Sunteți pe pagina 1din 33

Lucrare semestrial privind Expertixa Contabila

Studi de caz

Velicescu Dragos CECCAR Pitesti 2010

EXPERTIZA CONTABILA
Expertiza este activitatea de cercetare efectuata de un specialist ce are calitatea de expert cu scopul de a stabili adevarul intr-o situatie, problema sau litigiu. v8m17mo Expertiza = operatia facuta de unul sau mai multi experti cu scopul de a constata unele fapte, de a controla, de a examina, de a masura, de a evalua anumite lucruri, sau un mijloc de proba dispus sau cerut de organul juridic in materie civila sau penala efectuat de un specialist, care prin cunostintele si experienta ce o poseda trebuie sa aduca lamurirea diferitelor aspecte necesare solutionarii unor cauze. In sinteza, expertiza in general este un mijloc de proba de constatare, comfirmare, evaluare, lamurire sau dovedire pe baza cercetarii stiintifice, a adevarului obiectiv cu privire la o anumita fapta, imprejurare, problema, situatie, cauza sau litigiu . Prin natura si continutul faptei, expertiza poate fi: tehnica, medicala, grafologica, criminalistica, contabila, etc. Expertiza contabila este o forma de cercetare stiintifica in vederea lamuririi modului in care sunt reflectate in documente si in evidenta tehnic-operativa si contabila anumite fapte, imprejurari, situatii, etc. de natura financiar-contabil. Expertiza contabila este misiunea data unui expert de a controla registrele, conturile si actele justificative ale unui agent economic in scopul de a furniza partilor interesate datele pentru o echitabila regularizare a situatiei. Dupa destinatia sa expertiza contabila poate fi: -judiciara - solicitata de anumite organe pentru solutionarea cauzelor aflate in stare de ancheta, cercetare, judecata. Ex: politia, parchetul, tribunalul. -extrajudiciara - solicitata de p.f. sau p.j. interesate fara sa existe un dosar de ancheta, cercetare sau judecata. Obiectul expertizei contabile il formeaza dosarele de ancheta, cercetare sau judecata, iar obiectivele expertizei contabile sunt stabilite sub forma unor intrebari de catre organul de urmarire penala sau instanta la cererea partilor sau din oficiu, la care trebuie sa raspunda expertul. Organizarea expertizei contabile in Romania. In actualul stadiu al trecerii la economia de piata s-a impus marirea numarul de experti, contabili autorizati care sa evalueze si sa controleze performantele agentilor economici ce activeaza pe piata. Aceste necesitati sunt izvorate din actele normative existente. Prin legea contabilitatii s-a statuat ca organizarea contabila se tine de organe specializate, autorizate, in 2 variante:

1.Prin compartimentele de contabilitate ale agentilor economici. 2.De persoane juridice autorizate sau p.f. Un alt act normativ Legea 31 / 90 -; a impus ca cel putin 2 cenzori ai societatii comerciale trebuie sa fie contabili autorizati sau experti contabili. Aceasta lege a precizat ca pentru determinarea sumelor datorate cu orice titlu statului, agentii economici pot fi consiliati de catre un consilier la alegere, din randul contabililor autorizati si expertilor contabili. In decursul perioadei, in Romania prin anul 1907 s-au pus bazele Uniunii Absolventilor Scolilor Superioare de Comert; 1918 Asociatia Titratilor in Stiinte Comerciale; 1921 s-a organizat Corpul de Contabili Autorizati si Experti Contabili, desfiintat in 1948 si reinfiintat in 1957 si s-a organizat activitatea de expert contabil sub indrumarea Ministerului Finantelor. In 1990 s-a legalizat Asociatia Generala a Expertilor Contabili si Tehnici, grupare profesionala, organizatie nonguvernamentala, care se transforma in 1994 in Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati, cu filiale in toate judetele (CECCAR). CECCAR este organizat pe 2 sectiuni: a.Sectiunea expertilor contabili; b.Sectiunea contabililor autorizati. Organele de conducere ale CECCAR sunt: -Conferinta nationala; -Consiliul Superior al corpului; -Biroul permanent al coptrpului. Pe langa consiliul superior functioneaza comisia superusoara de disciplina. Pe langa consiliul superior si consiliul filialelor functioneaza cate un reprezentant al Ministerului Finantelor. In Franta, activitatea de expertiza se realizeaza de Ordinul Expertilor Contabili si Asociatia Contabililor. In Germania exista Camera Expertilor Contabili care au misiuni in domeniul fiscal, consultanta, etc. In SUA este organizat Institutul American de Expertiza Contabila. In Canada exista Ordinul Contabililor Agreati din Quebec. Dobandirea calitatii de expert contabil si contabil autorizat Expertul contabil este persoana care a dobandit aceasta calitate in conditiile legii si are competenta profesionala de a verifica si de a aprecia modul de organizare si de conducere a activitatii economico-financiare de contabilitate, de a supraveghea gestiunea societatii comerciale si de a verifica legalitatea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere. Calitatea de expert contabil se atribuie de catre comisiile de examinare stabilite prin ordin comun al Ministerului Finantelor si al Ministerului Invatamantului pe baza de examen. Examenul se organizeaza de CECCAR. Pentru sustinerea examenului fiecare candidat trebuie sa indeplineasca conditiile: -capacitatea de exercitiu deplina; -studii ecomonice suprerioare in specialitatea contabilitate-finante cu diploma 3

recunoscuta de Ministerul Invatamantului si practica in specialitate de cel putin 3 ani sau studii economice superioare si practica in productie de 5 ani. -nu a suferit nici o condamnare care potrivit legislatiei interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatii comerciale. -a promovat probele privind accesul la profesia de expert contabil. Expertul contabil are competenta profesionala de a verifica si de a aprecia modul de organizare si de conducere a activitatii economico-financiare, de a supraveghea gestiunea societatilor comerciale si de a verifica legalitatea bilantului. Asupra constatarilor, expertul intocmeste un raport. Expertul poate sa organizeze si sa conduca contabilitatea societatii comerciale. Contabilul autorizat -; persoana care a dobandit aceasta calitate si are capacitatea de a tine contabilitatea si a intocmi bilant pentru societatile comerciale. Poate dobandi calitatea de contabil autorizat persoana care indeplineste conditiile: -are capacitate de exercitiu deplina; -are studii economice superioare, studii economice medii cu diploma sau licenta si o vechime in specialitate de 2 ani (studii superioare) si 3 ani (studii economice). -nu a suferit condamnari; -a promovat probele privind accesul la profesia de contabilautorizat. Numirea expertilor. Expertizele contabile pot fi efectuate de catre persoana care are calitatea de expert si care figureaza in evidenta Biroului Central pentru Expertize Contabile. Recomandarea expertilor contabili se face de catre birourile locale de expertiza contabila sau de cel central. Numirea expertilor contabili se face de organul care dispune efectuarea expertizei, dintre expertii recomandati de birourile locale. Expertul contabil odata ales, nu mai poate refuza decat in baza unor motive temeinice: boala, concediu, plecari in strainatate, etc. Expertul este in incompatibilitate de a efectua expertiza contabila in anumite cazuri: -este solicitate sa se pronunte in dosarul la care a participat in calitate de organ de control, de conducere, de organ de specialitate, a luat parte la intocmirea actelor primare, a evidentelor contabile, tehnic-operative, etc. -asupra sa a fost declansata actiunea de urmarire penala sau s-a dispus trimiterea sa in judecata. Expertul care cunoaste ca este in incompatibilitate sau ca exista un motiv de refuzare in privinta sa este obligat sa declare Biroului Local de Expertize Contabile, presedintelui instantei ca se abtine de la efectuarea expertizei. Drepturile expertului contabil: -sa examineze dosarul cauzei si alte lucrari necesare; -sa participe la stabilirea obiectivelor expertizei; -sa solicite organului care a dispus expertiza reformularea sau completarea obiectivelor; -sa primeasca lamuriri si explicatii de la parti; -sa fie remunerat. Obligatii: 4

