Sunteți pe pagina 1din 213

Proiectarea unităților de învățare

Clasa a II-a
Profesor învățământ primar:

SEMESTRUL I : ( 14. 09. 2020- 29. 01. 2021) 17 saptamani


Unitatea de invatare: Școala și cartea, doi prieteni adevărați
Numar de ore alocat: 18 ore
Saptamana: 14. 09- 18.09. 2020

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -instrumente-

L Activitati integrate
U CLR 1.Actualizarea - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale la Resurse materiale: observarea
N 1.1 cunoştinţelor din întrebări legate de tema şi mesajul textului audiat manual, jetoane sistematică
I 1.2 clasa I - alegerea răspunsurilor corecte la întrebări legate de colorate, (probe orale,
1.3 mesajul text Caiet de lucru (Editura probe practice,
2.3 Text suport: Ziua - identificarea personajelor dintr-un text audiat Intuitext) fişe de lucru,
2.4 când toţi au - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate într- teme pentru
3.1 şapte ani, după un text audiat Resurse procedurale: acasă),
3.4 Octav Pancu-Iaşi - despărţirea cuvintelor în silabe observarea portofoliul,
4.1 - identificarea unor cuvinte date după criterii precum: dirijată,conversaţia, proiectul
4.2 număr de sunete, sunet iniţial, sunet final etc. explicaţia, învăţarea
- formularea unei opinii referitoare la un personaj/o prin descoperire, jocul probă de
întâmplare/un mod de comportament etc. didactică, munca evaluare
AVAP - interpretarea emoţiilor şi reacţiilor celorlalţi independentă orală/scrisă
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte
(citire cu voce tare/în şoaptă /în gând; citire în lanţ, pe Forme de organizare a
roluri, citire ştafetă etc.) colectivului:
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea activitatea frontală,
intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie activitate individual
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un detaliu/o
idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
- realizarea unui jurnal personal de lectură în care să
fie înregistrate titlul şi personajele din
basmele/poveştile/povestirile citite sau
transcrieri/copieri de glume, ghicitori, poezii etc.
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un scurt
text pe teme cunoscute
- transcrierea sau copierea unor mesaje în cadrul unor
activităţi individuale sau comune
- scrierea unor dorinţe, vise (de ex., „Aş dori să...”,
„Visul meu este să...”), rime, poveşti etc. pe propriul
caiet, pe un caiet al clasei sau într-un spaţiu special
amenajat (de ex.: Colţul de creaţie)

Scolarei si scolarite- cantec,repetare

https://www.youtube.com/watch?v=96lHF8ynv_Q
https://www.youtube.com/watch?v=a1O5xWxgLTw
CLR 1.Actualizarea - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale la CLR 1.Actualizarea
cunoştinţelor din întrebări legate de tema şi mesajul textului audiat cunoştinţelor
1.1 clasa I - alegerea răspunsurilor corecte la întrebări legate de 1.1 din clasa I
1.2 mesajul text 1.2
1.3 Text suport: Ziua - identificarea personajelor dintr-un text audiat 1.3 Text suport:
2.3 când toţi au - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate într- 2.3 Ziua când toţi
2.4 şapte ani, după un text audiat 2.4 au şapte ani,
3.1 Octav Pancu-Iaşi 3.1
- despărţirea cuvintelor în silabe după Octav
3.4 - identificarea unor cuvinte date după criterii precum: 3.4 Pancu-Iaşi
4.1 număr de sunete, sunet iniţial, sunet final etc. 4.1
4.2 - formularea unei opinii referitoare la un personaj/o 4.2
întâmplare/un mod de comportament etc.
MM - interpretarea emoţiilor şi reacţiilor celorlalţi MM
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte
(citire cu voce tare/în şoaptă /în gând; citire în lanţ, pe
roluri, citire ştafetă etc.)
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea
intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un detaliu/o
idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
- realizarea unui jurnal personal de lectură în care să
fie înregistrate titlul şi personajele din
basmele/poveştile/povestirile citite sau
transcrieri/copieri de glume, ghicitori, poezii etc.
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un scurt
text pe teme cunoscute
- transcrierea sau copierea unor mesaje în cadrul unor
activităţi individuale sau comune
- scrierea unor dorinţe, vise (de ex., „Aş dori să...”,
„Visul meu este să...”), rime, poveşti etc. pe propriul
caiet, pe un caiet al clasei sau într-un spaţiu special
amenajat (de ex.: Colţul de creaţie)
Noi acum suntem scolari- repetare, cantec

https://www.youtube.com/watch?v=zZUlNxq5t4Q

MEM Numerele - citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1000 Resurse materiale: Observarea


naturale de la 0 - evidenţierea cifrei unităţilor / zecilor / sutelor dintr - manual, caietul sistematică
1.1 la 100 un număr elevului, fişe de lucru, (probe orale,
- aflarea unui număr/a unor numere, respectând culegeri, numărătoare probe practice,
Recunoaştere, anumite condiţii poziţională, axa fişe de lucru,
formare, citire, numerelor, figurine, teme pentru
scriere - identificarea numerelor pare şi impare dintr - un şir magneţi, riglete, atlas, acasă),
dat ilustraţii, planşe, portofoliul,
Numere pare şi globul pământesc, proiectul
1.2 impare - recunoaşterea planetelor Sistemului Solar pe hartă, cuburi, diverse
planşe/modele simple/ în filme documentare mat. necesare
Despre planete experimentelor
3.1 Resurse procedurale:
observarea dirijată,
conversaţia,
Cantecul: Eu si matematica explicaţia, învăţarea
https://www.youtube.com/watch?v=KHhUpZ7ZkYQ prin desc.,
demonstraţia,
CLR Cantecul: Jocul numerelor experimentul, jocul de
https://www.youtube.com/watch?v=i5NydG8nbHk rol
Forme de organizare a
colectivului
activitatea frontală,
individuală
AVAP Jocul culorilor,
al liniilor și al Observarea mascotelor, a casetelor și simbolurilor Materiale și Observarea
1.1; punctelor (pag. folosite în manual și . instrumente-hârtie reacţiilor
liniată și neliniată, copiilor pe
3)
2.2; diverse obiecte, creion parcursul
grafit, creioane activităţilor
2.3; colorate, creioane
cerate, peniță, radieră, Observarea
2.5 acuarele, tușuri, guașe, modului de
tempera, acrilice, ulei, lucru și
CLR hârtie colorată, implicarea în
pensulă, burete, PC, activitățile
tabletă foarfece, lipici, propuse
ziare sau reviste vechi
etc.
Elemente de limbaj
plastic: linia și punctul
Analiza
Tehnici de lucru: linie produselor
modulată, repetiție, obținute, după
caligrafie, pensulație criterii date
Completarea
Produse ale activității: enunțurilor de
desen liber, decorații, la pag. 14, din
compoziții
manual, în
Jurnalul de
învățare

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -instrumente-

M Activitati integrate
A MEM Numerele - citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1000 Resurse Observarea
R naturale de la 0 - evidenţierea cifrei unităţilor / zecilor / sutelor dintr - un număr materiale: sistematică
T 1.1 la 100 - aflarea unui număr/a unor numere, respectând anumite condiţii manual, caietul (probe orale,
I elevului, fişe de probe
Recunoaştere, - identificarea numerelor pare şi impare dintr - un şir dat lucru, culegeri, practice, fişe
formare, citire, numărătoare de lucru, teme
scriere - recunoaşterea planetelor Sistemului Solar pe planşe/modele poziţională, axa pentru acasă),
simple/ în filme documentare numerelor, portofoliul,
Numere pare şi figurine, proiectul
1.2 impare magneţi,
riglete, atlas,
Despre planete ilustraţii,
3.1 planşe, globul
Cantecul: Eu si matematica pământesc,
https://www.youtube.com/watch?v=KHhUpZ7ZkYQ hartă, cuburi,
diverse mat.
Cantecul: Jocul numerelor necesare
MM https://www.youtube.com/watch?v=i5NydG8nbHk experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea
dirijată,
conversaţia,
explicaţia,
învăţarea prin
desc.,
demonstraţia,
experimentul,
jocul de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea
frontală,
individuală
Religie
CLR 1.Actualizarea - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale la întrebări legate Resurse
1.1 cunoştinţelor de tema şi mesajul textului audiat materiale:
1.2 din clasa I - alegerea răspunsurilor corecte la întrebări legate de mesajul manual, caietul
1.3 text elevului, fişe de
2.3 Text suport: - identificarea personajelor dintr-un text audiat lucru, culegeri,
2.4 Ziua când toţi - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate într-un text numărătoare
3.1 au şapte ani, audiat
3.4 după Octav - despărţirea cuvintelor în silabe
4.1 Pancu-Iaşi - identificarea unor cuvinte date după criterii precum: număr de
4.2 sunete, sunet iniţial, sunet final etc.
- formularea unei opinii referitoare la un personaj/o
MM întâmplare/un mod de comportament etc.
- interpretarea emoţiilor şi reacţiilor celorlalţi
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte (citire cu
voce tare/în şoaptă /în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă
etc.)
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea intonaţiei
impusă de semnele de punctuaţie
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere (alineatul, linia de
dialog) sau respectând un detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi
citeşte”)
- realizarea unui jurnal personal de lectură în care să fie
înregistrate titlul şi personajele din basmele/poveştile/povestirile
citite sau transcrieri/copieri de glume, ghicitori, poezii etc.
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un scurt text pe
teme cunoscute
- transcrierea sau copierea unor mesaje în cadrul unor activităţi
individuale sau comune
- scrierea unor dorinţe, vise (de ex., „Aş dori să...”, „Visul meu
este să...”), rime, poveşti etc. pe propriul caiet, pe un caiet al
clasei sau într-un spaţiu special amenajat (de ex.: Colţul de
creaţie)

Scolarei si scolarite- cantec,repetare

https://www.youtube.com/watch?v=96lHF8ynv_Q

Educatie
Fizica

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -instrumente-

M Activitati integrate
I CLR 1.Actualizarea - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale la Resurse materiale: Observarea
E 1.1 cunoştinţelor din întrebări legate de tema şi mesajul textului audiat manual, jetoane sistematică (probe
R 1.2 clasa I - alegerea răspunsurilor corecte la întrebări legate colorate, orale, probe practice,
C 1.3 de mesajul text Caiet de lucru ( fişe de lucru, teme
U 2.3 Text suport: - identificarea personajelor dintr-un text audiat pentru acasă),
R 2.4 Ziua când toţi au - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate Resurse procedurale: portofoliul, proiectul
I 3.1 şapte ani, după într-un text audiat observarea
3.4 Octav Pancu- - despărţirea cuvintelor în silabe dirijată,conversaţia,
4.1 Iaşi - identificarea unor cuvinte date după criterii explicaţia, învăţarea
4.2 precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet final prin descoperire,
etc. jocul didactică,
AVAP - formularea unei opinii referitoare la un munca independentă
personaj/o întâmplare/un mod de comportament
etc. Forme de organizare
- interpretarea emoţiilor şi reacţiilor celorlalţi a colectivului:
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor activitatea frontală,
scurte (citire cu voce tare/în şoaptă /în gând; citire activitate
în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.)
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de
punctuaţie
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
- realizarea unui jurnal personal de lectură în care
să fie înregistrate titlul şi personajele din
basmele/poveştile/povestirile citite sau
transcrieri/copieri de glume, ghicitori, poezii etc.
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un
scurt text pe teme cunoscute
- transcrierea sau copierea unor mesaje în cadrul
unor activităţi individuale sau comune
- scrierea unor dorinţe, vise (de ex., „Aş dori să...”,
„Visul meu este să...”), rime, poveşti etc. pe
propriul caiet, pe un caiet al clasei sau într-un
spaţiu special amenajat (de ex.: Colţul de creaţie)
Desen din imaginative
Scolarei si scolarite- cantec,repetare

https://www.youtube.com/watch?v=96lHF8ynv_Q
Engleza

MEM Compararea, aflarea unui număr/a Observarea


1.1 ordonarea şi unor numere, sistematică (probe
rotunjirea aflarea unui număr/a unor numere, respectând respectând anumite orale, probe practice,
numerelor anumite condiţii condiţii fişe de lucru, teme
naturale de la 0 pentru acasă),
la 100 - compararea unor grupuri de obiecte prin punerea - compararea unor portofoliul, proiectul
elementelor unele sub altele, încercuirea părţilor grupuri de obiecte
Pământul – comune, punerea în corespondenţă prin punerea
1.2 alcătuire, - scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, elementelor unele sub
formarea zilei şi utilizând semnele <, >, = altele, încercuirea
a nopţii - compararea a două numere naturale mai mici părţilor comune,
3.1 decât 1000, atunci când acestea au acelaşi număr punerea în
de sute/de zeci/de unităţi, cu ajutorul numărătorii corespondenţă
de poziţionare - scrierea rezultatelor
CLR -aşezarea în ordine crescătoare / descrescătoare a obţinute prin
unor numere date comparare, utilizând
- identificarea numărului mai mic/mai mare pe semnele <, >, =
baza algoritmului de comparare a două numere - compararea a două
mai numere naturale mai
mici decât 1000 mici decât 1000,
- rotunjirea la zeci şi /sau sute a unui număr dat atunci când acestea
au acelaşi număr de
sute/de zeci/de
unităţi, cu ajutorul
numărătorii de
poziţionare
-aşezarea în ordine
crescătoare /
descrescătoare a unor
numere date
- identificarea
numărului mai
mic/mai mare pe baza
algoritmului de
comparare a două
numere mai
mici decât 1000
- rotunjirea la zeci
şi /sau sute a unui
număr dat

MM Elemente de Resurse materiale:


limbaj muzical ● jocul ”Ghici de unde se aude sunetul?” ● observare
1.1.; 1.2. Timbrul ● exersarea acuităţii auditive de diferenţiere manualul sistematică
Sunete din spaţială a sunetelor (exemplu - jocul ”De unde se tipărit/digital, ● evaluare orală
CLR mediul aude?”) caietul, surse audio ● temă de lucru în
înconjurător ● diferențierea sunetelor reprezentate prin litere, clasă
Sunete muzicale de sunete plăcute (din natură) și sunete neplăcute Resurse procedurale: ● inter-evaluare
vocale (zgomote) Metode: conversaţia, ●auto-evaluare
Sunete muzicale ● audiţia – joc pentru diferenţierea sunetelor din explicaţia,
instrumentale mediul înconjurător exerciţiul, munca
(toba, pianul, ● redarea unor sunete din mediul înconjurător independentă, jocul
vioara) didactic
1. Sunete din Organizare:
mediul Audiție: Hai li, hai la, grupul Do-re-micii activitate frontală,
înconjurător https://www.youtube.com/watch?v=9-8Lkh1pJ8w individuală
manual pag. 6-7

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -instrumente-
J Activitati integrate
O CLR 2.Textul. Titlul. - identificarea personajelor dintr-un text audiat Resurse materiale: observarea
I 1.2 Autorul. - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate manual, jetoane sistematică
1.4 Alineatele într-un text audiat pentru etichete, (probe orale,
2.1 - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la probe practice,
2.2  A se prezenta sau a textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, fişe de lucru,
2.3 prezenta pe cineva Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?” etc.) Resurse procedurale: teme pentru
3.1  Dialogul - jocuri de rol/dramatizări ale unor lecturi observarea acasă),
3.4  Salutul. cunoscute, folosind păpuşi pe deget, pe mână, dirijată,conversaţia, portofoliul,
4.1  Alfabetul marionete, măşti etc. explicaţia, învăţarea proiectul
4.  Literele mari și - oferirea unor informaţii despre sine, despre prin descoperire, jocul
mici de mână familie, colegi, despre activităţile preferate etc., probă de
folosind enunţuri evaluare
 Grupurile de litere
- dramatizări ale unor fragmente din texte narative orală/scrisă
cunoscute
Text suport: Luchi,
- dialoguri despre sine, despre familie, colegi,
după Otilia Cazimir
despre animalul preferat, activităţile
preferate/desfăşurate etc.
- realizarea unor postere care să ilustreze reguli de
comunicare eficientă (vorbirea pe rând, ascultarea,
păstrarea ideii)
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor
scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând; citire
în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.)
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de
punctuaţie
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
- realizarea unui jurnal personal de lectură în care
să fie înregistrate titlul şi personajele din
basmele/poveştile/povestirile citite sau
transcrieri/copieri de glume, ghicitori, poezii etc.
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un
scurt text pe teme cunoscute
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe, materiale
necesare în activitatea zilnică
MEM Recapitulare/ Evaluare - reprezentarea prin obiecte (beţişoare, bile etc) a Resurse materiale:
numerelor din intervalul manual, caietul Observarea
0 - 100 elevului, fişe de lucru, sistematică
- compararea unor grupuri de obiecte prin punerea culegeri, numărătoare (probe orale,
elementelor unele sub altele, încercuirea părţilor poziţională, axa probe practice,
comune, punerea în corespondenţă numerelor, figurine, fişe de lucru,
- aşezarea în ordine crescătoare/de magneţi, riglete, atlas, teme pentru
screscătoare a unor numere date ilustraţii, planşe, acasă),
- rotunjirea la zeci şi /sau sute a unui număr dat globul pământesc, portofoliul,
- identificarea poziţiei pe care o ocupă diverse hartă, cuburi, diverse proiectul
obiecte în desene/realitatea imediată, în raport cu mat. necesare
alte obiecte precizate experimentelor
Resurse procedurale:
-realizarea unor experienţe care evidenţiază observarea dirijată,
mişcarea Lunii în jurul Pământului/unui satelit în conversaţia,
jurul unei planete explicaţia, învăţarea
prin desc.,
demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare a
colectivului
activitatea frontală,
individuală
Educatie .
Fizica
DP AUTOCUNOAŞTERE . materiale: caiet, fişe
1.1 ŞI ATITUDINE Eu şi ceilalţi de lucru, rechizite
POZITIVĂ FAŢĂ DE b. procedurale:
SINE ŞI FAŢĂ DE jocuri de autocunoaştere şi intercunoaştere prin
CEILALŢI folosirea diferitelor forme de comunicare conversaţia euristică,
CLR - exerciţii artcreative realizate în mod individual exerciţiul, muncă
sau în echipă (prezentarea unor forme originale de independentă,
salut în cadrul cărora copiii îşi atribuie o problematizarea,
însuşire/calitate care-i face unici şi diferiţi de simularea, joc de rol,
AVAP ceilalţi; obţinerea unor produse unice: decuparea joc didactic
unei hârtii împăturite în forme diferite, colorarea c. forme de
unui obiect, interpretarea în manieră proprie a unui organizare a
rol etc., desenarea conturului mâinii sau a colectivului:
amprentelor personale etc.) activitate frontală,
- confecţionarea unor cadouri de tipul „lucru activitate individuală
manual”
- analizarea unor personaje din poveşti/ povestiri
sau din viaţa reală, în scopul identificării unor
asemănări şi deosebiri între sine şi acestea

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -instrumente-

V Activitati integrate
I CLR 2.Textul. Titlul. - identificarea personajelor dintr-un text audiat Resurse materiale: observarea
N 1.2 Autorul. - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate într- manual, jetoane pentru sistematică
E 1.4 Alineatele un text audiat etichete, (probe orale,
R 2.1 - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la probe practice,
I 2.2  A se prezenta textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, Unde?, fişe de lucru,
2.3 sau a De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?” etc.) Resurse procedurale: teme pentru
3.1 prezenta pe - jocuri de rol/dramatizări ale unor lecturi cunoscute, observarea acasă),
3.4 cineva folosind păpuşi pe deget, pe mână, marionete, măşti dirijată,conversaţia, portofoliul,
4.1  Dialogul etc. explicaţia, învăţarea proiectul
4.2  Salutul. - oferirea unor informaţii despre sine, despre familie, prin descoperire, jocul
 Alfabetul colegi, despre activităţile preferate etc., folosind didactică, munca probă de
 Literele mari enunţuri independentă evaluare
și mici de - dramatizări ale unor fragmente din texte narative orală/scrisă
mână cunoscute Forme de organizare a
 Grupurile de - dialoguri despre sine, despre familie, colegi, despre colectivului:
litere animalul preferat, activităţile preferate/desfăşurate etc. activitatea frontală,
- realizarea unor postere care să ilustreze reguli de activitate individuală
Text suport: comunicare eficientă (vorbirea pe rând, ascultarea,
Luchi, după păstrarea ideii)
Otilia Cazimir - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte
(citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând; citire în lanţ, pe
MEM roluri, citire ştafetă etc.)
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea
intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un detaliu/o
idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
- realizarea unui jurnal personal de lectură în care să
fie înregistrate titlul şi personajele din
basmele/poveştile/povestirile citite sau
transcrieri/copieri de glume, ghicitori, poezii etc.
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un scurt
text pe teme cunoscute
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe, materiale
necesare în activitatea zilnică
- reprezentarea prin obiecte (beţişoare, bile etc) a Resurse materiale:
MEM Recapitulare/ numerelor din intervalul manual, caietul Observarea
Evaluare 0 - 100 elevului, fişe de lucru, sistematică
- compararea unor grupuri de obiecte prin punerea culegeri, numărătoare (probe orale,
elementelor unele sub altele, încercuirea părţilor poziţională, axa probe practice,
comune, punerea în corespondenţă numerelor, figurine, fişe de lucru,
CLR - aşezarea în ordine crescătoare/de magneţi, riglete, atlas, teme pentru
screscătoare a unor numere date ilustraţii, planşe, acasă),
- rotunjirea la zeci şi /sau sute a unui număr dat globul pământesc, portofoliul,
- identificarea poziţiei pe care o ocupă diverse obiecte hartă, cuburi, diverse proiectul
în desene/realitatea imediată, în raport cu alte obiecte mat. necesare
precizate experimentelor
Resurse procedurale:
-realizarea unor experienţe care evidenţiază mişcarea observarea dirijată,
Lunii în jurul Pământului/unui satelit în jurul unei conversaţia,
planete explicaţia, învăţarea
prin desc.,
demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare a
colectivului
activitatea frontală,
individuală
, ● observare
Elemente de ., Resurse materiale: sistematică
MM limbaj muzical manualul ● evaluare
1.1.; 1.2 Timbrul tipărit/digital, orală
Sunete din ● jocul ”Ghici de unde se aude sunetul?” caietul, surse audio ● temă de
mediul ● exersarea acuităţii auditive de diferenţiere spaţială a lucru în clasă
înconjurător sunetelor (exemplu - jocul ”De unde se aude?”) Resurse procedurale: ● inter-
Sunete muzicale ● diferențierea sunetelor reprezentate prin litere, de Metode: conversaţia, evaluare
vocale sunete plăcute (din natură) și sunete neplăcute explicaţia, ●auto-evaluare
Sunete muzicale (zgomote) exerciţiul, munca
instrumentale ● audiţia – joc pentru diferenţierea sunetelor din independentă, jocul
(toba, pianul, mediul înconjurător didactic
vioara) ● redarea unor sunete din mediul înconjurător Organizare:
1. Sunete din activitate frontală,
mediul individuală
înconjurător
manual pag. 6-7
Audiție: Hai li, hai la, grupul Do-re-micii
Anexe
AVAP Jocul culorilor,
1.1; al liniilor și al Observarea mascotelor, a casetelor și simbolurilor Materiale și Observarea
punctelor (pag. 3 folosite în manual instrumente-hârtie reacţiilor
2.2; liniată și neliniată, copiilor pe
diverse obiecte, creion parcursul
2.3; grafit, creioane activităţilor
colorate, creioane
2.5 cerate, peniță, radieră, Observarea
acuarele, tușuri, guașe, modului de
tempera, acrilice, ulei, lucru și
CLR hârtie colorată, implicarea în
pensulă, burete, PC, activitățile
tabletă foarfece, lipici, propuse
ziare sau reviste vechi
etc.
Elemente de limbaj
plastic: linia și punctul
Analiza
Tehnici de lucru: linie produselor
modulată, repetiție, obținute, după
caligrafie, pensulație criterii date
Completarea
Produse ale activității: enunțurilor de
desen liber, decorații, la pag. 14, din
compoziții manual, în
Jurnalul de
învățare

Saptamana : 21 . 09- 25. 09. 2020

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -instrumente-

L Activitati integrate
U CLR 2.Textul. Titlul. - identificarea personajelor dintr-un text audiat Resurse materiale: observarea
N 1.2 Autorul. - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate într- manual, jetoane pentru sistematică
I 1.4 Alineatele un text audiat etichete, (probe orale,
2.1 - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la Caiet de lucru (Editura probe practice,
2.2  A se prezenta textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, Unde?, Intuitext) fişe de lucru,
2.3 sau a De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?” etc.) teme pentru
3.1 prezenta pe - jocuri de rol/dramatizări ale unor lecturi cunoscute, Resurse procedurale: acasă),
3.4 cineva folosind păpuşi pe deget, pe mână, marionete, măşti observarea portofoliul,
4.1  Dialogul etc. dirijată,conversaţia, proiectul
4.2  Salutul. - oferirea unor informaţii despre sine, despre familie, explicaţia, învăţarea
 Alfabetul colegi, despre activităţile preferate etc., folosind prin descoperire, jocul probă de
AVAP  Literele mari enunţuri didactică, munca evaluare orală/
și mici de - dramatizări ale unor fragmente din texte narative independentă
mână cunoscute
- dialoguri despre sine, despre familie, colegi, despre
 Grupurile de
animalul preferat, activităţile preferate/desfăşurate etc.
litere
- realizarea unor postere care să ilustreze reguli de
comunicare eficientă (vorbirea pe rând, ascultarea,
Text suport:
păstrarea ideii)
Luchi, după
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte
Otilia Cazimir
(citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând; citire în lanţ, pe
roluri, citire ştafetă etc.)
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea
intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un detaliu/o
idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
- realizarea unui jurnal personal de lectură în care să
fie înregistrate titlul şi personajele din
basmele/poveştile/povestirile citite sau
transcrieri/copieri de glume, ghicitori, poezii etc.
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un scurt
text pe teme cunoscute
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe, materiale
necesare în activitatea zilnică
2.Textul. Titlul. - identificarea personajelor dintr-un text audiat
CLR Autorul. - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate într- Resurse materiale: observarea
1.2 Alineatele un text audiat manual, jetoane pentru sistematică
1.4 - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la etichete, (probe orale,
2.1  A se prezenta textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, Unde?, Caiet de lucru (Editura probe practice,
2.2 sau a De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?” etc.) Intuitext) fişe de lucru,
2.3 prezenta pe - jocuri de rol/dramatizări ale unor lecturi cunoscute, teme pentru
3.1 cineva folosind păpuşi pe deget, pe mână, marionete, măşti Resurse procedurale: acasă),
3.4  Dialogul etc. observarea portofoliul,
4.1  Salutul. - oferirea unor informaţii despre sine, despre familie, dirijată,conversaţia, proiectul
4.2  Alfabetul colegi, despre activităţile preferate etc., folosind explicaţia, învăţarea
 Literele mari enunţuri prin descoperire, jocul probă de
AVAP și mici de - dramatizări ale unor fragmente din texte narative didactică, munca evaluare orală
mână cunoscute independentă
- dialoguri despre sine, despre familie, colegi, despre
 Grupurile de
animalul preferat, activităţile preferate/desfăşurate etc.
litere
- realizarea unor postere care să ilustreze reguli de
comunicare eficientă (vorbirea pe rând, ascultarea,
Text suport:
păstrarea ideii)
Luchi, după
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte
Otilia Cazimir
(citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând; citire în lanţ, pe
roluri, citire ştafetă etc.)
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea
intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un detaliu/o
idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
- realizarea unui jurnal personal de lectură în care să
fie înregistrate titlul şi personajele din
basmele/poveştile/povestirile citite sau
transcrieri/copieri de glume, ghicitori, poezii etc.
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un scurt
text pe teme cunoscute
- confecţionarea unor fişe, etichete, afişe, materiale
necesare în activitatea zilnică
Resurse materiale: Observarea
MEM Adunarea şi - jocuri de asociere a numerelor mai mici decât 1000 manual, caietul sistematică
1.3 scăderea cu reprezentarea lor prin desen elevului, fişe de lucru, (probe orale,
2 numerelor - identificarea ordinelor şi claselor culegeri, numărătoare probe practice,
naturale de la 0 poziţională, axa fişe de lucru,
la 100, fără - aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda numerelor, figurine, teme pentru
trecere peste balanţei, proba adunării / scăderii sau prin metoda magneţi, riglete, atlas, acasă),
ordin încercării ilustraţii, planşe, portofoliul,
- identificarea numărului mai mic/mai mare pe baza globul pământesc, proiectul
Forme de relief - comparării a două numere mai mici decât 100 şi hartă, cuburi, diverse
munţii scrierea relaţiei materiale necesare
- compararea rezultatelor obţinute la exerciţii cu experimentelor
operaţii de acelaşi ordin sau de ordine diferite Resurse procedurale:
- recunoaşterea în desene/ imagini/ machete/ filme observarea dirijată,
documentare / prezentări a unor forme de relief conversaţia,
(munţi, câmpii) sau medii de viaţă explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
- selectarea unor imagini care reprezintă anumite demonstraţia,
forme de relief (munţi, dealuri, câmpii) dintr-o serie de experimentul, jocul de
imagini date rol
Forme de organizare a
colectivului
activitatea frontală,
individuală

AVAP Materiale și
instrumente cu Identificarea de materiale și instrumente cu ajutorul Materiale și Observarea
1.1; ajutorul cărora cărora se pot crea obiecte (pag. 8) instrumente-hârtie reacţiilor
poți crea obiecte liniată și neliniată, copiilor pe
2.2; diverse obiecte, creion parcursul
grafit, creioane activităţilor
2.3; colorate, creioane
cerate, peniță, radieră, Observarea
2.5 acuarele, tușuri, guașe, modului de
tempera, acrilice, ulei, lucru și
hârtie colorată, implicarea în
MEM pensulă, burete, PC, activitățile
tabletă foarfece, lipici, propuse
ziare sau reviste vechi
etc.
MM Elemente de limbaj Analiza
plastic: linia și punctul produselor
obținute, după
Tehnici de lucru: linie criterii date
modulată, repetiție, Completarea
caligrafie, pensulație enunțurilor de
la pag. 14, din
Produse ale activității: manual, în
desen liber, decorații, Jurnalul de
compoziții învățare

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -instrumente-

M Activitati integrate
A MEM Adunarea şi - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, cu şi Resurse materiale: Observarea
R 1.1 scăderea fără trecere peste ordin, respectând algoritmul şi manual, caietul sistematică
T 1.3 numerelor aşezarea corectă a unităţilor, zecilor elevului, fişe de (probe orale,
I naturale de la 0 şi sutelor lucru, culegeri, probe practice,
la 100, cu trecere - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma / diferenţa / numărătoare fişe de lucru,
peste ordin produsul / câtul / jumătatea / sfertul / dublul etc.” poziţională, axa teme pentru
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda numerelor, figurine, acasă),
Forme de relief - balanţei, proba adunării / scăderii sau prin metoda magneţi, riglete, portofoliul,
dealuri încercării atlas, ilustraţii, proiectul
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o planşe, globul
tematică dată/de la numere date/de la verbe / expresii pământesc, hartă,
care sugerează operaţii cuburi, diverse
- realizarea unor desene/ colaje cu ajutorul formelor materiale necesare
geometrice învăţate experimentelor
- compunerea unui spaţiu plastic, utilizând forme Resurse procedurale:
geometrice, astfel încât să evidenţieze caracteristici observarea dirijată,
observabile ale formelor de relief şi conversaţia,
utilizarea unui set de „culori convenţionale” pentru explicaţia, învăţarea
acestea prin descoperire,
- rezolvarea de probleme în mai multe moduri demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de organizare
a colectivului
activitatea frontală,
individuală

Religie
CLR - identificarea personajelor dintr-un text audiat , Resurse materiale: observarea
1.2 3.Cartea. - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate într-un manual, sistematică
2.3 Cuprinsul cărții text audiat (Editura Intuitext)) (probe orale,
3.1 - participarea la discuţii în perechi/în grup pe teme de probe practice,
3.2  Introducerea interes (timpul liber, animalul preferat, cartea preferată, Resurse procedurale: fişe de lucru,
3.4 cuvintelor prezentarea produselor activităţii şcolare etc.) observarea teme pentru
4.2 noi în - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte dirijată,conversaţia, acasă),
vocabularul (citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând; citire în lanţ, pe explicaţia, învăţarea portofoliul,
propriu roluri, citire ştafetă etc.) prin descoperire, proiectul
 Dialogul - citirea selectivă în funcţie de anumite repere (alineatul, jocul didactică,
 Inițierea, linia de dialog) sau respectând un detaliu/o idee din text munca independentă probă de
menținerea și (joc: „Găseşte şi citeşte”) evaluare
încheierea - formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza textului Forme de organizare orală/scrisă
unui dialog citit a colectivului:
 Aşezarea - identificarea şi analizarea ilustraţiilor care însoţesc activitatea
textului scris textul citit frontală,activitate
în pagina - amenajarea unui „colţ al cărţii” în sala de clasă individuală
caietului - vizitarea unor librării/biblioteci şi observarea
 Scrierea pe organizării spaţiului/standurilor de carte
liniatură tip - utilizarea formulelor de adresare, de solicitare, de
II mulţumire, corespunzătoare unui anumit context
 Copierea - activităţi care implică folosirea calculatorului pentru
redactarea unor enunţuri/texte scurte
 Cartea clasei
- confecţionarea unei cărţi a clasei cu poveşti, legende
etc. scrise/transcrise şi ilustrate de copii
Cantecul: Cărticica mea
Text suport:
https://www.youtube.com/watch?v=ZXoteYA66Uw
Cartea de piatră,
după Vladimir
Colin
Educatie
fizica

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -instrumente-
M Activitati integrate
I CLR 3.Cartea. - identificarea personajelor dintr-un text audiat Resurse materiale: Observarea
E 1.2 Cuprinsul cărții - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate într-un manual, caietul sistematică
R 2.3 text audiat elevului, fişe de (probe orale,
C 3.1  Introducerea - participarea la discuţii în perechi/în grup pe teme de lucru, culegeri, probe practice,
U 3.2 cuvintelor interes (timpul liber, animalul preferat, cartea preferată, numărătoare fişe de lucru,
R 3.4 noi în prezentarea produselor activităţii şcolare etc.) poziţională, axa teme pentru
I 4.2 vocabularul - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte numerelor, figurine, acasă),
propriu (citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând; citire în lanţ, pe magneţi, riglete, portofoliul,
 Dialogul roluri, citire ştafetă etc.) atlas, ilustraţii, proiectul
 Inițierea, - citirea selectivă în funcţie de anumite repere (alineatul, planşe, globul
menținerea și linia de dialog) sau respectând un detaliu/o idee din text pământesc, hartă,
încheierea (joc: „Găseşte şi citeşte”) cuburi, diverse
unui dialog - formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza textului materiale necesare
 Aşezarea citit experimentelor
textului scris - identificarea şi analizarea ilustraţiilor care însoţesc Resurse procedurale:
în pagina textul citit observarea dirijată,
caietului - amenajarea unui „colţ al cărţii” în sala de clasă conversaţia,
 Scrierea pe - vizitarea unor librării/biblioteci şi observarea explicaţia, învăţarea
liniatură tip organizării spaţiului/standurilor de carte prin descoperire,
II - utilizarea formulelor de adresare, de solicitare, de demonstraţia,
 Copierea mulţumire, corespunzătoare unui anumit context experimentul, jocul
- activităţi care implică folosirea calculatorului pentru de rol
 Cartea clasei
redactarea unor enunţuri/texte scurte Forme de organizare
- confecţionarea unei cărţi a clasei cu poveşti, legende a colectivului
etc. scrise/transcrise şi ilustrate de copii activitatea frontală,
Text suport:
Cantecul: Cărticica mea individuală
Cartea de piatră,
https://www.youtube.com/watch?v=ZXoteYA66Uw
după Vladimir
Colin
Engleza
Resurse materiale: Observarea
Recapitulare manual, caietul sistematică
MEM elevului, fişe de (probe orale,
3.1 lucru, culegeri, probe practice,
5.1 - citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1000 numărătoare fişe de lucru,
- generarea de numere mai mici decât 1000, ale căror poziţională, axa teme pentru
cifre îndeplinesc condiţii date (ex.: precizarea cifrei numerelor, figurine, acasă),
unităţilor/ zecilor/sutelor) magneţi, riglete, portofoliul,
- identificarea numerelor pare şi impare dintr-un şir dat atlas, ilustraţii, proiectul
- ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere planşe, globul
naturale de trei cifre prin compararea acestora două câte pământesc, hartă,
două cuburi, diverse
- rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma / diferenţa / materiale necesare
produsul / câtul / jumătatea / sfertul / dublul etc.” experimentelor
- compararea rezultatelor obţinute la exerciţii cu operaţii Resurse procedurale:
de acelaşi ordin sau de ordine diferite observarea dirijată,
- crearea unor probleme după imagini / desene / scheme / conversaţia,
exerciţii / formule explicaţia, învăţarea
- recunoaşterea în desene / imagini / machete / filme prin descoperire,
documentare / prezentări a unor forme de relief demonstraţia,
(munţi, câmpii) sau medii de viaţă experimentul, jocul
- recunoaşterea planetelor Sistemului Solar pe de rol
planşe/modele simple/ în filme documentare Forme de organizare
- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme a colectivului
- rezolvarea de probleme în mai activitatea frontală,
individuală
MM Elemente de ● jocul ”Ghici de unde se aude sunetul?”
1.1.; limbaj muzical ● exersarea acuităţii auditive de diferenţiere spaţială a Resurse materiale: ● observare
1.2. Timbrul sunetelor (exemplu - jocul ”De unde se aude?”) manualul sistematică
Sunete din ● redarea diferitelor sunetelor vocale după auz tipărit/digital, ● evaluare
CLR mediul ● audiţia – joc pentru diferenţierea sunetelor produse de caietul, surse audio orală
înconjurător diferite voci ● temă de
Sunete muzicale Resurse procedurale: lucru în clasă
vocale Metode: conversaţia, ● inter-
Sunete muzicale explicaţia, evaluare
instrumentale exerciţiul, munca ●auto-evaluare
(toba, pianul, independentă, jocul
vioara) didactic
2. Sunete Organizare:
muzicale vocale activitate frontală,
manual pag. 8 individuală

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -instrumente-

J Activitati integrate
O CLR 3.Cartea. Cuprinsul - identificarea personajelor dintr-un text audiat Resurse materiale: observarea
I 1.2 cărții - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate manual, sistematică
2.3 într-un text audiat Caiet de lucru (probe orale, probe
3.1  Introducerea - participarea la discuţii în perechi/în grup pe teme (Editura Intuitext) practice,
3.2 cuvintelor noi în de interes (timpul liber, animalul preferat, cartea fişe de lucru, teme
3.4 vocabularul propriu preferată, prezentarea produselor activităţii şcolare Resurse pentru acasă),
4.2  Dialogul etc.) procedurale: portofoliul,
 Inițierea, menținerea - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor observarea proiectul
și încheierea unui scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând; citire dirijată,conversaţia,
dialog în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) explicaţia, probă de evaluare
 Aşezarea textului - citirea selectivă în funcţie de anumite repere învăţarea prin orală/scrisă
scris în pagina (alineatul, linia de dialog) sau respectând un descoperire, jocul
caietului detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) didactică, munca
 Scrierea pe liniatură - formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza independentă
tip II textului citit
 Copierea - identificarea şi analizarea ilustraţiilor care Forme de
 Cartea clasei însoţesc textul citit organizare a
- amenajarea unui „colţ al cărţii” în sala de clasă colectivului:
- vizitarea unor librării/biblioteci şi observarea activitatea frontală,
Text suport: Cartea de organizării spaţiului/standurilor de carte activitate activitate
piatră, după Vladimir - utilizarea formulelor de adresare, de solicitare, de individuală
Colin mulţumire, corespunzătoare unui anumit context
- activităţi care implică folosirea calculatorului
pentru redactarea unor enunţuri/texte scurte
- confecţionarea unei cărţi a clasei cu poveşti,
legende etc. scrise/transcrise şi ilustrate de copii
Cantecul: Cărticica mea
https://www.youtube.com/watch?
v=ZXoteYA66Uw

Recapitulare - citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1000


MEM - generarea de numere mai mici decât 1000, ale Resurse materiale: Observarea
3.1 căror cifre îndeplinesc condiţii date (ex.: manual, caietul sistematică (probe
5.1 precizarea cifrei unităţilor/ zecilor/sutelor) elevului, fişe de orale, probe
- identificarea numerelor pare şi impare dintr-un lucru, culegeri, practice, fişe de
AVAP şir dat numărătoare lucru, teme pentru
- ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor poziţională, axa acasă), portofoliul,
numere naturale de trei cifre prin compararea numerelor, proiectul
acestora două câte două figurine, magneţi,
- rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma / riglete, atlas,
diferenţa / produsul / câtul / jumătatea / sfertul / ilustraţii, planşe,
dublul etc.” globul pământesc,
- compararea rezultatelor obţinute la exerciţii cu hartă, cuburi,
operaţii de acelaşi ordin sau de ordine diferite diverse materiale
- crearea unor probleme după imagini / desene / necesare
scheme / exerciţii / formule experimentelor
- recunoaşterea în desene / imagini / machete / Resurse
filme documentare / prezentări a unor forme de procedurale:
relief observarea dirijată,
(munţi, câmpii) sau medii de viaţă conversaţia,
- recunoaşterea planetelor Sistemului Solar pe explicaţia,
planşe/modele simple/ în filme documentare învăţarea prin
- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme descoperire,
- rezolvarea de probleme în mai multe moduri demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
în individuală
Ed.
Fizica

DP AUTOCUNOAŞTERE a. materiale: caiet,


1.1 ŞI ATITUDINE Cum arată oamenii-Asemănări și deosebiri dintre fişe de lucru,
POZITIVĂ FAŢĂ DE sine și ceilalți după criteriul aspect fizic rechizite
SINE ŞI FAŢĂ DE - analizarea unor personaje din poveşti/ povestiri b. procedurale:
AVAP CEILALŢI sau din viaţa reală, în scopul identificării unor conversaţia
asemănări şi deosebiri între sine şi acestea euristică,
- rezolvarea unor fişe de lucru pentru identificarea exerciţiul, muncă
asemănărilor şi deosebirilor dintre sine şi ceilalţi independentă,
problematizarea,
“Oglinda”- joc- realizarea unui desen care sa simularea, joc de
reprezinte trasaturi fizice morale rol, joc didactic
c. forme de
organizare a
colectivului:
activitate frontală,
activitate
individuală.

