Sunteți pe pagina 1din 6

Unitatea de învățământ Școala Gimnazială Balusesti , Comuna Icusesti

Structurile :Balusesti ,Icusesti

Profesor Salavastru Adriana Raluca


Aria curriculară Limbă și comunicare
Disciplina Limba engleză
Anul școlar: 2021-2022
Clasa VII , 1 oră/săpt

Manual Ed. Aramis


Autori: Marcela Grațianu, Alexandru Popp
Conform Programei Clasa a VII-a (București, 2017)

Avizat, director
prof.

Avizat, resp. comisie metodică,


prof.

1
ELEMENTE DE LIMBĂ LATINĂ ȘI DE CULTURĂ ROMANICĂ
Planificare Calendaristica și Anuala

  COMPETENŢE GENERALE

1 Receptarea adecvată a elementelor lingvistice esențiale ale limbii latine prin raportare la limba română și la alte limbi romanice / moderne

2 Valorificarea elementelor de limbă, cultură și civilizație greco-romană în dezvoltarea personalității și în asumarea identității socio-culturale.

  COMPETENŢE SPECIFICE
1.1
. Identificarea unor elemente esențiale ale limbii latine în diverse contexte
1.2 Utilizarea elementelor lexicale și gramaticale într-o varietate de contexte, în limba latină și în limba română / alte limbi romanice / moderne
.
2.1 Identificarea unor locuri, personaje, fapte, procese şi concepte definitorii pentru civilizaţia romană
.
2.2 Identificarea unor modele culturale clasice relevante pentru reprezentarea lumii
.
2.3 Integrarea faptelor de cultură și civilizație romană în actualitate
2
.

SEMESTRUL I

Nr. crt. Unitatea de Conținuturi (detalieri) C.S. Nr. Săpt. Metode și procedee Resurse materiale
învățare ore
1. Lecție introductivă Prezentarea programei și a manualului 1 S1 Conversația Manual
Expunerea

2. I. Elemente de limbă Geneza limbilor – limbă-mamă / limbă-fiică, relația dintre Conversația Manual
latină factorul istoric și cel lingvistic Lectura Test scris
o Familii de limbi / Limbile indo-europene / 1.1. 1 S2 Rezolvarea de Internet
1.2. exerciții Fișa de lucru
Limba latină și limbule romanice
2.1. 1 S3 Organizatorul grafic
3
o Limba – un organism viu 2.2. Expunerea
Alfabetul latin: egipteni˃fenicieni˃greci˃romani˃ 2.3. Investigația
alfabetul pe care îl folosim astăzi 1 S4
1 S5
o Cifre romane – cifre arabe
o Semne lingvistice folosite ca simboluri în 1 S6
domeniul științelor
o Evaluare

Lexic: istoria cuvintelor, de la latină la limbile moderne 1 S7 Conversația


1.1. 1 S8 Lectura Manual
o Diferența dintre moștenire și împrumut 1.2. 1 S9 Rezolvarea de Test scris
o Fondul latin al limbii române 2.1. 1 S10 exerciții Internet
o Lexic latin în alte limbi romanice 2.2. Organizatorul grafic Fișa de lucru
o Cuvinte de origine latină în limbi neromanice 2.3. 1 S11 Expunerea
Investigația
(cu insistență pe limba engleză)
o Vocabular internațional de origine greco- 1 S12
romană în diverse domenii ale cunoașterii
(științe exacte și discipline socio-umane)
o Evaluare
1 S13
1 S14
Elemente de flexiune în limba latină și în limba română (/limbi
romanice) – analogii
o Structura cuvântului. Evoluția în limbile
moderne. Trăsături definitorii ale flexiunii
nominale și verbale. Eelemnte de sintaxă
o Rolul cuvântului în enunț și în context
o Recapitulare semestrială

4
SEMESTRUL AL II-LEA

Nr. crt. Unitatea de Conținuturi (detalieri) C.S. Nr. Săpt. Metode și procedee Resurse materiale
învățare ore
1. II. Elemente de Roma – de la cetatea lui Romulus la centrul lumii latinofone
civilizație greco- o Puterea romană. Evoluție în timp și spațiu
romană și de 1 S1
o Procesul de romanizare
cultură romanică 1 S2
o Formarea culturii europene 1 S3

Panteonul greco-roman – imagine a universului și a societății 1.1. 1 S4 Conversația Manual


umane. Zei și eroi: funcții și mituri fundamentale 1.2. 1 S5 Lectura Internet
2.1. 1 S6 Rezolvarea de Test scris
2.2. 1 S7 exerciții Fișa de lucru
2.3. 1 S8 Organizatorul grafic
Evaluare 1 S9 Expunerea

Viață publică - viață privată. Mentalități


o Tipare socio-politice romane reflectate în 1 S10
actualitate (forme de organizare comunitară,
relația public-privat, cetățean-stat, urban-rural
etc.) 1 S11
o Personalități romane
2. Școala altfel! 1 S12
3. II. Elemente de Arta greco-romană și moștenirea ei europeană 1.1. 1 S13 Conversația Manual
civilizație greco- Recapitulare 1.2. 1 S14 Lectura Internet
romană și de Evaluare 2.1. 1 S15 Rezolvarea de Test scris
cultură romanică 2.2. exerciții Fișa de lucru
2.3. Organizatorul grafic
Expunerea
Investigația
4. III. Valori greco- Modele de gândire și de raportare la lume, fundamentate etic 1.1. 1 S16 Conversația Manual
romane perene Modele estetice în artă 1.2. Lectura Internet
Recapitulare finală 2.1. 1 S17 Rezolvarea de Test scris
5
Recapitulare finală 2.2. 1 S18 exerciții Fișa de lucru
Evaluare finală 2.3. 1 S19 Organizatorul grafic
1 S20 Expunerea
Investigația

S-ar putea să vă placă și