Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE ACTIVITATE

DATA: 21.12.2021
EDUCATOARE: Mihai Nina
UNITATEA:GRĂDINIŢA cu Program Normal Nr 3, Renașterea
GRUPA: MARE
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: CU CE ŞI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMŢIM?
TEMA PROIECTULUI: BUCURIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ
TEMA SĂPTĂMÂNII:
TEMA ZILEI:
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP)


- Întâlnirea de dimineaţă:
- Tranziţie:
-
2. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE)

Activitate integrată:DOS :Activitate practică “Trăistuţa colindătorilor”

SCOP: -Dezvotarea capacităţii de a compara grupele de obiecte pe baza aprecierii globale şi prin punere în corespondenţă ;
-Consolidarea deprinderilor de lucru pentru realizarea unor lucrări practice.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
ADE
- să sesizeze diferenţele cantitative dintre grupele de obiecte prin apreciere globală;
- să compare grupele prin formare de perechi – orizontal şi vertical, folosind termenii „mai multe”, „mai puţine”, „tot atâtea”;
- să denumească materialele din coşuleţul individual;
- să realizeze tema propusă conform sarcinilor primite.
- să cânte cu plăcere colinde;
SARCINA DIDACTICĂ: Sesizarea diferenţelor cantitative dintre obiectele grupelor.
REGULILE DE JOC: -Copiii aleg jetoanele din pliculeţ şi le aşază în perechi pe masă sau la flanelograf precizând acţiunea, folosind termenii „mai
multe”, „mai puţine”, „tot atâtea”.
ELEMENTE DE JOC: răspuns individual sau în cor, deplasarea, mânuirea jetoanelor cu cifre, aplauze.

STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: conversația, explicaţia, exerciţiul, demostraţia, problematizarea, bulgărele de zăpadă.

Mijloace de învăţământ: jetoane, sorcove, plicuri, cufăr, lipici, panglică colorată, bombonele.
Forme de organizare: frontal, individual.
DURATA: 1 zi
LOC DE DESFĂŞURARE:Sala de grupă
BIBLIOGRAFIE: -Curriculum pentru învăţământul preşcolar(3-6/7 ani)

-Antologie de proiecte tematice pentru activități integrate, Ed. Diana 2009

-Jocuri didactice matematice, Ed. Emia,2000.

- Aplicarea noului curriculum pentru educația timpurie- o provocare?, Ed. Diana, 2009

SCENARIUL ZILEI
TEMA ZILEI:
Întâlnirea de dimineaţă: Copiii vor intra în sala de grupă aşezându-se în semicerc.
Salutul se realizează în sensul acelor de ceasornic, copiii salutându-se şi urându-şi să petreacă o zi frumoasă împreună. Salutul porneşte de la
educatoare şi este continuat de toţi copiii grupei.
Împărtăşirea cu ceilalţi. În această etapă se face prezenţa copiilor şi împreună cu copiii se va completa în ,,Calendarul naturii” după care se poartă
discuţii despre obiceiurile specifice sărbătorilor de iarnă.
Prezenţa Cine nu este prezent astăzi? Un băiat va număra fetele şi o fată va număra băieţii cu ajutorul educatoarei, completând corespunzător
calendarului de prezenţă.
În continuare se discută despre starea vremii şi data în care ne aflăm, în vederea aşezării jetoanelor corespunzătoare la Calendarul naturii.
Tranziţie: De pe loc ne ridicăm/ Înspre centre ne-ndreptăm/ Şi bine o să lucrăm!
Tranziţie:

Rândul repede-l formăm


Lângă ușă ne-așezăm
Și cuminți să așteptăm
Către baie să plecăm
Unu-doi, unu-doi,
Mergem toți în pas vioi
Mâinile să le spălăm.
Pe hol noi nu alergăm
Ca să nu ne-accidentăm

