Sunteți pe pagina 1din 6

AMENAJAREA TEHNOLOGICIA A UNITATILOR DE ALIMENTATIE PUBLICA

Amenajarea tehnologica a unitatilor de alimentatie publica in constructii noi cat si modernizarea


celor existente trebuie sa asigure conditiile desfasurarii unei activitati normale, eficiente si prin care sa se
promoveze formele moderne, de mare productivitate, in pregatirea, prezentarea si servirea sortimentelor
oferite. In practica, amenajarea tehnologica a unitatilor de alimentatie publica presupune abordarea
simultana a numeroase activitati cu implicatii directe si indirecte asupra servirii clientilor: constructia si
instalatiile, organizarea spatiilor pentru servire in functie de profilul unitatii, organizarea muncii in
bucatarii si in celelalte spatii de productie, asigurarea pastrarii si depozitarii marfurilor, asigurarea
functionarii instalatiilor tehnice ; din dotare, asigurarea utilitatilor social-administrative si gospodaresti,
dotarea cu utilaje, mobilier si inventar pentru servire si lucru.

1.CONSTRUCTIA, INSTALATIILE SI DOTAREA UNITATILOR DE ALIMENTATIE


PUBLICA
Constructia unei unitati de alimentatie publica trebuie sa fie astfel proiectata si realizata incat sa
asigure conditii corespunzatoare atat pentru desfasurarea activitatii de servire, pregatirii produselor, pas-
trarii marfurilor, cat si pentru alte utilitati gospodaresti, sociale sau administrative, raspunzand tuturor
imperativelor profesionale vizand functionalitatea si integrarea in ansamblul arhitectural al zonei unde
sunt amplasate.
Constructia, partea cea mai importanta a unei investitii, suporta mai greu modificari ulterioare sau
transformari, fapt ce presupune stabilirea unui plan general de constructie care sa raspunda cerintelor ac-
tuale si de perspectiva, din punct de vedere al arhitecturii, al confortului si al functionalitatilor specifice
pentru ca activitatea sa se desfasoare in conditii optime.
Se are in vedere asigurarea spatiilor pentru servire, pentru asigurarea rezervei de marfuri, bucatarii,
camere de preparare, laboratoare, camari (magazii de mina), oficii, spalatoare, utilitati social-
administrative pentru personal. De asemenea, se vor avea in vedere accesele si spatiile de circulatie pentru
aprovizionarea cu marfuri, si trecerea, personalului (acestea vor fi corelate cu dimensiunile utilajelor de
transport folosite, tinindu-se cont si de unele cerinte din punct de vedere ergonomic).
O atentie deosebita trebuie acordata dimensionarii suprafetelor comerciale totale ale unitatilor, de
alimentatie publica din localitatile cu functii predominant balneoturistice, pentru care se recomanda un
loc la masa pentru 1,5- 2 locuri de cazare. Pe baza numarului de locuri la masa sunt stabilite suprafete
maxime orientative pe tipuri de unitati, pentru salile de servire, incaperile de productie si spatiile anexe.
Pentru alegerea celei mai adecvate solutii constructive se va tine cont de terenul disponibil, de
posibilitatile de aprovizionare, de alimentare cu apa si energie, de existenta conditiilor de evacuare a apei
menajere si a deseurilor, de specificul arhitectural al zonei, de profilul unitatii, de necesitatea asigurarii
rentabilitatii s.a.
Toate constructiile hoteliere se realizeaza pe mai multe niveluri; in general, cele superioare sunt
destinate spatiilor de cazare, parterul, unitatilor de alimentatie publica, bucatariilor, magaziilor de mana,
oficiilor, iar subsolul, instalatiilor tehnice centrale, spatiilor pentru depozitarea marfurilor si materialelor,
atelierelor si utilitatilor pentru personal. Daca sistemul constructiv adoptat nu ofera conditiile necesare
respectarii cerintelor functionale ale unitatilor respective in spatiile de la nivelurile inferioare ale
cladirilor, constructia va putea fi extinsa, cu conditia ca aceasta sa nu constituie o zona de nocivitati
pentru cei ce locuiesc la nivelurile superioare ale cladirilor.
