Sunteți pe pagina 1din 7

Recapitulare Relații metrice în triunghiul dreptunghic

1) În triunghiul ABC, m(∢A)=90 0, cu AD ꓕBC, D∈(BC ), AC=60 cm și AD=36 cm. Calculați:


A) perimetrul și aria triunghiului ABC
B) cât la sută reprezintă aria triunghiului ACD din aria triunghiului ABD.
C) Sin ∢B, tg ∢C.
2
2) Fie triunghiul dreptunghic ABC, m(∢A)=90 0, DC=36cm și tg∢C= , AD ꓕ B C, D∈(BC ).
3
A) Determinați lungimile laturilor triunghiului.
B) Calculați Sin ∢B, sin ∢C, cos ∢B, cos∢C.
3) Fie dreptunghiul ABCD cu dimensiunile AB=36 cm și BC=27 cm. Se duce BE ꓕAC, E ∈( AC ) .
A)Calculați lungimile segmentelor AC, BE, cos ∢ABE și sin ∢ACB.
C) Calculați aria dreptunghiului ABCD, aria triunghiul AOB unde { O }= AC ∩BD și sin∢AOB.
4) Trapezul dreptunghic ABCD cu AB|| CD, AB>CD, m(∢A)=m(∢D)=90 0 și m(∢B)=600 are CD=12 √ 3
cm și AD=18 cm.Aflați:
A) aria și perimetrul trapezului
B) Lungimile diagonalelor AC și BD.
C) Dacă AD ∩ BC={ P } determinați perimetrul triunghiului PAB.
Temă Relații metrice

1) În triunghiul ABC, m(∢A)=90 0, cu AD ꓕ B C, D∈(BC ), BD=36 cm și CD=64 cm. Calculați:


A)perimetrul și aria triunghiului ABC
B)cât la sută reprezintă aria triunghiului ACD din aria triunghiului ABD.
C)Sin ∢B, tg ∢C.
2
2)Fie triunghiul dreptunghic ABC, m(∢A)=90 0, DC=48cm și tg∢B= , AD ꓕ B C, D∈( BC ).
3
A) Determinați aria și perimetrul triunghiului ABC.
B) Calculați Sin ∢B, sin ∢C, cos ∢B, cos∢C.
3)Fie rombul ABCD cu { O }= AC ∩BD , AO=5 cm și BO=12cm.
A) Calculați aria și perimetrul rombului ABCD.
B) Determinați distanța de la punctul B la latura AD.

S-ar putea să vă placă și