Sunteți pe pagina 1din 3

Obiectivele, functiile si rolul contabilitatii de gestiune si calculatiei costurilor

1.) Definitia si obiectivele contabilitatii de gestiune si calculatiei costurilor


Contabilitatea de gestiune si calculatia costurilor este acea parte a contabilitatii care se ocupa in
principal cu inregistrarea operatiilor privind colectarea si repartizarea cheltuielilor de productie si de
desfacere pe destinatii, respectiv pe activitati, sectii, faze de fabricatie, comenzi, produse etc. in raport
de posibilitatea de identificare a acestora cu decontarea productiei obtinute precum si cu
calculul costului efectiv al productiei obtinute respectiv produse finite, lucrarilor executate si
serviciilor prestate inclusiv al productiei in curs.
In literatura de specialitate americana, contabilitatea de gestiune si calculatia costurilor mai poarta
denumirea de contabilitate manageriala si este definita ca fiind procesul de inregistrare, prelucrare,
analiza, interpretare si transmitere a informatiilor financiare interne utilizate de catre manageri in
vederea bugetarii, evaluarii si controlarii activitatii intreprinderii, precum si a asigura corecta
estimare a resurselor.
Contabilitatea de gestiune si calculatia costurilor este o contabilitate interna creata pentru a furnzia
managerilor informatii necesare in vederea conducerii intreprinderii. Ea este necesara pentru a
controla activitatea interna a unitatii si in primul rand pentru controlul procesului de productie.
In literatura franceza de specialitate, contabilitatea de gestiune si calculatia costurilor mai este
cunoscuta si sub denumirea de contabilitate analitica  si are drept obiectiv cunoasterea costurilor
functiilor intreprinderii, determinarea bazelor de evaluare ale anumitor elemente ale bilantului, ca si
calculul costului productiei obtinute pentru compararea cu pretul de vanzare si stabilirea pe aceasta
baza a rentabilitatii activitatii unitatii patrimoniale ,furnizarea informatiilor necesare pentru
stabilirea previziunilor de costuri, respectiv pentru elab. bugetelor de costuri, a calculatiillor
standard, normate sau planificate,determinarea abaterilor costurilor efective de la cele prestabilite in
vederea analizei acestora, stabilirea cauzelor abaterilor respective si adoptarea deciziilor care se
impun pe baza acestor abateri, furnizarea informatiilor necesare pt stab preturilor de vanzare si
furnizarea tuturor informatiilor necesare pt conducerea activitatii interne a unit patrimoniale resp a
laturii valorice a proc de Q adica a activit de expl.
In concluzie, contabilitatea de gestiune si calculatia costurilor are ca obiectiv principal inregistrarea
cheltuielilor de productie si calcularea costurilor astfel incat conducerea intreprinderii de la diverse
esaloane sa poata controla activitatea interna a acesteia, sa examineze conditiile interne ale exploatarii.
Pentru a raspunde acestor obiective organizarea contabilitatii de gestiune si calculatia costurilor este lasata
la latitudinea fiecarei unitati patrimoniale si ea se organizeaza in functie de specificul activitatii si
particularitatile procesului de productie pe de o parte, iar pe de alta parte de necesitatile de informare ale
organelor de decizie-nu inseamna ca tinerea ei nu este obligatorie.
In precizarea si delimitarea obiectivelor contabilitatii de gestiune si calculatiei costurilor trebuie sa se
porneasca de la cele doua coordonate care definesc costul unitar in calitatea sa de indicator determinat prin
calcul. Din acest punct de vedere costul reprezinta un raport intre forma baneasca a cheltuielilor pe care le
efectueaza o intreprindere pentru obtinerea si desfacerea productiei sale intr-o anumita perioada de gestiune
sau intr-o anumita perioada de timp si cantitatea de bunuri materiale, lucrari si servicii care formeaza
aceasta productie exprimata in anumita unitati de masura.
Obiectivele contabilitatii de gestiune si calculatiei costurilor se refera deci la cele doua
coordonate:  A.) cheltuielile de productie si de desfacere exprimate in bani
B.) productia care le-a ocazionat determinata organizatoric si cantitativ
Aceste doua elemente constituie obiective de studiu pentru contabilitatea de gestiune si calculatia
costurilor in raport de natura sa, de rolul care-i revine si de scopul urmarit. Astfel, in cazul cheltuielilor de
productie si de desfacere contabilitatea de gestiune si calculatia costurilor cuprinde in sfera sa de studiu
urmatoarele aspecte:
modul de formare a cheltuielilor de productie si desfacere a intreprinderii stabilind criteriile de delimitare
a lor in raport cu alte consumuri care intervin in unitatea productiva
grupara si compartimentarea cheltuielilor de productie si de desfacere in raport cu factorii care le
genereaza si cu caracterul lor
metodele de contabilitate de gestiune si calculatia costurilor
precizarea scopului si limitelor contabilitatii de gestiune si calculatiei costurilor
In ceea ce priveste a doua componenta in raport de care este definit costul unitar,productia, contabilitatea
de gestiune si calculatia costurilor o studiaza din doua puncte de vedere diferite:
in calitate de activitate sau proces care se desfasoara intr-un anumit cadru tehnico-organizatoric,
cadru ce serveste la delimitarea cheltuielilor pe locuri de cheltuieli sau centre de costuri
in calitate de rezultat material concret ale consumarii productive a elementelor fundamentale ale procesului
de munca sau ca produse, lucrari si servicii care constituie purtatorii de costuri.