Pentru, a avea conditii optime de functionare unitatile de alimentatie publica trebuie sa dispuna de
instalatiile tehnice necesare: electrica, incalzire, sanitara, ventilatie, telefon. Instalatia electrica asigura
alimentarea cu energie electrica a corpurilor de iluminat si a unor utilaje, ceea ce presupune stabilirea
locurilor pentru lampi, prize sau utilaje in toate spatiile destinate amplasarii lor respectandu-se la
executarea lucrarilor normele tehnologice de profil pentru evitarea electrocutarilor, surse de incendii si
consumului peste nivelurile corespunzatoare normelor.
Pentru a crea o ambianta placuta, orice instalatie electrica pentru lumina trebuie sa satisfaca cerinte
de ordin cantitativ sursa de lumina trebuie sa fie suficienta si calitativ: sa nu deranjeze prin straluciri
suparatoare sau nuante necorespunzatoare de culoare. Multi experti recomanda un sistem de iluminare
mixt compus din 70% corpuri fluorescente si 30% incandescente.
Modul de iluminare a unei unitati de alimentatie publica poate fi direct sursa de lumina nu este
protejata si poate fi vazuta de persoana aflata in spatiul respectiv sau indirect, lumina este dirijata catre
plafon, pereti, pardoseala etc., de unde se reflecta in restul incaperilor.
Alegerea tipului de lumina pentru o unitate de alimentatie publica este, in primul rand, o chestiune
de gust, de rafinament (calda-rece) si, in al doilea rand, una economica, avand in vedere costurile
materialelor, durata utilizarii, modul de intretinere si consumul realizat.
Lumina naturala prin vitrine si ferestre trebuie sa fie utilizata cat mai mult atat in spatiile de servire,
cat si in cele de productie si anexe. Instalatia de racordare a utilajelor la reteaua de alimentare cu energie
electrica este numita instalatie electrica de forta, montarea ei o executa personalul de specialitate in
conformitate cu normativele in vigoare. Exploatarea instalatiei electrice este o problema de care se ocupa
personalul special instruit (electricieni, frigotehnisti etc.).
Inscriptiile luminoase ca firme, panouri, indicatoare etc, constituie un mijloc eficace pentru a atrage
si a retine atentia consumatorilor, inscriptiile luminoase, ca mijloc de reclama, trebuie sa se integreze si in
ansamblul arhitectural al unitatilor.
Amplasarea celor exterioare necesita aprobarea organelor de resort, iar utilizarea se face numai in
conformitate eu reglementarile privind normele de folosire a energiei electrice. Instalatiile frigorifice ale
unitatilor de alimentatie publica trebuie sa serveasca pastrarii materiilor prime perisabile si produselor
finite, pregatirii lor pentru vinzare (racirea bauturilor, fabricarea cuburilor de gheata), producerea si
pastrarea inghetatei si a specialitatilor de inghetata, expunerea unor preparate perisabile in vitrinele de
prezentare. Instalatia de incalzire, centrala sau locala, are o deosebita importanta, deoarece temperatura
optima este un element principal de confort intr-o unitate de alimentatie publica.
Incalzirea prin centrala este mai eficienta, deoarece permite realizarea temperaturilor dorite in
diferite spatii prin instalatiile de incalzire racordate la centralele termice. Incalzirea este realizata, in acest
caz, prin corpuri statice, incalzite de apa calda provenita de la centrala termica sau prin aerul cald
rezultand din trecerea aerului trimis in sala prin baterii de incalzire alimentate cu apa calda de la centrala.
