Sunteți pe pagina 1din 5

SCOLALA GIMNAZIALĂ, SAT MĂRGINENII DE JOS, Avizat,

COMUNA FILIPEȘTII DE TÎRG Director,


Disciplina: GEOGRAFIE
Clasa: a VII-a
Timp: 1 oră/săptămână
Profesor : BUCURICA TONIA

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ ANUALĂ


GEOGRAFIA CONTINENTELOR EXTRAEUROPENE - ANUL ŞCOLAR 2022 – 2023

Domeniul de Competenţe specifice Conţinuturi Nr. de Săptă- Observa


conținut ore mâna ţii/
Evaluar
e
MODULUL 1
Evaluare
ASIA 1.1. Precizarea prin cuvinte proprii a sensului termenilor geografici  Terra – elemente de iniţială
1.2. Descrierea relaţiilor dintre elementele şi fenomenele geografice geografie umană. Europa
utilizând termeni specifici (recapitulare)
2.1. Poziţionarea elementelor geografice pe reprezentări cartografice Caracterizare geografică Evaluare
2.3. Utilizarea informaţiilor oferite de suporturile cartografice, grafice • Poziţia geografică 7 1–7 orală
şi alte materiale vizuale în contexte/situaţii diferite • Relieful - caracteristici
3.1 Utilizarea informaţiilor cu caracter geografic obţinute cu ajutorul generale, unităţi majore. Munţii (5 sept.
instrumentelor TIC/GIS şi al elementelor din matematică şi ştiinţe Himalaya – 21 Evaluare
.2. Prezentarea caracteristicilor elementelor, fenomenelor şi • Hidrografia - caracteristici oct. scrisă
proceselor geografice prin utilizarea instrumentelor TIC/GIS generale. Fluvii şi la curi 2022)
3.3. Prezentarea diversităţii naturale, umane şi culturale realizând • Diferenţieri climatice. Musonii
corelaţii interdisciplinare • Contraste biogeografice
4.1. Construirea unui demers investigativ dirijat
4.2. Caracterizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor după un
algoritm dat
4.3. Compararea elementelor, fenomenelor şi proceselor după
caracteristicile geografice
VACANȚĂ (22 – 30 OCTOMBRIE 2022)
MODULUL 2
1.1. Precizarea prin cuvinte proprii a sensului termenilor geografici  Elemente de diversitate Evaluare
Asia 1.2. Descrierea relaţiilor dintre elementele şi fenomenele geografice umană (diversitate etnică, 8 orală
utilizând termeni specifici lingvistică, culturală, 8 – 15
2.1. Poziţionarea elementelor geografice pe reprezentări cartografice confesională) Probă
2.2.Ordonarea spaţială şi/sau cronologică a elementelor, fenomenelor • Harta politică şi marile (31 oct. scrisă de
şi proceselor geografice după criterii date aglomerări umane – 22 evaluare
2.3. Utilizarea informaţiilor oferite de suporturile cartografice, grafice • Resursele naturale dec.
şi alte materiale vizuale în contexte/situaţii diferite • Activităţile economice. 2022)
3.1 Utilizarea informaţiilor cu caracter geografic obţinute cu ajutorul Contraste economice regionale
instrumentelor TIC/GIS şi al elementelor din matematică şi ştiinţe Studii de caz: Probe
3.2. Prezentarea caracteristicilor elementelor, fenomenelor şi practice
proceselor geografice prin utilizarea instrumentelor TIC/GIS
3.3. Prezentarea diversităţii naturale, umane şi culturale realizând
corelaţii interdisciplinare
4.1. Construirea unui demers investigativ dirijat
4.2. Caracterizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor după un
algoritm dat
4.3. Compararea elementelor, fenomenelor şi proceselor după
caracteristicile geografice
VACANTĂ (23 DECEMBRIE 2022 – 8 IANUARIE 2023)
MODULUL 3

1.1. Precizarea prin cuvinte proprii a sensului termenilor geografici


Africa 1.2. Descrierea relaţiilor dintre elementele şi fenomenele geografice Caracterizare geografică 5 16 – 20 Evaluare
utilizând termeni specifici • Poziţia geografică – simetrie orală
2.1. Poziţionarea elementelor geografice pe reprezentări cartografice latitudinală (9 ian –
2.2.Ordonarea spaţială şi/sau cronologică a elementelor, fenomenelor • Relieful Africii – caracteristici 11 feb.
şi proceselor geografice după criterii date generale. Riftul african 2023) Probe
2.3. Utilizarea informaţiilor oferite de suporturile cartografice, grafice • Hidrografia, clima şi practice
şi alte materiale vizuale în contexte/situaţii diferite biogeografia – caracteristici
3.1 Utilizarea informaţiilor cu caracter geografic obţinute cu ajutorul generale
instrumentelor TIC/GIS şi al elementelor din matematică şi ştiinţe • Specificul demografic
3.2.Prezentarea caracteristicilor elementelor, fenomenelor şi • Harta politică şi marile oraşe
proceselor geografice prin utilizarea instrumentelor TIC/GIS Studii de caz: Problemele
4.1. Construirea unui demers investigativ dirijat Africii în lumea contemporană,
4.2. Caracterizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor după un Sahara,
algoritm dat
4.3. Compararea elementelor, fenomenelor şi proceselor după
caracteristicile geografice