In calitate de activitate, contabilitatea de gestiune si calculatia costurilor studiaza:
principiile de constituire si de delimitare a locurilor de cheltuieli in calitatea lor de categorii specifice
particularitatile centrelor de costuri in raport cu factorii care determina numarul, nomenclatura si
dimensiunea lor
raportul intre centrele de costuri si costuri
In ceea ce priveste purtatorii de costuri, contabilitatea de gestiune si calculatia costurilor studiaza:
t    structura si componenta purtatorilor de costuri
t    caracteristicile purtatorilor de costuri in raport cu natura lor
t    posibilitatile si conditiile de comensurare a lor in scopul exprimarii costurilor
Deci obiectivele contabilitatii de gestiune si calculatiei costurilor se crcumscriu ca sfera de cuprindere la
nivelul unitatilor productive si prestatoare de servicii. Contabilitatea de gestiune si calculatia costurilor, ca
disciplina stiintifica de sine statatoare, are o terminologie proprie, specifica, al carei continut trebuie definit
exact si care este intr-o continua perfectionare.
2.) Functiile si rolul contabilitatii de gestiune si calculatiei costurilor
Functii
In acceptiunea generala a cuvantului, contabilitate de gestiune si calculatia costurilor reprezinta pe de o
parte o disciplina stiintifica care are ca obiectiv studiul costului de productie si al metodelor de calcul al
acestuia adica forma sintetica deexprimare a chelt de Q in raport de purtatorii lor, iar pe de alta parte
tehnica de inregistrare si calcul a costurilor adaptata cerintelor conducerii activitatii productive. In dubla sa
calitate, contabilitatea de gestiune si calculatia costurilor are functii diferite.
Astfel disciplina contabilitatii de gestiune si calculatia costurilor are in primul rand functia de a crea o
teorie a costurilor si de a elucida problematica metodelor de calcul a lor, inclusiv a tehnicilor de prognoza
in raport cu necesitatile/cerintele conducerii intreprinderii. Daca disciplina de contabilitate de gestiune si
calculatia costurilor isi indeplineste rolul sau de stiinta, tehnica inregistrarii si determinarii costurilor are
functiile sale:
functia previzionala a contabilitatii de gestiune si calculatia costurilor – care este cea mai importanta
functie si consta in furnizarea informatiilor necesare prestabilirii nivelului si structurii costurilor pentru
fiecare produs in parte, precum si pentru intreaga productie programata a se fabrica de intreprindere.
Terminologia folosita pentru exprimarea marimilor prestabilite in materie de costuri este diferita:
cheltuieli de productie, costuri planificate, standarde etc.Important este ca aceste marimi sa fie stabilite
stiintific luand in considerare, pe cat posibil, toti factorii care determina nivelul lor.
functia de inregistrare analitica-curenta a cheltuielilor de productie pe perioade de gestiune, adica de
colectare a chelt de Q si de calcul a indicatorilor ceruti de metodele de calculatie folosite. Aceasta
functie presupune determinarea cheltuielilor de productie pe purtatori si pe locuri de cheltuieli in baza
documentelor justificative cu ajut conturilor ctb curente. In raport de cheltuielile colectate urmeaza
determinarea indicatorilor efectivi ceruti de metoda de contabilitate de gestiune si calculatia costurilor
in scopul de a vedea in ce masura au fost indeplinite sarcinile prestabilite.
functia de control si analiza comparativa a nivelului si structurii chelt de productie si implicit a costurilor
calculate pe baza lor-infaptuirea acestei functii este legata de indeplinirea celorlalte doua si serveste la
optimizarea deciziilor in procesul de conducere a laturii valorice a Q cu conditia de a exercita atat
controlul cat si analiza in mod operativ, adica concomitent cu desfasurarea procesului de productie.
Aceasta functie confera contabilitatii de gestiune si calculatiei costurilor calitatea de instrument
principal in actiunea de prospectare, identificare si mobilizare a rezervelor interne care rezida in modul
de folosire a factorilor procesului de munca, modul cum se gospodaresc intreprinderile in general
Aceste functii ale contabilitatii de gestiune si calculatiei costurilor se intregesc si se completeaza reciproc,
avand din punctul de vedere al scopului caracter inseparabil.