Incalzirea locala poate fi realizata cu echipamente conectate la reteaua electrica sau prin intermediul
sobelor alimentate cu diversi combustibili.
Incalzirea electrica, foarte costisitoare, poate fi intermitenta sau permanenta. Incalzirea intermitenta
este folosita in unitatile cu caracter sezonier, in demisezon sau ca sursa suplimentara de caldura, ea se
asigura prin radiatoare electrice, panouri cu infrarosii, radiatoare electrice cu ventilatoare cu aer cald etc.
Incalzirea permanenta poate fi realizata prin aparatura independenta, prevazuta cu termostate pentru
reglare in functie de temperatura mediului ambiant, sau folosind mijloacele prin care se realizeaza
incalzirea intermitenta. incalzirea cu ajutorul sobelor alimentate cu combustibili solizi, lichizi sau gazosi
poate avea, ca si incalzirea electrica, utilizare permanenta sau intermitenta, intotdeauna, indiferent de tipul
de incalzire, trebuie ca incaperile sa aiba o buna izolatie termica, pentru a se evita pierderile de caldura.
Instalatiile sanitare cuprind: alimentarea cu apa rece si calda si canalizarea pentru evacuarea apei
menajere. Ele difera in functie de criteriile si conditiile de confort ale fiecarei unitati.
Instalatiile pentru alimentarea cu apa rece si calda trebuie mascate sau integrate decorului spatiilor
prin care trec. Conductele trebuie sa aiba dimensiuni si caracteristici capabile sa asigure debitul de apa
corespunzator: robinetele trebuie sa fie rezistente, simple, estetice si usor de intretinut. Instalatia pentru
apa calda este obligatorie, conform reglementarilor sanitare in vigoare, in spatiile de productie,
laboratoare, baruri de serviciu, spalatoare, grupuri sanitare etc.
Apa calda necesara intr-o unitate de alimentatie publica poate fi asigurata prin solutii cat mai
economicoase: instalatii (serpentine) in sobele de gatit, instalatii solare, captarea izvoarelor termale etc.
Necesarul de apa calda (la temperatura de 65°C) este apreciat, in medie, la 10 1 '24 ore pentru un loc din
restaurant, distribuirea apei calde este bine sa se faca prin conducte galvanízate, corespunzator izolate
pentru a se evita pierderile de energie.
Instalatia de canalizare pentru evacuarea apelor menajere poate fi confectionata din diferite
materiale specifice, cu conditia sa fie astfel montata incat sa fie usor accesibila in caz de interventii si sa
se evite trecerea ei prin zonele intense de circulatie sau prin spatiile de servire, productie si depozitare.
Instalatia de ventilatie-conditionare este apreciata ca indispensabila in localurile publice, ea
asigurand senzatia de confort, materializata prin temperatura, umiditate constanta si aer purificat. Pentru
buna desfasurare a activitatii in spatiile de servire, temperatura economica recomandata este in jur de
18°C, iar umiditatea relativa, intre 30 si 75%.
Functional conditionarea unui local presupune cresterea sau scaderea temperaturii, normalizarea
umiditatii, filtrarea aerului (purificarea lui), introducerea de aer curat si eliminarea celui viciat. Instalatiile
de climatizare moderne impun: functionare si reglare automata in functie de temperatura mediului,
posibilitate de intrerupere, exploatare usoara, capacitate suficienta, intretinere simpla si nivel sonor redus.
Instalatiile de climatizare pot fi individuale pentru o singura incapere si centrale, pentru spatii mai
multe si mai mari, in majoritatea localurilor se poate intilni ventilatie naturala sau mecanica. Din punct de
vedere economic, se recomanda folosirea ventilatiei naturale in unitatile care au astfel de conditii sau
combinarea acesteia cu ventilatia mecanica in orele de varf.
Instalatia telefonica si, dupa caz, interfonul, statia pentru cautarea persoanelor se impune ca o
necesitate in unitatile de alimentatie publica, in functie de complexitatea activitatii ce o desfasoara.
