Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului Centrul Naional de Evaluare i Examinare

Examenul de bacalaureat 2010 Proba E - d) Proba scris la CHIMIE ORGANIC I (Nivel I/ Nivel II)
Filiera teoretic profil real, Filiera tehnologic profil tehnic - profil resurse naturale i protecia mediului, Filiera vocaional profil militar

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE Varianta 8


Se puncteaz oricare alte formulri/ modaliti de rezolvare corect a cerinelor. Nu se acord punctaje intermediare, altele dect cele precizate explicit prin barem. Nu se acord fraciuni de punct. Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului total acordat pentru lucrare la 10.

SUBIECTUL I
Subiectul A 1 azot; 2 solveni organici; 3 vicinali; 4 etanal; 5 adiie; Subiectul B 1 a; 2 c; 3 a; 4 d; 5 c;

(30 de puncte)
10 puncte (5x2p) 10 puncte (5x2p)

Subiectul C 10 puncte 1. precizarea denumirii gruprilor funcionale din compusul (A) (2x1p) 2p 2. raionament corect (1p), calcule (1p), %C = 67,03 2p 3. precizarea naturii atomilor de carbon din nucleul benzenic al compusului (A) (2x1p) 2 p 4. scrierea ecuaiei reaciei compusului (A) cu NaOH(aq) 2p 2p 5. raionament corect (1p), calcule (1p), mcompus organic = 402 g

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

Subiectul D 15 puncte 1. raionament corect (2p), calcule (1p), formula molecular a alchenei (A): C4H8, scrierea formulei de structur a alchenei (1p) 4p 2. scrierea ecuaiei reaciei chimice prin care se obine un alcool din 2-buten 2p 3. scrierea ecuaiilor reaciilor care stau la baza utilizrii propanului i butanului drept combustibili casnici (2x2p) 4p 4. precizarea compoziiei volumetrice a benzinei cu cifra octanic 98 2p 5. a. scrierea ecuaiei reaciei chimice a etinei cu HCl pentru formarea unui monomer (M) 2p b. indicarea unei utilizri a produsului de reacie obinut prin polimerizarea monomerului (M) 1p Subiectul E 15 puncte 1. explicaie corect 3p 2. raionament corect (2p), calcule (1p), n = 16, formula de structur a spunului: CH3-(CH2)16-COO-K+ 3p 3. notarea formulelor de structur pentru compuii (A) i (B) (2x1p) 2p 4. scrierea ecuaiilor transformrilor cuprinse n schem (2x2p) 4p 5. scrierea ecuaiei reaciei de hidrogenare a acidului oleic (2p), raionament corect (1p), calcule (1p); m acid oleic = 56,4 g 3p

Barem de evaluare i de notare Prob scris la CHIMIE ORGANIC

Varianta 8

I (Nivel I/ Nivel II)

Filiera teoretic profil real, Filiera tehnologic profil tehnic - profil resurse naturale i protecia mediului, Filiera vocaional profil militar

Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului Centrul Naional de Evaluare i Examinare

SUBIECTUL al III-lea
Subiectul F

(30 de puncte)
15 puncte 2p 4p 2p 3p 2p 2p 15 puncte 1p 1p 4p 5p 2p 2p

1. scrierea formulei de structur (1p) i denumirea raional (IUPAC) (1p), pentru glicin 2. notarea formulelor de structur ale glicinei la: a. pH = 1 (2p); b. pH = 13 (2p) 3. scrierea ecuaiei reaciei glicinei cu NaOH(aq) 4. raionament corect (2p), calcule (1p), Vs = 0,33 L 5. a. scrierea ecuaiei reaciei chimice a glucozei cu reactiv Fehling b. scrierea ecuaiei reaciei chimice a glucozei cu reactiv Tollens Subiectul G1 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL I)

1. a. scrierea formulei de structur a substanei (A) b. notarea denumirii substanei (A) 2. scrierea ecuaiilor reaciilor de obinere a substanelor (A) i (B) din benzen (2x2p) 3. raionament corect (4p), calcule (1p), m(C6H6) impur = 54,16 kg 4. scrierea formulei moleculare (1p) i a formulei de structur (1p) pentru naftalin 5. scrierea ecuaiei reaciei de alchilare a benzenului cu propena Subiectul G2 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL II)

15 puncte

1. scrierea formulelor de structur ale izomerilor optici ai 4-metil-2-hexenei (2x1p) 2p 2. scrierea ecuaiilor reaciilor de obinere a 2-nitrotoluenului, 2,4-dinitrotoluenului i 2,4,6trinitrotoluenului, pornind de la toluen i acid azotic (3x2p) 6p 3. raionament corect (3p), calcule (1p), cu = 53,33% 4p 4. notarea caracterului acido-bazic al propilaminei 1p 5. scrierea ecuaiei unei reacii chimice care pune n eviden caracterul acido-bazic al propilaminei 2p

Barem de evaluare i de notare Prob scris la CHIMIE ORGANIC

Varianta 8

I (Nivel I/ Nivel II)

Filiera teoretic profil real, Filiera tehnologic profil tehnic - profil resurse naturale i protecia mediului, Filiera vocaional profil militar