Rolul
Urmarirea si calculul costurilor de productie prezinta un rol deosebit datorita functiilor pe care le
indeplineste acest indicator economic in unitatile patrimoniale pentru adoptarea deciziilor. Din toate
timpurile, mentinerea potentialului de productie al unei intreprinderi a depins de modul cum a reusit sa-si
recupereze prin vanzare costul valorilor de intrebuintare fabricate, iar prosperitatea si ritmul dezvoltarii sale
au fost incontestabil legate/conditionate de diferenta dintre sumele incasate din vanzarea productiei si
cheltuielile, costurile ocazionate de obtinerea si desfacerea acestora.
Avand in vedere aceasta trasatura esentiala a dezvoltarii intreprinderii, in general, si cu atat mai mult in
cazul organismelor economice moderne, mentinerea competivitatii si dispunerea elementelor gestiunii si
ale productiei sub forma cea mai potrivita pentru obtinerea unor rezultate finale optime, depinde si se
reflecta in mod nemijlocit in costul de productie. Prin urmare, costul prezinta un rol deosebit pentru
organizarea si desfasurarea proc de productie. De aici si importanta calcularii operative si precise a
costurilor de productie. A calcula costul de productie inseamna a colecta si repartiza cu ajutorul unor
procedee cheltuielile care se efectueaza la nivelul unei intreprinderi in scopul fabricarii si desfacerii unei
unitati de produs, respectiv a intregii productii.
Intrucat furnizeaza informatii despre latura valorica a procesului de productie, contabilitatea de gestiune
si calculatia costurilor creeaza premisele cunoasterii unei parti din cheltuielile materiale si de munca vie ce
se efectueaza de fiecare unitate productiva pentru fabricarea si desfacerea productiei sale.
De asemenea, informatiile furnizate de contabilitatea de gestiune si calculatia costurilor prezinta un rol
deosebit in urmatoarele directii:
Directia perfectionarii proceselor tehnologice – a introducerii rationalizarii, inventiilor, inovatiilor
pentru organizarea stiintifica a productiei si a muncii , directii pentru care se iau decizii avand in vedere
nivelul costurilor de productie.
Ele (informatiile) prezinta un rol deosebit pe linia separarii in procesul de vanzare a acelei parti din
valoarea productiei marfa care reprezinta cheltuielile de productie pe de o parte, iar pe de alta parte
acumularile (respectiv profitul, TVA-ul ) adica plusvalorii, satisfacandu-se astfel pe baza informatiilor
respective cerintele asigurarii unui control valoric asupra consumurilor productive si asupra modului de
rpartizare a profitului in fiecare intreprindere, avandu-se in vedere atat interesele individului, cat si
interesele colective.
Ele prezinta un rol deosebit pe linia adoptarii deciziilor privind conducerea intreprinderii, atat pe
ansamblul ei cat si pentru fiecare sectie, atelier in parte, pe baza principiului rentabilitatii
Prin urmarirea costurilor de productie la nivelul intregii productii si pe fiecare produs se creeaza
posibilitatea urmaririi analizei acestora in dinamica, precum si a compararii costurilor unuia si acelasi
produs sau al unor produse similare cu costurile unor alte produse fabricate de alte unitati ec cu profil
similar in scopul de a deduce gradul de calificare a fortei de munca, inzestrare tehnica, modul de utilizare a
fondului de timp, modul de gospodarire a intreprinderii in general.
Calculul cu anticipatia a costurilor de productie creeaza un instrument de prim ordin pentru elaborarea
bugetului de venituri si cheltuieli al intreprinderii si respectiv creeaza posibilitatea stabilirii unor
indicatori financiari prin care se apreciaza eficienta activitatii desfasurate: benficiu si rata rentabilitatii.
Informatiile privind costurile de productie au un rol deosebit intrucat pe baza lor se stabileste o legatura
sistematica intre latura tehnica si cea valorica a activitatii productive, ca un mijloc de cunoastere si
conducere a acestei activitati. Totodata prin urmarirea si calculul costurilor de productie se rezolva o serie
de probleme la nivel de ramura si la nivelul economiei in ansamblul ei si anume: determinarea cu
anticipatie a cheltuielilor pe ramuri si subramuri ale economiei nationale, se asigura mentinerea unor
proportii juste intre ramurile si subramurile economiei nationale respectand un anumit nivel al costurilor de
Q, se infaptuieste controlul social asupra utilizarii rationale a resurselor materiale, de munca si financiare
de care dispune economia tarii.
Prin calculul costurilor de productie in etapa efectuarii studiilor tehnico-economice se pot orienta
cadrele de conducere din economie asupra eficientei si rentabilitatii noilor intreprinderi si subramuri care se
creeaza.
Informatiile privind costurile de productie prezinta importanta deosebita pentru ca stau la baza formarii
preturilor de vanzare.. Pe baza acestor informatii se determina eficienta importurilor-exporturilor diferitelor
marfuri privite prin prisma cheltuielilor pe care le comporta productia si desfacerea lor.