De buna functionare a acestora depinde rezolvarea unor probleme operative ale unitatilor si uneori
ale beneficiarilor de servicii. Marile unitati pot avea centrale telefonice proprii sau comune cu ale
hotelurilor si dispun de posibilitatea de comunicare intre sectii, precum si cu furnizori de marfuri, unitati
prestatoare de servicii, beneficiari etc.
Acustica unui salon de restaurant trebuie astfel proiectata si realizata incat sa asigure in spatiile de
servire o sonoritate care sa favorizeze conversatiile. Constituind o cerinta de prima importanta pentru ori-
care unitate de alimentatie publica, realizarea ei impune gasirea unor modalitati de atenuare a zgomotelor
prin solutii constructive, decoratii interioare, tratarea tavanului, peretilor si pardoselilor.
Finisajele interioare ale unitatilor de alimentatie publica trebuie sa asigure intimitatea necesara si sa
fie realizate din materiale rezistente la uzura, usor de intretinut si cu cheltuieli economice de intretinere si
exploatare. Folosirea materialelor cu asemenea calitati se va face prioritar la realizarea pardoselilor, a
peretilor interiori si exteriori, a cailor de acces si culoarelor de circulatie, a fatadelor unitatilor s.a.
Dotarea cu mobilier si utilaje a unitatilor de alimentatie publica trebuie realizata in concordanta cu
tehnologia de pregatire, pastrare, prezentare si servire a sortimentelor oferite la vinzare patrivit profilului
si gradului de confort ale fiecarei unitati. In mod special, se recomanda folosirea mobilierului modulat in
serie, mobilierul unicat va fi utilizat in cazuri speciale la unitatile de categorie superioara cu un grad
ridicat de prezentare si servire.
2. ORGANIZAREA INTERIOARA A UNITATILOR DE ALIMENTATIE PUBLICA
Indiferent de tipul, profilul si categoria unitatilor, organizarea lor interioara trebuie astfel conceputa
incit sa asigure un flux tehnologic optim pentru circulatia consumatorilor, a personalului, precum si
pentru desfasurarea activitatilor de baza si auxiliare. Spatiile unei unitati de alimentatie publica se impart
in functie de destinatia lor in doua grupe bine distincte: spatii pentru primirea si servirea consumatorilor;
spatii de productie si anexe.
2.1. Spatiile pentru primire si servire. In practica acestor spatii li se acorda o importanta deosebita
deoarece ele creeaza clientului o prima impresie buna sau rea asupra unitatii. Intrarea indeplineste in
principal doua functii: asigura intrarea si iesirea din unitate si constituie loc de intalnire sau asteptare
pentru clienti. Accesul intr-o unitate poate fi direct din strada sau din holul hotelului (in cazul unitatilor
situate in incinta acestuia).
La unitatile de categorie superioara, intrarea din strada se face prin holuri dotate cu spatii pentru
asteptare, garderoba si grupuri sanitare pentru clienti. Grupurile sanitare, separate pentru clienti si
personal, mentinute intr-o stare de curatenie ireprosabila, asigura o buna impresie privind gospodarirea
unitatii respective. Toaletele trebuie proiectate si realizate conform reglementarilor existente, indeplinind
urmatoarele cerinte: dimensionare corespunzatoare numarului maxim de clienti; utilizarea materialelor
rezistente, cu aspect placut, usor ele intretinut; compartimente cu cabine separate-pentru barbati si femei;
instalatii si recipiente fixate de pereti, pentru economisirea spatiului si usurarea intretinerii pardoselilor;
echipamentul minim din dotare: scaune W. C, pisoare, chiuvete, suporturi pentru hartie igienica,
uscatoare de maini, port-prosoape, recipiente pentru colectarea hartiei uzate, oglinzi, etajere-suporturi,
distribuitoare de sapun etc; pardoseala si peretii, pana la inaltimea de cel putin 1,50 m, realizate din
materiale neporoase si lavabile; iluminat cu nuante reci la cabinele pentru barbati si mai calde la cele
pentru femei; aerisire sau ventilatie suficienta si temperatura in jur de 18°C.
