Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea școlară:

PROIECT DIDACTIC

Disciplina: Kinetoterapie
Kinetoterapeut:
Data:
Locul desfășurării: sala de sport
Afecțiunea: lordoză lombară funcțională
Tema: Combaterea atitudinii lordotice
Simptomatologie:
- deviație a coloanei vertebrale lombare în plan sagital, având convexitatea îndreptată anterior;
- dezechilibru între musculatura sacro-lombară și musculatura abdominală – musculatura sacro-lombară
scurtată și hipertonă, musculatura abdominală alungită și atonă;
- bazinul prezintă o anteversie accentuată, tinzând spre orizontalizare;
- relief fesier accentuat.
Obiective cadru și de referință:
1. Prevenirea și corectarea deficiențelor fizice în vederea dezvoltării fizice armonioase a copilului
1.2. Corectarea deficiențelor fizice existente la nivelul coloanei vertebrale
Obiective operaționale:
1. Tonifierea în condiţii de scurtare (concentric) a musculaturii abdominale.
2. Tonifierea în condiţii de alungire (excentric) a musculaturii sacro-lombare.
3. Corectarea poziției bazinului și a șoldurilor.
4. Prevenirea instalării unei cifoze compensatorii toracale.
5. Formarea reflexului de atitudine corectă a corpului, static și dinamic.
Mijloace folosite:
- exerciţii statice sub formă de poziţii corecte și corective ale trunchiului și coloanei vertebrale;
- exerciţii dinamice care constau din mişcări ale trunchiului şi membrelor pentru redresare;
- exerciții pentru abdomen;
- exerciţii aplicative sub formă de mers şi alergare;
- exerciții la aparate (steppere);
- exerciţii de redresare pasivă și activă;
- exerciţii de respiraţie cu structură corectivă.
Materiale didactice: saltele, steppere.

Nr. Verigile Doza Indicaţii metodice

Obs
Metode şi mijloace

.
crt. lecţiei re şi organizatorice
- Adunarea, verificarea frecvenţei, a ţinutei şi a stării de 1’ - în linie pe un
Organizarea
1. sănătate a elevilor. rând;
activității
- Anunţarea sarcinilor lecţiei.
Pregătirea - Din mers, la 3 pași, ridicarea alternativă a unui genunchi 2l - se execută
2. organismului la piept; exerciţii de
pentru efort - Din mers – ghemuire, ridicare și continuarea mersului; 2l respiraţie între
- Din mers – îndoirea trunchiului înainte cu ducerea 2l variantele de mers
mâinilor la vârfurile picioarelor; și alergare
- Mers fandat cu ducerea trunchiului înainte; 2l
- Alergare cu genunchii la piept; 2l
- Stând depărtat: forfecarea brațelor înainte la nivelul 2x8T
pieptului;
- Genuflexiuni cu ducerea brațelor înainte; 10x
- Stând: îndoiri înainte și răsuciri ale trunchiului; 2x8T
- Stând: fandare înainte 3T cu arcuire, T4-revenire; 2x4T

1
- Același cu celălalt picior; 2x4T
- Ghemuit cu sprijinul palmelor înainte, un picior înapoi 2x4T
întins - săritură cu schimbarea poziției picioarelor.
3. Decontractura - mers liniştitor cu exerciţii de respiraţie; 2l
rea - decubit dorsal pe saltea, cu genunchii îndoiți și tălpile pe 1’ - cu relaxare
musculaturii saltea; 2x10’’ neuromusculară
bolnave - îndoirea genunchilor la piept și menţinerea poziţiei.
4. Exercitarea - corectarea pozitiei deficitare; 1’ - se execută
componentei - redresare activă; 30’’ individual
neuro-psihice - redresare activă cu ochii închişi; 30’’ - se fac corectari
- alergare usoară - la semnal oprire în atitudine corectă. 1’ - se pune accent pe
conştientizarea
atitudinii corecte
5. Exercitarea Exerciții pe stepper: - să execute corect
componentei • Stând: pas înainte pe stepper cu ridicarea genunchiului la 2x8T exerciţiile
musculo- piept. - ritmul se va regla
articulare • Același, cu celălalt picior. 2x8T în funcţie de
• Stând: pas înainte pe stepper cu ridicarea unui genunchi 2x4T exerciţiu
la piept în 3T; T4 – coborâre. - se va efectua
• Același cu celălalt picior. 2x4T inspir pe extensii,
• Stând pe stepper: pas înapoi, fandare cu trunchiul înainte; 2x8T expir pe flexii
alternarea picioarelor. - se vor efectua
• Același cu arcuire în 3T; T4 – revenire. 2x4T permanent
• Stând pe stepper – îndoirea trunchiului înainte cu 4x corectări
ducerea mâinilor la vârfurile picioarelor.
• Așezat pe stepper - aducerea genunchilor la piept, cu 4x
bărbia în piept și spatele rotunjit: rulări înainte – înapoi pe
tălpi.
• Așezat pe stepper cu sprijinul palmelor înapoi – aducerea 2x8T
genunchilor la piept și întinderea picioarelor înainte.
• Stând pe un picior: ridicarea genunchiului susținut cu 2x10’’
mâinile la piept.
• Se repetă și cu celălalt genunchi. 2x10’’
6. Revenirea la Mers cu relaxarea braţelor şi picioarelor. 30” - se fac corectări
exercitarea Mers cu trunchiul aplecat înainte, cu mâinile pe şolduri. 30” - se conștientizează
componentei Mers cu oprire în atitudine corectă, la comandă. 1’ atitudinea corectă
neuro-psihice Mers cu exerciții ample de respirație. 1’ - să efectueze
corect exerciţiile de
respiraţie
7. Concluzii şi - aprecieri, indicaţii şi recomandări privind activitatea 30’’
aprecieri independentă a elevilor.

S-ar putea să vă placă și