Sunteți pe pagina 1din 3
Domnului Sergiu RUSU, procuror, sef-interimar al Procuraturii pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale de la: RURAC Eugeniu Alexandru a.n 10.05.1987 tel: 069880883 DENUNT (in temeiul art.263 pet.2 Cod procedura penal) 263 pet.7) Cod procedura penal cu referire la raspunderea pe care fn care denuntul este intentionat calomnios {-mi sunt cunoscute Prevederile g Zn fapt, incepand cu finele lunii iulie 2022, prin intermediul canalelor de telegram utilizate de persoane neidentificate, in special PAPUSARII, grupurile de interese au initiat o campanie de discriminare a conductorului organului de urmirire penala din cadrul Centrului National Anticoruptie, Eugeniu Rurac, cu difuzarea unor stiri defimatoare in scopul intimidarii si afectirii reputatiei profesionale. intre timp, grupul de persoane au pornit o campanie de denigrare si un amestec direct in activitatea mea de conducator al organului de urmarire penala al CNA in yederea impiedicarii asigurarii cercetirii rapide, complete si obiective a cauzelor penale de rezonan{é inifiate la scurt timp numirii in functia sus mentionata, in special in dosarul penal in care sunt cercetate faptele de finantare ilegala a partidului politic Gor, ajungindu-se chiar gi la amenintari in adresa mea si a familiei mele. Intémpltor sau nu, concomitent plasirii mesajelor toxice prin intermediul canalului de telegram PAPUSARII in care a fost vizaté persoana mea, prin intermediul aplicatiei SIGNAL, am primit un mesaj de amenintare de la utilizatorul necunoscut cu numéarul +447507187297 cu urmatorul text (Kens. Céasp ra3 no zeny HII. Tet yaxe TepexogMIy AMHHH, locate KOTOPHIX He HoMoxeT Hu TT, Hu cratyc. He cexper HM faa Koro H afpec Ha bepHapfauun u TBoe OTHOWeHHe K O143KHM. ‘Topmosu!!!), con{inut prin care mi-a fost sugerat s& tergiversez urmarirea penal in cauza de finantare ilegala a Partidului Politic Sor, dindu-mi de inteles si faptul ca aceste persoane detin informatia exacta unde locuiese eu cu membrii familiei si anume str. Alexandru Bernardazzi. Acest mesaj a fost primit prin intermediul aplicatiei SIGNAL la scurt timp dupa ce organul de urmarire penala din cadrul Centrului National Anticoruptie a efectuat un sir de actiuni de urmarire penalti in cauza penala privind finantarea ilegala a partidului politic SOR si presupun c& acesta a parvenit din anturajul presedintelui Partidului Politic Sor, pe care il consider ca un amestec in activitatea organului de urmrire penal, cu scopul de a impiedica cercetarea rapida, completa si obiectiva a cauzei penale, inclusiv o amenintare pentru mine si familia mea, In continuare, Iuénd in consideratie c& pe dosarul penal descris mai sus a inceput colectarea unui probatoriu incontestabil cu privire la faptele infractionale, grupurile obscure au trecut direct la atac, publicand pe acelasi canal de telegram PAPUSARII la data de 31.07.2022 trei imagini foto cu mijlocul transport de model Mercedes cu n/i GUR 010 in timp ce se afla la parcarea din apropierea USMF Nicolae Testemitanu din bd, Stefan cel Mare si Sfint nr,165, care se afla in imediata apropiere a sediului CNA. Banuiesc c& pozele respective au fost efectuate de c&tre persoane din anturajul jnvinuitilor pe dosare de rezonanta la instrumentarea cérora am participat. ‘Acest automobil apartine fratelui meu Emest Rurac, iar din cauza accidentarit automobilului utilizat de familia mea si care sa aflat in reparatie la centrul de reparatie ‘Aerospace SRL de pe str. Bucuriei, fapt care poate fi confirmat prin bonul de plata si documentele eliberate ca urmare a repararii autoturismului, Ernest Rurac mi-a acordat dreptul si-] utilizez la necesitate, deoarece acesta mai dispune de un automobil de familie. (captura de ecran 0 anexez la prezentul denunf ca anexa nr. 1 intre timp, pe acelasi canal de telegram au inceput sa fie publicate diverse informatii mincinoase, probabil difuzate de alte persoane a caror activitati infractionale ‘au fost documentate in perioada in care am activat in functia de procuror in cadrul Procuraturii Anticoruptie si ca gef de Directie in cadrul Serviciului de Informafii 1 Securitate, inclusiv o alt& captura de ecran plasata tot in data de 31.07.2022 in care se vede cum o persoana se apropie de automobilul fratelui meu de model Mercedes cu n/t GUR 010 si efectueaz’ pe ascuns inregistrarea acestuia, plasand ulterior poze cu automobilul si text denigrator in adresa mea. Ulterior, din sursele mele, am aflat ca persoana care a efectuat poza automobilului si care a plasat-o pe canalul de telegram