Garderoba unitatilor de categorie superioara trebuie sa aiba spatii amenajate corespunzator, pentru
pastrarea imbracamintei (paltoane; pardesie etc.) si a unor obiecte personale ale clientilor (umbrele,
pachete, palarii etc), in unitatile de categorie inferioara pot fi asigurate cuiere aplicate sau mobile asezate
direct in salile de consumatie.
Garderoba se amenajeaza in imediata apropiere a intrarii, ea avand capacitate corespunzatoare
numarului maxim de locuri din local. Aici trebuie sa existe numere de ordine (fise sau jetoane), inmanate
clientilor la sosire, daca lasa ceva la garderoba; la plecare clientii le restituie si isi iau lucrurile.
La garderoba se poate amenaja un stand de vanzare a produselor din tutun, a diverselor obiecte
(amintiri, cadouri), a presei etc. De asemenea, la garderoba trebuie sa existe perii pentru haine si
incaltaminte, umbrele pentru conducerea clientilor la masina in caz de intemperii etc. Salonul da nota
caracteristica si asigura ambianta corespunzatoare servirii preparatelor si bauturilor ce formeaza obiectul
sortimental al unitatii respective
Din considerente de functionalitate tehnologica, diferitele tipuri de saloane trebuie sa fie
confortabile, intime si usor de exploatat. Distribuirea spatiului se va face intr-o astfel de maniera incat sa
asigure caracterul de intimitate, sa lase fiecarui consumator senzatia ca ocupa cea mai buna masa, ca
serviciul executat in salon nu-1 incomodeaza, ci din contra il delecteaza.
Ideal ar fi ca salile de mese si chiar restaurantele sa fie amplasate astfel incat sa evidentieze peisajul
inconjurator, sau in cazul ca nu exista un astfel de cadru, sa se recurga la diverse solutii, prin efecte de
sunet, lumina si culoare, pentru a crea o ambianta placuta in concordanta cu tipul si profilul fiecarui local,
pentru a da consumatorilor posibilitate de relaxare.
Pentru aceasta, mai ales in cazul saloanelor mari in care se asigura servicii concomitente pentru
grupuri sau actiuni diferite, se recomanda gasirea unor modalitati de compartimentare prin solutii si
elemente adecvate. Pozitia saloanelor in raport cu incaperile anexe oficii si sectii va fi stabilita rational,
saloanele pe cat posibil ferite de zgomote, situate cat mai aproape de sectii (oficiu, bucatarie, spalatoare
ele.) si la acelasi nivel cu acestea.
Saloanele restaurantelor, indiferent de profil, trebuie astfel concepute si organizate, incat sa asigure
conditii optime pentru primirea consumatorilor, efectuarea unor servicii in concordanta cu tehnologia
moderna si punerea in valoare a preparatelor si bauturilor oferite in unitatile respective.
Asigurarea confortului constituie o alta cerinta ce se are in vedere la organizarea interioara a
diferitelor saloane. Pentru aceasta se vor crea conditii de igiena la nivelul cerintelor, aranjarea meselor si
scaunelor se vor face astfel, incat sa fie utilizat cu eficienta spatiul si, in acelasi timp, clientii sa simta
satisfactia ocuparii unui loc deosebit intr-un cadru colectiv.
Evident, acest lucru nu trebuie facut in detrimentul exigentelor functionale si de servire impuse de
profilul si categoria unitatii. Decorul floral are un rol deosebit el nu trebuie sa lipseasca din nici un salon.
Intimizarea saloanelor se poate realiza prin: impartirea capacitatii restaurantului in mai multe saloane;
crearea de loggii sau separeuri de-a lungul peretilor; crearea de etaje partiale, cat si prin realizarea unor
suprafete denivelate.
