Sunteți pe pagina 1din 4

Numele si prenumele:……………………

Data: ……………………………………..

EVALUARE INITIALA
An scolar: 2015 - 2016

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

1. Dictare:

“ Bunica este bătrână. Ea locuieşte în Brăila. Are trei nepoate. Seara, la


culcare, le spune basme. Când adorm, le alintă blând.
- Noapte bună, iubitele mele nepoate ! “

2. Desparte în silabe cuvintele:

geam trotinetă

pagină gheretă

3. Completează cu grupul de litere potrivit, apoi transcrie cuvintele:

- ne - va în- - raş

pa - - te în - - ţa - te

4. Scrie cuvinte cu înţeles opus:


prieten -

adevăr-

a venit -

întuneric-

5. Găseşte cuvinte cu acelaşi înţeles:

vesel -

elev-

trist-

victorie-

6. Eu spun multe, tu spui una:


părinţi -

păduri -

copii -

table -

7. Formulează o întrebare pentru răspunsul dat:


Piticii au cules multe ciuperci.

EVALUARE INITIALA CLASA A II-A B

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ


An scolar 2015 - 2016
Competențe specifice:

1.1. Scrierea corecta si caligrafica a unui text dupa dictare, respectand semnele de punctuatie impuse;
1.2. Despartirea corecta in silabe a cuvintelor date;
1.3. Recunoasterea grupului de litere eliptic – corespunzator pentru fiecare cuvant;
1.4. Scrierea corecta a cuvintelor cu inteles opus si cu acelasi inteles pentru cuvintele date;
1.5. Identificarea corecta a formei de singular pentru cuvintele date;
1.6. Formularea corecta a unei propozitii interogative pentru propozitia enuntiativa data;

Obiective propuse:

 Sa scrie corect cuvintele din enunturile dictarii;


 Sa respecte / sa redea semnele de punctuatie impuse de textul dictat;
 Sa desparta corect cuvintele in silabe;
 Sa recunoasca / sa redea grupul de litere”che”, „ci”, „ge”, „ghe”, corespunzator fiecarui
cuvant
dat;
 Sa scrie cuvintele cu inteles opus si asemanator pentru cuvintele date;
 Sa formuleze propozitia interogativa pentru propozitia enuntiativa data;

DESCRIPTORI DE PERFORMANTA
Clasa a II –a B

FB B S
Scrie corect şi caligrafic, Scrie corect şi caligrafic, Scrie corect, după dictare,
I1 după dictare, respectând după dictare, respectând 6- respectând 3-4-5 semne
10-11 semne de 7-8-9 semne de punctuaţie de punctuaţie
punctuaţie
Desparte corect în silabe Desparte corect în silabe Desparte corect în silabe
I2 toate cele 4 cuvinte date doar 3 cuvinte date. 2 cuvinte date.

Găseşte corect pentru Găseşte corect pentru 3 Găseşte corect pentru 2


I3 toate cele 4 cuvinte cuvinte grupul de litere care cuvinte grupul de litere
grupul de litere care lipseşte care lipseşte
lipseşte

Scrie corect pentru toate Scrie corect pentru 3 Scrie corect pentru 2
I4 cele 4 cuvinte date cuvinte date cuvinte cu cuvinte date cuvinte cu
cuvinte cu înţeles opus înţeles opus înţeles opus
Scrie corect pentru toate Scrie corect pentru 3 Scrie corect pentru 2
I5 cele 4 cuvinte date cuvinte date cuvinte cu cuvinte date cuvinte cu
cuvinte cu acelaşi înţeles acelaşi înţeles acelaşi înţeles
Identifică corect forma de Identifică corect forma de Identifică corect forma de
I6 singular pentru toate cele singular pentru 3 cuvinte singular pentru 2 cuvinte
4 cuvinte date date date
I7 Formulează, corect şi Formulează o întrebare Formulează o întrebare,
complet, o întrebare pentru răspunsul dat cu dar incompletă
pentru răspunsul dat mici omisiuni;