-sa sesizeze organul juridic ca se afla in situatia de abtinere sau refuzare; -sa fie impartial; -sa execute personal mandatul incredintat; -sa respecte normele legale privind expertiza contabila; -sa dea explicatii suplimentare la solicitarea organului juridic care a dispus expertiza. Interdictii: -sa incredinteze unei alte persoane efectuarea expertizei; -sa divulge datele de care a luat cunostinta; -sa ridice si sa pastreze la domiciliul sau dosarul cauzei; -sa efectueze control financiar de gestiune. Sanctiuni: -raspunde disciplinar, administrativ, civil si penal dupa caz. Sanctiunile disciplinare sunt: mustrare, avertisment scris, suspendarea dreptului de a exercita profesia pe o perioada de la 3 luni -; 1 an, interzicerea dreptului de a exercita profesia. Principiile fundamentale care trebuie sa-i ghideze pe expertii contabili in conduita si activitatea lor in relatiile personale cu ceilalti parteneri pot fi: -integritatea -; drept, cinstit, sincer; -obiectivitate, independenta, secret profesional; -respectarea normelor tehnice si profesionale; -competenta profesionala si competenta deontologica (buna reputatie). Inaintea inceperii efectuarii expertizei contabile in fata instantei, expertul depune juramant, iar relatiile expertilor contabili cu clientii se stabilesc prin contracte scrise de prestari de servicii. Pentru lucrarile efectuate expertii primesc onorarii stabilite fie prin contracte, fie de catre organul care a dispus efectuarea lucrarii. Metodologia efectuarii expertizei judiciare. Expertiza judiciara este un mijloc de proba in justitie, o forma de cercetare si lamurire a faptelor economico-financiare indicate de organele juridice in scopul solutionarii litigiilor sau a proceselor penale. Obiectul expertizei contabile judiciare se refera la cercetarea unui ansamblu de documente contabile, acte normative si probleme economico-financiare. Expertiza judiciara are sarcina principala sa contribuie la stabilirea adevarului material si la justa solutionare a cauzei aflate in faza de cercetare sau judecata. Expertiza trebuie sa ofere organului in cauza o proba indeajuns de temeinica si de neinlaturat pentru tragerea la raspundere a persoanelor vinovate de inclalcarea legalitatii. Obiectivele care se dau spre rezolvare expertului se stabilesc si se consemneaza in scris in ordonanta de organul de urmarire penala sau prin incheieri de instante de judecata. Aceste obiective sunt stabilite de organele care au dispus efectuarea expertizei sau de partile in litigiu sau din oficiu. Raportul de expertiza se depune la organul care l-a solicitate. Procedura efectuarii expertizei presupune examinarea materialului documentar, examinarea unor documente aflate la parti sau la terti, analiza explicatiilor partilor si a martorilor, analiza actelor de control si de expertiza anterioare, studierea concluziilor expertilor tehnici, etc. Termenul de depunere a lucrarii se fixeaza de organul care a dispus efectuarea expertizei. In functie de situatia constatata cu ocazia expertizei contabile, expertul intocmeste actele: -raportul de expertiza contabila; -decontul de cheltuieli privind costul expertizei; -nota de deficiente; -raspunsuri in scris la observatiile si obiectiunile formulate de parti; -suplimentul de expertiza; -proces verbal de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile. Raportul de expertiza cuprinde 3 capitole: introducere, desfasurarea expertizei, concluzii. Decontul de cheltuieli -; documentul pe baza caruia isi incaseaza onorariul. Procesul verbal -; cand documentele societatii nu sunt puse la dispozitie de agentul economic. 5

RAPORT DE EXPERTIZ
Privind activitatea administratorului i cheltuielile firmei Cabinet Conta SRL n perioada 1.12.2005 30.06.20071
1. Obiectul, baza legal i data expertizei Obiectul acestui Raport l constituie verificrile, analiza i expertiza contabil extra-judiciar a activitii firmei menionate mai sus, pentru perioada 1.12.2008 30.06.2010, privind:
-

Stabilirea sarcinilor, atribuiunilor i responsabilitilor administratorului general (unic) DAH (n absena unor prevederi specifice exprese n actele de constituire, organizare i funcionare a firmei), a modului i gradului de ndeplinire a acestora; Analiza volumului, structurii, destinaiei, realitii, necesitii, oportunitii, economicitii i legalitii cheltuielilor pe perioada menionat.

Baza legal a ntocmirii acestui Raport este reprezentat n principal de urmtoarele acte normative:
-

Legea nr. 31/1990, a societilor comerciale, modificat, completat i republicat la zi; Legea contabilitii nr. 82/1991, modificat, completat i republicat la zi; OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementrilor contabile conforme cu directivele europene; Ordonana Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitii de expertiz contabil i a contabililor autorizai, cu modificrile i completrile la zi.

Data expertizei este considerat n mod convenional-contabil 30.06.2007, verificrile, analizele i expertiza propriu-zise desfurndu-se n perioada 14.06 30.09.2007 la sediul societii, n strns corelaie cu necesitile i posibilitile de informare a Experilor, cu disponibilitatea reprezentanilor Beneficiarului (asociai, administrator, contabil) precum i cu calendarul legal al ntocmirii i prezentrii raportrilor financiare periodice (bilan la 30.06.2007). Prezentul Raport a fost definitivat i redactat n perioada 1 22.10.2007.
Acest Raport este real i reflect ntocmai situaia din cadrul firmei n perioada analizat. Pentru necesiti didactice i utilizare public ns, au fost schimbate: numele, obiectul i datele firmei; numele asociailor, experilor i partenerilor; datele de identificare ale autovehiculelor. De asemenea, denumirile produselor/serviciilor au fost depersonalizate (fr marc i alte elemente de identificare).
1

2. Beneficiarul, scopul i destinatarul expertizei Beneficiarul acestei lucrri este firma CASTOR & POLUX SRL, cu sediul social n Bucureti, numr de nregistrare Oficiul Registrului Comerului Bucureti J40/XXXX/2001, Cod fiscal RO XXXXXX. Scopul expertizei este detectarea unor deficiene n activitatea de administrare i modul de efectuare a unor operaiuni ale firmei, dup cum s-a artat la pct. 1 de mai sus. Destinatarul lucrrii este Adunarea General a Asociailor firmei, format din:
-

DAH (40% din prile sociale); FC (20%); DB (20%); FM (20%).

3. Executantul lucrrii de evaluare, natura relaiei sale cu Beneficiarul i poziia sa fa de Beneficiarul i Destinatarul lucrrii Executantul lucrrii este ND, expert evaluator economico-financiar, membru activ CECCAR (carnet nr. XXXXX/2002) mpreun cu SK, expert contabil, membru activ CECCAR (carnet nr. XXXX/2000). Natura relaiei dintre Executant i Beneficiar este contractual (Comanda-contract nr. 86/13.06.2007 i Actul adiional nr. 1/4.07.2007). Fa de Beneficiar i Destinatar, precum i fa de asociai, Executantul lucrrii are calitatea de expert neutru independent. 4. Constatrile i concluziile expertizei Constatrile acestei expertize sunt bazate pe date, documente i fapte reale i verificabile, iar concluziile sunt trase cu bun-credin, ntr-un mod imparial, obiectiv, profesional, echilibrat i constructiv, n acord cu poziia Experilor fa de reprezentanii Beneficiarului, cu natura relaiei contractuale dintre pri i cu toate normele legale, etice i profesionale aplicabile.

n ceea ce privete activitatea administratorului DAH, prin raportare la sarcinile, atribuiunile i responsabilitile sale legale (a se vedea n acest sens Anexa nr. 2 la prezentul Raport), apreciem c acesta i le-a ndeplinit n mic msur, provocnd astfel mari pagube, grave tensiuni i confuzii, precum i serioase perturbri ale activitii firmei, dup cum se va arta mai departe. Referitor la sarcinile, atribuiunile i responsabilitile sale legale principale, apreciem c administratorul le-a neglijat i le-a ndeplinit n mod defectuos, prin:
-

