Sunteți pe pagina 1din 2
Nr. 9023 din 17.08.2021 Pentru site, INSPECTOR $COLAR GENERAL, ProftMihdi OBREJA SEDINTE DE REPARTIZARI 24-25 AUGUST 2021 14) Repartizarea candidafilor care au obfinut cel putin nota/ media de repartizare 7 (sapte) la concursul national, sesiunea 2021, dupa car: 1) repartizarea in seding’, conform prevederilor Metodologic, in ordine, a: (@ —eadrelor didactice titulare pentru completarea normei didactice de predare pe pericadi nedeterminati/determinat, i) __cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei pentru completarea normei didactice de predare pe perioada determinatii; (ii) cadrelor didactice titulare aflate in restrngere de activitate prin transfer sau detasare in interesul ‘nvakiméntului pentru restringere nesolutionat, (iv) _cadrelor didactice care beneficiaz de prelungirea contractului individual de mune’ pe perioada

S-ar putea să vă placă și