Sunteți pe pagina 1din 9

TEST DE EVALUARE

FONETICĂ, VOCABULAR, VERB, SUBSTANTIV


Citeşte cu atenţie textul următor apoi răspunde la întrebări:

Văl de brumă argintie


Mi-a împodobit grădina
Firelor de lăcrămioară
Li se uscă rădăcina.

Peste creştet de dumbravă


Norii suri îşi poartă plumbul,
Cu podoaba zdrenţuită
Tremură pe câmp porumbul.

Şi cum de la miazănoapte
Vine vântul fără milă,
De pe vârful şurii noastre
Smulge-n zbor câte-o şindrilă. ( O. Goga – Toamna)

1. Ilustrează prin două enunţuri diferite polisemia cuvântului milă.

………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….
2. Transcrie din textul de mai sus două cuvinte derivate. Explică modul lor de formare
(cuvânt de bază + sufixe sau prefixe).

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
3. Alcătuieşte familia lexicală a substantivului grădină (minim trei derivate).

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

4. a.Precizează derivatul diminutival al cuvântului : nor ……………………………


b.Precizează derivatul augmentativ al cuvântului : rădăcină ……………………..

5. Alcătuieşte câmpul lexical al meseriilor (minim cinci termeni).


………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

6. Scrie câte un sinonim pentru cuvintele:

cioban = ţărână =

elev = pădure =

bucuros = delicat =

7. Precizează câte un antonim pentru cuvintele următoare:

îngust # rai #

răbdător # niciodată #

serios # prietenie #
8. Formează cuvinte derivate cu următoarele afixe:

stră-

dez-

-iţă

-eşte

-uţă
9. Identifică, în poezie, un cuvânt care să conțină diftong, unul care să conțină triftong și
unul care să conțină hiat.
............................................................
...........................................................
.............................................................
10. Sunt derivate cu sufixe colective cuvintele din seria:
a. porumbişte, muncitorime, jucăuş;
b. studenţime, brădet, tinerime.

11. Cuvintele bunăcredință și de pe la sunt formate prin :


a) derivare ;
b) compunere ;
c)schimbarea valorii gramaticale.

12. Arătaţi ce inseamnă abrevierile: Dvs., nr.crt., DEX, BH, U.E., BT


13. Alege forma corectă a neologismelor:
asterix-asterisc
escroc-excroc
inopinat-inopinant
itinerar-itinerariu
anticameră-antecameră

14.Subliniaţi paronimul care trebuie utilizat în enunţurile de mai jos:


George a relevat / a revelat un secret de familie.
Poliţistul a aflat criminalul, plecând de la o conjectură / conjunctură.
În excursie, am ajuns la o mare atitudine / altitudine.
Îşi făcuse aluzii / iluzii în privinţa rezultatelor la examen.
A inserat / a înserat un citat în compunere.
Medicamentul prescris / proscris i-a făcut bine.

15.Completează spaţiile libere cu răspunsul adecvat enunţurilor:


Arata polisemia verbului (a) bate în patru enunțuri:........................................................
Cuvantul virtute are antonimul:...................................................................................
Cuvantul infern are antonimul:...................................................................................
16.Eliminaţi pleonasmele:
 Mai repetaţi, vă rog, din nou, adresa!
 Aversele de ploaie dăunează mediului.
 Pomii fructiferi trebuie replantaţi încă o dată.
 Frigul hibernal al iernii persistă mult.

17. Dă exemple de un arhaism, un regionalism şi un neologism şi alcătuieşte enunţuri cu ele.


18. Pe baza următoarelor perechi de paronime, construieşte enunţuri ilustrative pentru
sensul fiecăruia dintre termeni:
solidar / solitar

evalua / evolua

19. Explicaţi ce sens au formulele şi clişeele internaţioanle:


 mărul discordiei
 mea culpa
 mărul lui Adam
 călcâiul lui Ahile
 cutia Pandorei
 sabia lui Damocles
 judecata lui Solomon

20. Alcătuiţi propoziţii cu verbul ,, a scrie ,, la cele trei diateze.

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
......
21. Daţi sinonime pentru următoarele locuţiuni verbale:

- A da de ştire –
- A da foc –
- A-şi pune pirostriile -
- A-i purta de grijă -

22. Daţi sinonime pentru următoarele locuţiuni substantivale:

- Băgare de seamă –
- Bătaie de cap –
- Părere de rău –
- Aducere-aminte-
23. Pune verbul mergeam la toate modurile nepersonale:

Completează spaţiile punctate cu informaţia corectă:

24. Dă 5 exemple de substantive defective de plural, 5 exemple de substantive defective de


singular.
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
25. Scrie o propoziţie în care cuvântul copil să fie în cazul vocativ.
……………………………………………………………………………………………..
26. Substantivul în cazul vocativ este izolat în cadrul propoziţiei prin………………………..