Ne-inerea registrelor firmei (al asociailor, registrele contabile registrul unic de control, registrul inventar, etc.); Ne-convocarea AGA ordinar n vederea analizrii i aprobrii bilanului anual i a contului de profit i pierdere pentru exerciiile financiare 2005 i 2006; Ne-ntocmirea raportului anual de gestiune i n consecin ne-supunerea acestuia aprobrii AGA ordinare n vederea obinerii descrcrii de gestiune; Ne-semnarea bilanurilor i celorlalte documente ale raportrilor financiare periodice i depunerea lor la organele fiscale numai pe semntura contabilului; Ne-obinerea aprobrii AGA ordinare pentru calculul i repartizarea profitului net, inclusiv a dividendelor cuvenite asociailor; Ne-organizarea evidenei tehnico-operative i contabile privind micarea autovehiculelor firmei, consumul de combustibil i justificarea acestuia, prin foi de parcurs, norme de consum, nscrierea datelor firmei i autovehicului pe bonurile de combustibil, etc.; Ne-inerea evidenei i gestionarea necorespunztoare a documentelor tipizate cu regim special (carnete facturier, chitaniere, fie de inventar, ordine de plat - OP, etc.); de exemplu, unele ordine de plat nu sunt numerotate, exist un OP nr. 2/8.01.2006, un OP nr. 1/17.01.2006, un OP nr. 2/4.08.2006, un OP nr. 1/29.12.2006, dou OP nr. 10 (unul emis pe 25.01.2006 iar cellalt pe 12.02.2006), iar ntre ele numeroase alte OP-uri numerotate pn la nr. 65 70 pe an rugm consultai n acest sens Anexa nr. 4; Admiterea i/sau introducerea n evidene a numeroase documente justificative n copie xerox (facturi, chitane) sau a unor chitane fr facturi; Efectuarea de cheltuieli n favoarea altui agent economic (de exemplu, pentru Fundaia Naional de ncurajare a Dezvoltrii Intensive Bucureti: chirie, ntreinere, cheltuieli telefon i Internet, etc.); Delegarea de facto a unor atribuiuni ale administratorului altor persoane (RFN), fr aprobarea AGA, ceea ce a condus la tensiuni n cadrul firmei, perturbri grave ale activitii, efectuarea unor cheltuieli n interes personal, etc.; Dispunerea unor operaiuni financiare (cheltuieli/pli, inclusiv prin cardul bancar al firmei) fr aprobarea AGA i efectuarea unor cheltuieli voluptorii
8

(inoportune, neeconomicoase, nenecesare, nelegale, etc. n general n interes personal) n sume mari; Exercitarea prerogativelor de administrator dup demiterea din aceast funcie n iunie 2007: pe data de 1 septembrie 2007 a semnat Actul adiional nr. 5 la Contractul nr. 69/12.11.2004 cu firma X-Contabilitate Company SRL din Bucureti.

n ceea ce privete efectuarea unor cheltuieli masive nejustificate de ctre administratorul general, n mod sintetic situaia se prezint pe perioada analizat astfel (n RON): Nr. Indicatori crt. 1. Total cheltuieli 1.12.2005 30.06.2007 2. Cheltuieli recunoscute ca necesare, legale i oportune, etc. (salarii, chirii, rechizite, transport, servicii contabilitate, asigurri, etc.), total, din care:* - Salarii i alte obligaii 1 31.12.2005: 16.765 lei - Salarii i alte obligaii 1.01 31.12.2006: 471.174 lei - Salarii i alte obligaii 1.01 30.06.2007: 663.145 lei - Alte cheltuieli 4.000 lei/lun x 19 luni: 76.000 lei 3. Cheltuieli nerecunoscute (nejustificate) 4. TVA 19% aferent (3) 5. TOTAL DE RECUPERAT (3 + 4) Sume 2.687.790 1.227.084

1.460.706 277.534 1.738.240

* Salarii plus o cot egal de 4.000 lei lunar, pe toat perioada supus analizei i expertizei, conform aprecierilor asociatului FC, dar cota apreciat de experi este de 8.000 lei/lunar.

O situaie detaliat a cheltuielilor firmei n perioada analizat, n volum, structur i pe destinaii, este prezentat n Anexele nr. 3, 4 i 5 la prezentul Raport. Aceste cheltuieli sunt efectuate cu scopul vdit de realizare de beneficii personale de ctre administratorul DAH (n principal) i directorul executiv RFN, deoarece:
-

sunt justificate fie prin facturi i chitane/ordine de plat pentru bunuri i servicii personale, fr legtur cu obiectul de activitate al firmei (rate leasing i asigurri autoturisme; aparate electronice pentru hobby filmare, fotografiere, laptop PC, gimnastic; mobilier, cherestea, materiale de construcii, decoraiuni interioare pentru case i apartamente; alte servicii executate de teri lucrri de construcii; produse alimentare, servicii turistice n ar i strintate, etc.), fie prin bonuri de benzin n sum medie de 56.555 RON lunar; aceste cheltuieli au fost justificate prin documente cu intenia vdit de a se crea avantaje materiale i financiare personale, deoarece conturile 455 Sume
9

datorate asociailor i 462 Creditori diveri nu prezint sold, iar contul 542 Avansuri de trezorerie nu prezint rulaje de o asemenea magnitudine; bunurile nu se regsesc n gestiunea (patrimoniul, inventarul) firmei, iar combustibilul nu au fost achiziionat efectiv i cu att mai puin nu a fost consumat de ctre mijloacele de transport ale firmei; pentru efectuarea cltoriilor turistice i a cheltuielilor aferente nu au existat nici aprobri (referate) prealabile, nici rapoarte la ntoarcerea din delegaie (deplasare, misiune) i nici rezultate palpabile favorabile pentru activitatea firmei (coresponden, comenzi, contracte, prestaii, ncasri, etc.).

O meniune aparte merit fcut despre bonurile de combustibil auto i cheltuielile nregistrate cu acesta:
-

ele totalizeaz 1.074.553 lei (fr TVA) i 387.925 litri (la un pre mediu de 2,77 lei/l fr TVA), adic un parcurs total de 3.879.250 km (la un consum mediu de 10 l/100 km) i un parcurs mediu zilnic de 6.723 km n cele 19 luni (577 zile); au atins maxime neverosimile de 142.068 lei n luna decembrie 2006 i 144.030 lei n luna februarie 2007; de exemplu, n ziua de 14.12.2006 s-au fcut 96 de alimentri (n orice caz, s-au depus 96 de bonuri); aproximativ 98% dintre bonuri provin de la staia OMV tefan cel Mare, situat n imediata apropiere a birourilor firmei (circa 300 m).

Trebuie menionat c toate aceste ilegaliti i nereguli nu ar fi avut loc dac: AGA i-ar fi exercitat n mod direct, sau prin reprezentani (asociai, cenzori, auditori interni i externi, controlori interni, alte organe legale de control intern) prerogativele de control asupra activitii administratorului, inclusiv prin convocarea AGA extraordinare la cererea deintorilor a cel puin din capitalul social; - Nu s-ar fi permis administratorului, nc de la sesizarea primelor nereguli, continuarea activitii n aceleai condiii; - Nu s-ar fi angajat un contabil care nu ndeplinea condiia de obiectivitate, neutralitate i independen, care se afla n stare potenial de conflict de interese, fiind n relaii apropiate de rudenie cu administratorul n cauz (mtu).
-

5. Recomandri i sugestii Fa de cele de mai sus, facem urmtoarele recomandri i sugestii pentru activitatea viitoare a firmei:

10

a. nlocuirea

b.

c.

d. e.

f.

g. h. i.

administratorului DAH i tragerea lui la rspundere administrativ, disciplinar, material, civil sau penal, dup caz i la alegerea asociailor prejudiciai; Recuperarea prejudiciului de 1.738.240 lei i a penalizrilor aferente i efectuarea regularizrilor n evidenele contabile, respectiv: rentregirea fondurilor financiare ale firmei, vrsarea TVA aferent (277.534 lei) i a diferenei de impozit pe profit (233.713 lei reprezentnd 16% din 1.460.706 lei) ctre stat, repartizarea i achitarea dividendelor asociailor, etc. Tragerea la rspundere a contabilului pentru acceptarea nregistrrii unor operaiuni i documente cel puin discutabile, n fond i form, i nesesizarea AGA referitor la acestea; ntrirea rolului decizional i de control al AGA; ntrirea disciplinei financiare n cadrul firmei, i n special n privina efecturii cheltuielilor, prin nfiinarea funciei de control financiar intern (preventiv i ulterior/de gestiune); Definirea i aplicarea unor forme distincte i metode adecvate de remunerare a asociailor, administratorilor i salariailor care contribuie la dezvoltarea afacerilor firmei prin noi comenzi/contracte, recuperarea unor sume, realizarea unor economii, prentmpinarea producerii unor pagube, etc.; nlocuirea contabilului i reorganizarea sectorului financiar-contabil; Numirea unor cenzori sau (preferabil) nfiinarea funciei, departamentului i comitetului de audit intern al activitii firmei; Implementarea unui Sistem de Management al Calitii n cadrul firmei, n acord cu standardele internaionale de calitate ISO seria 9000/2000.

