Sunteți pe pagina 1din 1

                                                            DOMNULE PRESEDINTE,

      Subsemnatul(a), ............... domiciliat(a) in .............., parat(a) in dosarul nr. ............ al acestei instante,
reclamant(a) fiind .............,
      Formulez:
INTAMPINARE
si pe baza probelor ce vor fi administrate, va rog sa respingeti actiunea reclamantului si sa-l obligati sa-
mi plateasca cheltuielile de judecata pe care le voi face.
Motivele intampinarii:

      In fapt, am fost chemat(a) in judecata pentru .......................


      Cu probele pe care le voi administra, voi dovedi ca actiunea reclamantului este neintemeiata si trebuie
respinsa. Astfel (se expun exceptiile si dovezile ce conduc la respingerea actiunii).
      In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art. 115 - art. 119 C. proc. civ.
      Dovada o fac cu acte, expertiza, martori.
      Depun intampinarea in dublu exemplar pentru a se comunica reclamantului.

      Data depunerii
      ................
Semnatura,
..........

      DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI .....................

S-ar putea să vă placă și