Sunteți pe pagina 1din 2

Registrul bunurilor imobile 0100202187

Capitolul C (Verificat , 18.01.2016)


Deschis 02.11.2013

Subcapitolul I. Bunul imobil

Bunul imobil Încăperi


Numărul cadastral 0100202.187.02.025
Adresa mun. Chişinău, sect. Centru str-la 2 Ciocârliei, 4 ap.24
Modul de folosinţă Locativă
Suprafaţa 109.1 m.p.
Condominiu 1,9 % , Alt act Declaraţia în condominiu nr. 2609 din 01.10.2013 (0100/13/145677)

Subcapitolul II. Dreptul de proprietate asupra bunului imobil

2.1 Bunul imobil 0100202.187.02.025 Stins


Cota parte 1.0
Proprietar Societatea Comercială INAMSTRO S.R.L., (17.03.2006), Codul Personal 1006606001095
Domiciliul / Sediul CHIŞINĂU BUIUCANI, mun. Chişinău, Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 171 bl. 2
Temeiul înscrierii Autorizaţie de construire nr. 381 din 05.07.2012 (0100/13/145677)

Data înregistrării 21.10.2013

2.2 Bunul imobil 0100202.187.02.025 Stins


Cota parte 1.0
Proprietar CHITOROGA TAMARA SERGIU, (19.04.1955), Codul Personal 0981612166556
Domiciliul / Sediul
Proprietar CHITOROGA STEPAN NESTOR, (05.02.1949), Codul Personal 0961604892128
Domiciliul / Sediul REPUBLICA MOLDOVA, CĂLĂRAŞI, 31 August nr. 22 ap. 5
Temeiul înscrierii Contract privind investiţiile în construcţii nr. 13245 din 17.09.2012 (0100/16/1861)

Proces verbal de predare-primire nr. 02/024/15 din 09.10.2015 (0100/16/1861)

Data înregistrării 12.01.2016

2.3 Bunul imobil 0100202.187.02.025 Stins


Cota parte 1.0
Proprietar CHITOROGA TAMARA SERGIU, (19.04.1955), Codul Personal 0981612166556
Domiciliul / Sediul
Temeiul înscrierii Contract nr. 4090 din 25.05.2016 (0100/16/82787)

Data înregistrării 21.06.2016

2.4 Bunul imobil 0100202.187.02.025


Cota parte 1.0
Proprietar LUPAŞCO LILIA VASILE, (08.07.1975), Codul Personal 0982808489334
Domiciliul / Sediul CHIŞINĂU, CIOCÎRLIEI STR-LA 2 nr. 4 ap. 23
Temeiul înscrierii Certificat de moştenitor nr. 1-1227 din 28.12.2021 (0100/22/10095)

Contract de partaj cu donaţie nr. 1-1229 din 28.12.2021 (0100/22/10095)

Data înregistrării 20.01.2022

Subcapitolul III. Grevarea drepturilor patrimoniale

Partea I. Alte drepturi înregistrate.

Nu sunt înscrieri

Partea II. Notări.

3.2.1 Tipul grevării Contract Stins


Obiectul grevării Bunul imobil :

0100202.187.02.025

indicat în subcapitol II la nr. 2.1:

Temeiul înscrierii Contract de investiţie Nr. 13245 din 17.09.2012 (0100/12/121736)

Termenul / Condiţia -
Suma
Titularul grevării / Solicitantul CHITOROGA STEPAN NESTOR
Domiciliul / Sediul REPUBLICA MOLDOVA, CĂLĂRAŞI, 31 August nr. 22 ap. 5
Însemnări
Data înregistrării 20.09.2012

Interdicţii

Nu sunt înscrieri

  * Baza de date este actualizată la data de 07.09.2022, orele 19:30:00

DEPARTAMENTUL CADASTRU