6. Utilitatea i limitele coninutului acestui Raport Coninutul acestui Raport poate constitui o baz pertinent de negociere ntre asociai pentru recuperarea prejudiciului, redresarea situaiei firmei, precum i de fundamentare a deciziilor AGA privind:
-

Situaia administratorului DAH (meninere, revocare, penalizare, chemare n judecat, etc.); Situaia general a cheltuielilor firmei pentru perioada analizat, recuperarea unor sume de bani i rentregirea disponibilitilor bneti sale firmei; Msuri organizatorice privind activitatea financiar-contabil; Msuri de ntrire a disciplinei manageriale i economico-financiare n ntreaga activitate a firmei; Recuperarea unor sume de bani de ctre asociai sub forma dividendelor, etc.

Limitele acestui raport sunt date de:

11

Indisponibilitatea total a administratorului DAH n a colabora cu experii privind clarificarea verbal i n scris a unor aspecte din activitatea sa, supus analizei; Disponibilitatea parial a celorlali asociai i a contabilului RC n a clarifica verbal i n scris unele aspecte din activitatea firmei, n a prezenta unele documente, etc.; Existena prezumiei c principiile, regulile i normele contabile (profesionale i etice) au fost respectate de ctre contabilul RC, avnd n vedere c n cadrul firmei nu au existat i acionat organele de control financiar (preventiv i ulterior), audit intern/extern i cenzorat, etc.; Parialitatea aprecierilor privind unele operaiuni i cheltuieli ale firmei, primite n special din partea unui singur asociat (FC), care a manifestat o maxim deschidere i disponibilitate, neputnd ns compensa n totalitate lipsa de deschidere, de disponibilitate i cooperare a administratorului, a celorlali asociai i a contabilului.

Fa de cele prezentate, opinm c dei toate datele i concluziile acestui Raport sunt exacte, corecte i obiective (cu limitele indicate mai sus), ele trebuie utilizate cu pruden, n mediul intern al firmei, expertiza avnd un caracter extra-judiciar. 7. Conine 5 anexe. 22 octombrie 2007 ntocmit de experii CECCAR:
ND Carnet nr. XXXXX/2002 SK Carnet nr. XXXXX/2000

12

Anexa nr. 1

SINTEZA
Indicatorilor financiari CABINET CONTA SRL Bucureti, urmare raportului de expertiz din 22.10.2007 Nr. Operaiunea Indicatorii crt. 1 ----Total cheltuieli nejustificate 2 (+) TVA 19% aferent de recuperat 3 (=) Total sume de recuperat 4 () TVA de achitat la stat 5 (=) Profit brut suplimentar 6 () 16% impozit pe profit 7 (=) Profit net = dividende de repartizat 8 () 16% impozit pe dividende 9 (=) Total dividende nete asociai 10 ----Dividende cuvenite unui asociat cu 20% n lei 11 ----Dividende cuvenite unui asociat cu 20% n euro Sume (RON) 1.460.706 277.534 1.738.240 277.534 1.460.706 233.713 1.226.993 196.319 1.030.674 206.135 61.533 Calculat la 1 euro = 3,35 lei Observaii

ntocmit de experii CECCAR:


ND Carnet nr. XXXXX/2002 SK Carnet nr. XXXXX/2000

13

Anexa nr. 2 SARCINILE, ATRIBUIUNILE I RESPONSABILITILE LEGALE ALE ADMINISTRATORULUI SOCIETII CU RASPUNDERE LIMITAT CABINET CONTA SRL n lipsa unor prevederi specifice exprese privind regimul i activitatea administratorului n cazul mai multor asociai n actele de constituire, organizare i funcionare a SC CABINET CONTA SRL, sarcinile, atribuiunile i responsabilitile administratorului (unic) al acestei societi comerciale rezult din lege i din hotrrile AGA a societii. De precizat c n continuare au fost menionate doar acele acte normative modificatoare ale Legii nr. 31/1990 care au avut legtur cu regimul i activitatea administratorilor societilor comerciale cu rspundere limitat. I. Pentru perioada 1.12.2005 1.12.2006 au fost aplicabile prevederile Legii nr. 31/1990 privind societile comerciale, modificat i republicat n anul 2004 (Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 1.066/17.11.2004), astfel: Art. 70. - (1) Administratorii pot face toate operaiunile cerute pentru aducerea la ndeplinire a obiectului de activitate al societii, afar de restriciile artate n actul constitutiv. (2) Ei sunt obligai s ia parte la toate adunrile societii, la consiliile de administraie i la organele de conducere similare acestora. Art. 71. - (1) Administratorii care au dreptul de a reprezenta societatea nu l pot transmite dect dac aceast facultate li s-a acordat n mod expres. (2) n cazul nclcrii prevederilor alin. (1), societatea poate pretinde de la cel substituit beneficiile rezultate din operaiune. (3) Administratorul care, fr drept, i substituie alt persoan rspunde solidar cu aceasta pentru eventualele pagube produse societii. Art. 72. - Obligaiile i rspunderea administratorilor sunt reglementate de dispoziiile referitoare la mandat i de cele special prevzute n aceast lege. Art. 73. - (1) Administratorii sunt solidar rspunztori fa de societate pentru: a) realitatea vrsmintelor efectuate de asociai;
14

b) existena real a dividendelor pltite; c) existena registrelor cerute de lege i corecta lor inere; d) exacta ndeplinire a hotrrilor adunrilor generale; e) stricta ndeplinire a ndatoririlor pe care legea i actul constitutiv le impun. (2) Aciunea n rspundere mpotriva administratorilor aparine i creditorilor societii, care o vor putea exercita numai n caz de deschidere a procedurii reglementate de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizrii judiciare i a falimentului, republicat. Art. 194. (1) Adunarea general a asociailor are urmtoarele obligaii principale: a) s aprobe situaia financiar anual i s stabileasc repartizarea profitului net; b) s i desemneze pe administratori i cenzori sau, dup caz, auditori interni, s i revoce i s le dea descrcare de activitatea lor, precum i s decid contractarea auditului financiar, atunci cnd acesta nu are caracter obligatoriu, potrivit legii; c) s decid urmrirea administratorilor i cenzorilor sau, dup caz, a auditorilor interni pentru daunele pricinuite societii, desemnnd i persoana nsrcinat s o exercite; d) s modifice actul constitutiv. (2) n acest din urm caz, dac n actul constitutiv se prevede dreptul de retragere a asociatului pentru c nu este de acord cu modificrile aduse acestuia, se aplic dispoziiile art. 224 i 225. Art. 195. - (1) Administratorii sunt obligai s convoace adunarea asociailor la sediul social, cel puin o dat pe an sau de cte ori este necesar. (2) Un asociat sau un numr de asociai, ce reprezint cel puin o ptrime din capitalul social, va putea cere convocarea adunrii generale, artnd scopul acestei convocri. (3) Convocarea adunrii se va face n forma prevzut n actul constitutiv, iar n lipsa unei dispoziii speciale, prin scrisoare recomandat, cu cel puin 10 zile nainte de ziua fixat pentru inerea acesteia, artndu-se ordinea de zi. Art. 196. - Dispoziiile prevzute pentru societile pe aciuni, n ce privete dreptul de a ataca hotrrile adunrii generale, se aplic i societilor cu rspundere limitat, termenul de 15 zile prevzut la art. 132 alin. (2) urmnd s curg de la data la care asociatul a luat cunotin de hotrrea adunrii generale pe care o atac.
15