De asemenea, se pot utiliza diferite elemente decorative putin costisitoare ca: materiale structurale
grinzi si detalii din lemn, metal, beton; feronerie si unele elemente de instalatii; sticla si diferite elemente
din sticla; materiale plastice: zidarie aparenta sau cu finisari specifice realizate prin tencuiala; tapiterii,
capitonari, lambriuri,etc.
Daca, totusi, s-au realizat saloane de mare capacitate intimizarea lor se face prin dotarea cu un
mobilier diversificat ca forma si culoare, folosirea plantelor ornamentale, utilizarea unor carucioare sau
miniex-pozitii de prezentare, folosirea oglinzilor, a degradeului si armoniei de culori (zugraveli, lenjerie,
stofe pentru tapiterie, covoare etc.)
Diversificarea saloanelor este o cerinta stringenta, mai ales in cadrul unitatilor din acelasi complex
hotelier, unde sint necesare diferite tipuri de saloane. In prezent, in tari cu traditie se observa o scadere a
cererii pentru meniuri traditionale, a la carte, in favoarea unor meniuri rapide, mai simple si mai putin
costisitoare. Din acest motiv, saloanele cu capacitate mare si meniuri sofisticate sint din ce in ce mai putin
apreciate de consumatori.
In cadrul unui complex hotelier sau de alimentatie publica se pot intalni diferite tipuri de saloane
dintre care amintim:
-saloane de restaurant clasic, realizate printr-o diversitate de solutii constructive, arhitecturale si
functionale, destinate servirii principalelor mese din zi (mic dejun, dejun si cina, servicii a la carte sau
mese comandate) consumatorilor locali si turistilor straini;
- saloane pentru banchete, cu utilizari multiple: seminarii, congrese, conferinte, reuniuni, cocteiluri,
receptii si alte actiuni speciale;
- saloane pentru micul dejun, in unitatile hoteliere care nu dispun de braserii, snackuri etc, (este
recomandabil ele sa fie luminate si ventilate natural);
- saloane cu specific sau specializate in functie de profilul unitatilor si structura sortimentala care
formeaza obiectul activitatii (crama, braserie, dietetic, lacto-vegetarian, pescaresc, zahana, pensiune
etc.);  
- saloane cu profil divers (berarie, rotiserie, bodega, ceainarie, cofetarie).
Indiferent de tipul salonului, este necesar sa se acorde atentia cuvenita culoarelor si circulatiei,
spatiile destinate acestui scop depinzand de tipul de local, astfel, intr-o unitate cu autoservire, spatiul
trebuie, in mare parte, amenajat pentru circulatie, intrucat clientii isi duc singuri tavile. In schimb, intr-o
unitate cu serviciul prin ospatari, caile de acces si circulatie vor putea fi reduse, distanta dintre randuri
mentinindu-se la cel putin 1,50 m, distanta se fixeaza in functie de forma meselor, de modul in care sunt
amplasate scaunele si de tipul de local.
2.2. Spatiile pentru productie si anexele cuprind: bucataria, oficiul, spatiile pentru depozitarea si
pastrarea marfurilor si ambalajelor, utilitati social-administrative.
Bucataria unei unitati de alimentatie publica trebuie sa pregateasca si sa distribuie preparatele, sa
asigure pastrarea lor si a materiilor prime, intretinerea inventarului din dotare. Intr-o bucatarie bine
organizata exista cateva activitati distincte: pregatirile preliminare, bucataria calda, bucataria rece,
cafetaria, spalarea obiectelor de inventar utilizate. Bucataria trebuie dimensionata corespunzator normelor
de profil, sa fie dotata cu echipament modern, de mare productivitate, pentru a asigura calitativ si
cantitativ realizarea preparatelor ce sunt oferite la vanzare in unitatile respective.
