Sunteți pe pagina 1din 3

ORDINEA DE ZI

a ședinței în plen a Parlamentului


din 22 septembrie 2022

Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 15.00


raport
distribuit
1 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (asigurarea
deputaților drepturilor victimelor în cazul infracțiunilor privind viața sexuală și
violența în familie)
nr. 321 din 22.07.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport
distribuit
2 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.172/2014 privind
deputaților aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor (Anexa)
nr. 227 din 09.06.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Economiei)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
3 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului în domeniul securității
deputaților sociale dintre Republica Moldova și Regatul Spaniei
nr. 344 din 01.09.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Președintele Republicii Moldova (responsabil – Ministerul
Muncii și Protecției Sociale)
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană
raport
distribuit
4 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii
deputaților Moldova și Guvernul Statului Qatar privind abolirea vizelor de scurtă
ședere pentru titularii pașapoartelor ordinare
nr. 341 din 24.08.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Președintele Republicii Moldova (responsabil – Ministerul
Afacerilor Externe și Integrării Europene)
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană

1
raport
distribuit
5 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
deputaților nr.80/2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu
funcții de demnitate publică – art.2; Legea nr.52/2014 cu privire la Avocatul
Poporului (Ombudsmanul) – art.1, 3, 4, ș.a.; ș.a.)
nr. 267 din 30.06.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia drepturile omului și relații interetnice
raport
distribuit
6 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (revizuirea
deputaților cadrului normativ privind nediscriminarea și asigurarea egalității)
(Legea cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați -
art.15; Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public -
art.8; Codul contravențional - art.542, 702, 703; ș.a.)
nr. 304 din 14.07.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia drepturile omului și relații interetnice
Coraportor - Comisia juridică, numiri și imunități

raport
distribuit
7 Proiectul de lege cu privire la cerințele de bază în securitatea radiologică
deputaților nr. 333 din 10.08.2022 UE lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Mediului)
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică
Coraportori - Comisia mediu și dezvoltare regională
Comisia protecție socială, sănătate și familie
Comisia politică externă și integrare europeană

8 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea


nr.1353/2000 privind gospodăriile țărănești (fermier) – art.2, 10, 10, 11, 12,
ș.a.; Legea nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice
și a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali – art.2)
nr. 176 din 11.05.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - deputatul Vl.Bolea
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

9 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 39 din Legea


nr.436/2006 privind administrația publică locală
nr. 262 din 28.06.2022 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații E.Qatrawi, L.Voloh, E.Bandalac, P.Frunze
Raportor - Comisia administrație publică
Coraportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie

2
10 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul funciar
nr.828/1991 – art.34; Legea nr.149/2006 privind fondul piscicol, pescuitul
și piscicultura – art.28; ș.a.)
nr. 320 din 21.07.2022 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații I.Coșeru, L.Voloh
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
Coraportori - Comisia economie, buget și finanțe
Comisia mediu și dezvoltare regională
Comisia administrație publică
11 ÎNTREBĂRI

S-ar putea să vă placă și