Art. 198. - (1) Societatea trebuie s in, prin grija administratorilor, un registru al asociailor, n care se vor nscrie, dup caz, numele i prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul fiecrui asociat, partea acestuia din capitalul social, transferul prilor sociale sau orice alt modificare privitoare la acestea. (2) Administratorii rspund personal i solidar pentru orice daun pricinuit prin nerespectarea prevederilor de la alin. (1). (3) Registrul poate fi cercetat de asociai i creditori. Art. 199. - (1) Dispoziiile art. 160 alin. (1) i (2) se vor aplica n mod corespunztor. (2) La societile comerciale care nu se ncadreaz n prevederile art. 160 alin. (1), adunarea asociailor poate numi unul sau mai muli cenzori sau un auditor financiar, potrivit art. 160 alin. (11). (3) Dac numrul asociailor trece de 15, numirea cenzorilor este obligatorie. (4) Dispoziiile prevzute pentru cenzorii societilor pe aciuni se aplic i cenzorilor din societile cu rspundere limitat. (5) n lips de cenzori sau, dup caz, auditor financiar, fiecare dintre asociai, care nu este administrator al societii, va exercita dreptul de control pe care asociaii l au n societile n nume colectiv. Art. 201. - (1) Situaiile financiare vor fi ntocmite dup normele prevzute pentru societatea pe aciuni. n urma aprobrii lor de ctre adunarea general a asociailor, administratorii vor depune la registrul comerului, n termen de 15 zile de la data adunrii generale, copii ale situaiilor financiare anuale, n conformitate cu prevederile Legii contabilitii nr. 82/1991, republicat, spre a fi publicate n conformitate cu art. 185. (2) Dispoziiile prevzute pentru fondurile de rezerv la societatea pe aciuni, ca i acelea privitoare la reducerea capitalului social, se aplic i societilor cu rspundere limitat. II. Pentru perioada 1.12.2006 30.06.2007 au fost aplicabile prevederile Legii nr. 31/1990 privind societile comerciale, modificat prin Legea nr. 441/2006 (Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 955/28.11.2006, cu intrare n vigoare de la data de 1.12.2006), modificat prin OUG nr. 82/28.06.2007 i republicat n anul 2007 (Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 446/29.06.2007), astfel: Art. 71 - (1) Administratorii care au dreptul de a reprezenta societatea nu l pot transmite dect dac aceast facultate li s-a acordat n mod expres. (2) n cazul nclcrii prevederilor alin. (1), societatea poate pretinde de la cel substituit beneficiile rezultate din operaiune.
16

(3) Administratorul care, fr drept, i substituie alt persoan rspunde solidar cu aceasta pentru eventualele pagube produse societii. Art. 72 - Obligaiile i rspunderea administratorilor sunt reglementate de dispoziiile referitoare la mandat i de cele special prevzute n aceast lege. Art. 73 - (1) Administratorii sunt solidar rspunztori fa de societate pentru: a) realitatea vrsmintelor efectuate de asociai; b) existena real a dividendelor pltite; c) existena registrelor cerute de lege i corecta lor inere; d) exacta ndeplinire a hotrrilor adunrilor generale; e) stricta ndeplinire a ndatoririlor pe care legea i actul constitutiv le impun. (2) Aciunea n rspundere mpotriva administratorilor aparine i creditorilor societii, care o vor putea exercita numai n caz de deschidere a procedurii reglementate de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizrii judiciare i a falimentului, republicat. Art. 731. Administratorul, managerul, directorul, auditorul financiar sau cenzorul societii debitoare, vinovat de oricare dintre faptele penale prevzute de prezenta lege sau de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenei, este deczut din dreptul de a mai deine ori dobndi o astfel de calitate sau funcie, la orice persoan juridic cu scop patrimonial, pe o perioad de 5 ani de la data rmnerii irevocabile a hotrrii de condamnare. Art. 194. (1) Adunarea general a asociailor are urmtoarele obligaii principale: a) s aprobe situaia financiar anual i s stabileasc repartizarea profitului net; b) s i desemneze pe administratori i cenzori sau, dup caz, auditori interni, s i revoce i s le dea descrcare de activitatea lor, precum i s decid contractarea auditului financiar, atunci cnd acesta nu are caracter obligatoriu, potrivit legii; c) s decid urmrirea administratorilor i cenzorilor sau, dup caz, a auditorilor interni pentru daunele pricinuite societii, desemnnd i persoana nsrcinat s o exercite; d) s modifice actul constitutiv. (2) n acest din urm caz, dac n actul constitutiv se prevede dreptul de retragere a asociatului pentru c nu este de acord cu modificrile aduse acestuia, se aplic dispoziiile art. 224 i 225.

17

Art. 195. - (1) Administratorii sunt obligai s convoace adunarea asociailor la sediul social, cel puin o dat pe an sau de cte ori este necesar. (2) Un asociat sau un numr de asociai, ce reprezint cel puin o ptrime din capitalul social, va putea cere convocarea adunrii generale, artnd scopul acestei convocri. (3) Convocarea adunrii se va face n forma prevzut n actul constitutiv, iar n lipsa unei dispoziii speciale, prin scrisoare recomandat, cu cel puin 10 zile nainte de ziua fixat pentru inerea acesteia, artndu-se ordinea de zi. Art. 196. - Dispoziiile prevzute pentru societile pe aciuni, n ce privete dreptul de a ataca hotrrile adunrii generale, se aplic i societilor cu rspundere limitat, termenul de 15 zile prevzut la art. 132 alin. (2) urmnd s curg de la data la care asociatul a luat cunotin de hotrrea adunrii generale pe care o atac. Art. 197. - (1) Societatea este administrat de unul sau mai muli administratori, asociai sau neasociai, numii prin actul constitutiv sau de adunarea general. (2) Administratorii nu pot primi, fr autorizarea adunrii asociailor, mandatul de administrator n alte societi concurente sau avnd acelai obiect de activitate, nici s fac acelai fel de comer ori altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice, sub sanciunea revocrii i rspunderii pentru daune. (3) Dispoziiile art. 75, 76, 77 alin. (1) i 79 se aplic i societilor cu rspundere limitat. Art. 198. - (1) Societatea trebuie s in, prin grija administratorilor, un registru al asociailor, n care se vor nscrie, dup caz, numele i prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul fiecrui asociat, partea acestuia din capitalul social, transferul prilor sociale sau orice alt modificare privitoare la acestea. (2) Administratorii rspund personal i solidar pentru orice daun pricinuit prin nerespectarea prevederilor de la alin. (1). (3) Registrul poate fi cercetat de asociai i creditori. Art. 199. - (1) Dispoziiile art. 160 alin. (1) i (2) se vor aplica n mod corespunztor. (2) La societile comerciale care nu se ncadreaz n prevederile art. 160 alin. (1), adunarea asociailor poate numi unul sau mai muli cenzori sau un auditor financiar, potrivit art. 160 alin. (11). (3) Dac numrul asociailor trece de 15, numirea cenzorilor este obligatorie. (4) Dispoziiile prevzute pentru cenzorii societilor pe aciuni se aplic i cenzorilor din societile cu rspundere limitat.
18

(5) n lips de cenzori sau, dup caz, auditor financiar, fiecare dintre asociai, care nu este administrator al societii, va exercita dreptul de control pe care asociaii l au n societile n nume colectiv. Art. 201. - (1) Situaiile financiare vor fi ntocmite dup normele prevzute pentru societatea pe aciuni. n urma aprobrii lor de ctre adunarea general a asociailor, administratorii vor depune la registrul comerului, n termen de 15 zile de la data adunrii generale, copii ale situaiilor financiare anuale, n conformitate cu prevederile Legii contabilitii nr. 82/1991, republicat, spre a fi publicate n conformitate cu art. 185. (2) Dispoziiile prevzute pentru fondurile de rezerv la societatea pe aciuni, ca i acelea privitoare la reducerea capitalului social, se aplic i societilor cu rspundere limitat. Art. 203. - (1) Transmiterea prilor sociale trebuie nscris n registrul comerului i n registrul de asociai al societii. (2) Transmiterea are efect fa de teri numai din momentul nscrierii ei n registrul comerului. ntocmit de experii CECCAR:
ND Carnet nr. XXXXX/2002 SK Carnet nr. XXXXX/2000