VACANTĂ (13 – 19 FEBRUARIE 2023)

MODULUL 4

America de 1.1. Precizarea prin cuvinte proprii a sensului termenilor geografici 7 21 – 27


Nord și 1.2. Descrierea relaţiilor dintre elementele şi fenomenele geografice Caracterizare geografică (20 feb
America de utilizând termeni specifici • Poziţia geografică – 6 apr.
Sud 2.1. Poziţionarea elementelor geografice pe reprezentări cartografice • Relieful – caracteristici 2023)
generale. Sistemul muntos
cordiliero-andin
• Hidrografia – caracteristici
generale. Fluvii şi lacuri
• Diferenţieri climatice şi
biogeografice
• Elemente de diversitate umană
(etnică, lingvistică, confesională
2.2.Ordonarea spaţială şi/sau cronologică a elementelor, fenomenelor şi culturală)
şi proceselor geografice după criterii date • Harta politică şi contraste
2.3. Utilizarea informaţiilor oferite de suporturile cartografice, grafice teritoriale între state
şi alte materiale vizuale în contexte/situaţii diferite • Forme de aglomerare urbană
3.1 Utilizarea informaţiilor cu caracter geografic obţinute cu ajutorul • Diferenţieri economice
instrumentelor TIC/GIS şi al elementelor din matematică şi ştiinţe regionale
3.2.Prezentarea caracteristicilor elementelor, fenomenelor şi
proceselor geografice prin utilizarea instrumentelor TIC/GIS
3.3. Prezentarea diversităţii naturale, umane şi culturale realizând
corelaţii interdisciplinare
3.4. Descrierea patrimoniului local, naţional, european şi mondial
utilizând diverse surse
4.1. Construirea unui demers investigativ dirijat
4.2. Caracterizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor după un
algoritm dat
4.3. Compararea elementelor, fenomenelor şi proceselor după
caracteristicile geografice
S 26 Programul Şcoala altfel 6 – 10
Săptămână dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare, în conformitate cu prevederile ordinului ministrului educaţiei şi cercetării martie
ştiinţifice nr. 3505/31.03.2022privind structura anului școlar 2022-2023 2023
VACANTĂ (7 – 18 APRILIE 2023)

MODULUL 5

America de 1.2. Descrierea relaţiilor dintre elementele şi fenomenele geografice Studii de caz:
Nord și utilizând termeni specifici Statele Unite ale Americii 4 28 - 31 Evaluare
America de 2.2.Ordonarea spaţială şi/sau cronologică a elementelor, fenomenelor Canada orală
Sud şi proceselor geografice după criterii date Brazilia (19 apr.
2.3. Utilizarea informaţiilor oferite de suporturile cartografice, grafice - 12
şi alte materiale vizuale în contexte/situaţii diferite mai
3.1 Utilizarea informaţiilor cu caracter geografic obţinute cu ajutorul 2023) Evaluare
instrumentelor TIC/GIS şi al elementelor din matematică şi ştiinţe proiecte
3.3. Prezentarea diversităţii naturale, umane şi culturale realizând
corelaţii interdisciplinare
4.2. Caracterizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor după un
algoritm dat
Australia şi 1.2. Descrierea relaţiilor dintre elementele şi fenomenele geografice Australia şi Oceania – 3 32 - 35 Evaluare
Oceania. utilizând termeni specifici caracterizare geografică (15 mai orală
Antarctica 3.3. Prezentarea diversităţii naturale, umane şi culturale realizând • Australia – caracterizare –9
corelaţii interdisciplinare geografică generală iunie
3.4. Descrierea patrimoniului local, naţional, european şi mondial • Oceania – particularităţi 2023)
utilizând diverse surse geografice
4.3. Compararea elementelor, fenomenelor şi proceselor după Antarctica – elemente de
caracteristicile geografice identitate geografică
Studiu de caz: Unicitatea
biogeografică australiană

Terra – 1.1….  Recapitulare. Sinteză 1 36 Evaluare


elemente de ……..4.3 (12-16 finală
geografie iunie
umană. Europa 2023)

S 29 : 24 – 28 aprilie 2023 - Programul Şcoala verde


Săptămână dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare, în conformitate cu prevederile ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
3505/31.03.2022privind structura anului școlar 2022-2023

S-ar putea să vă placă și