Sunteți pe pagina 1din 11

METALE SI ALIAJE METALICE

Curs 7-8

APLICATII ALE PROPRIETATILOR METALELOR IN CONSTRUCTIA


ELEMENTELOR GALVANICE SI A PILELOR

Pile galvanice şi celule de electroliză

Celula electrochimică reprezintă un dispozitiv în care se produc


reacţii:
- spontane generatoare de fluxuri de electroni
(cazul celulelor galvanice sau pilei voltaice)
- nespontane sub acţiunea fluxurilor de electroni
(cazul celulelor de electroliză).
Conform acestor definiţii o celulă electrochimică poate funcţiona în
ambele roluri, dacă reacţiile sunt reversibile

Procesele de oxidare şi reducere sunt determinate de condiţiile


mediului în care se află speciile atomice respective. Caracterizarea
tendinţei de oxidare sau de reducere poate fi apreciată prin mărimea
potenţialului de oxidare sau reducere. Aceste potenţiale sunt redate în
tabelul de mai jos pentru cele mai cunoscute specii ionice si procese
Potenţial Semireacţii de reducere
standard (V)

p.46
Urmaza pag 47
Pile voltaice

Măsurarea potenţialului de electrod de reducere sau oxidare este


efectuată, în raport cu un electrod de referinţă cum este electrodul de
hidrogen ce reprezintă potenţialul normal standard 0 = 0, prin utilizarea
unor semicelule specifice.
Potenţialul de oxidare este egal şi de semn schimbat cu cel de
reducere.
 reducere
0
= − oxidare
0

De exemplu zincul şi cuprul au comportări diferite în raport cu


electrodul normal de hidrogen.

E0H + 
= 0V
 H 2 

Celula electrochimică se poate reprezenta astfel:

 Zn / Zn (2aq+ ) 2H (+aq) / H 2 ( g ) / Pt (s ) 
Montajul experimental utilizat este reprezentat în figura

Voltmetru

Zn (s)
anod

Pt

Zn(NO3)2 (1M) HCl


(1M)
Oxidare Reducere
Zn → Zn2* + 2e- 2H* + 2e- → H2

Fig.6.2. Montaj experimental pentru determinarea


potenţialului de oxidare al zincului

Pentru zinc potenţialul de oxidare, determinat în condiţii standard,


este:
 Zn
0
= +0,76 V
Zn 2 +

iar pentru potenţialul de reducere este:

 Zn
0
2+ = −0,76 V
Zn

Pentru determinarea potenţialului de electrod de oxidare al cuprului


s-a utilizat celula electrochimică din figura
Celula electrochimică poate fi reprezentată prin :
+
− Pt ( s ) / H 2( g ) / 2 H aq Cu (2aq+ ) / Cu s

Pentru cupru potenţialul de oxidare, determinat în condiţii standard, este:

 Cu
0
= −0,34 V
Cu 2 +

iar cel de reducere:


 Cu
0
2+ = +0,34 V
Cu

Pile galvanice (voltaice)

Pila Daniel
Celula galvanică formată cu cei doi electrozi, de zinc şi de cupru are
o tensiune exprimată ca diferenţă dintre potenţialul de oxidare al zincului
 Zn
0
 Cu
0

Zn 2+
şi potenţialul oxidare a cuprului Cu 2+

 Zn  Cu
E= Zn 2 + - Cu 2 + = 0,76 – (-0,34) = 1,1V

Aceasta este forţa electromotoare a pilei, din punct de vedere fizic,


conform definiţiei consacrate pentru diferenţa de potenţial.
Forţa electromotoare a pilei E poate fi exprimată ca sumă dintre
potenţialelor celor doi electrozi, de oxidare al zincului şi de reducere al
cuprului:

 Zn
0
 Cu
0
2+

E= Zn + Cu = 0,76 + 0,34 = 1,1V


2+

Semnul «+» pentru forţa electromotoare a pilei este asociat


proceselor spontane, deci a pilelor a căror funcţionare este posibilă. (E>0
arată o posibilitate reală de a realiza o celulă voltaică).
Semnul «–» este asociat proceselor nespontane şi pilelor a căror
funcţionare este imposibilă. (Pentru E<0 celula voltaică nu poate
funcţiona).
Semnificaţia semnelor se aplică şi potenţialelor astfel:
ε0 >0 arată că procesul (oxidare sau reducere) este posibil -
decurge spontan.
ε0<0 arată că procesul (oxidare sau reducere) este imposibil.
Montajul experimental utilizat pentru determinarea forţei
electromotoare este redat în figura

Anod  : Zn → Zn2* + 2e- oxidare


Catod : Cu + 2e- → Cu2+ reducere

Diferenţa de potenţial este Eanod – Ecatod = 1,1 V, iar notaţia celulei:

 Zn ( S ) / Zn (2aq+ ) Cu (2aq+ ) / Cu ( S ) 

CELULE VOLTAICE - APLICAŢII PRACTICE

Celulele primare sunt pile galvanice care produc electricitate pe


seama unor procese chimice între componentele conţinute fără să poată
fi reâncărcate (se mai numesc celule uscate). Dintre acestea fac parte pila
Leclanche, celula cu oxid de argint, celula cu oxid de mercur