19

Anexa nr. 3 SITUAIA Comparativ a veniturilor, cheltuielilor i profitabilitii firmei, urmare analizei efectuate pentru perioada 1.12.2005 30.06.2007 ( fr TVA)
Nr. crt. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Lun - An 1 11 - 05 12 - 05 01 - 06 02 - 06 03 - 06 04 - 06 05 - 06 06 - 06 07 - 06 08 - 06 09 - 06 10 - 06 11 - 06 12 - 06 01 - 07 02 - 07 03 - 07 04 - 07 05 - 07 06 - 07 Total venituri 2 45.405 54.726 69.207 67.983 78.422 79.994 82.615 101.461 100.382 126.250 207.378 204.296 217.780 198.656 174.802 259.840 189.669 214.472 144.625 203.005 Total cheltuieli 3 40.645 47.315 44.947 53.150 88.431 57.593 89.053 118.534 124.809 102.939 139.398 173.232 165.939 265.089 210.531 255.999 226.047 234.667 151.340 177.446 602 4 19.287 15.480 17.903 17.289 23.054 17.564 20.005 49.833 49.614 39.090 70.392 109.345 66.278 144.106 104.050 144.041 107.287 94.823 4.690 9.977 604 5 934 4.359 1.160 5.907 13.368 2.416 5.820 21.870 20.028 8.697 2.191 2.410 4.103 19.429 6.693 1.934 10.788 11.332 6.100 950 613 6 101 112 15 117 167 103 2.656 866 633 279 623 7 533 45 1.788 57 718 252 655 117 55 624 8 65 673 1.769 8.000 4.000 137 6.542 626 9 333 958 568 756 920 1.246 1.043 1.317 1.254 1.569 1.525 1.652 1.608 3.324 2.121 887 3.051 2.938 2.160 2.483 628 10 2.415 1.042 1.154 4.644 6.428 873 1.728 2.342 1.842 6.287 17.802 11.826 1.996 25.502 2.244 5.073 1.402 3.269 2.850 15.621 Combustibil auto 11 14.256 13.578 17.639 14.682 17.439 14.556 18.332 49.635 48.774 25.320 68.674 107.945 63.945 142.068 103.410 144.030 106.610 92.458 2.152 9.050 Profit Rata rentab. net (%), 12/2 12 13 4.757 10,47 7.411 13,54 24.260 35,05 14.833 21,81 -10.009 22.401 28,00 -6.438 -17.073 -24.427 23.311 18,46 67.980 32,78 31.064 15,20 51.841 23,80 -66.433 -35.729 3.841 1,48 -36.378 -20.195 -6.715 25.559 12,60

20

21 22 23

2005 2006 2007*

357.853 1.534.443 1.186.414

282.387 1.422.897 1.256.020

110.704 624.474 464.868

10.940 107.401 37.796

3.270 1.778

3.731 2.607 1.079

1.308 20.448 -

1.924 16.780 13.640

15.882 82.426 30.457

589.009 457.710

75.466 111.546 -69.606

21,08 7,27 -

Explicaii: Contul 602 = Cheltuieli cu materiale stocate Contul 604 = Cheltuieli cu materiale nestocate Contul 613 = Cheltuieli cu asigurrile Contul 623 = Cheltuieli cu protocol, reclam, publicitate Contul 624 = Cheltuieli de transport bunuri Contul 626 = Cheltuieli cu pota i telecomunicaiile Contul 628 = Alte cheltuieli cu servicii prestate de teri

*Pe primele 6 luni

ntocmit de experii CECCAR:


ND Carnet nr. XXXXX/2002 SK Carnet nr. XXXXX/2000

21

Anexa nr. 4 SITUAIA Exemplificativ a cheltuielilor considerate nereale, nelegale, nenecesare, neoportune i neeconomicoase (voluptorii), dup caz, achitate cu ordine de plat, urmare analizei efectuate cu dl. FC, pentru perioada 1.12.2005 30.06.2007 (inclusiv TVA)
Nr. crt. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Nr. OP 1 10 1 17 19 2 ? 55 1 64 2 8 15 10 19 18 31 30 28 29 Data OP 2 25.01.2006 17.01.2006 24.02.2006 17.03.2006 4.08.2006 9.08.2006 17.10.2006 29.12.2006 6.12.2006 8.01.2007 23.01.2007 21.02.2007 12.02.2007 28.02.2007 27.02.2007 30.03.2007 27.03.2007 27.03.2007 27.03.2007 Obiectul plii 3 F 01139258/16.01.2006 F 01139254/10.01.2006 F 01139282/10.02.2006 F 8282456/8.03.2006 F 75/3.08.2006 F 0404849/8.07.2006 F 8409348/16.10.2006 F 0824139/29.12.2006 F 8088348/6.12.2006 F 0824142/5.01.2007 F 9814640/22.01.2007 F 1771/19.01.2007 Contract nr. 25.496 Contract nr. 25.496 F 09415497/22.02.2007 F 5942016/28.02.2007, F 5942131/29.03.2007 F 06271/27.03.2007 Contract nr. 25.496 Contract nr. 25.496 Valoare (RON) 4 260,37 269,20 267,52 2.000,00 3.937,00 155,51 731,63 2.286,28 14.399,48 340,00 310,00 510,22 899,68 2.106,36 2.480,51 3.562,77 29.225,66 2.104,10 866,38 Observaii firma 5 P Trade P Trade P Trade Trans Cluj-Napoca Online S P Trade Central SA Techno S E Prod Techno S E Car Dino U Leasing U Leasing Presa Senoma R Motors U Leasing B Insurance

22

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

25 ? 32 43 41 42 38 47 45 51 52 55 56 57 58 61 60 61 65 66 71 TOTAL

16.03.2007 ? 2007 4.04.2007 30.04.2007 30.04.2007 30.04.2007 19.04.2007 10.05.2007 14.05.2007 15.05.2007 22.05.2007 23.05.2007 23.05.2007 25.05.2007 28.05.2007 30.05.2007 30.05.2007 6.06.2007 18.06.2007 18.06.2007 26.06.2007 -

C 27.142 F 4756307 F 0700435/3.04.2007 F DTS 14/30.04.2007 Contract nr. 25.496 Contract nr. 25.496 FDTS 11/19.04.2007 ? Reviste ? ? ? ? ? ? ? ? ? Modificat n fals ? ? -

15.727,29 29.225,66 351,30 1.200,00 427,60 2.085,60 3.150,00 4.000,00 2.375,00 761,00 5.355,00 2.048,00 427,00 1.190,00 4.712,00 3.000,00 1.400,00 4.078,78 4.027,75 1.172,00 1.190,00 154.616,65

U Leasing R Motors In B Techno S B Asigurri U Leasing Techno S E Trans Senoma In B Techno S U Leasing B Insurance Techno S Techno S Techno S H Comer U Leasing U Leasing E Car Techno S -

ntocmit de experii CECCAR:


