Sunteți pe pagina 1din 7
Nettenes Ane eS oe gama M REG-1019140.2022 MINISTERUL TRANSPORTURILORS1INFRASTRUCTURI (“MT Domnulu Sorin GRINDEANU, ri VicePrim Ministry, MinstulTronsporturlor st Infrastructrit Romie 08 JUN. m2 [BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMANIEI EXIMBANK 5. ("EximBan) ‘Dornulu ralan HALALA, Presedinte = poke 202, ; [AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI ("AAAS") Domnulu Florian ~ Daniel GEANTA, Presedinte ANAF-OGAMC(“ANAF") Domnulu lonut MIS, Director General Sore tinge: Membritor Consul de Administrate ("CA") a lve A Aviation S.A. KPMG S.A. Administrator Concordatar Doarmel Nicolet Mihai, Decor coordonstor ‘Doma Cristian Teodor RADA, in caltateas2 de atonal Bie A Aviation SA (°BAX"SauBlue Air) al Arne Invest SAA Invest] Refertor la: NOTIFICARE PRIVIND STADIUL DEMERSULUI DE PRELUNGIRE A PROCEDURI DE ‘CONCORDAT PREVENTIV St SOLICITARE SPRLIN INSTITUTIONAL PENTRU CONFIRMAREA MASURILOR PROPUSE DE SOCIETATE REFERITOARE LA RELUAREA PLATILOR CATRE ANAF 3 EXIMBANK timate Domne Adrian CACIU, MinistrulFinanflor Roms Stimate Domnule Sorin GRINDEANU, Prim VieFrim Ministry si Ministul Traneporturlor Infrastuctur Romie, State Dormnule Trlan HALALAL PragedinteEximbank, timate Drmnule lonut MISA, Director General ANAF, Stimate Dormnle Florin Daniel GEANTA, Presedinte AAAS, incontinwarea Notifies cin data de 30:m3i2022,reverimcusolictarea de spin institutional gent pentru nalzarea in bune condi votareaofetl de prelungiea concordat preventv pa ta ‘ata ce 22 lle 2002 Incest sens, vb aducem la cunostnfapul cl Societatea aaa Planul de plat al Ofertel de prelungice»peroade de concordat prevent pana deta de S tue 2023 efnrea prinpalelor masurinecesare pentru restruturarea s ieses in dcutate 2 Socettiin aceasta perioad, [scr CONFETAL-EMPLARULVS, ATER MUSTRUL ANTE.) WO etue Ar a Sonica Corns aah date find prevederle OUG 139/2020, modicatd prin OUG 167/202, zetfl cum au fost aprobate prin lege 151/24.052022 s 16/31.05 2022, Socetates nu pcateayea aces la finanare externa fara o coleborare cu insttutleStatului Roman [..Eximbank, ME MTT, Ineepand ey data de tune 2022, ANAS), a, pana acum, in pofid soleteriornoasreraptate dn utiele 18 an acest lucrunu ‘a intampat, pentrua asiguraautolnantarea operatiunilorcurent incepind cu data de 1 unie2022, so operare ‘rofitabila pe durataprelungiri perioadel de concodat prevent in pofda ces semnctive 2 retulu combust potentata de razbolul din Utraing (cu 75% dela 1 inuarie 2022 pane asta, Comitetu rector, Asi actonavatlSocetati au fost nevotes2propuna, vie si espetiv a deci reducereasemnifiativaariveluul de operare pentru priosds ule 2022-30 luni 2023, Aste e baz bugetulu revit pentru nul 2022, vat de CA in data de 30 mai 202 sl aprobat de AGA in ata de 7 tule 2022, 313 = _bugetull preiminar pentru anal fnarlar 2023, avzat de CA aprobat de AGA in data de 7 tunle 2022s in condtileprncpior setae deactiuneaprobate de Cons de administrate ndate de 30 mai 2022s prezentat a Notifeareaanteroara, Panul de Restucturae/ Redresare al Societat (are vo A parte» Oferel de_prelun ‘soaconatulul evede umatosrele asi 1 Invederes marimizari proftabiltatl si excedentuli de numerar in periuda ie august 2022 in conte pret actual al combustsluuiconduceea a action aul Societal au ecisceducereg numarulue2eronave ulate in programul de vara 2022s a 20 aeronave {eite a fost uate In consderare pentru orarul de thor aprobat prin bigetulreveult In lanvarie 2022) a doar 13 aeronave cite au fot calelte ca find necesae: (© peniry a opera doar rutele care ramén profitable in conileacuale ale pretul ‘combusibi, t © entry a pistra 0 porte de plats care sbi permits redress in condiile Imunitti conifer de plata aul franciar 2023, Inconformtste cu previuile Euroconto 2 Impl, pentru a minimzadefctu de nomerar cu care s a confrutaSocetatea odsta cu reduceea cere de transport arian la sfartl luni august 202, conducereasactlonariatul Sect ude ect mini seta a mete un set rete) cam and cu luna septembrle 2072 si pana a per sels acest periods rar eso vnecestaln edie doar acrnwe fe? he roiembrie si februarie 9 in periade sarbatorior de ma 3 In acest sens in luna lle 2022 va fi demarat un nou proces de ronganzie comers sh ‘perstionala care din pacate va genera pierderea une pat importante din eertacle ‘competitive castigate de Socetate In periada de I inceputl pandemie de COVID-9 si reducereasernifeatve retell de aeroportur sidestinati , mplt, 4. un nou proces de conceare colectva (al tell in termen de § ani) pentru a ajsta longanizata dela strutura are trebula a opereze 25-30 de aeonave Invara an 2023, la una care va opera doar 15 aronave in espectiva percada [STC CONFIDENTIAL -EEMPLARUL 1/5 IW ATENTA MINISTRULLA NANTELOR) -U— W ") esture Ar “a sieht Din pacate, aceste masur vor duce imp a reduceres valor celor 75%

S-ar putea să vă placă și