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -instrumente-

V Activitati integrate
I CLR 3.Cartea. 3.Cartea. Cuprinsul cărții Resurse materiale: observarea
N 1.2 Cuprinsul cărții manual, sistematică
E 2.3  Introducerea cuvintelor noi în vocabularul propriu Caiet de lucru (Editura (probe orale,
R 3.1  Introducerea  Dialogul Intuitext) probe practice,
I 3.2 cuvintelor  Inițierea, menținerea și încheierea unui dialog fişe de lucru,
3.4 noi în  Aşezarea textului scris în pagina caietului Resurse procedurale: teme pentru
4.2 vocabularul  Scrierea pe liniatură tip II observarea acasă),
propriu dirijată,conversaţia, portofoliul,
 Copierea
MEM  Dialogul explicaţia, învăţarea proiectul
 Cartea clasei
 Inițierea, prin descoperire, jocul
menținerea și didactică, munca probă de
încheierea independentă evaluare
Text suport: Cartea de piatră, după Vladimir Colin
unui dialog orală/scrisă
 Aşezarea Forme de organizare a
textului scris colectivului:
în pagina activitatea frontală,
caietului activitate individuală
 Scrierea pe
liniatură tip
II
 Copierea
 Cartea clasei

Text suport:
Cartea de piatră,
după Vladimir
Colin
Evaluare - citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1000
MEM - numărare din 1 în 1, din 2 în 2, din 3 în 3 etc., în activitate probă scrisă
3.1 ordine crescătoare şi descrescătoare, cu precizarea independentă
5.1 limitelor intervalului (de la ...până la)
MM - identificarea numerelor pare şi impare dintr-un şir
dat
- selectarea unor numere după un criteriu dat (ex.:
„Transcrieţi numerele mai mari decât 395 şi mai mici
decât 405”)
- ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere
naturale de trei cifre prin compararea acestora două
câte două
- rotunjirea la zeci şi / sau sute a unui număr dat
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, cu
şi fără trecere peste ordin, respectând algoritmul şi
aşezarea corectă a unităţilor, zecilor
şi sutelor
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda
balanţei, proba adunării/scăderii sau prin metoda
încercării
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la
o tematică dată /de la numere date /de la
verbe /expresii care sugerează operaţii
- compunerea unui spaţiu plastic, utilizând forme
geometrice, astfel încât să evidenţieze caracteristici
observabile ale formelor de relief şi
utilizarea unui set de „culori convenţionale” pentru
acestea
- recunoaşterea planetelor Sistemului Solar pe
planşe/modele simple/ în filme documentare
- investigarea nevoilor unor organisme vii folosind
secvenţe de film în scopul generalizării
caracteristicilor vieţuitoarelor
Resurse materiale: ● observare
Elemente de manualul sistematică
MM limbaj muzical tipărit/digital, ● evaluare
1.1.; Timbrul caietul, surse audio orală
1.2. Sunete din Elemente de limbaj muzical ● temă de
mediul Timbrul Resurse procedurale: lucru în clasă
înconjurător Sunete din mediul înconjurător Metode: conversaţia, ● inter-
Sunete muzicale Sunete muzicale vocale explicaţia, evaluare
vocale Sunete muzicale instrumentale (toba, pianul, vioara) exerciţiul, munca ●auto-evaluare
Sunete muzicale 2. Sunete muzicale vocale independentă, jocul
instrumentale didactic
(toba, pianul, Organizare:
vioara) activitate frontală,
individuală

AVAP Materiale și Identificarea de materiale și instrumente cu ajutorul


instrumente cu cărora se poate desena, picta sau modela (pag. 9 din Materiale și Observarea
1.1; ajutorul cărora manual) instrumente-hârtie reacţiilor
poți desena, liniată și neliniată, copiilor pe
2.2; picta sau modela diverse obiecte, creion parcursul
grafit, creioane activităţilor
2.3; colorate, creioane
cerate, peniță, radieră, Observarea
2.5 acuarele, tușuri, guașe, modului de
tempera, acrilice, ulei, lucru și
hârtie colorată, implicarea în
pensulă, burete, PC, activitățile
tabletă foarfece, lipici, propuse
MM ziare sau reviste vechi
etc.
Elemente de limbaj
plastic: linia și punctul Analiza
Tehnici de lucru: linie produselor
modulată, repetiție, obținute, după
caligrafie, pensulație criterii date
Produse ale activității: Completarea
desen liber, decorații, enunțurilor de
compoziții la pag. 14, din
manual, în
Jurnalul de
învățare

Saptamana : 28 . 09- 10. 09. 2020

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -instrumente-

L Activitati integrate
U CLR 4.Recapitulare – - executarea unor instrucţiuni în diferite tipuri de Resurse materiale: Resurse materiale:
N 1.1 În căutarea activităţi manual, manual,
I 1.3 comorii - identificarea unor cuvinte date după criterii Caiet de lucru
3.1 precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet final (Editura Intuitext)
4.1 etc. Resurse procedurale:
MM - citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu Resurse procedurale: observarea
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de observarea dirijată,conversaţia,
punctuaţie dirijată,conversaţia, explicaţia, învăţarea
- exerciţii de utilizare a cuprinsului unei cărţi explicaţia, învăţarea prin descoperire,
- transcrierea sau copierea unor mesaje în cadrul prin descoperire, jocul jocul didactică,
unor activităţi individuale sau comune didactică, munca munca independentă
- scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/a unui independentă
text scurt pe foaie tip II, dictando, velină, Forme de organizare
respectând încadrarea în pagina de caiet (tip II, Forme de organizare a a colectivului:
dictando sau cu foaie velină), aprecierea spaţiilor colectivului: activitatea frontală,
dintre litere şi cuvinte activitatea frontală, activitate individuală
activitate individuală
4.Recapitulare – - executarea unor instrucţiuni în diferite tipuri de Resurse materiale: Resurse materiale:
CLR În căutarea activităţi manual, manual,
1.1 comorii - identificarea unor cuvinte date după criterii Caiet de lucru
1.3 precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet final (Editura Intuitext)
3.1 etc. Resurse procedurale:
4.1 - citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu Resurse procedurale: observarea
MM adaptarea intonaţiei impusă de semnele de observarea dirijată,conversaţia,
punctuaţie dirijată,conversaţia, explicaţia, învăţarea
- exerciţii de utilizare a cuprinsului unei cărţi explicaţia, învăţarea prin descoperire,
- transcrierea sau copierea unor mesaje în cadrul prin descoperire, jocul jocul didactică,
unor activităţi individuale sau comune didactică, munca munca independentă
- scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/a unui independentă
text scurt pe foaie tip II, dictando, velină, Forme de organizare
respectând încadrarea în pagina de caiet (tip II, Forme de organizare a a colectivului:
dictando sau cu foaie velină), aprecierea spaţiilor colectivului: activitatea frontală,
dintre litere şi cuvinte activitatea frontală, activitate individuală
activitate individuală
MEM Formarea, citirea - reprezentarea numerelor de trei cifre cu ajutorul Resurse materiale: Observarea
3.1 şi scrierea numărătorii de poziţionare manual, caietul sistematică (probe
5.1 numerelor - citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1000 elevului, fişe de lucru, orale, probe practice,
naturale de la - transcrierea cu cifre a unor numere din culegeri, numărătoare fişe de lucru, teme
100 la 1000 intervalul 0 – 1000, scrise în cuvinte poziţională, axa pentru acasă),
- identificarea ordinelor şi claselor; numerelor, figurine, portofoliul, proiectul
Numere pare, - evidenţierea cifrei unităţilor / zecilor / sutelor magneţi, riglete, atlas,
numere impare dintr-un număr ilustraţii, planşe,
Forme de relief - - reprezentarea zecilor, a sutelor şi a miei prin globul pământesc,
câmpiile simboluri (forme eometrice, liniuţe, bile colorate, hartă, cuburi, diverse
etc.) materiale necesare
- generarea de numere mai mici decât 1000, ale experimentelor
căror cifre îndeplinesc condiţii date (ex.: Resurse procedurale:
precizarea cifrei unităţilor / zecilor /sutelor) observarea dirijată,
- aflarea unui număr/a unor numere, respectând conversaţia,
anumite condiţii explicaţia, învăţarea
- recunoaşterea în desene / imagini / machete / prin descoperire,
filme documentare / prezentări a unor forme de demonstraţia,
relief experimentul, jocul de
(munţi, câmpii) sau medii de viaţă rol
- realizarea de proiecte tematice individuale şi în Forme de organizare a
grup colectivului
activitatea frontală,
individuală
AVAP Oamenii Discuții despre felul în care comunică oamenii Materiale și Observarea reacţiilor
1.1; comunică între ei (pag. 10 din manual) instrumente-hârtie copiilor pe parcursul
Exersarea scrierii de cuvinte și numere dragi, cu liniată și neliniată, activităţilor
2.2; ajutorul liniilor, punctelor și petelor de culoare: diverse obiecte, creion
numele și prenumele, al fraților, al surorilor, al grafit, creioane Observarea modului
2.3; părinților, al bunicilor, al străzii pe care copiii colorate, creioane de lucru și
locuiesc, date de naștere, numărul blocului, al cerate, peniță, radieră, implicarea în
2.5 casei etc. Opțional, realizarea de colaje cu litere acuarele, tușuri, activitățile propuse
și cifre (pag. 12, 13 din manual). guașe, tempera,
MM acrilice, ulei, hârtie
colorată, pensulă,
burete, PC, tabletă
foarfece, lipici, ziare Analiza produselor
sau reviste vechi obținute, după
Elemente de limbaj criterii date
plastic: linia și Completarea
punctul enunțurilor de la pag.
Tehnici de lucru: linie 14, din manual, în
modulată, repetiție,
Jurnalul de învățare
caligrafie, pensulație

Produse ale activității:


desen liber, decorații,
comp

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -instrumente-

M Activitati integrate
A MEM Formarea, citirea - reprezentarea numerelor de trei cifre cu ajutorul Resurse materiale: Observarea
R 1.1 şi scrierea numărătorii de poziţionare manual, caietul sistematică
T 1.2 numerelor naturale - citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1000 elevului, fişe de (probe orale,
I 1.3 de la 100 la 1000 - transcrierea cu cifre a unor numere din intervalul 0 lucru, culegeri, probe practice,
2.1 – 1000, scrise în cuvinte numărătoare fişe de lucru,
Numere pare, - identificarea ordinelor şi claselor; poziţională, axa teme pentru
numere impare - evidenţierea cifrei unităţilor / zecilor / sutelor dintr- numerelor, figurine, acasă),
Forme de relief - un număr magneţi, riglete, atlas, portofoliul,
câmpiile - reprezentarea zecilor, a sutelor şi a miei prin ilustraţii, planşe, proiectul
simboluri (forme eometrice, liniuţe, bile colorate, globul pământesc,
etc.) hartă, cuburi, diverse
- generarea de numere mai mici decât 1000, ale materiale necesare
căror cifre îndeplinesc condiţii date (ex.: precizarea experimentelor
cifrei unităţilor / zecilor /sutelor) Resurse procedurale:
- aflarea unui număr/a unor numere, respectând observarea dirijată,
anumite condiţii conversaţia,
- recunoaşterea în desene / imagini / machete / filme explicaţia, învăţarea
documentare / prezentări a unor forme de relief prin descoperire,
(munţi, câmpii) sau medii de viaţă demonstraţia,
- realizarea de proiecte tematice individuale şi în experimentul, jocul
grup de rol
Forme de organizare
a colectivului
activitatea frontală, ,
individuală

Religie
, , observarea
4.Recapitulare – În ., sistematică
CLR căutarea comorii - executarea unor instrucţiuni în diferite tipuri de Resurse procedurale: (probe orale,
1.1 activităţi observarea probe practice,
1.3 - identificarea unor cuvinte date după criterii dirijată,conversaţia, fişe de lucru,
3.1 precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet final explicaţia, învăţarea teme pentru
4.1 etc. prin descoperire, acasă),
MM - citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu jocul didactică, portofoliul,
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de munca independentă proiectul
punctuaţie
- exerciţii de utilizare a cuprinsului unei cărţi Forme de organizare probă de
- transcrierea sau copierea unor mesaje în cadrul a colectivului: evaluare
unor activităţi individuale sau comune activitatea frontală, , orală/scrisă
- scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/a unui text activitate individuală
scurt pe foaie tip II, dictando, velină, respectând
încadrarea în pagina de caiet (tip II, dictando sau cu
foaie velină), aprecierea spaţiilor dintre litere şi
cuvinte
Educatie
fizica

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -instrumente-

M Activitati integrate
I CLR 4.Recapitulare – Resurse materiale: observarea
E 1.1 În căutarea - executarea unor instrucţiuni în diferite tipuri de manual, sistematică
R 1.3 comorii activităţi Caiet de lucru (probe orale,
C 3.1 - identificarea unor cuvinte date după criterii precum: (Editura Intuitext) probe practice,
U 4.1 număr de sunete, sunet iniţial, sunet final etc. fişe de lucru,
R MM - citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea Resurse procedurale: teme pentru
I intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie observarea acasă),
- exerciţii de utilizare a cuprinsului unei cărţi dirijată,conversaţia, portofoliul,
- transcrierea sau copierea unor mesaje în cadrul unor explicaţia, învăţarea proiectul
activităţi individuale sau comune prin descoperire, jocul
- scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/a unui text didactică, munca probă de
scurt pe foaie tip II, dictando, velină, respectând independentă evaluare orală/
încadrarea în pagina de caiet (tip II, dictando sau cu
foaie velină), aprecierea spaţiilor dintre litere şi Forme de organizare a
cuvinte colectivului:
activitatea frontală, ,
activitate individuală

Engleza
MEM - citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1000 , Observarea
1.1 Compararea - identificarea ordinelor şi claselor ., Resurse materiale: sistematică
1.2 numerelor manual, caietul (probe orale,
1.3 naturale de la - selectarea unor numere după un criteriu dat (ex.: elevului, fişe de lucru, probe practice,
3.1 100 la 1000 „Transcrieţi numerele mai mari decât 395 şi mai mici culegeri, numărătoare fişe de lucru,
5.1 decât 405”) poziţională, axa teme pentru
Despre nevoile - identificarea numărului mai mic/mai mare pe baza numerelor, figurine, acasă),
CLR de bază ale algoritmului de comparare a două numere mai mici magneţi, riglete, atlas, portofoliul,
plantelor decât 1000 ilustraţii, planşe, proiectul
- realizarea de proiecte tematice individuale şi în grup globul pământesc,
MM - explicarea rolului aerului /oxigenului pentru hartă, cuburi, diverse
supravieţuirea speciei umane, a plantelor şi animalelor materiale necesare
- descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea experimentelor
oamenilor, animalelor, plantelor Resurse procedurale:
observarea dirijată,
conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare a
colectivului
activitatea frontală, ,
individuală
Ed.Fizica

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -instrumente-

J Activitati integrate
O CLR 5.Evaluare sumativă - completarea unor enunţuri lacunare cu Resurse materiale: probă de
I 1.2 informaţii dintr-un text audiat manual, evaluare
1.3 - ordonarea alfabetică a unor cuvinte date Caiet de lucru orală/scrisă
4.1 - formarea unor cuvinte din silabe date (Editura Intuitext)
4.2 - scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/a
unui text scurt pe foaie tip II, dictando, velină, Resurse procedurale:
respectând încadrarea în pagina de caiet (tip conversaţia,
II, dictando sau cu foaie velină), aprecierea explicaţia, munca
spaţiilor dintre litere şi cuvinte independentă
- folosirea convenţiilor limbajului scris
(scrierea cu majusculă/cu alineat, utilizarea Forme de organizare
corectă a semnelor de punctuaţie a colectivului:
activitate individuală
MEM Ordonarea numerelor - citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1000 Resurse materiale:
naturale de la 100 la 1000 - ordonarea crescătoare / descrescătoare a manual, caietul Observarea
unor numere naturale de trei cifre prin elevului, fişe de sistematică
Despre nevoile de bază ale compararea acestora două câte două lucru, culegeri, (probe orale,
animalelor numărătoare probe practice,
- explicarea rolului aerului / oxigenului pentru poziţională, axa fişe de lucru,
supravieţuirea speciei umane, a plantelor şi numerelor, figurine, teme pentru
animalelor magneţi, riglete, acasă),
- descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea atlas, ilustraţii, portofoliul,
oamenilor, animalelor, plantelor planşe, globul proiectul
pământesc, hartă,
cuburi, diverse
materiale necesare
experimentelor
Resurse procedurale:
observarea dirijată,
conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de organizare
a colectivului
activitatea frontală,
individuală
,
.,
Educatie
fizica
DP AUTOCUNOAŞTERE ŞI Noi ... fetele şi băieţii-Asemănări și deosebiri
1.1 ATITUDINE POZITIVĂ dintre sine și ceilalți după criteriul gen a. materiale: : caiet,
FAŢĂ DE SINE ŞI FAŢĂ - exerciţii artcreative realizate în mod fişe de lucru,
AVAP DE CEILALŢI individual sau în echipă (prezentarea unor rechizite
forme originale de salut în cadrul cărora copiii b. procedurale: :
îşi atribuie o însuşire/calitate care-i face unici conversaţia euristică,
şi diferiţi de ceilalţi; obţinerea unor produse exerciţiul, muncă
unice: decuparea unei hârtii împăturite în independentă,
forme diferite, colorarea unui obiect, problematizarea,
interpretarea în manieră proprie a unui rol simularea, joc de rol,
etc., desenarea conturului mâinii sau a joc didactic
amprentelor personale etc.) c. forme de
organizare a
colectivului:
activitate frontală,
activitate individuală.

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -instrumente-

V Activitati integrate
I CLR 6.Activităţi de - ilustrarea printr-o imagine/serii de imagini Resurse materiale: observarea
N 1.1 recuperare- /bandă desenată a mesajului transmis de un text manual, sistematică
E 1.2 ameliorare/ audiat Caiet de lucru (probe orale,
R 2.3 dezvoltare - identificarea personajelor dintr-un text audiat (Editura Intuitext) probe practice,
I 3.2 - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate fişe de lucru,
3.4 într-un text audiat Resurse procedurale: teme pentru
4.1 - analiza şi sinteza fonetică a cuvintelor observarea acasă),
4.2 - ordonarea alfabetică a unor cuvinte date dirijată,conversaţia, portofoliul,
- participarea la discuţii în perechi/în grup pe teme explicaţia, jocul proiectul
AVAP de interes (timpul liber, animalul preferat, cartea didactic, exerciţiul
preferată, prezentarea produselor activităţii şcolare
etc.) Forme de organizare a
- formularea unor mesaje în care să-şi exprime colectivului:
intenţia de a primi informaţii/ lămuriri în legătură activitatea frontală, ,
cu un aspect/o problemă din spaţiul familiar activitate individuală
- formularea unei opinii referitoare la un
personaj/o întâmplare/un mod de comportament
etc.
- formularea orală a mesajului/învăţăturii desprinse
dintr-un text citit
- realizarea unui jurnal personal de lectură în care
să fie înregistrate titlul şi personajele din
basmele / poveştile / povestirile citite sau
transcrieri / copieri de glume, ghicitori, poezii etc.
- memorare, din proprie iniţiativă, a unor poezii şi
ghicitori
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un
scurt text pe teme cunoscute
- confecţionarea unor felicitări cu diverse ocazii
(Crăciun, Paşte, 8 Martie) şi scrierea mesajelor
corespunzătoare folosind diverse instrumente
(stilou, creioane cerate, carioca, marker etc.)
MEM Ordonarea numerelor naturale de la 100 la 1000 - citirea şi scrierea Resurse Observarea
numerelor de la 0 la materiale: sistematică
Despre nevoile de bază ale animalelor 1000 manual, caietul (probe
- ordonarea elevului, fişe orale, probe
crescătoare / de lucru, practice,
descrescătoare a unor culegeri, fişe de
numere naturale de numărătoare lucru, teme
trei cifre prin poziţională, pentru
compararea acestora axa numerelor, acasă),
două câte două figurine, portofoliul,
magneţi, proiectul
- explicarea rolului riglete, atlas,
aerului / oxigenului ilustraţii,
pentru supravieţuirea planşe, globul
speciei umane, a pământesc,
plantelor şi Resurse
animalelor procedurale:
- descrierea condiţiilor observarea
pentru supravieţuirea dirijată,
oamenilor, animalelor, conversaţia,
plantelor explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul,
jocul de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea
frontală,
individuală
● jocul ”Ghici de unde se aude sunetul?” Resurse materiale: ● observare
Elemente de ● jocul „Ghiceşte instrumentul!” (percuţie, pian, manualul sistematică
MM limbaj muzical vioară) tipărit/digital, ● evaluare
1.1.; 1.2 Timbrul ● exersarea acuităţii auditive de diferenţiere caietul, surse audio orală
Sunete din spaţială a sunetelor (exemplu - jocul ”De unde se ● temă de
mediul aude?”) Resurse procedurale: lucru în clasă
înconjurător ● audiţia – joc pentru diferenţierea sunetelor Metode: conversaţia, ● inter-
Sunete muzicale produse de diferite instrumente explicaţia, evaluare
vocale ● identificarea părților componente ale unor exerciţiul, munca ●auto-evaluare
Sunete muzicale instrumente muzicale (tobă, pian, vioară) independentă, jocul
instrumentale didactic
(toba, pianul, Organizare:
vioara) activitate frontală,
3. Sunete individuală
muzicale
instrumentale
manual pag. 9-
10

AVAP Litere și cifre Discuții despre felul în care comunicăm prin AVAP
intermediul mesajelor vizuale (pag. 11) Materiale și Observarea
1.1; Exersarea scrierii de cuvinte și numere dragi, cu instrumente-hârtie reacţiilor 1.1;
ajutorul liniilor, punctelor și petelor de culoare: liniată și neliniată, copiilor pe
2.2; numele și prenumele, al fraților, al surorilor, al diverse obiecte, creion parcursul 2.2;
părinților, al bunicilor, al străzii pe care copiii grafit, creioane activităţilor
2.3; locuiesc, date de naștere, numărul blocului, al casei colorate, creioane 2.3;
etc. Opțional, realizarea de colaje cu litere și cifre cerate, peniță, radieră, Observarea
2.5 (pag. 12, 13 din manual). acuarele, tușuri, modului de 2.5
Colorarea sau decorarea cu linii și puncte a guașe, tempera, lucru și
literelor care se regăsesc în numele și prenumele acrilice, ulei, hârtie implicarea în
fiecărui copil (pag nr. 6 din caietul elevului). colorată, pensulă, activitățile
Colorarea sau decorarea cu linii și puncte a cifrelor burete, PC, tabletă propuse
care se regăsesc în data nașterii a fiecărui copil foarfece, lipici, ziare
(pag nr. 7 din caietul elevului). sau reviste vechi etc.
Folosirea un stil personal, artistic, în scrierea Elemente de limbaj
prenumelor – folosind puncte, linii, culori (pag. nr. plastic: linia și punctul
8 din caietul elevului). Analiza
Realizarea unui colaj ECO cu cuvinte și nmere Tehnici de lucru: linie produselor
dragi (pag. nr. 9 din caietul elevului) modulată, repetiție, obținute, după
caligrafie, pensulație criterii date
Completarea
Produse ale activității: enunțurilor de
desen liber, decorații, la pag. 14, din
compoziții
manual, în
Jurnalul de
învățare

Unitatea de invatare: Toamna, doamnă ruginie


Numar de ore alocat: 18 ore

Saptamana: 5. 10 - 9.10. 2020


Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.
specifice - detalieri- -instrumente-

L Activitati integrate
U CLR - identificarea personajelor dintr-un text audiat Resurse materiale: observarea
N 1.2 1.Textul literar. - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate manual, sistematică
I 2.1 Textul narativ într-un text audiat Caiet de lucru (probe orale,
2.3 - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la (Editura Intuitext) probe
2.4  Reguli ale textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, Unde?, practice,
3.1 discursului De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?” etc.) Resurse fişe de lucru,
3.2 oral - recunoaşterea personajelor unui text după procedurale: teme pentru
4.1  Ascultarea descrierea înfăţişării lor sau după prezentarea observarea acasă),
și acţiunilor acestora un personaj/o întâmplare/un mod dirijată,conversaţia, portofoliul,
MM respectarea de comportament etc. explicaţia, proiectul
opiniei - jocuri de recunoaştere a unor personaje, a unor învăţarea prin
celuilalt poveşti după indicii date descoperire, jocul probă de
vorbitor - dramatizări ale unor poveşti cunoscute/ texte citite didactică, munca evaluare
 Scrierea - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor independentă orală/scrisă
cuvintelor scurte (citire cu voce tare/în şoaptă / în gând; citire
cu î/â în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) Forme de
 Transcriere - citirea selectivă în funcţie de anumite repere organizare a
a (alineatul, linia de dialog) sau respectând un colectivului:
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) activitatea frontală,
Text suport: - identificarea alineatelor, paragrafelor, titlului şi activitate, activitate
Ciuboţelele autorului unui text individuală
Ogarului, - formularea orală a mesajului/învăţăturii desprinse
de Călin Gruia dintr-un text citit
- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza
textului citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea
logică de desfăşurare a evenimentelor din mesajul
audiat
- emiterea unor predicţii asupra firului narativ al
textului citit
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un
scurt text pe teme cunoscute
CLR - identificarea personajelor dintr-un text audiat Resurse materiale: observarea
1.Textul literar. - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate manual, sistematică
1.2 Textul narativ într-un text audiat Caiet de lucru (probe orale,
2.1 - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la (Editura Intuitext) probe
2.3  Reguli ale textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, Unde?, practice,
2.4 discursului De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?” etc.) Resurse fişe de lucru,
3.1 oral - recunoaşterea personajelor unui text după procedurale: teme pentru
3.2  Ascultarea descrierea înfăţişării lor sau după prezentarea observarea acasă),
4.1 și acţiunilor acestora un personaj/o întâmplare/un mod dirijată,conversaţia, portofoliul,
respectarea de comportament etc. explicaţia, proiectul
opiniei - jocuri de recunoaştere a unor personaje, a unor învăţarea prin
celuilalt poveşti după indicii date descoperire, jocul probă de
vorbitor - dramatizări ale unor poveşti cunoscute/ texte citite didactică, munca evaluare
AVA  Scrierea - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor independentă orală/scrisă
P cuvintelor scurte (citire cu voce tare/în şoaptă / în gând; citire
cu î/â în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) Forme de
 Transcriere - citirea selectivă în funcţie de anumite repere organizare a
a (alineatul, linia de dialog) sau respectând un colectivului:
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) activitatea frontală,
Text suport: - identificarea alineatelor, paragrafelor, titlului şi activitate ,
Ciuboţelele autorului unui text activitate
Ogarului, - formularea orală a mesajului/învăţăturii desprinse individuală
de Călin Gruia dintr-un text citit
- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza
textului citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea
logică de desfăşurare a evenimentelor din mesajul
audiat
- emiterea unor predicţii asupra firului narativ al
textului citit
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un
scurt text pe teme cunoscute
MEM Rotunjirea - citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1000 Resurse materiale: Observarea MEM
1.1 numerelor manual, caietul sistematică 1.1
naturale de la - rotunjirea la zeci şi / sau sute a unui număr dat elevului, fişe de (probe orale,
100 la 1000 lucru, culegeri, probe
- explicarea rolului aerului / oxigenului pentru numărătoare practice, fişe
Despre nevoile supravieţuirea speciei umane, a plantelor şi poziţională, axa de lucru,
de bază ale animalelor numerelor, teme pentru
CLR oamenilor - descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea figurine, magneţi, acasă), CLR
oamenilor, animalelor, plantelor riglete, atlas, portofoliul,
ilustraţii, planşe, proiectul
globul pământesc,
hartă, cuburi,
diverse materiale
necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea dirijată,
conversaţia,
explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
individuală
AVA Familia mea Discuții despre familie. Desen la alegere: arbore
P genealogic sau desenul familiei (pag. 16 din manual Elemente de limbaj Coli de bloc Observarea
sau pag. 11 din caietul elevului). plastic: linia și de desen, comportamentului
1.2; punctul creioane participativ
Cantecul familiei colorate,
2.1; https://www.youtube.com/watch?v=unHFJ0LYSkI Tehnici de lucru: cerate, Observarea
linie modulată, radieră, desenului familiei
2.2; pensulație, acuarele, realizat de copii
modelare liberă, guașe sau
2.3; presare, incizie, tempera,
armături, gravură hârtie
2.4 colorată, Analiza
Produse ale pensulă, produselor
MM activității: desen burete, obținute, după
liber, colaj, foarfece, criterii date
compoziții - lipici, cutii
Familia mea, Casa de carton de
mea, Animalul de dimensiuni și
companie preferat, forme Completarea fișei
Camera mea, diferite etc. Două stele și-o
Zâmbete, Casa dorință de la pag.
mea- locul în care 22, din manual, în
mă joc, diferite Jurnalul de
obiecte decorative învățare
sau jucării,
machete etc.

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -instrumente-

M Activitati integrate
A
R MEM Rotunjirea - citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1000 Resurse materiale: Observarea
T 1.1 numerelor manual, caietul sistematică
I 3..1 naturale de la - rotunjirea la zeci şi / sau sute a unui număr dat elevului, fişe de lucru, (probe orale,
100 la 1000 culegeri, numărătoare probe practice,
- explicarea rolului aerului / oxigenului pentru poziţională, axa fişe de lucru,
Despre nevoile supravieţuirea speciei umane, a plantelor şi numerelor, figurine, teme pentru
de bază ale animalelor magneţi, riglete, atlas, acasă),
oamenilor - descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea ilustraţii, planşe, portofoliul,
oamenilor, animalelor, plantelor globul pământesc, proiectul
hartă, cuburi, diverse
materiale necesare
experimentelor
Resurse procedurale:
observarea dirijată,
conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare a
colectivului
activitatea frontală, ,
individuală

Religie
CLR - identificarea personajelor dintr-un text audiat Resurse materiale: observarea
1.2 1.Textul literar. - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate manual, sistematică
2.1 Textul narativ într-un text audiat Caiet de lucru (probe orale,
2.3 - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la (Editura Intuitext) probe practice,
2.4  Reguli ale textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, Unde?, fişe de lucru,
3.1 discursului De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?” etc.) Resurse procedurale: teme pentru
3.2 oral - recunoaşterea personajelor unui text după descrierea observarea acasă),
4.1  Ascultarea și înfăţişării lor sau după prezentarea acţiunilor acestora dirijată,conversaţia, portofoliul,
respectarea un personaj/o întâmplare/un mod de comportament explicaţia, învăţarea proiectul
opiniei etc. prin
MM celuilalt - jocuri de recunoaştere a unor personaje, a unor descoperire, jocul probă de
vorbitor poveşti după indicii date didactică, munca evaluare
 Scrierea - dramatizări ale unor poveşti cunoscute/ texte citite independentă orală/scrisă
cuvintelor cu - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor
î/â scurte (citire cu voce tare/în şoaptă / în gând; citire în Forme de organizare a
 Transcrierea lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) colectivului:
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere activitatea frontală,
Text suport: (alineatul, linia de dialog) sau respectând un detaliu/o activitate individuală
Ciuboţelele idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
Ogarului, - identificarea alineatelor, paragrafelor, titlului şi
de Călin Gruia autorului unui text
- formularea orală a mesajului/învăţăturii desprinse
dintr-un text citit
- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza
textului citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea
logică de desfăşurare a evenimentelor din mesajul
audiat
- emiterea unor predicţii asupra firului narativ al
textului citit
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un scurt
text pe teme cunoscute
Educatie
fizica

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -instrumente-

M Activitati integrate
I
E CLR - identificarea personajelor dintr-un text audiat Resurse materiale: observarea
R - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate manual, sistematică
1.2 1.Textul literar. într-un text audiat Caiet de lucru (probe orale,
C 2.1 Textul narativ - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la (Editura Intuitext) probe practice,
U 2.3 textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, Unde?, fişe de lucru,
R 2.4  Reguli ale De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?” etc.) Resurse procedurale: teme pentru
I 3.1 discursului - recunoaşterea personajelor unui text după observarea acasă),
3.2 oral descrierea înfăţişării lor sau după prezentarea dirijată,conversaţia,
4.1  Ascultarea și acţiunilor acestora un personaj/o întâmplare/un mod explicaţia, învăţarea
AVAP respectarea de comportament etc. prin
opiniei - jocuri de recunoaştere a unor personaje, a unor descoperire, jocul
celuilalt poveşti după indicii date didactică, munca
vorbitor - dramatizări ale unor poveşti cunoscute/ texte citite
 Scrierea - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor
cuvintelor cu scurte (citire cu voce tare/în şoaptă / în gând; citire
î/â în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.)
 Transcrierea - citirea selectivă în funcţie de anumite repere
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un
Text suport: detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
Ciuboţelele - identificarea alineatelor, paragrafelor, titlului şi
Ogarului, autorului unui text
de Călin Gruia - formularea orală a mesajului/învăţăturii desprinse
dintr-un text citit
- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza
textului citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea
logică de desfăşurare a evenimentelor din mesajul
audiat
- emiterea unor predicţii asupra firului narativ al
textului citit
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un
scurt text pe teme cunoscute

Engleza
MEM Rotunjirea - citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1000 Resurse materiale: Observarea
1.1 numerelor manual, caietul sistematică
naturale de la - rotunjirea la zeci şi / sau sute a unui număr dat elevului, fişe de lucru, (probe orale,
100 la 1000 culegeri, numărătoare
probe practice,
- explicarea rolului aerului / oxigenului pentru poziţională, axa
Despre nevoile supravieţuirea speciei umane, a plantelor şi numerelor, figurine, fişe de lucru,
de bază ale animalelor magneţi, riglete, atlas, teme pentru
CLR oamenilor - descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea ilustraţii, planşe, acasă),
oamenilor, animalelor, plantelor globul pământesc, portofoliul,
hartă, cuburi, diverse proiectul
materiale necesare
experimentelor
Resurse procedurale:
observarea dirijată,
conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare a
colectivului
activitatea frontală,
individuală
MM Elemente de limbaj muzical jocul ”Ghici de unde Resurse ●
Timbrul se aude sunetul?” materiale: observare
1.1.; 1.2. Sunete din mediul înconjurător ● jocul „Ghiceşte manualul sistematică
CLR Sunete muzicale vocale instrumentul!” tipărit/digital, ● evaluare
Sunete muzicale instrumentale (toba, pianul, (percuţie, pian, caietul, surse orală
vioara) vioară) audio ● temă de
Recapitulare ● exersarea acuităţii lucru în
auditive de Resurse clasă
diferenţiere spaţială a procedurale: ● inter-
sunetelor (exemplu - Metode: evaluare
jocul ”De unde se conversaţia,
aude?”) explicaţia, ●auto-
● confecționarea unei exerciţiul, evaluare
tobe munca
● tactarea ritmului cu independentă,
toba confecționată jocul
didactic
Organizare:
activitate
frontală,
individuală

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -instrumente-

J Activitati integrate
O CLR - identificarea personajelor dintr-un text Resurse materiale: observarea
I 1.Textul literar. Textul audiat manual, sistematică
1.2 narativ - precizarea locului şi timpului acţiunii Caiet de lucru (probe orale,
2.1 prezentate într-un text audiat (Editura Intuitext) probe practice,
2.3  Reguli ale discursului - formularea de răspunsuri la întrebări fişe de lucru,
2.4 oral referitoare la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu Resurse procedurale: teme pentru
3.1  Ascultarea și cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din ce cauză?, observarea acasă),
3.2 respectarea opiniei Cu ce scop?” etc.) dirijată,conversaţia, portofoliul,
4.1 celuilalt vorbitor - recunoaşterea personajelor unui text după explicaţia, învăţarea proiectul
 Scrierea cuvintelor cu descrierea înfăţişării lor sau după prezentarea prin
acţiunilor acestora un personaj/o descoperire, jocul probă de
î/â întâmplare/un mod de comportament etc. didactică, munca evaluare
 Transcrierea - jocuri de recunoaştere a unor personaje, a independentă orală/scrisă
MM unor poveşti după indicii date
Text suport: - dramatizări ale unor poveşti cunoscute/ Forme de organizare
Ciuboţelele texte citite a colectivului:
Ogarului, - citirea în forme variate a enunţurilor şi activitatea frontală,
de Călin Gruia textelor scurte (citire cu voce tare/în şoaptă / activitate individuală
în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă
etc.)
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi
citeşte”)
- identificarea alineatelor, paragrafelor,
titlului şi autorului unui text
- formularea orală a mesajului/învăţăturii
desprinse dintr-un text citit
- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe
baza textului citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după
ordinea logică de desfăşurare a evenimentelor
din mesajul audiat
- emiterea unor predicţii asupra firului narativ
al textului citit
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-
un scurt text pe teme cunoscute
MEM Recapitulare - citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1000 Resurse materiale: Observarea
1.1 - transcrierea cu cifre a unor numere din manual, caietul sistematică
1.2 intervalul 0–1000, scrise în cuvinte elevului, fişe de lucru, (probe orale,
- identificarea ordinelor şi claselor culegeri, numărătoare probe practice,
- evidenţierea cifrei unităţilor/zecilor/sutelor poziţională, axa fişe de lucru,
CLR dintr-un numerelor, figurine, teme pentru
număr magneţi, riglete, atlas, acasă),
- rotunjirea la zeci şi / sau sute a unui număr ilustraţii, planşe, portofoliul,
dat globul pământesc, proiectul
- recunoaşterea în desene / imagini / hartă, cuburi, diverse
machete / filme documentare / prezentări a materiale necesare
unor forme de relief experimentelor
(munţi, câmpii) sau medii de viaţă Resurse procedurale:
observarea dirijată,
- explicarea rolului aerului /oxigenului pentru conversaţia,
supravieţuirea speciei umane, a plantelor şi explicaţia, învăţarea
animalelor prin descoperire,
- descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea demonstraţia,
oamenilor, animalelor, plantelor experimentul, jocul
de rol
Forme de organizare
a colectivului
activitatea frontală,
individuală
,
.,
Educatie
fizica