Sectia bar : serviciu asigura executarea comenzilor facute de ospatari cu toate sortimentele inscrise
in lista de bauturi, a unitatii. Sunt necesare conditii pentru depozitarea in siguranta a marfurilor si amba-
lajelor, pentru racirea bauturilor. Dotarea dupa caz cu camere sau dulapuri frigorifice, masina de fabricat
cuburi de gheata, storcator de fructe si citrice, tejghea de bar, rafturi si dulapuri pentru prezentarea si
depozitarea sticlelor cu bauturi, a tavilor cu diferite pahare, masina pentru scos dopuri si celelalte
ustensile, si utilaje necesare servirii corecte a tuturor sortimentelor oferite, inclusiv asigurarea masurilor
de capacitate oficial marcate.
Oficiul este spatiul care face legatura intre saloanele restaurantului, sectiile de productie si
spalatoare. In oficiu se gasesc amplasate: bucataria, sectiile bar serviciu, cofetaria, patiserie, spatiul sau
camera pentru masa personalului, si unele dotari ca rafturi-dulap pentru pastrarea inventarului curat,
dulapuri pentru incalzit vesela, masini de prajit piinea, masini pentru fabricat cuburi gheata; mese de
sprijin pentru pregatirea dupa caz a teancurilor de farfurii sau a platourilor (tavilor) cu preparate sau
bauturi ce se duc in salon.
La organizarea muncii in oficiu se va avea in vedere, obligatoriu, evitarea interferarii circuitului
salubru al produselor cu cel insalubru al inventarului de servire utilizat in saloane.
Subliniem necesitatea asigurarii unor dotari specifice si stabilirii unui flux tehnologic optim in
spalatoare, pentru a se putea asigura executarea corecta a lucrarilor de intretinere si curatare a inventarului
utilizat. De regula, in unitatile mari sunt spalatoare separate, pe categorii de obiecte, in functie de
caracteristicile si tehnologia lor de curatare si intretinere. Se recomanda a avea cel putin doua spalatoare:
unul pentru pahare si cesti, iar cel de al doilea pentru tacamuri si vesela.
Daca spatiul permite, in functie de marimea si categoria unitatilor, de volumul inventarului ce
urmeaza a fi curatat, se pot organiza mai multe spalatoare: spalator pentru pahare, cesti de cafea si ceai;
spalator pentru restul veselei din portelan; spalator pentru vesela metalica (inox, alpaca argintata, cupru
etc); spalator-oficiu pentru articolele de menaj; spalator pentru diverse obiecte ca scrumiere, vase de flori,
suporturi de luminari, elemente decorative, frapiere etc.
Ca regula obligatorie, dotarea si fluxul tehnologic intr-un spalator in care lucrarile se fac manual sau
mecanic se vor stabili in functie de natura operatiunilor ce urmeaza a se realiza in fiecare, dar in asa fel
incit sa usureze munca si sa permita respectarea regulilor de igiena profesionala si cele specifice de
protectie a muncii, in acest scop afisarea instructiunilor pentru folosirea diverselor utilaje existente pe
fiecare loc de munca este obligatorie.
Vestiarele si grupul sanitar pentru personal sunt absolut necesare in fiecare unitate de alimentatie
publica. O prima cerinta consta in existenta vestiarelor, separat pentru barbati si femei, cu cabine sau
dulapuri, individuale ori comune. In ultimul caz predarea-primirea echipamentului personal, de prezentare
sau protectie sanitara, se face de catre un lucrator care are in primire vestiarele si raspunde de starea de
folosinta corespunzatoare a echipamentului de protectie sanitara, precum si a celui de prezentare.
In apropierea vestiarelor si legate de acestea trebuie sa se afle grupurile sanitare, spalatoarele si
dusurile, evident cu dotarile prevazute (sapun, prosoape, hirtie igienica, substante odorizant-dezinfectante

S-ar putea să vă placă și