Sunteți pe pagina 1din 9

TESTUL NR.

5 (pentru luna noiembrie - 2021)

EVALUARE NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI a VIII-a

Anul şcolar 2021 – 2022

Matematică

 Toate subiectele sunt obligatorii.


 Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.

1
SUBIECTUL I
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 de puncte)

5p
1. Rezultatul calculului: 4 ⋅ 5 ― : + 90 este:

a) −3;
b) 5 ;
c) 17 ;
d) 12 .

5p
2. 20% din 400 kg reprezintă:
a) 20 kg;
b) 800 kg;
c) 40 kg ;
d) 80 kg .

5p
3. Soluția ecuației: 3x ― 5 = x + 7, este:
a) 6 ;
b) 3 ;
c) 1;
d) 4.
5p 4. Probabilitatea de a extrage un număr divizibil cu 3 din mulțimea A = {2;3;4;6;8;9;10;12;14;15} este:
a) 0,5 ;
b) ;

c) ;

d) 0,4.
5p

5. Dacă , atunci x⋅y ― 5 este egal cu:


a) 3;
b) 12 ;
c) 7 ;
d) 17.

5p

6. Media geometrică a numerelor a = : 0,5 + și b = : este:


a) 5 ;
b) 4;
c) 6 ;
2
d) 2 .

SUBIECTUL AL II-lea
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 de puncte)

5p 1. În figura alăturată puncte A,B, C și D sunt coliniare și în această ordine. Dacă AB = 2 cm ;


BC = 3 cm și AD = 9 cm, atunci CD are :
* * * *
a) 4 cm; A B C D
b) 5 cm;
c) 7 cm;
d) 6 cm .
5p 2. Măsurile unghiurilor unui patrulater convex sunt direct proporționale cu 2; 4; 6 și 8. Diferența dintre
măsura celui mai mare și a celui mai mic unghi este de :
a) 900 ;
b) 1080 ;
c) 720 ;
d) 600 .

5p 3. Un pătrat ABCD are perimetrul de 16 cm. Aria sa va fi de:


a) 16 cm2 ; D C
b) 36 cm2 ;
c) 48 cm2 ;
d) 32 cm2 .

A B

5p 4. Laturile unui triunghi sunt proporționale cu 3; 4 și 5. Dacă perimetrul lui este de 36 dm, aria
triunghiului va fi de:
A
a) 54 dm2 ;
b) 36 dm2 ;
c) 84 dm2;
d) 96 dm2 . B C

5. În cercul C(O ; r ), se duc coardele AB || CD .Dacă m( ) = 900 și m( ) = 1200 , atunci măsura


arcului mic BD va fi de :
A B
a) 60 ;
0

b) 800;
c) 750; C D
d) 900.

3
5p 6. Se consideră cubul ABCDA`B`C`D`. Măsura unghiului dintre D` C`
dreptele BC` și AC este de :
A` B`
a) 90 ;
0

b) 600 ; D C
c) 450;
d) 300 . A B

SUBIECTUL AL III-lea
Scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)

5p 1. Se consideră numărul n = + + , cu a,b cifre distincte , nenule.


( 3p) a) Aflați cea mai mică valoare pe care o poate lua n.

(2p) b) Arătați că n este divizibil cu 37, pentru orice cifre a,b, nenule.

5p 2. Se consideră numerele a = 2 ― + și b = +2 ― .
(2p) a) Arătați că a2 este multiplu de 3.

(3p) b)Arătați că a2 + b2 este număr natural prim.


4
5p 3. Fie expresia E(x) = ( x + 4)2 + (x +1) ( x ―1) ― ( x + 2)2 , ( ) x R
(3p) a) Arătați că E(x) = x2 + 4x + 11

(2p) b) Arătați că E(n) ≥ 7 ( )n∈N .

5p 4. Se dă trapezul isoscel ABCD , cu AB || CD , AB = 16 cm , AD = DC = 8 cm și AD ∩ BC = { E}


(2p) a) Aflați lungimea liniei mijlocii a trapezului ;

(3p) b) Determinați aria △ABE .

5
5. Pe laturile △ABC se consideră M ∊ (AB) , N∊ (AC) și P ∊ (BC) astfel încât MN || BC și NP || AB.
Dacă MB = 4 cm, MN = 6cm, BC = 9 cm și AN = 4 cm, calculați: A
(2p) a) Perimetrul patrulaterului MBPN ;

M N

B C
P

(3p) b) perimetrul triunghiului ABC .