DP AUTOCUNOAŞTERE ŞI Frumuseţea vârstelor- Asemănări și deosebiri a. materiale: caiet,


2.3 ATITUDINE POZITIVĂ dintre sine și ceilalți după criteriul vârstă fişe de lucru, rechizite
FAŢĂ DE SINE ŞI FAŢĂ b. procedurale:
DE CEILALŢI - exerciţii de identificare a unor reguli de conversaţia euristică,
comportament în relaţia cu ceilalţi, pe baza exerciţiul, muncă
CLR discutării unor situaţii concrete din experienţa independentă,
elevilor problematizarea,
- exerciţii de identificare a premiselor pentru simularea, joc de rol,
a coopera cu ceilalţi (hobby-uri, interese joc didactic
comune, activităţi preferate etc.) c. forme de
- exerciţii-joc de diferenţiere a organizare a
comportamentelor facilitatoare/frenatoare colectivului: activitate
care contribuie sau nu la iniţierea şi păstrarea frontală, activitate
unei prietenii: cooperare, competiţie, individuală.
compromis

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -instrumente-

V Activitati integrate
I CLR - identificarea personajelor dintr-un text audiat Resurse materiale: observarea
N 1.2 1.Textul literar. - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate manual, sistematică
E 2.1 Textul narativ într-un text audiat Caiet de lucru (probe orale,
R 2.3 - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare (Editura Intuitext) probe
I 2.4  Reguli ale la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, practice,
3.1 discursului Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?” etc.) Resurse fişe de lucru,
3.2 oral - recunoaşterea personajelor unui text după procedurale: teme pentru
4.1  Ascultarea descrierea înfăţişării lor sau după prezentarea observarea acasă),
și acţiunilor acestora un personaj/o întâmplare/un dirijată,conversaţia, portofoliul,
respectarea mod de comportament etc. explicaţia, proiectul
opiniei - jocuri de recunoaştere a unor personaje, a unor învăţarea prin
celuilalt poveşti după indicii date descoperire, jocul probă de
vorbitor - dramatizări ale unor poveşti cunoscute/ texte didactică, munca evaluare
AVAP  Scrierea citite independentă orală/scrisă
cuvintelor - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor
cu î/â scurte (citire cu voce tare/în şoaptă / în gând; Forme de
 Transcrierea citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) organizare a
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere colectivului:
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un activitatea frontală,
Text suport: detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) activitate în
Ciuboţelele - identificarea alineatelor, paragrafelor, titlului şi individuală
Ogarului, autorului unui text
de Călin Gruia - formularea orală a mesajului/învăţăturii
desprinse dintr-un text citit
- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza
textului citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea
logică de desfăşurare a evenimentelor din mesajul
audiat
- emiterea unor predicţii asupra firului narativ al
textului citit
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un
scurt text pe teme cunoscute
MEM Evaluare - citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1000 activitate probă scrisă
3.1 - numărare din 1 în 1, din 2 în 2, din 3 în 3 etc., în independentă
5.1 ordine crescătoare şi descrescătoare, cu
MM precizarea limitelor intervalului (de la ...până la)
- identificarea numerelor pare şi impare dintr-un
şir dat
- selectarea unor numere după un criteriu dat (ex.:
„Transcrieţi numerele mai mari decât 395 şi mai
mici decât 405”)
- ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor
numere naturale de trei cifre prin compararea
acestora două câte două
- rotunjirea la zeci şi / sau sute a unui număr dat
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în
scris, cu şi fără trecere peste ordin, respectând
algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor, zecilor
şi sutelor
- aflarea unui termen necunoscut, folosind
metoda balanţei, proba adunării/scăderii sau prin
metoda
încercării
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind
de la o tematică dată /de la numere date /de la
verbe /expresii care sugerează operaţii
- compunerea unui spaţiu plastic, utilizând forme
geometrice, astfel încât să evidenţieze
caracteristici observabile ale formelor de relief şi
utilizarea unui set de „culori convenţionale”
pentru acestea
- recunoaşterea planetelor Sistemului Solar pe
planşe/modele simple/ în filme documentare
- investigarea nevoilor unor organisme vii
folosind secvenţe de film în scopul generalizării
caracteristicilor vieţuitoarelor
MM Elemente de Itemii probei de evaluare vizează: Resurse materiale: ● evaluare
limbaj muzical ● identificarea surselor de zgomote fișe de evaluare scrisă și orală
1.1.; 1.2. Timbrul ● identificarea surselor de sunete muzicale
Sunete din ● identificarea instrumentului de percuție
MEM mediul ● identificarea părților componente ale
înconjurător instrumentelor muzicale studiate (tobă, pian,
Sunete vioară)
muzicale ● tactarea ritmului
vocale
Sunete
muzicale
instrumentale
(toba, pianul,
vioara)
Evaluare
manual pag. 12
caiet pag. 9
Activitati
pe
discipline
AVAP Familia mea Discuții despre linia modulată (linia cu grosimi
diferite pe parcursul ei); exerciții-joc de trasare de Elemente de limbaj Coli de bloc Observarea
1.2; linii cu grosimi diferite și cu instrumente diferite. plastic: linia și de desen, comportamentului
Opțional-realizarea unei rame la desenul familiei, punctul creioane participativ
2.1; prin desen sau colaj (pag. 17 din manual). colorate,
Discuții despre desenele reprezentând case din Tehnici de lucru: cerate, Observarea
2.2; poveste, de la pag.18 din manual. Identificarea linie modulată, radieră, desenului familiei
tipurilor de linii cunoscute. pensulație, acuarele, realizat de copii
2.3; modelare liberă, guașe sau
presare, incizie, tempera,
2.4 Familia mea- cantec armături, gravură hârtie
https://www.youtube.com/watch? colorată, Analiza
v=l_l73DzfCHw Produse ale pensulă, produselor
CLR activității: desen burete, obținute, după
liber, colaj, foarfece, criterii date
compoziții -Familia lipici, cutii
mea, Casa mea, de carton de
MM Animalul de dimensiuni și
companie preferat, forme
Camera mea, diferite etc.
Zâmbete, Casa
mea- locul în care
mă joc, diferite Completarea fișei
obiecte decorative Două stele și-o
sau jucării, dorință de la pag.
machete etc. 22, din manual, în
Jurnalul de
învățare
Saptamana : 12. 10 - 16. 10. 2020

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -instrumente-

L Activitati integrate
U CLR - identificarea personajelor dintr-un text audiat Resurse materiale: observarea
N 1.Textul literar. - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate manual, sistematică
I 1.2 Textul narativ într-un text audiat Caiet de lucru (probe orale,
2.1 - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la (Editura Intuitext) probe
2.3  Reguli ale textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, Unde?, practice,
2.4 discursului De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?” etc.) Resurse fişe de lucru,
3.1 oral - recunoaşterea personajelor unui text după procedurale: teme pentru
3.2  Ascultarea descrierea înfăţişării lor sau după prezentarea observarea acasă),
4.1 și acţiunilor acestora un personaj/o întâmplare/un mod dirijată,conversaţia portofoliul,
respectarea de comportament etc. , explicaţia, proiectul
opiniei - jocuri de recunoaştere a unor personaje, a unor învăţarea prin
celuilalt poveşti după indicii date descoperire, jocul probă de
vorbitor - dramatizări ale unor poveşti cunoscute/ texte citite didactică, munca evaluare
 Scrierea - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor independentă orală/scrisă
AVAP cuvintelor scurte (citire cu voce tare/în şoaptă / în gând; citire în
cu î/â lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) Forme de
 Transcriere - citirea selectivă în funcţie de anumite repere organizare a
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un colectivului:
a detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) activitatea frontală,
- identificarea alineatelor, paragrafelor, titlului şi activitate activitate
Text suport: autorului unui text individuală
Ciuboţelele - formularea orală a mesajului/învăţăturii desprinse
Ogarului, dintr-un text citit
de Călin Gruia - formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza
textului citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea
logică de desfăşurare a evenimentelor din mesajul
audiat
- emiterea unor predicţii asupra firului narativ al
textului citit
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un
scurt text pe teme cunoscute
CLR - identificarea personajelor dintr-un text audiat Resurse materiale: observarea
1.2 1.Textul literar. - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate manual, sistematică
2.1 Textul narativ într-un text audiat Caiet de lucru (probe orale,
2.3 - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la (Editura Intuitext) probe
2.4  Reguli ale textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, Unde?, practice,
3.1 discursului De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?” etc.) Resurse fişe de lucru,
3.2 oral - recunoaşterea personajelor unui text după procedurale: teme pentru
4.1  Ascultarea descrierea înfăţişării lor sau după prezentarea observarea acasă),
și acţiunilor acestora un personaj/o întâmplare/un mod dirijată,conversaţia portofoliul,
AVAP respectarea de comportament etc. , explicaţia, proiectul
opiniei - jocuri de recunoaştere a unor personaje, a unor învăţarea prin
celuilalt poveşti după indicii date descoperire, jocul probă de
vorbitor - dramatizări ale unor poveşti cunoscute/ texte citite didactică, munca evaluare
 Scrierea - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor independentă orală/scrisă
cuvintelor scurte (citire cu voce tare/în şoaptă / în gând; citire în
cu î/â lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) Forme de
 Transcriere - citirea selectivă în funcţie de anumite repere organizare a
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un colectivului:
a detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) activitatea frontală,
- identificarea alineatelor, paragrafelor, titlului şi activitate
Text suport: autorului unui text individuală
Ciuboţelele - formularea orală a mesajului/învăţăturii desprinse
Ogarului, dintr-un text citit
de Călin Gruia - formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza
textului citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea
logică de desfăşurare a evenimentelor din mesajul
audiat
- emiterea unor predicţii asupra firului narativ al
textului citit
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un
scurt text pe teme cunoscute
MEM Adunarea şi - identificarea ordinelor şi claselor Resurse materiale: Observarea
1.3 scăderea manual, caietul sistematică
2.1 numerelor - evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate, elevului, fişe de (probe orale,
naturale de la asociativitate, element neutru), fără precizarea lucru, culegeri, probe
100 la 1000, terminologiei numărătoare practice, fişe
fără trecere - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, poziţională, axa de lucru,
peste ordin cu şi fără trecere peste ordin, respectând algoritmul şi numerelor, teme pentru
aşezarea corectă a unităţilor, zecilor figurine, magneţi, acasă),
Despre şi sutelor riglete, atlas, portofoliul,
rezervaţiile ilustraţii, planşe, proiectul
naturale - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma / globul pământesc,
diferenţa / produsul / câtul / jumătatea / sfertul / hartă, cuburi,
dublul etc.” diverse materiale
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda necesare
balanţei, proba adunării/scăderii sau prin încercării experimentelor
- crearea unor probleme după imagini / desene / Resurse
scheme / exerciţii /formule procedurale:
observarea dirijată,
- iniţierea şi participarea la programe/proiecte eco conversaţia,
explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
individuală
AVAP Casa mea Discuții despre desenele reprezentând case din
1.2; poveste, de la pag.18 din manual. Identificarea Elemente de limbaj Coli de bloc Observarea
tipurilor de linii cunoscute. plastic: linia și de desen, comportamentulu
2.1; Desen sau pictură la alegere – Casa mea punctul creioane i participativ
Realizarea unei machete cu case din cutii vechi de colorate,
2.2; carton, de dimensiuni și forme diferite și resturi de Tehnici de lucru: cerate, Observarea
hârtie colorată (pag. 19 din manual). linie modulată, radieră, desenului familiei
2.3; ). pensulație, acuarele, realizat de copii
modelare liberă, guașe sau
2.4 Cantecul: Am o casa mica presare, incizie, tempera, Analiza
armături, gravură hârtie produselor
https://www.youtube.com/watch? colorată, obținute, după
MEM v=CCUznVQ4MdY Produse ale pensulă, criterii date
activității: desen burete,
liber, colaj, foarfece, Completarea fișei
compoziții - lipici, cutii Două stele și-o
CLR Familia mea, Casa de carton de dorință de la pag.
mea, Animalul de dimensiuni și 22, din manual,
companie preferat, forme în Jurnalul de
Camera mea, diferite etc. învățare
Zâmbete, Casa
mea- locul în care
mă joc, diferite
obiecte decorative
sau jucării,
machete etc.

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -instrumente-

M Activitati integrate
A MEM Adunarea şi - identificarea ordinelor şi claselor Resurse materiale: Observarea
R 1.1 scăderea manual, caietul sistematică
T 1.3 numerelor - evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate, elevului, fişe de lucru, (probe orale,
I naturale de la asociativitate, element neutru), fără precizarea culegeri, numărătoare probe practice,
100 la 1000, fără terminologiei poziţională, axa fişe de lucru,
trecere peste - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, cu numerelor, figurine, teme pentru
ordin şi fără trecere peste ordin, respectând algoritmul şi magneţi, riglete, atlas, acasă),
aşezarea corectă a unităţilor, zecilor ilustraţii, planşe, portofoliul,
Despre şi sutelor globul pământesc, proiectul
rezervaţiile hartă, cuburi, diverse
naturale - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma / materiale necesare
diferenţa / produsul / câtul / jumătatea / sfertul / dublul experimentelor
etc.” Resurse procedurale:
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda observarea dirijată,
balanţei, proba adunării/scăderii sau prin încercării conversaţia,
- crearea unor probleme după imagini / desene / explicaţia, învăţarea
scheme / exerciţii /formule prin descoperire,
demonstraţia,
- iniţierea şi participarea la programe/proiecte eco experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare a
colectivului
activitatea frontală,
individuală
Religie

CLR - identificarea personajelor dintr-un text audiat Resurse materiale: observarea


1.2 1.Textul literar. - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate într- manual, sistematică
2.1 Textul narativ un text audiat Caiet de lucru (Editura (probe orale,
2.3 - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la Intuitext) probe practice,
2.4  Reguli ale textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, Unde?, fişe de lucru,
3.1 discursului De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?” etc.) Resurse procedurale: teme pentru
3.2 oral - recunoaşterea personajelor unui text după descrierea observarea acasă),
4.1  Ascultarea și înfăţişării lor sau după prezentarea acţiunilor acestora dirijată,conversaţia, portofoliul,
respectarea un personaj/o întâmplare/un mod de comportament explicaţia, învăţarea proiectul
AVAP opiniei etc. prin
celuilalt - jocuri de recunoaştere a unor personaje, a unor descoperire, jocul probă de
vorbitor poveşti după indicii date didactică, munca evaluare
 Scrierea - dramatizări ale unor poveşti cunoscute/ texte citite independentă orală/scrisă
cuvintelor cu - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte
î/â (citire cu voce tare/în şoaptă / în gând; citire în lanţ, pe Forme de organizare a
 Transcrierea roluri, citire ştafetă etc.) colectivului:
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere activitatea frontală,
Text suport: (alineatul, linia de dialog) sau respectând un detaliu/o activitate individuală
Ciuboţelele idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
Ogarului, - identificarea alineatelor, paragrafelor, titlului şi
de Călin Gruia autorului unui text
- formularea orală a mesajului/învăţăturii desprinse
dintr-un text citit
- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza
textului citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea logică
de desfăşurare a evenimentelor din mesajul audiat
- emiterea unor predicţii asupra firului narativ al
textului citit
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un scurt
text pe teme cunoscute
Educatie
fizica

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -instrumente-

M Activitati integrate
I CLR 2.Textul - selectarea unor enunţuri/imagini corespunzătoare Resurse materiale: observarea CLR
E 1.2 narativ. subiectului unui text audiat manual, sistematică 1.2
R 1.3 Recunoaşterea - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale la (probe 1.3
C 2.1 personajelor întrebări legate de tema şi mesajul textului audiat Resurse procedurale: orale, probe 2.1
U 2.3 - povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a unui observarea practice, 2.3
R 3.1  Forme ale fragment audiat dirijată,conversaţia, fişe de lucru, 3.1
I 3.2 discursului - executarea unor instrucţiuni în diferite tipuri de explicaţia, învăţarea prin teme pentru 3.2
4.1 oral activităţi descoperire, jocul acasă), 4.1
4.3  Descrierea - audierea unor scurte emisiuni informative didactică, munca portofoliul, 4.3
AVAP unui accesibile copiilor (prognoza meteo, spoturi independentă proiectul AVAP
personaj publicitare, anunţuri, emisiuni de tipul „Cum se
 Scrierea fabrică” etc.) Forme de organizare a probă de
corectă a - stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor din colectivului: evaluare
cuvintelor propoziţii de 4-6 cuvinte activitatea frontală, orală/scrisă
într-o/ într- - dramatizări ale unor fragmente din texte narative activitate individuală
un cunoscute
- formularea unei opinii referitoare la un
Text suport: personaj/o întâmplare/un mod de comportament
Cioc! Cioc! etc.
Cioc!, - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor
după Emil scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/în gând; citire
Gîrleanu în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.)
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
- identificarea alineatelor, paragrafelor, titlului şi
autorului unui text
- formularea orală a mesajului/învăţăturii
desprinse dintr-un text citit
- redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a unui
fragment dintr-un text citit
- scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/ a unui
text scurt pe foaie tip II, dictando, velină,
respectând încadrarea în pagina de caiet (tip II,
dictando sau cu foaie velină), aprecierea spaţiilor
dintre litere şi cuvinte
- realizarea portretelor anotimpurilor în cuvinte,
formă şi culoare

Engleza
MEM Recapitulare - citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1000 Resurse materiale: manual, Observarea
3.1 - generarea de numere mai mici decât 1000, ale caietul elevului, fişe de sistematică
5.1 căror cifre îndeplinesc condiţii date (ex.: lucru, culegeri, (probe orale,
precizarea cifrei unităţilor/ zecilor/sutelor) numărătoare poziţională, probe practice,
- identificarea numerelor pare şi impare dintr-un axa numerelor, figurine, fişe de lucru,
şir dat magneţi, riglete, atlas, teme pentru
- ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor ilustraţii, planşe, globul acasă),
numere naturale de trei cifre prin compararea pământesc, hartă, cuburi, portofoliul,
acestora două câte două diverse materiale necesare proiectul
- rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma / experimentelor
diferenţa / produsul / câtul / jumătatea / sfertul / Resurse procedurale:
dublul etc.” observarea dirijată,
- compararea rezultatelor obţinute la exerciţii cu conversaţia, explicaţia,
operaţii de acelaşi ordin sau de ordine diferite învăţarea prin descoperire,
- crearea unor probleme după imagini / desene / demonstraţia,
scheme / exerciţii / formule experimentul, jocul de rol
- recunoaşterea în desene / imagini / machete / Forme de organizare a
filme documentare / prezentări a unor forme de colectivului
relief activitatea
(munţi, câmpii) sau medii de viaţă frontală,individuală
- recunoaşterea planetelor Sistemului Solar pe
planşe/modele simple/ în filme documentare
- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme
- rezolvarea de probleme în mai multe moduri
MM Cântare utilizarea unor materiale şi obiecte refolosibile Resurse materiale: ● observare
instrumentală pentru confecţionarea unor jucării muzicale manualul tipărit/digital, sistematică
3.3.; 3.4. Jucării simple (cutii/sticle cu pietricele, nisip sau nasturi; caietul, surse audio ● evaluare
CLR muzicale din linguri de lemn decorate de copii etc.) orală
materiale ● acompanierea cântecelor cu jucării muzicale de Resurse procedurale: ● temă de
naturale tipul: linguri de lemn decorate în prealabil de către Metode: conversaţia, lucru în clasă
Orchestra de copii, pahare de sticlă şi plastic cu diferite tipuri explicaţia, ● inter-
jucării de boabe, cutii din lemn/ plastic/ metal cu boabe/ exerciţiul, munca evaluare
4. Jucării din pietricele independentă, jocul ●auto-
materiale ● crearea spontană a unei linii melodice simple didactic evaluare
naturale și sau a unor combinaţii ritmice de silabe Organizare:
reciclabile onomatopeice, însoţite de mişcare activitate frontală,
manual pag. 14- ● gruparea unor mişcări sau sunete astfel încât să individuală
15 genereze un dans liber pe linii melodice proprii,
simple
● asocierea unor mişcări ritmice sau sunete în
relaţie cu poveşti, poezii, cântece
● discuţii despre propriile creaţii, analiza şi
aprecierea lor
● audiții – melodii însoțite de
acompanierea/interpretate cu chitară, castaniete,
maracas
● confecționarea unor jucării muzicale (chitară,
castaniete, maracas, clopoțel)
J Activitati integrate
O CLR 3.Cartea. Cuprinsul cărții - identificarea personajelor dintr-un text audiat Resurse materiale: observarea
I 1.2 - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate într- manual, sistematică
2.3  Introducerea un text audiat Caiet de lucru (probe
3.1 cuvintelor noi în - participarea la discuţii în perechi/în grup pe teme de (Editura Intuitext) orale, probe
3.2 vocabularul propriu interes (timpul liber, animalul preferat, cartea practice,
3.4  Dialogul preferată, prezentarea produselor activităţii şcolare Resurse fişe de
4.2  Inițierea, menținerea etc.) procedurale: lucru, teme
și încheierea unui - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte observarea pentru
dialog (citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând; citire în lanţ, pe dirijată,conversaţia, acasă),
 Aşezarea textului roluri, citire ştafetă etc.) explicaţia, învăţarea portofoliul,
scris în pagina - citirea selectivă în funcţie de anumite repere prin descoperire, proiectul
caietului (alineatul, linia de dialog) sau respectând un detaliu/o jocul didactică,
 Scrierea pe liniatură idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) munca independentă probă de
tip II - formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza evaluare
 Copierea textului citit Forme de organizare orală/scrisă
- identificarea şi analizarea ilustraţiilor care însoţesc a colectivului:
 Cartea clasei
textul citit activitatea frontală,
- amenajarea unui „colţ al cărţii” în sala de clasă activitate , activitate
- vizitarea unor librării/biblioteci şi observarea individuală
Text suport: Cartea de
organizării spaţiului/standurilor de carte
piatră, după Vladimir - utilizarea formulelor de adresare, de solicitare, de
Colin mulţumire, corespunzătoare unui anumit context
- activităţi care implică folosirea calculatorului pentru
redactarea unor enunţuri/texte scurte
- confecţionarea unei cărţi a clasei cu poveşti, legende
etc. scrise/transcrise şi ilustrate de copii
Cantecul: Cărticica mea
https://www.youtube.com/watch?v=ZXoteYA66Uw

MEM Recapitulare - citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1000 Resurse materiale: Observarea


3.1 - generarea de numere mai mici decât 1000, ale căror manual, caietul sistematică
5.1 cifre îndeplinesc condiţii date (ex.: precizarea cifrei elevului, fişe de (probe
unităţilor/ zecilor/sutelor) lucru, culegeri, orale, probe
AVAP - identificarea numerelor pare şi impare dintr-un şir dat numărătoare practice,
- ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere poziţională, axa fişe de
naturale de trei cifre prin compararea acestora două numerelor, figurine, lucru, teme
câte două magneţi, riglete, pentru
- rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma / atlas, ilustraţii, acasă),
diferenţa / produsul / câtul / jumătatea / sfertul / dublul planşe, globul portofoliul,
etc.” pământesc, hartă, proiectul
- compararea rezultatelor obţinute la exerciţii cu cuburi, diverse
operaţii de acelaşi ordin sau de ordine diferite materiale necesare
- crearea unor probleme după imagini / desene / experimentelor
scheme / exerciţii / formule Resurse
- recunoaşterea în desene / imagini / machete / filme procedurale:
documentare / prezentări a unor forme de relief observarea dirijată,
(munţi, câmpii) sau medii de viaţă conversaţia,
- recunoaşterea planetelor Sistemului Solar pe explicaţia, învăţarea
planşe/modele simple/ în filme documentare prin descoperire,
- identificarea semnificaţiei datelor unei probleme demonstraţia,
- rezolvarea de probleme în mai multe moduri experimentul, jocul
de rol
Forme de organizare
a colectivului
activitatea frontală,
individuală

Ed.fizica

DP AUTOCUNOAŞTERE Cum ne îmbrăcăm?-Asemănări și deosebiri dintre sine a. materiale: caiet,


2.3 ŞI ATITUDINE și ceilalți după criteriul tip de vestimentație fişe de lucru,
POZITIVĂ FAŢĂ DE - exerciţii de identificare a premiselor pentru a coopera rechizite
SINE ŞI FAŢĂ DE cu ceilalţi (hobby-uri, interese comune, activităţi b. procedurale:
AVAP CEILALŢI preferate etc.) conversaţia
- exerciţii-joc de diferenţiere a comportamentelor euristică, exerciţiul,
facilitatoare/frenatoare care contribuie sau nu la muncă
iniţierea şi păstrarea unei prietenii: cooperare, independentă,
competiţie, compromis problematizarea,
simularea, joc de
rol, joc didactic
c. forme de
organizare a
colectivului:
activitate frontală,
activitate
individuală
Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.
specifice - detalieri- -instrumente-

V Activitati integrate
I CLR 5.Activităţi de - identificarea personajelor dintr-un text audiat Resurse observarea
N 1.2 recuperare- - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate materiale: sistematică
E 1.3 ameliorare/ într-un text audiat manual, (probe
R 2.3 dezvoltare - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la Caiet de lucru orale, probe
I 2.4 textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, Unde?, (Editura practice,
3.1 De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?” etc.) Intuitext) fişe de lucru,
3.2 - ordonarea cronologică a imaginilor care reprezintă teme pentru
4.1 momente ale acţiunii textului audiat Resurse acasă),
AVA procedurale: portofoliul,
P observarea proiectul
dirijată,
conversaţia, probă de
explicaţia, jocul evaluare
didactic, orală/scrisă
exerciţiul

Forme de
organizare a
colectivului:
activitate
individuală
MEM Adunarea - reprezentarea numerelor de trei cifre cu ajutorul Resurse Observarea
numerelor numărătorii de poziţionare materiale: sistematică
naturale de la - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, manual, caietul (probe orale,
100 la 1000, cu cu şi fără trecere peste ordin, respectând algoritmul elevului, fişe de probe
trecere peste şi aşezarea corectă a unităţilor, zecilor şi sutelor lucru, culegeri, practice, fişe
ordinul - crearea unor probleme după imagini / desene / numărătoare de lucru, teme
unităţilor şi al scheme / exerciţii / formule poziţională, axa pentru acasă),
zecilor numerelor, portofoliul,
figurine, proiectul
Extinderea magneţi,
suprafeţelor riglete, atlas,
locuibile ilustraţii,
planşe, globul
pământesc,
hartă, cuburi,
diverse
materiale
necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea
dirijată,
conversaţia,
explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul,
jocul de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea
frontală,
individuală
MM Cântare ● utilizarea unor materiale şi obiecte refolosibile Resurse ● observare
3.3.; instrumentală pentru confecţionarea unor jucării muzicale simple materiale: sistematică
3.4. Jucării (cutii/sticle cu pietricele, nisip sau nasturi; linguri de manualul ● evaluare
muzicale din lemn decorate de copii etc.) tipărit/digital, orală
materiale ● acompanierea cântecelor cu jucării muzicale de caietul, surse ● temă de
naturale tipul: linguri de lemn decorate în prealabil de către audio lucru în clasă
Orchestra de copii, pahare de sticlă şi plastic cu diferite tipuri de ● inter-
jucării boabe, cutii din lemn/ plastic/ metal cu boabe/ Resurse evaluare
5. Orchestra de pietricele procedurale: ●auto-
jucării muzicale ● crearea spontană a unei linii melodice simple sau a Metode: evaluare
manual pag. 16 unor combinaţii ritmice de silabe onomatopeice, conversaţia,
caiet pag. 13 însoţite de mişcare explicaţia,
● gruparea unor mişcări sau sunete astfel încât să exerciţiul,
genereze un dans liber pe linii melodice proprii, munca
simple independentă,
● asocierea unor mişcări ritmice sau sunete în relaţie jocul
cu poveşti, poezii, cântece didactic
● discuţii despre propriile creaţii, analiza şi Organizare:
aprecierea lor activitate
● interpretarea unor melodii cunoscute/după auz, frontală,
însoțindu-le de acompanierea cu jucăriile muzicale individuală
confecționate

AVA Locul unde mă Discuții despre jocurile pe care copiii le joacă


P joc împreună cu prietenii (pag. 20 din manual). Elemente de Coli de bloc Observarea
1.2; Reactualizarea regulilor privind tehnica modelajului. limbaj plastic: de desen, comportamentului
Modelarea de obiecte reprezentând jucăria preferată, linia și punctul creioane participativ
2.1; din plastilină sau din lut (pag. 21 din manual). colorate,
Tehnici de cerate, Observarea
2.2; lucru: linie radieră, desenului familiei
modulată, acuarele, realizat de copii
2.3; pensulație, guașe sau
modelare tempera, Analiza produselor
2.4 La joacă- cantec liberă, presare, hârtie obținute, după
https://www.youtube.com/watch?v=yb_u86cP0p4 incizie, colorată, criterii date
armături, pensulă,
gravură burete, Completarea fișei
Produse ale foarfece, Două stele și-o
activității: lipici, cutii de dorință de la pag.
desen liber, carton de 22, din manual, în
colaj, dimensiuni și Jurnalul de
compoziții - forme diferite învățare
Familia mea, etc.
Casa mea,
Animalul de
companie
preferat,
Camera mea,
Zâmbete, Casa
mea- locul în
care mă joc,
diferite obiecte
jucării, machete
etc.

VACANTA : 26.10 – 30. 10. 2020


Unitatea de invatare: Familia, leagănul copilăriei
Numar de ore alocat: 18 ore

Saptamana: 2. 11 - 6.11. 2020

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -instrumente-

L Activitati integrate
U CLR - jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte alintate” observarea
N 1.Textul liric. - interpretarea emoţiilor şi reacţiilor celorlalţi Resurse materiale: sistematică
I 1.3 Poezia. - identificarea alineatelor, paragrafelor, titlului şi manual, (probe orale,
2.4 Strofa. Versul autorului unui text Caiet de lucru probe
3.1 - discutarea textelor scurte, frază cu frază, relevând (Editura Intuitext) practice, fişe
3.2  Povestirea nume, cuvinte familiare şi expresii elementare de lucru, teme
4.1 unor - formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza Resurse pentru acasă),
4.2 întâmplări textului citit procedurale: portofoliul,
4.3 trăite sau - autocorectarea literelor, silabelor, cuvintelor scrise, observarea proiectul
observate prin compararea cu un model dirijată,conversaţia,
MEM  Așezarea - copierea unor texte scurte, exersând încadrarea în explicaţia, învăţarea probă de
MM în pagină a spaţiul paginii, respectarea proporţiei între litere şi a prin descoperire, evaluare
textului spaţiului între cuvinte jocul didactică, orală/scrisă
scris în - folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu munca independentă
versuri majusculă/cu alineat, utilizarea corectă a semnelor de
punctuaţie) Forme de organizare
Text suport: - ascultarea unor experienţe ale colegilor de clasă şi a colectivului:
Mama exprimarea, în scris, a părerilor şi a reacţiilor personale activitatea frontală,
(fragment), - realizarea unor desene şi a unor poveşti pornind de la activitate activitate
după Panait experienţe senzoriale (ceva ce a văzut şi i-a atras individuală
Cerna atenţia, sunete, gusturi, mirosuri, atingerea unei
suprafeţe)
Cantec: Mama
https://www.youtube.com/watch?v=7PH0ue4Oup0
CLR - jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte alintate” observarea
1.3 1.Textul liric. - interpretarea emoţiilor şi reacţiilor celorlalţi Resurse materiale: sistematică
2.4 Poezia. - identificarea alineatelor, paragrafelor, titlului şi manual, (probe orale,
3.1 Strofa. Versul autorului unui text Caiet de lucru probe
3.2 - discutarea textelor scurte, frază cu frază, relevând (Editura Intuitext) practice, fişe
4.1  Povestirea nume, cuvinte familiare şi expresii elementare de lucru, teme
4.2 unor - formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza Resurse pentru acasă),
4.3 întâmplări textului citit procedurale: portofoliul,
MM trăite sau - autocorectarea literelor, silabelor, cuvintelor scrise, observarea proiectul
observate prin compararea cu un model dirijată,conversaţia,
 Așezarea - copierea unor texte scurte, exersând încadrarea în explicaţia, învăţarea probă de
AVA în pagină a spaţiul paginii, respectarea proporţiei între litere şi a prin descoperire, evaluare
P textului spaţiului între cuvinte jocul didactică, orală/scrisă
scris în - folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu munca independentă
versuri majusculă/cu alineat, utilizarea corectă a semnelor de
punctuaţie) Forme de organizare
Text suport: - ascultarea unor experienţe ale colegilor de clasă şi a colectivului:
Mama exprimarea, în scris, a părerilor şi a reacţiilor personale activitatea frontală,
(fragment), - realizarea unor desene şi a unor poveşti pornind de la activitate
după Panait experienţe senzoriale (ceva ce a văzut şi i-a atras individuală
Cerna atenţia, sunete, gusturi, mirosuri, atingerea unei
suprafeţe)
Cantec: Un cuvant e mama
https://www.youtube.com/watch?v=4alzQksBPzs
MEM Adunarea - reprezentarea numerelor de trei cifre cu ajutorul Resurse materiale: Observarea
1.6 numerelor numărătorii de poziţionare manual, caietul sistematică
3.1 naturale de la - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, cu elevului, fişe de (probe orale,
4.2 100 la 1000, şi fără trecere peste ordin, respectând algoritmul şi lucru, culegeri, probe
5.1 cu trecere aşezarea corectă a unităţilor, zecilor şi sutelor numărătoare practice, fişe
peste ordinul - crearea unor probleme după imagini / desene / scheme poziţională, axa de lucru, teme
unităţilor şi al / exerciţii / formule numerelor, figurine, pentru acasă),
zecilor magneţi, riglete, portofoliul,
atlas, ilustraţii, proiectul
Extinderea planşe, globul
CLR suprafeţelor pământesc, hartă,
locuibile cuburi, diverse
materiale necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea dirijată,
conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de organizare
a colectivului
activitatea frontală,
individuală
AVA Povești despre Citirea de povești despre curcubeu (pag. 24 din Elemente de limbaj Povești despre Observarea
P curcubeu manual). Enumerarea culorilor din curcubeu plastic: linia și curcubeu reacţiilor
ROGVAIV. Crearea unei povești proprii despre punctul copiilor pe
1.1; curcubeu, urmând pași dați (pag. 25 din manual) Fotografii în parcursul
Tehnici de lucru: care este activităţilor
1.2; Învățăm culorile curcubeului amprentare, surprins
https://www.youtube.com/watch?v=ieWmkt-OIng pulverizare, țesere curcubeul Analiza
2.2; cu benzi de hârtie, produselor
Curcubeu-cantec croit, cusut, Coli de bloc obținute,
2.3; https://www.youtube.com/watch?v=IdWg6CwhUQg împletire de desen, după criterii
creioane date la
2.4 Produse ale colorate, începutul
activității: desen cerate, activităților
liber, compoziții, radieră,
CLR diferite obiecte acuarele, Completarea
decorative și de guașe sau fișei de
îmbrăcăminte etc. tempera, evaluare, de
hârtie la pag. 30,
colorată, din manual,
MM pensulă, în Jurnalul
burete, de învățare
foarfece,
lipici, etc.

