Sunteți pe pagina 1din 3

Data: ________________ Numele: _________________________

Test inițial, LLR, clasa a III-a

1. Citește lectura Spiridușul cel bun al cărții, apoi alege variantele corecte:

A.Spiridușul cel bun locuiește:


a. în visul copiilor c. într-o carte de povești
b. într-o fântână d. într-o casă

B.Spiridușului cel bun îî provoacă mari necazuri:


a. copiii neascultători b. copiii neatenți
c. Spiridușul cel rău d. Scriitorul

C.Spiridușului îi este mai ușor când este în carte decât în visul copiilor
a. pentru că părinții le citesc copiilor poveștile
b. pentru că îl ajută scriitorul

D.Scriitorul nu o să îi învețe niciodată ceva rău pe copii


a. pentru că îi iubesc pe aceștia
b. pentru ca povestea să fie și frumoasă, dar și plină de învățăminte

2. Completează cu cuvintele lipsă, din primul alineat al lecției:

Înainte să vă povestesc __________________________________ prin care am trecut,


dați-mi voie să __________________. Mă numesc Spiridușul ________________________.
Locuința mea este, după cum cred că ați bănuit, ___________________________________.
Stau ascuns acolo, _______________, și aștept. Văd pe ____________________ o întrebare
ți cred că ___________________________.

3. Transcrie din lectură cele trei întrebări la care băiatul vrea să le afle
răspunsul!

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4. Scrie o întrebare pe care tu ai dori să i-o adresezi Spiridusului cel bun!

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. Desparte în silabe cuvintele:
voie _________________
iubesc _________________
cuvintele _________________
carte _________________
începe _________________

6. Găsește cuvinte cu înțeles asemănător pentru:


locuință = ________________
vorbe = ________________
năzbâtii= ________________
necăjit= ________________

7. Găsește cuvinte cu înțeles opus pentru:


prieten ________________
a începe ________________
noaptea ________________
ascultători ________________

8.Alcătuiește câte o propoziție cu fiecare dintre cuvintele de mai jos:


spiriduș, povești, vis, carte.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și