6. Se dă piramida triunghiulară regulată VABC, cu vârful V , latura bazei AB = 6 cm și muchia laterală


VA = 5 cm. Calculați : V
(2p) a) suma lungimilor tuturor muchiilor piramidei ;

A O C
M
B

6
(3p) b) înălțimea VO a piramidei.

Testul nr. 5 (pentru luna noiembrie - 2021)


BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
 Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a punctajului total acordat pentru lucrare.
SUBIECTUL I și SUBIECTUL al II-lea
 Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă fie cinci puncte, fie zero puncte.
 Nu se acordă punctaje intermediare.
SUBIECTUL al III-lea
 Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
 Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele punctajului indicat în
barem.
SUBIECTUL I - Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. ( 30 puncte)
1. c 5p
2. d 5p
3. a 5p
4. a 5p
5. c 5p
6. b 5p
SUBIECTUL al II- lea - Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. ( 30 puncte)
1. a 5p
2. b 5p
3. d 5p
4. a 5p
5. c 5p
6. b 5p
SUBIECTUL al III- lea - Scrieți rezolvări complete. ( 30 puncte)
1. a) n = 100 a +10 a +b +100a + 10b +a + 100b +10a +a = 222a +111b 1p
n = 111∙(2a + b ) și a,b cifre minime nenule {a ; b } = {1 ; 2 } deci, 1p
2a + b este minim dacă a = 1 și b = 2 ⇒ n =111⋅ 4 = 444 1p
b) Avem n = 111∙( 2a + b ) sau n = 37∙3∙( 2a + b ) 1p
Cum n este multiplu de 37 ⇒ n ⋮ 37 pentru orice cifre nenule a,b. 1p
2. a) Avem a = 2 ― + =6 ― + =5 1p
1p
a =
2
= 75 . Cum 3 | 75 ⇒ a este multiplu de 3 .
2

b) b = 4 +2⋅2 ―6 =4 +4 ―6 = 2 1p
7
a2 = = 75 și b2 = = 8 ⇒ a2 + b2 = 75 + 8 = 83. 1p
1p
Cum 83 = nr. prim ⇒ a2 + b2 este nr. prim
3. a) (x + 4)2 = x2 + 8x + 16; (x +1) (x ―1) = x2 ― 1 (x + 2)2 = x2 + 4x + 4 1p
E (x) = x2 + 8x + 16 + x2 ― 1 ― x2 ―4x ― 4 ⇒ 1p
E (x) = x2 + 4x + 11 1p

b) E (n) = n2 + 4n + 11 = n2 + 4n + 4 + 7 = (n + 2)2 + 7 1p
Cum (n + 2)2 ≥ 0 ⇒ (n + 2)2 + 7 ≥ 7 ⇒ E (n) ≥ 7. 1p

4. 1p
a ) lm = ⇒ lm = E
1p

lm = ⇒ lm = 12 cm

D C

A B
1p
b) În △EAB , DC || AB și DC = ⇒ DC este l.m. deci AD= DE = 8cm și BC = EC = 8cm.
1p
Avem EA= EB = AB = 16 cm . △EAB – echilat. și A△ech. = 1p

A△ABE = = 64 2
.

5. a) MN || BC ⇒MN || BP și NP || AB ⇒ NP || BM ⇒ MBPN- paralelogram 1p


PMBPN = 2 (MN + MB) = 2 ( 6 + 4) = 20 cm 1p

1p
b) MN || BC △AMN∿ △ABC ⇒
1p
⇒ ⇒ 9AM = 6AM + 24 ⇒ AM =8cm și AB = 12 cm
1p

⇒ ⇒ AC = 6 cm ⇒ P△ABC = 12cm + 6cm + 9cm = 27 cm

6. a) Smuchiilor = 3⋅AB + 3⋅VA 1p


Smuchiilor = 3⋅6cm + 3⋅ 5cm = 33cm 1p

8
b) În △ABC.ech. AM ⊥ BC ⇒ AM = ⇒ 1p

1p
AM = =3 cm și OA = ⋅AM= cm.
1p
În △VAO dr. VO = VA ― AO ⇒ VO = 25 ― 12 = 13 ⇒ VO =
2 2 2 2
cm

S-ar putea să vă placă și