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -instrumente-

M Activitati integrate
A MEM Adunarea - reprezentarea numerelor de trei cifre cu ajutorul Resurse materiale: Observarea
R 1.6 numerelor numărătorii de poziţionare manual, caietul sistematică
T 3.1 naturale de la - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, cu elevului, fişe de (probe orale,
I 4.2 100 la 1000, cu şi fără trecere peste ordin, respectând algoritmul şi lucru, culegeri, probe practice,
trecere peste aşezarea corectă a unităţilor, zecilor şi sutelor numărătoare fişe de lucru,
ordinul - crearea unor probleme după imagini / desene / scheme poziţională, axa teme pentru
unităţilor şi al / exerciţii / formule numerelor, figurine, acasă),
zecilor magneţi, riglete, atlas, portofoliul,
CLR ilustraţii, planşe, proiectul
Extinderea globul pământesc,
suprafeţelor hartă, cuburi, diverse
locuibile materiale necesare
experimentelor
Resurse procedurale:
observarea dirijată,
conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de organizare
a colectivului
activitatea frontală,
individuală

Religie
CLR - jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte alintate” observarea
3.4 1.Textul liric. - interpretarea emoţiilor şi reacţiilor celorlalţi Resurse materiale: sistematică
Poezia. - identificarea alineatelor, paragrafelor, titlului şi manual, (probe orale,
Strofa. Versul autorului unui text Caiet de lucru probe practice,
- discutarea textelor scurte, frază cu frază, relevând (Editura Intuitext) fişe de lucru,
 Povestirea nume, cuvinte familiare şi expresii elementare teme pentru
unor - formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza Resurse procedurale: acasă),
întâmplări textului citit observarea portofoliul,
trăite sau - autocorectarea literelor, silabelor, cuvintelor scrise, dirijată,conversaţia, proiectul
observate prin compararea cu un model explicaţia, învăţarea
 Așezarea în - copierea unor texte scurte, exersând încadrarea în prin descoperire, probă de
pagină a spaţiul paginii, respectarea proporţiei între litere şi a jocul didactică, evaluare
textului spaţiului între cuvinte munca independentă orală/scrisă
scris în - folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu
versuri majusculă/cu alineat, utilizarea corectă a semnelor de Forme de organizare
punctuaţie) a colectivului:
Text suport: - ascultarea unor experienţe ale colegilor de clasă şi activitatea frontală,
Mama exprimarea, în scris, a părerilor şi a reacţiilor personale activitate individuală
(fragment), - realizarea unor desene şi a unor poveşti pornind de la
după Panait experienţe senzoriale (ceva ce a văzut şi i-a atras
Cerna atenţia, sunete, gusturi, mirosuri, atingerea unei
suprafeţe)
Cantec:Mama, te iubesc!
https://www.youtube.com/watch?v=4vHeGVzby4g
Educatie
fizica

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -instrumente-

M Activitati integrate
I CLR - jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte alintate” observarea
E 3.4 1.Textul liric. - interpretarea emoţiilor şi reacţiilor celorlalţi Resurse materiale: sistematică
R Poezia. - identificarea alineatelor, paragrafelor, titlului şi manual, (probe orale,
C Strofa. Versul autorului unui text Caiet de lucru probe practice,
U - discutarea textelor scurte, frază cu frază, relevând ((Editura Intuitext) fişe de lucru,
R  Povestirea nume, cuvinte familiare şi expresii elementare teme pentru
I unor - formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza Resurse procedurale: acasă),
întâmplări textului citit observarea portofoliul,
trăite sau - autocorectarea literelor, silabelor, cuvintelor scrise, dirijată,conversaţia, proiectul
observate prin compararea cu un model explicaţia, învăţarea
 Așezarea în - copierea unor texte scurte, exersând încadrarea în prin descoperire, jocul probă de
pagină a spaţiul paginii, respectarea proporţiei între litere şi a didactică, munca evaluare
textului scris spaţiului între cuvinte independentă orală/scrisă
în versuri - folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu
majusculă/cu alineat, utilizarea corectă a semnelor de Forme de organizare a
Text suport: punctuaţie) colectivului:
Mama - ascultarea unor experienţe ale colegilor de clasă şi activitatea frontală, ,
(fragment), exprimarea, în scris, a părerilor şi a reacţiilor activitate individuală
după Panait personale
Cerna - realizarea unor desene şi a unor poveşti pornind de la
experienţe senzoriale (ceva ce a văzut şi i-a atras
atenţia, sunete, gusturi, mirosuri, atingerea unei
suprafeţe)
Cantec:Mama, te iubesc!
https://www.youtube.com/watch?v=4vHeGVzby4g

Engleza
MEM Adunarea - reprezentarea numerelor de trei cifre cu ajutorul Resurse materiale: Observarea
1.6 numerelor numărătorii de poziţionare manual, caietul sistematică
3.1 naturale de la - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, cu elevului, fişe de lucru, (probe orale,
4.2 100 la 1000, cu şi fără trecere peste ordin, respectând algoritmul şi culegeri, numărătoare probe practice,
trecere peste aşezarea corectă a unităţilor, zecilor şi sutelor poziţională, axa fişe de lucru,
ordinul unităţilor - crearea unor probleme după imagini / desene / numerelor, figurine, teme pentru
şi al zecilor scheme / exerciţii / formule magneţi, riglete, atlas, acasă),
ilustraţii, planşe, portofoliul,
CLR Extinderea globul pământesc, proiectul
suprafeţelor hartă, cuburi, diverse
locuibile materiale necesare
experimentelor
Resurse procedurale:
observarea dirijată,
conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare a
colectivului
activitatea frontală,
individuală
MM Cântare utilizarea unor materiale şi obiecte refolosibile pentru Resurse materiale: ● observare
instrumentală confecţionarea unor jucării muzicale simple manualul sistematică
3.3.; Jucării muzicale (cutii/sticle cu pietricele, nisip sau nasturi; linguri de tipărit/digital, ● evaluare
3.4. din materiale lemn decorate de copii etc.) caietul, surse audio orală
naturale ● acompanierea cântecelor cu jucării muzicale de ● temă de
Orchestra de tipul: linguri de lemn decorate în prealabil de către Resurse procedurale: lucru în clasă
jucării copii, pahare de sticlă şi plastic cu diferite tipuri de Metode: conversaţia, ● inter-
Recapitulare boabe, cutii din lemn/ plastic/ metal cu boabe/ explicaţia, evaluare
AVAP manual pag. 17 pietricele exerciţiul, munca ●auto-evaluare
caiet pag. 14 ● crearea spontană a unei linii melodice simple sau a independentă, jocul
unor combinaţii ritmice de silabe onomatopeice, didactic
însoţite de mişcare Organizare:
● gruparea unor mişcări sau sunete astfel încât să activitate frontală,
genereze un dans liber pe linii melodice proprii, individuală
simple
● asocierea unor mişcări ritmice sau sunete în relaţie
cu poveşti, poezii, cântece
● discuţii despre propriile creaţii, analiza şi aprecierea
lor

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -instrumente-

J Activitati integrate
O CLR - jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte alintate” observarea
I 1.Textul liric. Poezia. - interpretarea emoţiilor şi reacţiilor celorlalţi Resurse materiale: sistematică
1.3 Strofa. Versul - identificarea alineatelor, paragrafelor, titlului şi manual, (probe orale,
2.4 autorului unui text probe
3.1  Povestirea unor - discutarea textelor scurte, frază cu frază, relevând practice, fişe
3.2 întâmplări trăite sau nume, cuvinte familiare şi expresii elementare Resurse de lucru,
4.1 observate - formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza procedurale: teme pentru
4.2  Așezarea în pagină a textului citit observarea acasă),
4.3 textului scris în - autocorectarea literelor, silabelor, cuvintelor scrise, dirijată,conversaţia, portofoliul,
versuri prin compararea cu un model explicaţia, învăţarea proiectul
- copierea unor texte scurte, exersând încadrarea în prin descoperire,
Text suport: spaţiul paginii, respectarea proporţiei între litere şi a jocul didactică, probă de
Mama (fragment), spaţiului între cuvinte munca evaluare
după Panait Cerna - folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu independentă orală/scrisă
majusculă/cu alineat, utilizarea corectă a semnelor
de punctuaţie) Forme de
- ascultarea unor experienţe ale colegilor de clasă şi organizare a
exprimarea, în scris, a părerilor şi a reacţiilor colectivului:
MEM personale activitatea frontală,
- realizarea unor desene şi a unor poveşti pornind de activitate
la experienţe senzoriale (ceva ce a văzut şi i-a atras individuală
atenţia, sunete, gusturi, mirosuri, atingerea unei
suprafeţe)

Cantec:Mama, te iubesc!
https://www.youtube.com/watch?v=4vHeGVzby4g
MEM Recapitulare - selectarea unor numere după un criteriu dat (ex.: Resurse materiale: Observarea
1.2 „Transcrieţi numerele mai mari decât 395 şi mai manual, caietul sistematică
mici decât 405”) elevului, fişe de (probe orale,
- compunerea şi descompunerea numerelor în lucru, culegeri, probe
concentrul 0–1000, folosind obiecte, desene şi numărătoare practice, fişe
numere poziţională, axa de lucru,
- evidenţierea proprietăţilor adunării (comutativitate, numerelor, figurine, teme pentru
asociativitate, element neutru), fără precizarea magneţi, riglete, acasă),
terminologiei atlas, ilustraţii, portofoliul,
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, planşe, globul proiectul
cu şi fără trecere peste ordin, respectând algoritmul pământesc, hartă,
şi aşezarea corectă a unităţilor, zecilor şi sutelor cuburi, diverse
- rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma / materiale necesare
diferenţa / produsul / câtul / jumătatea / sfertul / experimentelor
dublul etc.” Resurse
- exprimarea unor opinii acord / dezacord) cu privire procedurale:
la anumite atitudini şi comportamente observate în observarea dirijată,
mediile de viaţă explorate conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
individuală
Educatie
fizica
DP AUTOCUNOAŞTERE Suntem diferiţi-Diversitate. Diferențe individuale a. materiale: caiet,
1.1 ŞI ATITUDINE fişe de lucru,
POZITIVĂ FAŢĂ DE - exerciţii artcreative realizate în mod individual sau rechizite
SINE ŞI FAŢĂ DE în echipă (prezentarea unor forme originale de salut b. procedurale:
CEILALŢI în cadrul cărora copiii îşi atribuie o însuşire/calitate conversaţia
care-i face unici şi diferiţi de euristică, exerciţiul,
CLR ceilalţi; obţinerea unor produse unice: decuparea muncă
unei hârtii împăturite în forme diferite, colorarea independentă,
AVAP unui obiect, interpretarea în manieră proprie a unui problematizarea,
rol etc., desenarea conturului mâinii sau a simularea, joc de
amprentelor personale etc.) rol, joc didactic
c. forme de
organizare a
colectivului:
activitate frontală,
activitate
individuală,

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -instrumente-

V Activitati integrate
I CLR - jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte alintate” observarea
N 1.Textul liric. - interpretarea emoţiilor şi reacţiilor celorlalţi Resurse materiale: sistematică
E 1.3 Poezia. - identificarea alineatelor, paragrafelor, titlului şi manual, (probe orale,
R 2.4 Strofa. Versul autorului unui text Caiet de lucru probe
I 3.1 - discutarea textelor scurte, frază cu frază, relevând (Editura Intuitext) practice, fişe
3.2  Povestirea nume, cuvinte familiare şi expresii elementare de lucru, teme
4.1 unor - formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza Resurse pentru acasă),
4.2 întâmplări textului citit procedurale: portofoliul,
4.3 trăite sau - autocorectarea literelor, silabelor, cuvintelor scrise, observarea proiectul
observate prin compararea cu un model dirijată,conversaţia,
 Așezarea în - copierea unor texte scurte, exersând încadrarea în explicaţia, învăţarea probă de
MEM pagină a spaţiul paginii, respectarea proporţiei între litere şi a prin descoperire, evaluare
textului spaţiului între cuvinte jocul didactică, orală/scrisă
scris în - folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu munca
versuri majusculă/cu alineat, utilizarea corectă a semnelor de independentă
punctuaţie)
Text suport: - ascultarea unor experienţe ale colegilor de clasă şi Forme de
Mama exprimarea, în scris, a părerilor şi a reacţiilor personale organizare a
(fragment), - realizarea unor desene şi a unor poveşti pornind de la colectivului:
după Panait experienţe senzoriale (ceva ce a văzut şi i-a atras activitatea frontală,
Cerna atenţia, sunete, gusturi, mirosuri, atingerea unei activitate, activitate
suprafeţe) individuală
Cantec: Mama
https://www.youtube.com/watch?v=7PH0ue4Oup0
MEM Evaluare - scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, activitate Probă scrisă
1.4 utilizând semnele <, >, = independentă
5.2 - identificarea numerelor pare şi impare dintr-un şir dat
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, cu
şi fără trecere peste ordin, respectând algoritmul şi
aşezarea corectă a unităţilor, zecilor
şi sutelor
CLR - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma /
diferenţa / produsul / câtul / jumătatea / sfertul / dublul
etc.”
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la
o tematică dată /de la numere date / de la
verbe /expresii care sugerează operaţii
MM Cântare Itemii probei de evaluare vizează: Resurse materiale: ● evaluare
3.3.; instrumentală ● identificarea silabelor din versurile unui cântec fișe de evaluare scrisă și orală
3.4. Jucării cunsocut care pot fi marcate prin instrument de
muzicale din percuție
materiale ● identificarea instrumentului muzical pe baza unei
naturale caracteristici numite
Orchestra de ● tactarea unui ritm dat
jucării
Evaluare
manual pag. 18

AVA Povești despre Citirea de povești despre curcubeu (pag. 24 din Elemente de limbaj Povești Observarea
P curcubeu- manual). Enumerarea culorilor din curcubeu plastic: linia și despre reacţiilor
desen: ROGVAIV. Crearea unei povești proprii despre punctul curcubeu copiilor pe
1.1; Curcubeu curcubeu, urmând pași dați (pag. 25 din manual) parcursul
Tehnici de lucru: Fotografii în activităţilor
1.2; amprentare, care este
pulverizare, țesere surprins Analiza
2.2; cu benzi de hârtie, curcubeul produselor
croit, cusut, obținute,
2.3; împletire Coli de bloc după criterii
de desen, date la
2.4 Produse ale creioane începutul
activității: desen colorate, activităților
CLR liber, compoziții, cerate,
Curcubeu-cantec diferite obiecte radieră, Completarea
https://www.youtube.com/watch?v=IdWg6CwhUQg decorative și de acuarele, fișei de
îmbrăcăminte etc. guașe sau evaluare, de
tempera, la pag. 30,
hârtie din manual,
colorată, în Jurnalul
MM pensulă, de învățare
burete,
foarfece,
lipici, etc.
Saptamana : 9 . 11- 13. 11. 2020

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -instrumente-

L Activitati integrate
U CLR Resurse observarea
N 2.Textul liric. - selectarea/formularea unor titluri potrivite textelor materiale: sistematică
I 1.1 Poezii despre scurte audiate manual, (probe orale,
1.2 universul - ordonarea cronologică a imaginilor care reprezintă Caiet de lucru probe practice,
2.1 copilăriei momente ale acţiunii textului audiat (Intuitext) fişe de lucru,
2.2 - jocuri de rol teme pentru
3.1  Dialoguri - recitarea unor poezii pe teme familiare Resurse acasă),
4.2 despre - identificarea trăsăturilor unui personaj, descrierea unui procedurale: portofoliul,
familie și loc, a unui fruct, a unei flori etc. observarea proiectul
locuință - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte dirijată,
 Descrierea (citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând; citire în lanţ, pe conversaţia, probă de
unei roluri, citire ştafetă etc.) explicaţia, evaluare
persoane - citirea selectivă în funcţie de anumite repere (alineatul, învăţarea prin orală/scrisă
 Scrierea linia de dialog) sau respectând un detaliu/o idee din text descoperire,
imaginativă (joc: „Găseşte şi citeşte”) jocul didactică,
după un șir - formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări pe teme munca
de imagini familiare care prezintă interes independentă

Text suport: Forme de


Bunica, organizare a
de Ștefan colectivului:
Octavian - activitatea
Iosif frontală,
activitate în
activitate în
activitate
individuală
CLR Resurse observarea
1.1 2.Textul liric. - selectarea/formularea unor titluri potrivite textelor materiale: sistematică
1.2 Poezii despre scurte audiate manual, (probe orale,
2.1 universul - ordonarea cronologică a imaginilor care reprezintă probe practice,
2.2 copilăriei momente ale acţiunii textului audiat fişe de lucru,
3.1 - jocuri de rol Resurse teme pentru
4.2  Dialoguri - recitarea unor poezii pe teme familiare procedurale: acasă),
despre - identificarea trăsăturilor unui personaj, descrierea unui observarea portofoliul,
familie și loc, a unui fruct, a unei flori etc. dirijată, proiectul
AVAP locuință - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte conversaţia,
 Descrierea (citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând; citire în lanţ, pe explicaţia, probă de
unei roluri, citire ştafetă etc.) învăţarea prin evaluare
persoane - citirea selectivă în funcţie de anumite repere (alineatul, descoperire, orală/scrisă
 Scrierea linia de dialog) sau respectând un detaliu/o idee din text jocul didactică,
imaginativă (joc: „Găseşte şi citeşte”) munca
după un șir - formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări pe teme independentă
de imagini familiare care prezintă interes
Forme de
Text suport: organizare a
Bunica, colectivului:
de Ștefan activitatea
Octavian - frontală,
Iosif activitate
individuală
MEM Scăderea - identificarea ordinelor şi claselor Resurse Observarea
3.2 numerelor - compunerea şi descompunerea numerelor în concentrul materiale: sistematică
naturale de la 0–1000, folosind obiecte, desene şi numere manual, caietul (probe orale,
100 la 1000, - efectuarea de adunări/scăderi cu numere mai mici decât elevului, fişe de probe practice,
cu împrumut 1000, fără şi cu trecere peste ordin şi verificarea prin lucru, culegeri, fişe de lucru,
la ordinul operaţia inversă numărătoare teme pentru
zecilor - crearea unor probleme după imagini / desene / scheme / poziţională, axa acasă),
exerciţii / formule numerelor, portofoliul,
Influenţa - descrierea etapelor parcurse în realizarea unei figurine, proiectul
negativă a investigaţii / experiment magneţi, riglete,
ploii şi a - descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea oamenilor, atlas, ilustraţii,
grindinei animalelor, plantelor planşe, globul
pământesc,
hartă, cuburi,
diverse materiale
necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea
dirijată,
conversaţia,
explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul,
jocul de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea
frontală, ,
individuală

AVAP Povești despre Elemente de Povești despre Observarea


curcubeu- Țeserea cu fâșii de hârtie-realizarea unui covoraș simplu, limbaj plastic: curcubeu reacţiilor
1.1; tesere: ca suport de lipit pentru personaje din povești. linia și punctul copiilor pe
Curcubeu Realizarea unui tablou cu personaje din povești, Fotografii în parcursul
1.2; combinând la alegere materiale și tehnici învățate în Tehnici de lucru: care este activităţilor
clasa I: rupere și lipire, decupare după contur și lipire, amprentare, surprins
2.2; tăiere și lipire, pulverizare, curcubeul Analiza
coasere de nasturi, croire de material textil, țesere cu țesere cu benzi produselor
2.3; benzi de hârtie, împletire etc. (pag. 27) de hârtie, croit, Coli de bloc obținute,
Realizarea de desene/picturi cu ajutorul punctelor, liniilor cusut, împletire de desen, după criterii
2.4 și petelor de culoare – Cu umbrela prin ploaie creioane date la
Curcubeu-cantec Produse ale colorate, începutul
MEM https://www.youtube.com/watch?v=IdWg6CwhUQg activității: desen cerate, activităților
liber, compoziții, radieră,
CLR diferite obiecte acuarele,
decorative și de guașe sau Completarea
îmbrăcăminte tempera, hârtie fișei de
etc. colorată, evaluare, de
pensulă, la pag. 30,
burete, din manual,
foarfece, în Jurnalul de
lipici, etc. învățare

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -instrumente-

M Activitati integrate
A MEM Scăderea - identificarea ordinelor şi claselor Resurse materiale: Observarea
R 4.2 numerelor - compunerea şi descompunerea numerelor în manual, caietul sistematică
T 5.1 naturale de la concentrul 0–1000, folosind obiecte, desene şi elevului, fişe de lucru, (probe orale,
I 100 la 1000, cu numere culegeri, numărătoare probe practice,
împrumut la - efectuarea de adunări/scăderi cu numere mai mici poziţională, axa fişe de lucru,
ordinul zecilor decât 1000, fără şi cu trecere peste ordin şi numerelor, figurine, teme pentru
verificarea prin operaţia inversă magneţi, riglete, atlas, acasă),
Influenţa - crearea unor probleme după imagini / desene / ilustraţii, planşe, portofoliul,
negativă a ploii scheme / exerciţii / formule globul pământesc, proiectul
şi a grindinei - descrierea etapelor parcurse în realizarea unei hartă, cuburi, diverse
investigaţii / experiment materiale necesare
- descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea experimentelor
oamenilor, animalelor, plantelor Resurse procedurale:
observarea dirijată,
conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare a
colectivului
activitatea frontală, ,
individuală
Religie
CLR Resurse materiale: observarea
2.Textul liric. - selectarea/formularea unor titluri potrivite textelor manual, sistematică
1.1 Poezii despre scurte audiate Caiet de lucru (probe orale,
1.2 universul - ordonarea cronologică a imaginilor care reprezintă (Intuitext) probe practice,
2.1 copilăriei momente ale acţiunii textului audiat fişe de lucru,
2.2  Dialoguri - jocuri de rol Resurse procedurale: teme pentru
3.1 despre familie - recitarea unor poezii pe teme familiare observarea dirijată, acasă),
4.2 și locuință - identificarea trăsăturilor unui personaj, descrierea conversaţia, portofoliul,
 Descrierea unui loc, a unui fruct, a unei flori etc. explicaţia, învăţarea proiectul
unei persoane - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor prin descoperire, jocul
 Scrierea scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând; citire în didactică, munca probă de
imaginativă lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) independentă evaluare
după un șir de - citirea selectivă în funcţie de anumite repere orală/scrisă
imagini (alineatul, linia de dialog) sau respectând un detaliu/o Forme de organizare a
 Text suport: idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) colectivului:
MEM Bunica, - formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări pe activitatea frontală,
de Ștefan teme familiare care prezintă interes activitate individuală
Octavian - Iosif

Educatie
fizica

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -instrumente-

M Activitati integrate
I CLR Resurse materiale: observarea
E 2.Textul liric. - selectarea/formularea unor titluri potrivite textelor manual, sistematică
R 1.1 Poezii despre scurte audiate Caiet de lucru (probe orale,
C 1.2 universul - ordonarea cronologică a imaginilor care reprezintă (Intuitext) probe practice,
U 2.1 copilăriei momente ale acţiunii textului audiat fişe de lucru,
R 2.2 - jocuri de rol Resurse procedurale: teme pentru
I 3.1  Dialoguri - recitarea unor poezii pe teme familiare observarea dirijată, acasă),
4.2 despre familie - identificarea trăsăturilor unui personaj, descrierea conversaţia, portofoliul,
și locuință unui loc, a unui fruct, a unei flori etc. explicaţia, învăţarea proiectul
AVAP  Descrierea - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte prin descoperire, jocul
unei persoane (citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând; citire în lanţ, pe didactică, munca probă de
 Scrierea roluri, citire ştafetă etc.) independentă evaluare
imaginativă - citirea selectivă în funcţie de anumite repere orală/scrisă
după un șir de (alineatul, linia de dialog) sau respectând un detaliu/o Forme de organizare a
imagini idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) colectivului:
- formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări pe activitatea frontală,
Text suport: teme familiare care prezintă interes activitate individuală
Bunica,
de Ștefan
Octavian - Iosif

MEM Scăderea - identificarea ordinelor şi claselor Resurse materiale: Observarea


numerelor - compunerea şi descompunerea numerelor în manual, caietul sistematică
1.4 naturale de la concentrul 0–1000, folosind obiecte, desene şi numere elevului, fişe de lucru, (probe orale,
1.6 100 la 1000, cu - efectuarea de adunări/scăderi cu numere mai mici culegeri, numărătoare probe practice,
împrumut la decât 1000, fără şi cu trecere peste ordin şi verificarea poziţională, axa fişe de lucru,
ordinul zecilor prin operaţia inversă numerelor, figurine, teme pentru
- crearea unor probleme după imagini / desene / magneţi, riglete, atlas, acasă),
Influenţa scheme / exerciţii / formule ilustraţii, planşe, portofoliul,
negativă a ploii - descrierea etapelor parcurse în realizarea unei globul pământesc, proiectul
şi a grindinei investigaţii / experiment hartă, cuburi, diverse
- descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea materiale necesare
oamenilor, animalelor, plantelor experimentelor
Resurse procedurale:
observarea dirijată,
conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare a
colectivului
activitatea frontală, ,
individuală

MM Resurse materiale: ● observare


Elemente de ● audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a manualul sistematică
1.1.; limbaj muzical duratelor şi a tempoului tipărit/digital, ● evaluare
1.4.; Ritmul ● jocul ”Mergi cum se cântă!” caietul, surse audio orală
2.2.; Sunet lung/scurt ● crearea unei atmosfere propice însuşirii cântecului, ● temă de
2.3.; Marcarea prin prezentarea unor materiale muzicale sau Resurse procedurale: lucru în clasă
3.1.; structurilor ilustrative potrivite Metode: conversaţia, ● inter-
3.4. ritmice ● însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri explicaţia, evaluare
CLR Audiţia mici – colectiv exerciţiul, munca ●auto-evaluare
interioară ● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării independentă, jocul
Improvizaţia muzicale sau cu percuţie corporală diversă, care să didactic
ritmică spontană marcheze fie ritmul, fie timpii egali Organizare:
6. Sunetul lung. ● joc pentru diferenţierea în cântecele simple a activitate frontală,
Sunetul scurt duratelor sunetelor muzicale (jetoane – ca simboluri individuală
(Durata convenţionale de structurare a melodiilor simple)
AVAP sunetelor) ● organizarea unui joc de mişcare, utilizând
manual pag. 20 onomatopeele din cântecele învăţate, sugestive pentru
anumite elemente de limbaj muzical (durată)
● stabilirea unor mişcări speciale pentru fiecare
cântec; recunoaşterea cântecelor după mişcarea
caracteristică
● joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la alegerea
copiilor, funcţie de nuanţă sau tempo
● desenarea unui personaj din cântec
● redarea duratelor prin silabe (iu-te, pas, ra_ar)

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -instrumente-

J Activitati integrate
O CLR Resurse materiale: observarea
I 2.Textul liric. Poezii - selectarea/formularea unor titluri potrivite manual, sistematică
1.1 despre universul textelor scurte audiate Caiet de lucru (probe orale,
1.2 copilăriei - ordonarea cronologică a imaginilor care (Intuitext) probe practice,
2.1 reprezintă momente ale acţiunii textului audiat fişe de lucru,
2.2  Dialoguri despre - jocuri de rol Resurse procedurale: teme pentru
3.1 familie și locuință - recitarea unor poezii pe teme familiare observarea dirijată, acasă),
4.2  Descrierea unei - identificarea trăsăturilor unui personaj, conversaţia, explicaţia, portofoliul,
persoane descrierea unui loc, a unui fruct, a unei flori etc. învăţarea prin proiectul
 Scrierea - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor descoperire, jocul
imaginativă după scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând; didactică, munca probă de
un șir de imagini citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) independentă evaluare
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere orală/scrisă
Text suport: (alineatul, linia de dialog) sau respectând un Forme de organizare a
Bunica, detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) colectivului:
de Ștefan Octavian - - formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări activitatea frontală,
Iosif pe teme familiare care prezintă interes activitate individuală
MEM Scăderea numerelor - identificarea ordinelor şi claselor Resurse materiale: Observarea
naturale de la 100 la - generarea de numere mai mici decât 1000, ale manual, caietul sistematică
1.4 1000, cu imprumut la căror cifre îndeplinesc condiţii date (ex.: elevului, fişe de lucru, (probe orale,
1.6 ordinul sutelor. precizarea cifrei unităţilor / zecilor / sutelor) culegeri, numărătoare probe practice,
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în poziţională, axa fişe de lucru,
AVAP Influenţa negativă a scris, cu şi fără trecere peste ordin, respectând numerelor, figurine, teme pentru
secetei şi caniculei algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor, magneţi, riglete, atlas, acasă),
zecilor ilustraţii, planşe, globul portofoliul,
şi sutelor pământesc, hartă, proiectul
- formularea şi rezolvarea unor probleme cuburi, diverse
pornind de la o tematică dată / de la numere materiale necesare
date / de la experimentelor
verbe / expresii care sugerează operaţii Resurse procedurale:
- descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea observarea dirijată,
oamenilor, animalelor, plantelor conversaţia, explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare a
colectivului
activitatea frontală,
individuală

,
Ed.fizica .,

DP RECAPITULARE Iată ce am învăţat! a. materiale: caiet, fişe


1.1 - analizarea unor personaje din poveşti/ de lucru, rechizite
povestiri sau din viaţa reală, în scopul b. procedurale:
identificării unor asemănări şi deosebiri între conversaţia euristică,
sine şi acestea exerciţiul, muncă
CLR - rezolvarea unor fişe de lucru pentru independentă,
identificarea asemănărilor şi deosebirilor dintre problematizarea,
AVAP sine şi ceilalţi simularea, joc de rol,
joc didactic
c. forme de organizare a
colectivului:activitate
frontală, activitate
individuală

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -instrumente-

V Activitati integrate
I CLR Resurse observarea
N 1.1 2.Textul liric. - selectarea/formularea unor titluri potrivite textelor materiale: sistematică
E 1.2 Poezii despre scurte audiate manual, (probe orale,
R 2.1 universul - ordonarea cronologică a imaginilor care reprezintă Caiet de lucru probe practice,
I 2.2 copilăriei momente ale acţiunii textului audiat (Intuitext) fişe de lucru,
3.1 - jocuri de rol Resurse teme pentru
4.2  Dialoguri - recitarea unor poezii pe teme familiare procedurale: acasă),
despre - identificarea trăsăturilor unui personaj, descrierea unui observarea portofoliul,
familie și loc, a unui fruct, a unei flori etc. dirijată, proiectul
locuință - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte conversaţia,
MEM  Descrierea (citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând; citire în lanţ, pe explicaţia, probă de
unei roluri, citire ştafetă etc.) învăţarea prin evaluare
MM persoane - citirea selectivă în funcţie de anumite repere (alineatul, descoperire, orală/scrisă
 Scrierea linia de dialog) sau respectând un detaliu/o idee din text jocul didactică,
imaginativă (joc: „Găseşte şi citeşte”) munca
după un șir - formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări pe teme independentă
de imagini familiare care prezintă interes
Forme de
Text suport: organizare a
Bunica, colectivului:
de Ștefan activitatea
Octavian - frontală, ,
Iosif activitate
individuală
MEM Scăderea - identificarea ordinelor şi claselor Resurse Observarea
1.4 numerelor - generarea de numere mai mici decât 1000, ale căror materiale: sistematică
1.6 naturale de la cifre îndeplinesc condiţii date (ex.: precizarea cifrei manual, caietul (probe orale,
100 la 1000, unităţilor / zecilor / sutelor) elevului, fişe de probe practice,
cu imprumut - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, cu şi lucru, culegeri, fişe de lucru,
la ordinul fără trecere peste ordin, respectând algoritmul şi aşezarea numărătoare teme pentru
sutelor. corectă a unităţilor, zecilor poziţională, axa acasă),
şi sutelor numerelor, portofoliul,
Influenţa - formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o figurine, proiectul
negativă a tematică dată / de la numere date / de la magneţi, riglete,
secetei şi verbe / expresii care sugerează operaţii atlas, ilustraţii,
caniculei - descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea oamenilor, planşe, globul
animalelor, plantelor pământesc,
hartă, cuburi,
diverse materiale
necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea
dirijată,
conversaţia,
explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul,
jocul de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea
frontală, ,
individuală

MM Resurse
1.1.; Elemente de ● audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a duratelor şi materiale:
1.4.; limbaj a tempoului manualul
2.2.; muzical ● jocul ”Mergi cum se cântă!” tipărit/digital,
2.3.; Ritmul ● crearea unei atmosfere propice însuşirii cântecului, caietul, surse
3.1.; Sunet prin prezentarea unor materiale muzicale sau ilustrative audio
3.4. lung/scurt potrivite
Marcarea ● însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri mici Resurse
structurilor – colectiv procedurale:
ritmice ● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării Metode:
Audiţia muzicale sau cu percuţie corporală diversă, care să conversaţia,
interioară marcheze fie ritmul, fie timpii egali explicaţia,
Improvizaţia ● joc pentru diferenţierea în cântecele simple a duratelor exerciţiul,
ritmică sunetelor muzicale (jetoane – ca simboluri convenţionale munca
AVAP spontană de structurare a melodiilor simple) independentă,
6. Sunetul ● organizarea unui joc de mişcare, utilizând jocul
lung. Sunetul onomatopeele din cântecele învăţate, sugestive pentru didactic
scurt (Durata anumite elemente de limbaj muzical (durată) Organizare:
sunetelor) ● stabilirea unor mişcări speciale pentru fiecare cântec; activitate
manual pag. recunoaşterea cântecelor după mişcarea caracteristică frontală,
20 ● joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la alegerea individuală
copiilor, funcţie de nuanţă sau tempo
● desenarea unui personaj din cântec
● selectarea şi organizarea unor sunete pentru crearea
unei idei muzicale proprii
● redarea duratelor prin silabe (iu-te, pas, ra_ar)
AVAP Povești despre Realizarea unui tablou cu personaje din povești, Elemente de Povești despre Observarea
curcubeu- combinând la alegere materiale și tehnici învățate în limbaj plastic: curcubeu reacţiilor
1.1; tesere: clasa I: rupere și lipire, decupare după contur și lipire, linia și punctul copiilor pe
tăiere și lipire, Fotografii în parcursul
1.2; coasere de nasturi, croire de material textil, țesere cu Tehnici de lucru: care este activităţilor
benzi de hârtie, împletire etc. (pag. 27) amprentare, surprins
2.2; pulverizare, curcubeul
țesere cu benzi
2.3; de hârtie, croit, Coli de bloc
cusut, împletire de desen, Analiza
2.4 creioane produselor
Curcubeu-cantec Produse ale colorate, obținute,
https://www.youtube.com/watch?v=IdWg6CwhUQg activității: desen cerate, după criterii
MM liber, compoziții, radieră, date la
diferite obiecte acuarele, începutul
decorative și de guașe sau activităților
îmbrăcăminte tempera, hârtie
etc. colorată,
pensulă, Completarea
burete, fișei de
foarfece, evaluare, de
lipici, etc. la pag. 30,
din manual,
în Jurnalul de
învățare
Saptamana : 16. 11- 20 . 11. 2020

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -instrumente-

L Activitati integrate
U CLR 3.Recapitulare - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la textul Resurse observarea
N – Noi și cuibul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din materiale: sistematică
I părintesc ce cauză?, Cu ce scop?” etc.) manual, (probe orale,
1.2 - ordonarea cronologică a imaginilor care reprezintă Caiet de lucru probe practice,
2.2 momente ale acţiunii textului audiat (Intuitext) fişe de lucru,
3.1 - identificarea trăsăturilor unui personaj, descrierea unui teme pentru
4.1 loc, a unui fruct, a unei flori etc. Resurse acasă),
4.2 - citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea procedurale: portofoliul,
intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie observarea proiectul
- transcrierea sau copierea unor mesaje în cadrul unor dirijată,
activităţi individuale sau comune conversaţia, probă de
- folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu explicaţia, evaluare
majusculă/cu alineat, utilizarea corectă a semnelor de învăţarea prin orală/scrisă
MM punctuaţie) descoperire,
jocul didactică,
munca
independentă

Forme de
organizare a
colectivului:
activitatea
frontală,
activitat,e în
activitate
individuală
CLR 3.Recapitulare - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la textul Resurse observarea
1.2 – Noi și cuibul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, Unde?, De ce?, Din materiale: sistematică
2.2 părintesc ce cauză?, Cu ce scop?” etc.) manual, (probe orale,
3.1 - ordonarea cronologică a imaginilor care reprezintă Caiet de lucru probe practice,
4.1 momente ale acţiunii textului audiat (Intuitext) fişe de lucru,
4.2 - identificarea trăsăturilor unui personaj, descrierea unui teme pentru
loc, a unui fruct, a unei flori etc. Resurse acasă),
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea procedurale: portofoliul,
intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie observarea proiectul
- transcrierea sau copierea unor mesaje în cadrul unor dirijată,
activităţi individuale sau comune conversaţia, probă de
- folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu explicaţia, evaluare
majusculă/cu alineat, utilizarea corectă a semnelor de învăţarea prin orală/scrisă
punctuaţie) descoperire,
jocul didactică,
MM munca
independentă

Forme de
organizare a
colectivului:
activitatea
frontală,
activitate
individuală
MEM Scăderea - identificarea ordinelor şi claselor Resurse Observarea
1.4 numerelor - generarea de numere mai mici decât 1000, ale căror cifre materiale: sistematică
1.6 naturale de la îndeplinesc condiţii date (ex.: precizarea cifrei unităţilor / manual, caietul (probe orale,
100 la 1000, cu zecilor / sutelor) elevului, fişe de probe practice,
imprumut la - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, cu şi lucru, culegeri, fişe de lucru,
ordinul sutelor. fără trecere peste ordin, respectând algoritmul şi aşezarea numărătoare teme pentru
corectă a unităţilor, zecilor poziţională, axa acasă),
Influenţa şi sutelor numerelor, portofoliul,
negativă a - formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o figurine, proiectul
secetei şi tematică dată / de la numere date / de la magneţi, riglete,
caniculei verbe / expresii care sugerează operaţii atlas, ilustraţii,
- descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea oamenilor, planşe, globul
animalelor, plantelor pământesc,
hartă, cuburi,
diverse
materiale
necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea
dirijată,
conversaţia,
explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul,
jocul de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea
frontală, ,
individuală

AVAP Cu umbrela Elemente de Povești despre Observarea


prin ploaie Realizarea de desene/picturi cu ajutorul punctelor, liniilor limbaj plastic: curcubeu reacţiilor
1.1; și petelor de culoare – Cu umbrela prin ploaie (pag. 28 linia și punctul copiilor pe
din manual sau 23 din caietul elevului). Tehnici de Fotografii în parcursul
1.2; Pelerina de ploaie (pag. 24 din caietul elevului). lucru: care este activităţilor
Cizme de cauciuc (pag. 25 din caietul elevului). amprentare, surprins
2.2; Elefantul curcubeu (pag. 26 din caiet). pulverizare, curcubeul Analiza
Discuții despre munca în echipă. Realizarea unui colaj în țesere cu benzi Coli de bloc produselor
2.3; grup cu titlul Curcubeul nostru (pag. 29 din manual, de hârtie, croit, de desen, obținute,
cusut, împletire creioane după criterii
2.4 Ploaia-cantec Produse ale colorate, date la
https://www.youtube.com/watch?v=GDo6OZ4Q9Gw activității: cerate, începutul
desen liber, radieră, activităților
compoziții, acuarele,
MM diferite obiecte guașe sau Completarea
decorative și de tempera, fișei de
îmbrăcăminte hârtie evaluare, de
etc. colorată, la pag. 30,
pensulă, din manual,
burete, în Jurnalul de
MM foarfece, învățare
lipici, etc.