ND Carnet nr. XXXXX/2002 SK Carnet nr. XXXXX/2000

23

Anexa nr. 5 SITUAIA Exemplificativ a cheltuielilor considerate nereale, nelegale, nenecesare, neoportune i neeconomicoase (voluptorii), dup caz, achitate cu numerar, cu excepia combustibilului auto, urmare analizei efectuate cu dl. FC, pentru perioada 1.12.2005 31.05.2007 (inclusiv TVA)
Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nr. factur 4212954 4212970 6097002 04450716 04450717 3874228 3876290 2274011 02556492 3876589 TOTAL 8365914 01139254 5109604 01139258 0834696 9628503 0334537 TOTAL 4180325 Data factur 1.12.2005 2.12.2005 5.12.2005 19.12.2005 19.12.2005 21.12.2005 27.12.2005 28.12.2005 28.12.2005 28.12.2005 DECEMBRIE 3.01.2006 10.01.2006 13.01.2006 16.01.2006 17.01.2006 25.01.2006 26.01.2006 IANUARIE 20.02.2006 Obiectul cheltuielii Cazare h. C Cazare h. C Transport aerian XYZ Air Tele Comm Tele Comm Produse Crciun G Produse TV G Anvelope de la B Feronerie sanitare Cartu color C 2005 A Com Produse P Trade Prod. ABC H Ulei motor, set huse P Trade Eurofort + Urban IT O-S Trafo 30 W C - Produse alimentare Z Broasc antiefracie 2006 Zidrie Suma 93,67 90,00 619,40 559,32 740,90 446,41 505,60 2.162,47 3.190,11 237,33 8.645,51 215,00 269,20 185,00 260,37 735 95,35 22,79 10.427,92 4.641,00 Observaii (Titular sau beneficiar, etc.) DB DB DB DB DB DB DH CNP 2730429463017 SS DH DB bon netampilat VC Satu Mare CNP 1720818510037 VC RF DB SS FC

24

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

3272460 7.02.2006 3274234 9.02.2006 01139282 10.02.2006 2790172 21.02.2006 7724020 28.02.2006 TOTAL FEBRUARIE 4180326 21.03.2006 5426659 6.03.2006 5426661 20.03.2006 9162019 14.02.2006 5109678 21.03.2006 1932028 28.03.2006 6826843 31.03.2006 8282456 8.03.2006 3899814 10.03.2006 3900198 11.03.2006 5075032 15.03.2006 TOTAL MARTIE 5443717 17.04.2006 9814207 12.04.2006 5450272 17.04.2006 9832687 20.04.2006 03411802 21.04.2006 5581148 19.05.2006 2329713 20.05.2006 9359715 29.05.2006 7740299 24.05.2006 1046539 25.05.2006 4302666 25.05.2006 4999919 27.05.2006 4302677 29.05.2006

Publicaii Monitorul Oficial - licitaie Monitorul Oficial P Trade Eurofort, Urban IT Cazare Cluj-Napoca Punte spate ARO 10 2006 S Construct - Zugrveli A Trading - Costume var A Trading - Costume var F Com Impex Tmplrie metalic H SRL Set motor D-1400 H - Dual Business Star Uniforme personal E Trans Formare profesional C Produse alimentare C Covora auto P Cartu color Photosmart 2006 Cazare H. Botoani Piese auto Ochelari protecie Sistem filtru Elemente scar interioar Zbor XYZ Air Gresie Aparat foto Ciment Piese auto Armtur Avans marf Materiale de construcii

145,88 21,50 267,52 120,00 2.500,00 7.695,90 4.760,00 4.855,20 4.855,20 4.200,00 295,00 952,00 4.926,60 2.000,00 192,37 69,99 113,42 27.219,78 220,00 199,00 880,00 1.400,00 1.300,00 1.769,32 1.864,04 3.223,01 134,99 280,00 458,90 1.000,00 255,00

SS SS CV DH DB FC FC FC FC DB MB FC AI DH ??? SS DH SS RF RF SN RF DH RF SS IP SS DH SS

25

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

8337482 5366161 824104 5367105 04450836 3202589 9995355 7885613 4603359 8388573 TOTAL 4193604 8924911 8337491 3274799 5000122 9360176 1989917 7907710 2692621 8141813 3274828 3394660 3397348 859034 8066676 859043 8066677 TOTAL 4237835 4327816

31.05.2006 31.05.2006 31.05.2006 3.05.2006 3.05.2006 5.05.2006 5.05.2006 7.05.2006 8.05.2006 8.05.2006 APRILIE MAI 5.06.2006 19.06.2006 2.06.2006 6.06.2006 6.06.2006 6.06.2006 15.06.2006 18.06.2006 21.06.2006 22.06.2006 22.06.2006 26.06.2006 29.06.2006 2.06.2006 12.06.2006 14.06.2006 (?) 31.06.2006 IUNIE 18.06.2006 17.07.2006

Materiale de construcii Carte Senzori cabluri Cri Telefon TV Plasm Materiale de construcii S diverse unelte, scule, etc. Ciment Fier glet 2006 Bocanci Costume Materiale de construcii Placaj gri Pavaj Sandisk Hands free B produse diverse STN diametrul 5 (?) Pavaj Placaj gri C diverse produse C diverse produse Accesorii paz Transport persoane Accesorii diverse Transport persoane 2006 Mobilier piese mici Transport persoane

190,00 59,99 1.203,92 34,80 16,37 6.597,00 112,00 474,00 18,50 23,96 21.714,80 4.998,00 4.974,20 84,00 535,50 2.774,25 216,00 21,60 253,98 267,00 1.162,15 285,60 241,97 92,62 4.772,00 4.760,00 4.141,20 4.760,00 34.340,70 4.474,00 4.760,00

SS RF RF RF RF DH SS DH SS SS FC FC SS SS SS RF RF DH SN TG TG SS SS FC EP FC FC FC FC

26

83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113

1490542 4237848 7896941 3691192 125902 8439836 8690986 8690995 5301433 3406650 2124483 9402140 3944360 3944723 5089556 8691080 4773325 TOTAL 04773376 3451802 5426386 6279596 4662692 4667012 7462805 3627738 2789804 8629369 0675893 8629465 9637815

26.07.2006 28.07.2006 21.05.2006 24.06.2006 1.07.2006 3.07.2006 4.07.2006 5.07.2006 5.07.2006 11.07.2006 21.07.2006 24.07.2006 25.07.2006 26.07.2006 26.07.2006 26.07.2006 30.07.2006 IULIE 29.08.2006 29.08.2006 31.08.2006 3.08.2006 5.08.2006 6.08.2006 8.08.2006 10.08.2006 15.08.2006 17.08.2006 18.08.2006 18.08.2006 22.08.2006

Set motor Transport persoane B produse diverse Curs ageni nclminte Pavaj uor Deplasare extern S Tours Deplasare extern S Tours Materiale C produse alimentare Betonier Revizie autoturism AUDI Mncare pentru cini Chappy Produse diverse de la D Camera de filmat BENQ Excursie extern SBM Tours Curs ageni vnzri 2006 Tax curs ageni vnzri Abonament Teo Transport persoane - A Trading Aditiv ulei B produse diverse B produse diverse Fotografii digitale Glet + silicon Telefon Aparat foto Canon Filtru Brita Imprimant monopied Articole papetrie

340,00 4.760,00 132,89 500,00 1.800,00 3.803,95 5.000,00 3.146,00 67,83 249,99 925,23 888,26 49,44 204,43 375,00 3.100,00 500,00 35.077,02 1.250,00 23,00 4.760,00 69,00 392,26 159,54 254,40 250,48 65,85 1.432,00 102,40 825,99 109,89

IP FC DH LB LB SS RF RF SS RF SN SS ??? DH TV SS LB FC DH FC DB DH DH RF LB RF RF RF RF RF

27

114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

9637838 4672756 6286606 8630110 9832928 TOTAL 5426388 5426392 5426390 5426394 3959813 3962949 1940210 2827270 9681120 7062795 4636880 7049456 3967634 5313449 TOTAL 7040160 6763631 7001697 7001696 3933760 9813894 8846128 8409348 3933894 0242845

24.08.2006 26.08.2006 31.08.2006 31.08.2006 31.08.2006 AUGUST 4.09.2006 28.09.2006 29.09.2006 30.09.2006 5.09.2006 14.09.2006 18.09.2006 20.09.2006 20.09.2006 23.09.2006 25.09.2006 26.09.2006 27.09.2006 29.09.2006 SEPTEMBRIE 2.10.2006 3.10.2006 5.10.2006 5.10.2006 9.10.2006 10.10.2006 12.10.2006 16.10.2006 18.10.2006 20.10.2006

Articole papetrie B produse diverse Cuptor cu microunde Materiale foto Materiale foto 2006 Transport persoane Transport persoane Transport persoane Transport persoane Produse C Produse C Produse F Cazare hotel K Cazare hotel K B produse diverse Produse auto Instalaii Produse C Produse C 2006 Pomp Material telefonie Manoper Etanare rulment Deplasare cu T la Arad Acumulator auto Foior (4 buci) Cazare hotel Transport aerian T Foior (3 buci)