ADE Se trece la desfăşurarea jocului didactic „Jocul perechilor”. Educatoarea va preciza că pentru a afla dacă o grupă are „mai multe”, „mai puţine”
sau „tot atâtea” obiecte, acestea se vor aşeza în perechi. Pentru jocul nostru vom folosi jetoane cu diferite imagini pe care copiii le vor aşeza pe
măsuţe sau la panou respectând cerinţele formulate de educatoare. După aceea voi aduce un ,,bulgăre de zăpadă” pe care copiii vor trebui să-l
„topească” rezolvând corect sarcinile. Bulgărele va fi format din mai multe foi de hârtie albă şi fiecare copil care rezolvă sarcina corect are dreptul
să desfacă o foaie astfel încât bulgărele să fie tot mai mic. După topirea bulgărelui copiii vor trece la măsuţe und vor confecţiona trăistuţe. Voi
prezenta modelul educatoarei şi-l vom analiza împreună iar apoi voi demonstra modul de lucru. Vom uni cele două margini ale trăistuţei prin
şnuruire iar apoi eu îi voi ajuta să prindă baierul. După aceea vom lipi decoraţiuni cu motive tradiţionale şi vom decora trăistuţele cu semne grafice.
Îi voi atenţiona pe copii când activitatea se apropie de final iar apoi voi ridica un copil să ne reamintească ce paşi am urmat în confecţionarea
trăistuţei.
Tranziţie:
De pe loc ne ridicăm
Trăistuţele le luăm
În semicerc ne aşezăm
O colindă să cântăm
EVENIMENT STRATEGII DIDACTICE EVALUARE
DIDACTIC CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC
METODE MIJLOACE FORME
ŞI DIDACTICE DE
PROCEDEE ORGANIZARE
1. Momentul - aerisirea sălii
organizatoric - aranjarea mobilierului
- intrarea ordonată a copiilor
- poziţia corectă pe scăunel
2. Captarea atenţiei Educatoarea le prezintă copiilor câteva suporturi în care se află conversaţia, suporturi, frontal
câte o traista.. Se stabileşte cu copiii că fiecare suport are pereche explicatia nuieluşe
o traista. Educatoarea aşază pe fiecare traista câte o floare galbenă. pentru
Se constată că în grupa sorcovelor sunt mai multe obiecte iar în sorcove
grupa florilor galbene mai puţine. Educatoarea le spune că vor
avea posibilitatea să câştige o floare galbenă rezolvând corect
sarcinile în timpul jocului astfel încât să fie tot atâtea flori galbene
câte sorcove.
3. Anunţarea temei Astăzi ne vom juca un joc numit „traistuța colindatorului” în expunerea frontal
şi a obiectivelor (pe cadrul căruia vom învăţa să facem o traistuta si sa o decoram
întreaga zi)
4. Dirijarea ADE – Jocul didactic „Jocul perechilor” conversaţia, jetoane cu frontal, orală,
învăţării 1. Explicarea şi demonstrarea explicaţia cifre, jetoane individual evaluarea
Un copil numit de mine vine în faţă, îşi alege un plic cu jetoane şi demonstraţia cu imagini produselor
va forma două mulţimi alăturate de elemente de jos în sus. Apoi va jocul specifice activităţii
pune în pereche obiectele din cele două mulţimi pentru a datinilor de
determina care are mai multe/ mai puţine sau tot atâtea elemente. iarnă, plicuri,
După ce doi-trei copii vor compara mulţimile pe masă, urmatorilor cufăr, bulgăre
le voi cere să aşeze jetoanele la flanelograf - pe verticală. din hârtie
Jocul de probă- După ce au fost explicate regulile jocului se
va efectua un joc de probă pentru a se clarifica eventualele
nelămuriri.
Executarea propriu zisă- Se trece la executarea jocului de
către copii.
3.Complicarea jocului: Voi prezenta copiilor un bulgăre de
zăpadă format din mai multe foi de hârtie suprapuse. Ei vor avea
sarcina să „topească” bulgărele. Voi arunca bulgărele unui copil şi
îi voi da o sarcină iar dacă va rezolva sarcina corect va desface o Bulgărele de
foaie din bulgăre. Jocul continuă până când bulgărele se va zăpadă
dezintegra.
Exemple de sarcini:
- Arată-mi ce poţi face pentru a avea tot atâtea elemente în cele
două grupe;
- Aşază o grupă de jetoane astfel încât în grupa formată de tine să
fie mai puţine elemente decât în grupa iniţială.
- Aşază o grupă de jetoane astfel încât în grupa nou formată să ai
mai multe jetoane decât în prima grupă.
- Adaugă sau scoate jetoane pentru a avea tot atâtea elemente în
cele două grupe.
Tranziţie „De pe loc ne ridicăm/ Spre măsuţe ne-ndreptăm/
Surprize noi să aflăm ”
6. Obţinerea Activitatea se va realiza metodic urmând secvenţele activităţii explicaţia carton alb şi frontal evaluarea
performanţelor Copiii se vor aşeza la măsuţe unde vor efectua câteva exerciţii de demonstraţia colorat A4, produselor
încălzire a muşchilor mici ai mâinilor, vor primi diferite materiale exerciţiul pamblică, activităţii
cu ajutorul cărora vor confecţiona o trăistuţă. Voi prezenta lipici,
modelul educatoarei şi-l vom analiza împreună apoi voi demonstra elemente
modul de lucru. Vom uni marginile trăistuţei prin şnuruire, apoi îi decorative,
voi ajuta să ataşeze şnurul pentru mâner iar în final vor decora carioca
trăistuţa cu motive traditionale. Vom face câteva exerciţi de
încălzire a muşchilor mâinilor iar apoi vom trece la realizarea
lucrării. Voi trece pe la fiecare copil şi îi voi ajuta acolo unde
întâmpină dificultăţi. Îi voi anunţa pe copii când ne pregătim să
finalizăm lucrările.
7. Asigurarea ALA II jocul trăistuţe, nuci, frontal orală
feedback-ului alune,
bomboane
8. Încheierea Se fac aprecieri asupra implicării copiilor în activitate, aceştia Aprecieri recompense frontal oral
activităţii primind şi recompense. verbale

S-ar putea să vă placă și