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -instrumente-

M Activitati integrate
A MEM Scăderea - identificarea ordinelor şi claselor Resurse materiale: Observarea
R 1.4 numerelor - generarea de numere mai mici decât 1000, ale căror manual, caietul sistematică
T 1.6 naturale de la cifre îndeplinesc condiţii date (ex.: precizarea cifrei elevului, fişe de lucru, (probe orale,
I 3.1 100 la 1000, cu unităţilor / zecilor / sutelor) culegeri, numărătoare probe practice,
4.2 împrumutul la - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, cu poziţională, axa fişe de lucru,
ordinul zecilor şi şi fără trecere peste ordin, respectând algoritmul şi numerelor, figurine, teme pentru
al sutelor aşezarea corectă a unităţilor, zecilor magneţi, riglete, atlas, acasă),
şi sutelor ilustraţii, planşe, portofoliul,
Influenţa brumei - formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la globul pământesc, proiectul
asupra mediului o tematică dată / de la numere date / de la hartă, cuburi, diverse
materiale necesare
experimentelor
Resurse procedurale:
observarea dirijată,
conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare a
colectivului
activitatea frontală,
individuală

Religie
CLR 3.Recapitulare – - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la Resurse materiale: observarea
1.2 Noi și cuibul textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, Unde?, manual, sistematică
2.2 părintesc De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?” etc.) Caiet de lucru (probe orale,
3.1 - ordonarea cronologică a imaginilor care reprezintă (Intuitext) probe practice,
4.1 momente ale acţiunii textului audiat Resurse procedurale: fişe de lucru,
4.2 - identificarea trăsăturilor unui personaj, descrierea observarea dirijată, teme pentru
unui loc, a unui fruct, a unei flori etc. conversaţia, acasă),
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea explicaţia, învăţarea portofoliul,
intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie prin descoperire, jocul proiectul
- transcrierea sau copierea unor mesaje în cadrul unor didactică, munca
activităţi individuale sau comune independentă probă de
MEM - folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu evaluare
majusculă/cu alineat, utilizarea corectă a semnelor de Forme de organizare a orală/scrisă
punctuaţie) colectivului:
activitatea frontală, ,
activitate individuală
Ed,
fizica
Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.
specifice - detalieri- -instrumente-

M Activitati integrate
I CLR 3.Recapitulare – - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la Resurse materiale: observarea
E 1.2 Noi și cuibul textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, Unde?, manual, sistematică
R 2.2 părintesc De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?” etc.) Caiet de lucru (probe orale,
C 3.1 - ordonarea cronologică a imaginilor care reprezintă (Intuitext) probe practice,
U 4.1 momente ale acţiunii textului audiat Resurse procedurale: fişe de lucru,
R 4.2 - identificarea trăsăturilor unui personaj, descrierea observarea dirijată, teme pentru
I unui loc, a unui fruct, a unei flori etc. conversaţia, acasă),
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea explicaţia, învăţarea portofoliul,
intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie prin descoperire, jocul proiectul
- transcrierea sau copierea unor mesaje în cadrul unor didactică, munca
activităţi individuale sau comune independentă probă de
- folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu evaluare
MM majusculă/cu alineat, utilizarea corectă a semnelor de Forme de organizare a orală/scrisă
punctuaţie) colectivului:
activitatea frontală, ,
activitate individuală
Engleza
MM ● audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a Resurse materiale: ● observare
1.1.; Elemente de duratelor şi a tempoului manualul sistematică
1.4.; limbaj muzical ● jocul ”Mergi cum se cântă!” tipărit/digital, ● evaluare
2.1.; Ritmul ● crearea unei atmosfere propice însuşirii cântecului, caietul, surse audio orală
2.2.; Sunet lung/scurt prin prezentarea unor materiale muzicale sau ● temă de
2.3.; Marcarea ilustrative potrivite Resurse procedurale: lucru în clasă
3.1.; structurilor ● însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri Metode: conversaţia, ● inter-
3.4. ritmice mici – colectiv explicaţia, evaluare
Audiţia ● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării exerciţiul, munca ●auto-evaluare
interioară muzicale sau cu percuţie corporală diversă, care să independentă, jocul
Improvizaţia marcheze fie ritmul, fie timpii egali didactic
ritmică spontană ● joc pentru diferenţierea în cântecele simple a Organizare:
7. Marcarea duratelor sunetelor muzicale (jetoane – ca simboluri activitate frontală,
structurilor convenţionale de structurare a melodiilor simple) individuală şi
ritmice ● organizarea unui joc de mişcare, utilizând
manual pag. 21 onomatopeele din cântecele învăţate, sugestive pentru
anumite elemente de limbaj muzical (durată)
● stabilirea unor mişcări speciale pentru fiecare
cântec; recunoaşterea cântecelor după mişcarea
caracteristică
● joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la alegerea
copiilor, funcţie de nuanţă sau tempo
● desenarea unui personaj din cântec
● selectarea şi organizarea unor sunete pentru crearea
unei idei muzicale proprii
● reproducerea unor structuri ritmice din cântece,
însoţite de dirijat intuitiv
● exersarea tactării ritmului prin bătăi de palme
MM ● audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a Resurse materiale: ● observare
1.1.; Elemente de duratelor şi a tempoului manualul sistematică
1.4.; limbaj muzical ● jocul ”Mergi cum se cântă!” tipărit/digital, ● evaluare
2.1.; Ritmul ● crearea unei atmosfere propice însuşirii cântecului, caietul, surse audio orală
2.2.; Sunet lung/scurt prin prezentarea unor materiale muzicale sau ● temă de
2.3.; Marcarea ilustrative potrivite Resurse procedurale: lucru în clasă
3.1.; structurilor ● însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri Metode: conversaţia, ● inter-
3.4. ritmice mici – colectiv explicaţia, evaluare
Audiţia ● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării exerciţiul, munca ●auto-evaluare
interioară muzicale sau cu percuţie corporală diversă, care să independentă, jocul
Improvizaţia marcheze fie ritmul, fie timpii egali didactic
ritmică spontană ● joc pentru diferenţierea în cântecele simple a Organizare:
7. Marcarea duratelor sunetelor muzicale (jetoane – ca simboluri activitate frontală,
structurilor convenţionale de structurare a melodiilor simple) individuală
ritmice ● organizarea unui joc de mişcare, utilizând
manual pag. 21 onomatopeele din cântecele învăţate, sugestive pentru
anumite elemente de limbaj muzical (durată)
● stabilirea unor mişcări speciale pentru fiecare
cântec; recunoaşterea cântecelor după mişcarea
caracteristică
● joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la alegerea
copiilor, funcţie de nuanţă sau tempo
● desenarea unui personaj din cântec
● selectarea şi organizarea unor sunete pentru crearea
unei idei muzicale proprii
● reproducerea unor structuri ritmice din cântece,
însoţite de dirijat intuitiv
● exersarea tactării ritmului prin bătăi de palme
Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.
specifice - detalieri- -instrumente-

J Activitati integrate
O CLR 4.Evaluare - completarea unor enunţuri lacunare cu informaţii Resurse materiale: probă de
I sumativă dintr-un text audiat manual, evaluare
- formularea de enunţuri după ilustraţii sau folosind Caiet de lucru orală/scrisă
1.2 cuvinte date (Intuitext)
2.1 - citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea
3.1 intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie Resurse procedurale:
- transcrierea sau copierea unor mesaje în cadrul unor conversaţia,
activităţi individuale sau comune explicaţia, munca
- folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu independentă
majusculă/cu alineat, utilizarea corectă a semnelor de
punctuaţie) Forme de organizare a
colectivului:
activitate individuală

MEM Scăderea - identificarea ordinelor şi claselor Resurse materiale: Observarea


numerelor - generarea de numere mai mici decât 1000, ale căror manual, caietul sistematică
naturale de la cifre îndeplinesc condiţii date (ex.: precizarea cifrei elevului, fişe de lucru, (probe orale,
100 la 1000, cu unităţilor / zecilor / sutelor) culegeri, numărătoare probe practice,
împrumutul la - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, poziţională, axa fişe de lucru,
ordinul zecilor şi cu şi fără trecere peste ordin, respectând algoritmul şi numerelor, figurine, teme pentru
al sutelor aşezarea corectă a unităţilor, zecilor magneţi, riglete, atlas, acasă),
şi sutelor ilustraţii, planşe, portofoliul,
Influenţa brumei - formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de globul pământesc, proiectul
asupra mediului la o tematică dată / de la numere date / de la hartă, cuburi, diverse
materiale necesare
experimentelor
Resurse procedurale:
observarea dirijată,
conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare a
colectivului
activitatea frontală,
individuală

DP RUTINE ŞI Cum folosim timpul? a. materiale: caiet, fişe


3.1. SARCINI DE de lucru, rechizite
AVAP LUCRU crearea unui orar zilnic personalizat b. procedurale: :
- enumerarea activităţilor într-o listă „Ce fac azi?” conversaţia euristică,
- analiza gradului de îndeplinire a programului zilnic exerciţiul, muncă
- investigarea programelor zilnice ale membrilor independentă,
familiei problematizarea,
simularea, joc de rol,
joc didactic
c. forme de organizare
a colectivului:
activitate frontală,
activitate individuală,
Ed.fizica

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -instrumente-
V Activitati integrate
I CLR Resurse materiale: observarea
N 1.1 2.Textul liric. - selectarea/formularea unor titluri potrivite textelor manual, sistematică
E 1.2 Poezii despre scurte audiate Caiet de lucru (probe orale,
R 2.1 universul - ordonarea cronologică a imaginilor care reprezintă (Intuitext) probe practice,
I 2.2 copilăriei momente ale acţiunii textului audiat fişe de lucru,
3.1 - jocuri de rol Resurse teme pentru
4.2  Dialoguri - recitarea unor poezii pe teme familiare procedurale: acasă),
despre familie - identificarea trăsăturilor unui personaj, descrierea observarea portofoliul,
și locuință unui loc, a unui fruct, a unei flori etc. dirijată, proiectul
 Descrierea - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor conversaţia,
MEM
unei persoane scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/ în gând; citire în explicaţia, probă de
MM  Scrierea lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) învăţarea prin evaluare
imaginativă - citirea selectivă în funcţie de anumite repere descoperire, jocul orală/scrisă
după un șir de (alineatul, linia de dialog) sau respectând un detaliu/o didactică, munca
imagini idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) independentă
- formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări pe
Text suport: teme familiare care prezintă interes Forme de
Bunica, organizare a
de Ștefan colectivului:
Octavian - Iosif activitatea
frontală, ,
activitate
individuală
MEM Scăderea - identificarea ordinelor şi claselor Resurse materiale: Observarea
1.4 numerelor - generarea de numere mai mici decât 1000, ale căror manual, caietul sistematică
1.6 naturale de la cifre îndeplinesc condiţii date (ex.: precizarea cifrei elevului, fişe de (probe orale,
100 la 1000, cu unităţilor / zecilor / sutelor) lucru, culegeri, probe practice,
imprumut la - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, numărătoare fişe de lucru,
ordinul sutelor. cu şi fără trecere peste ordin, respectând algoritmul şi poziţională, axa teme pentru
aşezarea corectă a unităţilor, zecilor numerelor, acasă),
şi sutelor figurine, magneţi, portofoliul,
Influenţa - formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de riglete, atlas, proiectul
negativă a la o tematică dată / de la numere date / de la ilustraţii, planşe,
secetei şi verbe / expresii care sugerează operaţii globul pământesc,
- descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea hartă, cuburi,
caniculei
oamenilor, animalelor, plantelor diverse materiale
necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea
dirijată,
conversaţia,
explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul,
jocul de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea
frontală,
individuală

MM ● audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a Resurse materiale: ● observare


1.1.; Elemente de duratelor şi a tempoului manualul sistematică
1.4.; limbaj muzical ● jocul ”Mergi cum se cântă!” tipărit/digital, ● evaluare
2.1.; Ritmul ● crearea unei atmosfere propice însuşirii cântecului, caietul, surse orală
2.2.; Sunet prin prezentarea unor materiale muzicale sau audio ● temă de
2.3.; lung/scurt ilustrative potrivite lucru în clasă
3.1.; Marcarea ● însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri Resurse ● inter-
structurilor mici – colectiv procedurale: evaluare
3.4.
ritmice ● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării Metode: ●auto-evaluare
Audiţia muzicale sau cu percuţie corporală diversă, care să conversaţia,
interioară marcheze fie ritmul, fie timpii egali explicaţia,
Improvizaţia ● joc pentru diferenţierea în cântecele simple a exerciţiul, munca
ritmică duratelor sunetelor muzicale (jetoane – ca simboluri independentă,
spontană convenţionale de structurare a melodiilor simple) jocul
7. Marcarea ● organizarea unui joc de mişcare, utilizând didactic
structurilor onomatopeele din cântecele învăţate, sugestive pentru Organizare:
ritmice anumite elemente de limbaj muzical (durată) activitate frontală,
manual pag. 21 ● stabilirea unor mişcări speciale pentru fiecare individuală
cântec; recunoaşterea cântecelor după mişcarea
caracteristică
● joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la alegerea
copiilor, funcţie de nuanţă sau tempo
● desenarea unui personaj din cântec
● selectarea şi organizarea unor sunete pentru crearea
unei idei muzicale proprii
● reproducerea unor structuri ritmice din cântece,
însoţite de dirijat intuitiv
● exersarea tactării ritmului prin bătăi de palme
AVAP Cu umbrela Elemente de Povești despre
1.1; prin ploaie Realizarea de desene/picturi cu ajutorul punctelor, limbaj plastic: curcubeu Observarea
liniilor și petelor de culoare – Cu umbrela prin ploaie linia și punctul reacţiilor
1.2; (pag. 28 din manual sau 23 Fotografii în copiilor pe
Tehnici de lucru: care este parcursul
2.2; Ploaia-cantec amprentare, surprins activităţilor
https://www.youtube.com/watch?v=GDo6OZ4Q9Gw pulverizare, țesere curcubeul
2.3; cu benzi de hârtie, Coli de bloc de Analiza
croit, cusut, desen, produselor
2.4 împletire creioane obținute, după
colorate, criterii date la
Produse ale cerate, începutul
activității: desen radieră, activităților
liber, compoziții, acuarele, guașe
diferite obiecte sau tempera,
decorative și de hârtie colorată,
îmbrăcăminte etc. pensulă,
burete,
foarfece, lipici,
etc.

Saptamana Unitatea de invatare: Vin sărbătorile!


Numar de ore alocat: 20 ore

Saptamana : 23. 11 - 27.11. 2020

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -instrumente-

L Activitati integrate
U CLR 1. Povestirea orală a - identificarea personajelor dintr-un text audiat Resurse probe practice,
N 1.2 unui fragment de text - precizarea locului şi timpului acţiunii materiale: fişe de lucru,
I 1.3 prezentate într-un text audiat manual, teme pentru
2.3  Propoziția/Enunțul - relatarea, în succesiune logică, a întâmplărilor Caiet de lucru acasă),
3.1  Intonarea din textul audiat (Intuitext) portofoliul,
3.2 propozițiilor - formarea unor cuvinte prin derivare cu prefixe proiectul
4.1  Semnul exclamării sau sufixe (fără terminologie) Resurse
4.2  Scrierea cuvintelor - jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte alintate” procedurale: probă de
4.3 cu m înainte de p - jocuri de rol: întâlniri cu personaje fantastice, observarea evaluare
sau b întâmplări petrecute în vis, călătorii în lumi dirijată, orală/scrisă
imaginare conversaţia,
Text suport: Vreau să - formularea unei opinii referitoare la un explicaţia,
trăiesc printre stele, personaj/o întâmplare/un mod de comportament învăţarea prin
după Victor Eftimiu etc. descoperire, jocul
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor didactică, munca
scurte ( citire cu voce tare/în şoaptă/în gând; independentă
citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.)
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere Forme de
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un organizare a
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) colectivului:
- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza activitatea
textului citit frontală, activitate
- redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a unui , activitate
fragment dintr-un text citit individuală
- aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea
logică de desfăşurare a evenimentelor din
mesajul audiat
- copierea unor texte scurte, exersând încadrarea
în spaţiul paginii, respectarea proporţiei între
litere şi a spaţiului între cuvinte
- scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/a unui
text scurt pe foaie tip II, dictando, velină,
respectând încadrarea în pagina de caiet (tip II,
dictando sau cu foaie velină), aprecierea
spaţiilor dintre litere şi cuvinte
- folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea
cu majusculă/cu alineat, utilizarea corectă a
semnelor de punctuaţie)
- scrierea unor dorinţe, vise (de ex., „Aş dori
să...”, „Visul meu este să...”), rime, poveşti etc.
pe propriul caiet, pe un caiet al clasei sau într-un
spaţiu special amenajat (de ex.: Colţul de
creaţie)
- organizarea unui colţ în clasă/panou unde
copiii pot lăsa mesaje, invitaţii, pot lansa
dezbateri, îşi pot exprima în scris şi cu ajutorul
simbolurilor, păreri şi impresii despre anumite
evenimente, dar şi informaţii pe o temă aleasă
de ei (proiecte)
CLR 1. Povestirea orală a - identificarea personajelor dintr-un text audiat Resurse probe practice,
1.2 unui fragment de text - precizarea locului şi timpului acţiunii materiale: fişe de lucru,
1.3 prezentate într-un text audiat manual, teme pentru
2.3  Propoziția/Enunțul - relatarea, în succesiune logică, a întâmplărilor Caiet de lucru acasă),
3.1  Intonarea din textul audiat (Intuitext) portofoliul,
3.2 propozițiilor - formarea unor cuvinte prin derivare cu prefixe proiectul
4.1  Semnul exclamării sau sufixe (fără terminologie) Resurse
4.2 - jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte alintate” procedurale: probă de
 Scrierea cuvintelor
4.3 - jocuri de rol: întâlniri cu personaje fantastice, observarea evaluare
cu m înainte de p
sau b întâmplări petrecute în vis, călătorii în lumi dirijată, orală/scrisă
imaginare conversaţia,
Text suport: Vreau să - formularea unei opinii referitoare la un explicaţia,
trăiesc printre stele, personaj/o întâmplare/un mod de comportament învăţarea prin
după Victor Eftimiu etc. descoperire, jocul
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor didactică, munca
scurte ( citire cu voce tare/în şoaptă/în gând; independentă
citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.)
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere Forme de
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un organizare a
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) colectivului:
- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza activitatea
textului citit frontală, activitate
- redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a unui în activitate
fragment dintr-un text citit individuală
- aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea
logică de desfăşurare a evenimentelor din
mesajul audiat
- copierea unor texte scurte, exersând încadrarea
în spaţiul paginii, respectarea proporţiei între
litere şi a spaţiului între cuvinte
- scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/a unui
text scurt pe foaie tip II, dictando, velină,
respectând încadrarea în pagina de caiet (tip II,
dictando sau cu foaie velină), aprecierea
spaţiilor dintre litere şi cuvinte
- folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea
cu majusculă/cu alineat, utilizarea corectă a
semnelor de punctuaţie)
- scrierea unor dorinţe, vise (de ex., „Aş dori
să...”, „Visul meu este să...”), rime, poveşti etc.
pe propriul caiet, pe un caiet al clasei sau într-un
spaţiu special amenajat (de ex.: Colţul de
creaţie)
- organizarea unui colţ în clasă/panou unde
copiii pot lăsa mesaje, invitaţii, pot lansa
dezbateri, îşi pot exprima în scris şi cu ajutorul
simbolurilor, păreri şi impresii despre anumite
evenimente, dar şi informaţii pe o temă aleasă
de ei (proiecte)
MEM Aflarea numărului - aflarea unui termen necunoscut, folosind Resurse Observarea
necunoscut metoda balanţei, proba adunării/scăderii sau materiale: sistematică
1.6 prin metoda manual, caietul (probe orale,
3.1 încercării elevului, fişe de probe practice,
5.2 lucru, culegeri, fişe de lucru,
numărătoare teme pentru
poziţională, axa acasă),
numerelor, portofoliul,
figurine, magneţi, proiectul
riglete, atlas,
AVAP ilustraţii, planşe,
globul pământesc,
hartă, cuburi,
diverse materiale
necesare
experimentelor
MM Resurse
procedurale:
observarea
dirijată,
conversaţia,
explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul,
jocul de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea
frontală,
individuală

AVAP Ninge Realizarea unui desen sau a unei picturi despre Elemente de Coli de bloc de Observarea
1.2; iarnă, cu linii, puncte, pete de culoare-un loc limbaj plastic: desen, reacţiilor
preferat, un joc de iarnă, o zi memorabilă linia, punctul, creioane copiilor pe
1.3; sau o scenă dintr-o poveste de iarnă. forme regulate colorate, parcursul
Desenarea de fulgi de zăpadă, prin combinarea cerate, activităţilor
2.2; liniilo și folosind ca punct de plecare o poezie Tehnici de lucru: radieră,
dată (pag. 33 din manual). linie modulată, acuarele, guașe
2.3; repetiție, stilizare, sau tempera,
pensulație, hârtie colorată,
2.5; îndoire, colaj pensulă, Analiza
burete, produselor
2.6 Ninge iar ca in povești-cantec Produse ale foarfece, lipici, obținute, după
https://www.youtube.com/watch?v=6XHZF0- activității: desen materiale criterii date la
a5BE liber, compoziții, reciclabile – începutul
obiecte decorative tuburi de activităților
CLR hârtie igienică,
ziare etc.

Completarea
fișei de
evaluare, de
la pag. 40, din
manual, în
Jurnalul de
învățare

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -instrumente-

M Activitati integrate
A MEM Probleme care se - transformarea unei probleme rezolvate prin Resurse materiale: Observarea
R rezolvă prin operaţia schimbarea numerelor sau a întrebării, prin manual, caietul sistematică
T 1.6 de adunare înlocuirea cuvintelor care sugerează operaţia, elevului, fişe de (probe orale,
I 3.1 prin adăugarea unei întrebări etc.; lucru, culegeri, probe practice,
4.2 - crearea unor probleme după imagini / desene / numărătoare fişe de lucru,
scheme/ exerciţii/ formule poziţională, axa teme pentru
- formularea şi rezolvarea unor probleme numerelor, figurine, acasă),
pornind de la o tematică dată /de la numere magneţi, riglete, portofoliul,
date /de la atlas, ilustraţii, proiectul
verbe / expresii care sugerează operaţii planşe, globul
AVAP pământesc, hartă,
cuburi, diverse
materiale necesare
experimentelor
Resurse procedurale:
MM observarea dirijată,
conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire
Forme de organizare
a colectivului
activitatea frontală,
individuala

Religie
CLR 1. Povestirea orală a - identificarea personajelor dintr-un text audiat Resurse materiale: probe practice,
1.2 unui fragment de text - precizarea locului şi timpului acţiunii manual, fişe de lucru,
1.3 prezentate într-un text audiat Caiet de lucru teme pentru
2.3  Propoziția/Enunțul - relatarea, în succesiune logică, a întâmplărilor (Intuitext) acasă),
3.1  Intonarea din textul audiat portofoliul,
3.2 propozițiilor - formarea unor cuvinte prin derivare cu prefixe Resurse procedurale: proiectul
4.1  Semnul exclamării sau sufixe (fără terminologie) observarea dirijată,
4.2 - jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte alintate” conversaţia, probă de
 Scrierea cuvintelor
4.3 - jocuri de rol: întâlniri cu personaje fantastice, explicaţia, învăţarea evaluare
cu m înainte de p
sau b întâmplări petrecute în vis, călătorii în lumi prin descoperire, orală/scrisă
imaginare jocul didactică,
Text suport: Vreau să - formularea unei opinii referitoare la un munca independentă
trăiesc printre stele, personaj/o întâmplare/un mod de comportament
după Victor Eftimiu etc. Forme de organizare
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor a colectivului:
scurte ( citire cu voce tare/în şoaptă/în gând; activitatea frontală,,
citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) activitate individuală
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza
textului citit
- redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a unui
fragment dintr-un text citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea
logică de desfăşurare a evenimentelor din
mesajul audiat
- copierea unor texte scurte, exersând încadrarea
în spaţiul paginii, respectarea proporţiei între
litere şi a spaţiului între cuvinte
- scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/a unui
text scurt pe foaie tip II, dictando, velină,
respectând încadrarea în pagina de caiet (tip II,
dictando sau cu foaie velină), aprecierea spaţiilor
dintre litere şi cuvinte
- folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea
cu majusculă/cu alineat, utilizarea corectă a
semnelor de punctuaţie)
- scrierea unor dorinţe, vise (de ex., „Aş dori
să...”, „Visul meu este să...”), rime, poveşti etc.
pe propriul caiet, pe un caiet al clasei sau într-un
spaţiu special amenajat (de ex.: Colţul de
creaţie)
- organizarea unui colţ în clasă/panou unde
copiii pot lăsa mesaje, invitaţii, pot lansa
dezbateri, îşi pot exprima în scris şi cu ajutorul
simbolurilor, păreri şi impresii despre anumite
evenimente, dar şi informaţii pe o temă aleasă de
ei (proiecte)
Ed.Fizica

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -instrumente-

M Activitati integrate
I CLR 1. Povestirea orală a - identificarea personajelor dintr-un text audiat Resurse materiale: probe practice,
E 1.2 unui fragment de text - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate manual, fişe de lucru,
R 1.3 într-un text audiat Caiet de lucru teme pentru
C 2.3  Propoziția/Enunțul - relatarea, în succesiune logică, a întâmplărilor (Intuitext) acasă),
U 3.1  Intonarea din textul audiat portofoliul,
R 3.2 propozițiilor - formarea unor cuvinte prin derivare cu prefixe Resurse procedurale: proiectul
I 4.1  Semnul exclamării sau sufixe (fără terminologie) observarea dirijată,
4.2 - jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte alintate” conversaţia, probă de
 Scrierea cuvintelor
4.3 - jocuri de rol: întâlniri cu personaje fantastice, explicaţia, învăţarea evaluare
cu m înainte de p
sau b întâmplări petrecute în vis, călătorii în lumi prin descoperire, orală/scrisă
imaginare jocul didactică,
Text suport: Vreau să - formularea unei opinii referitoare la un munca independentă
trăiesc printre stele, personaj/o întâmplare/un mod de comportament
după Victor Eftimiu etc. Forme de organizare
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor a colectivului:
scurte ( citire cu voce tare/în şoaptă/în gând; citire activitatea frontală,
în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) activitate individuală
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza
textului citit
- redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a unui
fragment dintr-un text citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea
logică de desfăşurare a evenimentelor din mesajul
audiat
- copierea unor texte scurte, exersând încadrarea
în spaţiul paginii, respectarea proporţiei între litere
şi a spaţiului între cuvinte
- scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/a unui
text scurt pe foaie tip II, dictando, velină,
respectând încadrarea în pagina de caiet (tip II,
dictando sau cu foaie velină), aprecierea spaţiilor
dintre litere şi cuvinte
- folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea
cu majusculă/cu alineat, utilizarea corectă a
semnelor de punctuaţie)
- scrierea unor dorinţe, vise (de ex., „Aş dori
să...”, „Visul meu este să...”), rime, poveşti etc. pe
propriul caiet, pe un caiet al clasei sau într-un
spaţiu special amenajat (de ex.: Colţul de creaţie)
- organizarea unui colţ în clasă/panou unde copiii
pot lăsa mesaje, invitaţii, pot lansa dezbateri, îşi
pot exprima în scris şi cu ajutorul simbolurilor,
păreri şi impresii despre anumite evenimente, dar
şi informaţii pe o temă aleasă de ei (proiecte)

Engleza
MEM Probleme care se - transformarea unei probleme rezolvate prin Resurse materiale: Observarea
rezolvă prin operaţia schimbarea numerelor sau a întrebării, prin manual, caietul sistematică
de adunare înlocuirea cuvintelor care sugerează operaţia, prin elevului, fişe de (probe orale,
adăugarea unei întrebări etc.; lucru, culegeri, probe practice,
- crearea unor probleme după imagini / desene / numărătoare fişe de lucru,
scheme/ exerciţii/ formule poziţională, axa teme pentru
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind numerelor, figurine, acasă),
de la o tematică dată /de la numere date /de la magneţi, riglete, portofoliul,
verbe / expresii care sugerează operaţii atlas, ilustraţii, proiectul
planşe, globul
pământesc, hartă,
cuburi, diverse
materiale necesare
experimentelor
Resurse procedurale:
observarea dirijată,
conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de organizare
a colectivului
activitatea frontală, în
individuală
MM Elemente de limbaj audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a Resurse materiale: ● observare
muzical duratelor şi a tempoului manualul sistematică
1.1.; Ritmul ● jocul ”Mergi cum se cântă!” tipărit/digital, ● evaluare
1.4.; Sunet lung/scurt ● crearea unei atmosfere propice însuşirii caietul, surse audio orală
2.1.; Marcarea structurilor cântecului, prin prezentarea unor materiale ● temă de
2.2.; ritmice muzicale sau ilustrative potrivite Resurse procedurale: lucru în clasă
2.3.; Audiţia interioară ● însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – Metode: conversaţia, ● inter-
3.1.; Improvizaţia ritmică grupuri mici – colectiv explicaţia, evaluare
3.4. spontană ● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării exerciţiul, munca ●auto-evaluare
8. Audiția interioară. muzicale sau cu percuţie corporală diversă, care să independentă, jocul
Improvizația ritmică marcheze fie ritmul, fie timpii egali didactic
spontană ● joc pentru diferenţierea în cântecele simple a Organizare:
manual pag. 22 duratelor sunetelor muzicale (jetoane – ca activitate frontală,
simboluri convenţionale de structurare a
AVAP melodiilor simple)
● organizarea unui joc de mişcare, utilizând
onomatopeele din cântecele învăţate, sugestive
pentru anumite elemente de limbaj muzical
(durată)
● stabilirea unor mişcări speciale pentru fiecare
cântec; recunoaşterea cântecelor după mişcarea
caracteristică
● joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la alegerea
copiilor, funcţie de nuanţă sau tempo
● desenarea unui personaj din cântec
● selectarea şi organizarea unor sunete pentru
crearea unei idei muzicale proprii
● audiţie interioară (un vers cântat cu vocea, un
vers – în gând) însoţite de dirijat intuitiv sau cu
acompaniamentul jucăriilor muzicale
● interpretarea în gând a unor cântece/fragmente
din cântece
Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.
specifice - detalieri- -instrumente-

J Activitati integrate
O CLR 1. Povestirea orală a - identificarea personajelor dintr-un text audiat Resurse materiale: probe practice,
I 1.2 unui fragment de text - precizarea locului şi timpului acţiunii manual, fişe de lucru,
1.3 prezentate într-un text audiat Caiet de lucru teme pentru
2.3  Propoziția/Enunțul - relatarea, în succesiune logică, a întâmplărilor (Intuitext) acasă),
3.1  Intonarea din textul audiat Resurse procedurale: portofoliul,
3.2 propozițiilor - formarea unor cuvinte prin derivare cu prefixe observarea dirijată, proiectul
4.1  Semnul exclamării sau sufixe (fără terminologie) conversaţia,
4.2 - jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte alintate” explicaţia, învăţarea probă de
 Scrierea cuvintelor
4.3 - jocuri de rol: întâlniri cu personaje fantastice, prin descoperire, evaluare
cu m înainte de p
sau b întâmplări petrecute în vis, călătorii în lumi jocul didactică, orală/scrisă
imaginare munca independentă
Text suport: Vreau să - formularea unei opinii referitoare la un
personaj/o întâmplare/un mod de comportament Forme de organizare
trăiesc printre stele, etc. a colectivului:
după Victor Eftimiu - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor activitatea frontală,
scurte ( citire cu voce tare/în şoaptă/în gând; activitate, activitate
citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) individuală
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza
textului citit
- redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a unui
fragment dintr-un text citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea
logică de desfăşurare a evenimentelor din
mesajul audiat
- copierea unor texte scurte, exersând încadrarea
în spaţiul paginii, respectarea proporţiei între
litere şi a spaţiului între cuvinte
- scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/a unui
text scurt pe foaie tip II, dictando, velină,
respectând încadrarea în pagina de caiet (tip II,
dictando sau cu foaie velină), aprecierea spaţiilor
dintre litere şi cuvinte
- folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea
cu majusculă/cu alineat, utilizarea corectă a
semnelor de punctuaţie)
- scrierea unor dorinţe, vise (de ex., „Aş dori
să...”, „Visul meu este să...”), rime, poveşti etc.
pe propriul caiet, pe un caiet al clasei sau într-un
spaţiu special amenajat (de ex.: Colţul de
creaţie)
- organizarea unui colţ în clasă/panou unde
copiii pot lăsa mesaje, invitaţii, pot lansa
dezbateri, îşi pot exprima în scris şi cu ajutorul
simbolurilor, păreri şi impresii despre anumite
evenimente, dar şi informaţii pe o temă aleasă de
ei (proiecte)
MEM Probleme care se - transformarea unei probleme rezolvate prin Resurse materiale: Observarea
rezolvă prin una sau schimbarea numerelor sau a întrebării, prin manual, caietul sistematică
două operaţii înlocuirea cuvintelor care sugerează operaţia, elevului, fişe de (probe orale,
1.6 prin adăugarea unei întrebări etc.; lucru, culegeri, probe practice,
3.1 - crearea unor probleme după imagini / desene / numărătoare fişe de lucru,
scheme/ exerciţii/ formule poziţională, axa teme pentru
- formularea şi rezolvarea unor probleme numerelor, figurine, acasă),
pornind de la o tematică dată /de la numere magneţi, riglete, portofoliul,
CLR date /de la atlas, ilustraţii, proiectul
verbe / expresii care sugerează operaţii planşe, globul
- rezolvarea de probleme în mai multe moduri pământesc, hartă,
cuburi, diverse
materiale necesare
experimentelor
Resurse procedurale:
observarea dirijată,
conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de organizare
a colectivului
activitatea frontală,
individuală

,
Ed.,Fizică .,
DP RUTINE ŞI Cum îmi planific activităţile? -Program zilnic de a. materiale: : caiet,
SARCINI DE lucru fişe de lucru,
3.1 LUCRU rechizite
- iniţierea unei agende în care să fie precizat b. procedurale: :
programul zilnic conversaţia euristică,
CLR - enumerarea activităţilor într-o listă „Ce fac exerciţiul, muncă
azi?” independentă,
problematizarea,
simularea, joc de rol,
joc didactic
c. forme de
organizare a
colectivului:
activitate frontală,
activitate
individuală,
activitate în grup/ pe
perechi

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -instrumente-

V Activitati integrate
I CLR 1. Povestirea orală a - identificarea personajelor dintr-un text audiat Resurse materiale: probe practice,
N 1.2 unui fragment de text - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate manual, fişe de lucru,
E 1.3 într-un text audiat Caiet de lucru teme pentru
R 2.3  Propoziția/Enunțul - relatarea, în succesiune logică, a întâmplărilor (Intuitext) acasă),
I 3.1  Intonarea din textul audiat portofoliul,
3.2 propozițiilor - formarea unor cuvinte prin derivare cu prefixe Resurse procedurale: proiectul
4.1  Semnul exclamării sau sufixe (fără terminologie) observarea dirijată,
4.2 - jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte alintate” conversaţia, probă de
 Scrierea cuvintelor
4.3 cu m înainte de p - jocuri de rol: întâlniri cu personaje fantastice, explicaţia, învăţarea evaluare
sau b întâmplări petrecute în vis, călătorii în lumi prin descoperire, orală/scrisă
imaginare jocul didactică,
Text suport: Vreau să - formularea unei opinii referitoare la un munca independentă
trăiesc printre stele, personaj/o întâmplare/un mod de comportament
după Victor Eftimiu etc. Forme de organizare
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor a colectivului:
scurte ( citire cu voce tare/în şoaptă/în gând; activitatea frontală,
citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) activitate individuală
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza
textului citit
- redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a unui
fragment dintr-un text citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea
logică de desfăşurare a evenimentelor din
mesajul audiat
- copierea unor texte scurte, exersând încadrarea
în spaţiul paginii, respectarea proporţiei între
litere şi a spaţiului între cuvinte
- scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/a unui
text scurt pe foaie tip II, dictando, velină,
respectând încadrarea în pagina de caiet (tip II,
dictando sau cu foaie velină), aprecierea spaţiilor
dintre litere şi cuvinte
- folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea
cu majusculă/cu alineat, utilizarea corectă a
semnelor de punctuaţie)
- scrierea unor dorinţe, vise (de ex., „Aş dori
să...”, „Visul meu este să...”), rime, poveşti etc.
pe propriul caiet, pe un caiet al clasei sau într-un
spaţiu special amenajat (de ex.: Colţul de creaţie)
- organizarea unui colţ în clasă/panou unde copiii
pot lăsa mesaje, invitaţii, pot lansa dezbateri, îşi
pot exprima în scris şi cu ajutorul simbolurilor,
păreri şi impresii despre anumite evenimente, dar
şi informaţii pe o temă aleasă de ei (proiecte)
MEM Probleme care se - transformarea unei probleme rezolvate prin Resurse materiale: Observarea
rezolvă prin una sau schimbarea numerelor sau a întrebării, prin manual, caietul sistematică
1.6 două operaţii înlocuirea cuvintelor care sugerează operaţia, elevului, fişe de (probe orale,
3.1 prin adăugarea unei întrebări etc.; lucru, culegeri, probe practice,
- crearea unor probleme după imagini / desene / numărătoare fişe de lucru,
scheme/ exerciţii/ formule poziţională, axa teme pentru
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind numerelor, figurine, acasă),
de la o tematică dată /de la numere date /de la magneţi, riglete, portofoliul,
verbe / expresii care sugerează operaţii atlas, ilustraţii, proiectul
CLR - rezolvarea de probleme în mai multe moduri planşe, globul
pământesc, hartă,
cuburi, diverse
materiale necesare
experimentelor
Resurse procedurale:
observarea dirijată,
conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de organizare
a colectivului
activitatea frontală,
individuală

MM Elemente de limbaj audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a Resurse materiale: ● observare
muzical duratelor şi a tempoului manualul sistematică
1.1.; Ritmul ● jocul ”Mergi cum se cântă!” tipărit/digital, ● evaluare
1.4.; Sunet lung/scurt ● crearea unei atmosfere propice însuşirii caietul, surse audio orală
2.1.; Marcarea structurilor cântecului, prin prezentarea unor materiale ● temă de
2.2.; ritmice muzicale sau ilustrative potrivite Resurse procedurale: lucru în clasă
2.3.; Audiţia interioară ● însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – Metode: conversaţia, ● inter-
3.1.; Improvizaţia ritmică grupuri mici – colectiv explicaţia, evaluare
spontană ● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării exerciţiul, munca ●auto-evaluare
3.4.
8. Audiția interioară. muzicale sau cu percuţie corporală diversă, care independentă, jocul
Improvizația ritmică să marcheze fie ritmul, fie timpii egali didactic
spontană ● joc pentru diferenţierea în cântecele simple a Organizare:
manual pag. 22 duratelor sunetelor muzicale (jetoane – ca activitate frontală,
simboluri convenţionale de structurare a individuală
melodiilor simple)
● organizarea unui joc de mişcare, utilizând
onomatopeele din cântecele învăţate, sugestive
pentru anumite elemente de limbaj muzical
(durată)
● stabilirea unor mişcări speciale pentru fiecare
cântec; recunoaşterea cântecelor după mişcarea
caracteristică
● joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la alegerea
copiilor, funcţie de nuanţă sau tempo
● desenarea unui personaj din cântec
● selectarea şi organizarea unor sunete pentru
crearea unei idei muzicale proprii
● audiţie interioară (un vers cântat cu vocea, un
vers – în gând) însoţite de dirijat intuitiv sau cu
acompaniamentul jucăriilor muzicale
● interpretarea în gând a unor cântece/fragmente
din cântece
AVAP Ninge Realizarea unui desen sau a unei picturi despre Elemente de limbaj Coli de bloc de Observarea
iarnă, cu linii, puncte, pete de culoare-un loc plastic: linia, desen, reacţiilor
1.2; preferat, un joc de iarnă, o zi memorabilă punctul, forme creioane copiilor pe
sau o scenă dintr-o poveste de iarnă. regulate colorate, parcursul
1.3; Desenarea de fulgi de zăpadă, prin combinarea cerate, activităţilor
liniilo și folosind ca punct de plecare o poezie Tehnici de lucru: radieră,
2.2; dată (pag. 33 din manual). linie modulată, acuarele, guașe
repetiție, stilizare, sau tempera,
2.3; pensulație, îndoire, hârtie colorată,
colaj pensulă, Analiza
2.5; burete, produselor
Ninge iar ca in povești-cantec Produse ale foarfece, lipici, obținute,
2.6 https://www.youtube.com/watch?v=6XHZF0- activității: desen materiale după criterii
a5BE liber, compoziții, reciclabile – date la
obiecte decorative tuburi de hârtie începutul
CLR igienică, ziare activităților
etc.
Completarea
fișei de
evaluare, de
la pag. 40,
din manual,
în Jurnalul
de învățare

Saptamana :30 .11- 4 .12 . 2020

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -instrumente-
L Activitati integrate
U CLR
N LIBER
I
CLR
,
.,
MEM