91,94 569,71 289,99 117,30 80,00 10.843,75 4.760,00 4.760,00 4.760,00 4.760,00 282,41 320,14 480,00 291,53 200,00 139,83 224,00 467,74 61,83 145,89 21.653,37 1.082,02 50,62 195,01 64,28 927,00 390,00 4.879,00 731,63 1.249,00 3.649,75

RF DH DB RF SS FC FC FC FC DH RF - N SS BF RF - N DH DH SS RF - N RF - N DH RF - N DH DH DH DH FC DH DH DH

28

145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175

7885887 6763630 TOTAL 2789934 6685822 6223390 7062906 2887913 0824133 7265443 5405029 3934575 7085741 TOTAL 20070101 7562052 20070102 20070103 2271502 695884 9324354 4655746 4655744 9752746 2681334 7562053 8664040 2388528 2304075 TOTAL 0824141

23.10.2006 3.10.2006 OCTOMBRIE 3.11.2006 7.11.2006 8.11.2006 8.11.2006 9.11.2006 14.11.2006 14.11.2006 19.11.2006 22.11.2006 25.11.2006 NOIEMBRIE 6.12.2006 16.12.2006 16.12.2006 26.12.2006 20.11.2006 7.12.2006 8.12.2006 8.12.2006 8.12.2006 12.12.2006 12.12.2006 22.12.2006 15.12.2006 18.12.2006 28.12.2006 DECEMBRIE 5.01.2007

Pomp WILO Computer laptop 2006 Materiale telefonie Cartue toner color Articole papetrie Instalaii R Garnitur etanare PEUGEOT Aparat filmat Canon Cazare hotel Ulei motor Elf Transport aerian T Articole B 2006 Avans consultan Avans consultan Consultan Consultan Anvelope auto Anvelope auto Monoclu Transport aerian Transport aerian Asigurare RCA C Schele Consultan Transport persoane Foioare M diverse produse 2006 Computer (PC)

700,00 3.139,77 17.058,08 49,17 329,04 75,07 488,88 83,30 1.750,00 116,00 56,99 814,00 347,31 4.019,76 3.670,00 3.808,00 3.670,00 3.670,00 3.067,00 1.220,94 999,00 847,20 1.694,40 616,44 3.784,00 4.993,19 4.760 4.041,24 247,84 41.089,25 2.286,28

DH RF - N RF - N RF - N RF - N DH DB RF - N PL MI SS DH FC FC FC FC F PF DH DH RF - N DH DH DH FC FC DH RF - N

29

176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206

0824142 9901665 01698401 2506821 2375045 2122704 2789979 2789980 TOTAL 2506705 0242449 4022599 2122718 0229079 0000009 6338492 09415497 00084398 00000006 TOTAL 2951566 9122320 1767195 4634929 4403472 7327410 2953838 2954085 0013740 4036128 3656385

5.01.2007 9.01.2007 9.01.2007 16.01.2007 4.12.2006 26.01.2007 29.01.2007 29.01.2007 IANUARIE 16.12.2007 29.01.2007 6.02.2007 7.02.2007 10.02.2007 13.02.2007 21.02.2007 22.02.2007 22.02.2007 27.02.2007 FEBRUARIE 3.03.2007 5.03.2007 5.03.2007 6.03.2007 7.03.2007 8.03.2007 11.03.2007 12.03.2007 13.03.2007 14.03.2007 24.03.2007

Materiale auxiliare PC Cri Cri Excursie Termopane Pota extern Materiale telefonie Materiale telefonie 2007 Excursie Prestri servicii Produse C Pota extern Produse P Cherestea Produse Alternator auto (documente copie fax) Mobilier birou Produse Economat 2007 Produse B Papetrie Produse C Produse C Cadouri de 8 Martie Flori naturale tergtor Produse B Produse B Produse C Cheie antifurt

340,00 101,73 209,00 667,22 2.090,00 168,30 47,16 94,02 6.003,71 1.000,00 510,22 312,84 199,80 646,60 3.035,92 123,00 2.480,51 375,00 33,19 8.717,08 703,17 169,79 56,99 136,44 87,34 280,00 55,68 656,88 248,79 133,85 114,00

RF - N RF N RF - N RF - N TG MC RF - N RF - N RF - N DH DH DH DH DH DH DH MT RF - N DH RF - N DB DH MT MT DH DH DH DH MT

30

207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237

119 0238051 2959781 TOTAL 0000005 9451739 6698142 0013750 01494597 0006099 0240729 0241060 3621452 20055 377 2616524 7949641 126 14 13 3004265 0084710 0000067 TOTAL 00000175 0005125 129 226 09247938 09247937 0000125

27.03.2007 30.03.2007 31.03.2007 MARTIE 29.03.2007 2.04.2007 6.04.2007 7.04.2007 13.04.2007 14.04.2007 16.04.2007 17.04.2007 18.04.2007 18.04.2007 19.04.2007 23.04.2007 26.04.2007 28.04.2007 30.04.2007 30.04.2007 12.04.2007 13.03.2007 16.03.2007 APRILIE 3.05.2007 15.04.2007 3.05.2007 1.05.2007 3.05.2007 3.05.2007 4.05.2007

Vat mineral Produse P Produse B 2007 Transport piatr Sincron pinioane Marf Produse diverse C Curat haine Produse diverse C Produse P Produse P Grtar, crem ghete Silicon Produse papetrie Arbore motor Piese auto Inscripionri Avans marf PC i imprimant Pota extern Cherestea rinoase Cherestea prelucrat 2007 Produse E Produse B Inscripionare echipament Universal Trans Costume Costume Dosar medical

782,00 914,68 421,91 8.187,45 2.360,00 697,34 1.044,40 129,90 24,00 194,87 111,96 698,19 55,00 28,00 90,50 992,52 80,00 193,00 1.200,00 3.150,00 450,00 485,90 3.403,40 15.388,98 97,72 373,17 32,00 40,00 333,20 333,20 95,20

MG MG DH MG pentru DH Auto B 68 CWT MT RF - N MT RF - N DH MI pentru DH MT MT RF - N MT MT MT AI AI MC pentru DH LV MI pentru DH DH DH MT MT MT MT MT

31

238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268

06717499 4.05.2007 0033723 4.05.2007 00000031 4.05.2007 9179536 5.05.2007 6369705 05.2007 00000030 4.05.2007 0001293 8.05.2007 453923 8.05.2007 3004288 8.05.2007 65 8.05.2007 05423966 9.05.2007 7949507 9.05.2007 0000029 10.05.2007 281 10.05.2007 09247942 15.05.2007 0701079 15.05.2007 0000122 16.05.2007 247 17.05.2007 9179533 16.05.2007 7949514 17.05.2007 170 18.05.2007 20 22.05.2007 19 22.05.2007 8848817 22.05.2007 0115 22.05.2007 0530477 23.05.2007 8696295 23.05.2007 0060696 28.05.2007 08989280 30.05.2007 TOTAL MAI TOTAL GENERAL

Articole igien casnic Produse diverse C Vaselin Hran cini Colare Decalemit Baterii, vopsea New Courier Pota local Splat auto Lmpi cas Ulei i piese auto Old Market Rechizite, birotic Costume Bocanci bombeu metalic Piese auto Expediere extern ??? Piese auto Inscripionri U Servicii potale Instalare sistem de securitate Produse chimice Raid i erveele Curtorie lenjerie Verificare autenticitate acte vehicul Poncho Asigurri R Pantaloni 2007 1.12.2005 31.05.2007

59,60 245,11 35,00 60,00 125,70 59,60 491,53 29,76 187,50 16,00 123,95 323,50 470,00 71,00 333,20 761,11 125,00 34,51 60,00 327,00 64,00 400,00 400,00 21,57 81,90 76,60 37,60 279,30 30,00 6.634,53 284.717,59

MT DH MT MT MT MT MT Extern - D H Extern - D H Auto B 96 TCZ MT MT Mobilier MT MT DH MT DH MT MT MT A I pentru D H AI MT MT TN IP Chinez -

32

33

S-ar putea să vă placă și