Sunteți pe pagina 1din 3

INSTITUȚIA PUBLICĂ

UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE


„NICOLAE TESTEMIȚANU” DIN REPUBLICA MOLDOVA

Întrebări pentru examenul de promovare la Ortodonție


pentru studenții anului V, semestrul X

1. Clasificarea anomaliilor dento-maxilare după Angle. Principiul de bază, avantaje.


2. Caracteristica subdiviziunilor anomaliei dento-maxilare clasa II după Angle . Dezavantajele
clasificării anomaliilor dento-maxilare după Angle.
3. Clasificarea anomaliilor dento-maxilare școala franceză (Cauhepe ). Grupele de anomalii.
4. Clasificarea anomaliilor dento-maxilare școala germană. Caracteristică generală.
5. Clasificarea anomaliilor dento-maxilare după Firu și descrierea lor.
6. Terminologia în ortodonție. Prefixul, radicalul și calificativul.
7. Ocluzia adâncă. Definiție, varietăţi ale anomaliei după școala franceză și școala germană în
funcție de gravitate.
8. Ocluzia adâncă, forma clinică „în acoperiş”. Factori etiologici. Manifestările clinice exobucale și
endobucale.
9. Metode de diagnostic ale ocluziei adânci.
10. Obiectivele tratamentului profilactic și interceptiv al ocluziei adânci, forma clinică „în
acoperiş”. Aparate ortodontice utilizate în perioada dentiţiei mixte.
11. Tratamentul ocluziei adânci „în acoperiş”. Aparatele ortodontice utilizate în perioada
dentiţiei permanente.
12. Ocluzia adâncă, forma acoperită. Factori etiologici. Manifestările clinice exobucale.
Caracteristica rapoartelor ocluzale.
13. Tratamentul ocluziei adânci, forma acoperită. Obiectivele tratamentului ortodontic în
perioada dentiţei mixte și permanente. Prognosticul. Perioada de contenţie.
14. Ocluzia adâncă, forma prăbuşită. Etiologie. Manifestările clinice exo- și endobucale.
15. Tratamentul şi profilaxia ocluziei adânci, forma prăbuşită. Descrieți perioadele de înălțare
fiziologică a ocluziei dentare.
16. Inocluzia verticală. Definiție, frecvență, varietăţi clinice.
17. Inocluzia verticală, forma anatomică. Etiologie. Patogenie. Semnele clinice exo- și
endobucale specifice.
18. Diagnosticul inocluziei verticale anatomice. Examenul clinic și paraclinic.
19. Tratamentul inocluziei verticale, forma anatomică. Aparatele ortodontice utilizate.
20. Inocluzia verticală, forma funcțională. Etiologie. Semne clinice exo- și endobucale.
Prognosticul.
21. Tratamentul inocluziei verticale, forma funcțională, în funcție de vârstă. Perioada de
contenție.
22. Malocluziile transversale. Definiţie, factori etiologici. Varietăți clinice.
23. Ocluzia încrucișată. Manifestări clinice faciale și endobucale.
24. Metodele paraclinice utilizate în diagnosticul ocluziei încrucișate. Importanța clinică.
25. Tratamentul profilactic şi interceptiv al ocluziei încrucişate.
26. Aparatele ortodontice utilizate pentru expansiunea unilaterală şi bilaterală a maxilei
în perioada dentiţiei mixte.
27. Tratamentul ocluziei încrucişate în perioada dentiţiei permanente. Perioada de contenție.
28. Laterodeviația mandibulară. Definiție. Factori etiologici determinanți. Descrieți
interferențele ocluzale posibile, în funcție de dentiție. Profilaxie.
29. Manifestările clinice exo- și endobucale ale laterodeviației mandibulare. Diagnosticul și
tratamentul. Aparatele ortodontice utilizate.
30. Laterognaţia mandibulară anatomică. Definiţie. Cauze. Manifestările clinice în cadrul acestei
patologii.
31. Diagnosticul diferenţiat în diferite forme ale malocluziilor transversale.
32. Prognosticul şi tratamentul laterognaţiei mandibulare anatomice.
33. Anomaliile dento-maxilare frecvente la pacienții cu despicături labio-maxilo-palatine.
Frecvența despicăturilor labio-maxilo-palatine în R. Moldova și în alte țări. Clasificare.
34. Factorii etiologici primari și secundari în apariția despicăturilor labio-maxilo-palatine.
Tulburări generale specifice.
35. Semnele clinice exo- și endobucale la pacienții cu despicături labio-maxilo-palatine.
36. Descrieți tulburările funcționale și datele examenelor paraclinice la pacienții cu despicături
labio-maxilo-palatine.
37. Tratamentul complex al pacienților cu despicături labio-maxilo-palatine.
38. Tratamentul ortodontic al pacienților cu despicături labio-maxilo-palatine în perioada
dentiției mixte și permanente. Aparate ortodontice utilizate.
39. Aparatele ortodontice fixe. Istoricul apariţiei. Avantaje, dezavantaje.
40. Pregătirea pacientului către tratamentul ortodontic cu aparate fixe.

2
41. Elementele componente ale aparatelor ortodontice fixe. Caracterizarea elementelor de
ancorare. Tuburi pentru molari, valoarea practică. Elementele active ale aparatelor ortodontice
fixe.
42. Elementele accesorii ale aparatelor ortodontice fixe. Părțile componente ale brackets-urilor.
43. Fazele tratamentului ortodontic cu aparate ortodontice fixe. Particularitățile tehnicilor
Tweed-Merrifeld, Begg, Ricketts, Roth, MBT.
44. Forțe extraorale. Clasificare. Indicații către utilizarea forțelor extraorale în ortodonție. Părțile
componente ale headgear-ului.
45. Magnitudinea forțelor utilizate în tracțiunea extraorală. Puncte intraorale de aplicare a forței.
Durata de aplicare.
46. Masca facială Delaire. Indicații, părți componente. Regulile de utilizare.
47. Extracția dentară în ortodonție. Factorii de analiză a extracției dentare cu scop ortodontic.
48. Indicațiile și contraindicațiile extracției dentare cu scop ortodontic.
49. Extracția dentară seriată. Indicații. Particularitățile utilizării extracției dirijate după Hotz.
50. Particularitățile extracției dentare cu scop ortodontic în diferite zone ale arcadei dentare.
51. Germectomia, indicații. Premolarizarea - ca metodă de creare a spațiului în arcada dentară.
52. Tratamentul ortodontic preprotetic. Indicații și contraindicații. Valoarea practică.
53. Particularitățile tratamentului ortodontic preprotetic în funcție de dentiție
54. Recidiva în ortodonție. Definiție, cauze generale și locale ale apariției recidivei.
55. Anomaliile dento-maxilare cu tendință sporită la recidivă. Mijloace de prevenire a recidivei.
56. Complicații și efecte negative în tratamentul ortodontic.
57. Obiectivele contenției. Factorii care influențează durata și modalitatea contenției.
58. Tipuri de contenție. Contenția naturală, contenția artificială limitată, indicații. Particularitățile
contenției artificiale de lungă durată.
59. Aparate ortodontice mobilizabile utilizate pentru perioada de contenție. Varietăți. Elemente
componente.
60. Aparate de contenție fixe.Varietăți. Descriere. Indicații de utilizare.

S-ar putea să vă placă și