27. Citeşte fiecare din afirmaţiile de mai jos şi încercuieşte litera A, dacă o consideri
adevărată sau litera G, dacă o consideri greşită:

A/G Substantivele păpuşă, casă, covor au genul feminin.


A/G Substantivul marcat din enunţul Am împrumutat unei colege cartea este articulat cu articol
hotărât.
A/G Desinenţele e şi o sunt specifice cazului acuzativ.
A/G Substantivele carne, unt, sânge sunt defective de plural.
A/G Cuvântul marcat în enunţul I-am scris lui Dan o scrisoare este articol hotărât.
A/G Substantivul în cazul genitiv este însoţit de articol genitival. El face legătura cu substantivul
determinat.

28. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect:


 Substantivul propriu „Carpați” este:
a) defectiv de plural b) defectiv de singular
 Substantivul marcat în enunţul Mama avea o privire sfântă este în cazul:
a) nominativ b) acuzativ c) genitiv

 Substantivul marcat în enunţul Aceasta este o cântăreaţă celebră are funcţia sintactică
de:
a) complement direct b) subiect c) nume predicativ
 Prepoziţia pe este specifică cazului:
a) nominativ b) acuzativ c) genitiv

 Forma corectă de genitiv-dativ a substantivului propriu Olga este:


a) Olgăi b) lui Olga c) Olgii

29. Articulează cu articol hotărât substantivele din textul următor:

În (vacanţă)…………..de vară voi merge în (sat)………………. natal al (părinţi)


…………………. mei. Aştept cu nerăbdare să revăd (animale)………………din (ogradă)
…………………cea mare a (bunici)……………….. Ei se vor bucura de venirea (nepoată)
…….lor. Îmi doresc să colind (câmp)………………plin de flori, să admir verdele (pădure)
……………………. şi să aud (păsări) ……………………cum ciripesc.

30.Completează spaţiile punctate cu articolele posesive potrivite:

Aş vrea să ascult murmurul încântător …………….apelor.


O rochie………….surorii mele are culoarea albastră.
Nişte flori…………… mătuşii s-au ofilit.
Pantalonii sunt………….fratelui meu.
Un elev…………..şcolii este olimpic la matematică.
31.Citeşte fiecare din afirmaţiile de mai jos şi încercuieşte litera A, dacă o consideri
adevărată sau litera G, dacă o consideri greşită:

A G Modurile personale sunt: indicativ, conjunctiv, condiţional-optativ, imperativ.


A G Verbele copulative formează singure predicatul nominal.
A G În enunţul Eu scrisei o scrisoare bunicii, verbul se află la modul indicativ, timpul perfect
simplu.
A G Verbele auxiliare sunt: a avea, a vrea, a fi. Ele ajută la formarea unor moduri şi timpuri
verbale.
A G La timpul mai-mult-ca-perfect, persoana a III-a, numărul singular, verbul a arde are forma
arse.

32. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.

 Verbul marcat din enunţul Eu am învăţat lecţia. este:


a) verb auxiliar b) verb predicativ

 Verbul marcat în enunţul Eu sunt la şcoală. este:


a) verb auxiliar b) verb predicativ c) verb copulativ

 În enunţul Noi suntem curajoşi. există un:


a) predicat verbal b) predicat nominal

 Verbul marcat în enunţul Tu ai o colegă nouă este:


a) predicativ b) nepredicativ

 Verbele a construi, a coborî sunt la:


a) conjugarea I b) conjugarea a III-a c) conjugarea a IV-a
33. Selectează din caseta de mai jos numai verbele aflate la moduri nepersonale. Precizaţi
pentru fiecare verb selectat la ce mod nepersonal se află.

a citit a colabora visând văzuserăm am luat

de vânat a elaborat plouase a sărbători am cântat

am dat mâncaserăm discutând făcurăm voi învăţa

34.Conjugă verbele a vorbi şi a ajunge la persoana a II-a la toate timpurile modului


indicativ.

S-ar putea să vă placă și