AVAP

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -instrumente-

M Activitati integrate
A MEM LIBER 1 DECEMBRIE
R
T
I RELIGIE
,
.,
CLR

Ed.fizica

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -instrumente-

M Activitati integrate
I CLR 1. Povestirea orală a - identificarea personajelor dintr-un text audiat Resurse materiale: probe practice,
E 2.3 unui fragment de text - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate manual, fişe de lucru,
R 2.4 într-un text audiat Caiet de lucru teme pentru
C 3.1  Propoziția/Enunțul - relatarea, în succesiune logică, a întâmplărilor (Editura Intuitext) acasă),
U 4.2  Intonarea din textul audiat portofoliul,
R 4.3 propozițiilor - formarea unor cuvinte prin derivare cu prefixe Resurse procedurale: proiectul
I  Semnul exclamării sau sufixe (fără terminologie) observarea dirijată,
 Scrierea cuvintelor - jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte alintate” conversaţia, probă de
cu m înainte de p - jocuri de rol: întâlniri cu personaje fantastice, explicaţia, învăţarea evaluare
sau b întâmplări petrecute în vis, călătorii în lumi prin descoperire, orală/scrisă
imaginare jocul didactică,
Text suport: Vreau să - formularea unei opinii referitoare la un munca independentă
trăiesc printre stele, personaj/o întâmplare/un mod de comportament
după Victor Eftimiu etc. Forme de organizare
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor a colectivului:
MM
scurte ( citire cu voce tare/în şoaptă/în gând; citire activitatea frontală,
în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) activitate individuală
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza
textului citit
- redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a unui
fragment dintr-un text citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea
logică de desfăşurare a evenimentelor din mesajul
audiat
- copierea unor texte scurte, exersând încadrarea
în spaţiul paginii, respectarea proporţiei între litere
şi a spaţiului între cuvinte
- scrierea corectă a unor propoziţii/fraze/a unui
text scurt pe foaie tip II, dictando, velină,
respectând încadrarea în pagina de caiet (tip II,
dictando sau cu foaie velină), aprecierea spaţiilor
dintre litere şi cuvinte
- folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea
cu majusculă/cu alineat, utilizarea corectă a
semnelor de punctuaţie)
- scrierea unor dorinţe, vise (de ex., „Aş dori
să...”, „Visul meu este să...”), rime, poveşti etc. pe
propriul caiet, pe un caiet al clasei sau într-un
spaţiu special amenajat (de ex.: Colţul de creaţie)
- organizarea unui colţ în clasă/panou unde copiii
pot lăsa mesaje, invitaţii, pot lansa dezbateri, îşi
pot exprima în scris şi cu ajutorul simbolurilor,
păreri şi impresii despre anumite evenimente, dar
şi informaţii pe o temă aleasă de ei (proiecte)

Engleza
MEM Recapitulare - efectuarea de adunări / scăderi cu numere mai Resurse materiale: Observarea
1.6 mici decât 1000, fără şi cu trecere peste ordin şi manual, caietul sistematică
5.2 verificarea prin operaţia inversă elevului, fişe de (probe orale,
- rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în lucru, culegeri, probe practice,
scris, cu şi fără trecere peste ordin, respectând numărătoare fişe de lucru,
algoritmul şi aşezarea corectă a unităţilor, zecilor poziţională, axa teme pentru
şi sutelor numerelor, figurine, acasă),
magneţi, riglete, portofoliul,
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda atlas, ilustraţii, proiectul
MM balanţei, proba adunării/scăderii sau prin metoda planşe, globul
încercării pământesc, hartă,
- crearea unor probleme după imagini / desene / cuburi, diverse
scheme / exerciţii / formule materiale necesare
experimentelor
- comunicarea prin desen sau verbal a unor efecte Resurse procedurale:
pe care le au fenomene ale naturii asupra mediului observarea dirijată,
înconjurător conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de organizare
a colectivului
activitatea frontală,
individuală
MM ● audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a Resurse materiale: ● observare
Elemente de limbaj duratelor şi a tempoului manualul sistematică
1.1.; muzical ● jocul ”Mergi cum se cântă!” tipărit/digital, ● evaluare
1.4.; Ritmul ● crearea unei atmosfere propice însuşirii caietul, surse audio orală
2.2.; Sunet lung/scurt cântecului, prin prezentarea unor materiale ● temă de
Marcarea structurilor muzicale sau ilustrative potrivite Resurse procedurale: lucru în clasă
2.3.;
ritmice ● însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – Metode: conversaţia, ● inter-
3.1.; Audiţia interioară grupuri mici – colectiv explicaţia, evaluare
3.4. Improvizaţia ritmică ● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării exerciţiul, munca ●auto-evaluare
spontană muzicale sau cu percuţie corporală diversă, care să independentă, jocul
Recapitulare marcheze fie ritmul, fie timpii egali didactic
manual pag. 23 ● joc pentru diferenţierea în cântecele simple a Organizare:
duratelor sunetelor muzicale (jetoane – ca activitate frontală,
simboluri convenţionale de structurare a individuală şi
melodiilor simple)
● organizarea unui joc de mişcare, utilizând
onomatopeele din cântecele învăţate, sugestive
pentru anumite elemente de limbaj muzical
(durată)
● stabilirea unor mişcări speciale pentru fiecare
cântec; recunoaşterea cântecelor după mişcarea
caracteristică
● joc pe audiţie: mişcarea diferenţiată, la alegerea
copiilor, funcţie de nuanţă sau tempo
● desenarea unui personaj din cântec
● selectarea şi organizarea unor sunete pentru
crearea unei idei muzicale proprii
● reproducerea unor structuri ritmice din cântece,
însoţite de dirijat intuitiv
● audiţie interioară (un vers cântat cu vocea, un
vers – în gând) însoţite de dirijat intuitiv sau cu
acompaniamentul jucăriilor muzicale
● marcarea ritmului cu ajutorul jucăriilor muzicale
confecționate sau prin bătăi de palme

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -instrumente-

J Activitati integrate
O CLR 2. Intonarea - jocuri de rol Resurse materiale: observarea
I 2.3 propozițiilor - recitarea unor poezii pe teme familiare manual, sistematică
2.4 - realizarea unor postere care să ilustreze reguli de Caiet de lucru (Editura (probe orale,
3.1  Formularea comunicare eficientă (vorbirea pe rând, ascultarea, Intuitext) probe practice,
4.2 răspunsurilor păstrarea ideii) fişe de lucru,
4.3 la întrebări - utilizarea limbajului verbal şi nonverbal Resurse procedurale: teme pentru
 Scrierea corespunzător, în vederea asigurării/ menţinerii observarea dirijată, acasă),
funcțională. atenţiei interlocutorului (contact vizual, expresie conversaţia, portofoliul,
Felicitarea facială, claritate în exprimare, ton) explicaţia, învăţarea proiectul
 Cuvinte cu - utilizarea unor gesturi şi mişcări cu scopul de a-şi prin descoperire, jocul
înțeles susţine afirmaţiile didactică, munca probă de
asemănător - citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea independentă evaluare
intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie orală/scrisă
Text suport: - confecţionarea unor felicitări cu diverse ocazii Forme de organizare a
Colindătorii (Crăciun, Paşte, 8 Martie) şi scrierea mesajelor colectivului:
MM
(fragment), de corespunzătoare folosind diverse instrumente (stilou, activitatea frontală,
George Coșbuc creioane cerate, carioca, marker etc.) activitate individuală
- formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări pe
teme familiar/care prezintă interes
- organizarea unui colţ în clasă/panou unde copiii pot
lăsa mesaje, invitaţii, pot lansa dezbateri, îşi pot
exprima în scris şi cu ajutorul simbolurilor, păreri şi
impresii despre anumite evenimente, dar şi informaţii
pe o temă aleasă de ei (proiecte)
- redactarea unor idei despre o melodie ascultată
MEM Recapitulare - efectuarea de adunări / scăderi cu numere mai mici Resurse materiale: Observarea
decât 1000, fără şi cu trecere peste ordin şi verificarea manual, caietul sistematică
1.6 prin operaţia inversă elevului, fişe de lucru, (probe orale,
5.2 - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, cu culegeri, numărătoare probe practice,
şi fără trecere peste ordin, respectând algoritmul şi poziţională, axa fişe de lucru,
aşezarea corectă a unităţilor, zecilor numerelor, figurine, teme pentru
şi sutelor magneţi, riglete, atlas, acasă),
ilustraţii, planşe, portofoliul,
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda globul pământesc, proiectul
balanţei, proba adunării/scăderii sau prin metoda hartă, cuburi, diverse
încercării materiale necesare
- crearea unor probleme după imagini / desene / experimentelor
scheme / exerciţii / formule Resurse procedurale:
observarea dirijată,
- comunicarea prin desen sau verbal a unor efecte pe conversaţia,
care le au fenomene ale naturii asupra mediului explicaţia, învăţarea
înconjurător prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare a
colectivului
activitatea frontală,
individuală
,
.,

Ed.
fizică

DP RUTINE ŞI Am timp şi de joacă!Alternanța efort/relaxare (timp de a. materiale: : caiet,


SARCINI DE lucru/ timp liber fişe de lucru, rechizite
3.1 LUCRU b. procedurale: :
analiza gradului de îndeplinire a programului zilnic conversaţia euristică,
- investigarea programelor zilnice ale membrilor exerciţiul, muncă
familiei independentă,
problematizarea,
simularea, joc de rol,
joc didactic
c. forme de organizare
a colectivului:
activitate frontală,
activitate individuală,
activitate în grup/ pe
perechi

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -instrumente-

V Activitati integrate
I CLR 2. Intonarea - jocuri de rol Resurse materiale: observarea
N 2.3 propozițiilor - recitarea unor poezii pe teme familiare manual, sistematică
E 2.4 - realizarea unor postere care să ilustreze reguli de Caiet de lucru (probe orale,
R 3.1  Formularea comunicare eficientă (vorbirea pe rând, ascultarea, (Editura Intuitext) probe practice,
I 4.2 răspunsurilor păstrarea ideii) fişe de lucru,
4.3 la întrebări - utilizarea limbajului verbal şi nonverbal Resurse teme pentru
 Scrierea corespunzător, în vederea asigurării/ menţinerii procedurale: acasă),
funcțională. atenţiei interlocutorului (contact vizual, expresie observarea dirijată, portofoliul,
Felicitarea facială, claritate în exprimare, ton) conversaţia, proiectul
 Cuvinte cu - utilizarea unor gesturi şi mişcări cu scopul de a-şi explicaţia,
înțeles susţine afirmaţiile învăţarea prin probă de
asemănător - citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu descoperire, jocul evaluare
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de didactică, munca orală/scrisă
Text suport: punctuaţie independentă
MM Colindătorii - confecţionarea unor felicitări cu diverse ocazii
(fragment), de (Crăciun, Paşte, 8 Martie) şi scrierea mesajelor Forme de
George Coșbuc corespunzătoare folosind diverse instrumente organizare a
(stilou, creioane cerate, carioca, marker etc.) colectivului:
- formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări pe activitatea frontală,
teme familiar/care prezintă interes activitate, activitate
- organizarea unui colţ în clasă/panou unde copiii individuală
pot lăsa mesaje, invitaţii, pot lansa dezbateri, îşi pot
exprima în scris şi cu ajutorul simbolurilor, păreri şi
impresii despre anumite evenimente, dar şi
informaţii pe o temă aleasă de ei (proiecte)
- redactarea unor idei despre o melodie ascultată

Astazi s-a nascut Hristos- colind


MEM Evaluare - scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, Activitate Probă scrisă
1.6 utilizând semnele <, >, = independentă
3.1 - rezolvarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris,
5.2 cu şi fără trecere peste ordin, respectând algoritmul
şi aşezarea corectă a unităţilor, zecilor
AVAP şi sutelor
- rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma /
diferenţa / produsul / câtul / jumătatea / sfertul /
dublul etc.”
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda
balanţei, proba adunării/scăderii sau prin metoda
încercării
- crearea unor probleme după imagini / desene /
scheme / exerciţii / formule
MM Elemente de Itemii probei de evaluare vizează: Resurse materiale: ● evaluare
limbaj muzical ● notarea duratei sunetelor sub silabele versurilor fișe de evaluare scrisă și orală
1.1.; Ritmul unui cântec prin cuvintele iu-te, pas, ra_ar
1.4.; Sunet lung/scurt ● interpretarea unui cântec prin alternanța tare/în
2.2.; Marcarea gând
structurilor ● tactarea ritmului unui cântec dat
2.3.;
ritmice
3.1.; Audiţia
3.4. interioară
Improvizaţia
ritmică
spontană
Evaluare
manual pag. 24

AVAP Ninge Realizarea unui desen sau a unei picturi despre Elemente de limbaj Coli de bloc de Observarea
iarnă, cu linii, puncte, pete de culoare-un loc plastic: linia, desen, creioane reacţiilor
1.2; preferat, un joc de iarnă, o zi memorabilă punctul, forme colorate, copiilor pe
sau o scenă dintr-o poveste de iarnă. regulate cerate, radieră, parcursul
1.3; Desenarea de fulgi de zăpadă, prin combinarea acuarele, guașe activităţilor
liniilo și folosind ca punct de plecare o poezie dată Tehnici de lucru: sau tempera, Analiza
2.2; (pag. 33 din manual). linie modulată, hârtie, produselor
repetiție, stilizare, foarfece, lipici, obținute, după
2.3; Ninge iar ca in povești-cantec pensulație, îndoire, materiale criterii date la
https://www.youtube.com/watch?v=6XHZF0-a5BE colaj reciclabile – începutul
2.5; tuburi de hârtie activităților
Produse ale Completarea
2.6 activității: desen fișei de
liber, compoziții, evaluare
CLR obiecte decorative
Saptamana :7.12- 11 .12. 2020

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -instrumente-

L Activitati integrate
U CLR 2. Intonarea - jocuri de rol Resurse materiale: observarea
N 2.3 propozițiilor - recitarea unor poezii pe teme familiare manual, sistematică
I 2.4 - realizarea unor postere care să ilustreze reguli de Caiet de lucru (probe orale,
3.1  Formularea comunicare eficientă (vorbirea pe rând, ascultarea, (Editura Intuitext) probe practice,
4.2 răspunsurilor păstrarea ideii) fişe de lucru,
4.3 la întrebări - utilizarea limbajului verbal şi nonverbal Resurse teme pentru
 Scrierea corespunzător, în vederea asigurării/ menţinerii procedurale: acasă),
funcțională. atenţiei interlocutorului (contact vizual, expresie observarea dirijată, portofoliul,
Felicitarea facială, claritate în exprimare, ton) conversaţia, proiectul
 Cuvinte cu - utilizarea unor gesturi şi mişcări cu scopul de a-şi explicaţia,
înțeles susţine afirmaţiile învăţarea prin probă de
asemănător - citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu descoperire, jocul evaluare
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de didactică, munca orală/scrisă
Text suport: punctuaţie independentă
Colindătorii - confecţionarea unor felicitări cu diverse ocazii
(fragment), de (Crăciun, Paşte, 8 Martie) şi scrierea mesajelor Forme de
George Coșbuc corespunzătoare folosind diverse instrumente organizare a
(stilou, creioane cerate, carioca, marker etc.) colectivului:
- formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări pe activitatea frontală,
teme familiar/care prezintă interes activitate ,
- organizarea unui colţ în clasă/panou unde copiii activitate
pot lăsa mesaje, invitaţii, pot lansa dezbateri, îşi pot individuală
exprima în scris şi cu ajutorul simbolurilor, păreri şi
impresii despre anumite evenimente, dar şi
informaţii pe o temă aleasă de ei (proiecte)
- redactarea unor idei despre o melodie ascultată

Astazi s-a nascut Hrisos- colind


CLR 2. Intonarea - jocuri de rol Resurse materiale: observarea
propozițiilor - recitarea unor poezii pe teme familiare manual, sistematică
- realizarea unor postere care să ilustreze reguli de (probe orale,
 Formularea comunicare eficientă (vorbirea pe rând, ascultarea, probe practice,
răspunsurilor păstrarea ideii) Resurse fişe de lucru,
la întrebări - utilizarea limbajului verbal şi nonverbal procedurale: teme pentru
 Scrierea corespunzător, în vederea asigurării/ menţinerii observarea dirijată, acasă),
funcțională. atenţiei interlocutorului (contact vizual, expresie conversaţia, portofoliul,
Felicitarea facială, claritate în exprimare, ton) explicaţia, proiectul
 Cuvinte cu - utilizarea unor gesturi şi mişcări cu scopul de a-şi învăţarea prin
înțeles susţine afirmaţiile descoperire, jocul probă de
asemănător - citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu didactică, munca evaluare
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de independentă orală/scrisă
Text suport: punctuaţie
Colindătorii - confecţionarea unor felicitări cu diverse ocazii Forme de
(fragment), de (Crăciun, Paşte, 8 Martie) şi scrierea mesajelor organizare a
George Coșbuc corespunzătoare folosind diverse instrumente colectivului:
(stilou, creioane cerate, carioca, marker etc.) activitatea frontală,
- formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări pe activitate activitate
teme familiar/care prezintă interes individuală
- organizarea unui colţ în clasă/panou unde copiii
pot lăsa mesaje, invitaţii, pot lansa dezbateri, îşi pot
exprima în scris şi cu ajutorul simbolurilor, păreri şi
impresii despre anumite evenimente, dar şi
informaţii pe o temă aleasă de ei (proiecte)
- redactarea unor idei despre o melodie ascultată
Colinde, colinde
https://www.youtube.com/watch?v=stoE292HDRg
MEM Adunarea - adunarea cardinalelor unor mulţimi care au acelaşi Resurse materiale: Observarea
repetată de număr de elemente manual, caietul sistematică
1.6 termeni egali - aflarea unei sume de termeni egali prin rezolvarea elevului, fişe de (probe orale,
3.1 unor probleme practice lucru, culegeri, probe practice,
5.2 Adaptarea - rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei numărătoare fişe de lucru,
vieţuitoarelor la sume/ diferenţe de termeni egali poziţională, axa teme pentru
mediu numerelor, acasă),
figurine, magneţi, portofoliul,
riglete, atlas, proiectul
ilustraţii, planşe,
globul pământesc,
hartă, cuburi,
diverse materiale
necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea dirijată,
conversaţia,
explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea frontală,
individuală
AVAP Omul de zăpadă Realizarea unui colaj cu un om Elemente de limbaj Coli de bloc de Observarea
de zăpadă, folosind ruperea liberă, lipirea, decuparea plastic: linia, desen, reacţiilor
1.2; după contur (pag. 34 și 35 din manual). punctul, forme creioane copiilor pe
Amprentare – Oameni de zăpadă (pag. 30 din caietul regulate colorate, parcursul
1.3; elevului); dactilopictură (pag. 31 din caietul cerate, activităţilor
elevului) Tehnici de lucru: radieră,
2.2; Desen pas cu pas - La plimbare prin nămeți linie modulată, acuarele, guașe
repetiție, stilizare, sau tempera,
2.3; pensulație, hârtie colorată,
Omul de zăpadă-cantec îndoire, colaj pensulă, Analiza
2.5; https://www.youtube.com/watch?v=35hAjisjbO8 burete, produselor
Produse ale foarfece, lipici, obținute, după
2.6 activității: desen materiale criterii date la
liber, compoziții, reciclabile – începutul
obiecte decorative tuburi de hârtie activităților
igienică, ziare
etc.

Completarea
fișei de
evaluare, de
la pag. 40, din
manual, în
Jurnalul de
învățare
Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.
specifice - detalieri- -instrumente-

M Activitati integrate
A MEM Adunarea - adunarea cardinalelor unor mulţimi care au acelaşi Resurse materiale: Observarea
R repetată de număr de elemente manual, caietul sistematică
T 1.6 termeni egali - aflarea unei sume de termeni egali prin rezolvarea elevului, fişe de lucru, (probe orale,
I 3.1 unor probleme practice culegeri, numărătoare probe practice,
4.2 Adaptarea - rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei poziţională, axa fişe de lucru,
vieţuitoarelor la sume/ diferenţe de termeni egali numerelor, figurine, teme pentru
mediu magneţi, riglete, atlas, acasă),
ilustraţii, planşe, portofoliul,
globul pământesc, proiectul
hartă, cuburi, diverse
materiale necesare
experimentelor
Resurse procedurale:
observarea dirijată,
conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare a
colectivului
activitatea frontală,
individuală
Religie

CLR 2. Intonarea - jocuri de rol Resurse materiale: observarea


4.1 propozițiilor - recitarea unor poezii pe teme familiare manual, sistematică
- realizarea unor postere care să ilustreze reguli de Caiet de lucru (Editura (probe orale,
 Formularea comunicare eficientă (vorbirea pe rând, ascultarea, Intuitext) probe practice,
4.2
păstrarea ideii) fişe de lucru,
răspunsurilor - utilizarea limbajului verbal şi nonverbal teme pentru
la întrebări corespunzător, în vederea asigurării/ menţinerii Resurse procedurale: acasă),
 Scrierea atenţiei interlocutorului (contact vizual, expresie observarea dirijată, portofoliul,
funcțională. facială, claritate în exprimare, ton) conversaţia, proiectul
Felicitarea - utilizarea unor gesturi şi mişcări cu scopul de a-şi explicaţia, învăţarea
 Cuvinte cu susţine afirmaţiile prin descoperire, jocul probă de
înțeles - citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea didactică, munca evaluare
asemănător intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie independentă orală/scrisă
- confecţionarea unor felicitări cu diverse ocazii
Text suport: (Crăciun, Paşte, 8 Martie) şi scrierea mesajelor Forme de organizare a
Colindătorii corespunzătoare folosind diverse instrumente (stilou, colectivului:
(fragment), de creioane cerate, carioca, marker etc.) activitatea frontală, ,
George Coșbuc - formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări pe activitate individuală
teme familiar/care prezintă interes
- organizarea unui colţ în clasă/panou unde copiii pot
lăsa mesaje, invitaţii, pot lansa dezbateri, îşi pot
exprima în scris şi cu ajutorul simbolurilor, păreri şi
impresii despre anumite evenimente, dar şi informaţii
pe o temă aleasă de ei (proiecte)
- redactarea unor idei despre o melodie ascultată
Colinde, colinde
https://www.youtube.com/watch?v=stoE292HDRg

Ed.
fizică
Ziua Competente specifice Continuturi Activitati de Resurse Evaluare Obs.
- detalieri- invatare -instrumente-
M Activitati integrate
I 2. Intonarea - jocuri de rol Resurse materiale: observarea
E propozițiilor - recitarea unor poezii pe teme familiare manual, sistematică
R - realizarea unor postere care să ilustreze reguli de Caiet de lucru (Editura (probe orale,
C  Formularea comunicare eficientă (vorbirea pe rând, ascultarea, Intuitext) probe practice,
U răspunsurilor păstrarea ideii) fişe de lucru,
R la întrebări - utilizarea limbajului verbal şi nonverbal Resurse procedurale: teme pentru
I  Scrierea corespunzător, în vederea asigurării/ menţinerii observarea dirijată, acasă),
funcțională. atenţiei interlocutorului (contact vizual, expresie conversaţia, explicaţia, portofoliul,
Felicitarea facială, claritate în exprimare, ton) învăţarea prin proiectul
 Cuvinte cu - utilizarea unor gesturi şi mişcări cu scopul de a-şi descoperire, jocul
înțeles susţine afirmaţiile didactică, munca probă de
asemănător - citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu independentă evaluare
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de orală/scrisă
Text suport: punctuaţie Forme de organizare a
Colindătorii - confecţionarea unor felicitări cu diverse ocazii colectivului:
(fragment), de (Crăciun, Paşte, 8 Martie) şi scrierea mesajelor activitatea frontală,
George Coșbuc corespunzătoare folosind diverse instrumente activitate individuală
(stilou, creioane cerate, carioca, marker etc.)
- formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări pe
teme familiar/care prezintă interes
- organizarea unui colţ în clasă/panou unde copiii
pot lăsa mesaje, invitaţii, pot lansa dezbateri, îşi pot
exprima în scris şi cu ajutorul simbolurilor, păreri
şi impresii despre anumite evenimente, dar şi
informaţii pe o temă aleasă de ei (proiecte)
- redactarea unor idei despre o melodie ascultată
Colinde, colinde
https://www.youtube.com/watch?v=stoE292HDRg

Engleza
MEM Adunarea repetată de termeni egali - adunarea cardinalelor Resurse Observarea
unor mulţimi care au materiale: sistematică
3.1 Adaptarea vieţuitoarelor la mediu acelaşi număr de manual, (probe orale,
5.2 elemente caietul probe practice,
- aflarea unei sume de elevului, fişe fişe de lucru,
termeni egali prin de lucru, teme pentru
rezolvarea unor culegeri, acasă),
probleme practice numărătoare portofoliul,
- rezolvarea unor poziţională, proiectul
situaţii practice de axa numerelor,
aflare a unei sume/ figurine,
magneţi,
diferenţe de termeni
riglete, atlas,
egali ilustraţii,
planşe, globul
pământesc,
hartă, cuburi,
diverse
materiale
necesare
experimentelor
Resurse
procedurale:
observarea
dirijată,
conversaţia,
explicaţia,
învăţarea prin
descoperire,
demonstraţia,
experimentul,
jocul de rol
Forme de
organizare a
colectivului
activitatea
frontală,
individuală
MM audiţia – joc pentru Resurse ● observare
Elemente de limbaj muzical diferenţierea intuitivă a materiale: sistematică
1.1.; 1.2.; 1.4.; Melodia înălţimii sunetelor manualul ● evaluare
2.2.; 3.4. Sunete înalte/joase muzicale; asocierea tipărit/digital, orală
Mersul melodiei acestora cu mişcări caietul, surse ● temă de
Legătura dintre text şi melodie (strofa şi refrenul) sugestive ale braţelor audio lucru în clasă
Genuri muzicale: folclorul copiilor; colinde ● mişcarea braţelor ● inter-
9. Sunete înalte. Sunete joase sus-jos la sunetele de Resurse evaluare
manual pag. 26-27 înălţimi diferite procedurale: ●auto-
(exemplu - cântecul Metode: evaluare
Coroana de Gr. conversaţia,
Teodosiu) explicaţia,
● crearea unei exerciţiul,
atmosfere propice munca
însuşirii cântecului, independentă,
prin prezentarea unor jocul
materiale muzicale sau didactic
ilustrative potrivite Organizare:
● însuşirea cântecelor activitate
pe traseul: colectiv – frontală,
grupuri mici – colectiv individuală
● selectarea şi
organizarea unor
sunete pentru crearea
unei idei muzicale
proprii;
● redarea înălțimii
sunetelor cu ajutorul
scăriței muzicale
● încălzirea vocii prin
vocalize
Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.
specifice - detalieri- -instrumente-

J Activitati integrate
O CLR 2. Intonarea - jocuri de rol Resurse materiale: observarea
I propozițiilor - recitarea unor poezii pe teme familiare manual, sistematică
3.1 - realizarea unor postere care să ilustreze reguli de Caiet de lucru (Editura (probe orale,
 Formularea comunicare eficientă (vorbirea pe rând, ascultarea, Intuitext) probe practice,
răspunsurilor păstrarea ideii) fişe de lucru,
la întrebări - utilizarea limbajului verbal şi nonverbal Resurse procedurale: teme pentru
 Scrierea corespunzător, în vederea asigurării/ menţinerii observarea dirijată, acasă),
funcțională. atenţiei interlocutorului (contact vizual, expresie conversaţia, portofoliul,
Felicitarea facială, claritate în exprimare, ton) explicaţia, învăţarea proiectul
 Cuvinte cu - utilizarea unor gesturi şi mişcări cu scopul de a-şi prin descoperire, jocul
înțeles susţine afirmaţiile didactică, munca probă de
asemănător - citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea independentă evaluare
intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie orală/scrisă
Text suport: - confecţionarea unor felicitări cu diverse ocazii Forme de organizare a
Colindătorii (Crăciun, Paşte, 8 Martie) şi scrierea mesajelor colectivului:
(fragment), de corespunzătoare folosind diverse instrumente (stilou, activitatea frontală, ,
George Coșbuc creioane cerate, carioca, marker etc.) activitate individuală
- formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări pe
teme familiar/care prezintă interes
- organizarea unui colţ în clasă/panou unde copiii pot
lăsa mesaje, invitaţii, pot lansa dezbateri, îşi pot
exprima în scris şi cu ajutorul simbolurilor, păreri şi
impresii despre anumite evenimente, dar şi informaţii
pe o temă aleasă de ei (proiecte)
- redactarea unor idei despre o melodie ascultată
Colinde, colinde
https://www.youtube.com/watch?v=stoE292HDRg
MEM Înmulţirea - aflarea unei sume de termeni egali prin rezolvarea Resurse materiale: Observarea
numerelor unor probleme practice manual, caietul sistematică
naturale - efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100 , prin elevului, fişe de lucru, (probe orale,
adunări repetate sau utilizând proprietăţi ale înmulţirii culegeri, numărătoare probe practice,
Despre viaţa - rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei poziţională, axa fişe de lucru,
plantelor şi a sume/ diferenţe de termeni egali numerelor, figurine, teme pentru
animalelor - prezentarea unor fotografii/desene ale unor magneţi, riglete, atlas, acasă),
plante/animale din mediile de viaţă explorate ilustraţii, planşe, portofoliul,
- descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea globul pământesc, proiectul
oamenilor, animalelor, plantelor hartă, cuburi, diverse
- asocierea unor caracteristici speciale ale plantelor şi materiale necesare
animalelor cu anumite caracteristici ale mediului în experimentelor
care trăiesc, în scopul recunoaşterii adaptărilor la Resurse procedurale:
observarea dirijată,
mediu
conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare a
colectivului
activitatea frontală,
individuală
,
.,

Ed.
fizică

DP RUTINE ŞI Am timp şi de joacă!Alternanța efort/relaxare (timp de a. materiale: : caiet,


SARCINI DE lucru/ timp liber fişe de lucru, rechizite
3.1 LUCRU b. procedurale: :
analiza gradului de îndeplinire a programului zilnic conversaţia euristică,
- investigarea programelor zilnice ale membrilor exerciţiul, muncă
familiei independentă,
problematizarea,
simularea, joc de rol,
joc didactic
c. forme de organizare
a colectivului:
activitate frontală,
activitate individuală,

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -instrumente-

V Activitati integrate
I CLR 2. Intonarea - jocuri de rol Resurse materiale: observarea
N propozițiilor - recitarea unor poezii pe teme familiare manual, sistematică
E 3.1 - realizarea unor postere care să ilustreze reguli de Caiet de lucru (probe orale,
R  Formularea comunicare eficientă (vorbirea pe rând, ascultarea, (Editura Intuitext) probe practice,
I răspunsurilor păstrarea ideii) fişe de lucru,
la întrebări - utilizarea limbajului verbal şi nonverbal Resurse procedurale: teme pentru
 Scrierea corespunzător, în vederea asigurării/ menţinerii observarea dirijată, acasă),
funcțională. atenţiei interlocutorului (contact vizual, expresie conversaţia, portofoliul,
Felicitarea facială, claritate în exprimare, ton) explicaţia, învăţarea proiectul
 Cuvinte cu - utilizarea unor gesturi şi mişcări cu scopul de a-şi prin descoperire, jocul
înțeles susţine afirmaţiile didactică, munca probă de
asemănător - citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea independentă evaluare
intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie orală/scrisă
Text suport: - confecţionarea unor felicitări cu diverse ocazii Forme de organizare a
Colindătorii (Crăciun, Paşte, 8 Martie) şi scrierea mesajelor colectivului:
(fragment), de corespunzătoare folosind diverse instrumente (stilou, activitatea frontală,
George Coșbuc creioane cerate, carioca, marker etc.) activitate , activitate
- formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări pe individuală
teme familiar/care prezintă interes
- organizarea unui colţ în clasă/panou unde copiii pot
lăsa mesaje, invitaţii, pot lansa dezbateri, îşi pot
exprima în scris şi cu ajutorul simbolurilor, păreri şi
impresii despre anumite evenimente, dar şi informaţii
pe o temă aleasă de ei (proiecte)
- redactarea unor idei despre o melodie ascultată
Colinde, colinde
https://www.youtube.com/watch?v=stoE292HDRg
MEM Înmulţirea - aflarea unei sume de termeni egali prin rezolvarea Resurse materiale: Observarea
numerelor unor probleme practice manual, caietul sistematică
naturale - efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100 , prin elevului, fişe de lucru, (probe orale,
adunări repetate sau utilizând proprietăţi ale culegeri, numărătoare probe practice,
Despre viaţa înmulţirii poziţională, axa fişe de lucru,
plantelor şi a - rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei numerelor, figurine, teme pentru
animalelor sume/ diferenţe de termeni egali magneţi, riglete, atlas, acasă),
- prezentarea unor fotografii/desene ale unor ilustraţii, planşe, portofoliul,
plante/animale din mediile de viaţă explorate globul pământesc, proiectul
- descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea hartă, cuburi, diverse
oamenilor, animalelor, plantelor materiale necesare
- asocierea unor caracteristici speciale ale plantelor şi experimentelor
animalelor cu anumite caracteristici ale mediului în Resurse procedurale:
care trăiesc, în scopul recunoaşterii adaptărilor la observarea dirijată,
conversaţia,
mediu
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare a
colectivului
activitatea frontală,
individuală
MM audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a înălţimii Resurse materiale: ● observare
Elemente de sunetelor muzicale; asocierea acestora cu mişcări manualul sistematică
1.1.; limbaj muzical sugestive ale braţelor tipărit/digital, ● evaluare
1.2.; Melodia ● mişcarea braţelor sus-jos la sunetele de înălţimi caietul, surse audio orală
1.4.; Sunete diferite (exemplu - cântecul Coroana de Gr. ● temă de
2.2.; înalte/joase Teodosiu) Resurse procedurale: lucru în clasă
Mersul melodiei ● crearea unei atmosfere propice însuşirii cântecului, Metode: conversaţia, ● inter-
3.4.
Legătura dintre prin prezentarea unor materiale muzicale sau explicaţia, evaluare
text şi melodie ilustrative potrivite exerciţiul, munca ●auto-evaluare
(strofa şi ● însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri independentă, jocul
refrenul) mici – colectiv didactic
Genuri ● selectarea şi organizarea unor sunete pentru crearea Organizare:
muzicale: unei idei muzicale proprii; activitate frontală,
folclorul ● redarea înălțimii sunetelor cu ajutorul scăriței individuală
copiilor; colinde muzicale
9. Sunete înalte. ● încălzirea vocii prin vocalize
Sunete joase
manual pag. 26-
27

AVAP Omul de zăpadă Realizarea unui colaj cu un om Elemente de limbaj Coli de bloc de Observarea
de zăpadă, folosind ruperea liberă, lipirea, decuparea plastic: linia, punctul, desen, creioane reacţiilor
după contur (pag. 34 și 35 din manual). forme regulate colorate, copiilor pe
1.2; Amprentare – Oameni de zăpadă cerate, radieră, parcursul
Tehnici de lucru: linie acuarele, guașe activităţilor
1.3; modulată, repetiție, sau tempera,
Omul de zăpadă-cantec stilizare, pensulație, hârtie colorată,
2.2; https://www.youtube.com/watch?v=35hAjisjbO8 îndoire, colaj pensulă,
burete,
2.3; Produse ale activității: foarfece, lipici, Analiza
desen liber, materiale produselor
2.5; compoziții, obiecte reciclabile – obținute,
decorative tuburi de hârtie după criterii
2.6 igienică, ziare date la
etc. începutul
activităților

Completare
a fișei de
evaluare, de
la pag. 40,
din manual,
în Jurnalul
de învățare

Saptamana : 14. 12.- 18. 12. 2020

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -instrumente-

L Activitati integrate
U CLR 3.Recapitulare – - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare Resurse materiale: observarea
N 3.1 La colindat la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, manual, sistematică
I Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?” etc.) Caiet de lucru (probe orale,
- relatarea, în succesiune logică, a întâmplărilor ((Editura Intuitext) probe practice,
din textul audiat fişe de lucru,
- precizarea evenimentelor din textul audiat, Resurse procedurale: teme pentru
3.2 folosind expresiile: la început, mai întâi, prima observarea acasă),
dată, apoi, după aceea, până la urmă etc. dirijată,conversaţia, portofoliul,
- dezvoltarea sau simplificarea unei propoziţii explicaţia, învăţarea proiectul
prin adăugarea/eliminarea unor cuvinte prin descoperire, jocul
MM
- jocuri de tipul: „Continuă propoziţia”, didactică, munca probă de
„ Cuvinte dintr-un cuvânt”, „ Cum poate fi?”, independentă evaluare
„ Obiecte mari, obiecte mici”, orală/scrisă
„Propoziţia crescătoare” etc. Forme de organizare a
- vizionarea unor scurte secvenţe din emisiuni colectivului:
sau a unor filme româneşti/ dublate în limba activitatea frontală,
română pentru copii şi discutarea lor activitate individuală
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de
punctuaţie
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un
scurt text pe teme cunoscute
- confecţionarea unor felicitări cu diverse ocazii
(Crăciun, Paşte, 8 Martie) şi scrierea mesajelor
corespunzătoare folosind diverse instrumente
(stilou, creioane cerate, carioca, marker etc.)
CLR 3.Recapitulare – - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare Resurse materiale: observarea
1.2 La colindat la textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, manual, sistematică
Unde?, De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?” etc.) Caiet de lucru (probe orale,
- relatarea, în succesiune logică, a întâmplărilor (Editura Intuitext) probe practice,
din textul audiat fişe de lucru,
2.3 - precizarea evenimentelor din textul audiat, Resurse procedurale: teme pentru
folosind expresiile: la început, mai întâi, prima observarea acasă),
dată, apoi, după aceea, până la urmă etc. dirijată,conversaţia, portofoliul,
AVAP - dezvoltarea sau simplificarea unei propoziţii explicaţia, învăţarea proiectul
prin adăugarea/eliminarea unor cuvinte prin descoperire, jocul
- jocuri de tipul: „Continuă propoziţia”, didactică, munca probă de
„ Cuvinte dintr-un cuvânt”, „ Cum poate fi?”, independentă evaluare
„ Obiecte mari, obiecte mici”, orală/scrisă
„Propoziţia crescătoare” etc. Forme de organizare a
- vizionarea unor scurte secvenţe din emisiuni colectivului:
sau a unor filme româneşti/ dublate în limba activitatea frontală,
română pentru copii şi discutarea lor activitate individuală
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de
punctuaţie
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un
scurt text pe teme cunoscute
- confecţionarea unor felicitări cu diverse ocazii
(Crăciun, Paşte, 8 Martie) şi scrierea mesajelor
corespunzătoare folosind diverse instrumente
(stilou, creioane cerate, carioca, marker etc.)
MEM Înmulţirea - aflarea unei sume de termeni egali prin Resurse materiale: Observarea
numerelor rezolvarea unor probleme practice manual, caietul sistematică
naturale - efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100 , elevului, fişe de lucru, (probe orale,
3.1 prin adunări repetate sau utilizând proprietăţi ale culegeri, numărătoare probe practice,
3.2 Despre viaţa înmulţirii poziţională, axa fişe de lucru,
4.2 plantelor şi a - rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei numerelor, figurine, teme pentru
5.2 animalelor sume/ diferenţe de termeni egali magneţi, riglete, atlas, acasă),
- prezentarea unor fotografii/desene ale unor ilustraţii, planşe, portofoliul,
plante/animale din mediile de viaţă explorate globul pământesc, proiectul
- descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea hartă, cuburi, diverse
oamenilor, animalelor, plantelor materiale necesare
- asocierea unor caracteristici speciale ale experimentelor
AVAP plantelor şi animalelor cu anumite caracteristici Resurse procedurale:
ale mediului în care trăiesc, în scopul observarea dirijată,
conversaţia,
recunoaşterii adaptărilor la mediu
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare a
colectivului
activitatea frontală,
individuală
AVAP Obiceiuri de Realizarea de podoabe pentru bradul de Crăciun, Elemente de limbaj Coli de bloc de Observarea
iarnă din materiale reciclabile (pag. 37 și 38 din plastic: linia, punctul, desen, creioane reacţiilor
1.2; manual forme regulate colorate, copiilor pe
Discuții despre obiceiurile legate de sărbătorile cerate, radieră, parcursul
1.3; de iarnă, din diferite zone ale țării (pag. 39 din Tehnici de lucru: linie acuarele, guașe activităţilor
manual). modulată, repetiție, sau tempera,
2.2; stilizare, pensulație, hârtie colorată,
îndoire, colaj pensulă,
2.3; burete,
Produse ale activității: foarfece, lipici, Analiza
2.5; desen liber, materiale produselor
compoziții, obiecte reciclabile – obținute, după
2.6 decorative tuburi de hârtie criterii date la
igienică, ziare începutul
CLR etc. activitățilo