Pila Leclanche
Reprezintă o celulă galvanică care are următoarea notaţie:

(-) Zn(s) / ZnCl2(aq), NH4Cl(aq) / MnO(OH)(s) / Grafit (+)


Anodul este reprezentat de un înveliş cilindric de zinc iar catodul este
un electrod de grafit aflat în contact cu MnO2
Reacţiile produse la electrozi sunt:

La anod:
Zn (s) → Zn2+ (aq) + 2e oxidare
Zn2+(aq) + 4NH3 → [Zn(NH3)4](aq)

La catod:
MnO2(s) + H2O (l) + e → MnO(OH) + OH (aq)

NH4(aq)+ HO(aq) → H2O(l) + NH3(g)

Pila cu oxid de argint


Această pilă reprezintă o celulă galvanică care poate fi miniaturizată
în volume cilindrice relativ mici. Anodul este în contact cu zincul iar catodul
cu oxidul de argint şi are următoarea notaţie a celulei:

- Zn(s) /ZnO(s), KOH(aq)//Ag2O(s)/Ag(s)/oţel +

la anod are loc reacţia:


Zn(s) + 2OH(aq)→ ZnO(s) + H2O(l) + 2e
Oxidarea
Iar la catod:
Ag2O (s) + H2O(l) + 2e→ 2Ag(s) +2OH
reducerea

Pila cu oxid de mercur


Este asemănătoare cu celula cu oxid de argint şi poate fi reprezentată
astfel:
Zn(s) / ZnO(s) , KOH(aq) // HgO(s) / Hg(s) / oţel
la anod are loc reacţia:
Zn(s) + 2OH(aq)→ ZnO(s) + H2O(l) + 2e

iar la catod:
HgO (s) + H2O(l) + 2e→ Ag(s) +2OH

Celule galvanice secundare


Celulele secundare - sunt pile galvanice care produc electricitate pe
seama unor procese chimice reversibile şi care pot fi reâncărcate prin
procesul de electroliză. Dintre acestea fac parte acumulatorul cu plumb şi
acumulatorul nichel-cadmiu.

Acumulatorul cu plumb
Aceasta pilă secundară reprezintă cea mai utilizată sursă de energie
electrică pentru autovehicule datorită bunei reversibilităţii a proceselor şi
a numărului mare de cicluri încărcare – descărcare. Electrolitul este o
soluţie de acid sulfuric de densitate 1,24 – 1,28 g/cm3 , în care sunt
cufundaţi electrozi de formă de plăci pe bază de plumb:
Anodul este reprezentat din plăci de plumb prevăzute cu diafragme
umplute cu plumb spongios.
Catodul este reprezentat din plăci de plumb prevăzute cu diafragme
umplute cu oxid de plumb.

- +

Anod de Catod de plumb


plumb

Oxid de
Plumb plumb

Placile anodice şi catodice ale acumulatorului cu plumb


Reprezentarea acestei pile este următoarea:
- Pb(s) / PbSO4 / Haq , HSO4aq / PbO2 / PbSO4 / Pb(s) +
Electrolitul disociază în trepte:
H2SO4  H+ + HSO4-
HSO4-  H+ + SO42-

Sunt posibile cel puţin două variante de reacţii la electrozi:


 Pb(s) + SO42→ PbSO4 + 2e anod 0,356 V


PbO2 + SO42+ 4H+ + 2e → PbSO4 + 2H2O catod
1,685 V
…………………………………………………………….
Pb(s) + PbO2 + 4H+ + SO42 → 2PbSO4 + 2H2O 2,041 V

Acumulatorul Ni-Cd – are diferite forme geometrice şi


următoarea reacţie electromotric activă:

- Cd(s) /Cd(OH)2 (S) / KOH(aq) / Ni(OH)3 (s) / Ni(OH)2(s) / Ni(s) +

Forţa electromotoare a acestei celule este de 1,2 V


Semireacţiile care au loc la electrozi sunt următoarele:

+2OH
Anod: Cd ⎯⎯⎯→ Cd(OH)2 + 2e
Catod: 2Ni(OH)3+ 2e → 2Ni(OH)2 + 2OH
Acumulatorul Litiu – ion
Acumulatorii litiu-ion sunt acumulatori de generație recentă și sunt
frecvent utilizați de dispozitive electronice de tipul telefoanelor mobile,
laptopurilor etc. Datorită masei atomice scăzute a elementului litiu au o
densitate energetică ridicată. Pot fi utilizați la propulsarea diferitelor
vehicule electrice.
Celule de combustie

Celulele de combustie reprezintă pile în care energia termică este


convertită în energie electrică, cu largă utilizare în industria astronautică
atât pentru obţinerea energiei electrice cât şi pentru surse de apa Cele
mai performante celule voltaice de combustie cu H2 şi CH4. Unul dintre
dezavantaje îl constituie temperatura mare de lucru ce are ca efect
secundar corodarea părţilor componente ale celulei.

Anod: 2H2(g)+ 4OH(aq) → 4H2O(l) + 4e

Catod: O2 + 2H2O(l) + 4e → 4OH