PAPUSARII insotita de text denigrator in adresa mea este judecatorul Alexei Panis, in privinta c&ruia, in luna ianuarie 2022 in calitate de sef al subdiviziunii anticoruptie al SIS am remis in adresa CSM si Procuraturii Generale o nota informativa pe faptul ct hotiirarea judec&torului Alexci Panis privind anularea decretului Presedintelui Republici Moldova, Maia Sandu, a fost emisa de citre magistrat aflindu-se in conflict de interese cu reclamantul pe dosar Clima Vladislav. Astfel, SIS a stabilit c& tatal judecttorului Panis Alexei are afaceri comune cu rudele magistratului Vladislav Clima. (captura de ecran cu privire la postarea mentionatd inclusiv cu judecatorul Panis Alexei care a pozat automobilul parcat pe str. A. Bernardazzi o anexez la prezentul denunt ca anexa nr.2) Subsidiar, actiunile infractionale ale membrilor activi ai grupului criminal organizat au inceput a lua amploare, find publ icat la data de 13.09.2022 pe portalul de stiri OMEGA 0 noua publicatie care demonstreazi monitorizarea sistematica in scopul determinarii mele de a renunta Ia toate investigatiile de rezonanfa pe care la moment le conduc in postura mea de conducator al organului de urmarire penalé a Centrului National Anticoruptie, actiuni care sunt similare acelui filaj ilegal a unor procurori anticoruptie realizat de c&tre persoane din anturajul lui Han Sor, membri ai grupului de urmirire penala in cazul fraudei bancare. Vreau sa mentionez cé imaginile foto cu aspectul meu si al automobilului fratelui care au fost publicate pe portalul de stiri OMEGA in data de 13.09.2022 au fost fixate de c&tre persoane necunoscute in timp ce iegeam din Spitalul de Urgenfa la data de 02 09.2022. Sursele mele care au acces la camerele de luat vederi in preajma locului efectuarii pozelor si anume pe str. Mitropolit Petru Movila colt cu str. Bucuresti mi-au relatat ca filajul in privinja mea a fost efectuat de c&tre ex-procurorul Vladimir Mosneaga, care in calitate de avocat apara doi invinuiti de acte de corupfie si imbogitire ilicita si anume ex-presedintele Curtii de Apel Balti Alexandru Gheorghies si consilierul or. Codru Alexandru Ciugureanu. Mentionez ca in ambele cauze penale am participat la instrumentarea acestora in calitate de sef al Directiei din cadrul SIS si CNA. (publicatia pe portalul de stiri OMEGA 0 anexez la prezentul demunf ca anexa nr.3) De asemenea, un alt episod de filaj efectuat in privinta mea apare gi pe canalul de telegram PERFORATOR LIVE, unde este fixati deplasarea mea pe bd. Stefan cel Mare si fant la inceputul lunii august. Personal, declar c& urmare a efectuarii masurilor de contra-filaj, am stabilit cd poza a fost efectuata de catre cetateanul Radu Ciumacenco afla intr-un automobil de model Hyndai Tucson de culoare alba), sef al unei uni din cadrul SIS, care potrivit surseleor mele gestioneaza mai multe telegram canale printre care si MAMAJIBITA M TOKAHA. Sursele de informatii ale canalelor de telegram sus mentionate sunt Serghei Manastirli, Evghenii Cuzmin (ex- ofiter SIS) si Artur Gumeniue (ex-vicedirector SIS), investigat la moment penal de catre CNA. (captura de ecran 0 anexez la prezentul denunf ca anexa nr.4) Reiesind din cele expuse mai sus se constat4 prezenta elementelor constitutive ale infractiunii de amestec in infaptuirea justitiei si in urmarire penalé conform art.303 alin.2) Cod penal si inc&lcarea inviolabilitatii vietii private exprimata prin culegerea ilegala a informatiilor despre viata personala ce constituie secret personal sau familial al altei persoane fara consimtamantul ei, cu utilizarea mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obtinerea ascunsé a informatiei, infractiune prevazut& la art.177 alin.2) lit.a) din Codul penal, prin care: SOLICIT: 1. inregistrarea prezentului denunt in Registrul de evident a sesizarilor cu privire la infractiuni a Procuraturii pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale si examinarea lui in ordinea art.274 Cod procedura penal; 2. Pornirea urméririi penale pe faptul amestecului in infaptuirea justitiei si i urmarire penala conform art.303 alin.2) Cod penal si incalcarea inviolabilitatii vieti private exprimaté prin culegerea ilegala a informatiilor despre viata personala ce constituie secret personal sau familial al altei persoane faré consimfamantul ei, ct utilizarea mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obtinerea ascunsa a informatie’ infractiune prevazuta la art.177 alin.2) lit.a) din Codul penal; 3. Informarea subsemnatului despre decizia primita. 14 septembrie 2022 Rurac EUGENIL