Completarea
fișei de
evaluare, de
la pag. 40, din
manual, în
Jurnalul de
învățare

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -instrumente-

M Activitati integrate
A MEM Înmulţirea când - aflarea unei sume de termeni egali prin rezolvarea Resurse materiale: Observarea
R unul dintre unor probleme practice manual, caietul sistematică
T factori este 2 - efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100 , prin elevului, fişe de lucru, (probe orale,
I 3.1 adunări repetate sau utilizând proprietăţi ale înmulţirii; culegeri, numărătoare probe practice,
3.2 Despre viaţa - evidenţierea unor proprietăţi ale înmulţirii poziţională, axa fişe de lucru,
4.2 oamenilor (comutativitate, asociativitate, element neutru), fără numerelor, figurine, teme pentru
5.2 precizarea terminologiei magneţi, riglete, atlas, acasă),
- descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea ilustraţii, planşe, portofoliul,
oamenilor, animalelor, plantelor globul pământesc, proiectul
- realizarea unui album cu fotografii personale şi ale hartă, cuburi, diverse
membrilor familiei, grupate pe mai multe criterii materiale necesare
experimentelor
AVAP (vârstă - până la 1 an, până la 5 ani, până în clasa a II- Resurse procedurale:
a, la liceu, în prezent; gen; grade de rudenie – bunici, observarea dirijată,
fraţi şi părinţi, mătuşi, unchi şi verişori ) pentru a conversaţia,
explicaţia, învăţarea
evidenţia asemănările dintre aceştia
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare a
colectivului
activitatea frontală,
individuală
Religie
CLR 3.Recapitulare – - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la Resurse materiale: observarea
1.3 La colindat textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, Unde?, manual, sistematică
De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?” etc.) Caiet de lucru (Editura (probe orale,
4.1
- relatarea, în succesiune logică, a întâmplărilor din Art Educațional probe practice,
textul audiat fişe de lucru,
- precizarea evenimentelor din textul audiat, folosind Resurse procedurale: teme pentru
expresiile: la început, mai întâi, prima dată, apoi, după observarea acasă),
aceea, până la urmă etc. dirijată,conversaţia, portofoliul,
- dezvoltarea sau simplificarea unei propoziţii prin explicaţia, învăţarea proiectul
adăugarea/eliminarea unor cuvinte prin descoperire, jocul
4.2
- jocuri de tipul: „Continuă propoziţia”, didactică, munca probă de
„ Cuvinte dintr-un cuvânt”, „ Cum poate fi?”, independentă evaluare
„ Obiecte mari, obiecte mici”, orală/scrisă
„Propoziţia crescătoare” etc. Forme de organizare a
4.3 - vizionarea unor scurte secvenţe din emisiuni sau a colectivului:
unor filme româneşti/ dublate în limba română activitatea frontală,
semnele de punctuaţie activitate individuală
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un scurt
text pe teme cunoscute
- confecţionarea unor felicitări cu diverse ocazii
(Crăciun, Paşte, 8 Martie) şi scrierea mesajelor
corespunzătoare folosind diverse instrumente (stilou,
creioane cerate, carioca, marker etc.)
Ed.
fizică

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -instrumente-

M Activitati integrate
I CLR 3.Recapitulare – - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la Resurse materiale: observarea
E 3.1 La colindat textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, Unde?, manual, sistematică
R De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?” etc.) Caiet de lucru (probe orale,
C - relatarea, în succesiune logică, a întâmplărilor din (Editura Intuitex)t probe practice,
2.1
U textul audiat fişe de lucru,
R - precizarea evenimentelor din textul audiat, folosind Resurse procedurale: teme pentru
I 2.3 expresiile: la început, mai întâi, prima dată, apoi, observarea acasă),
după aceea, până la urmă etc. dirijată,conversaţia, portofoliul,
- dezvoltarea sau simplificarea unei propoziţii prin explicaţia, învăţarea proiectul
adăugarea/eliminarea unor cuvinte prin descoperire, jocul
2.4
- jocuri de tipul: „Continuă propoziţia”, didactică, munca probă de
„ Cuvinte dintr-un cuvânt”, „ Cum poate fi?”, independentă evaluare
„ Obiecte mari, obiecte mici”, orală/scrisă
„Propoziţia crescătoare” etc. Forme de organizare a
- vizionarea unor scurte secvenţe din emisiuni sau a colectivului:
unor filme româneşti/ dublate în limba română pentru activitatea frontală,
copii şi discutarea lor activitate individuală
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea
intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un scurt
text pe teme cunoscute
- confecţionarea unor felicitări cu diverse ocazii
(Crăciun, Paşte, 8 Martie) şi scrierea mesajelor
corespunzătoare folosind diverse instrumente (stilou,
creioane cerate, carioca, marker etc.)
Engleză

MEM Înmulţirea când - aflarea unei sume de termeni egali prin rezolvarea Resurse materiale: Observarea
1.6 unul dintre unor probleme practice manual, caietul sistematică
3.1 factori este 2 - efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100 , prin elevului, fişe de lucru, (probe orale,
4.1 adunări repetate sau utilizând proprietăţi ale culegeri, numărătoare probe practice,
Despre viaţa înmulţirii; poziţională, axa fişe de lucru,
oamenilor - evidenţierea unor proprietăţi ale înmulţirii numerelor, figurine, teme pentru
(comutativitate, asociativitate, element neutru), fără magneţi, riglete, atlas, acasă),
precizarea terminologiei ilustraţii, planşe, portofoliul,
- descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea globul pământesc, proiectul
oamenilor, animalelor, plantelor hartă, cuburi, diverse
- realizarea unui album cu fotografii personale şi ale materiale necesare
membrilor familiei, grupate pe mai multe criterii experimentelor
(vârstă - până la 1 an, până la 5 ani, până în clasa a II- Resurse procedurale:
observarea dirijată,
a, la liceu, în prezent; gen; grade de rudenie – bunici,
conversaţia,
fraţi şi părinţi, mătuşi, unchi şi verişori ) pentru a explicaţia, învăţarea
evidenţia asemănările dintre aceştia prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare a
colectivului
activitatea frontală,
individuală
MM Elemente de ● audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a Resurse materiale: ● observare
limbaj muzical înălţimii sunetelor; asocierea acestora cu mişcări manualul sistematică
1.1.; Melodia sugestive ale braţelor tipărit/digital, ● evaluare
1.2.; Sunete ● mişcarea braţelor sus-jos la sunetele de înălţimi caietul, surse audio orală
1.4.; înalte/joase diferite (exemplu - cântecul Coroana de Gr. ● temă de
2.2.; 3.4. Mersul melodiei Teodosiu) Resurse procedurale: lucru în clasă
Legătura dintre ● crearea unei atmosfere propice însuşirii cântecului, Metode: conversaţia, ● inter-
AVAP text şi melodie prin prezentarea unor materiale muzicale sau explicaţia, evaluare
(strofa şi ilustrative potrivite exerciţiul, munca ●auto-evaluare
refrenul) ● însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri independentă, jocul
Genuri mici – colectiv didactic
muzicale: ● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării Organizare:
folclorul muzicale sau cu percuţie corporală diversă, care să activitate frontală,
copiilor; colinde marcheze fie ritmul, fie timpii egali individuală şi
10. Mersul ● selectarea şi organizarea unor sunete pentru crearea
melodiei unei idei muzicale proprii;
manual pag. 28- ● discuţii despre propriile creaţii, analiza şi aprecierea
29 lor
● interpretarea diferitelor melodii redate după metoda
Breazul-Saxu sau prin scărița muzicală
● interpretarea unor cântece după auz

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -instrumente-

J Activitati integrate
O CLR 3.Recapitulare – - formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la Resurse materiale: observarea
I AVAP La colindat textul audiat („Cine?, Ce?, Cu cine?, Cum?, Unde?, manual, sistematică
4.2 De ce?, Din ce cauză?, Cu ce scop?” etc.) Caiet de lucru (Editura (probe orale,
- relatarea, în succesiune logică, a întâmplărilor din Intuitext) probe practice,
textul audiat Resurse procedurale: fişe de lucru,
- precizarea evenimentelor din textul audiat, folosind observarea teme pentru
expresiile: la început, mai întâi, prima dată, apoi, după dirijată,conversaţia, acasă),
aceea, până la urmă etc. explicaţia, învăţarea portofoliul,
- dezvoltarea sau simplificarea unei propoziţii prin prin descoperire, jocul proiectul
4.3 adăugarea/eliminarea unor cuvinte didactică, munca
- jocuri de tipul: „Continuă propoziţia”, independentă probă de
„ Cuvinte dintr-un cuvânt”, „ Cum poate fi?”, evaluare
„ Obiecte mari, obiecte mici”, Forme de organizare a orală/scrisă
„Propoziţia crescătoare” etc. colectivului:
- vizionarea unor scurte secvenţe din emisiuni sau a activitatea frontală,
unor filme româneşti/ dublate în limba română pentru activitate individuală
copii şi discutarea lor
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea
intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un scurt
text pe teme cunoscute
- confecţionarea unor felicitări cu diverse ocazii
(Crăciun, Paşte, 8 Martie) şi scrierea mesajelor
corespunzătoare folosind diverse instrumente (stilou,
creioane cerate, carioca, marker etc.)
MEM Înmulţirea când - aflarea unei sume de termeni egali prin rezolvarea Resurse materiale: Observarea
unul dintre unor probleme practice manual, caietul sistematică
1.5 factori este 2 - efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100 , prin elevului, fişe de lucru, (probe orale,
1.6 adunări repetate sau utilizând proprietăţi ale înmulţirii; culegeri, numărătoare probe practice,
Despre viaţa - evidenţierea unor proprietăţi ale înmulţirii poziţională, axa fişe de lucru,
oamenilor (comutativitate, asociativitate, element neutru), fără numerelor, figurine, teme pentru
precizarea terminologiei magneţi, riglete, atlas, acasă),
- descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea ilustraţii, planşe, portofoliul,
CLR oamenilor, animalelor, plantelor globul pământesc, proiectul
- realizarea unui album cu fotografii personale şi ale hartă, cuburi, diverse
membrilor familiei, grupate pe mai multe criterii materiale necesare
(vârstă - până la 1 an, până la 5 ani, până în clasa a II- experimentelor
Resurse procedurale:
a, la liceu, în prezent; gen; grade de rudenie – bunici,
observarea dirijată,
fraţi şi părinţi, mătuşi, unchi şi verişori ) pentru a conversaţia,
evidenţia asemănările dintre aceştia explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare a
colectivului
activitatea frontală,
individuală

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -instrumente-

V Activitati integrate
I
N
E MEM Înmulţirea când - scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, Resurse materiale: Observarea
R 1.5 unul dintre utilizând semnele <, >, = manual, caietul sistematică
I 1.6 factori este 3 - aflarea unei sume de termeni egali prin elevului, fişe de (probe orale,
rezolvarea unor probleme practice lucru, culegeri, probe practice,
Nevoile - efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100 , numărătoare fişe de lucru,
vieţuitoarelor prin adunări repetate sau utilizând proprietăţi ale poziţională, axa teme pentru
pentru a înmulţirii numerelor, figurine, acasă),
supravieţui - rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei magneţi, riglete, portofoliul,
sume/ diferenţe de termeni egali atlas, ilustraţii, proiectul
CLR - compararea rezultatelor obţinute la exerciţii cu planşe, globul
operaţii de acelaşi ordin sau de ordine diferite pământesc, hartă,
- crearea unor probleme după imagini / desene / cuburi, diverse
scheme / exerciţii / formule materiale necesare
- descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea experimentelor
oamenilor, animalelor, plantelor Resurse procedurale:
observarea dirijată,
conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de organizare
a colectivului
activitatea frontală,
individuală
Elemente de ● audiţia – joc Resurse materiale: ● observare
limbaj pentru manualul tipărit/digital, sistematică
muzical diferenţierea caietul, surse audio ● evaluare orală
Melodia intuitivă a ● temă de lucru în
Sunete înălţimii Resurse procedurale: clasă
înalte/joase sunetelor; Metode: conversaţia, explicaţia, ● inter-evaluare
Mersul asocierea exerciţiul, munca independentă, jocul ●auto-evaluare
melodiei acestora cu didactic
Legătura mişcări Organizare:
dintre text şi sugestive ale activitate frontală, individuală
melodie braţelor
(strofa şi ● mişcarea
refrenul) braţelor sus-jos
Genuri la sunetele de
muzicale: înălţimi diferite
folclorul (exemplu -
copiilor; cântecul
colinde Coroana de Gr.
10. Mersul Teodosiu)
melodiei ● crearea unei
manual pag. atmosfere
28-29 propice însuşirii
cântecului, prin
prezentarea unor
materiale
muzicale sau
ilustrative
potrivite
● însuşirea
cântecelor pe
traseul: colectiv
– grupuri mici –
colectiv
● acompanierea
cântecelor cu
orchestra de
jucării muzicale
sau cu percuţie
corporală
diversă, care să
marcheze fie
ritmul, fie timpii
egali
● selectarea şi
organizarea unor
sunete pentru
crearea unei idei
muzicale
proprii;
● discuţii despre
propriile creaţii,
analiza şi
aprecierea lor
● interpretarea
diferitelor
melodii redate
după metoda
Breazul-Saxu
sau prin scărița
muzicală
● interpretarea
unor cântece
după auz
AVAP Obiceiuri de Realizarea de podoabe pentru bradul de Crăciun, Elemente de limbaj Coli de bloc de Observarea
iarnă din materiale reciclabile (pag. 37 și 38 din plastic: linia, punctul, desen, reacţiilor
manual forme regulate creioane copiilor pe
1.2; Discuții despre obiceiurile legate de sărbătorile colorate, parcursul
de iarnă, din diferite zone ale țării (pag. 39 din Tehnici de lucru: cerate, radieră, activităţilor
1.3; manual). linie modulată, acuarele, guașe
repetiție, stilizare, sau tempera,
2.2; pensulație, îndoire, hârtie colorată,
colaj pensulă,
2.3; burete, Analiza
Produse ale foarfece, lipici, produselor
2.5; activității: desen materiale obținute,
liber, compoziții, reciclabile – după criterii
2.6 obiecte decorative tuburi de hârtie date la
igienică, ziare începutul
CLR etc. activităților

Completare
a fișei de
evaluare, de
la pag. 40,
din manual,
în Jurnalul
de învățare

Saptamana: 21. 12 – 22 .12. 2020

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -instrumente-

L Activitati integrate
U CLR 5.Activităţi de - formarea unor cuvinte prin derivare cu prefixe sau Resurse materiale: observarea
N 3.1 recuperare- sufixe (fără terminologie) manual, sistematică
I ameliorare şi - jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte alintate” Caiet de lucru (Editura
dezvoltare - dezvoltarea sau simplificarea unei propoziţii prin Intuitext)
adăugarea/eliminarea unor cuvinte
Plugușorul - jocuri de tipul: „Continuă propoziţia”, „ Cuvinte Resurse procedurale:
3.2 dintr-un cuvânt”, „ Cum poate fi?”, „ Obiecte mari, observarea
obiecte mici”, dirijată,conversaţia,
MEM „Propoziţia crescătoare” etc. explicaţia, jocul
MM - alcătuirea unor propoziţii prin care se formulează o didactic, exerciţiul
solicitare, o întrebare, o mulţumire, o rugăminte, un
îndemn, un salut etc. Forme de organizare a
- jocuri de rol colectivului:
- reformularea unor propoziţii prin schimbarea activitatea frontală,
intonaţiei sau a accentului, în funcţie de scopul activitate individuală
comunicării
- recitarea unor poezii pe teme familiare
- formularea unei opinii referitoare la un personaj/o
întâmplare/un mod de comportament etc.
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte
( citire cu voce tare/în şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe
roluri, citire ştafetă etc.)
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea
intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un detaliu/o
idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza
textului citit
- redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a unui
fragment dintr-un text citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea logică
de desfăşurare a evenimentelor din mesajul audiat
- folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu
majusculă/cu alineat, utilizarea corectă a semnelor de
punctuaţie)
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text

CLR 5.Activităţi de - formarea unor cuvinte prin derivare cu prefixe sau Resurse materiale: observarea
recuperare- sufixe (fără terminologie) manual, sistematică
1.3 ameliorare şi - jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte alintate” Caiet de lucru (Editura
2.1 dezvoltare - dezvoltarea sau simplificarea unei propoziţii prin Intuitext)
2.3 adăugarea/eliminarea unor cuvinte
3.1 Plugușorul - jocuri de tipul: „Continuă propoziţia”, „ Cuvinte Resurse procedurale:
3.2 dintr-un cuvânt”, „ Cum poate fi?”, „ Obiecte mari, observarea
4.2 obiecte mici”, dirijată,conversaţia,
MM
„Propoziţia crescătoare” etc. explicaţia, jocul
- alcătuirea unor propoziţii prin care se formulează o didactic, exerciţiul
solicitare, o întrebare, o mulţumire, o rugăminte, un
îndemn, un salut etc. Forme de organizare a
- jocuri de rol colectivului:
- reformularea unor propoziţii prin schimbarea activitatea frontală,
intonaţiei sau a accentului, în funcţie de scopul activitate individuală
comunicării
- recitarea unor poezii pe teme familiare
- formularea unei opinii referitoare la un personaj/o
întâmplare/un mod de comportament etc.
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte
( citire cu voce tare/în şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe
roluri, citire ştafetă etc.)
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea
intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un detaliu/o
idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza
textului citit
- redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a unui
fragment dintr-un text citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea logică
de desfăşurare a evenimentelor din mesajul audiat
- folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu
majusculă/cu alineat, utilizarea corectă a semnelor de
punctuaţie)
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text

MEM Înmulţirea când - scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, Resurse materiale: Observarea
1.5 unul dintre utilizând semnele <, >, = manual, caietul sistematică
1.6 factori este 3 - aflarea unei sume de termeni egali prin rezolvarea elevului, fişe de lucru, (probe orale,
5.2 unor probleme practice culegeri, numărătoare probe practice,
Nevoile - efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100 , prin poziţională, axa fişe de lucru,
vieţuitoarelor adunări repetate sau utilizând proprietăţi ale înmulţirii numerelor, figurine, teme pentru
pentru a - rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei magneţi, riglete, atlas, acasă),
supravieţui sume/ diferenţe de termeni egali ilustraţii, planşe, portofoliul,
- compararea rezultatelor obţinute la exerciţii cu globul pământesc, proiectul
operaţii de acelaşi ordin sau de ordine diferite hartă, cuburi, diverse
- crearea unor probleme după imagini / desene / materiale necesare
scheme / exerciţii / formule experimentelor
- descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea Resurse procedurale:
oamenilor, animalelor, plantelor observarea dirijată,
conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare a
colectivului
activitatea frontală,
individuală
AVAP Obiceiuri de Realizarea de podoabe pentru bradul de Crăciun, din Elemente de limbaj Coli de bloc de
iarnă materiale reciclabile (pag. 37 și 38 din manual plastic: linia, punctul, desen, creioane
1.2; Discuții despre obiceiurile legate de sărbătorile de forme regulate colorate,
iarnă, din diferite zone ale țării (pag. 39 din manual). cerate, radieră,
1.3; Tehnici de lucru: linie acuarele, guașe
modulată, repetiție, sau tempera,
2.2; stilizare, pensulație, hârtie colorată,
îndoire, colaj pensulă,
2.3; burete,
Produse ale activității: foarfece, lipici,
2.5; desen liber, materiale
compoziții, obiecte reciclabile –
2.6 decorative tuburi de hârtie
igienică, ziare
etc.

CLR

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -instrumente-

M Activitati integrate
A MEM Înmulţirea când - scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, Resurse materiale: Observarea
R 1.5 unul dintre utilizând semnele <, >, = manual, caietul sistematică
T 1.6 factori este 3 - aflarea unei sume de termeni egali prin rezolvarea elevului, fişe de lucru, (probe orale,
I unor probleme practice culegeri, numărătoare probe practice,
5.2 Nevoile - efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100 , prin poziţională, axa fişe de lucru,
vieţuitoarelor adunări repetate sau utilizând proprietăţi ale numerelor, figurine, teme pentru
pentru a înmulţirii magneţi, riglete, atlas, acasă),
supravieţui - rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei ilustraţii, planşe, portofoliul,
sume/ diferenţe de termeni egali globul pământesc, proiectul
- compararea rezultatelor obţinute la exerciţii cu hartă, cuburi, diverse
CLR operaţii de acelaşi ordin sau de ordine diferite materiale necesare
- crearea unor probleme după imagini / desene / experimentelor
scheme / exerciţii / formule Resurse procedurale:
- descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea observarea dirijată,
oamenilor, animalelor, plantelor conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare a
colectivului
activitatea frontală,
individuală

Religie
CLR 5.Activităţi de - formarea unor cuvinte prin derivare cu prefixe sau Resurse materiale: observarea
recuperare- sufixe (fără terminologie) manual, sistematică
1.3 ameliorare şi - jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte alintate” Caiet de lucru
2.1 dezvoltare - dezvoltarea sau simplificarea unei propoziţii prin (Editura Intuitext)
2.3 adăugarea/eliminarea unor cuvinte
3.1 Plugușorul - jocuri de tipul: „Continuă propoziţia”, „ Cuvinte Resurse procedurale:
3.2 dintr-un cuvânt”, „ Cum poate fi?”, „ Obiecte mari, observarea
4.2 obiecte mici”, dirijată,conversaţia,
MM
„Propoziţia crescătoare” etc. explicaţia, jocul
- alcătuirea unor propoziţii prin care se formulează o didactic, exerciţiul
solicitare, o întrebare, o mulţumire, o rugăminte, un
îndemn, un salut etc. Forme de organizare a
- jocuri de rol colectivului:
- reformularea unor propoziţii prin schimbarea activitatea frontală,
intonaţiei sau a accentului, în funcţie de scopul activitate individuală
comunicării
- recitarea unor poezii pe teme familiare
- formularea unei opinii referitoare la un personaj/o
întâmplare/un mod de comportament etc.
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor
scurte ( citire cu voce tare/în şoaptă/în gând; citire în
lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.)
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de
punctuaţie
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
- formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza
textului citit
- redarea prin cuvinte proprii, cu sprijin, a unui
fragment dintr-un text citit
- aranjarea unei suite de propoziţii după ordinea
logică de desfăşurare a evenimentelor din mesajul
audiat
- folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu
majusculă/cu alineat, utilizarea corectă a semnelor
de punctuaţie)
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text

ED.fizică

VACANTA DE IARNA :23. 12. 2020- 11.01. 2021


Unitatea de invatare: Farmecul iernii
Numar de ore alocat: 18 ore

Saptamana :11.01 – 15. 01. 2020

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -instrumente-

L Activitati integrate
U CLR 1.Povestirea - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale la Resurse materiale: observarea
N 3.1 orală a unui text întrebări legate de tema şi mesajul textului audiat manual, sistematică
I - povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a unui Caiet de lucru (probe orale,
 Povestirea fragment audiat (Editura Intuitext) probe practice,
1.2 unor - povestirea unor evenimente semnificative din viaţa fişe de lucru,
întâmplări proprie sau din activitatea şcolară/a clasei, cu Resurse procedurale: teme pentru
observate folosirea verbelor la timpurile potrivite observarea acasă),
MM  Reguli ale - formularea unor mesaje în care să-şi exprime dirijată,conversaţia, portofoliul,
discursului intenţia de a primi informaţii/lămuriri în legătură cu explicaţia, învăţarea proiectul
MEM un aspect/o problemă din spaţiul familiar prin descoperire, jocul
oral
 Pronunția - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor didactică, munca probă de
clară și corectă scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/în gând; citire în independentă evaluare
 Virgula lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) orală/scrisă
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere Forme de organizare a
Text suport: (alineatul, linia de dialog) sau respectând un detaliu/o colectivului:
Iarna,după idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) activitatea frontală,
Mihail - adaptarea stilului de a citi în funcţie de scopul activitate individuală
Sadoveanu urmărit (de căutare a unui cuvânt, a unei idei)
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură
cu un scurt text citit
- folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu
majusculă/cu alineat, utilizarea corectă a semnelor de
punctuaţie)
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text
- realizarea portretelor anotimpurilor în cuvinte,
formă şi culoare
Ninge iar ca in povesti
https://www.youtube.com/watch?v=6XHZF0-a5BE
CLR 1.Povestirea - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale la Resurse materiale: observarea
orală a unui text întrebări legate de tema şi mesajul textului audiat manual, sistematică
2.3 - povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a unui Caiet de lucru (probe orale,
 Povestirea fragment audiat (Editura Intuitext) probe practice,
3.4 unor - povestirea unor evenimente semnificative din viaţa fişe de lucru,
întâmplări proprie sau din activitatea şcolară/a clasei, cu Resurse procedurale: teme pentru
observate folosirea verbelor la timpurile potrivite observarea acasă),
 Reguli ale - formularea unor mesaje în care să-şi exprime dirijată,conversaţia, portofoliul,
discursului intenţia de a primi informaţii/lămuriri în legătură cu explicaţia, învăţarea proiectul
oral un aspect/o problemă din spaţiul familiar prin descoperire, jocul
4.2
 Pronunția - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor didactică, munca probă de
MM
clară și corectă scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/în gând; citire în independentă evaluare
 Virgula lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) orală/scrisă
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere Forme de organizare a
Text suport: (alineatul, linia de dialog) sau respectând un detaliu/o colectivului:
Iarna,după idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) activitatea frontală,
Mihail - adaptarea stilului de a citi în funcţie de scopul activitate individuală
Sadoveanu urmărit (de căutare a unui cuvânt, a unei idei)
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură
cu un scurt text citit
- folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu
majusculă/cu alineat, utilizarea corectă a semnelor de
punctuaţie)
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text
- realizarea portretelor anotimpurilor în cuvinte,
formă şi culoare

Ninge iar ca in povesti


https://www.youtube.com/watch?v=6XHZF0-a5BE
MEM Înmulţirea când - aflarea unei sume de termeni egali prin rezolvarea Resurse materiale: Observarea
1.5 unul dintre unor probleme practice manual, caietul sistematică
1.6 factori este 4 - rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei elevului, fişe de lucru, (probe orale,
5.2 sume/ diferenţe de termeni egali culegeri, numărătoare probe practice,
Balta, mediu - crearea unor probleme după imagini / desene / poziţională, axa fişe de lucru,
natural de viaţă scheme / exerciţii / formule numerelor, figurine, teme pentru
- inventarea unor reguli de operare şi aplicarea lor în magneţi, riglete, atlas, acasă),
jocuri ilustraţii, planşe, portofoliul,
- descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea globul pământesc, proiectul
oamenilor, animalelor, plantelor hartă, cuburi, diverse
- asocierea unor caracteristici speciale ale plantelor şi materiale necesare
animalelor cu anumite caracteristici ale mediului în experimentelor
care trăiesc, în scopul recunoaşterii adaptărilor la Resurse procedurale:
observarea dirijată,
mediu
conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare a
colectivului
activitatea frontală,
individuală
AVAP Piatră Elemente de limbaj Coli de bloc de Observarea
2.1; Observarea pietrelor din natură (pag. 42 din manual). plastic: forma și desen, creioane reacţiilor
Identificarea obiectelor care pot fi realizate din volumul colorate, copiilor pe
2.3; pietre. cerate, radieră, parcursul
Exerciții-joc prin care se decorează pietrele cu Tehnici de lucru: acuarele, guașe activităţilor
2.4; simboluri repetiție, stilizare, sau tempera, propuse
pensulație, tăiere, hârtie colorată,
2.5; îndoire etc. pensulă, Analiza
burete, produselor
MM Produse ale activității: foarfece, lipici, obținute,
desen liber, materiale după criterii
compoziții, diferite reciclabile – date la
obiecte decorative sau cutii de carton, începutul
utile în anumite ocazii sticle de plastic activităților
etc.
etc.
Completare
a fișei de
evaluare, de
la pag. 47,
din manual,
în Jurnalul
de învățare

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -instrumente-

M Activitati integrate
A MEM Înmulţirea când - aflarea unei sume de termeni egali prin rezolvarea Resurse materiale: Observarea
R 1.5 unul dintre unor probleme practice manual, caietul sistematică
T 1.6 factori este 4 - rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei elevului, fişe de lucru, (probe orale,
I sume/ diferenţe de termeni egali culegeri, numărătoare probe practice,
Balta, mediu - crearea unor probleme după imagini / desene / poziţională, axa fişe de lucru,
natural de viaţă scheme / exerciţii / formule numerelor, figurine, teme pentru
- inventarea unor reguli de operare şi aplicarea lor în magneţi, riglete, atlas, acasă),
jocuri ilustraţii, planşe, portofoliul,
- descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea globul pământesc, proiectul
oamenilor, animalelor, plantelor hartă, cuburi, diverse
- asocierea unor caracteristici speciale ale plantelor şi materiale necesare
animalelor cu anumite caracteristici ale mediului în experimentelor
care trăiesc, în scopul recunoaşterii adaptărilor la Resurse procedurale:
observarea dirijată,
mediu
conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare a
colectivului
activitatea frontală,
individuală

Religie
CLR 1.Povestirea - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale la Resurse materiale: observarea
2.1 orală a unui text întrebări legate de tema şi mesajul textului audiat manual, sistematică
- povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a unui Caiet de lucru (Editura (probe orale,
 Povestirea fragment audiat Intuitext) probe practice,
unor - povestirea unor evenimente semnificative din viaţa fişe de lucru,
întâmplări proprie sau din activitatea şcolară/a clasei, cu folosirea Resurse procedurale: teme pentru
4.1 observate verbelor la timpurile potrivite observarea acasă),
 Reguli ale - formularea unor mesaje în care să-şi exprime intenţia dirijată,conversaţia, portofoliul,
discursului de a primi informaţii/lămuriri în legătură cu un explicaţia, învăţarea proiectul
oral aspect/o problemă din spaţiul familiar prin descoperire, jocul
4.2
 Pronunția clară - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte didactică, munca probă de
MM
și corectă (citire cu voce tare/în şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe independentă evaluare
 Virgula roluri, citire ştafetă etc.) orală/scrisă
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere Forme de organizare a
Text suport: (alineatul, linia de dialog) sau respectând un detaliu/o colectivului:
Iarna,după idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) activitatea frontală,
Mihail - adaptarea stilului de a citi în funcţie de scopul activitate individuală
Sadoveanu urmărit (de căutare a unui cuvânt, a unei idei)
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură
cu un scurt text citit
- folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu
majusculă/cu alineat, utilizarea corectă a semnelor de
punctuaţie)
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text
- realizarea portretelor anotimpurilor în cuvinte, formă
şi culoare
Fulgisori pe obrajori
https://www.youtube.com/watch?v=LguKsA9Xh7k
Ed.
fizică

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -instrumente-

M Activitati integrate
I CLR 1.Povestirea - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale la Resurse materiale: observarea
E 3.1 orală a unui text întrebări legate de tema şi mesajul textului audiat manual, sistematică
R - povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a unui Caiet de (probe orale,
C 1.2
 Povestirea fragment audiat lucru((Editura probe practice,
U unor - povestirea unor evenimente semnificative din viaţa Intuitext) fişe de lucru,
R întâmplări proprie sau din activitatea şcolară/a clasei, cu folosirea Resurse procedurale: teme pentru
I observate verbelor la timpurile potrivite observarea acasă),
 Reguli ale - formularea unor mesaje în care să-şi exprime intenţia dirijată,conversaţia, portofoliul,
discursului de a primi informaţii/lămuriri în legătură cu un explicaţia, învăţarea proiectul
oral aspect/o problemă din spaţiul familiar prin descoperire, jocul
1.3
 Pronunția clară - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor didactică, munca probă de
și corectă scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/în gând; citire în independentă evaluare
 Virgula lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) orală/scrisă
1.4 - citirea selectivă în funcţie de anumite repere Forme de organizare a
Text suport: (alineatul, linia de dialog) sau respectând un detaliu/o colectivului:
Iarna,după idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) activitatea frontală,
3.1 - adaptarea stilului de a citi în funcţie de scopul activitate individuală
AVAP Mihail
Sadoveanu urmărit (de căutare a unui cuvânt, a unei idei)
- formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură
cu un scurt text citit
- folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu
majusculă/cu alineat, utilizarea corectă a semnelor de
punctuaţie)
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text
- realizarea portretelor anotimpurilor în cuvinte, formă
şi culoare

Fulgisori pe obrajori
https://www.youtube.com/watch?v=LguKsA9Xh7k
Engleza
MEM Înmulţirea când - aflarea unei sume de termeni egali prin rezolvarea Resurse materiale: Observarea
1.5 unul dintre unor probleme practice manual, caietul sistematică
1.6 factori este 4 - rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei elevului, fişe de lucru, (probe orale,
5.2 sume/ diferenţe de termeni egali culegeri, numărătoare probe practice,
Balta, mediu - crearea unor probleme după imagini / desene / poziţională, axa fişe de lucru,
natural de viaţă scheme / exerciţii / formule numerelor, figurine, teme pentru
- inventarea unor reguli de operare şi aplicarea lor în magneţi, riglete, atlas, acasă),
jocuri ilustraţii, planşe, portofoliul,
- descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea globul pământesc, proiectul
oamenilor, animalelor, plantelor hartă, cuburi, diverse
- asocierea unor caracteristici speciale ale plantelor şi materiale necesare
animalelor cu anumite caracteristici ale mediului în experimentelor
care trăiesc, în scopul recunoaşterii adaptărilor la Resurse procedurale:
observarea dirijată,
mediu
conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare a
colectivului
activitatea frontală
individuală
MM Elemente de ● mişcarea braţelor sus-jos la sunetele de înălţimi Resurse materiale: ● observare
limbaj muzical diferite (exemplu - cântecul Coroana de Gr. Teodosiu) manualul sistematică
1.1.; Melodia ● crearea unei atmosfere propice însuşirii cântecului, tipărit/digital, ● evaluare
1.2.; Sunete prin prezentarea unor materiale muzicale sau caietul, surse audio orală
1.4.; înalte/joase ilustrative potrivite ● temă de
Mersul melodiei ● însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri Resurse procedurale: lucru în clasă
2.2.;
Legătura dintre mici – colectiv Metode: conversaţia, ● inter-
3.4. text şi melodie ● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării explicaţia, evaluare
(strofa şi muzicale sau cu percuţie corporală diversă, care să exerciţiul, munca ●auto-evaluare
refrenul) marcheze fie ritmul, fie timpii egali independentă, jocul
Genuri ● acompanierea melodiilor populare audiate didactic
muzicale: ● selectarea şi organizarea unor sunete pentru crearea Organizare:
folclorul unei idei muzicale proprii; activitate frontală,
copiilor; colinde ● discuţii despre propriile creaţii, analiza şi aprecierea individuală şi
11. Legătura lor
dintre text și ● audiţia – joc pentru sesizarea legăturii dintre
melodie (strofa melodie – text – mișcări
și refrenul) ● sesizarea legăturii dintre text și melodie, a repetării
manual pag. 30- liniei melodice la strofe/refren
31

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -instrumente-

J Activitati integrate
O CLR 1.Povestirea - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale la Resurse materiale: observarea
I orală a unui text întrebări legate de tema şi mesajul textului audiat manual, sistematică
1.3 - povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a unui Caiet de lucru (Editura (probe orale,
2.1
 Povestirea fragment audiat Intuitext) probe practice,
unor - povestirea unor evenimente semnificative din viaţa fişe de lucru,
3.2 întâmplări proprie sau din activitatea şcolară/a clasei, cu folosirea Resurse procedurale: teme pentru
observate verbelor la timpurile potrivite observarea acasă),
- formularea unor mesaje în care să-şi exprime intenţia dirijată,conversaţia, portofoliul,
4.2  Reguli ale de a primi informaţii/lămuriri în legătură cu un explicaţia, învăţarea proiectul
discursului aspect/o problemă din spaţiul familiar prin descoperire, jocul
oral - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte didactică, munca probă de
 Pronunția clară (citire cu voce tare/în şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe independentă evaluare
și corectă roluri, citire ştafetă etc.) orală/scrisă
 Virgula - citirea selectivă în funcţie de anumite repere Forme de organizare a
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un detaliu/o colectivului:
Text suport: idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) activitatea frontală,
Iarna,după - adaptarea stilului de a citi în funcţie de scopul activitate individuală
Mihail urmărit (de căutare a unui cuvânt, a unei idei)
Sadoveanu - formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură
cu un scurt text citit
- folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu
majusculă/cu alineat, utilizarea corectă a semnelor de
punctuaţie)
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text
- realizarea portretelor anotimpurilor în cuvinte, formă
şi culoare
Eu si-un fulgusor
https://www.youtube.com/watch?v=E4RN5MV2NIw
MEM Înmulţirea când - aflarea unei sume de termeni egali prin rezolvarea Resurse materiale: Observarea
1.5 unul dintre unor probleme practice manual, caietul sistematică
1.6 factori este 5 - rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei elevului, fişe de lucru, (probe orale,
sume/ diferenţe de termeni egali culegeri, numărătoare probe practice,
Acvariul, mediu - crearea unor probleme după imagini / desene / poziţională, axa fişe de lucru,
artificial de viaţă scheme / exerciţii / formule numerelor, figurine, teme pentru
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la magneţi, riglete, atlas, acasă),
o tematică dată /de la numere date /de la verbe / ilustraţii, planşe, portofoliul,
expresii care sugerează operaţii globul pământesc, proiectul
- explicarea rolului aerului/oxigenului pentru hartă, cuburi, diverse
supravieţuirea speciei umane, a plantelor şi animalelor materiale necesare
- descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea experimentelor
oamenilor, animalelor, plantelor Resurse procedurale:
observarea dirijată,
conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul de
rol
Forme de organizare a
colectivului
activitatea frontală, ,
individuală
,
Ed. .,
fizică

DP COMUNICARE Te privesc, te înţeleg! Elemente de ascultare activă – a. materiale: caiet, fişe


2.2 ŞCOLARĂ contactul vizual de lucru, rechizite
AVAP EFICIENTĂ - utilizarea în comunicarea cu ceilalţi (familie, colegi, b. procedurale:
prieteni, cadre didactice) a unor modalităţi simple de conversaţia euristică,
ascultare activă: contact vizual, postură adecvată, exerciţiul, muncă
intonaţie etc. independentă,
- observarea, în jocuri de rol create de colegi, a problematizarea,
elementelor specifice ascultării active simularea, joc de rol,
joc didactic
c. forme de organizare
a colectivului:
activitate frontală,
activitate individuală,
activitate în grup/ pe
perechi
Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.
specifice - detalieri- -instrumente-

