de externalizare a riscurilor si creantelor neacoperite. ____ 51. Banca comerciala realizeaza urmatoarele operatiuni active: Indicati care dintre variantele de raspuns nu este adevarata a. Operatiuni de trezorerie; b. Operatiuni cu aur si devize c. Operatiuni extrabilantiere d. Operatiuni de creditare e. Operatiuni cu titluri; ____ 52. La sfrsitul unui an o economie prezinta urmatoarele variabile monetare: depozite la vedere =7400, baza monetara = 5600, economiile populatiei = 9200, numerarul n circulatie = 3600,cvasimoneda = 16800, depozitele bancilor la banca centrala = 1600.Sa se determine gradul de lichiditate primara a economiei.39,5% ____ 53. Instrumente de plata sunt: 1) Cambia; 2) Numerarul; 3) Ordinul de plata; 4) Cecul; 5) Incassoul; 6) Compensarea

____ 54. Un investitor doreste sa valorifice n depozite bancare suma de 50.000 euro, pe o perioada de 10ani. Care va fi valoare viitoare(VV) a depozitului, stiind ca n primii 6 ani rata dobnzii la depozite a fost de 6%, iar n urmatorii 4 ani de 7%.92.980 euro ____ 55. Precizati varianta de raspuns incorecta - Principalele axe ale Sistemului monetar promovat la Bretton Woods au fost: a. un sistem al cursurilor ajustabile; b. stabilirea de catre fiecare tara a valorii monedei sale n aur; c. constituirea drepturile speciale de tragere(DST); d. efectuarea de realinieri ale cursurilor. e. marje de fluctuatie ale monedelor; 56. Referitor la punctele aurului se pot face urmatoarele afirmatii: Precizati care dintre afirmatii este falsa. a. reprezenta mecanismul extern de reglare a circulatiei monetare; b. cele doua puncte reprezentau limitele de fluctuatie a cursurilor valutare. c. importatorul lua n considerare punctul inferior al aurului, de iesire; d. platile ntre agentii economici utilizau aurul si devizele; e. alegerea exportatorului se baza pe venitul maxim; ____ 57. Caracteristici ale activelor financiare sunt: 1) disponibilitatea; 2) convertibilitatea; 3) lichiditatea 4) acceptabilitatea; 5) scadenta; 6) trasferabilitatea; 7) reversibilitatea; 8) divizibilitatea; 9) volatilitatea ____ 58. Conceptul preferintei pentru lichiditate, introdus de catre Keynes, evidentiaza urmatoarele mobiluri (motive) ale subiectilor economici pentru detinerea de moneda: 1) al tranzactiilor; 2) al speculatiei; 3) al precautiei; 4) al cstigului; 5) al reputatiei; 6) al veniturilor; 7) al investitiilor. ____ 59. Un client doreste sa cumpere un autoturism n valoare(VB) de 15.000 euro, contractnd un amprumut bancar, pe o perioada de (T) de 5 ani, n urmatoarele conditii: avansul initial(a) , 20% din valoare autoturismului, rata anuala a dobnzii(rd), 9%, rambursarea principalului se face n rate lunare egale.Sa se determine rata efectiva a dobnzii(red) suportata de catre client, pentru mprumutul primit.17,7% ____ 60. Se dau urmatoarele variabile monetare: numerarul n circulaatie = 3600 u.m., depozite la vedere =7400 u.m., numerarul n casieriile bancilor 400 u.m., depozite ale bancilor la banca centrala = 1600u.m., cvasimoneda = 16800 u.m., depozite la vedere = 7400 u.m., economiile populatiei = 9200u.m..Sa se determine multiplicatorul bazei monetare.4,96 ____ 61. Sa se determine evolutia puterii de cumparare a monedei N, adica indicele puterii de cumparare, n anul 2005 comparativ cu 2002, stiind ca evolutia preturilor, folosind indicele cu baza fixa, a fost urmatoarea.Datele sunt sintetizate n tabelul de mai jos: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Ipr Fixa -Ipr(f) 100 110 124 120 135 144 86,1% ____ 62. Indicati care dintre variantele de raspuns de mai jos nu este adevarata, referitor la Riscurile asociate finantarii internationale sunt: a. riscul de lichiditate b. riscul financiar c. riscul de trasfer d. riscul de scadenta

____ 63. Administrarea mprumuturilor utilizeza urmatoarele alternative pentru limitarea riscului de portofoliu:Precizati care dintre alternative nu este adevarata a. utilizarea creditelor participative; b. securizarea creditelor; c. limitarea dimensiunii creditelor; d. diversificarea participarilor la mprumuturi. e. restrictionarea creditului pe ramuri, categorii de mprumutati; ____ 64. Elementele definitorii ale unitatilor monetare sunt: 1) etalonul monetar; 2) paritatea monetara; 3) puterea de cumparare; 4) legalitatea; 5) valoarea paritara ____ 65. Derivativul are urmatoarele caracteristici: a. confera un drept asupra unui activ fundamental; b. este un angajament n afara bilantului; c. se comercializeza pe piete necotate; d. reprezinta un contract ntre doua parti; e. vizeaza un moment de timp viitor. Precizati care dintre caracteristicile enumerate nu apartine derivativului. ____ 66. Care dintre urmatoarele functii ale Bancii centrale este prioritara pentru diminuarea falimentelor bancare: a. banca a bancilor; b. banca a statului. c. prudentiala d. centru valutar; e. politica monetara; ____ 67. In tranzactiile valutare sunt utilizate urmatoarele categorii de instrumente: Indicati care dintre variantele de raspuns nu este adevarata. a. derivative; b. de schimb(swap). c. anticipate(forward directe); d. la vedere(spot); ____ 68. ntr-o perioada data viteza de circulatie a monedei a nregistrat o crestere de la 2,85 la 3,10 rotatii, n conditiile n care PIB a crescut, n aceiasi perioada, cu 25%. Cunoscnd ca PIB initial a fost de 50.000 mld. u.m, sa se determine rata de crestere a masei monetare, n aceasta perioada, exprimata procentual.14,9% ____ 69. n anul 2003 rata inflatiei a fost de 22%, iar rata nominala a dobnzii a fost de 16%. Determinati care a fost valoarea reala a sumei rambursate la sfrsitul anului, pentru un mprumut de 3 mld lei, angajat la nceputul anului.2852 mil lei ____ 70. Printre functiile principale ale bancii sunt: 1) Ofera servicii financiare; 2) Gestioneaza mijloacele de plata; 3)Conecteaza fluxurile bancare; 4) Acopera riscurile financiare; 5) Asigura lichiditatile n economie; 6) Realizeaza operatiuni cu titluri. ____ 71. Precizati care dintre instrumentele de mai jos sunt instrumente cu cupon tranzactionate pe piata monetara: 1) certificate de depozit; 2) bilete la ordin; 3) depozite; 4) accepte bancare; 5) aranjamente de rascumparare ____ 72. Banca centrala creeaza moneda centrala prin urmatoarele operatiuni: Alegeti varianta incorecta de raspuns. a. refinantarea institutiilor financiare;

b. emisiunea monetara; c. comercializarea de aur si de devize. d. cesiunea sau recuperarea titlurilor; ____ 73. Un nou mijloc de folosire electronica a conturilor operabile prin cecuri pentru a efectua plati prin Internet, a determinat rezidentii din Germania sa transfere 200 miliarde de euro din numerar n aceste conturi. Aceasta va avea efect asupra: a. masei monetare M2; b. masei monetare M1; c. masei monetare M1 si M2. d. bazei monetare; e. bazei monetare si masei monetare M1;