Sunteți pe pagina 1din 2

Teza pe semestru II

1. Să se studieze paritatea funcției:


a)
b)
2. Fie funcția , , . Să se determine știind că .

3. Fie funcția , , .Să se determine știind că .


4. Se dau funcțiile , , Să se rezolve în mulțimea numerelor
reale ecuația .
5. Se dau funcțiile , , .Să se rezolve în mulțimea numerelor
reale ecuația .
6. Să se stabilească semnul produsului
a)

b)

7.Ştiind că a ( ) şi sina = , să se calculeze cosa şi tga;

8. Fie astfel ȋncȃt sin +cos = 1. Să se calculeze tg 2 .


9. Să se calculeze sin 75 cos 15 ;

10. Să se calculeze : E = .

11. Fie vectorii și . Aflați m pentru care vectorii sunt


coliniari.
12. a) Dacă sin x = , x aflați cos ( x + 450) și sin 2x .

b) Dacă sin a = , cos b = , a ,b atunci să se calculeze cos ( a – b ).


13. Să se rezolve în mulțimea numerelor reale, inecuațiile:

a) ; b) .
14. Determinați trei numere in progresie aritmetică cu suma 90 și raportul între primul și al treilea
termen .

15a)

Determinați astfel încât punctul

b) .Determinați astfel încât f să fie funcție crescătoare


16. Determinați trei numere in progresie geometică cu suma 19 și raportul între primul și al treilea
termen .

17.a)

Determinați astfel încât punctul

b)

Determinați astfel încât f să fie funcție descrescătoare

S-ar putea să vă placă și