V Activitati integrate
I CLR 1.Povestirea - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale la Resurse materiale: observarea
N 1.3 orală a unui întrebări legate de tema şi mesajul textului audiat manual, sistematică
E text - povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a unui Caiet de lucru (probe orale,
R fragment audiat (Editura Intuitext) probe practice,
I  Povestirea - povestirea unor evenimente semnificative din viaţa fişe de lucru,
unor proprie sau din activitatea şcolară/a clasei, cu Resurse procedurale: teme pentru
întâmplări folosirea verbelor la timpurile potrivite observarea acasă),
2.1 observate - formularea unor mesaje în care să-şi exprime dirijată,conversaţia, portofoliul,
 Reguli ale intenţia de a primi informaţii/lămuriri în legătură cu explicaţia, învăţarea proiectul
discursului un aspect/o problemă din spaţiul familiar prin descoperire,
oral - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor jocul didactică, probă de
 Pronunția scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/în gând; citire în munca independentă evaluare
clară și lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) orală/scrisă
2.3 corectă - citirea selectivă în funcţie de anumite repere Forme de organizare
 Virgula (alineatul, linia de dialog) sau respectând un a colectivului:
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) activitatea frontală,
3.1 - adaptarea stilului de a citi în funcţie de scopul , activitate
Text suport:
Iarna,după urmărit (de căutare a unui cuvânt, a unei idei) individuală
Mihail - formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură
Sadoveanu cu un scurt text citit
- folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu
majusculă/cu alineat, utilizarea corectă a semnelor de
3.2 punctuaţie)
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text
- realizarea portretelor anotimpurilor în cuvinte,
formă şi culoare
4.2 Eu si-un fulgusor
https://www.youtube.com/watch?
v=E4RN5MV2NIw
MEM Înmulţirea - aflarea unei sume de termeni egali prin rezolvarea Resurse materiale: Observarea
1.5 când unul unor probleme practice manual, caietul sistematică
1.6 dintre factori - rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei elevului, fişe de (probe orale,
este 5 sume/ diferenţe de termeni egali lucru, culegeri, probe practice,
AVAP - crearea unor probleme după imagini / desene / numărătoare fişe de lucru,
Acvariul, scheme / exerciţii / formule poziţională, axa teme pentru
mediu - formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de numerelor, figurine, acasă),
artificial de la o tematică dată /de la numere date /de la verbe / magneţi, riglete, portofoliul,
expresii care sugerează operaţii atlas, ilustraţii, proiectul
viaţă
- explicarea rolului aerului/oxigenului pentru planşe, globul
supravieţuirea speciei umane, a plantelor şi pământesc, hartă,
animalelor cuburi, diverse
- descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea materiale necesare
oamenilor, animalelor, plantelor experimentelor
Resurse procedurale:
observarea dirijată,
conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de organizare
a colectivului
activitatea frontală,
individuală
MM Elemente de ● mişcarea braţelor sus-jos la sunetele de înălţimi Resurse materiale: ● observare
limbaj diferite (exemplu - cântecul Coroana de Gr. manualul sistematică
1.1.; muzical Teodosiu) tipărit/digital, ● evaluare
1.2.; Melodia ● crearea unei atmosfere propice însuşirii cântecului, caietul, surse audio orală
1.4.; Sunete prin prezentarea unor materiale muzicale sau ● temă de
2.2.; înalte/joase ilustrative potrivite Resurse procedurale: lucru în clasă
3.4. Mersul ● însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri Metode: conversaţia, ● inter-
AVAP melodiei mici – colectiv explicaţia, evaluare
Legătura ● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării exerciţiul, munca ●auto-
dintre text şi muzicale sau cu percuţie corporală diversă, care să independentă, jocul evaluare
melodie marcheze fie ritmul, fie timpii egali didactic
(strofa şi ● acompanierea melodiilor populare audiate Organizare:
refrenul) ● selectarea şi organizarea unor sunete pentru activitate frontală,
Genuri crearea unei idei muzicale proprii; individuală
muzicale: ● discuţii despre propriile creaţii, analiza şi
folclorul aprecierea lor
copiilor; ● audiţia – joc pentru sesizarea legăturii dintre
colinde melodie – text – mișcări
11. Legătura ● sesizarea legăturii dintre text și melodie, a repetării
dintre text și liniei melodice la strofe/refren
melodie
(strofa și
refrenul)
manual pag.
30-31

AVAP Piatră Elemente de limbaj Coli de bloc Observarea


Observarea pietrelor din natură (pag. 42 din manual). plastic: forma și de desen, reacţiilor
2.1; Identificarea obiectelor care pot fi realizate din volumul creioane copiilor pe
pietre. colorate, parcursul
2.3; Exerciții-joc prin care se decorează pietrele cu Tehnici de lucru: cerate, activităţilor
simboluri (pag. 39 din caietul elevului). repetiție, stilizare, radieră, propuse
2.4; pensulație, tăiere, acuarele,
îndoire etc. guașe sau Analiza
2.5; tempera, produselor
Produse ale hârtie obținute, după
MM activității: desen colorată, criterii date la
liber, compoziții, pensulă, începutul
burete, activităților
diferite obiecte
foarfece,
decorative sau utile lipici,
în anumite ocazii etc.
materiale
reciclabile – Completarea
cutii de carton, fișei de
sticle de evaluare, de
plastic etc. la pag. 47, din
manual, în
Jurnalul de
învățare

Saptamana: 18. 01 – 22 .01. 2020

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -instrumente-

L Activitati integrate
U CLR 1.Povestirea - formularea unor întrebări şi răspunsuri orale la Resurse materiale: observarea
N 3.1 orală a unui text întrebări legate de tema şi mesajul textului audiat manual, sistematică
I - povestirea orală, cu întrebări de sprijin, a unui Caiet de lucru (probe orale,
 Povestirea fragment audiat (Editura Intuitext) probe practice,
unor - povestirea unor evenimente semnificative din fişe de lucru,
întâmplări viaţa proprie sau din activitatea şcolară/a clasei, cu teme pentru
3.2 observate folosirea verbelor la timpurile potrivite Resurse procedurale: acasă),
 Reguli ale - formularea unor mesaje în care să-şi exprime observarea portofoliul,
discursului intenţia de a primi informaţii/lămuriri în legătură cu dirijată,conversaţia, proiectul
MEM un aspect/o problemă din spaţiul familiar explicaţia, învăţarea
oral
MM
 Pronunția - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor prin descoperire, probă de
clară și scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/în gând; citire jocul didactică, evaluare
corectă în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) munca independentă orală/scrisă
 Virgula - citirea selectivă în funcţie de anumite repere
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un Forme de organizare
Text suport: detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) a colectivului:
Iarna,după - adaptarea stilului de a citi în funcţie de scopul activitatea frontală,
Mihail urmărit (de căutare a unui cuvânt, a unei idei) ,activitate
Sadoveanu - formularea unor răspunsuri la întrebări, în individuală
legătură cu un scurt text citit
- folosirea convenţiilor limbajului scris (scrierea cu
majusculă/cu alineat, utilizarea corectă a semnelor
de punctuaţie)
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text
- realizarea portretelor anotimpurilor în cuvinte,
formă şi culoare
Iarna e ca noi
https://www.youtube.com/watch?
v=btQYAUPYrY4
CLR 2.Textul - formularea unor mesaje în care să-şi exprime Resurse materiale: observarea
1.1 nonliterar intenţia de a primi informaţii/lămuriri în legătură cu manual, sistematică
un aspect/o problemă din spaţiul familiar Caiet de lucru (probe orale,
2.2
 Descrierea - identificarea unor obiecte/fiinţe prin descoperirea (Editura Intuitext) probe practice,
unui caracteristicilor acestora pe baza unor întrebări şi fişe de lucru,
fenomen răspunsuri, în cadrul unor jocuri de grup Resurse procedurale: teme pentru
2.3  Cuvântul. - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor observarea acasă),
Silaba scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/în gând; citire dirijată,conversaţia, portofoliul,
 Scrierea în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) explicaţia, învăţarea proiectul
MM - citirea selectivă în funcţie de anumite repere prin descoperire,
corectă a
cuvintelor (alineatul, linia de dialog) sau respectând un jocul didactică, probă de
sa/s-a detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) munca independentă evaluare
 Scrierea - compunerea unor texte scurte (3-7 enunţuri) pe orală/scrisă
imaginativă teme din sfera de interes a copiilor, cu ajutorul unei Forme de organizare
după o ilustraț a colectivului:
ilustrație Iarna e ca noi activitatea frontală,
https://www.youtube.com/watch? activitate individuală
Text suport: v=btQYAUPYrY4
Fiecare fulg de
nea e unic, după
Justin Pollard
MEM Înmulţirea când - aflarea unei sume de termeni egali prin rezolvarea Resurse materiale: Observarea
1.5 unul dintre unor probleme practice manual, caietul sistematică
1.6 factori este 5 - rezolvarea unor situaţii practice de aflare a unei elevului, fişe de (probe orale,
5.2 sume/ diferenţe de termeni egali lucru, culegeri, probe practice,
Acvariul, mediu - crearea unor probleme după imagini / desene / numărătoare fişe de lucru,
artificial de scheme / exerciţii / formule poziţională, axa teme pentru
viaţă - formularea şi rezolvarea unor probleme pornind numerelor, figurine, acasă),
de la o tematică dată /de la numere date /de la verbe magneţi, riglete, portofoliul,
/ expresii care sugerează operaţii atlas, ilustraţii, proiectul
- explicarea rolului aerului/oxigenului pentru planşe, globul
supravieţuirea speciei umane, a plantelor şi pământesc, hartă,
animalelor cuburi, diverse
- descrierea condiţiilor pentru supravieţuirea materiale necesare
oamenilor, animalelor, plantelor experimentelor
Resurse procedurale:
observarea dirijată,
conversaţia,
explicaţia, învăţarea
prin descoperire,
demonstraţia,
experimentul, jocul
de rol
Forme de organizare
a colectivului
activitatea frontală,
individuală
AVAP Lemn Observarea unor fotografii și identificarea de Elemente de limbaj Coli de bloc Observarea
obiecte utile care sunt făcute din lemn (pag. 43 din plastic: forma și de desen, reacţiilor
2.1; manual). volumul creioane copiilor pe
Transformarea unei crengi uscate într-un obiect de colorate, parcursul
2.3; decor (pag. 43 din manual). Tehnici de lucru: cerate, activităţilor
Trunchiuri de copac din Pădurea fermecată –linii, repetiție, stilizare, radieră, propuse
2.4; puncte și culori (pag. 36 și 37 din caietul elevului). pensulație, tăiere, acuarele,
Cutia ECO - (pag. 38 din caietul elevului). îndoire etc. guașe sau Analiza
2.5; Refolosirea unei cutii de carton (pag. 40 din caietul tempera, hârtie produselor
elevului). Produse ale colorată, obținute, după
activității: desen pensulă, criterii date la
liber, compoziții, burete, începutul
CLR foarfece, activităților
diferite obiecte
lipici,
decorative sau utile materiale Completarea
în anumite ocazii etc. reciclabile – fișei de
cutii de carton, evaluare, de
sticle de
la pag. 47, din
plastic etc.
manual, în
Jurnalul de
învățare

Ziua Competente Continuturi Activitati de Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- invatare -instrumente-

M Activitati integrate
A MEM  Recapitulare: – recunoaşterea în  Resurse Evaluarea
R – Pădurea desene/imagini/ materiale: după
T 1.6 – Lacul, balta, iazul machete/filme manualul rezolvarea
I 3.1 – Adunarea repetată de termeni egali documentare/a unor tipărit/digital, sarcinilor de
4.1 – Operația de înmulțire medii de viață: imagini, jetoane învățare:
pădurea, balta, cu animale, film  Metoda
lacul, iazul (3.1); documentar, semaforului
– formulare de caietul elevului (vezi
răspunsuri la Resurse descrierea
întrebări referitoare procedurale: metodei)
la nevoile conversaţia,
animalelor: (Ce? De problematizarea,
ce? Ce s-ar întâmpla
dacă…?) (4.2); Gândiți, lucrați
– prezentarea în perechi,
colecțiilor de comunicați,
AVAP imagini din diferite problematizarea,
medii de viață: exerciţiul
balta, iazul, lacul -
piesă de portofoliu
(3.1);
– efectuarea de
înmulţiri în
concentrul 0-100,
prin adunare
repetată (1.5);
– rezolvarea unor
probleme pe tema
mediilor de viață
(1.6);
– rezolvarea unor
situaţii problematice
reale prin utilizarea
operaţiei de
înmulţire în
concentrul 0-100 și
a proprietăților
înmulțirii (5.2).

Religie
2.Textul - formularea unor mesaje în care să-şi exprime intenţia Resurse materiale: observarea
nonliterar de a primi informaţii/lămuriri în legătură cu un manual, sistematică
aspect/o problemă din spaţiul familiar Caiet de lucru (probe orale,
 Descrierea - identificarea unor obiecte/fiinţe prin descoperirea (Editura Intuitext) probe practice,
unui caracteristicilor acestora pe baza unor întrebări şi fişe de lucru,
fenomen răspunsuri, în cadrul unor jocuri de grup Resurse teme pentru
 Cuvântul. - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte procedurale: acasă),
Silaba (citire cu voce tare/în şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe observarea portofoliul,
 Scrierea roluri, citire ştafetă etc.) dirijată,conversaţia, proiectul
corectă a - citirea selectivă în funcţie de anumite repere explicaţia, învăţarea
cuvintelor (alineatul, linia de dialog) sau respectând un detaliu/o prin descoperire, probă de
sa/s-a idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) jocul didactică, evaluare
 Scrierea - compunerea unor texte scurte (3-7 enunţuri) pe teme munca independentă orală/scrisă
imaginativă din sfera de interes a copiilor, cu ajutorul unei ilustrații
după o Forme de organizare
ilustrație Valsul fulgilor de nea a colectivului:
https://www.youtube.com/watch?v=1GrdrmlyAi0 activitatea frontală,
Text suport: , activitate
Fiecare fulg de individuală
nea e unic,
după Justin
Pollard
Ed. fizică

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -instrumente-

M Activitati integrate
I CLR 2.Textul - formularea unor mesaje în care să-şi exprime intenţia Resurse materiale: observarea
E 3.1 nonliterar de a primi informaţii/lămuriri în legătură cu un manual, sistematică
R aspect/o problemă din spaţiul familiar Caiet de lucru (Editura (probe orale,
C  Descrierea - identificarea unor obiecte/fiinţe prin descoperirea Intuitext) probe practice,
U unui fenomen caracteristicilor acestora pe baza unor întrebări şi fişe de lucru,
R  Cuvântul. răspunsuri, în cadrul unor jocuri de grup Resurse procedurale: teme pentru
I Silaba - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte observarea acasă),
 Scrierea (citire cu voce tare/în şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe dirijată,conversaţia, portofoliul,
3.2 corectă a roluri, citire ştafetă etc.) explicaţia, învăţarea proiectul
MM cuvintelor - citirea selectivă în funcţie de anumite repere prin descoperire, jocul
sa/s-a (alineatul, linia de dialog) sau respectând un detaliu/o didactică, munca probă de
MEM  Scrierea idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) independentă evaluare
imaginativă - compunerea unor texte scurte (3-7 enunţuri) pe teme orală/scrisă
după o din sfera de interes a copiilor, cu ajutorul unei ilustrații Forme de organizare a
ilustrație colectivului:
Valsul fulgilor de neai activitatea frontală,
https://www.youtube.com/watch?v=1GrdrmlyAi0 activitate individuală
Text suport:
Fiecare fulg de
nea e unic, după
Justin Pollard

MEM  Recapitulare: – recunoaşterea în desene/imagini/ machete/filme  Resurse materiale: Evaluarea după


– Pădurea documentare/a unor medii de viață: pădurea, balta, manualul rezolvarea
1.6 – Lacul, balta, lacul, iazul (3.1); tipărit/digital, imagini, sarcinilor de
3.1 iazul – formulare de răspunsuri la întrebări referitoare la jetoane cu animale, învățare:
4.1 – Adunarea nevoile animalelor: (Ce? De ce? Ce s-ar întâmpla film documentar,  Metoda
repetată de dacă…?) (4.2); caietul elevului semaforului
termeni egali – prezentarea colecțiilor de imagini din diferite medii Resurse procedurale: (vezi
– Operația de de viață: balta, iazul, lacul -piesă de portofoliu (3.1); conversaţia, descrierea
înmulțire – efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100, prin problematizarea, metodei)
adunare repetată (1.5);
Gândiți, lucrați în
– rezolvarea unor probleme pe tema
mediilor de viață (1.6); perechi, comunicați,
– rezolvarea unor situaţii problematice reale prin problematizarea,
utilizarea operaţiei de înmulţire în concentrul 0-100 și exerciţiul
a proprietăților înmulțirii (5.2).
AVAP
MM Elemente de Resurse materiale: ● observare
limbaj muzical audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a înălţimii manualul sistematică
Melodia sunetelor; asocierea acestora cu mişcări sugestive ale tipărit/digital, ● evaluare
1.1.; Sunete braţelor caietul, surse audio orală
1.2.; înalte/joase ● mişcarea braţelor sus-jos la sunetele de înălţimi ● temă de
1.4.; Mersul melodiei diferite (exemplu - cântecul Coroana de Gr. Teodosiu) Resurse procedurale: lucru în clasă
2.2.; Legătura dintre ● crearea unei atmosfere propice însuşirii cântecului, Metode: conversaţia, ● inter-
3.4. text şi melodie prin prezentarea unor materiale muzicale sau explicaţia, evaluare
(strofa şi ilustrative potrivite exerciţiul, munca ●auto-evaluare
refrenul) ● însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri independentă, jocul
AVAP Genuri mici – colectiv didactic
muzicale: ● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării Organizare:
folclorul muzicale sau cu percuţie corporală diversă, care să activitate frontală,
copiilor; colinde marcheze fie ritmul, fie timpii egali individuală
12. Genuri ● acompanierea melodiilor populare audiate
muzicale ● selectarea şi organizarea unor sunete pentru crearea
A. Folclorul unei idei muzicale proprii;
copiilor ● discuţii despre propriile creaţii, analiza şi aprecierea
B. Colinde lor
manual pag. 32- ● enumerarea unor numărători/cântece din folclorul
36 copiilor cunoscute
● interpretarea unor colinde cunoscute

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -instrumente-

J Activitati integrate
O CLR 2.Textul - formularea unor mesaje în care să-şi exprime intenţia Resurse materiale: observarea
I 1.1 nonliterar de a primi informaţii/lămuriri în legătură cu un manual, sistematică
aspect/o problemă din spaţiul familiar Caiet de lucru (Editura (probe orale,
 Descrierea - identificarea unor obiecte/fiinţe prin descoperirea Intuitext) probe practice,
2.2
unui fenomen caracteristicilor acestora pe baza unor întrebări şi fişe de lucru,
 Cuvântul. răspunsuri, în cadrul unor jocuri de grup Resurse procedurale: teme pentru
Silaba - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor scurte observarea acasă),
 Scrierea (citire cu voce tare/în şoaptă/în gând; citire în lanţ, pe dirijată,conversaţia, portofoliul,
2.3 corectă a roluri, citire ştafetă etc.) explicaţia, învăţarea proiectul
cuvintelor - citirea selectivă în funcţie de anumite repere prin descoperire, jocul
sa/s-a (alineatul, linia de dialog) sau respectând un detaliu/o didactică, munca probă de
 Scrierea idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) independentă evaluare
imaginativă - compunerea unor texte scurte (3-7 enunţuri) pe teme orală/scrisă
MM după o din sfera de interes a copiilor, cu ajutorul unei ilustrații Forme de organizare a
ilustrație colectivului:
activitatea frontală,
Text suport: Fulgii de nea activitate individuală
Fiecare fulg de https://www.youtube.com/watch?v=1q3yjpcFGJQ
nea e unic, după
Justin Pollard
MEM  Recapitulare: – recunoaşterea în desene/imagini/ machete/filme  Resurse materiale: Evaluarea după
– Pădurea documentare/a unor medii de viață: pădurea, balta, manualul rezolvarea
– Lacul, balta, lacul, iazul (3.1); tipărit/digital, imagini, sarcinilor de
1.6 iazul – formulare de răspunsuri la întrebări referitoare la jetoane cu animale, învățare:
3.1 – Adunarea nevoile animalelor: (Ce? De ce? Ce s-ar întâmpla film documentar,  Metoda
repetată de dacă…?) (4.2); caietul elevului semaforului
termeni egali – prezentarea colecțiilor de imagini din diferite medii Resurse procedurale: (vezi
– Operația de de viață: balta, iazul, lacul -piesă de portofoliu (3.1); conversaţia, descrierea
CLR înmulțire – efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100, prin problematizarea, metodei)
adunare repetată (1.5);
Gândiți, lucrați în
– rezolvarea unor probleme pe tema
mediilor de viață (1.6); perechi, comunicați,
– rezolvarea unor situaţii problematice reale prin problematizarea,
utilizarea operaţiei de înmulţire în concentrul 0-100 și exerciţiul
a proprietăților înmulțirii (5.2).

DP COMUNICARE Mesajul corpului-Elemente de ascultare activă – a. materiale: caiet, fişe


ŞCOLARĂ postura de lucru, rechizite
2.2 EFICIENTĂ - vizionarea unor secvenţe de film pentru b. procedurale:
CLR identificarea expresiilor corporale, faciale, verbale conversaţia euristică,
simple, care indică ascultarea activă exerciţiul, muncă
- utilizarea în comunicarea cu ceilalţi (familie, independentă,
colegi, prieteni, cadre didactice) a unor modalităţi problematizarea,
simple de ascultare activă: contact vizual, postură simularea, joc de rol,
adecvată, intonaţie etc. joc didactic
c. forme de organizare
a colectivului:
activitate frontală,
activitate individuală.
Ed.
fizică

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -instrumente-

V Activitati integrate
I CLR 2.Textul - formularea unor mesaje în care să-şi exprime Resurse materiale: observarea
N 4.2 nonliterar intenţia de a primi informaţii/lămuriri în legătură manual, sistematică
E cu un aspect/o problemă din spaţiul familiar Caiet de lucru (probe orale,
R  Descrierea - identificarea unor obiecte/fiinţe prin descoperirea (Editura Intuitext) probe practice,
I unui caracteristicilor acestora pe baza unor întrebări şi fişe de lucru,
4.3
fenomen răspunsuri, în cadrul unor jocuri de grup Resurse procedurale: teme pentru
AVAP  Cuvântul. - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor observarea acasă),
Silaba scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/în gând; citire dirijată,conversaţia, portofoliul,
 Scrierea în lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) explicaţia, învăţarea proiectul
corectă a - citirea selectivă în funcţie de anumite repere prin descoperire,
cuvintelor (alineatul, linia de dialog) sau respectând un jocul didactică, probă de
MM
sa/s-a detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) munca independentă evaluare
 Scrierea - compunerea unor texte scurte (3-7 enunţuri) pe orală/scrisă
imaginativă teme din sfera de interes a copiilor, cu ajutorul unei Forme de organizare
după o ilustrații a colectivului:
ilustrație activitatea frontală,
activitate individuală
Text suport: Fulgii de nea
Fiecare fulg de https://www.youtube.com/watch?v=1q3yjpcFGJQ
nea e unic, după
Justin Pollard
MEM  Evaluare  Resurse  Proba
– Proprietățile Itemii probei de evaluare vizează: materiale: scrisă
3.2 înmulțirii – Asocierea animalelor cu mediul lor de viață fișa de evaluare Grila de
4.1 – Înmulțirea (3.1); pentru fiecare elev evaluare – Ce
5.1 numerelor – Identificarea adaptărilor la mediul în care trăiesc  Resurse pot să fac?
naturale 0-100 animalele (4.2); procedurale:
– Delta Dunării – Efectuarea de înmulțiri prin adunare de termeni conversaţia,
– Marea egali (1.5); explicaţia
Neagră – Rezolvarea de probleme cu una sau două operații
CLR (5.2)

MM Elemente de Resurse materiale: ● observare


limbaj muzical audiţia – joc pentru diferenţierea intuitivă a manualul sistematică
1.1.; Melodia înălţimii sunetelor; asocierea acestora cu mişcări tipărit/digital, ● evaluare
1.2.; Sunete sugestive ale braţelor caietul, surse audio orală
1.4.; înalte/joase ● mişcarea braţelor sus-jos la sunetele de înălţimi ● temă de
Mersul diferite (exemplu - cântecul Coroana de Gr. Resurse procedurale: lucru în clasă
2.2.;
melodiei Teodosiu) Metode: conversaţia, ● inter-
3.4. Legătura dintre ● crearea unei atmosfere propice însuşirii explicaţia, evaluare
text şi melodie cântecului, prin prezentarea unor materiale exerciţiul, munca ●auto-
(strofa şi muzicale sau ilustrative potrivite independentă, jocul evaluare
refrenul) ● însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv – grupuri didactic
Genuri mici – colectiv Organizare:
muzicale: ● acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării activitate frontală,
folclorul muzicale sau cu percuţie corporală diversă, care să individuală
copiilor; marcheze fie ritmul, fie timpii egali
colinde ● acompanierea melodiilor populare audiate
12. Genuri ● selectarea şi organizarea unor sunete pentru
muzicale crearea unei idei muzicale proprii;
A. Folclorul ● discuţii despre propriile creaţii, analiza şi
copiilor aprecierea lor
B. Colinde ● enumerarea unor numărători/cântece din
manual pag. 32- folclorul copiilor cunoscute
36 ● interpretarea unor colinde cunoscute

AVAP Plastic Variante de refolosire a sticlelor de plastic - Flori Elemente de limbaj Coli de bloc Observarea
pentru decor (pag. 44 din manual). plastic: forma și de desen, reacţiilor
2.1; volumul creioane copiilor pe
colorate, parcursul
2.3; Tehnici de lucru: cerate, activităţilor
repetiție, stilizare, radieră, propuse
2.4; pensulație, tăiere, acuarele,
îndoire etc. guașe sau Analiza
2.5; tempera, hârtie produselor
Produse ale colorată, obținute, după
activității: desen pensulă, criterii date la
CLR liber, compoziții, burete, începutul
foarfece, activităților
diferite obiecte
lipici,
decorative sau utile materiale
în anumite ocazii etc. reciclabile –
cutii de carton, Completarea
sticle de fișei de
plastic etc. evaluare, de
la pag. 47, din
manual, în
Jurnalul de
învățare
Evaluare semestriala Saptamana :26.01- 30.01. 2020

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -instrumente-

L Activitati integrate
U CLR 2.Textul - formularea unor mesaje în care să-şi exprime Resurse materiale: observarea
N 1.3 nonliterar intenţia de a primi informaţii/lămuriri în legătură cu manual, sistematică
I un aspect/o problemă din spaţiul familiar Caiet de lucru (probe orale,
 Descrierea - identificarea unor obiecte/fiinţe prin descoperirea (Editura Intuitext) probe practice,
4.1
unui caracteristicilor acestora pe baza unor întrebări şi fişe de lucru,
fenomen răspunsuri, în cadrul unor jocuri de grup Resurse procedurale: teme pentru
4.2  Cuvântul. - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor observarea acasă),
Silaba scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/în gând; citire în dirijată,conversaţia, portofoliul,
 Scrierea lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) explicaţia, învăţarea proiectul
corectă a - citirea selectivă în funcţie de anumite repere prin descoperire, jocul
cuvintelor (alineatul, linia de dialog) sau respectând un detaliu/o didactică, munca probă de
sa/s-a idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) independentă evaluare
 Scrierea - compunerea unor texte scurte (3-7 enunţuri) pe orală/scrisă
imaginativă teme din sfera de interes a copiilor, cu ajutorul unei Forme de organizare a
după o ilustrații colectivului:
ilustrație Fulgii de nea activitatea frontală,
https://www.youtube.com/watch?v=1q3yjpcFGJQ activitate individuală
Text suport:
Fiecare fulg de
nea e unic, după
Justin Pollard
CLR 2.Textul - formularea unor mesaje în care să-şi exprime Resurse materiale: observarea
3.1 nonliterar intenţia de a primi informaţii/lămuriri în legătură cu manual, sistematică
un aspect/o problemă din spaţiul familiar Caiet de lucru (probe orale,
 Descrierea - identificarea unor obiecte/fiinţe prin descoperirea (Editura Intuitext) probe practice,
unui caracteristicilor acestora pe baza unor întrebări şi fişe de lucru,
1.3 fenomen răspunsuri, în cadrul unor jocuri de grup Resurse procedurale: teme pentru
 Cuvântul. - citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor observarea acasă),
Silaba scurte (citire cu voce tare/în şoaptă/în gând; citire în dirijată,conversaţia, portofoliul,
 Scrierea lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.) explicaţia, învăţarea proiectul
corectă a - citirea selectivă în funcţie de anumite repere prin descoperire, jocul
cuvintelor (alineatul, linia de dialog) sau respectând un detaliu/o didactică, munca probă de
sa/s-a idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”) independentă evaluare
 Scrierea - compunerea unor texte scurte (3-7 enunţuri) pe orală/scrisă
imaginativă teme din sfera de interes a copiilor, cu ajutorul unei Forme de organizare a
4.1 după o ilustrații colectivului:
ilustrație activitatea frontală,
, activitate individuală
4.2 Text suport:
Fiecare fulg de
nea e unic, după
Justin Pollard
MEM Recapitulare  Numerele naturale 0 - 100:  Resurse materiale: .
semestrială recunoaştere, formare, citire, scriere (cu cifre şi litere fișe de ameliorare,
1.6  Compararea numerelor naturale 0- 100 fișe de dezvoltare
3.1  Ordonarea numerelor naturale 0 -100  Resurse
5.2  Organizarea și reprezentarea datelor procedurale:
Sunetul. Intensitatea sunetului conversația, explicația
AVAP Plastic Variante de refolosire a sticlelor de plastic - Flori Elemente de limbaj Coli de bloc de Observarea
pentru decor (pag. 44 din manual). plastic: forma și desen, reacţiilor
2.1; volumul creioane copiilor pe
colorate, parcursul
2.3; Tehnici de lucru: cerate, radieră, activităţilor
repetiție, stilizare, acuarele, guașe propuse
2.4; pensulație, tăiere, sau tempera,
îndoire etc. hârtie colorată, Analiza
2.5; pensulă, produselor
Produse ale activității: burete, obținute,
desen liber, foarfece, lipici, după criterii
compoziții, diferite materiale date la
reciclabile – începutul
obiecte decorative sau
cutii de carton, activităților
utile în anumite ocazii sticle de
etc. plastic etc.

Completare
a fișei de
evaluare, de
la pag. 47,
din manual,
în Jurnalul
de învățare

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -instrumente-

M Activitati integrate
A MEM Recapitulare -Formarea, citirea și scrierea nr. naturale 0 -1000  Resurse materiale:
– Compararea nr. naturale 0 - 1000 fișe de ameliorare,
R semestrială – Ordonarea numerelor naturale 0 - 1000 fișe de dezvoltare
T – Pământul: alcătuire, forme de relief  Resurse
I procedurale:
conversația, explicația
Religie

CLR 3.Recapitulare – - ordonarea alfabetică a unor cuvinte date Resurse materiale: observarea
3.1 Crăiasa Zăpezii - formarea unor cuvinte prin derivare cu prefixe sau manual, sistematică
sufixe (fără terminologie) Caiet de lucru (probe orale,
- despărţirea cuvintelor în silabe (Editura Intuitext) probe practice,
- schimbarea sensului unui cuvânt prin schimbarea fişe de lucru,
3.2 unei silabe/unui sunet Resurse procedurale: teme pentru
- identificarea unor cuvinte date după criterii precum: observarea acasă),
număr de sunete, sunet iniţial, sunet final etc. dirijată,conversaţia, portofoliul,
- dezvoltarea sau simplificarea unei propoziţii prin explicaţia, învăţarea proiectul
adăugarea/eliminarea unor cuvinte prin descoperire, jocul
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea didactică, munca probă de
1.1
intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie independentă evaluare
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un orală/scrisă
scurt text pe teme cunoscute Forme de organizare a
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text colectivului:
2.1 - compunerea unor texte scurte (3-7 enunţuri) pe activitatea frontală,
teme din sfera de interes a copiilor, cu ajutorul unei activitate individuală
imagini
Ed.fizică

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -instrumente-

M Activitati integrate
I CLR 3.Recapitulare – - ordonarea alfabetică a unor cuvinte date Resurse materiale: observarea
E 1.2 Crăiasa Zăpezii - formarea unor cuvinte prin derivare cu prefixe sau manual, sistematică
R sufixe (fără terminologie) Caiet de lucru (probe orale,
C - despărţirea cuvintelor în silabe (Editura Intuitext) probe practice,
U - schimbarea sensului unui cuvânt prin schimbarea fişe de lucru,
R 1.4 unei silabe/unui sunet Resurse procedurale: teme pentru
I - identificarea unor cuvinte date după criterii precum: observarea acasă),
număr de sunete, sunet iniţial, sunet final etc. dirijată,conversaţia, portofoliul,
2.2 - dezvoltarea sau simplificarea unei propoziţii prin explicaţia, învăţarea proiectul
adăugarea/eliminarea unor cuvinte prin descoperire, jocul
2.3
- citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu adaptarea didactică, munca probă de
2.4 intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie independentă evaluare
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un scurt orală/scrisă
text pe teme cunoscute Forme de organizare a
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text colectivului:
- compunerea unor texte scurte (3-7 enunţuri) pe teme activitatea frontală,
din sfera de interes a copiilor, cu ajutorul unei imagini activitate individuală

Engleză
MEM Recapitulare  Resurse materiale:
semestrială – Nevoile plantelor fișe de ameliorare, fișe
– Înmulțirea plantelor de dezvoltare
– Adunarea și scăderea numerelor naturale 0-1000, cu  Resurse
și fără trecere peste ordin procedurale:
Înmulțirea animalelor conversația, explicația
– Nevoile animalelor
– Aflarea termenului necunoscut
– Probleme de adunare și scădere cu numere de la 0 la
1000
MM Cântarea vocala Repetarea cantecelor invatate Conversatia,exercitiul Proba practica
în grup Cântarea -Receptarea unor sunete emise de surse diferite, cu Activitate frontala, Autoevaluarea
1.1.; vocala individual durate, intensitati,înălţime si viteza de succesiune Tobite, maracasuri,
1.2.; contrastante jucarii –sunatoare,
Pozitia Emisia
1.4.; natural Tonul -Receptarea sunetelor emise de anumite instrumente umerase metalice,
2.2.; Semnalul de muzicale şi identificarea direcţiei de propagare a linguri de lemn
3.4. început Dictia sunetului
- Recunoaştera sunetelor emise de jucăriile musicale
Sincronizarea
in corelarea lor auditivă cu anumite calităţi ale
Batai din palme, sunetelor muzicale
cu degetul în - Receptarea cântecelor cu ambitus cuprins între c -
banca, cu Cântarea în colectiv ,în grupuri mici şi
palmele pe individual ,asociind dirijatul intuitive
genunchi Jucarii -Cântarea în colectiv ,asociind acompaniamentul
muzicale din sugerat de ritm şi măsură
- Reprezentarea unor calitaţi ale sunetelor prin semen
materiale si
convenţionale
obiecte -Manifestarea adecvată pe muzică ,sugerată de
refolosibile anumite elemente de limbaj muzical -Confecţionarea
Acompaniament de jucării muzicale din material naturale
de jucarii -Crearea unor linii melodic simple şi a unor
muzicale realizat combinaţii ritmice associate cu mişcări adecvate
de copii
(trianglu,
maracas,
clopotel,
tamburina)
Sunete din
mediul
înconjurator
Sunete muzicale
vocale

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -instrumente-

J Activitati integrate
O CLR 4.Evaluare - identificarea personajelor dintr-un text audiat Resurse materiale: probă de
I sumativă - precizarea locului şi timpului acţiunii prezentate manual, evaluare
1.3 într-un text audiat Caiet de lucru orală/scrisă
- ordonarea alfabetică a unor cuvinte date (Editura Intuitext)
- identificarea unor cuvinte date după criterii precum:
număr de sunete, sunet iniţial, sunet final etc. Resurse procedurale:
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text conversaţia,
- formularea, în scris, a răspunsurilor la întrebări pe explicaţia, munca
teme familiar/care prezintă interes independentă

Forme de organizare a
colectivului:
activitate individuală

4.1

4.2
MEM Recapitulare Fise de lucru, culegeri
semestrială – Proprietățile înmulțirii
– Înmulțirea numerelor naturale 0-100
– Delta Dunării
– Marea Neagră
,
.,
Ed.fizică
DP RECAPITULARE Iată ce am învăţat! a. materiale: caiet,
fişe de lucru, rechizite
1.1 - jocuri de autocunoaştere şi intercunoaştere prin b. procedurale:
2.2 folosirea diferitelor forme de comunicare conversaţia euristică,
2.3 - realizarea unor desene cu persoanele care ascultă exerciţiul, muncă
3.1 activ/nu ascultă activ independentă,
- fişe de lucru cu situaţii de comunicare/ascultare problematizarea,
activă din viaţa cotidiană (acasă, pe stradă, în parc, la simularea, joc de rol,
şcoală, la magazin, la film etc.) joc didactic
- elaborarea unor lucrări individuale sau în echipă c. forme de organizare
despre prietenie a colectivului:
- elaborarea unor compuneri despre prieteni, activitate frontală,
universul extins al copilului (prietenii fraţilor/ activitate individuală
surorilor)
- crearea unor mesaje de mulţumire adresate (probă orală și scrisă
colegilor/prietenilor
- analiza gradului de îndeplinire a programului zilnic
- investigarea programelor zilnice ale membrilor
familiei

Ziua Competente Continuturi Activitati de invatare Resurse Evaluare Obs.


specifice - detalieri- -instrumente-

V Activitati integrate
I CLR 5.Activităţi de - ordonarea alfabetică a unor cuvinte date Resurse materiale: observarea
N 1.2 recuperare- - formarea unor cuvinte prin derivare cu prefixe sau manual, sistematică
E ameliorare şi sufixe (fără terminologie)
R 1.3 dezvoltare - jocuri de tip „Fazan” „Cuvinte alintate”
I - despărţirea cuvintelor în silabe Resurse procedurale:
- schimbarea sensului unui cuvânt prin schimbarea observarea
4.2 unei silabe/unui sunet dirijată,conversaţia,
- identificarea unor cuvinte date după criterii explicaţia, jocul
precum: număr de sunete, sunet iniţial, sunet final didactic, exerciţiul
etc.
- stabilirea poziţiei şi a ordinii cuvintelor din Forme de organizare a
propoziţii de 4-6 cuvinte colectivului:
- citirea în forme variate a enunţurilor şi textelor activitatea frontală,
scurte (citire cu voce tare/în şoaptă în gând; citire în activitate individuală
lanţ, pe roluri, citire ştafetă etc.)
- citirea selectivă în funcţie de anumite repere
(alineatul, linia de dialog) sau respectând un
detaliu/o idee din text (joc: „Găseşte şi citeşte”)
- transcrieri selective de cuvinte şi fraze dintr-un
scurt text pe teme cunoscute
- realizarea unor lucrări de tip proiect, cu sprijin din
partea cadrului didactic
- plasarea semnelor de punctuaţie într-un text
- compunerea unor texte scurte (3-7 enunţuri) pe
teme din sfera de interes a copiilor, cu ajutorul unor
imagini sau întrebări
MEM Test sumativ Fisa de lucru
MM Test sumativ -Interpretarea unui cantec specific obiceiurilor de Conversatia,exercitiul Proba practica
iarna Activitate frontala Autoevaluarea
AVAP Evaluare Elemente de limbaj Coli de bloc de Observarea
plastic: forma și desen, creioane reacţiilor
2.1; Recapitularea cunoștințelor dobândite de-a lungul volumul colorate, copiilor pe
semestrului I (pag. 46 din manual). cerate, radieră, parcursul
2.3; Tehnici de lucru: acuarele, guașe activităţilor
repetiție, stilizare, sau tempera, propuse
2.4; pensulație, tăiere, hârtie colorată,
îndoire etc. pensulă, Analiza
2.5; burete, produselor
Produse ale activității: foarfece, lipici, obținute,

S-ar putea să vă placă și